Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.12.2015 o 13:37 hod.

Ing.

František Petro

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 13:37 - 13:38 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie, v ktorom ste podrobne, dôsledne a dôkladne odpovedali na jednotlivé obvinenia, ktoré sa nachádzajú v návrhu na vaše odvolanie od skupiny poslancov.
Prikláňam sa k názoru, že, a každému je to snáď jasné a vidno to aj na počte poslancov z radov opozície, aj tých, ktorí podpísali návrh na dnešné odvolanie vaše, že ich to veľmi nezaujíma a tá sila argumentov, ktorú ste mali, je veľmi silná.
A keď som hovoril, že táto schôdza je zbytočná, nie je zbytočná. Dobre, že je, dobre, že ste vystúpili, a dobre, že ste silou týchto argumentov presvedčili verejnosť o tom, že to, čo je v tomto návrhu na vaše odvolanie, je zbytočné.
Keď opozícia hovorila, že zvrat v tejto schôdzi by mohol nastať tým, že vy by ste odvolali generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby pána Lazára, tak zvrat by mal nastať na tom, keď to nikoho tu nezaujíma, v sále sedí desať ľudí z opozície.
Ja som veľmi rád, že aj na dnešnej schôdzi sa zúčastňujú aj ľudia z dotknutých obcí, ktorých sa to bezprostredne týka, a som rád, aj že budú tlmočiť to, čo, kto pre nich a kedy urobil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.11.2015 9:58 - 9:59 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehoty na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV tejto správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1685a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 750 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.11.2015 16:12 - 16:30 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Z uznesení uvedených výborov vyplýva 16 pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 3 až 16 s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1714a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 756 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 15:18 - 15:21 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Z uznesení uvedených výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1630a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady č. 751 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2015 13:55 - 13:56 hod.

František Petro Zobrazit prepis

234.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 10. novembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2015 18:51 - 18:53 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, panie kolegyne poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

24.9.2015 12:51 - 12:53 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 14:47 - 14:48 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Matovič, aj mne nedá, aby som nezareagoval, hlavne na tie fotografie, ktoré mali demonštrovať asi stav v našom zdravotníctve a, samozrejme, v spojení s tým, že za tento stav je zodpovedný pán minister Čislák, ktorý je vo funkcii od novembra minulého roku.
Ja neviem, kedy ste boli naposledy v Košiciach, ja vzhľadom k tomu, že som mal chorú mamu, tak som často navštevoval v posledných týždňoch zdravotnícke zariadenia v Košiciach a chcel by som, keď budete mať cestu do Košíc, aby ste sa pozreli trošku aj na zariadenia na európskej úrovni vo VÚSCH alebo nové oddelenie úrazovej chirurgie v Košiciach, ktoré určite ako kontrast by poslúžili pri tejto vašej prezentácii, ktorá má vyvolať iba ten negatívny jav.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2014 16:04 - 16:04 hod.

František Petro Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, vo svojom vystúpení ste hovorili, že aj súčasný právny stav nedovoľuje vývoz vody do zahraničia, čo celkom asi nie je pravda, pretože bol tu spomínaný prípad, myslím, že z úst pána ministra životného prostredia, na severe Slovenska, myslím, že v Legnave, kde len tým, že boli podané niektoré žiadosti na stavebné konanie na miestnom príslušnom úrade miestnej samosprávy, sa na to prišlo, kde až po tomto zákroku sa fakticky tieto veci odhalili.
A keď hovoríte o tom, že voda je strategická surovina, znie to pekne. Ale až táto vláda to chce dať do zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.2.2014 11:06 - 11:07 hod.

František Petro
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, navrhujem bod 81 spoločnej správy vyňať na samostatné hlasovanie. Vzhľadom na to, že bod 98 spoločnej správy zahŕňa osobitnú úpravu účinnosti, je potrebné bod 81 spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie, keďže je duplicitný s bodom 98 spoločnej správy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis