Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.10.2015 o 12:03 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.11.2015 15:54 - 16:03 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pán minister, spravodajca, dámy a páni, naozaj krátko by som chcel vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ktorý je obsiahly. Naozaj je to veľký, nový zákon, ktorý reaguje aj na nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
A týmto návrhom zákona by sa mala dosiahnuť väčšia kontrola, prísnejší audit finančných tokov a finančných operácií, ktoré sú vykonávané slovenskými verejnými inštitúciami, ale ktoré v sebe obsahujú aj použitie, v krátkosti povedané, eurofondov. A naozaj je potrebné, aby sme mali asi lepšiu kontrolu, lepší audit, o čom svedčí, že potrebujeme prísnejšiu kontrolu a prísnejší audit, svedčí o tom miera korekcií, ktoré Európska komisia voči Slovensku k dnešnému dňu v tomto operačnom programe, v programovom období vedie, a to je na úrovni, dámy a páni, 520 mil.; 520 mil. Európska komisia vedie korekcie voči Slovenskej republike. V preklade pre kolegov a pre verejnosť, 520 mil. nám Európska komisia nepreplatí za tie operačné programy a jednotlivé riešené, teda realizované projekty, aby som bol presnejší, za realizované projekty, ktoré boli na Slovensku aj skontrolované, auditované príslušným ministerstvom. A keďže ministerstvo financií audituje a je audítorom aj pre ostatné ministerstvá, takže prešli aj auditom ministerstva financií, a cez to všetko Brusel ich vyhodnotil ako korekcie voči Slovensku. Veľakrát sa za tými korekciami skrýva korupcia, ktorá veľakrát súvisí s tým, ako je na Slovensku realizované verejné obstarávanie týchto jednotlivých operačných programov alebo realizovaných projektov z týchto operačných programov.
Takže veľmi dobre rozumiem tomu, že sa ide sprísniť finančná kontrola a audit, vnútorný audit, že sa tam vstupuje aj do procesu realizovania, a nielen predbežný, konečný, ale aj v priebehu jednotlivých operácií sa bude môcť vstupovať. Tomu rozumiem. Ale keď si viacerí, kolegovia, prečítate a pozriete tento návrh zákona, dýcha to na mňa, nech sa pán minister nehnevá, príliš hlbokou byrokraciou. Príliš veľkou byrokraciou na mňa dýcha tento návrh zákona. A ja sa trochu obávam toho, čo je na Slovensku, čoho sme na Slovensku niekedy, aj v minulosti, aj dnes, svedkami, a to toho, že určité nariadenia, v tomto prípade o finančnej kontrole a audite, sa budú napĺňať byrokraticky, administratívne a nebudú mať vecný dopad na výsledok kontrol. Že sa proste budú kontrolovať len samotné procesy a podstata veci bude unikať, tak ako to je napríklad pri verejných obstarávaniach. Veľakrát sa s tým stretneme aj v poslednom období. Kauzy, kde po tom, keď médiá upozornia na určitú kauzu, bolo to v posledných dňoch, napríklad prenájmu kompy, 50 mil., myslím si, že na pätnásť rokov, tak sa osloví, príslušný minister povie, že osloví napríklad Najvyšší kontrolný úrad, a ten potom kontroluje alebo aj ministerská kontrola, kontroluje len samotný proces, či nedošlo k pochybeniu pri samotnom procese. A veľakrát sa zistí, že proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom, ale, ajhľa, podmienky, kritériá sú veľakrát nastavené tak, že sa zúčastní iba jeden súťažiaci alebo dvaja. Najčastejšie, ja mám skúsenosť, že dvaja zúčastnení na tejto súťaži sa, nehovorím o tej konkrétnej, ale aj na ďalších súťažiach, dvaja zúčastnení a tí potom dodajú príslušný tovar a služby za takú cenu, ako keď sa veľakrát môžu dohodnúť. Takže cena výsledná, nakoniec nadhodnotená, ale všetky procesy a zákony boli dodržané. Takže toho sa trošku obávam. A preto, nech sa pán minister nehnevá, ale klub KDH, aj moji kolegovia, nemôžme podporiť tento návrh zákona.
A keď už vystupujem k tomu návrhu zákona, rád by som sa spýtal, lebo aj pán minister to spomenul vo svojom úvodnom vystúpení, na jednu takú, síce drobnú, záležitosť. Pre tých kolegov, ktorí nepoznajú ten zákon, týmto zákon sa v podstate ruší správa finančnej kontroly, ktorá tu roky fungovala, so sídlom v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach, a zriaďuje sa nový Úrad vládneho auditu a aj v dôvodovej správe sa odvoláva toto opatrenie na ESO. Na reformu ESO, ktorou táto vláda, minister Kaliňák deklaruje, že sa ušetria verejné financie a zlepší sa efektivita štátnej správy. Ja by som sa chcel spýtať, že ako efektívnejšie bude fungovať táto časť verejnej správy, keď sa zrušia tri správy finančnej kontroly a zriadi sa jeden úrad, mimochodom, so sídlom vo Zvolene. To je priamo v § 4 napísané. Ja s tým nemám problém, že ten úrad bude sídliť vo Zvolene. (Reakcia predkladateľa.) Áno, v Prešove by mohol sídliť (vyslovené s pobavením), ale trochu mám problém v tom, že keď sa to napíše do zákona, aby sa napríklad o dva – tri roky nezistilo náhodou, že predsa len máme nejakú voľnú budovu v Košiciach alebo v Prešove a stojí nás menej ako vo Zvolene a príde sa na to, že, alebo v Bratislave, a ten úrad bude potom sídliť fyzicky niekde inde a ten Zvolen len preto, že to máme napísané v zákone, bude musieť akože tam mať jednu tabuľku a bude tam mať dvoch vrátnikov, ktorí budú vyzdvihovať poštu, a bude sa posielať každý deň auto do toho Zvolena pre poštu. Len preto sa pýtam, či to má nejaký meritórny základ, že či naozaj dôjde k nejakému k zefektívneniu tej štátnej správy. Lebo v dôvodovej správe som len si prečítal, lebo ESO, a preto sa ruší správa finančnej kontroly a zavádza sa Úrad vládneho auditu. A samozrejme pri takýchto zmenách vo verejnej správe, tých, ktorých sa to dotýka, a poviem konkrétne, pracovníkov správy finančnej kontroly, samozrejme, sa obávajú tých zmien. Na Slovensku je to tak, že každá zmena vyvoláva obavu u tých obyvateľov alebo pracovníkov, ktorých by sa to malo dotknúť. Oni sa samozrejme obávajú, či táto zmena nevyvolá určité prepúšťanie nepohodlných, nechcem povedať rovno, politicky nepohodlných ľudí. Ja pevne verím, že nie. Že nie, lebo aj z toho, čo som si prečítal, tej roboty na finančnej kontrole a vládnom audite nielen samotného úradu, ale všetkých príslušných ministerstiev a všetkých samosprávnych orgánov bude dosť a dosť. Nieže by som bol za navyšovanie pracovníkov v štátnej správe, to nie, ale pevne verím, že kontroly potrebujeme v tomto štáte viacej a viacej a títo ľudia neprídu o prácu.
A naozaj chcem dúfať, aj keď nepodporím tento návrh zákona, že aj na základe toho v budúcnosti nám Európska komisia nebude takéto čiastky ako teraz, 520 mil., vykazovať korekcií voči Slovensku, lebo to naozaj poškodzuje naše verejné financie. Namiesto toho, že sme mohli tieto financie dostať z Európskej komisie, z európskych fondov, musíme z našich spoločných peňazí túto čiastku zaplatiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

10.11.2015 14:40 - 14:42 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Číž, keď ste začali hovoriť o tom zlom mužovi v parlamente a že musí nastúpiť v tých chvíľach kritických, ja som mal pocit, že hovoríte o sebe, lebo tak to vyzeralo. Skúste si spomenúť, ako Robert Fico ako opozičný politik tu nadával premiérke od začiatku do konca, že je klamárka. Nikdy sa jej za to ani len neospravedlnil.
Dosť som dával pozor, čo ste hovorili. Ja mám taký dojem, že vy to konanie tých siedmich vašich kolegov poslancov, ktorí mali za asistentku spoločne tú kaderníčku, vy ste to obhajovali. Vy ste povedal, že im organizovala prácu v regiónoch. Preto som na vás zakričal, či to bolo v kaderníctve, či v kaderníctve im stíhala organizovať prácu v regiónoch. Veľmi dobre viete, že je to hlúposť, tupina a vy na to ešte tupšie reagujete pozmeňujúcim návrhom.
A k tej pani Jánošovej. Pán Číž, pozrite si to video. Videli ho občania v celej republike, 30-minútové video. Tá pani Jánošová tam pomerne veľmi hodnoverne hovorila a podrobne hovorila o konaní svojho bývalého muža, vášho kolegu poslanca za SMER. Ten pán poslanec prišiel k miliónovým domom, miliónovým autám a ďalším príjmom a on mimo poslaneckého príjmu iný príjem nemal. Alebo mal firmu, ktorá bola v strate. Čo si o tom majú myslieť občania? Pani Jánošová to naozaj nepoprela na druhý deň. Len povedala, že nedala súhlas na zverejnenie, lebo sa bojí o seba a o svoj život.
Pán Číž, včera NAKA zatvorila starostu Marianky, lebo údajne si pýtal určitý poplatok pri kolaudácii alebo pri stavebnom povolení. Skončil v cele predbežného zadržania. Možno pre pár tisíc eur. Tu sa jedná o milióny a pán Čičmanec a pán Jánoš sú na slobode. Prečo ich nezatvorila NAKA?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2015 14:03 - 14:05 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom.
Skúsim na pána vládneho poslanca Kamenického, ktorý ako jediný z vládnych poslancov na mňa reagoval. V prvom rade vám chcem povedať, že keď ste hovorili o tom, že z tej vybratej dépeháčky rozdelíte ľuďom 170 miliónov. Nuž, ja som videl vládny materiál, vládny materiál, kde sa písalo, že neznížením tej dépeháčky, to, čo ste svojím pozmeňujúcim návrhom spôsobili, vyberie štát v roku 2015 o 20 mil. od občanov viac. To znamená, najprv zoberiete od občanov 250 mil. a následne im teda cez rôzne balíčky rozdelíte 170 miliónov. Ľudia musia pochopiť, že všetky peniaze, ktorými disponuje vláda, patria občanom. Cez dane, cez rôzne dane, spotrebné dane, dépeháčku, daň z príjmov najprv vláda vyberie, štát vyberie od občanov tieto dane a tak ich rozdeľuje. Čiže vy ste spôsobili to, že ľudia zaplatili o toľko viac. A to som použil len ako príklad.
K tomu, čo ste povedali, že mám pozbierať 30 podpisov pod návrh zákona. No, ste dosť dlho poslancom Národnej rady, aby ste vedeli, že návrh zákona môžem predložiť aj ja sám. Nepotrebujem na to 30 podpisov. Ja som hovoril, že keď je všeobecný konsenzus, tak na zmrazovaní platov sa viem stotožniť aj ja. Ja len som povedal, aby sme to nerobili takto populisticky a nedevalvovali prácu poslanca na jeho plat. Lebo ja som neprišiel robiť poslanca Národnej rady pre plat. Ja som tu prišiel a bol som zvolený občanmi Slovenska, aby som tu slúžil, aby som tu slúžil verejnému záujmu.
A, pani poslankyňa Kiššová, naozaj sa to bude obchádzať v budúcnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2015 13:39 - 13:54 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister, spravodajca, dámy a páni, máme pred sebou návrh zákona, ktorý už patrí k parlamentnému folklóru vždycky na jeseň pred štátnym rozpočtom. Ja som ešte len štvrtý rok poslanec, ale každý rok na jeseň pred štátnym rozpočtom patrí k dobrému parlamentnému folklóru, že tu príde návrh, vládny návrh zákona o zmrazení platov pre ústavných činiteľov. Ako keby sa chcelo pred občanmi povedať, že toto populistické opatrenie, ktoré má priniesť úsporu vo výške 3 mil. eur. Aby bolo všetkým jasné, toto zmrazenie platov všetkým ústavným činiteľom, mimo sudcov a prokurátorov, prinesie úsporu 3 mil. eur, po schválení a zmrazení týchto platov nastane v Slovenskej republike konečne raj na zemi a naše verejné financie budú ozdravené. Pre všetkých tých, čo si to myslia, pripomínam, že aj v návrhu na budúci rok deficit štátneho rozpočtu je na úrovni 2 mld. eur.
Takže chcem odkázať občanom, že zmrazenie platov pre všetkých ústavných činiteľov vo výške 3 mil. eur, tento náš zásadný problém deficitu verejných financií nevyrieši, preto to nazývam populistický. Ale čo mi viacej vadí? Ako keby sa podsúvalo občanom Slovenska, že týmto populistickým opatrením, zmrazením platov, ktoré už tu je niekoľko rokov, sa tak trochu aj devalvuje práca týchto ústavných činiteľov, lebo ako keby sa navodzovala v spoločnosti atmosféra, že tí poslanci, ministri majú tak vysoké platy, že teda netreba ich ani valorizovať, a zároveň sa ako keby podsúvalo verejnosti, a to mi teda na tom vadí veľmi, že tí poslanci, ministri a ďalší ústavní činitelia si zarobia nejako inak. Oni si zarobia inak, čiže im, keď si zmrazia platy, to vôbec nebude vadiť, lebo oni majú tak vysoké platy a ešte si zarobia popri tom tak veľa, že si nezaslúžia vôbec nejaké platy a zmrazovanie je úplne na mieste. A tento folklór tu hráme už niekoľko rokov.
A nedávno vypukla aféra nášho bývalého poslanca, vládneho poslanca za SMER, a prevalila sa aféra, kde jeho manželka tvrdí, že on si dokázal zarobiť inak, že on si dokázal zarobiť inak, dokonca chodil vyberať také výpalné alebo čierne peniaze alebo bakšiš, neviem, ako to sa dá vôbec slušne nazvať, do baní, kde štát dotuje tieto bane, a on chodil vyberať taký bakšiš, že si musel kúpiť až čítačku na čítanie peňazí, že musel mať až čítačku na to, aby tieto, aby tento bakšiš vedel spočítať, a zároveň tie peniaze balil do alobalu, čo sa stalo symbolom korupcie v posledných dňoch aj na sociálnych sieťach.
Ja chcem občanom povedať, že tak ako kolega Hlina tu minule rozprával určitú situáciu z filmu Pelíšky, tak ten Kodet tú situáciu dokončil tým, že kričal na Donutila: "Není voják jako voják". Nie je poslanec ako poslanec. Za chvíľu prejdem aj ku asistentom poslancov, nie je asistent poslanca ako asistent poslanca. Ja si myslím a hovorím za seba, za mojich kolegov z klubu, sa snažíme svoju prácu aj ako opoziční poslanci Národnej rady Slovenskej republiky odviesť tak, aby sme zákonné normy, ktoré tu prijímame, a opatrenia, ktoré prijímame, aby slúžili na prospech občanom Slovenska. Ja im chcem odkázať, že zmrazovanie platov na úrovni 3 mil. nenahradí jedno zlé rozhodnutie, ktoré napríklad, pán minister, prišlo minulého roku od vládneho poslanca, ktorý pozmeňujúcim návrhom odmietol znížiť 20-percentnú DPH na 19 percent. Od nového roka, od 1. 1. 2015 sa dépeháčka podľa zákona mala znížiť z 20 % na 19 percent. Tento jeden návrh opozičného poslanca, vládneho, bol to vládny návrh, samozrejme, áno, vidím, pozdravujem pána Kamenického, ktorý to navrhol, spôsobil to, dámy a páni, že občania Slovenska v tomto roku zaplatia o 250 mil. štátu na dépeháčke viac. Jeden pozmeňujúci návrh.
Ja si myslím, že poslanci takisto ako ministri, všetci ústavní činitelia majú svoju prácu vykonávať tak, aby prijímali také opatrenia, aby sa občanom Slovenska žilo lepšie, a zároveň, aby naše spoločné peniaze, lebo vláda, parlament rozhoduje o spoločných peniazoch občanov, ktoré vyberie od občanov, aby boli využívané čo naj-efek-tívnej-šie. A týmto zmrazovaním platov naozaj populisticky pred verejnosťou ako keby sme devalvovali túto prácu a zároveň ako keby sme vysielali signál, veď tí poslanci, ministri si zarobia aj nejako inak. Ja toto odmietam.
Keď sa to deje u vládnych poslancov, konkrétne aj v tejto kauze u pána Jánoša, že chodil vyberať milióny eur určitého bakšišu, ktorý niekde odovzdával, tak som presvedčený o tom, že NAKA, Národná kriminálna agentúra nieže mala ako začať vyšetrovanie, ale ona hneď, ako sa to dozvedela, na príkaz prokurátora mala zaistiť generálneho riaditeľa baní, Hornonitrianskych baní, pána Čičmanca a mala zaistiť a do cely odviesť aj pána Jánoša. A tak aj na detektore lži oni mali vypovedať. A nieže mala ich ponechať na slobode, aby oni mali čas na to, ako dohodnúť sa na výpovediach, ako budú vypovedať. Samozrejme, že bol vyvíjaný tlak aj na manželku pána Jánoša, ktorá musela povedať, že nedala súhlas na zverejnenie.
Takže takto sa devalvuje práca ústavných činiteľov aj takýmito návrhmi zákona.
Ale poviem vám tak, drahí kolegovia, aj pán minister, že tento parlamentný folklór tu už hráme niekoľko rokov a my by sme ho možno zahrali aj toho roku. Veď čo, poslanci majú vysoké platy, tak si ich zmrazíme. Je tu nejaký všeobecný konsenzus na tom, je to predsa vládny návrh zákona. Ministri vlastne sami sebe zmrazujú platy, tak prečo nemajú byť kolegiálni aj poslanci Národnej rady?
Ale viete, čo ma vyrušilo na tomto návrhu zákona? Pozmeňujúci návrh vládnych poslancov, ktorý sa dostal do spoločnej správy. A ja vám ho skúsim povedať, o čom je tento pozmeňujúci návrh.
Na základe tohto pozmeňujúceho návrhu bude môcť mať poslanec najviac troch asistentov a asistent bude môcť vykonávať prácu len pre jedného poslanca. Dotýka sa to obdobia od nového volebného obdobia, od marcových volieb 2016.
A čo mi na tom tak vadí? V prvom rade to, že je to reakcia na hlúposť, tupinu, neetické konanie niektorých, viacerých kolegov vládnych poslancov, ktorí, tuším, že bolo ich sedem, ktorí mali spoločnú asistentku, pani kaderníčku kdesi na východnom Slovensku. Viacerí z týchto poslancov ani len netušili o tom, že takúto asistentku majú. Oni sa skrátka skladali tej asistentke na určitý príjem. Považujem to za vrcholne neetické konanie. Hovorím to aj preto, lebo v pléne Národnej rady máme v druhom čítaní aj rokovací poriadok, kde bol navrhnutý aj etický kódex poslanca Národnej rady. A v krátkosti dalo by sa povedať, že ten etický kódex poslanca mal byť o tom, že sa poslanec má správať slušne. Viete, niekto sa správa slušne aj bez toho, aby mu to nariaďoval nejaký etický kódex. Niekto na základe výchovy, vzdelávania, ale hlavne tej výchovy, ktorú má najčastejšie z domu, sa vie slušne správať aj bez toho, aby mu to niekto musel nariadiť. Je to tupina a reakcia na túto situáciu, keď títo naši poslanci sa nevedeli eticky a slušne správať. A to tu nenariadi ani rokovací poriadok, a toto nenariadi ani pozmeňujúci návrh, ktorým sa reaguje na túto tupinu a na toto neetické chovanie, ktorým sa takto správali.
Nevidím dôvod na to, aby poslanec nemohol mať aj štyroch alebo piatich poslancov. Nech mi to láskavo tí, čo to navrhli, vysvetlia. Ja mám síce dvoch asistentov, ale nevidím dôvod, prečo by nemohol mať poslanec aj štyroch alebo piatich asistentov. Poslanec má určitú čiastku, ktorú môže rozdeliť medzi štyroch, piatich, šiestich, záleží od neho. A keď som pred chvíľou hovoril, že nie je poslanec ako poslanec, pretože niektorí poslanci vládni tu za štyri roky neprehovorili ani raz, mimo toho, že čítali tú správu, ktorú im na výbore prichystali, neprehovorili tu ani raz za štyri roky, ale keď sa vrátia do regiónov, tak v tom okrese sa hrajú na okresných gubernátorov a rozhodujú o tom, kde hasičská striekačka pôjde a kde nepôjde, ktorý pracovník môže byť prijatý do štátnej inštitúcie a ktorý nemôže byť prijatý. Rozhodujú o tom, kde bude ihrisko z vládnej dotácie, kde pôjdu vládne dotácie, ale tu neprehovorí ani pol slova za štyri roky. Nevyjadrí sa ku závažným opatreniam, ktoré sa dotýkajú občanov Slovenska. A ich asistenti, ich asistenti ani nevideli, ako vyzerá poslanecká kancelária, ktorú všetci máme na hrade. Viacerí z vládnych poslancov v tej kancelárii nikdy ani neboli a ich asistenti ani netušia, kde je tá kancelária. Tie počítače, ktoré majú v tých kanceláriách, nemali zapnuté za štyri roky. Ja chodím do kancelárie aj o ôsmej večer a viem, kto tam sedí, ktorí asistenti tam sú, ktorí poslanci tam pracujú. Ale vládni poslanci to nie sú.
Preto hovorím, "není voják jako voják". Nie je poslanec ako poslanec. Nie je asistent ako asistent. Kaderníčka, ktorá robí siedmim poslancom, určite, keď ešte popri tom aj strihá, tak asi nestíha, ak teda nevykonáva tú činnosť. Ale toto sa nedá nariadením, že jeden poslanec môže mať len troch asistentov a jeden asistent môže robiť iba jednému poslancovi asistenta.
Zdôvodňuje sa to, viete čím? Zdôvodňuje sa to v dôvodovej správe, aby nedochádzalo k požiadavkám na uzatvorenie zmlúv s minimálnou sumou, napr. 2 eurá. Ja rozumiem tomu, že ak sú takéto zmluvy na asistentov s takou nízkou čiastkou jedno alebo dve eurá, tak určite ten byrokratický mechanizmus, ktorý musí popri tom každý mesiac bežať, vyúčtovanie účtovníčok, je určite vyšší ako ten príspevok, ktorý je len takto symbolický. Ale keď by toto chceli tí, ktorí to navrhli, toto vyriešiť, tak povedia, že minimálna odmena pre poslancov musí byť 50 alebo 100 eur, a tým by to bolo vyriešené a poslanec by si podľa tej odbornosti, ktorú potrebuje, mohol zabezpečiť aj piatich, šiestich, siedmich. Určite sú takíto poslanci, poznám takých, ktorí majú viacerých asistentov a nie je v tom problém. Naozaj im v tej práci pomáhajú a o tom celý čas hovorím. Asistenti poslancov nie sú preto, aby poslanec mohol minúť určitú čiastku, ktorú mu zákon dovoľuje každý mesiac. Asistenti poslancov sú na to, aby pomáhali zlepšovať prácu poslanca, aby mohol prichádzať s takýmito opatreniami aj legislatívnymi návrhmi, aby opozičný poslanec mohol byť v opozícii proti tomu, čo vláda navrhuje, aby mohol pomáhať tieto návrhy zákonov vylepšovať, pripravovať pozmeňujúce návrhy. O tom je práca asistenta, o tom, aby mohol pomáhať poslancovi aj v mediálnej oblasti. A ja sa musím priznať, že keby bolo na mne, tak túto čiastku by som privítal, keby bola ešte vyššia, lebo by som mohol takto využiť viacej takúto pomoc od asistentov. Ale samozrejme som tak limitovaný ako každý z vás, a preto mám dvoch asistentov.
A takisto nevidím problém v tom, že jeden asistent by napríklad dvom poslancom pomáhal. V čom je problém? V čom je problém? Keď tu je, napríklad na hrade v kancelárii, že robí na 80 % pre mňa a na 20 % robí pre môjho kolegu. Veď na tom nie je nič zvláštne, to je o rozdeľovaní práce. Na tupinu vládnych poslancov, siedmich, tuším, že boli siedmi, že si objednali siedmi a platili kaderníčku a pomaly o tom ani nevedeli, teraz majú všetci poslanci, ktorí vzídu po voľbách 2016, doplatiť?
Preto pán spravodajca, o tomto bode, to je bod č. 1 spoločnej správy, žiadam, aby sa hlasovalo osobitne.
Toľko, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 17:49 - 17:51 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Baláž, vy ako vládny poslanec, ako donedávna ako riaditeľ nemocnice, tak sa snažíte vykresliť obraz, ako je všetko v zdravotníctve, v našom, v poriadku. V jednom ale s vami súhlasím. Je veľa lekárov, veľa zdravotných sestier, ktoré sa snažia poctivo robiť a čo najlepšie svoju prácu pre pacientov aj v tých ťažkých podmienkach, v akých sa nachádzajú. V tom s vami súhlasím.
Ale v mene týchto lekárov, zdravotníckych pracovníkov, zdravotných sestier preto my aj na tejto mimoriadnej schôdzi odvolávaním musíme poukazovať na rozkrádačky, na zlodejiny, na predražené tendre, ktoré sa dejú pod gesciou ministerstva zdravotníctva. Lebo tie peniaze, ktoré sa ukradnú, ktoré idú na tie predražené tendre, tie potom chýbajú v tých nemocniciach. A preto sú kauzy ako kauza SBS Bonul, ktorá vyhrala súťaž vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni tým systémom, že konkurenčná firma fungovala tak, že tam sa nachádzala dcéra majiteľa Bonulu. Mimochodom, toho Bonulu, v ktorom bol pán premiér Robert Fico im gratulovať na večierku.
A preto poukazujeme na kauzu pána Vaďuru, že takýto človek (reakcia z pléna), takýto človek nikdy sa nemal stať generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, keď sa snažil vykšeftovať pozemky pod heliportom v Bratislave. Alebo prenájom budovy Všeobecnej zdravotnej poisťovne na desať rokov za 10 mil. eur. Budova, ktorá nie je ešte ani dostavaná. Z vlastných priestorov poslať ľudí preč a prenajať si budovu za 10 mil. Viete, pre koho to je výhodné? Pre toho developera, ktorý je vlastníkom tej budovy. A už nehovorím o kauzách s tetou Ankou. Za 14 mil. podpísať s vlastnou tetou zmluvy. Samozrejme, že tie peniaze potom chýbajú v tom zdravotníctve. Preto na to musíme poukázať na mimoriadnej schôdzi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 13:56 - 13:58 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Valocký, ja som veľmi rád, že si všímate moju prácu v parlamente. Ja teda nie som expertom pre zdravotníctvo v KDH, ale musím vám povedať, že som podpredsedom KDH, ktorý má v portfóliu aj boj proti korupcii a boj proti korupcii pri vašej vláde, strašne veľa práce mám. Strašne veľa práce, naozaj, na každom jednom ministerstve to frčí korupcia vo veľkom a v zdravotníctve to je asi top, ministerstvo zdravotníctva, to je asi top v tomto smere.
Takže veľakrát ste tu hovorili o pánovi Faktorovi, Mariánovi Faktorovi, ktorý nie je poslancom Národnej rady a ťažko sa môže brániť proti vášmu vystúpeniu. Ja vám len chcem pripomenúť, že ako generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne zachraňoval túto Všeobecnú zdravotnú poisťovňu aj s celou vládou Ivety Radičovej, lebo bola potom v zlom hospodárení pani Zvolenskej pred krachom. Všeobecná zdravotná poisťovňa bola pred krachom a Marián Faktor aj spolu s celou vládou Ivety Radičovej zachraňovali túto Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. A toto nebolo v záujme Dôvery, toto nebolo v záujme Penty. Takže oni zachránili Všeobecnú zdravotnú poisťovňu pred krachom. A tú Zuzanu Zvolenskú ste si potom do druhej vlády zobrali za ministerku. A viete, z akej pozície ste ju tam zobrali? Z pozície podpredsedníčky Dozornej rady Dôvery. Bola podpredsedníčka predstavenstva Dôvery a vy ste si ju zobrali za ministerku. Tak kto tu je Pentliarik? Pani Zvolenská bola Pentliarik.
A taká drobná poznámka ku Da Vincimu prístroju. Prístroju, ktorý NASA vymyslela pre americkú armádu, aby mohli operovať na diaľku. Ten bol pre vašu informáciu kúpený za vlády Ivety Radičovej, za ministra Uhliarika do banskobystrickej nemocnice.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 13:14 - 13:16 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán minister, nuž, obsiahlo ste sa venovali témam, na ktoré, pre ktoré vás vôbec neodvolávame. Pekne vám to napísali na ministerstve.
Napríklad ste si pomýlili schôdze. Schôdza o platoch zdravotných sestier a zdravotných pracovníkov, to bude nabudúce. Prečo ste sa tomu tak obsiahlo venovali? Venovali ste sa zrekonštruovaným nemocniciam, Miklošimu, vrtuľníkom, dotkli ste sa aj heliportu. Áno, naozaj nakoniec nedošlo ku predaju. Na poslednú chvíľu bol ten kšeft zastavený. A ten človek, čo podpísal už tú zmluvu, pán Vaďura, toho ste dali za generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne?! To sa vám zdá morálne a etické!
Ale viete, čomu ste sa nevenovali ani pol slovom vo svojom obsiahlom vystúpení? Zmluvám s tetou Ankou. Čo urobil Forai, navýšenie zmluvy s tetou Ankou. Nevenovali ste sa tomu, že pán Forai podpísal prenájom budovy, prenájom budovy na 10 rokov za 10 mil. Budovy, ktorá nie je ešte ani dostavaná. Pán minister, tomu ste sa nevenovali vo svojom vystúpení vôbec. Foraiovi, tete Anke, tomu, čo robil v zdravotnej poisťovni. A pán Forai odstúpil sám. Vy ste ho neodvolali.
Pán premiér povedal pred dvoma týždňami, "blbosť, hlúposť a chyba", za ktorú podľa neho bola vyvodená politická zodpovednosť. Tým, že odstúpil manažér?! Tým bola vyvodená politická zodpovednosť?
Politická zodpovednosť sa vyvodzuje voči politikom. Mala byť vyvodená voči vám. Na druhý deň vás mal odvolať.
A vy ešte urobíte takú ďalšiu hlúposť, že poviete, že ak sa nepreukáže, pána Foraia vrátite naspäť do funkcie. Pri takýchto kšeftoch, o ktorých sa píše každý deň v novinách, vy poviete, že ho vrátite naspäť? Už len za tento výrok vás mal premiér odvolať. A predpokladám, že ste boli riadne aj od premiéra spucovaný za to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 12:03 - 12:05 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán premiér, ja som veľmi prekvapený, že ste tu prišli tak rozhodne obhajovať, aj vy ste to povedali, že ste prišli obhájiť ministra Čisláka. Vážený pán premiér, pred dvoma týždňami v Slovenskom rozhlase ste povedali o kauze pána Foraia a jeho tety Anky, že to bola "blbosť, hlúposť a chyba", a preto podľa vás bola vyvodená politická zodpovednosť.
Pán premiér, táto schôdza o odvolávaní pána Čisláka nemusela byť, keby ste skutočne vyvodili politickú zodpovednosť. Ale politická zodpovednosť sa vyvodzuje voči politickým nominantom, to znamená, mali ste odvolať ministra Čisláka. A mimochodom, pán Forai nebol odvolaný, pán Forai odstúpil z funkcie. Pred chvíľou som si ešte pozrel tú tlačovú konferenciu, pán Forai odstúpil z funkcie a pán Čislák, pán minister Čislák ešte povedal takú hlúposť, že keď teda bude treba, že ho vráti naspäť do funkcie. To bola hlúposť roka.
A, pán premiér, chcel by som vám povedať ešte ku môjmu kolegovi Uhliarikovi, ktorého toľkokrát spomínate, a je jedno, aká je schôdza, koho odvolávame, za čo odvolávame, a vy neustále ako keby ste boli posadnutý, ako keby sa vám snívalo o pánovi Uhliarikovi, chcem vám povedať to, že voči pánovi Uhliarikovi ste mali vyvodzovať politickú zodpovednosť vtedy, keď bol minister zdravotníctva, mali ste dostatok poslancov na to, aby ste zvolali mimoriadnu schôdzu, a keď ste s ním neboli spokojní, mali ste ho odvolávať. Vy ste ministra Uhliarika neodvolávali ani raz. Ani raz ste neodvolávali ministra Uhliarika, to znamená, že s jeho prácou ste boli spokojní.
A preto zoberte zodpovednosť za tých 8 rokov vládnutia v zdravotníctve, za tie zlodejiny, čo tam sú, a mali ste odvolať ministra Čisláka vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 17:48 - 17:49 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem obidvom kolegom, ktorí na mňa reagovali.
Naozaj, kolegovi Hudackému, takto nehorázne peniaze, naše verejné spoločné peniaze vyhodené na jednu konferenciu naštvali aj tých samotných IT-čkárov, startupistov, ktorí odmietli na tú konferenciu prísť. A nakoniec tých startupistov tam bolo veľmi, veľmi málo. Ani pán predseda Pellegrini tam nakoniec nešiel, lebo si uvedomil, že na internete, na Facebooku sú ľudia oprávnene naštvaní, čo sa to deje s našimi spoločnými peniazmi.
Keď ste spomenuli pána Šafárika, tak každý sa nejako voláme, aj ja s tým mám skúsenosti, ale uňho to asi naozaj sedí s tým, ako narábal s týmito peniazmi na túto konferenciu.
A ja som veľmi rád, že ste si pozvali aj jeho a predpokladám, že aj ministra Hudáka na to, aby vysvetlili, ako k tomu mohlo dôjsť. Ale už dopredu viem, čo vám budú hovoriť: boli dodržané všetky zákony, zákon o verejnom obstarávaní, nikto nepodal žiadne námietky, súťaž prebehla v súlade so zákonom, bolo to skontrolované ÚVO-m a neviem kým ešte. Len ako sa hovorí, len pacient zomrel.
To znamená, naše verejné financie odišli na konferenciu a prišlo tam pár ľudí. A pritom tam vystupovali svetové hviezdy za 60-tisíc eura honorár.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2015 17:27 - 17:44 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, pani navrhovateľka, pán spravodajca, vážený pán minister, na úvod môjho vystúpenia mi dovoľte, aby som vyjadril určité rozčarovanie nad tým, že rokujeme o odvolaní pána ministra školstva, pána Draxlera, od 13. hodiny, je pol šiestej večer a pán minister školstva ešte nevystúpil. Padlo tu veľmi veľa otázok aj od pani navrhovateľky, aj od ďalších kolegov poslancov či vo svojich vystúpeniach, alebo faktickými, a ja som očakával, že pán minister školstva vystúpi a bude odpovedať na tieto otázky a vysvetlí jednotlivé aj návrhy, ktoré sú v samotnom návrhu na jeho odvolanie.
Ja som rozčarovaný, že, pán minister, ste ešte nevystúpili. Prišiel vás tu obhájiť slávnostne pán premiér, veď on je dobrý obhajca, má to aj vyštudované. Povedal nám tu, že tu robíme absurdné návrhy, že tu zaťažujeme poslancov SMER-u, že otravujeme vládu. Ale očakával som a bolo štandardne zvykom, že minister, ktorý je odvolávaný, sa tu obháji. (Reakcia predsedajúceho.) Ja viem, že má čas. Ja pevne verím, že sa tak stane v rozprave, pán predseda.
Ja len chcem povedať a doporučiť, doporučiť pánovi ministrovi, aby vystúpil v rozprave, nech je chlap. Nech sa príde obhájiť a nech môžme naňho reagovať. Nieže vystúpi v záverečnom slove... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Aby som vám ušetril čas, pán minister vystúpi v rozprave. Je to dohodnuté.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
Mal som dojem, že keď od 13. hodiny nevystúpil a je pol šiestej, že už sa tak ani nestane. Takže ďakujem, že vystúpi v rozprave.
Po ďalšie. Začnem dvoma bodmi, ktoré priamo, úplne priamo nesúvisí so samotným návrhom na odvolanie, ale pravdupovediac všetko so všetkým súvisí. Keď som stretol viacerých priateľov a zaregistrovali, že ideme odvolávať pána ministra Draxlera, tak sa ma pýtali na dôvody. Keď som im vysvetlil dôvody, tak súhlasili s nimi, ale pýtali sa ma, pýtali sa ma, prečo nejdeme odvolávať aj ministra hospodárstva za tú škandalóznu startupovú konferenciu TechMatch, ktorá sa pred dvoma týždňami udiala v Bratislave a ktorá stála alebo mala stáť 1,4 mil. eura. Nakoniec po tlaku verejnosti bude stáť údajne len 1,1 mil. eura.
Dámy a páni, to je škandalózne a nehorázne, aby na Slovensku, na Slovensku, ktoré je na tom hospodársky tak, ako je, občania žijú z príjmov z takých, akých žijú, na východnom Slovensku pracujú aj za minimálne mzdy, aby počuli, že z našich verejných peňazí je dotovaná konferencia, ktorá stojí 1,4 mil. eura, po tlaku médií 1,1.
Pán minister, chcem sa vás spýtať, minulý týždeň som videl, že ste boli súčasťou delegácie pána prezidenta na startupovej konferencii v Berlíne. Spýtali ste sa Nemcov, koľko tá konferencia stála?
Treba podporovať startupy, samozrejme, ale nie takouto čiastkou. Nieže wifina stojí 12-tisíc eura. Čo to je za nehoráznosť?! Preto občania sa rozčuľujú, lebo sú to verejné financie a sú to naše spoločné peniaze. A takto vyhadzovať peniaze? Niekto povie, len 1,4. No áno, na niektorých ministerstvách sa pripravujú projekty, ako obchvat Bratislava, kde sa ukradne viac ako 1 mld., z pohľadu toho relatívne je to málo peňazí. Ale jedna konferencia na Slovensku nemôže toľko stáť! Preto sa vás pýtam, že koľko stála tá konferencia v Berlíne, na ktorej ste boli aj s pánom prezidentom?
Druhá vec, na ktorú sa vás chcem spýtať, už súvisí so školstvom. Súvisí so zákonom, ktorý tu bol prijatý ešte za ministra Čaploviča, tuším že pred viac ako dvoma rokmi, skoro pred troma rokmi, a ktorý prijal v zákone to, že na základe určitých koeficientov budú poslanci VÚC-ky rozhodovať o tom, ktoré stredné školy otvoria koľko prvých ročníkov. A budú rozhodovať, a rozhodujú už dneska, aj o tom, či prvý ročník otvoria cirkevné a súkromné školy, napríklad gymnáziá. Už vtedy som pána ministra Čaploviča upozorňoval na to, že môže nastať situácia, že cez tie koeficienty, cez ktoré tlačíte aj VÚC-ky, aby znižovali počet napríklad gymnázií, môže nastať situácia, že v niektorých okresoch budú sa poslanci VÚC-ky, VÚC-ka rozhodovať a musieť rozhodovať o tom, či otvoria triedu vo VÚC-karskom gymnáziu, alebo otvoria triedu v súkromnom, alebo cirkevnom gymnáziu. A vtedy mi bolo odpovedané, že k takým situáciám dochádzať nebude.
A hovorím o tom preto, lebo, viete, župa má rozhodnúť o tom, či súkromná škola, alebo tam, kde je zriaďovateľ cirkevná škola, otvorí prvý ročník. Viete, ak sa rozhodne o tom, že tá škola nemôže otvoriť prvý ročník, tá škola skončila. Tá škola skončila. A ten zákon nebol prijatý za vás, aleže keďže vy ste prijal funkciu ministra školstva v tejto vláde Roberta Fica, tak musíte niesť zodpovednosť aj za tie rozhodnutia, ktoré urobili vaši predchodcovia v tejto vláde. A takáto situácia dneska už vo viacerých okresoch nastáva.
Ja mám informáciu o osemnástich školách, kde sa rozhodovalo o tom, či budú môcť otvoriť prvý ročník. Podľa mojich najnovších informácií v našom Prešovskom kraji nakoniec pripravuje aj komisia školstva na úrovni župy, asi aj zastupiteľstvo prijme rozhodnutie, že teda sa tak nestane, že budú môcť tieto súkromné a cirkevné školy otvoriť prvý ročník.
Pevne dúfam, a to je moja podotázka, že sa tak nestane na základe nejakých rozporových komisií na úrovni ministerstva školstva. Rozhodnúť o tom, či súkromné škola alebo cirkevná môže otvoriť prvý ročník, môže byť pre ňu likvidačné.
Pán minister a vážení poslanci SMER-u, my sme v 89. nezmenili komunistický režim a nestáli sme na námestiach preto, aby naše deti dneska sa nemohli učiť v kresťanských školách. A takisto, aby tí, čo chcú, aby nemohli sa učiť v súkromných školách.
Keď si niekto dal do zákona možnosť, že cez koeficienty bude župu tlačiť k tomu, že si musí vybrať medzi župnou školou a cirkevnou, mimochodom, pán Čaplovič mi vtedy povedal, že cirkevné školy sú na tom z pohľadu olympiád a ďalších výsledkov oveľa kvalitnejšie ako štátne, ale to je, samozrejme, na diskusiu a tam treba porovnávať školu so školou. Ale táto možnosť pre občanov, aby svoje deti dali vychovávať v kresťanskom duchu, v kresťanskej škole alebo na súkromnej škole, tu musí byť. Preto okrem iného aj preto sme boli v novembri ´89 na námestiach. A dúfam, že nejakým rozhodnutím ministerským sa to nebude meniť.
Teraz k samotným tým návrhom na odvolanie. Jedným z nich je tých 460-tisíc, ktoré odišlo na iný účet, ako malo odísť. Samozrejme, už som zažil, teda počul aj z vládnych vyjadrení, že to je podvod. No samozrejme, že to je podvod. Na finančnom výbore povedal som, že to je zlodejina, tak mi niektorý kolega povedal, že čo to ja hovorím, zlodejina. Samozrejme, že podvod a zlodejina. A bolo to veľmi sofistikovane pripravované. Veľmi. A to, že sa to včera vrátilo, no, tak pevne verím, že aj vďaka medializácii a celého toho, čo sa okolo toho dialo. Ale som presvedčený, že ak by to kolegovia neboli vytiahli a nebolo by to medializované a nebola by možno zvolaná aj mimoriadna schôdza na odvolanie, tak tie peniaze by náš štát nikdy nevidel a podvod by bol dokonaný a nikomu by sa nič nestalo, ako to už v tejto krajine býva. Pardon, pána Kováča, pán Kováč bol odvolaný. A, pán minister, toto nebolo riešenie, že bol odvolaný pán Kováč, ktorý s tým, že peniaze odišli na cudzí účet, nemal nič spoločné.
Chcem sa vás spýtať, či pani riaditeľka Metodicko-pedagogického centra, pani riaditeľka Kapucianová, či bola vašou poradkyňou, pracovala na ministerstve a z tohto postu sa stala riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra. Myslím si, že najprv bola poverená, potom pravdepodobne uspela v konkurze, predpokladám, takže je to váš človek, ktorého ste dali do Metodicko-pedagogického centra.
Musím sa priznať, že nie som odborník na školstvo, veď môj kolega Martin Fronc tu vystúpil za klub, ale keď tu pani kolegyňa Nicholsonovaná rozprávala tie čiastky, za ktoré sa rôzne národné a neviem aké projekty dejú cez metodicko-pedagogické centrá, dodatočne vzdelávanie angličtiny, a keď tu hovorila čiastky v desiatkach miliónov eur, no ja som zdúpnel. Ja som zdúpnel. Ja som zostal konsternovaný. Naozaj desiatky miliónov eur, no za to by mali mať na východe niektorí žiaci možno svojich vlastných učiteľov angličtiny. Za desiatky miliónov eur staviame diaľnice, pardon. Naše vlády za to stavajú diaľnice. Aj tú diaľnicu, ktorú sme včera, ktorú včera otvoril minister Počiatek pri Levoči, stála 60 mil. eur. A vraj bola lacná. Pán Vážny, pán premiér, Vážny, bývalý minister dopravy, ale aj premiér Robert Fico hovorí, to je strašne lacná diaľnica, to sa nedá postaviť. A včera pán Počiatek ju bol strihať, pásku. Za 60 mil. desať kilometrov diaľnice postavíme. A tu za desiatky miliónov eur sa robia vzdelávacie programy. Ale keď sa robia vzdelávacie programy a sú na to vyčlenené európske fondy, tak nech to tie školy pocítia, nech to tí žiaci pocítia, že tá kvalita vzdelávania je lepšia, že majú na to prostriedky. A nie že, ako som tu počul od pani Nicholsonovej, manažéri a kontrolóri a neviem kto všetko si príde na svoje, a učitelia sa aj tak musia trápiť so žiakmi, tak ako sa trápili aj doteraz.
Ja si hlboko vážim prácu učiteľov, aj v malých obecných školách, aj na tých väčších základných, stredných školách. Naozaj, v našich deťoch a v ich vzdelaní je naša budúcnosť a treba investovať do školstva. Treba investovať aj do učiteľov, aj do ich platov. Ale keď si budú bahniť na tom manažéri, rôzne firmy vyťahovať eurofondy, pán minister, preto tam bola pani Kapucianová dosadená, aby tie peniaze išli správnym firmám? Lebo to tak vyzerá. Aj v tomto prípade, keď odišlo 460-tisíc. Našla sa obeť, pán Kováč, odvolali ho na druhý deň, a nič sa nedeje.
Všimol som si aj ten časový posun, odkedy tá informácia, pán Kováč posunul tú informáciu, že prišla zmena účtu, až pokiaľ sa to vyplatilo, tuším, že osem, viac ako mesiac to bolo. Čiže kompetentní, kompetentní vedeli o tom, že tam je zmena účtu, a mali a bolo signalizované aj pani riaditeľke alebo aj pánovi ministrovi možno, alebo jeho pracovníkom určite. Ako sa mohlo stať to, že peniaze odišli na cudzí účet?
Druhým dôvodom je Ekoiuventa, Mičurin, viacerí kolegovia o tom hovorili. A tých, ktorých by táto problematika zaujímala ešte viac a ešte hlbšie a chceli ísť do minulosti, tak myslím si, že aj RTVS vysielala veľmi dobrú reláciu o tom, myslím si, že to boli Reportéri. Ale najnovšie informácie, keď tento veľmi lukratívny pozemok, jeden z najlukratívnejších pozemkov v Bratislave s úžasným výhľadom, polohou, odrazu bol zaradený medzi prebytočný majetok?! Pán minister, zase po tlaku verejnosti odrazu pán premiér nám tu rozprával, prečo musel byť označený za prebytočný majetok. Ale oligarchovia, ktorí už sa tam chystali postaviť si nejakú tú svoju vilu, už si mädlili ruky, už to bolo rozbehnuté. Prebytočný majetok, ideme to predať. Samozrejme, po tlaku verejnosti nakoniec pán premiér nám tu vysvetľoval zložito, prečo bolo to označené za prebytočný majetok a že vraj to nebude. Áno, aj ja som sa bol pred tromi rokmi kúpať ešte na tom kúpalisku. Mali sme v lete tú slávnu schôdzu, keď sme zrušili, pardon, nie zrušili II. pilier, ale znížili sme na polovicu príspevky do II. piliera, vláda Roberta Fica to urobila "geniálne", keď v čase vrcholiacej letnej sezóny, keď boli štyridsiatky teploty, zvolala parlament a znížila odvody na polovicu do II. piliera tak, aby si to v čase dovoleniek všimlo čo najmenej ľudí. Tak keďže boli štyridsiatky horúčavy, tak aj ja po skončení parlamentu som večer sa bol kúpať na tom kúpalisku.
Veľmi pekné kúpalisko aj s pozemkom. Naozaj si myslím, že toto by malo slúžiť deťom, mládeži na rozvoj, a nie aby nejaký oligarcha si tam postavil vilu.
Takže, pán minister, vy nesiete politickú zodpovednosť za riadenie ministerstva. Trestnoprávnu a ďalšiu, tak ako i v prípade iných ministrov, na to sú orgány v trestnom konaní. Vy nesiete politickú zodpovednosť a tieto dôvody sú dostatočné na vaše odvolanie. V iných krajinách, ako je Slovensko, by oveľa menšie dôvody stačili na odvolanie. A toto sú závažné dôvody, kde aj premiér priznal, že došlo k podvodu. A to, že sa včera vrátili peniaze, to ešte neznamená, že ten podvod nebol pripravený a nebol uskutočnený.
Preto budeme hlasovať za vaše odvolanie.
Skryt prepis