Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.6.2014 o 16:23 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.6.2014 16:23 - 16:24 hod.

Dušan Bublavý
Je naozaj správne a potrebné spresniť znenie zákona, aby vlastníci bytov pri stanovovaní výšky preddavku na fond, prevádzku, údržbu a opráv mali povinnosť zo zákona zohľadňovať mieru využívania spoločných priestorov a častí a výšku preddavku tak stanovovať naozaj diferencovane. Schválením tejto zmeny v § 10 odstránime možnosť špekulácií pri stanovovaní výšky preddavku a vyriešime veľké množstvo sťažností v praxi, s ktorými sa naozaj stretávame.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.5.2014 12:54 - 12:55 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Brocka, máte naozaj jednu veľkú pravdu, že rodina je základnou bunkou spoločnosti a treba si ju chrániť a má nárok aj na ochranu od štátu. A tradičné usporiadanie rodiny stále je vystavované naozaj nežiaducemu vonkajšiemu vplyvu a tlaku.
Prostredie, ktoré aj tu v Národnej rade je, má každý z poslancov možnosť svoj názor si aj vysloviť a riadiť sa treba len naozaj zdravým, zdravým rozumom. Lebo ak rodina nedostane vážnosť, tak, naozaj, kam sa tá naša spoločnosť bude uberať? Kto bude vychovávať naše deti, keď nebudeme vedieť, čo my chceme sami? A naozaj chráňme si rodinu, zväzok muža a ženy, aby sme sa v budúcnosti nemuseli hanbiť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2014 18:44 - 18:45 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Keďže ste to, pán kolega, neurobili vy, pán kolega Simon, tak ja si dovolím poďakovať veľmi pekne pánovi ministrovi za predložený zákon v mene občanov troch lokalít, či je to Považského Inovca, Novoveskej Huty a Jahodnej pri Košiciach. Nielen Košice, a tento zákon dáva naozaj možnosť o ťažbe uránu občanom týchto lokalít rozhodnúť slobodne v referende, a to je najväčšia demokracia. Aj keď, pán poslanec Simon, kritizujete, kritizujete, ale keď si dáte ruku na srdce, tak úprimne musíte priznať, že vás to mrzí, že takýto zákon neprišiel skôr a v období tom, keď ste vládli vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2014 18:45 - 18:45 hod.

Dušan Bublavý
Veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom, ktorí podporujú môj a kolegov návrh, dvoch kolegov, ktorí dali so mnou.
Ja si myslím, že naozaj starostovia hospodária s verejnými zdrojmi a je potrebné ozaj, aby tá gramotnosť bola a aby to bolo aspoň na úrovni, ako sú hlavní obecní kontrolóri. Takže to vzdelanie naozaj je potrebné.
A ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2014 18:23 - 18:33 hod.

Dušan Bublavý
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2014 17:24 - 17:25 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán poslanec, náš pravdu, že v rozprave podali poslanci KDH pozmeňujúci návrh volebného kódexu, ktorého cieľom je ustanoviť vzdelanostné predpoklady na výkon starostu. A keďže tento návrh nerieši problém komplexne, tak naozaj je tu riziko, že by to bol problém s ústavou. A ja nechcem riskovať, keďže celý deň dneska riešime dva zákony, aby mali problém s ústavou, tak nepodám pozmeňujúci návrh, aby naozaj nebol spochybniteľný. Ja tu sľubujem, že určite všetko urobím pre to, aby vzdelanostné predpoklady funkcie starostu boli preberané zákonom 369, ktorý pojednáva a môže tieto vzdelanostné predpoklady navrhnúť, a verím tomu, že v najbližšej dobe, aby to bolo ešte, aby to ešte bola možnosť, skôr než prídu voľby na starostov v novembri, aby takýto zákon mohol byť schválený.
Skryt prepis
 

27.5.2014 9:13 - 9:16 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku (tlač 659) v druhom čítaní.
Za gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedený vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Výbory zaujali k nemu následné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 414 zo 6. mája 2014 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 285 z 29. apríla 2014 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 158 z 12. mája 2014 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo ich máme pred sebou, je ich 57 a gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 57 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o uvedenom vládnom návrhu zákona bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 164 z 13. mája 2014. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril po prvé predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2014 15:30 - 15:31 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán exminister, ja nie som ekonóm, ale toľko toho vychvaľovania, ako to bolo za vás dobre, a ten výpočet nejakého vládnutia necelé dva roky, ja vám musím pripomenúť, že ste boli osem rokov plus dva roky samorozkladacej vlády. A za tých osem rokov ste rozpredali štát. Vám sa dobre vládlo, keď ste rozpredali všetok štátny majetok, ktorý mohol sa rozpredať, a potom sa vám super, super rozdávali finančné zdroje alebo ste držali na nejakej uzde štátny rozpočet. Ale pre Slovensko ste boli len jedna veľká škodná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2014 15:52 - 15:53 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie kolegom. Ja som si povedal svoj názor a za ním si stojím, to na margo pána Viskupiča. Igor a ostatní kolegovia, čo ste na mňa reagovali, úžera je tu od roku 2000. A vy ste, ty si mal možnosť a bol si aj vo vláde, kde ste mohli prijať nejaký zákon ohľadom boja proti nebankovým spoločnostiam, proti úžerníkom a neurobili ste vôbec nič. Takže ja si myslím, že keď teraz ja sa snažím, aby takýto zákon bol prijatý, tak si myslím, že dobiehame to, čo ešte neurobil nikto. Ja som preto apeloval, aby tento zákon bol prijatý, a vychytajme čo najviac tých chýb, aby bol ten zákon naozaj v prospech našich spoluobčanov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2014 15:40 - 15:43 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
No, pani, pani podpredsedníčka, ja si vás vážim, ale naozaj vaša kritika nie je oprávnená. Ja rozprávam o nebankovkách, o úžerníkoch a ja si myslím, že nič som ešte neoklamal nikoho, čo som tu predniesol. Hovorím len pravdu. (Reakcia z pléna.) Z mojich praktických skúseností v rámci poskytovaného poradenstva mám poznatky, že, aj zo starostovania, že najvyšší počet pôžičiek z nebankových inštitúcií je vyše 2 000 alebo 4 000 eur. Preto by som si prial, aby hranica stanovená na zákaz exekúcie predajom nehnuteľností bola vyššia.
Výrazne podporujem bod 12 predloženého pozmeňovacieho návrhu, v ktorom sa navrhuje vyššia ochrana zdravotne postihnutých aj ich rodín tak, aby sa zabránilo takému hyenizmu, akým je zhabanie dopravného prostriedku či invalidného vozíka, na ktorý je postihnutý odkázaný.
Ešte musím spomenúť pozmeňováky, ktoré, kde je, nemožno úver poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti, čiže kde budú poskytnutý úver spotrebiteľský, kde bude prevodom alebo poukážkou. Narážam na to, čo som pred mesiacom v mojej rozprave v prvom čítaní povedal, že ako jedna pani bola oklamaná nebankovkou, keď prišli za ňou aj s finančnou hotovosťou a príjmový doklad jej dali podpísať, kde bolo 5 000 eur, kde spoločne so stavebným úradom sa podarilo nebankovku prinútiť, aby pani, ktorá prišla o rodinný dom, kde ľahkovážnosťou svojich detí prišla o strechu nad hlavou, tak v spolupráci so stavebným úradom sme jej pomohli, aby dostala aspoň 5 000, títo úžerníci a darebáci a - musím povedať - naozaj hyeny jej dali podpísať príjmový doklad, kde bolo 5 000, a dali jej 200 eur s tým, že na druhý deň jej 4 800 eur prinesú. Žiaľ, táto pani, už môžem povedať aj meno, pani Matiašová už minulý mesiac zomrela, ale s tou krivdou, že naozaj sme ľudia beštie, a tuná by sme sa mali, či sme praví, ľaví, kto je beštia, s ním by sme nemali mať zľutovanie, a nech sa volá ktokoľvek a akokoľvek.
Vážené kolegyne, kolegovia, záverom chcem upozorniť ešte na jeden fakt alebo realitu, že v súčasnosti je na súdoch podaných mnoho žalôb na neplatnosť úverových zmlúv a realizuje sa mnoho súdnych pojednávaní a realizuje sa mnoho exekúcií, ktoré sa zrejme budú riešiť ešte, žiaľ, v starom režime zákona. Aj nad týmto by sme sa mali zamyslieť a chceme pomôcť aj tým, ktorí sú už v rukách úžerníkov.
Na záver vyslovujem podporu návrhu a verím, že všetci poslanci bez ohľadu na to, či sú praví, ľaví, ak majú čo povedať k tomuto zákonu, je tu veľa, veľa naozaj právnikov, tak ak môžu, tak ešte nech vylepšia tento zákon, ale nech je prijatý.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis