Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2015 o 18:17 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 18:17 - 18:19 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a informoval vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1957 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov.
Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor rokoval dňa 10. novembra 2015 a odporučil návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 46 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 46 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Pani predsedajúca, ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:53 - 16:55 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis

26.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vrátim sa k tomu, čo ste hovoril o tom, že je tu možnosť, že v štátnych nemocniciach podľa tohto znenia zákona, že by mohlo dôjsť k poklesu vlastne základných miezd zdravotných sestier. Teoreticky je to možné, lebo tento zákon naozaj nie je koncipovaný tak, aby išiel pomáhať štátnym nemocniciam. Tento zákon zrovnoprávňuje postavenie zdravotných sestier v rámci ústavných zdravotníckych zariadení, hej. A to je dobré. Lebo v tých mimoštátnych nemocniciach, tam práve tie platy sestier určite pôjdu hore, si myslím, vo väčšine.
Čo sa týka toho nebezpečenstva v štátnych zdravotníckych zariadeniach, toto nebezpečenstvo bolo aj teraz. Veď ten zákon č. 62/2012 bol napadnutý, bol zrušený Ústavným súdom. Čiže vlastne už od 2012 alebo 2013 štátne nemocnice nemuseli dodržiavať to, čo bolo v tom zákone nastavené, a napriek tomu to od roku 2012 až doteraz dodržiavajú a platy sestier v štátnych zariadeniach sú také, ako keby ten zákon bol platný.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:17 - 16:19 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, všetci asi, ktorí sme tuná v pléne, tak si vysoko vážime prácu zdravotných sestier, všetci určite podporíme tento zákon zato, že je dobrý, je to prvý krok na to, aby v ústavných zdravotníckych zariadeniach naozaj sestry vedeli, že pod túto hranicu ich ohodnotenie nemôže ísť.
O tých koeficientoch naozaj do budúcna, o tom sa môžeme baviť, ale dneska, dneska tento návrh je veľmi solídny a je a dáva im určité istoty a pochybujem, že by boli aj súkromné zdravotnícke zariadenia ústavné alebo VÚC-karské, ktoré by išli na základe tohto zákona znižovať sestrám plat. To si nikto nedovolí.
Na jednej strane tu hovoríte, že máme málo sestier, že nám utekajú von, tak asi žiadne zdravotnícke zariadenie nepôjde tou cestou, že by znížilo teraz platy sestrám, aby malo ten problém, že nebude vedieť poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Hovorili ste o tom, že by tam možno bolo veľmi dobré, aby tam bolo podľa praxe navyšovanie tak, ako to je možno v iných profesiách, ale ani lekári, ktorých ste dávali ako príklad, nemajú podľa praxe zvyšované. Áno, lekár po skončení má určitý základ, ktorý je daný zákonom, a lekár, ktorý si spraví špecializáciu, má takisto určitý základ. Ale potom je na tom danom zdravotníckom zariadení, ako si tých lekárov, ktorí tam už naozaj robia 20 alebo viacej rokov, ako ich vie ohodnotiť a ako si ich váži a ako si ich chce udržať. A podľa toho im aj dáva potom nejaké iné okrem základu platy, osobné ohodnotenia a iné príplatky.
Poviem ešte na ten rok 2012, si tam spomínal, ja už mám málo času, že tie finančné prostriedky boli zabezpečené, ale vlastne až zato, že výber daní bol vyšší, tak preto potom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2015 11:32 - 11:33 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis

91.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, milí prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015. 
Skončil som, prosím, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu. 

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 17:22 - 17:23 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Tak začnem pánom poslancom Galkom. Čakal som, samozrejme, že toto niekto vytiahne, zvlášť keď tento článok v tom nemenovanom týždenníku napísal človek, ktorý za vášho ministrovania bol vysokopostaveným predstaviteľom tlačového odboru ministerstva obrany. Bol to váš človek, takže som to aj čakal.
Celý ten článok bol veľmi neseriózny a bolo tam veľa demagogických vyjadrení, aj to, čo ste vy teraz povedal. Zase porovnávate veci, ktoré sa naozaj reálne nedajú porovnávať. Podľa toho, že názov jedného stolíka alebo postele je ten istý, neznamená, že je to to isté vybavenie, ktoré majú, a tie ceny, sme si to zisťovali všetko, vieme, koľko to je. Jedenásť firiem veľkých, aj medzinárodných, sa prihlásilo, zobralo si tendre a nakoniec po zverejnení a po normálnom obstarávaní, ktoré k tej sume aj prináleží, jednak v slovenskom, aj v medzinárodnom vestníku, bol toto výsledok výhercu. (Reakcia z pléna.) Viete, zrušili sme to preto, že sme to dali ešte raz, že to spravíme ešte raz, keď bol takýto problém, ale strašne dlho to potrebujeme. Viete, aký tlak je strašný po tých posteliach, po tých stolíkoch, akí sú primári nespokojní, že ich už nemajú? No je to veľký problém.
Ja sa ešte vrátim k pani Šípošovej. Veľmi ďakujem pekne za vyjadrenie, ale ja som sa určite nevyjadril tak, že iba lekári sú oprávnení, alebo ľudia, ktorí pracujú v zdravotníctve, samozrejme, že to je problém, ktorý sa týka každého a každý sa k tomu môže vyjadriť zo svojho uhla pohľadu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

24.4.2015 16:59 - 17:12 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis

136.
Ďakujem. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil k tomuto bodu, aj keď celý čas, ako prejednávame, si kladiem jednu otázku, začalo to už minulý týždeň, medzitým to bolo preložené, prečo vlastne táto schôdza bola zvolaná, keď vlastne opoziční poslanci, členovia výboru pre zdravotníctvo, zvolali mimoriadny výbor pre zdravotníctvo, kde pána ministra chceli zaviazať tým, aby predložil správu o stave zdravotníctva, aby predložil nejaké kroky, ktoré chystá, ktoré boli spravené, ako riešiť túto situáciu.
My na zasadaní, ktoré sa konalo 19. marca, na mimoriadnom výbore, sme doplnili vlastne túto žiadosť o ďalších päť bodov a spolu všetci opoziční aj koaliční poslanci sme zahlasovali za spoločné záverečné uznesenie, kde sme zaviazali pána ministra, aby takúto správu komplexnú predložil. Dostal termín 30 dní, čo bolo vlastne 19. apríla tohto roku, čiže v nedeľu. My sme túto správu, bola predložená v piatok, my sme ju dostali v pondelok.
Samozrejme, že je veľmi obsiahla, naozaj sú tam dosť konkrétne veci, sú tam veci zhrnuté, sú tam citované rôzne štúdie z celého spektra inštitúcií, ktoré sa na Slovensku zaoberajú zdravotníctvom a stavom zdravotníctva a jeho perspektívami a možnosťami, ako to zlepšiť. Keby ste, predpokladám, že väčšina z vás túto správu ani nemá, ani ju nečítala, ale členovia výboru určite čiastočne aspoň stihli sa s ňou oboznámiť, ale bolo by logické, že keď dávate odvolávanie pána ministra, tak minimálne počkáte na toto, oboznámite sa s tým, ak tam budú nejaké závery, z toho vyplýva nejaká nespokojnosť, nespokojnosť s tým, že nekoná v rámci toho, čo mu prináleží v jeho rezorte, že nie ste spokojní s jeho prácou, tak vtedy by ste dali potom návrh na jeho odvolanie.
V tejto správe je veľa materiálov a dozvedeli by ste sa napríklad, aké sú zdravotné indikátory, ako je ekonomická analýza zdravotníckeho prostredia, čo je to systémová reforma zdola, ako chce stabilizovať systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aký je program ozdravovania nemocníc, oddlžovanie poskytovateľov, aké opatrenie prijalo ministerstvo v rámci liekovej politiky, aký je vývoj miezd zdravotníckych pracovníkov. Dozvedeli by ste aj to, čo znamená systém reformy "bottom up and shift left", kde nejdem to vysvetľovať, ale aspoň poviem princíp, kde je snaha posunúť pacientov zo zdravotnej starostlivosti z nemocníc k špecializovaným lekárom v ambulanciách, od špecializovaných k všeobecným lekárom a stadiaľ domov. Čiže aby najväčšie sito vlastne predstavovala primárna sféra všeobecní lekári, až potom špecializované ambulancie a až potom nemocnice. Aby sa takto zvyšovala efektivita a tým pádom aj ekonomické ukazovatele jednotlivých zdravotníckych zariadení. Dozvedeli by ste sa, aká má byť reforma primárnej starostlivosti, kde základným kameňom majú byť integrované centrá zdravotnej starostlivosti a tri piliere: rezidentský program pre všeobecných lekárov, rozšírené kompetencie pre všeobecných lekárov a zadefinovanie diagnostických a terapeutických postupov pre všeobecných lekárov, aby sa im zľahčila práca. Zistili by ste, aká má byť zadefinovaná optimálna sieť nemocníc, čo je to systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
Vrátil by som sa pri tejto otázke aj k tomu, že ak by vám na tomto reálne záležalo, tak by ste sa pozreli aj na predchádzajúcu vládu a na všetky tie problémy, ktoré boli aj za vlády pani Ivety Radičovej, kde bol aj pán poslanec Uhliarik ministrom zdravotníctva, nejdem tu všetko menovať, iba naozaj stručne, bolo to tu už spomínané, rôzne tie nájmy prístrojov na 21 mesiacov, medzitým aj CT prístroja, boli to problémy s onkologickými liekmi pre deti. Boli to problémy s tým, že lekári odmietali nastupovať do služieb, hrozil štrajk lekárov, sestier a bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že odborníci dávali negatívne stanoviská, tak bol povolený vývoz krvnej plazmy a mnohé ďalšie.
Ale vy idete odvolávať pána ministra Čisláka napriek tomu, že na svojej pozícii je len niekoľko mesiacov. Hneď na začiatku povedal, že, áno, je pripravený na to, aby spravil, aby uviedol určité reformné kroky, aby sa zlepšil stav zdravotníctva, aby sa zlepšilo aj financovanie, aby sa zlepšila transparentnosť aj pri obstarávaní, a on je na to pripravený a má pripravené, keby ste čítali tú správu, má pripravené aj kroky, ako to dosiahnuť.
Stále sa hovorí o tom, že, alebo z vašich úst počujeme to, že sa nič nerobí, že sa nič nezlepšuje, že zvýšenie príjmov do zdravotníctva nepociťujú ani pacienti a ani zdravotnícky personál. Aj z praxe, vzhľadom na to, že som aj lekár, aj riaditeľ nemocnice, musím povedať, že výrazne, alebo momentálne má Všeobecná zdravotná poisťovňa najnižší počet pacientov, ktorí čakajú na plánované zdravotnícke výkony. A nebolo to dosiahnuté len náhodou. Bolo to dosiahnuté tým, že bol spustený projekt "Kto operuje, dostane viac". Takto klesol počet čakajúcich pacientov na čakacích listinách o 42 % a momentálne z celkového počtu pacientov, ktorí čakajú na plánované operácie, je z celkového počtu poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne iba 0,15 % tých, ktorí čakajú vlastne na tieto operácie. Ale bude to dosiahnuté konkrétnymi krokmi, a to tým, že sa zrušil limit na tých pacientov, ktorí budú operovaní, čiže všetci pacienti, ktorí sú odoperovaní, tak sú preplatení Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
Takisto sa zvýšili príplatky pre pacientov, ktorí sú operovaní, a nemocnica najskôr dostala 100, potom 200, dneska je to už 300 euro za každého pacienta, ktorý je odoperovaný. To motivovalo nemocnice k tomu, aby zvýšili výkon, aby sa pacienti skôr, ktorí sú plánovaní, dostávali na svoje operačné zákroky.
Zdravotníctvo je veľmi komplikovaný systém, do ktorého laik preniká veľmi ťažko, ale táto vláda tieto problémy hneď po nástupe riešila, okrem iného sa stabilizovali platy lekárov a sestier. V štátnom sektore prioritou naďalej zostáva realizácia Programu ozdravenia štátnych nemocníc s cieľom odstrániť zadlžovanie nemocníc, podporiť transparentnosť všetkých procesov, zlepšiť meranie kvality v nemocniciach v zmysle Programu ozdravenia štátnych nemocníc.
Zaviedli sa viaceré sociálne opatrenia, a to v liekovej politike, legislatívne riešená problematika reexportu liekov, referencovanie sa upraví, aby bolo efektívnejšie, objektívnejšie, priemer troch najnižších cien v rámci štátov Európskej únie, zareguloval sa výber poplatkov, priemerné hrubé mzdy lekárov a sestier v štátnych nemocniciach výrazne stúpli a zaviedlo sa prerozdeľovanie zdravotných odvodov medzi zdravotnými poisťovňami, PCG mechanizmus.
Keďže som aj riaditeľom nemocnice, poviem, aké opatrenia sme my od roku 2012 do roku 2014 prijímali. Museli sme vytvoriť nákladové strediská, kde sa sledovalo hospodárenie po jednotlivých oddeleniach, jednotlivých klinikách, kde dostávali kliniky limity na náklady, limity na výkony, aby naozaj mali takú výkonnosť, ktorá zodpovedá ich personálnemu obsadeniu, a aby zase sa snažili šetriť, aj čo sa týka spotreby jednotlivých materiálov. Musel sa znížiť stav pracovníkov prevažne administratívno-technických, kde sme skoro sto ľudí prepustili. Ale dneska, keď porovnáme hospodársky výsledok medzi 2012 a 2014, tak sme zlepšili hospodársky výsledok o 67 %. Bolo k tomu potrebné aj to, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa prestala limitovať nemocnice a otvorila vlastne možnosť pre tie, ktoré chcú operovať a majú dostatok pacientov a kapacít, aby robili viacej, aby to mali zaplatené. Pri týchto krokoch za dva roky vlastne sme zvýšili výkon, to znamená počet ukončených hospitalizácií, o 16 %, ale náklady mimo osobných nákladov, čiže nákladov na mzdy a odvody, čiže ostatné náklady mimo osobných, stúpli iba o 3,1 % a celkové osobné náklady za dva roky stúpli o 9 % v celej nemocnici. Už v priebehu roku 2012 zákony, ktoré boli prijaté, stúpli platy lekárov o 15 % a následne platy lekárov každým rokom, tak ako je prijatý zákon, sa vždy od 1. 1. zvyšujú, ako minulý, tak aj tento. Platy sestier v 2012 stúpli o 26 %, tým, že štátne nemocnice dodržiavajú zákon, ktorý bol pozastavený, potom Ústavným súdom zákon 62/2012, tak platy sestier sú naozaj priemerne na úrovni 950 až 1 000 euro mesačne v hrubom.
Ale takéto výsledky by mohli hovoriť viacerí riaditelia nemocníc, kde sa stretávame na Asociácii štátnych nemocníc a naozaj je to enormná snaha na to, aby sa tá ekonomika nemocníc zlepšovala, aby sa zlepšovalo hospodárenie, výkonnosť, efektívnosť.
Vrátim sa k tomu celkovému obrazu v zdravotníctve, ktorý sa tu predostiera od niektorých poslancov z opozície. Pekne tu vidno, ktorí poslanci pracujú v tom zdravotníctve, vyznajú sa do toho a majú úprimnú snahu o to, aby sa tam určité veci zlepšili. Tam vidno aj konštruktívny prístup, áno, snažia sa argumentovať, snažia sa hovoriť fakty o problémoch, ktoré naozaj všetci vnímame a ktoré chceme aj riešiť.
Na druhej strane väčšina z vás úprimne, ktorí ste asi tento návrh podpísali a iniciovali, je skôr prezentovať spojitosť medzi nejakými oligarchami a vedením rezortu zdravotníctva a na základe tohto vlastne iniciovať odvolanie pána ministra. Ja by som bol rád, keby toto nebolo iba účelové, aby naozaj tu bol reálny záujem o to, riešiť problémy v zdravotníctve, a nie iba vypĺňať priestor, ktorý sa črtal, že by mohol byť voľný, tak ho využiť na to, aby už začal určitý druh predvolebnej kampane, a prezentovať sa a dostať sa pred kamery a zase tu spájať oligarchov od dopravy cez zdravotníctvo a rôzne podobné prepojenia.
Ak by tomu tak nebolo, tak by ste naozaj počkali na tú správu, zoznámili sa s ňou, počkali na jej prejednanie vo výbore pre zdravotníctvo a potom by mohli nastať nejaké kroky vedúce povedzme aj k odvolaniu pána ministra.
Osobne ja žiadne argumenty na jeho odvolanie som nepočul také výrazné, aby mali k tomu viesť, a jeho kroky zatiaľ vnímam veľmi pozitívne a bol by som rád, keby bol mal čas a priestor, aby so svojimi spolupracovníkmi mohol dokončiť tie reformné kroky, ktoré už boli aj v minulých rokoch a ktoré sú plánované na tento rok ďalej.
Dúfam, že v nich bude hocikto, kto sa dostane do rezortu, aj v ďalšom období pokračovať a naozaj že to naše zdravotníctvo sa bude zlepšovať.
Takže ešte raz za seba aj za klub SMER - sociálna demokracia určite tento návrh nepodporíme.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2015 15:32 - 15:34 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis

70.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja sa vrátim, nadviažem na to presne, čo vám poslanec Baláž hovoril. Porovnávať, poviem to tak laicky, keď si kúpite Fabiu 1,2 l, tak tiež ju môžete kúpiť za 12-tisíc a možno podľa výbavy alebo určitých špecifikácií aj za 20-tisíc. Tie cétečká môžu mať aj rovnaké technické parametre, ale vieme, že veľmi vysokú zložku napríklad pri cétečkách robí softvérové vybavenie podľa toho, aké potreby má ktorá tá daná nemocnica, aké výkony na tom naozaj chce robiť. Takisto do toho patria potom tie platobné parametre. V Piešťanoch to bolo naozaj v jednotlivých splátkach na 48 mesiacov, čo sú štyri roky. Je to iné, ak sú nejaké nemocnice, ktoré naozaj to dokážu zaplatiť v oveľa kratšom termíne.
Nehovorím, že takisto tam veľmi vysokú zložku pri týchto prístrojoch robí servis a pozáručný servis. A to naozaj, či je to zaradené v tej prvotnej cene, alebo nie je to zaradené, a do akej miery je to tam zohľadnené a na akú dobu. Či je tam zahrnutá výmena lampy po určitých množstvách skenov. To je všetko veľmi dôležité.
A porovnania aj tých cien medzi Čechami a nami, naozaj niekedy cítim, že sme niekedy tu ako keby takí bezmocní, lebo veľké nadnárodné spoločnosti majú určitú svoju politiku, ako a kto, kde, čo môže predávať. A niekedy naozaj nie je možné prísť, keby sme mali tú možnosť, a musí sa ísť podľa verejného obstarávania, nemôžte prísť do Nemecka a tam to kúpiť povedzme priamo od výrobcu za najnižšiu cenu, lebo to tak nie je. Lebo tie firmy, ktoré to zabezpečujú predaj povedzme na našom území, potom zabezpečujú aj nejaký servis, to má určité náklady, a ony majú priamo s výrobcom zmluvu a už sa sem neprihlási firma, ktorá má zastúpenie povedzme v okolitých krajinách. To je naozaj veľký problém.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2015 17:11 - 17:26 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy a, pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovaného návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujeme, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 78, proti bolo 6, zdržalo sa 44 poslancov.
Návrh sme schválili.

Sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy, do ktorej sa nikto nehlási.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán spravodajca, uveďte záverečné hlasovanie.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi, gestorský výbor odporúča schváliť tento zákon.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 77, proti bolo 6 poslancov, zdržalo 47.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu v zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Pristúpime teraz k prerokovaniu

návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh uznesenia je pod tlačou 1412 a máte ho rozdaný v laviciach.
Prosím, aby Národná rada vzala na vedomie, že vystúpením z klubu poslancov za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu a zánikom tohto klubu 19. novembra 2014 poslanec Martin Fedor týmto dňom stratil členstvo v osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a poslanec Viliam Novotný stratil členstvo v osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu uvedeným dňom.
Zároveň poslanci členovia príslušných poslaneckých klubov navrhujú zvoliť poslanca Jaroslava Demiana za člena osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, poslanca Dušana Jarjabka za člena osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a poslanca Pétera Vörösa za člena výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Chce sa niekto z poslancov k tomuto návrhu vyjadriť? Nie je tomu tak.
Pristúpime teraz k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia, tak ako to máte uvedené v tlači 1412.
Prosím, prezentujme a hlasujme o zmenách v zložení výborov Národnej rady, ktoré vyplynuli zo zániku klubu SDKÚ – DS.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za hlasovalo 113, proti boli 3, zdržalo sa 10, nehlasovali 2 poslanci.

Konštatujem, že sme navrhované uznesenie, ako aj teda zmeny v zložení výborov Národnej rady schválili.

Pristúpime teraz k rokovaniu o

návrhu na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Tlač máte pred sebou pod číslom 1411.
Prosím, aby Národná rada vzala na vedomie, že poslanec Miroslav Číž sa vzdal funkcie predsedu mandátového a imunitného výboru k 10. decembru 2014, poslanec Viliam Novotný sa vzdal funkcie predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií k 10. decembru 2014 a poslanec Martin Fedor sa vzdal funkcie predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva k 1. decembru 2014.
V tejto súvislosti poslanci členovia príslušných poslaneckých klubov navrhujú zvoliť poslanca Ľubomíra Petráka za predsedu mandátového a imunitného výboru a pána poslanca Alojza Přidala za predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Pýtam, či sa niekto chce vyjadriť k tomuto návrhu. Nie je tomu tak.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podľa čl. 92 ods. 1 ústavy predsedu výboru volí v tajnom hlasovaní Národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
Pristúpime k tajnému hlasovaniu, ktoré vykonáme na dvoch hlasovacích lístkoch. Na hlasovacom lístku máte uvedené, hlasujem „za“, „proti“, „zdržiavam sa“. Svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete, „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa“. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná len jedna z alternatív. Iné úpravy hlasovacieho lístka sa považujú za neplatné hlasovanie.
Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh tajného hlasovania, súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.
Pristúpime teda k vykonaniu tajného hlasovania.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2015 10:19 - 10:20 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti (tlač 1288).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote.
Výbory súhlasili s návrhom zákona s pripomienkami a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
V časti IV spoločnej správy sú uvedené jednotlivé pripomienky.
Gestorský výbor rokoval dňa 27. januára 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 13 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2015 9:04 - 9:06 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1320). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo . Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, skončil som, pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis