Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2018 o 9:49 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 18:03 - 18:10 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Skúsime v dobrom, pán Dostál, čo. (Povedané so smiechom.) Dobre, tak skúsim vysvetliť veci, ktoré nás môžu, možno pre vás prekvapivo, so SaS spájať, a veci, ktoré nás rozdeľujú. Dobre? Určite by som chcel dnes nie rozprávať o veciach, ktoré nás absolútne rozdeľujú, ale veci, ktoré nás spájajú.
To, čo nás spájalo aj v programoch, bolo zrušenie daňových licencií, zníženie odvodov a daní a nám sa podarilo za Slovenskú národnú stranu tie veci presadiť. A vysvetlím vám na rekreačných poukazoch, prečo je dôležité toto opatrenie.
Po prvé. Tak ako bolo povedané, civilizované štáty a ich zákonníky práce a Zákonník práce je nejaká norma, ktorá platí v pracovnoprávnom pomere poznajú niektoré inštitúty, o ktorých sa budeme musieť čím ďalej viac rozprávať v rámci civilizovanej Európy a v rámci nášho posunu v rámci Európskej únie. Jeden z tých nástrojov je 13., 14. plat, ktorý teraz nebudem rozoberať, ktorý verím, že bude časom pochopený, pretože je to sčítaním odmeny, a Slovensko je jediným štátom v Európskej únii, ktorý je oslobodené od odvodov a daní, čo si ešte podnikatelia neuvedomujú, a prichádza ale opatrenie rekreačných poukazov.
Rekreačné poukazy nebudú platiť len pre súkromnú sféru, ale podarilo sa presadiť, že budú platiť aj pre štátnu sféru. Čo sa týka ale súkromnej sféry, mám na to jeden ľahký argument. Hovoríme o tom, že dnes je priemerná hrubá mzda 1 000 eur a hádam každá spoločnosť v priemere do roka vypláca odmenu 275 euro, čo znamená 23 eur mesačne. Čím pomáhame podnikateľom, je vlastne, že odmenu, ktorú doteraz vyplácali zhruba v hrubom 350 euro, tak aby človek mal 280 alebo 275 euro, museli zdaňovať rôznymi odvodmi, daňami a my im vlastne umožňujeme dávať odmenu zamestnancom formou príspevku k dovolenkovému lístku bez odvodov, bez daní. Nie je to suma, ktorá by mohla zničiť pracovnoprávny vzťah, je to suma, ak sa to dobre bude podnikateľom vysvetľovať a komunikovať, ktorá im vlastne zníži daňové, odvodové zaťaženie.
Áno, aj ja snívam, aby daň z príjmu sa dostala na 15 % a snívam o nižších odvodoch a daniach a sme v koalícii a hľadáme rôzne kompromisy.
Čo je ale podstatným efektom toho, čo chceme presadiť zdravotnými, rekreačnými poukazmi? Určite nie je fér, pán Dostál, ak hovoríte o nejakých lobingoch. Neviem, slovo lobing a korupcia, a tak, ako to je, keď presadzujeme slovenský výrobok, naučili sme sa v spoločnosti kriminalizovať a obviňovať bez toho, aby ste mali jeden relevantný dôkaz, ale ja hovorím o úprimnom záujme toho, aby zamestnanci slovenských fabrík poznali aj iný nástroj, ako je stravný lístok, ktorý je civilizovaný, a to je dovolenkový poukaz.
Prepáč, pani poslankyňa školský poukaz, kinový poukaz a ešte neviem fitnes poukaz nepoznajú zákonníky práce. Možno tieto veci sa dajú financovať zo sociálneho fondu. Ale chcem poukázať hlavne na to, že je to jedno z prvých opatrení v rámci sociálnej väzby zamestnanca, zamestnávateľa, kde štát sa nespráva len to, že káže, ale aj sám pristupuje k tejto povinnosti. O efektoch pri počte zamestnancov, ktorí, odhadujeme, že to môžu použiť 1,5 mil. pri celkovom efekte tržieb do objemu 700 mil., príjem DPH, zvýšenie naozaj podielu HDP z cestovného ruchu asi nemusím teraz tu rozprávať, vidíte to aj v dôvodovej správe.
Jedna vec je ale pravda, Slovensko musí rozvíjať viac cestovný ruch. Môže to byť historické opatrenie a odpustite ho, že robíme my. Ale niekto ho raz musí urobiť, ktoré naštartuje, ubytovanie, cestovný ruch, tie malé penzióny. Máme, ak je tu pán Érsek, pripravené zmeny stavebných konaní v kontexte toho, že hovoríme o kopírovaní rakúskeho modelu pri rozvoji ubytovacích zariadení, lokálnych atrakcií s VÚC-kami a lepšie stavebné konania pre cyklotrasy a, samozrejme, nie v neposlednom rade diaľnice. Nechcem tie témy otvárať, ale myslím si, že tak ako som povedal, že dovolenkový poukaz je nástroj, kedy zamestnanec v konečnom dôsledku naozaj niečo od zamestnávateľa dostane, čo ale aj reálne dostáva, ale to, čo dostáva, je oslobodené od odvodov, daní. Je to úplne kopírované aj so stravným lístkom. A, samozrejme, že ten mechanizmus môže priniesť rôzne aj problémy, ale myslím si, že nevidím dôvod, aby aj slovenský zamestnanec, slovenský robotník takýto nástroj nemohol dostať od svojho zamestnávateľa.
Ak si porovnáte komfort pracovníkov, ako hovoril aj Jaro Paška, či v Nemecku od rôznych príspevkov, za ktoré by ste nás asi bičovali, príspevkov, ktoré sú na, dokonca na zariadenie bytu, na vzdelanie manželky, ak sa presťahujete, na deti na školy, a pri šesťhodinovom pracovnom čase, tak ja tu vždy hovorím, že my sme tu komunizmus budovali, na Západe ho majú. A keď sa nepôjde touto cestou, nebude sa dvíhať životná úroveň ľudí, nebude sa dvíhať pomer cestovného ruchu k HDP.
Bez akýchkoľvek emócií a bez takých osobných vecí, že som niečo odkázal, nič som neodkázal, bez toho, aby som vás teraz nejako ja, ako poviem, posudzoval z hľadiska tých výrokov, by som vás chcel poprosiť o podporu toho, že ak SaS naozaj záleží aj na znižovaní odvodov a daní, tak ako to bolo pri trinástom, štrnástom, kde, ešte raz opakujem, ak niekto, kto dáva v priemere odmenu do výšky tisíc euro, si to rozdelí na júl a december a dá človeku v konečnej miere väčšiu čistú mzdu, pri 500 euroch je to dokonca 480 euro v čistom bez odvodov a daní. Keď to podnikateľom vysvetľujeme, musím povedať, že sú aj takí, ktorí sa ospravedlňujú za to, že nechápali, o čom je ten zákon. Verím, že časom aj tieto rekreačné poukazy alebo dovolenkové poukazy budú brané ako samozrejmosť.
Takže považoval som za potrebné vystúpiť, aj odpoviem na faktické, ak bude niečo, ale skúsme možno začať fungovať trošku bez tých osočovaní, kto čo robí, a kriminalizovanie. Viete, ja od rána mám naozaj toho niekedy dosť a dnes je ten taký deň, že keď nespojíme tých, ktorí rozumejú tým-ktorým oblastiam, rozum a sily, tak Slovensko bude ďalej stagnovať a budeme sa len urážať, kriminalizovať a možno niekto na Západe sa z toho bude tešiť.
Ešte raz vás prosím o pochopenie logiky toho nástroja a skúste nehľadať vo všetkom, čo robíme, len zlý úmysel.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 17:10 - 17:26 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 124, proti 3, zdržali sa 14.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník (tlač 1062), bod 28 schváleného programu.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor poslancovi Martinovi Nemkymu, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 1062.)

Nemky, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 124, proti žiaden, zdržalo sa 17.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nemky, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ďalej že za gestorský výbor určuje ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Som zabudol. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. (Povedané so smiechom a smiech v sále.)
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 138, proti 2, zdržal sa 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej budeme hlasovať o bode 29 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch (tlač 1063). Prosím spravodajcu z ústavnoprávneho výboru poslanca Petra Kresáka, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1063.)

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy a páni v rámci prvého čítania nevystúpil žiaden pán poslanec a nebol teda predložený ani nijaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Dajte preto, prosím, pán predseda, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 107, zdržalo sa 34.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte teraz, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje tento vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určuje aj ako gestorský výbor s tým, že teda gestorský výbor by mal prerokovať tento vládny návrh zákona do 32 dní od prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 126, proti 1, zdržalo sa 13.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pokračujeme hlasovaním o bode 31 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o výbere kandidátov na funkcie európskeho prokurátora (tlač 994).
Spoločným spravodajcom je člen opäť pán poslanec Kresák. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, tlač 994.)

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, v rozprave aj k tomuto uvedenému návrhu zákona nikto nevystúpil a neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Pristúpme preto k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré prišli zo správy ústavnoprávneho výboru.
Budeme hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 91, proti 19, zdržalo sa 31.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, preto v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady dovolím si navrhovať, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď.
Dajte, prosím, o tom hlasovať.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 92, proti 23, zdržalo sa 27.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. A pristúpime k hlasovaniu návrhu zákona ako celku.
Pán spravodajca.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 91, proti 21, zdržalo sa 29.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora.

Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Michala Bagačku, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (tlač 983), bod 32 schváleného programu. Nech sa páči pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 983.)

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, v rozprave som vystúpil ja a podal som jeden pozmeňujúci návrh.
Pán predseda, najprv je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rámci rozpravy.
Prosím, dajte hlasovať.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 80, proti 21, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy nasledovne.
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 86, proti žiaden, zdržalo sa 55.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 80, zdržalo sa 60
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave, dajte, prosím, hlasovať, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 87, proti 5, zdržalo sa 48, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili a pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spravodajca.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 86, proti žiaden, zdržalo sa 55.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Teraz prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Ježíka, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v druhom polroku 2018 (tlač 1050).
Nech sa páči pán poslanec.

(Hlasovanie o Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018, tlač 1050.)

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada berie na vedomie uvedenú informáciu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 129, proti 13.

Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

Pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na rýchly priebeh rokovania tejto schôdze vám chcem dať do pozornosti, že poslanecké návrhy zákonov v prvom čítaní zrejme prídu na poradie skôr než až v pondelok 17. septembra.
Súčasne vyhlasujem prestávku do 17:30 hod. a pokračujeme v návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2018 13:09 - 13:10 hod.

Andrej Danko
Ďakujem. Pán poslanec Fecko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:42 - 17:44 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Najprv reagujem preto, nie, nieže máš pocit, že ma dokážeš dostať do debaty, ale pretože chcem vám povedať, že tento zákon si vyžaduje oveľa väčšiu, odbornejšiu diskusiu, ktorej pán Mizík mentálne nie je schopný a jednoducho nebudem reagovať na tieto veci, ale takisto vás opakovane vyzývam, ak sa bavíme odborne, je téma, ktorá tu je, oveľa zložitejšia. Je tu aj právny rozmer toho, aby exekútor nemohol pokračovať vo vymáhaní pohľadávky a takisto či nie je aj účastný toho, aby tá pohľadávka mohla byť jednak odpustená, alebo aby bola exekúcia zastavená. Totiž tie zmluvy sociálnych poisťovní s exekútormi boli často rôznorodé, rôzneho typu, rôzneho charakteru.
Problém, o ktorom hovoríte, pán Baránik, je aj efektivita vynakladania a činnosti. To znamená, ak exekútor vedome vedel nevymožiteľnosť pohľadávky, aké úkony robil, či to nerobil len preto, aby raz to Sociálna poisťovňa zaplatila, lebo vedel, že ten človek to aj tak v živote nezaplatí.
Ak som hovoril o nesystémovom riešení bankrotov, hovorím hlavne o tom, že bankrot je riešenie pri absolútnom predlžení a pri absolútnom stave, nie je riešením, pokiaľ je človek v exekúcii za jednu pohľadávku. Takže tak som to myslel, pretože bankrot je inštitút, ktorý; a samotný konkurz, ktorý sa mal používať na absolútne predlženie.
Takže ja by som chcel povedať jednu vec, nie je všetko hotové, dotýka sa to aj rozpočtových vecí štátu a, samozrejme, bude tu veľká úloha ministerstva spravodlivosti, ako pomôcť aj Sociálnej poisťovni v argumentácii voči tým exekútorom, ktorí si z toho urobili eldorádo, aby sme minimalizovali vyplatenie týchto súm exekútorom, ktorí špekulantsky vymáhali to, čo sa vymožiť nedá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 17:28 - 17:37 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Skúsim to ako váš kapitán. Takže skúsime to odborne a priateľsky sa o tej problematike porozprávať. Je dobré, že táto problematika je predmetom diskusie. Ako človek, ktorý bol advokátom 15 rokov, myslím, že jej dosť dobre rozumiem, takže z fleku poviem pár postrehov k vášmu návrhu zákona a poviem, prečo ho nie je možné podporiť, ale prečo o ňom treba zodpovedne ďalej diskutovať.
V prvom rade tak zložitú problematiku nie je možné obsiahnuť jedným návrhom zákona, ktorý má charakter jednej A4, pretože obsahuje strašne veľa úskalí a problémov. Myšlienka odpustenia dlhov sa musí rozobrať v štáte a to, samozrejme, treba rozlišovať inštitúty a inštitúcie, ktoré sú v správe štátu, a to sú Sociálna poisťovňa, daňový úrad alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa, to znamená, kde štát môže nejakým gestom alebo rozhodnutím pristúpiť k forme generálneho pardonu, alebo už akokoľvek ho nazveme, ale potom sú aj samosprávne orgány, ktoré vy ste tu zakomponovali, ako je obec, vyššie územné celky, ktoré majú úplne iný režim, alebo aj iné právnické osoby s majetkovou účasťou štátu.
Ale asi tá spoločenská zhoda by mala byť, že treba obnoviť generálny pardon v Sociálnej poisťovni, pretože Sociálna poisťovňa išla veľmi zlým trendom. Nazmluvňovala súkromných exekútorov bez systému, hlava-nehlava, ktorí jednoducho dnes čakajú za svoje úkony, ktoré často robili neefektívne, a to znamená, že pri malej pohľadávke boli platení od úkonov a jednoducho vedeli, že majú nejaké perpetuum mobile, ktoré im aj tak raz Sociálna poisťovňa musí vyplatiť. Ich ani nezaujímalo často, či pohľadávka bude vymožená, preto sa tu treba baviť o systéme odmeňovania exekútorov. No ale máme tu dedičstvo, ktoré bude pár desiatok miliónov, ako máme informácie. Môže sa hýbať od 30 do 40 mil., ktoré bude treba v prípade, ak Sociálna poisťovňa bude upúšťať od vymáhania pohľadávok, keďže tie zmluvy s exekútormi sú veľmi zlé, bude musieť štát platiť.
To znamená, je tu len problém, ktorý si pred sebou tlačíme. A to, že tento problém musí minister spravodlivosti; a my to naozaj aj s predsedom Bugárom a s predsedom SMER-u - SD sledujeme; zanalyzovať ho a pripraviť ho zodpovedne, premyslieť etapy odpustenia tak, aby to nebolo zase demotivačné pre ľudí, ktorí si povinnosti neplatia, zas jak hovoril pán Baránik, pretože jednoducho niektorí vpadli do súkolia Sociálnej poisťovne napríklad, že boli zamestnaní v zahraničí a jednoducho nevedeli, že majú nejaké povinnosti platenia sociálnych odvodov. Často vieme, myslím na východe je ten veľký problém, ľudia majúci dosť toho života odišli do zahraničia, neodhlásili sa zo Sociálnej, kde dostali rôzne pokuty. Takže to je problém Sociálnej poisťovne a budeme sa musieť baviť, o akej dĺžke pohľadávok, do akej sumy bude tá možnosť odpustenia. Asi by sme mali v prvom rade odpustiť tým, ktorí nie zo svojho úmyslu, ale skôr z nevedomosti alebo z neinformovania Sociálnej poisťovne, lebo často ani nemôžeš vedieť, alebo si nemohol vedieť, že ti vôbec nejaký dlh vznikol. Však človeka, ktorý pracuje, nenapadne chodiť na Sociálnu poisťovňu, či dlžíš, nedlžíš, a často sa ti to stane.
To znamená, poďme krok po kroku, zamerajme sa na Sociálnu poisťovňu, je tu vôľa vlády urobiť taký generálny pardon. My sme už robili kroky, aby Sociálna poisťovňa nenazmluvňovala súkromných exekútorov. Keď, tak jednoducho aby to robila svojimi procesmi a jednoducho aby to išlo už ináč, ako to bolo.
Potom máme daňové pohľadávky, ktoré takisto vznikli, mohli vzniknúť z opomenutia, ja neviem, z podnikania, alebo možno potom sú zase ďalšie záväzky voči obciam z rôznych poplatkov a záväzkov, alebo potom klasické priestupové konania. Ako ten systém je zlý a chorý preto, že podľa mňa štát by si mal svoje pohľadávky vymáhať sám a nie externými súkromnými exekútormi, ktorí si z toho urobili megabiznis. Je veľmi dobré, že sa podarilo tejto vláde presadiť zmena systému prideľovania exekúcií, lebo aj to bolo. Po ďalšie, Slovensko bolo jeden z prvých štátov v 90. rokoch, ktorý na exekúcie nabehli, a ten problém je dlhodobejší. Až potom aj v Čechách chytali systém vyhlášky, odmeny exekútorov aj, aj efektivity, lebo ak má pohľadávka výšku 100 euro, aj s úrokmi 500 a ešte exekútor si na tom vyrobil v minulosti 1 000 euro, ale 1 500, treba nájsť aj cestu, ako tú odmenu pre exekútorov v sociálnych poisťovniach, keďže ten systém tu bol; a to je jedno, za ktorej vlády; tu to bolo, dá sa povedať, 20 rokov, ako ten štát má zminimalizovať tú škodu, ktorá nám hrozí.
Samozrejme, dôležitým inštitútom je cesta osobného bankrotu. Ale osobný bankrot je použiteľný pre ľudí, ktorých naozaj, už je predlženie, ktorí jednoducho majú tých exekúcií viac. To nie je systémové riešenie tohto problému. Ale to, ako to nazývate, to spravodlivé sa podelenie o ten úspech štátu a odpustenie toho, kto sa tam dostal z nevedomosti, alebo sa dostal do zadlženia a bráni mu to v uzavretí nového pracovného pomeru, to je vážna téma aj preto, že tá pracovná sila chýba.
Takže ja len chcem povedať jednu vec a teraz bez nejakého politického súťaženia, ten zákon, ako ho predkladáte opakovane, je nevykonateľný pre všetky tie oblasti a chyby, je, je; hľadám slovo; poviem tak – aby sme sa naozaj nedostali do osobných – jednoducho konštituovaný, nie je možné ho schváliť ani podporiť, hoci obsahuje dobrú myšlienku, ale vyžaduje si ad hoc riešenie. To znamená, ak budeme sa baviť o pohľadávkach obcí, musíme rozprávať so ZMOS-om, ak sa budeme baviť o ďalších veciach, tá myšlienka je obsiahnutá proste veľmi v jednoduchom legislatívnom návrhu a to nie je možné tak vyriešiť, ako sa to zdá. Samozrejme, že politicky to dobre znie, ale môžem vás ubezpečiť, že chceme na jeseň inštitúciu po inštitúcii vlastne s touto problematikou konfrontovať a chceme sa baviť aj so šéfom Finančnej správy, aj so šéfom Sociálnej, máme za sebou rokovania, ale sú to zložité procesy, ktoré sa dotýkajú aj účtovných pravidiel, pokiaľ sa to týka právnických osôb aj ďalších. Takže vôľa je, len to nie je možné – túto kopu problémov a spletí zmluvných vzťahov, odmien, účtovných predpisov – vyriešiť tak návrhom, ako to navrhujete vy.
Takže môj pohľad je na to, že je to problém spoločnosti, ktorý riešiť treba, treba ale o ňom naozaj odborne diskutovať. Nie je treba v tom politikárčiť, ale treba nájsť skupinu, s ktorou začneme, a to je skupina, ktorej to naozaj reálne v živote pomôže a ktorá sa do toho dostala nie úmyselným, a potom sa bavme aj pri omeškaniach z dôvodu iného.
Osobitným vzťahom sú ručiteľské vzťahy a najmä exekúcie, ktoré asi upraviť nevieme. Mali sme tu veľké obdobie eldoráda pôžičkových domov, ktoré požičiavali bez kontroly Národnej banky financie. Často uvádzali ľudí v omyl aj rôznymi ručiteľkami, porušovali pravidlá Európskej únie z hľadiska výšky písmen. Často ľudia nevedeli, čo podpisujú, aký je konečný úrok. Myslím, že aj v tom sa urobil kus práce, a to je zase niečo, čo ale obsiahnuť nevieme. Ale kontrolou Národnej banky sa urobil a môže sa urobiť ešte veľký krok v kontrole tých finančných inštitúcií, ktoré využili to, že neboli kontrolované, a začali poskytovať pôžičky síce naoko za lacný úrok, ale skončilo to často exekúciou domov a problémami.
Takže toľko môj postreh k tej veci a naozaj urobím všetko preto, aby sme našli – či daňový úrad, či Sociálna, či v komunikácii so ZMOS-om, či v iných štátnych spoločnostiach – v rámci koalície a potom v rámci tohto pléna zhodu, aby sme tým ľuďom, ktorí exekúciami postihovaní sú, aby sme im pomohli. Nerobme z toho ale, aj keď sme na politickej pôde, preteky, ale poviem na záver ešte raz, tak ako to navrhujete, to nie je z hľadiska odborného možné podporiť.
Diky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 10:26 - 10:28 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Dovoľte mi tak, aby som zbehol. V prvom rade by som chcel povedať, že dvakrát zaznela pripomienka k tomu, že sa cítim byť nadriadený. Sú pozície z hľadiska predsedu Národnej rady a kompetencie, v ktorých mám právo vydať pokyn alebo rozhodnúť. Myslel som na možno stanovenie rozpisu hodín, kedy zohľadňujeme individuálne záujmy podpredsedov na zahraničné pracovné cesty a na množstvo vecí, kedy pracujú predseda a podpredseda Národnej rady, aj keď Národná rada priamo nerokuje. Takže určite som nemal potrebu povýšenectva a skôr som hovoril o tom, že je tu určitá kolegialita a sú tu určité veci a danosti, ktoré radšej prehliadam.
Po druhé, hovorili ste tu o tom, pán Galko, že čo nebolo pribité, to mizlo. No neviem, že by pán minister Gajdoš nehoráznym spôsobom rozpredával samopaly. A ak vám je z toho smiešne, ja dodnes nechápem, ako ste si dovolili po 10, 12 euro predať zbrane, ktorými sa možno niekde inde dnes vraždí. Ako ste si dovolili predať tanky, ako ste si dovolili nakúpiť sanitky za 300-tisíc, keď dnes hodnotíte cenu bojového vozidla. A naozaj by som mohol pokračovať, ale nechce sa mi.
Po druhé, zaznela tu výhrada, pán Simon, od roku ´98 až po 2004 a prístupové dohovory. No, áno, to je presne ten prístup, že dvakrát podčiarknuté, čokoľvek poviete, rovná sa rovnica SNS, rovná sa Danko, pretože sú ľudia, ktorí v spoločnosti by radi pripísali SNS čokoľvek. Mám pocit, že asi keby sme rozhodli členovia SNS o likvidácii strany, asi by to bolo všetko najlepšie z počutia vás. Ale chcem povedať, že my členovia SNS zastávame určitú ideológiu a ministrov, ktorých si vyberieme, je naším rozhodnutím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2018 9:49 - 10:08 hod.

Andrej Danko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 17:24 - 17:24 hod.

Andrej Danko
Pán poslanec Pčolinský. Nie je v sále, stráca poradie.
Pán poslanec Uhrík.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 11:58 - 12:00 hod.

Andrej Danko
Ďakujem. Je presne dvanásť hodín, tak prerušujem schôdzu, jedine, že to dá za sekundu Ondrej Dostál, ale to nedá. Prajem dobrú chuť a pokračujeme poobede v rokovaní. Všetko dobré.

(Prerušenie rokovania o 12.00 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2018 11:59 - 12:01 hod.

Andrej Danko
Ďakujem pánovi poslancovi.
Do rozpravy je prihlásená pani poslankyňa Zimenová, ale, samozrejme, z logiky veci prerušujem schôdzu, pokračujeme v poobedňajšom rokovaní o 14. hodine. Prajem dobrú chuť.

(Prerušenie rokovania o 12.01 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
Skryt prepis