Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

2.7.2012 o 19:02 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2012 19:02 - 19:05 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, ja len kratučko. Teda, aby som nezabudol. Trošku ma prekvapilo, pani Grečková, lebo ja som si pozeral tú novelu. Nebudem ju hodnotiť nejak, ale možno keby som si dal väčšiu robotu, tak by som vám to možno zhodnotil tak, že nič v zlom, že nebola až taká dobrá. Hej, čiže po tých troch rokoch sme zistili, že nič. Dokonca by som povedal, že zo skúsenosti môžme povedať, že ak sú v meste tri výkupne, v jednej je poctivý, kde fotí a zbiera údaje a neviem čo, a v tých ďalších dvoch majú k tomu taký laxnejší a vlažnejší prístup, čo sa stane. Takže ono, keby som trošku pritiahol za vlasy, tak poviem, týmto vaším návrhom ste vlastne aj trošku poškodili to podnikateľské prostredie, lebo stáva sa to, že ten, kto pristupuje k tomu zodpovedne, hej, tak ten chudák, k nemu chodia menej nosiť tie veci, hej. A k tým, ktorí na to nejakým spôsobom, proste to nevyžadujú, tak tí majú, tí majú nápor. Takže viete, povedzme tak, po troch rokoch môžme, diplomaticky povedané, tú vašu novelu zhodnotiť ako novelu zákona o odpadoch, kde sú veľké rezervy, a ja som to tu takto povedal a je čas sa možno k tomu vrátiť a jak sa hovorí, vytuningovať to alebo vyšperkovať to tak, aby to bolo dobré. Lenže vy ste mi dali koberec proste na tú moju. Čiže ja by som navrhoval taký celkom iný prístup, skúsme sa po troch rokoch prípadne znova vrátiť, keby toto prešlo, a môžme porovnávať výsledky, hej. Takže, viete, to je taký férovejší prístup. Čiže to som chcel k tomu povedať.
Potom som tam chcel ešte povedať, pán Martvoň, že niektoré tie veci, nie celkom dobre som si to poznačil, ale my hovoríme o tom, telefónna búdka, proste keď urobíte ju životunebezpečnou tým, že keď rozbijete tú telefónnu búdku, to je znova, že tá výkladová prax ja neviem, aká bude, hovorím, tu nie som, ale životunebezpečnou urobíte kanalizáciu, keď zdvihnete poklop, to zase, znova bude asi výklad toho, ale do toho ja sa nechcem, do týchto ťažkých právnických debát púšťať. Znova, dobrým úmyslom bolo operatívne riešiť to, čo nastalo. Myslím si, že aj ľudia to vnímajú, že tu je strašne dlhý dobeh toho, že identifikujeme nejaký problém, a kým nájdeme naň riešenie, tak už ten problém je tak veľký, že sa už nedá ani poriadne, poriadne riešiť. Viete, čiže aby sme my, kým prijmeme neviem akú tridsiatu piatu novelizáciu zákona o odpadoch, ešte aby nejaký ten odpad, nejaký prikrytý, vôbec bol, hej. Čiže áno, môžme sa sporiť, že či áno, a ja som to uviedol v tej úvodnej reči, že, že vidím rezervy v novelizácii zákona o odpade, ale ja vidím aj rezervy v tom, že aká sme my spoločnosť. To znamená to, čo som vám ukazoval, že tá novela hovorila o tom, že kto môže poukazovať. No, no, žiaľ poukázal, jedno oznámenie bolo. Hej, jedno oznámenie, čiže môžme z toho odvodiť, že aký je záujem ľudí o veci verejné, ako im záleží na tom. Hej, čiže viete, potom môžme hovoriť, nakoľko tá vaša novela bola úspešná v tom, že vy ste to teda očakávali, ale tie očakávania sa nenaplnili. A teraz čo? Naspäť všetci pôjdeme do škôl a budeme sa učiť ako hlásiť poklopy? Takže, ale hovorím, ja nechcem podrobiť kritike váš návrh, toto ma trošku zarazilo, že ste vy to, vy to takto postavili. To som chcel.
Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2012 18:29 - 18:38 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, dovoľte mi po prvýkrát uviesť môj spoločný legislatívny návrh, ktorý zjednodušene môžeme nazvať aj poklopový. Reaguje na aktuálnu situáciu, ktorá vlastne nastala. Ona je teda dlhodobá, ale teraz sa verejnosť s ňou konfrontuje relatívne intenzívne, vzhľadom aj na tragické skutočnosti, ktoré nastali. Žiaľ, dopracovali sme sa tam, kde sme sa dopracovali, že miznú už aj také veci ako poklopy z kanálov, čo by nikto nikdy predtým nepredpokladal. Takisto ako miznú dvere z trafostaníc, ktoré tiež by sme niekedy, ani nás vo sne nenapadlo, že aj také môžu miznúť. Oni miznú preto, že sú z tvrdého a ťažkého plechu a vážia dosť. Čiže reagujeme na aktuálne, aktuálnu situáciu, ktorá nastala. Zákonodarca nerátal s takouto skutočnosťou, avšak to ešte neznamená, že keď taká nastane, že nemôžme operatívne reagovať. Náš trestný zákonník, len trošku na okraj uvádzam, ráta s niečím takým, dokonca je to exaktne uvedené ako ochranou podmorských káblov. Samozrejme, toto vyplýva aj z nejakých určitých medzinárodných záväzkov, ktoré hovoria, že sme povinní ich teda chrániť. I keď, ako iste viete, sme suchozemskou krajinou. Takže nebude vôbec neadekvátne, keď zareagujeme na to, že, že miznú veci, ktoré som spomínal, a zareagujeme aj zákonodarnou iniciatívou. Pri hľadaní toho spôsobu ako, sme rozmýšľali viacerými cestami, ale zdá sa, že naj takým elegantnejším spôsobom ako to zohľadniť, je to, že sa relatívne jednoducho doplní do znenia ustanovení, čo máte v tlači toho paragrafu to, že existujúca právna úprava pozná niečo také, že úmyselne poškodíte verejnoprospešné zariadenie, a my tam dopĺňame, neviem, či to budem citovať doslovne, že "a urobí ho životu nebezpečným". Len ako významovo poviem, že je to to, že policajti, my sme to konzultovali aj s prokurátormi, policajtami, v zásade vy keď zoberiete, keď už zostanem v príklade toho poklopu, vy keď zoberiete poklop, tak nemôžte uplatniť paragraf, myslím, 286 je to, to je poškodzovanie verejnoprospešného zariadenia, lebo to zariadenie, tá kanalizácia funguje. Ono v zásade ten, že ho zoberiete, poklop vplyv na tú funkčnosť kanalizácie nemá, čiže nedá sa to aplikovať, čiže zostane to celé v polohe len priestupku. To znamená hodnoty toho, toho poklopu a čo častokrát, ja vám to potom aj tu poviem, že čo som si dal vypracovať správy, že jak sa to vyhodnocuje na 80 až 90 percent ako priestupok.
Takže keď táto zmena prejde a stotožníme sa s ňou, tak vlastne už bude možné posúdiť túto krádež, lebo tým vlastne urobíte takéto zariadenie životunebezpečným, čo sa teda, žiaľ, aj stalo. Ten veľmi konkrétny prípad toho malého dievčatka v prípade kanalizácie, ale môže nastať aj, aj v tom, že trebárs tie dvere z trafostaníc, keď miznú a zmiznú, tak vy vlastne tú trafostanicu urobíte prístupnú, a tiež je teda riziko, že niekto do tej trafostanice môže vojsť a je tam, dôjde k ohrozeniu, ohrozeniu zdravia.
Ja teda právnik nie som, ale, čiže toto je to základné, ako sme to poňali. Prípadne ak v tom, ak sa nám to podarí a zareagujeme a posunieme toto do druhého čítania, ja som pripravený, samozrejme, a veľmi intenzívne hľadať prípadne aj ďalšie vylepšenia toho, aby sme naozaj obsiahli to, čo, to, čo chceme riešiť. Ja ešte poviem len takú vec, a by, bolo by mi to ľúto, keby som to nespomenul, lebo naozaj musím oceniť, že zodpovedne pristúpili k tomu tí, ktorých som o to žiadal. Ja som si dal ako podkladové materiály k týmto veciam vypracovať niečo také, že policajný zbor, že koľko oni evidujú v tejto oblasti, ako, ako mapujú túto situáciu. Ja len poviem tak, že v dvetisíc ôsmom bola prijatá novela zákona o odpadoch, ktorá mala v zásade, aj ambícia tam bola, že zohľadniť tie skutočnosti, že, že tieto veci nastávajú, a teda moja otázka bola, že od tej účinnosti tohto zákona, že koľko, koľko bolo hlásených teda podozrení a podaní z, či z fyzických, alebo právnických osôb, alebo samosprávy na policajný zbor. Tak len takú jednu informáciu, nebudem zdržiavať, 508 podaní bolo v období, teda doteraz, to sú nejaké tri roky, čiže 508 podaní, čo ergo neznamená, že toľko tých krádeží bolo. Tých krádeží bolo, samozrejme, rádovo viac, nie každý to hlásil, ale čo je smutným údajom, že keď teda by sme zostali v tom, že cirka 500 tých podaní bolo. Ono to skončilo len v tom zbernom dvore, hej, a teraz si zoberte, že z pohľadu zo zberných dvorov bolo len 11 oznámení na podozrivé konanie. Čiže, samozrejme, to nesedí úplne v absolútnom vyjadrení, ale, čiže len 2 percentá uvedomelých prevádzkovateľov zberných dvorov, keď to trošku, trošku zjednoduším. Čiže keď budeme analyzovať, že ako, ako komplexne vnímať celý tento problém, nemôžme zostať len pri tejto novelizácii Trestného zákona, lebo tá to rieši len čiastočne, ale my môžme potom prípadne, ja mám aj zámer potom na ďalšej schôdze otvoriť zákon o odpadoch, hlavne z toho pohľadu, aby bolo možné riešiť trebárs aj takú zložitú situáciu, ako je Luník. Ale v rámci toho môžme aj doplniť niektoré ustanovenia, ktoré pomôžu tomu, že, že proste tá spoločenská, občianska uvedomelosť alebo tá akceptácia toho, že síce sa tvárim, že, že, že to, ale tvárim sa zároveň, že nevidím a nepočujem. Čiže keď mi niekto donesie poklop, tak ho vykúpim, žiaľ, tu je. Zároveň ešte keby sme hľadali aj, aj trošku iných, že kto čiastočne nesie podiel viny na tom, že veci sa stávajú a že končia tragicky, môžme čiastočne povedať, že aj ministerstvo životného prostredia vypracovalo, znova musím oceniť, veľmi komplexnú a dôkladnú správu od účinnosti novely, že, že koľko kontrol vykonala a ako dopadli, ale znova tie výsledky vám poviem, že sú z môjho pohľadu trochu smutné. Znova za obdobie tých cirka troch rokov Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá je orgánom, ktorá má právo vykonávať tieto kontroly, ich vykonala 174, čo pri jednoduchom prepočte znamená, že cirka päť kontrol mesačne v rámci celého Slovenska. Môžme spoločne uvažovať, či veľa alebo málo. Ja si myslím, že málo. Ale o niečo smutnejšie je to zistenie, že, že zistili porušenie len pri deviatich kontrolách. Takže to tiež mi príde vzhľadom na tie skutočnosti, ktoré vieme a ktoré odzneli aj, aj v tlači aj médiách, že koľko ich chýba, ako nie celkom dôsledná a dôkladná práca. Čiže znova asi nás čaká aj, aj na tomto poli, keď chceme byť naozaj že dôkladní a dôslední a chceme mať výsledky, lebo to verejnosť presvedčí najviac. Viete, takých kopu jalových rečí, z toho sa, ako sa hovorí, nikto nenaje, ale výsledky sú dôležité. Čiže ak podporíte a pomôžete posunúť tento náš legislatívny návrh do druhého čítania, vyriešime len určitú časť. K tomu ešte doplním, že verte alebo neverte tomu, že keď ten signál bude taký, že za jednoduchými slovami, zato, že keď niekto čmajzne ten poklop, tak už pôjde na dva roky do, do toho výchovného zariadenia, tak ten podvodnícky internet je, pracuje rýchlosťou optokáblov. To znamená, tá informácia sa strašne rýchlo rozšíri medzi týmito ľuďmi, ktorí sa tým, v úvodzovkách, "živia", a verme tomu, že, že ich konanie sa tomu prispôsobí a povedia, však to sa neoplatí riskovať. Ale vyriešime len určitý diel toho a v tej druhej fáze sa, budeme sa musieť vrátiť k tomu, čo som spomínal, to znamená k zberným dvorom a že ako, či existujúca úprava je dostatočná, ako to je upravené. Tak som zatiaľ chcel povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2012 17:01 - 17:07 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení páni kolegovia, k tejto téme, príplatok k príspevku k narodeniu dieťaťa, ako sami uznáte, už ten názov je absurdný, príplatok k príspevku k narodeniu dieťaťa. Fakt na úrovni, do hitparády kľudne zaradiť ako jeden z možných adeptov na víťazstvo. Je to suma niekde na úrovni 670 euro. Ja tomu hovorím, že toto sú, vážení, diabolské peniaze, možno žiadne iné peniaze nespôsobili toľko zla a utrpenia v spoločnosti ako tieto peniaze. Aj ráno sa tu hovorilo, že niekde deti ako hladujú, ako trpia, nuž, čiastočne tomuto pomáha aj tento nešťastný príplatok k príspevku. Deti sa totižto stali tovarom. Dieťa je plod lásky a nedá mi, aby som si neodpustil, možno pre liberálov je dieťa vtedy, keď sa spermia spojí s vajíčkom, ale stále si myslím, že dieťa je plodom lásky, a stupídnymi rozhodnutiami politikov sa však dieťa stalo tovarom. A treba povedať druhú vec, maternica výrobným prostriedkom.
Ja viem, sú to hrozné slová. Ja pred voľbami som rozdal fakt na tisíce materiálov s heslom - maternica nie je výrobný prostriedok. Viem, že za takého vyjadrenie by ma možno pred dekádou, pred desiatimi rokmi niektoré ľudskoprávne organizácie naťahovali, možno aj zažalovali za neviem čo možné a všetko. Ale opakujem, maternica nie je výrobný prostriedok a spoločnosť, ktorá to dopustí, je nehumánna a ešte kopu iných a ďalších príplatkov by sa dalo dodať. Tieto soft návrhy SDKÚ sú len takým ľahkým ohmatnutím témy. Slovensko potrebuje skutočné riešenia. Slovensko potrebuje definovať svoju sociálnu politiku. Musí definovať, koľko detí chce podporiť a je schopné podporiť. Dve deti, tri deti. Takto to stojí. Otázka stojí dve alebo tri. Takto, nijako ináč. Stratégia Slovenska v zákonodarnej iniciatíve musí byť v zmysle stratégie - maternica nie je výrobným prostriedkom. Kľudne to pre potreby verejnosti môžme nazvať nejakým menej expresívnym výrazom. Kľudne, tu všelijaké názvy zazneli, môžme to nazvať sociálna politika štátu v rodičovstve. Kľudne, mne to je úplne jedno, ale stratégia musí byť taká. Môžeme sa tu hrať na neviem koho, ale ak chceme byť zodpovední, musíme byť zodpovední.
Trošku ma zaráža takéto aj farizejstvo tuná z SDKÚ, teraz sa tu hrá na riešiteľa, dokonca až mierneho bojovníka v tejto téme, ale mne nedá, aby som si neodpustil pána Kužmu. Nuž, ja, ja keby som, vy vravíte, že tam bývate, ja tam nebývam, ale ja keby som tam býval a som, neviem koľko období bol pán Kužma poslanec a z toho vládnym poslancom, a po tejto ére si objedná 500 bilbordov na východnom Slovensku s fotkou rómskej osady a napíše - poriadok, alebo niečo také, nuž, by som sa hanbil, lebo ja by som sa hanbil, že som teda bol tam, mal som možnosť, dokonca som určitý čas vládol a po tom všetkom som schopný si objednať 500 bilbordov a hovoriť na seba, že pozrite, aký som neschopný, kam sme to dopracovali? Aj tento návrh, čo tuná teraz riešime, aj ten pred ním, je takým bojazlivým bezpohlavným štuchnutím. Navrhuje, je kryptované, je kryptované to, že na koho je fokusovaný, a je fokusovaný na jednu sociálnu skupinu, všetci vieme, ktorú. Je bezpohlavný preto, že SDKÚ dobre vie, že v osadách ich nebudú voliť. SDKÚ sa však bojí predložiť návrh, že hlúpy, nezodpovedný príplatok k príspevku treba zrušiť. To sa bojí, ale ja vám poviem, vážení poslanci, či už vládnete alebo nevládnete, alebo ste vládli, Slovensko nezvládne tento príspevok k príplatku, alebo jak sa to volá, alebo doplatok k príspevku, platiť naďalej, tak ako doteraz. Určite to nezvládne v tejto podobe pre tri deti. Nezvládne to preto, lebo to priamo zaťažuje rozpočet, a nezvládne to preto, lebo to robí z maternice výrobný prostriedok, čo sociálny systém tejto krajiny v dohľadnej dobe, opakujem, v dohľadnej dobe, zruinuje.
Doplatok k príspevku musíme, musíte zrušiť. Zrušiť, a čo najskôr. A je jedno, či niekto robil päť dní, sto dní, tristo dní, to je úplne jedno.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, chcem sa opýtať, je 17.06 hodín. Máte ešte?Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Končím. Slovensko musí tento zvrátený príplatok zrušiť. Maximálne, čo môžme ešte v tejto dobe možno urobiť, je udržať ho v podobe pre jedno dieťa, ale určite nie v tej podobe, ako je platný doteraz, to znamená pre druhé a tretie dieťa, ale to by chcelo asi trošku odvahy, však? Tu sa v tejto sále zvykne apelovať na deti, vnukov kvôli v zásade nepodstatným veciam, ak by som ja mal byť patetický, čo nechcem byť, tak možno pre túto tému by som aj trošku mohol, mohol byť. Slovensko je naozaj na tom zle. Rozprávame o probléme, ktorý môže rozvrátiť celý sociálny systém. SDKÚ tu predkladá také softové návrhy, ktoré neprejdú. SDKÚ problém zatiaľ ignoruje. Zopakujem výzvu, čo som dal aj ráno, výzvu pre pána ministra sociálnych vecí a rodiny, pána Richtera, že v prípade, že odignorujeme návrhy SaS a SDKÚ, okej, môže byť, ale treba dať ľuďom alternatívu. Čakajú a čakajú netrpezlivo, očakávam, že do septembrovej schôdze ministerstvo predloží do tohto pléna návrhy, v ktorých bude jasne identifikovateľné, že sa týmto problémom venuje a chce venovať. V prípade, že nie, urobím, čo sa bude dať, nato, aby sa tlak zintenzívnil, nato, aby sme si uvedomili tú absolútnu skutočnosť, že je čas to riešiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.7.2012 14:48 - 14:54 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, a dovoľte na začiatok uviesť, aby som nebol, ako tu pán Fronc spomínal, že mudrujem do všetkého, aj do tých volieb sudcov, ale do tohto trošku, tak tomu rozumiem a dokonca som to aj študoval, síce nedoštudoval, v Nitre, ale študoval. A čiže chovateľstvu sa trochu rozumiem. V tomto návrhu zákona identifikujem určité riziká, ktoré môžu nastať. Relatívne akceptujem to odôvodnenie, ktoré tu je. Na druhej strane však všetci vieme, v akej krajine žijeme. Identifikujem riziká, že môže dôjsť k takému čiastočnému, a možno aj k obštrukciám alebo nejakým takým vracaním si loptičiek zo strany samosprávy. Ale netvrdím, že hneď a absolútne. Čiže to, to treba len veľmi, veľmi opatrne vyhodnocovať. Každopádne, keď teda je tento návrh pripravený na úspech a na to, že prejde, tak by som si dovolil, keď otvárame, keď ho otvárame a keď v dôvodovej správe bolo uvedené to, čo bolo uvedené, ho doplniť. V dôvodovej správe je napísané, že ktorých živočíchov sa to týka, tam mačkovité šelmy a nespomeniem si hneď všetko, medveďovité, tigre a neviem čo. A ja by som doplnil vzhľadom na okolnosti, ktoré sú. Ja viem, že sa možno teraz na chvíľku zarazíte, ale, žiaľ, asi inú možnosť nemáme. Ja by som odporučil do toho vložiť aj druhy ako Rattus rattus a Rattus norvegicus. To je potkan a krysa. My naozaj sa stretávame v tejto krajine relatívne často s tým, že niekto si zo svojho dvora spraví chovnú stanicu a samosprávy sú častokrát úplne bezmocné voči tomu, že akým spôsobom to riešiť. Viem, že na ten prvý pohľad sa to môže zdať až absurdné, avšak absurdné je aj si urobiť z dvora chovnú stanicu. Čiže je to len reakcia na to, že aký stav nastal. Asi jeden zo spôsobov môže byť aj to, tá bezradnosť, lebo na to, namodelujem na jednom konkrétnom prípade, napríklad na Malackách, keď pán Dobrovodský, my sme tam vtedy dávali taký plašič. To funguje iba určitú chvíľku. Potom to už nefunguje. Ale absolútna bezradnosť z toho, že vlastne sused si vedľa z dvora spraví chovnú stanicu a vy, vy nemáte možnosť sa brániť, a zdá sa, že ani samospráva, má obmedzené možnosti, že ako, ako tento stav riešiť. Hej, čiže keď teraz by sme definovali, že tieto dva druhy, že sú tiež nebezpečné, a boli by v tejto kategórii, že sú nebezpečné a niekto by sa zaoberal ich chovom. I keď v tomto prípade to naozaj znie absurdne. Ale však absurdné je chovať aj tigra na Slovensku svojím spôsobom určite, určitým. A mohli by sme definovať, samozrejme, pre potreby vyhlášky bude potrebné definovať, čo už je chov a čo je bežný výskyt. Tak potom tým pádom, keď nezíska povolenie, čo predpokladám, že chovateľ nezíska povolenie na chov potkanov, hej, tak potom tá samospráva získava aj určité možnosti, ako sa ďalej a účinnejšie brániť voči tomu, aby tento chov potkanov v danej, v danom priestore prebiehal. Či už s možnosťou nejakých. Neviem, jak to presne rieši ten existujúci zákon vo výške pokút, rozsahu pokút a následnej možnosti ich vymôcť, to znamená exekuovať. Čiže dávame do ruky aj samosprávam určitú zbraň. Nie hromadného ničenia, ale čiastočnej pomoci, aj susedom, v tom, že budú mať o niečo viac v tej výbave, ako riešiť to, že niekto si spraví zo svojho dvora chovnú stanicu. Takže moje, môj návrh bude v tom, že sa teda pokúsim na rokovanie výboru príslušného proste doručiť nejaký návrh a verím teda, že sa budú týmto prípadne zodpovedne zaoberať. Lebo naozaj tá situácia, nielen v Malackách, ale aj na veľa iných miest dozrela do, do až úplne obludných rozmerov a nájde sa aj spôsob, aby to teda sedelo aj významovo aj formálne a aby aj ten jazyk bol jasný a čistý, tak ako zákony majú byť. A výsledkom bolo to, že, že naozaj, že sa ľudia vedia účinne brániť, tak ako sa vedia. Toto poskytuje zbraň, že keď má niekto niekomu revať celý deň, rev, tiger pri uchu zo susednej záhrady, hej, tak bude sa mať možnosť brániť, keď si niekto spraví chovnú stanicu zo svojho dvora, potkanov. Hej, čiže toto vcelku môže byť, môže byť pomocou a možno ten výskyt bude aj častejší. Čiže ten účel toho zákona, lebo toto je tiež, predpokladám, že problém. Ale neviem, ten rozsah asi nebude až taký veľký, ako, ako je rozsah toho, že niekto si z dvoch nebezpečných druhov, lebo však hádam sa nebudeme sporiť o tom, že či druhy ako potkan a krysa v tom veľkom rozsahu sú alebo nie sú nebezpečným druhom živočícha z pohľadu epidemiologického, z pohľadu aj dokonca priameho ohrozenia života. Takže predpokladám a dúfam, že, že bude vôľa nejakým spôsobom to, keď otvárame tento zákon o veterinárnej starostlivosti, do toho zapracovať. Keď sa to podarí, budem rád. A myslím si, že nie ja, lebo ja, chvalabohu, s tým problém nemám. Akože by som v susedstve mal chovateľa potkanov, ale, ale predkladám to a hovorím to práve kvôli tým ľuďom, ktorí s tým naozaj majú obrovské problémy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2012 9:59 - 10:01 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Škoda, je mi ľúto, že som prišiel o poradie. Som to nejakým nedopatrením. Ale dobre, rešpektujem, lebo chcel som k tejto téme vystúpiť. No a keďže som chcel, tak verím teda, že sa znova otvorí. A to, čo pani Tomanová povedala, nemám pocit, že bolo to, čo by sa očakávalo. To znamená, že niekto zo SMER-u príde a tento návrh rozcupuje na márne kúsky. A povie teda, že, že to je o ničom a že je niečo úplne iné a je to ďaleko lepšie. Tento pocit z toho nemám, a preto teda, že chcem k tejto téme vystúpiť, lebo ma zaujíma, tak chcem poprosiť vládny SMER, i keď ich je tu málo, ale teda aj hlavne povereného ministra, aby do septembra predložil, lebo to je riešením, že keď teda toto neni dobré, tak my máme niečo lepšie, tak treba sem s tým ísť. A čo najskôr. Tak ho vyzývam, aby do septembra predložil novelu týkajúcu sa týchto záležitostí, týchto záležitostí, ktoré túto krajinu ohromným spôsobom trápia, a nechcem, aby to bolo pochopené zle, v prípade, že do septembra takáto novela nebude predložená, tak zvážim, aké možnosti pre mňa, bývalého aktivistu, sú na to, aby som upozorňoval, že je čas sa k týmto problémom vrátiť a hľadať riešenia. Lebo, hold, riešenia sa nejakým spôsobom hľadajú a neignorujú. To, čo tu bolo v piatok, to, čo je tu dneska, je ohromná ignorácia celého problému. Už som to včera nazval hanba, už sa mi to nechce ani opakovať. Takže znova len opakujem, do septembra by som bol rád, keby vláda predložila, keď tento návrh je zlý, predložila dobrý návrh, rád sa k nemu vyjadrím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 13:56 - 13:58 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani Nicholsonová, viete, tuná uplatňujem ten môj princíp spravodlivosti v praxi. Včera som videl, že ste bola taká dotknutá, že som povedal, že tie niektoré vaše návrhy, alebo to, čo ste hovorili, boli hlúposti. Ale dneska som vám naozaj intenzívne zatlieskal, lebo oceňujem, naozaj oceňujem tú snahu, tú energiu, to, že ako to máte zvládnuté aj odborne, že, a proste tú chuť to riešiť. To je naozaj vynikajúce a zaslúžite si väčšie auditórium a zaslúžite si ľudí, ktorí to budú mať teda aj snahu riešiť, takže.
Ešte poviem takú poznámočku, že hovoríte o tých, ktorí zneužívajú sociálne dávky. Nuž, poviem vám, neviem, či tu nie sú medzi nami aj ľudia, ktorí tiež zneužívajú tento systém, ktorý im umožňuje tu nebyť a tváriť sa.
Čiže, viete, ak máme byť inšpiratívni, tak asi sme možno aj inšpiratívni pre týchto ľudí, ale v tom zlom, hej. Čiže kde oni hľadajú možno tú inšpiráciu, možno aj tu, keď by si niekto spravil záber z tejto sály, že koľko ľudí sa tu venuje svojej práci, tak potom by si aj niekto povedal, tak nehnevajte sa, ja sa mám trápiť, keď sa oni netrápia.
Kľúčovým pre to, čo sa bude diať v tejto veci, bude aj ďalší vývoj tej diskusie. Ja som zvedavý teda, naozaj som zvedavý na pondelok, koľko ľudí sem príde a ako intenzívne, ako intenzívne budeme hľadať riešenie abo snahu aspoň riešiť obrovský problém.
A len na záver poviem, teda znova opakujem, že naozaj oceňuje, pani Nicholsonová, tú ohromnú energiu a možno sa vám to aj podarí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 13:14 - 13:15 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či stihnem vystúpiť ešte v rozprave počas dnešného dňa, kde sa pokúsim zrekapitulovať teda okrem pripomienky k návrhu aj to, čo sa deje v tomto parlamente, takže pre istotu len dopĺňam, že počas rokovacieho dňa 29. 6. v čase o 12.40 bolo v sále 30 poslancov. Po mojej poznámke sa tu objavili ďalší štyria, myslím, takže v čase 13.10 dňa 29. 6. 2012 je v sále cca 34 poslancov.
Takže aby ľudia tejto krajiny vedeli, že v bode, v ktorom sa hľadajú riešenia na najväčšie problémy tejto krajiny, to je zneužívanie sociálnych dávok, bolo v budove parlamentu cca 30 % poslancov. Vyjadrujem presvedčenie... (Reakcie z pléna.) V sále, pardon, ale aj v budove, lebo... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)


Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, reagujte na predrečníka, nech sa páči.


Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Ale dokončím, dokončím, čo som chcel povedať.
Vyjadrujem presvedčenie, že tých zvyšných, už nech je to 25 alebo tých zostávajúcich, tých, čo tu nie sú, je 70 alebo 65, stále je to strašne veľké množstvo poslancov, tu nie sú a venujú sa niečomu úplne inému ako svojej poslaneckej práci. Je piatok poobede, vtedy sa robia už úplne iné veci, ako hľadajú riešenia na problémy tejto krajiny. A to je, a to chcem povedať, a chcem, aby to bolo v zápise, aby to bolo na kamere, a to je hanba a to je obrovská hanba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 12:48 - 12:50 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Predkladané návrhy sa pokúšajú riešiť asi jedny z najväčších problémov, s ktorými sa naša krajina stretáva. Je to problém zneužívania sociálnych dávok, je to naozaj obrovský problém. Treba oceniť, ja oceňujem snahu predkladateľov, že urobili dosť. Ja som videl aj mail, aj boli u nás na klube. Naozaj to oceňujem. Ale iné chcem povedať.
Vážení, pozrime sa, koľko nás tu je. Pozrime sa, koľko poslancov zvolených ľuďmi tejto krajiny vnímajú, a to hádam sa na tom zhodneme, že to je veľkým problémom, že je to problém, že majú chuť a ochotu hľadať riešenie. Pozrime sa, koľko nás tu je.
Chcem, aby bolo na zápise, aby bolo na kamerách, že v rokovacom dni 29. júna, 12.49, rokujeme o jednom z najväčších problémov tejto krajiny a je tu, ak mi niekto pomôže, spočítajme sa, možno kým to dohovorím, to niekto mi pomôže a spočíta, je tu toľkoto málo, každopádne viem už teraz povedať, že málo poslancov.
Musí to byť na zápise, lebo keď budeme predkladať novelu o rokovacom poriadku, bude tam priložená aj táto skutočnosť, ktorá bude jasne dokumentovať, že novelizácia rokovacieho poriadku je absolútne potrebná. Nepoznáme mieru. Tu nikto nehovorí, že by sme tu mali byť všetci, ale keď nepoznáme mieru, tak treba na to predpis.
To není možné, aby tu bolo toľko ľudí, keď rozprávame o tomto. To už je jedno, aj keby sme o niečom úplne inom rozprávali, ale obzvlášť, keď o tomto. Keď koľkí ľudia tu chodia a mudrujú, že ako to vedia, čo by tu riešili. Kde sú?!
Verím, teda to bolo zmyslom môjho vystúpenia, aby to bolo na zápise, lebo to bude dokumentovať tú absolútne skutočnosť a nevyhnutnosť, že je čas, lebo nepoznáme mieru. Poslanci nepoznajú mieru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2012 11:07 - 11:09 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som povedal, že k tejto téme moc nebudem diskutovať. Môj vzťah k tomuto návrhu je taký trošku, trošku vlažnejší, nie vlažný k tej téme, ale k tomu samotnému návrhu. Čiže k tomu sa ja až tak nebudem.
Ale nedalo mi, pán Šebej hovoril teda, že aké extrémy môžu nastať uplatňovaním tohto inštitútu. Nuž dovoľte, aby som povedal, že, viete, aj vy ste takým určitým extrémom, ale z tej opačnej strany, že aké extrémy môžu nastať z pohľadu parlamentnej demokracie, hej, že proste akým spôsobom je možné v rámci existujúcich pravidiel sa sem aj dostať, hej. Ale ja nevravím teda, že vy zrovna nie ste prínosom, vo vašom prípade by som to zrovna nehovoril, podľa mňa ste, ale tá absurdita tu určitá je, hej, že proste to pokrútenie toho existujúceho je tak, že vlastne sa tu aj takto môžte objaviť. Ale aj trebárs aj vaši kolegovia, ktorých vlastne prerody zvečera do rána z ťažkého konzervatívca na liberála. A aby tej absurdity nebolo dosť, tak aktuálny stav, že predseda konzervatívnej rady, á, strany robí poslaneckého asistenta poslancovi liberálnej strany, to sú tiež určitým spôsobom ohromné absurdity. Čiže môžu, môžu nastať aj na tejto strane. Čiže treba to tak vnímať v tomto kontexte.
Ja len chcem povedať, že, ku koncu, že u vás nie, ale niekde, bojím sa, že či ho nezačnem identifikovať a keď trošku to názorové žoldnierstvo tu vidím, ono to súvisí aj s tým, že tie prerody sa stávajú, ako sa stávajú. Čiže keď hovoríme, že, to ma prekvapilo a vyrušilo, že ste tak až vyhnali do absurdít. Niekde ono vždycky nakoniec tá pravda je niekde v strede a niekde na polovici, tak možno je to aj v tomto prípade. Čiže to som chcel povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2012 18:33 - 18:35 hod.

Alojz Hlina Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, možno nakoniec začnem veriť v znamenia, že, naozaj, na poslednú chvíľu som to našiel. A je tu dokonca, tá komunikácia, aj vy ste tam, pán Sulík, že cez vás sa nejak ku mne dostalo, že s vami niekto komunikoval. Čiže možno budete mi v tom vedieť nejakým spôsobom alternovať, proste, že koho tu máme.
Ja meno nepoviem, samozrejme. Navrhuje koaličný partner KDH za člena Súdnej rady sudcu z Pezinka, okolo ktorého sú desiatky trestných stíhaní, Elektrosvit Nové Zámky, len sa pozrite do obchodného! Teda aby som to, nebolo pochopené zle, že tu proste nejaké, nejaký, ale nedá mi to, aj vzhľadom na to, ako ste sa zachovali, že ako ste zahlasovali, ináč by som to nebol urobil. Tak to v skratke prečítam.
Čiže asi predpokladám, že tu máme niekoho, o kom budeme hlasovať, ktorý tu má, z tohto, čo tu čítam, vyplýva, celkom meritórne skutočnosti, asi aj nejakým spôsobom dohľadateľné, čiže by nás mohli zaujímať. Tí, čo máme, čo sme nositeľmi nejakých demokratických tradícií. Čiže to naozaj dávam na zváženie, že není to také, akože písané na záchodovom papieri starou fixkou. Čiže Elektrosvit, predstavenstvo, Elektrosvit privatizoval. Človeka mimoriadne blízkeho Harabinovi. "Svekruška ťa dokedy, budze, Harabin, znac, či budzem ja." Takže to bolo asi po východniarsky. Takže nechcem sa k tomu viacej vracať, len hovorím, že to je fakt. Keby sa ma na to náhodou niekto pýtal, hej, tak som ochotný toto prípadne pre potreby nejakého vyšetrovania aj doložiť, doplniť. Takže zdá sa, že to, čo ste si odhlásili, už chcete ísť domov, však prečo by nie, je sedem hodín, tak budete asi pravdepodobne voliť niekoho, o ktorom je nejaká, dá sa povedať, asi objektívna pochybnosť. Čiže není tu pán, ktorý apeloval na moje svedomie. Ja nebudem tu hromy, blesky na vás zosúvať a apelovať na vás. Robte, čo chcete, mne je to jedno. Ja som vám povedal, čo urobím ja.
Len rozmýšľam technicky, že čo? Lebo ja som si predstavoval, že tá voľba bude, teda, že typ hlasovania, a nebudem musieť tak dlho búchať tou topánkou. Teraz vlastne rozmýšľam nad tým, že keď pôjdete tajne, to bude trvať dlho a neviem, či sa mi bude chcieť tak dlho búchať tou topánkou. A v zásade mne sa to ani nechce, ja nechcem robiť ten cirkus, že tu budem búchať topánkou. Ja len chcem protestovať proti tomu, čo idete robiť.
Takže zvažujem. Ako moja žena mi vravela, nerob to! Chúďa. Asi to len tak symbolicky buchnem, aby sa nepovedalo, že niečo poviem a neurobím. Ale mňa to nebaví, mňa to nebaví robiť tento cirkus. Niekto iný je tu cirkusant.
Ďakujem.
Skryt prepis