Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.2.2013 o 16:46 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2013 16:46 - 16:48 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán Mičovský, podporili ste ten môj názor alebo ste to ešte rozvinul za politickú zodpovednosť, na začiatku ste povedal, že pán minister nie je zodpovedný, samozrejme, za chod ministerstva a chod NDS-ky. Ako jediný akcionár je zodpovedný, chceli ste tým povedať asi že nebol priamo zodpovedný za výstavbu toho mosta, ale politickú zodpovednosť ako minister nesie.
Pán kolega Daniš, ja som nepovedal, že stavebná firma nemá zodpovednosť za stavbu. To v žiadnom prípade, to ste si určite všimol. Ale my sme tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, sme dneska politici, ja ovplyvňovať chod súkromnej firme stavebnej neviem, ja neviem navrhovať súkromnej stavebnej firme, akciovej spoločnosti, kto má odstúpiť a kto nemá odstúpiť. Ja tam nemám vplyv, ale dneska tu sedím ako poslanec Národnej rady, mám zodpovednosť a mám zodpovednosť za kontrolu vlády Slovenskej republiky a jedným z nich je aj pán minister dopravy. A naozaj jeho politická zodpovednosť za riadenie ministerstva a za NDS-ku a za túto tragédiu je v plnej miere.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2013 16:15 - 16:42 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne a kolegovia, keď sme sa 2. novembra minulého roku dozvedeli z médií, že sa v Kurimanoch na moste stala táto tragédia a že zahynuli ľudia a ďalší boli zranení, všetci sme zhrození.
Dovoľte mi hneď na úvod povedať a vyjadriť hlbokú sústrasť príbuzným a pozostalým po týchto obetiach, pretože sme na pôde Národnej rady a určite si to títo príbuzní a pozostalí zaslúžia.
Ale keďže sme na pôde Národnej rady, na pôde volených zástupcov ľudu sme tu poslancami Národnej rady a pán minister je ministrom vlády Slovenskej republiky, nedá mi, aby som túto obrovskú tragédiu, ktorá na tomto type stavieb sa na Slovensku, ani v bývalom Československu ešte nestala, aby som nedal ju do tejto politickej roviny.
Vážený pán minister, po takejto obrovskej tragédii všade vo svete, ale aj na Slovensku je bežné a štandardné, že minister zodpovedný za príslušný rezort po zabezpečení nevyhnutných úkonov, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť, vyvodzuje politickú zodpovednosť a tou politickou zodpovednosťou za túto obrovskú tragédiu, malo byť vo vašom prípade odstúpenie z funkcie. Vôbec pritom nezáleží na tom, kde ste v čase tragédie bol alebo kde ste boli ďalšie dva dni. To je parciálna záležitosť. Naozaj po svojom návrate na Slovensko ste mali vyvodiť politickú zodpovednosť. Mŕtvi ľudia na tejto stavbe a zranení si to určite zaslúžia. Plná politická zodpovednosť bola na vašej strane a mali ste odstúpiť. Keďže ste tak neurobili, tak následne túto politickú zodpovednosť voči vám mal vyvodiť predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Keďže ani on ju nevyvodil, plnú politickú zodpovednosť za túto tragédiu v Kurimanoch nesie premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Politickú zodpovednosť za mŕtvych a zranených v Kurimanoch má Robert Fico tým, že nekonal. Obzvlášť preto, že za prvej vlády Roberta Fica vám dal verejne žltú kartu. Bolo to v inej súvislosti, ale tú žltú kartu vy ste už raz dostali. Teraz mala nasledovať červená karta. Nestalo sa tak.
Poďme teraz k procedúre, akým bola táto stavba obstarávaná a zabezpečovaná, pretože ešte v ten piatok, keď sa tá obrovská tragédia stala priniesli médiá informáciu, že sa tak stalo preto, lebo táto stavba mala nízku cenu. Aj minulý týždeň kolega Choma to tu povedal vo faktickej poznámke, že je presvedčený o tom, že ten most spadol preto, lebo tam bola nízka cena zazmluvnená. Tak poďme si povedať, aká je procedúra obstarávania. Treba si to povedať aj preto, lebo po svojom návrate z dovolenky ste hneď prvý deň povedali, že za túto tragédiu môže stavebná firma. Tak poďme si povedať, ako sa obstaráva takáto stavba. V prvom rade NDS-ka ako akciová spoločnosť štátu ministerstva dopravy pri vypísaní súťaže na takýto typ stavby dodá všetkým záujemcom súpis prác, ktoré by sa mali realizovať na tejto stavbe a celú projekčnú a technickú dokumentáciu. Následne stavebné firmy a ich odborníci si túto dokumentáciu naštudujú a v priebehu tej prípravy jednotlivých ponúk, keď prepočítajú jednotlivé súpisy prác, prechádzajú celú dokumentáciu, kladú obstarávateľovi NDS otázky. Týchto otázok bolo v tejto súťaži zhruba 250.
Možno by som o týchto otázkach nehovoril, keby niekoľko dní po tragédii vy ste nevystúpili na tlačovej konferencii a jednu z týchto otázok a odpovedí nepoužili na to, že ste tvrdili, že technológia mohla byť hocijaká na tejto stavbe, preto tej procedúre sa venujem viacej. V tých 250 otázkach, ktoré boli položené jednotlivými firmami a odpoveďami NDS sa nachádzali rôzne otázky, od toho, aký náter má byť na ktorej konštrukcii, otázky typu, že jednotliví dodávatelia zistili, že sú tam iné výmery a NDS-ka to alebo opravila tie výmery alebo technológiu, alebo neopravila, ako ten, kto túto súťaž vypísal. A technológia výstavby tohto mosta je možno kľúčovou otázkou, prečo tento most spadol. V technológii výstavby tohto mosta boli zadefinované, dovolím si to prečítať, tak to bolo aj v súpise prác, ktorý, ktorý jednotliví dodávatelia obdržali. Položka sa volá: "Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, mostné výsuvné skruže." Jednotliví dodávatelia sa niekoľkokrát v otázkach pýtali, či nemôžu zmeniť technológiu výstavby mostov. A tak to bolo pri otázke č. 91, 92, 109 a 117. Pri všetkých týchto otázkach im NDS odpovedala - dodržte platnú dokumentáciu, dodržte to, čo ste obdržali. To znamená mostné výsuvné skruže.
Áno, pri otázke 230 a 237 na znova tú istú otázku bolo odpovedané NDS-kou, že môžu byť použité aj alternatívne technológie. Ale medzitým bola ešte otázka 142, v nej jeden z dodávateľov, keďže sa nevie, ktorý sa pýtal, dal námietku, prečo sú výsuvné skruže označené množstvom 12 814 kubíkov. Je to technická záležitosť, ale predsa len musím krátko vysvetliť. Výsuvné skruže sa nielenže naceňujú inou cenou ako pevné skruže, ale aj iné množstvo fakturované sa píše do súpisu prác. To znamená zhruba šírka mostu krát výška výsuvnej skruže krát dĺžka mostu a z toho vyšlo 12 814 metrov kubických. Ale odpoveď z NDS-ky prišla, teda firmy to namietali, že by to mal byť celý priestor pod mostom a odpoveď z NDS prišla, áno, celý priestor pod mostom 110 667 metrov kubických. Po týchto otázkach, ktoré kládli jednotlivé firmy, dajú svoje ponuky a na základe týchto ponúk a ďalších kritérií, ktoré sú stanovené, komisia vyberie víťaznú ponuku. V tomto prípade to bola ponuka od firmy Váhostav v konzorciu s firmou Bögl a Krýsl. Cena, výsledná cena na tomto úseku diaľnice bola cca 60 mil. eur plus DPH. Podotýkam, že táto cena má, obsahuje v sebe aj 10 % rezervu na prípadné naviac práce.
Ale vráťme sa naspäť ku mostu objektu č. 206 a ku kľúčovej otázke, ktorá sa dotýka technológie mostu. Dodávateľ po všetkých otázkach, ktoré položil, pristúpi ku podpisu zmluvy a v tej zmluve je súpis prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a tam je položka znova - mostné výsuvné skruže 110-tisíc kubíkov. Mimochodom, neviem si predstaviť, lebo niekoľkokrát už aj v tomto pléne bolo povedané, že príliš nízka cena, keď seriózna slovenská stavebná firma, ktorá patrí ku lídrom na stavebnom trhu dá určitú, po celej tejto procedúre, ktorú som len v krátkosti spomínal, dá cenu, ako môže niekto prísť a povedať, že je to nízka cena, keď túto cenu ešte aj zazmluvní, ešte aj s 10-percentnou rezervou na ďalšie predpokladané možné naviac práce? Takže táto cena, táto položka, táto technológia bola v projektovej dokumentácii, ale bola aj po týchto otázkach aj zazmluvnená.
Podotýkam, že táto stavba bola financovaná, je financovaná z prostriedkov Európskej únie. Každá zmena musí byť schvaľovaná nielen NDS-kou, ale aj ministerstvom dopravy. Keďže som sa toľko venoval technológie výstavby tohto mosta alebo mostovky, tak musím povedať jednu veľmi závažnú vec. Táto technológia výsuvných skruží bola nielen vysúťažená, zazmluvnená, ale táto technológia je aj fakturovaná. Vo faktúre za september 2012, ktorú som mal možnosť vidieť, je fakturovaných zhruba už k 30. septembru 30-tisíc kubíkov výsuvnej mostnej skruže. Kto to podpísal? Podpísal to stavebný dozor, hlavný inžinier stavby, ľudia vo vedení NDS? Ako to, že sa stavia jedno a fakturuje iné? Pre všetkých vás, ktorí budete kedykoľvek robiť stavebné práce, chcem povedať, že na stavbe sa vždycky musia fakturovať skutočne vykonané práce, skutočne vykonané práce. Inak je to podvod. Ak došlo ku zmene technológie výstavby, to sa môže na stavbe stať, situácia na stavbe a vývoj na stavbe môže dospieť k tomu, že treba použiť inú technológiu, ale stavebná firma, dodávateľ musí o túto zmenu požiadať investora a musí to byť príslušnými orgánmi schválené, posúdené. V prípade, že je to europrojekt, musí to byť schválené aj ministerstvom dopravy.
Dovoľte mi, aby som sa v tejto chvíli povenoval ešte stavebnému dozoru. Hneď na začiatok musím povedať, že na stavbe sú vždycky viacerí kľúčoví hráči. Je to, samozrejme, stavebná firma. Áno, stavebná firma, dodávateľ má hlavnú ťarchu a hlavnú zodpovednosť za to, aby dielo bolo urobené čo najkvalitnejšie a podľa príslušných noriem a predpisov. Ale táto stavebná firma má svojho partnera a tým je stavebný dozor, ktorý zastupuje investora, v tomto prípade NDS, to znamená štát, lebo diaľnice stavia štát. Štát si vymyslel NDS, akciovú spoločnosť, aby tá realizovala diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku a aby ich prevádzkovala a udržiavala.
Ďalej je na stavbe kľúčovým hráčom projektant. Jednotliví títo traja partneri si môžu prizvať, samozrejme, stavebného geodeta napríklad alebo NDS má na stavbách nielen stavebného dozora, alebo dozorov, ale aj HIS-a, to je hlavný inžinier stavby. To je ďalší človek alebo ľudia, ktorí majú kontrolovať a pripravovať priebeh výstavby a príslušné zmeny. Takže NDS-ka má na stavbe dosť ľudí na to, ktorí by mali kontrolovať technológiu, BOZ a kvalitu stavebných prác a materiálov, ktoré sú dodávané.
Chcem sa spýtať, pán minister, bol stavebný dozor prítomný na stavbe pri začiatku betonáže? Podpísal súhlas na začiatok betonáže mostovky na objekte č. 206? Prečo to hovorím? Na stavbe ktorá sa stavia, sú veľmi dôležité aj vonkajšie klimatické podmienky. Nie je to jedno, či sa betónuje pri mínusových alebo plusových teplotách, nie je jedno, či prší, sneží, všetky tieto atribúty môžu mať obrovský vplyv na samotnú technológiu a kvalitu výstavby. Takže prítomnosť stavebného dozora pri začiatku takej kľúčovej technológie, akým je betonáž mostovky, je nevyhnutá. Všetci, čo sme boli na východnom Slovensku deň predtým, vieme, že celý deň lialo, pršalo, v Kurimanoch aj snežilo. Táto obrovská vlhkosť, ktorá bola, ktorá padla na zem, mohla mať a ja nechcem špekulovať, vplyv na podložie, podpery tejto pevnej skruže, ktorá tam nemala ani byť.
Chcem sa spýtať, pán minister, stavebný dozor, ktorý na tomto moste mal na starosti tento betónový most, má osvedčenie Stavebnej komory slovenských inžinierov na dozorovanie tohto typy stavby? Má dostatok a mal dostatok skúsenosti na to, aby všetky vplyvy - o niektorých budem ešte hovoriť - dokázal posúdiť a vyhodnotiť a možno aj zastaviť betonáž, keď vidím, že niektoré veci nie sú v poriadku?
Ďalej sa vás chcem spýtať, prečo museli byť odvolaní z tejto stavby pomocní stavební dozori NDS, mimochodom, zo strediska v Prešove, ktorí mali toto osvedčenie na dozorovanie tohto typu stavieb a mali aj dostatok skúsenosti, ale v priebehu minulého roka boli odvolaní z tejto stavby, pretože príliš tomu rozumeli, príliš chceli, aby sa stavalo tak, ako sa má stavať, aby sa nerobili habaďúry. Museli odísť z tejto stavby, samozrejme. Potrebovali sme tam takého, ktorý bude na všetko kývať hlavou!
V súvislosti s dozormi sa chcem spýtať, prečo, keď Úrad pre verejné obstarávanie v novembri minulého roku rozhodol o námietke jedného z uchádzačov na externý stavebný dozor na túto stavbu a vyslovene napísal do tohto rozhodnutia, nech NDS rozhodne o externom stavebnom dozore, prečo tak dneska vo februári ešte nie je učinené? Prečo, keď to nevie NDS dozorovať sama, prečo nevie v súťaži, v ktorej boli, samozrejme, námietky a táto súťaž trvala príliš dlho, ale prečo od novembra nerozhodla?
Ďalej sa vás chcem spýtať, či je v poriadku, že bola zastavená technológia príslušných skruží, zastavené ďalšie používanie aj na ostatných stavbách, keď sú teda tie stavby aj po nezávislých statických posudkov v poriadku? Teda keď sú v poriadku, prečo bolo to pozastavené?
Keď sme pri samotnej výstavbe tohto mosta, sedia v tejto sále viacerí, ktorí majú štátnicu zo statiky, ja viem minimálne o troch, sám som jeden z nich, keď sme v pondelok po tragédii v denníku Sme videli fotografiu tesne pred pádom mosta a zbadali sme jednu pomerne štíhlu podperu v strede mosta, tak, musím sa priznať, aby som hovoril za seba, že ma zamrazilo. Mimochodom, na vedľajšom poli, ktorý zostal stáť, tie podpery boli dve, určite si to všetci pamätáte, keď sa to druhé pole išlo odstreliť a podarilo sa to až na druhýkrát. Tá konštrukcia akonáhle bola podoprená dvakrát v tretinách a v dvoch tretinách mostu, je oveľa staticky únosnejšia.
A vrátim sa znova ku tým kubíkom obostavaného priestoru konštrukcie, či cena za 110-tisíc kubíkov podpernej konštrukcie, ktorá robí, mimochodom, pre vašu informáciu 393-tisíc, samotné skruže alebo, jednoducho povedané, debnenie mostovky na tomto jednom objekte stojí 393-tisíc eur bez DPH. Mimochodom, je to druhá najväčšia položka v súpise prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Tak keď máme na debnenie tohto mosta skoro 400-tisíc eur bez DPH, tak či všetci zúčastnení na tejto stavbe, lebo ja si nedovolím dneska povedať, prečo to spadlo, tak ako niektoré médiá už presne vedia, že to spadlo pre jeden kĺb v tej podpernej konštrukcie. Prečo, keď máme 400-tisíc eur v rámci bezpečnosti, únosnosti statickej, neboli tie dve podpery urobené ako na vedľajšom poli? Áno, ja viem, niektorí mi hneď povedali, na tom vedľajšom poli v strede tiekol potok, tak tam ju v strede nemohli podoprieť. Áno, neviem v tejto chvíli a nevidel som statický posudok na túto jednu podperu, možno to statikovi vyšlo, ale možno mu to vyšlo za určitých podmienok, to znamená, mohla nastať chyba aj v samotnej realizácii tej jednej podpery a mohlo sa tam stať, že kdesi nejaký kĺb, ale bolo to určite na hranici statickej únosnosti. Takisto na pád tejto jednej podpery alebo celého toho debnenia mohla mať vplyv samotná betonáž mostovky, samozrejme, aj to mohlo mať vplyv. Nie je jedno, ako sa takáto mostovka betónuje, z ktorého konca sa začína a kde sa končí a aké množstvo betónu sa vyleje. Ale v tejto chvíli, ja predpokladám, že ani nikto z mojich kolegov, to nevieme posúdiť.
Takže predsa len po týchto technických informáciách, ktoré zazneli v médiách, sa vrátim ku tej politickej rovine. Politická rovina bola od prvej minúty pádu mosta, aj cez médiá daná do roviny, že most padol preto, lebo tam bola nízka cena. Vo svojom vystúpení som sa snažil vám ukázať, že tá technológia tam nemala čo robiť, debnenie na tom moste stálo 400-tisíc eur, samotné debnenie. Aj tí, čo nie ste stavbári, si viete predstaviť, že to nie je až tak málo, 12 mil. slovenských korún len za samotné debnenie. Takže vôbec nebol problém v nízkej cene.
A vrátim sa na začiatok, mala byť vyvodená politická zodpovednosť, pretože tak v okolitých krajinách, všade vo svete - niekoľko týždňov nato som počul, že v Egypte havaroval autobus s miestnymi obyvateľmi a došlo ku tragédii a viacero ich zomrelo, minister odstupuje aj v Egypte. Aj na Slovensku máme z minulosti skúsenosti, že odstúpil po tragédii minister. Toto malo byť vyvodené aj vami, pán minister, po tejto obrovskej tragédii, s úcty tým mŕtvym a zraneným, ktorí zomreli, a k im príbuzným a pozostalým, a keď ste to nevedel urobiť ako chlap vy, mal to urobiť pán premiér. Pán premiér Robert Fico svojho času povedal, že nebude váhať ani minútu s odvolaním takýchto ministrov, obzvlášť u vás, keď ste už raz žltú kartu dostal. Plnú politickú zodpovednosť za túto tragédiu nesie premiér Robert Fico.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 31.1.2013 15:03 - 15:03 hod.

Pavol Zajac
Vážený pán minister, čerpal som z údajov, ktoré boli zverejnené v médiách, denník SME tvrdí, že má k dispozícii zmluvu, podľa ktorej mala verejnoprávna televízia za 150-tisíc túto reklamu robiť. Dneska sme tu mali zákon o verejnom obstarávaní. Naozaj všetci chceme, aby štát a verejný sektor obstarával služby čo najkvalitnejšie, ale čo najlacnejšie. Tu mi niečo smrdí.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 31.1.2013 14:38 - 14:40 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán minister, povedzte mi, prečo nemáte radi občanov východného Slovenska, prečo kašlete na východniarov? Poďme si to zrekapitulovať. Severný obchvat R4 - odsunuli ste minimálne o jeden rok. Západojužný obchvat Prešova D1 - minimálne odsunutý o jeden rok. R4 - zastavili ste projektovú prípravu. R9 - ktorá je v komplexnom územnom rozvoji Slovenska schválená v roku 2011, ani ste, ani nezačnete prípravu. Súbežná cesta prvej triedy 1/18 z Prešova cez Vranov, Humenné a na Sninu vôbec nie je v pláne výstavby a rekonštrukcií ciest prvej triedy. Cesta 1/15 z Vranova na Stropkov, tá sa má rekonštruovať, ale je v takom stave, že vyzerá ako tankodrom.
Teraz poďme k tej R4, modrému a červenému variantu. Váš bývalý poslanec za SMER pán Obrimčák, dneska primátor Stropkova, včera sa vyjadril v Pravde: 25-tisíc aut denne stredom mesta chodí. Modrý variant rieši Stropkov, vyrieši obchvat Hanušoviec nad Topľou, vyrieši rekreačnú oblasť Domaša, vyrieši cestu smrti cez vrch Petič, kde mimochodom, keď je päť centimetrov snehu, zastaví sa doprava medzi východom a západom. Kšefty na červenom variante, tam niekto kšeftuje s tými pozemkami, len toto môže vyjsť z tej štúdie uskutočniteľnosti. Každý zdravo mysliaci človek aj vaši poslanci to vedia, len sa to boja povedať. Som veľmi rád, že pán primátor to povedal. Pred týždňom ste hovorili, že chcete pripraviť zimnú olympiádu, ale ako tam Poliaci budú chodiť? Na koňoch, vrtuľníkmi, keď nie cez R4?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2013 10:53 - 10:55 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, asi ste ma pozorne nepočúvali. Najprv som povedal, že ten človek si presne vyšpecifikuje, aké chce auto, aký typ, aké chce vybavenie, aké chce služby, som nepovedal a teraz dopĺňam. Čiže presne si vyšpecifikuje, a ja som zažil také situácie, že človek si takto vyšpecifikoval, aké auto chce, s akými doplnkami, to nie je až také zložité ako pri pneumatike, ktorú ste predtým spomínali. Pri tom aute, keď si vyšpecifikujete aj ten typ, aj tú značku, tak potom naozaj hľadáte len toho, kto vám dá najnižšiu cenu. A zažil som situáciu, že pre 20-tisíc korún, a to nie je malý peniaz pre človeka, pre rodinu, pre štát sa bavíme veľakrát v niekoľkonásobne vyšších čiastkach, a ten človek išiel na druhý koniec republiky, pretože na ten typ značky, mohol by som vám povedať aj konkrétne aj ktoré, ale nechcem robiť reklamu, pre ten konkrétny typ značky on si servis v svojom mieste bydliska nájde. Tieto značky majú servisy po celej republike a mileradi mu poskytnú tú službu aj ten garančný servis. Takže mali ste ma poriadne počúvať, kde som najprv povedal, že presne si vyšpecifikuje, čo chce. A to môžu robiť aj verejní obstarávatelia, kde si presne vyšpecifikujú, čo chcú, a potom idú len po najnižšej cene. Vadí tu niekomu najnižšia cena? Vadí tu niekomu to, aby štát, obce, celý verejný sektor vynakladal čo najnižšie prostriedky?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2013 10:40 - 10:52 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, keď som dneska vo faktickej poznámke reagoval na pána ministra a povedal som, že nie prvýkrát on ide riešiť subdodávateľov v zákone o verejnom obstarávaní, tak pán minister, keď reagoval na faktické poznámky, tak k tým subdodávateľom nepovedal nič. Obvinil ma v tom, že vraj včera som tu pri zákone o výsluhových dôchodkoch vo faktickej poznámke na Júliusa Brocku povedal, že na ministerstve vnútra robí 280 výsluhových alebo starobných dôchodcov plus ôsmi, ktorí majú aj výsluhový, aj starobný dôchodok.
Už vtedy som povedal, že to nebolo za vášho ministrovania a že som si to v zákone o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadal. Takže, pán minister, 15. 1. 2012 - žiadosť o poskytnutie informácie. Odpoveď dvadsiateho siedmeho. Teda ja som žiadal pätnásteho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, to je k zákonu o verejnom obstarávaní?

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Ale to súvisí, veď pán minister ma obvinil, že klamem.
27. 1. 2012 - odpoveď z ministerstva vnútra. "Komunikačnému odboru Kancelárie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola 15. 1. 2012 doručená vaša žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej žiadate o poskytnutie informácií o počte zamestnancov ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorí boli k 1. 1. 2012 poberateľmi výsluhových dôchodkov, riadnych dôchodkov a zároveň výsluhových a riadnych dôchodkov.
Z dôvodu vecnej príslušnosti bola 18. 1. 2012 vaša žiadosť postúpená na vybavenie osobnému úradu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. K vašej žiadosti uvádzame nasledovné:
K 1. 1. 2012 bolo v služobnom úrade Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 212 poberateľov výsluhových dôchodkov, 139 poberateľov starobného dôchodku a 17 poberateľov výsluhového a zároveň starobného dôchodku." (Hlas z pléna.)
Dobre. (So smiechom.) Včera som to hovoril, samozrejme, z hlavy, nemal som pri sebe tento papier. Túto informáciu a tento papier vám aj odovzdám. Nech sa vám páči. Aj pánovi spravodajcovi, aj kto bude mať ešte záujem. Pán minister, to je odpoveď ministerstva vnútra. Takže môžeme sa tu dohodnúť verejne, že mi, a ja môžem o to aj požiadať, samozrejme, o zákone o slobodnom prístupe k informáciám, aby sme sa dozvedeli na celom ministerstve vnútra, to znamená, aj v Policajnom zbore, aj, aj v ďalších zložkách ministerstva vnútra, celkovo, aký počet ľudí robí a poberá príjem od štátu, lebo o tom som včera hovoril. Jeden príjem od štátu. To je zásada, ktorú KDH presadzuje a chce presadzovať, a v čase ekonomickej krízy by to najviac pomohlo ministrovi financií alebo Sociálnej poisťovni. Sociálnej poisťovni, aby ľudia, ktorí berú výsluhový dôchodok, sa museli rozhodnúť, alebo starobný dôchodok, či budú robiť v štátnej správe, alebo budú poberať starobný, alebo výsluhový dôchodok.
Takže, pán minister, takto verejne vás vyzývam, aby ste zverejnili počet, celkový počet týchto starobných a výsluhových dôchodcov, ktorí sú na ministerstve, pod ministerstvom vnútra. Keďže sa rozprávame o zákone o verejnom obstarávaní, pôvodne som nemal záujem vystúpiť, ale predsa len. Verejného obstarávania som sa počas svojej podnikateľskej praxe zúčastňoval ako podnikateľ, súťažil som. Párkrát som v minulosti bol aj ten, ktorý bol v komisii v našej obci, ktorá vyberala v súťaži o nejakého dodávateľa alebo obstarávateľa, párkrát som túto súťaž v minulosti, keď ešte nebolo potrebné mať osvedčenie na verejné obstarávanie, tak párkrát som túto súťaž, som aj organizoval.
V zásade ide o to, že štát by mal nastaviť tieto podmienky tak, ako to robia obyčajní, normálne bežní ľudia, keď si chcú kúpiť, obstarať nejakú vec. To znamená, ak si ktokoľvek z vás chce kúpiť dajme tomu automobil, tak si zadá kvalitu, to znamená, že zadá si typ, značku, aké chce tam mať vybavenie, a potom úplne logicky si nechá urobiť aj 10, aj 15 ponúk a nevadí mu, keď pre ten automobil ide na druhý koniec republiky, keď mu ten predajca poskytne zľavu alebo najnižšiu cenu. Nepoznám ani jedného občana, ktorý by povedal, že si ten automobil kúpi radšej o 50-tisíc korún alebo 3-tisíc eur drahší, len preto, že sa mu nechce ísť o 50 kilometrov ďalej k nejakému predajcovi. Je to úplne normálne a logické a štát by pri zákone o verejnom obstarávaní mal nastaviť tie pravidlá tak, aby naozaj čo najnižšia cena bola rozhodujúcim prvkom pri výbere toho dodávateľa, ktorý bude poskytovať štátu alebo verejnému sektoru službu alebo tovar. Tak to bolo aj teraz v zákone nastavené.
Že sa našli špekulanti, ktorí mali viacej právnikov ako murárov, o tom rozpráva celá republika. Ak by sme išli tento zákon, ktorý bol doteraz v platnosti, vylepšiť a snažili sa nastaviť podmienky tak, aby sme týchto špekulantov z toho verejného obstarávania vylúčili, tak by som, by som s týmto návrhom súhlasil. Ak by sme v tomto zákone išli vylepšiť to, aby subdodávatelia, ktorí sa zúčastňujú na, na verejnom obstarávaní tak, že pracujú pre hlavného dodávateľa, aby boli vyplácaní, čo som tu vo faktickej poznámke spomínal, tak, ako to navrhovalo KDH, moji kolegovia Hudacký, Figeľ, tak, aby títo subdodávatelia nemuseli krachovať a prepúšťať ľudí, pretože hlavný dodávateľ, ktorý naozaj tých murárov nemá, sa z nich smeje, tak takýto systém tu v septembri bol navrhnutý. V rozprave vystúpil iba kolega Matovič, ten tento zákon pochválil, na chodbách a v zákulisí aj poslanci SMER-u hovorili, že to je dobrý zákon, ale prišlo hlasovanie a tento zákon bol zmietnutý zo stola. Dnes v tomto zákone pán minister povedal, že rieši subdodávateľov, ale nie je to tak prísne nastavené a exaktne, ako to bolo v zákone, ktorí moji kolegovia tu v septembri navrhovali.
Takže, pán minister, ešte jeden príklad musím tu povedať, lebo viacerí kolegovia zo SMER-u tu hovorili o príkladoch. Ja poviem príklad, ktorý bol za niekoľko desiatok miliónov eur, ktorý, podľa súčasne platného zákona, lebo viacerí tu hovoria o tom, že podľa súčasne platného zákona najnižšia cena, ale kvalita uteká. Tak záleží podľa toho obstarávateľa, ktorý nastavujú, nastavoval a nastavuje podmienky tej súťaže. Ak si dokáže špecifikovať tie podmienky presne, tak potom si dokáže aj na Úrade pre verejné obstarávanie to potom obhájiť. Ja viem, že to je niekedy náročné, že to je zložité, ale dá sa to. Ale tá najnižšia cena je pre štát a celý verejný sektor, tak ako pre toho občana rozhodujúca.
A poviem vám príklad, prvý úsek diaľnice, levočskej diaľnice, Jánovce - Jablonov, na ktorej sa stalo to nešťastie, ale to spolu nesúvisí, bol zo súťaže vyradený. Neviem, či to kolegovia alebo verejnosť vie, bola vyradená firma, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Takže nie je pravda, že podľa súčasného zákona nebolo možné tú najnižšiu cenu vyradiť. Nespĺňaš podmienky, si vyradený! Samozrejme, má právo odvolať sa na ÚVO, tam to chvíľu trvá, tam to treba obhájiť, nie je to také jednoduché. Preto som povedal, že ak by ste v tomto návrhu zákona o verejnom obstarávaní tieto podmienky vylepšovali tak, aby najnižšia cena ale rozhodovala, tak by sme s tým súhlasili. Ale keď vy nastavujete podmienky tak, že si budeme musieť, môcť obstarávateľa vybrať aj s vyššou cenou a ak tam budú rozhodovať aj ďalšie podmienky tak, do takej miery, že až 50 percent si bude môcť dať, tak to je to, čoho sa obávame a čo prinesie prax, že firmy, ktoré budú mať záujem, naozaj skutočný záujem vyhrávať zákazky pri najnižšej cene, to znamená, budú kvalitné, budú poskytovať nižšiu cenu, časom prestanú chodiť do súťaží. Prestanú chodiť do súťaží, lebo budú vedieť, že ten a ten, tá a tá firma už to má dopredu vyárendované. Takže to nám vadí na tomto zákone, a preto s ním nebudeme súhlasiť, ani moji kolegovia z KDH, ani ja.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2013 9:58 - 9:59 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vo svojom vystúpení ste hovorili o tom, aby sme si hovorili pravdu, a pomaly jedným dychom ste povedali, že prvýkrát zavádzate kontrolu subdodávateľov v tomto zákone. Tak preto, aby sme si hovorili pravdu a aby sme boli korektní, treba povedať, že KDH na septembrovej schôdzi predložilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, kde celý systém kontroly subdodávateľov bol urobený. Dokonca aj tí subdodávatelia, ten systém bol nastavený tak, že sa budú môcť odvolávať aj na ÚVO a keď do určitého času nebudú môcť, nebudú teda vyplácaní, tak sa budú môcť odvolať na ÚVO a ÚVO bude môcť nariadiť hlavnému dodávateľovi, aby ich vyplatil.
Z prostredia SMER-u aj vtedy boli hlasy, že to je dobrý návrh zákona, a očakávali sme, že ho zahrniete do tohto návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Zjavne to tak nie je, takže predpokladám, že v druhom čítaní moji kolegovia tento pozmeňujúci návrh predložia, aby subdodávatelia na Slovensku mohli byť vyplácaní, aby sa nestávalo to, že hlavní dodávatelia dostanú vyplatené zákazky a subdodávatelia budú krachovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2013 16:00 - 16:02 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, vo svojom vystúpení ste spomenuli zásadu, ktorú presadzuje KDH, „jeden mandát stačí“, čo by sa dalo preložiť v zásade „aj jeden príjem od štátu stačí“. To znamená, človek ktorý dosiahne dôchodkový vek alebo má výsluhový dôchodok, by sa musel rozhodnúť, či zostane pracovať v štátnej a verejnej správe a nebude poberať dôchodok alebo či bude poberať dôchodok alebo výsluhový dôchodok a nebude pracovať v štátnej a verejnej správe, pretože ho tam platí štát. Jeden príjem od štátu stačí. Svojho času pred niekoľkými mesiacmi, to ešte nebol na ministerstve pán Kaliňák, ale pán Lipšic, som si nechal podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám vytiahnuť informáciu, koľko výsluhových a starobných dôchodcov robí na ministerstve vnútra len v samotnej budove. Dámy a páni, bolo z toho 280 výsluhových dôchodcov. Z toho ôsmi boli takí, ktorí poberali aj starobný dôchodok, aj výsluhový dôchodok a ešte brali plat od ministerstva vnútra. Takýchto ľudí v štátnej a verejnej službe máme 20 000 až 30 000, ktorým štát platí aj dôchodok alebo výsluhový dôchodok a ešte plat na tej-ktorej pozícii. Jeden príjem od štátu stačí. Máme desaťtisíce mladých vzdelaných vysokoškolských ľudí, ktorí sa nemôžu a nemajú šancu zamestnať v štátnej správe. A v štátnej správe zamestnávame dôchodcov. Títo ľudia ak by si vybrali, že budú naďalej pracovať pre štát, nepoberali by dôchodok. Ale to nie je možné, aby sme mladým ľuďom na úradoch práce a v štátnej správe vyplácali aj dôchodok, aj príjem od štátu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2013 14:24 - 14:26 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem pekne predrečníkom. Musím reagovať na kolegu Chomu. Som rád, že vy ste sa držali témy, a ste rozprávali o tom, kedy mali byť postavené diaľnice do Košíc. Myslím si, že ste spomenuli rok 2012. Ja si pamätám na vyhlásenie pána Roberta Fica ako premiéra prvej vlády, kde povedal, že v roku 2010 bude diaľnica bez tunelov v Košiciach. Do roku 2010 ste vládli, diaľnica nie je dodnes v Košiciach. Tak si upresnite trošku termíny. Nebudem tu s vami rozoberať a zneužívať mŕtvych ľudí na diaľnici moste v Kurimanoch na tejto schôdzi, ešte máme správu o Kurimanoch, tam v tej rozprave sa môžeme o tom rozprávať, ale verte tomu, že cena, ktorá bola vytendrovaná serióznou stavebnou slovenskou firmou, ktorá sa zúčastnila seriózneho tendra, kde dobrovoľne ponúkla cenu, za ktorú je ochotná tam stavať, toto je pre občanov Slovenska najlepšia cesta, ako stavať čo najlacnejšie. Ak máte záujem stavať čo najdrahšie, tak to povedzte, len potom by ma zaujímalo, kde majú ísť rozdiely medzi tou čiastkou, za ktorú sa stavalo za Figeľa, a tou čiastkou, za ktorú sa malo stavať cez PPP projekty. Toto treba povedať občanom tejto krajiny, kde a do čích vreciek mal ísť ten rozdiel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2013 14:07 - 14:20 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, dáma a páni, bola tu povedaná genéza toho, ako boli koordinované eurofondy, že to bolo najprv na ministerstve výstavby, potom logicky na ministerstve dopravy. Teraz je návrh, aby to bolo pod Úradom vlády. Na prvý pohľad by sa mohlo povedať, je skoro jedno, kto to riadi, hlavná vec, aby sa tie eurofondy riadili čo najlepšie a aby naša republika čo najviac vyčerpala jednotlivé operačné programy, aby naše hlavne zaostávajúce regióny boli čo najviac podporované z fondov Európskej únie. O to vlastne ide. Na prvý pohľad sa to zdá, že to je jedno, kde to je. Ale nie je to celkom jedno. A vôbec už nie je jedno, kto to robí. Ak by premiér Fico zobral túto právomoc ministerstvu dopravy, pánu ministrovi preto, že sa má viacej venovať tomu, aby na Slovensku sa rýchlejšie budovali diaľnice a rýchlostné cesty, ak by to bolo preto, aby zintenzívnil svoju prácu v tejto oblasti, bol by som za to.
Ale aké sú výsledky za desať mesiacov ministerstva dopravy? Ani jeden začatý úsek diaľnice a rýchlostnej cesty. Jedenásť mesiacov máte na stole ponuky na diaľnicu D1 pri Ružomberku, sedem mesiacov máte ponuky na tunel Višňové, nič nie je uzatvorené.
Zastavili ste prípravu R deviatky na východnom Slovensku. Namiesto toho bude sa stavať R osmička. Pred chvíľou tu bol primátor zo Sniny, pani primátorka z Humenného sedí v tejto sále medzi nami, momentálne tu nesedí, ale nehovoria nič k pozastavenej R deviatke ani len k jej príprave. Intenzita dopravy je obrovská, niekde sme začuli, že mala by sa namiesto R deviatky zásadne preložiť cesta I/18, ktorá ide v súčasnosti súbežne cez Vranov, Humenné, Sninu. Ale v programe výstavby ciest I. triedy a rekonštrukcie týchto ciest som nenašiel preložku cesty I/18, pán minister, takže ani pri preložke cesty I/18, ani R deviatke ani len nezačneme prípravu, aby sme mohli v budúcnosti postaviť tam rýchlostnú cestu.
Tohto týždňa vyšla správa, že ministerstvo bude prehodnocovať alebo zastavilo súťaž na projektovú dokumentáciu na R štvorku modrý variant. Pán minister, v decembri vláda Roberta Fica prijala Plán výstavby a prípravy diaľnic a rýchlostných ciest. Tam tento variant je v decembri. Je január a už to pozastavujete. O čo tu vlastne ide? ide o to, že pri červenom variante R4, ktorý, mimochodom, nie je tak výhodný pre celý tento región, má niekto nakúpené pozemky? Ide tu o kšefty? Viete veľmi dobre, že pozastavenie projektovej prípravy oddiali možnú výstavbu tejto veľmi dôležitej rýchlostnej cesty, ktorá prepája východné Slovensko zo severu na juh. Doprava medzi Slovenskom, Poľskom a Maďarskom, ktorá za posledné roky je taká intenzívna a ničí cesty I. triedy, je veľmi veľká. A táto R štvorka je veľmi dôležitá. Dokonca pred troma týždňami pán premiér Fico bol v Poprade, kde sa rozhodlo alebo nerozhodlo o možnej príprave olympijských hier, o kandidatúre Slovenska spolu s Poľskom. A tam bolo spomínané, že infraštruktúra by sa mohla v tomto regióne viacej rozvíjať, a táto R štvorka tam bola vyslovene povedaná tak, že táto kandidatúra by mohla napomôcť tomu, že výstavba tejto R štvorky by sa urýchlila. Prejdú tri týždne pán minister a vy pozastavíte projektovú prípravu.
Poďme teraz k podpredsedovi vlády pre strategické investície. Na čo bola táto funkcia dobrá? Moji predrečníci viacerí povedali, že je nepotrebná. Pre tento štát, pre občanov tejto krajiny je, samozrejme, nepotrebná, ale pre určitú finančnú skupinu akcionára strany SMER je potrebná. Predsa aj táto skupina ľudí potrebuje jedného ministra. Jedna finančná skupina si dosadila za ministra vás, pán minister. (Reakcia ministra.) Neviete, ktorá to je? Tá, na jachte ktorej ste boli, kde ste dojednali kurz slovenskej koruny voči euru, v novinách som to vyčítal, áno. A ďalšia skupina si potrebuje dosadiť pána Vážneho za podpredsedu vlády pre strategické investície. Ale čo by tam robil? Tak mu prihráme eurofondy, koordináciu eurofondov. Tak to v tejto krajine ide. Nie prvýkrát z tohto miesta hovorím, že v tejto krajine majú väčšiu moc finančné skupiny ako volební zástupcovia občanov v tejto Národnej rade. A to tu treba donekonečna opakovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, hovoríme o zákone o organizácii činnosti vlády, keby ste nerozoberali finančné skupiny, ale vyjadrovali sa k zákonu. Ďakujem pekne.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Pani predsedajúca, veď práve o tom hovorím. Funkcia podpredsedu vlády nechýbala nikomu, mimo finančných skupín alebo jednej finančnej skupiny, alebo akcionára strany SMER. Takže pánu Vážnemu pridelíme eurofondy, áno, je to ten najvhodnejší človek na koordináciu eurofondov, tak si povedzme, aké skutky vykonal, keď bol ministrom dopravy, v súvislosti s eurofondmi, pani podpredsedníčka, aby ste vedeli... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Nechcem sa s vami škriepiť, ale prvé čítanie je o cieľoch a zámeroch k predkladanému návrhu, nie o tom, aby ste tu rozoberali pána podpredsedu vlády Vážneho. Poprosím vás, buďte konkrétny.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Pani podpredsedníčka, pán podpredseda vlády Vážny bude koordinovať eurofondy. O tom sa tu bavíme. Že? Takže ja hovorím, že pán Vážny ako minister dopravy mohol postaviť R jednotku, 46 km cesty medzi Nitrou a Banskou Bystricou, z eurofondov. A zaujímavé je, že to bolo postavené cez PPP projekt. Pri rozpočte na rok 2013 som to tu povedal a musím to tu zopakovať, veľa ľudí tu nebolo, tento úsek diaľnice sa dal postaviť zhruba za 400 mil. eur. Pri použití eurofondov by to túto krajinu stálo možno 80 mil., možno 100 mil. rozložených na tri roky, do roku 2012 je to trikrát po 30 mil., už by bola tá cesta splatená. Využil by sa pritom operačný program Doprava. A na rok 2013 sme mohli mať diaľnicu a minister financií nemusel hľadať v rozpočte 130 mil. ako splátku za R jednotku. A ďalších 30 rokov každý jeden minister financií bude musieť nájsť 130 mil. za túto cestu. Veď aj malé decko by rozumelo 80 mil. alebo 30 krát 130 mil. Skúste si to niektorí spočítať.
Ďalší PPP projekt, ktorý pán exminister Vážny podpísal na D jednotku medzi Žilinou a Prešovom. Tam by tá cena, ktorú by štát platil za jeden rok krát 30 rokov, bola zhruba okolo 670 mil. To znamená, všetci ministri, ak by sa tento úsek staval cez PPP projekt, by museli nájsť v nasledujúcich tridsiatich rokoch 670 mil., spolu s R jednotkou je to 800 mil. eur ročne. Bolo dobré, že to pán minister Figeľ zastavil. A staviame to dneska z eurofondov. No asi to bolo dobré.
Ak by v minulosti pán podpredseda vlády Vážny takto pristupoval k eurofondom, tak dneska by moja dôvera, ale dôvera aj ďalších kolegov aj z KDH, aj z celej opozície voči nemu bola taká, že by sme povedali, áno, je to jedno, nebude to riešiť minister dopravy, bude koordinovať eurofondy pán podpredseda vlády Vážny. Ale túto minulosť a skúsenosť tu máme. To nie je nič osobné proti podpredsedovi vlády Vážnemu.
Ešte tu bolo spomínané elektronické mýto. Elektronické mýto bolo vytendrované za ministrovania Vážneho tak, že dvaja uchádzači, ktorí ponúkali skoro polovičnú cenu za elektronické mýto, boli vyradení zo súťaže a najdrahší uchádzač vyhral. Dneska NDS-ka platí ročne 100 mil. eur za toto elektronické mýto. Boli by sme všetci radšej, keby sme za to platili len polovičku? Asi áno. Plus máme na krku súdny spor s Európskou úniou, možno to bude riadením osudu, že práve za prvej vlády Roberta Fica keď sa toto elektronické mýto takto vytendrovalo, druhá vláda Roberta Fica bude musieť znášať súdne spory a penále, ktoré bude musieť vyplatiť. A exminister Vážny ako podpredseda vlády bude pri tom. Takže v zásade proti presunu by sme nemali nič, keby podpredseda vlády exminister Vážny nemal takúto minulosť a takéto skúsenosti s eurofondmi. Tam, kde mohol použiť eurofondy, išiel do PPP projektov. A eurofondy dneska aj v operačnom programe doprava budeme musieť pomaly vracať naspäť do Bruselu. Urobíme takto z capa záhradníka. A je to výsmech všetkým občanom Slovenska. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis