Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.11.2018 o 9:26 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 11:19 - 11:20 hod.

Andrej Danko
Ďakujem.
Pán poslanec Laurenčík.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 15:41 - 15:43 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať pozmeňovací návrh k tlači 1125. Vzhľadom na aktuálny vývoj v riešení tejto problematiky na pôde Európskej únie, ktorá by mala viesť k prijatiu spoločného stanoviska Rady Európskej únie k boju proti antisemitizmu v decembri 2018, ako aj odporúčania právnej služby sekretariátu Rady Európskej únie navrhujem nasledovné formálne úpravy v predloženom návrhu, ktoré prednesiem v rozprave:
V časti B sa na konci druhého odseku pridajú za slovom "ustanovizniam" úvodzovky hore, text od tretieho odseku, začínajúci slovom "Terčom" a končiaci slovom "krajinách" označí ako časť C, predvetie ktorej znie: "C. konštatuje, že v súvislosti s pracovnou definíciou antisemitizmu vypracovanou Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) sa uvádzajú aj niektoré ilustratívne príklady prejavov antisemitizmu, a to, že, " ". Časť' C sa označí ako časť D.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 15:35 - 15:40 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Vážení poslanci, vážené poslankyne, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, alebo návrh uznesenia, v ktorom chcem, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila svoj jasný postoj a prijala definíciu antisemitizmu. Budem na úvod stručnejší, pretože som si vypočul slová ľudí, ktorí síce niektoré veci cítia, oháňajú sa kresťanstvom, morálkou, vierou, ale správajú sa ako bezcitní barbari.
Pretože myslím si, že v živote ľudí a v živote aj spoločnosti vždy má všetko svoj čas a miesto. Je nesporným faktom, že Slováci stáročia túžili po svojom štáte. A je nesporným faktom, že za nie veľmi ružových okolností sa im to v roku 1939 splnilo.
Viem, že toto je téma, ktorá body nezarába, ale táto téma ani zarábať body nemá. Táto téma má byť hodnotová. Má byť prejavom úcty k ľudskému životu a má byť aj veľkým ospravedlnením Slovákov. Áno, na pôde slovenského parlamentu boli prijímané zákony, ktoré dovolili eskortovať Židov, ktoré pomohli k úmrtiam miliónov Židov. Ja si plne uvedomujem, že vo vojne trpí každý. Uvedomujem si však aj tento historický deficit, ktorý ako národ máme. A hovorím to s plnou zodpovednosťou ako predseda národnej strany. Slovenská národná strana nikdy nemala fašistické idey. Slovenská národná strana do poslednej chvíli bojovala proti takýmto ideám a hodnotám.
Chcel by som teda povedať, že skôr než zaznú pripomienky, by som chcel apelovať a pripomenúť najmä tým v tejto sále, ktorí často znevažujú túto tému, aby si spomenuli aj na slová Svätého Otca: "Kto je antisemita, nie je kresťan." Nepovedal som ja, povedal Svätý Otec. A preto by som chcel, aby sme sa držali návrhu, ktorý bol prijatý na konferencii, ktorý som odôvodnil v príslušnom výbore, a samozrejme na záver k nemu ešte zaujmem stanovisko. Vopred upozorňujem, že v súlade s konzultáciou so zastúpením v Európskej únii, kedy je avizované spoločné stanovisko Rady Európskej únie, budem navrhovať pozmeňovací návrh, ale zotrvávam v rozsahu tej hlavnej idei a tej hlavnej myšlienky, že antisemitizmus je také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom, rétorické a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským jednotlivcom, alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam.
Chcem ešte na úvod, skôr než vás požiadam o podporu, povedať jednu vec. Silný človek v živote bojuje za svoje ideály sám svojou silou. Nikoho neobviňuje, na nič sa nevyhovára. Len slaboch hľadá neúspech seba a svojho okolia v tom, že obviňuje niekoho podľa rasy, pohlavia, farby pleti. Slováci sú veľký národ a svoju veľkosť majú možnosť ukázať aj v tomto dokumente. Verím, že najmä tí, ktorí sa vyjadrujete slovníkom minulého storočia, zvážite svoje vystúpenia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2018 13:07 - 13:08 hod.

Andrej Danko
Ďakujem. Poprosím písomne. Pán poslanec Hrnko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 9:26 - 9:50 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani navrhovateľka, vážený pán spravodajca, vážení zástupcovia médií, počuli sme slová na jednej strane plné pátosu, na druhej strane zákerných narážok. Ťažko sa reaguje na ženu, ale ja dnes zareagujem ako predseda Národnej rady, aj ako predseda Slovenskej národnej strany, aj ako poslanec Národnej rady, ale aj ako otec detí, ktoré si tiež zaslúžia úctu.
Znova ste ukázali, že vám nejde o Slovensko, a krágľujete ľudí bez rozsudku. Stačí vám len novinový článok. Deväťkrát ste spomenuli médium, ktoré vyrástlo z peňazí oligarchov, ktorí chcú sem dosadiť politikov, ktorí už dnes financujú politické strany, ako sú SPOLU, a opakovane ich vyzývam, aby zverejnili financie. Áno, práve tento typ denníka rozbíja ľudské vzťahy, vymýšľa si kauzy a, žiaľ pre vás, raz zničí Slobodu a Solidaritu.
Bez riadneho súdneho konania chcete terorizovať ľudí. Hovoríte o slušnosti, sami ju nemáte. Takáto lživá kampaň môže zasiahnuť kohokoľvek z vás v budúcnosti. Každý deň, každý boží deň Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenia na kohokoľvek v tomtom štáte. Útočí do rektora, útočí do ministrov. Zvykli sme si. Mám pocit, že cítite, že ste v koncoch, politicky aj ľudsky.
Ako ľudí mi vás je naozaj ľúto, pán Matovič.
Hádžete kameňom a sami nie ste bez viny.
Žiaľ, nie ste schopní odbornej diskusie o vzniknutom probléme. Prosím, prestaňte rozdeľovať spoločnosť na dobrých a zlých, na slušných a neslušných. Používate argumenty, pretože politický boj je aj zrkadlom spoločnosti. Aj vy ako opozícia tvoríte hodnoty spoločnosti a dávate príklady aj našim deťom.
Dovoľte mi ešte raz, aby som sa v prvom rade ospravedlnil občanom, že som druhýkrát musel zvolať schôdzu k tomuto problému, ale zaväzuje ma k tomu zákon. Mám pocit, že naozaj je to ďalší pokus o vrcholenie tejto kampane voči mojej osobe v snahe rozdeliť spoločnosť, ako som povedal, na slušných a zlých.
Vážení kolegovia, bez dôkazov naozaj manipulujete verejnú mienku a dnes tu zaznelo takmer deväťkrát slovné spojenie Denník N.
Čo je Denník N? Je to médium, ktoré financuje oligarcha, ktorý už ovládol Bratislavu, Nitru, pána Poliačika (smiech a ruch v sále), Beblavého... (Reakcie z pléna. Zaznenie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ani sa tým na tlačových konferenciách netají.
Opakovane vyhlasujem, že som všetko v roku 2000 v Banskej Bystrici absolvoval. A poskytnem dnes dôkazy aj na tejto schôdzi, aj novinárom.
Ale poďme k vývoju tejto kvázi kauzy. Najprv sa moja rigorózna práca v jednom kuse stratí, potom je záhadne evidovaná v počítačovom systéme pod iným menom. A, áno, dnes sa významným ľuďom v tomtom štáte strácajú diplomové práce a záverečné práce.
Keď som sa pozeral do archívov, nedá sa dostať k niektorým prácam, k úplnému zneniu práce pána Sulíka, pána prezidenta, mnohých docentov v tejto sále. A verte, že to, čo ste otvorili, spustí procesy voči mnohým z vás. Pretože ani nacistické režimy, ani komunisti, ani po ´89. roku nikto spätne nehodnotil obdobie, ktorému nemôže rozumieť. Osemnásť rokov dozadu spočívala v dobromyseľnosť v spracovaní textu. Klamete, ak hovoríte, že nemám pod riadkami uvedené zdroje a súčasne ale aj v technických možnostiach.
Samozrejme, že som požiadal o to, a zdôrazňujem, nie o utajenie práce, ale o to, aby sa táto práca nestratila a bola v osobitnom režime. Aby sa skontrolovali všetky doklady o tom, že som riadne na tej skúške bol. A nestačilo vám, ani keď som potom dal súhlas na sprístupnenie práce. A znova došlo k porušeniu mojich práv, keď miesto knižničného systému nahliadnutia sa niektorí to pokúsili fotiť. A keď som prácu odtajnil, ako to hovoríte vy, ja hovorím, sprístupnil do bežného režimu, v ktorom bola 18 rokov, 18 rokov tam bola, tak vám zase mediálne nevyhovovalo, že sa objavila vlastne práca po mne v roku 2001. A znova tie články boli písané spôsobom, že nakoniec som zlý ešte aj za niekoho iného. Ale ja nemám problém s tým, ak niekto moju prácu použil. Mám problém s tým, že keď vám vysvetlím jedno, dostanem facku za druhé. Keď vám vysvetlím tretie, vymyslíte si ďalšie. A ja viem, že dnes tento problém neskončí. Ale tento problém sa netýka Danka. Tento problém sa týka toho, že náš právny systém nepamätá na riešenie takýchto problémov. Toto je problém postkomunistických štátov.
Tak ale poďme k tej mojej skúške. Pani Nicholsonová, šesť rokov som chodil poctivo na Univerzitu Komenského. Poctivo som absolvoval všetky skúšky, desiatky skúšok. Trikrát štátnice a okrem spomínaného titulu JUDr. mám titul magister. Áno, aj pani Žitňanská, aj Kresák ma učili. V každom prípade som si svoju školu oddrel. Oddrel.
Chcel by som však povedať, že v roku 2000 som v rigoróznej práce zdroje uviedol. Môj hovorca po skončení môjho vystúpenia dá niektoré pasáže z tej práce novinárom. Denník N klamal! V odsekoch sú uvedení autori. Ak chcete hovoriť o práci, musíte vedieť rozoznať charakter práce. Záverečnú prácu na titul magister po 6 rokoch som absolvovať nemusel.
Rigorózna práca nemá parametre vedeckej práce. Rigorózna práca zabezpečí len stavovský titul a môže byť robená aj metódou kompilácie. Skúste si to napísať: Kom-pi-lá-cie. Pri tomtom spracovaní textu, ktoré bežne používajú vysokoškolskí pedagógovia na nove skriptá, je možné takto konať.
Poďme do dnešnej doby. Mnoho ľudí si mýli typy práce. Je iná práca technická, iná právna, sociálna. Obraciam sa najmä na mladých ľudí, pretože dnes je aj stanovené percento vedeckej činnosti a teoretickej časti tejto práce. Dnes musia odovzdávať tieto práce v digitálnej podobe a majú možnosť sa obrátiť na špeciálny systém, ktorý im to skontroluje. No, prepáčte, v ´98, ´99, ak ste dostali pár A štvorok, ak ste dostali zadanie pedagóga, ak ste dostali literatúru, odpustite mi, také možnosti neboli. A verte tomu, že ak by mi predpísali 40 % vlastného textu, nemám najmenší problém ho napísať.
Ja som absolvoval rigoróznu skúšku a žasnem, ako sa odborníci, ktorých si niektorých aj vážim, vyjadrujú vlastne k práci toho, kto písal prácu po mne a ešte ani nevideli moju prácu.
Pretože jeden šikovný český novinár sa vás pýtal predvčerom, že čo to vlastne robíte, z Českej televízie, že vlastne vy hodnotíte moju prácu podľa nejakej inej práce z roku 2001 a konštatujete bohorovne, že podvodník, plagiát. Neviem, ale myslím si, že také tvrdé slová by mali zaznievať, ak o tom rozhodne súd.
No ale poďme k tej druhej časti, ktorú si zase dedukuje Denník N, morálna autorita, že som na skúške nebol. Tak znova po mojom vystúpení môj hovorca sprístupní písomnú prípravu z ústnej skúšky v starých skriptách v medzinárodnom práve verejnom, myslím, že to bol Tomko a kolektív, som našiel sedem strán ručnej prípravy z roku 2000. Takže ak ešte niekto bude hovoriť, že som tam aj nebol, myslím si, že väčší dôkaz už nedokážem predložiť.
Samozrejme, že je dôležité, aby škola skontrolovala zápisnice, aby skontrolovala, že tam boli docenti, profesori, ale prosím, prosím vás o elementárnu slušnosť. Hádam si nemyslíte, že 24-25-ročnému chlapcovi, možno je to smiešne, z dediny, ale ja sa za to nehanbím, niekto v tom období by titul len tak daroval. Bol som v tom období ako jeden z mnohých desaťtisíc ľudí.
A v čom bol problém, ak sa niekto tej problematike rozumie, tak po ´89. roku sa prestali dávať tituly. V ´98-9 sa obnovili a všetky zadania boli, odpustite, v plienkach. Ľudia sa báli, že po ´89, aby to nevyznelo znova pátosne, že sa tie komunistické tituly potrebovali očistiť. Áno, aj v mojej rodine veľa ľudí študovalo v komunizme, žilo v komunizme, tak veď taká bola doba. Ale neboli podmienky stanovené na kvalitu práce. To, čo dneska splietate s dnešnou dobou, odpustite mi, to nie sú porovnateľné parametre. Podstatným parametrom je aj technická možnosť, vyspelosť, možnosť digitalizácie, ale aj dobromyseľnosť toho, kto koná.
A tí ľudia, ktorí so mnou pracujú roky, vedia, aký som. Áno, viem byť bezprostredný, ľudský a viem byť aj tvrdý. Ale nikdy som ženu neurážal, to ste si len vy vymysleli, keď ste na mňa pripravovali ďalšiu mediálnu kauzu, z ktorej ešte ja trestnoprávnu zodpovednosť vyvodím. Vtedy, keď ste na mňa hrali divadlo a kedy ste postrčili do Parlamentných listov sekvenciu videa.
Ukazujete, že pohŕdate národnými, štátnymi záujmami. Ja robím hanbu Slovensku v zahraničí? Som jediný predseda parlamentu, ktorému dovolili vystúpiť v ich parlamentoch. V ruskej Dume som bol za desať rokov štvrtý politik, v srbskom parlamente piaty, v českom po Ryanovi a Jeľcinovi tretí. To všetko je však zatienené tým, čo mi robíte, keď som v zahraničí. Keď som sa vrátil a mal som tu V4 plus francúzsky a nemecký šéf parlamentu prvýkrát v histórii, znova ma naháňali kamery k veciam, ktoré údajne napísal Denník N. Mňa tento politický denník nezaujíma. Ja nežijem v ich matrixe.
Ale poďme sa baviť o tom, aký je dnešný stav v zákonoch Slovenskej republiky. Poďme sa baviť o tom, ako poslanci, je to naša úloha, ako toto právne vákuum v Slovensku vyriešiť. Dnes je naozaj situácia, že akademické senáty a vysoké školy nemajú nástroje na zasiahnutie v prípade, že sa preukáže akékoľvek klamstvo pri získaní titulu. Takéto problémy mala aj Česká republika, Maďarsko a Poľsko. A skúste teraz sa odosobniť a počúvať, čo hovorím. Aj tam sa krágľovali ľudia, politici a začali súdne procesy. Aj v Čechách sa spustila nevraživosť kolegov na školách. V rámci politických bojov sa začali zneužívať tieto témy, pretože vyspelé demokracie majú svoje zákony o plagiátorstve, autorské zákony na oveľa väčšej úrovni, ale šikovní novinári veľmi dobre postrehli, že Slovenská republika má túto legislatívu a tieto veci len v plienkach.
Čo je však úloha nás politikov, je tieto problémy riešiť. Takže máme tu problém, ktorý vzniká z toho, že nie je jasná definícia plagiátorstva vo vysokoškolskom zákone. Že nemáme správny typ konania, správne konanie, v ktorom by mohla škola začať takéto preverovanie, že tu nemáme lehoty, že tu nemáme právnu istotu. A o tom sa majú baviť poslanci.
Takže som požiadal ministerku školstva, keďže sme ako Slovenská národná strana zodpovední za túto oblasť, aby vytvorila z rektorov a predstaviteľov vysokých škôl komisiu a aby predložili v januári, februári, ideálne podľa vzoru Českej republiky, aby ste nás zase neobviňovali, že to robím pre seba zákon, ktorý zabráni krágľovaniu v rámci katedier, v rámci boja o dekana, o rektora, v rámci ľudovej tvorivosti, v rámci nevraživosti medzi ľuďmi, pretože ja nechcem, aby ľudia sa začali medzi sebou nevraživo správať, pretože majú dosť svojich dennodenných problémov, ako pozerať na takéto schôdze. Ich zaujíma, akú budú mať daň, ako vyriešime ich život. Nie hašterenie a zloba, ktorú vy dávate v tejto spoločnosti. Preboha, ľudia, ako sa to správate?!
Mám sa ja pozrieť na diplomovky vás, pani Blahová, Cigániková? Veď som videl. Včera som čítal lídra Slobody a Solidarita, kde má vulgarizmy na 20. strane, dnes o tom píšu médiá, kde nemá odkazy na zdroje. Viete čo, Richard Sulá..., Sulík je plagiátor vo svojej, vo svojej... Vidíte, čo je to, keď sa v emócii nadchnem a poviem zlé meno. Je vám to smiešne. No mne bolo smiešne, keď ste tu jedli keksíky a naučil som vás, že ich nesmiete jesť. (Reakcia z pléna.) A však jasné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Ale ešte raz. Ešte raz. Žiaľbohu, kvalitu, ktorú vnášate do politiky, nás ťaháte niekedy na dno.
Richard Sulík nemá vo svojej práci odkazy. Tak, vážený Denník N, zistite, prečo práca Richarda Sulíka nie je v ucelenej podobe na internete, prečo mi hovorili, že je zoskartovaná a nie je ani v digitálnej podobe, prečo tam nemá odkazy zo zdrojov, ktoré používal, a či je pravda, že tam má pár textov aj zo zahraničnej literatúry. Prosím! Pozerajte tak aj na prácu napríklad prezidenta, ktorá nie je, pozerajte tak na prácu iných ľudí, ktorých teraz nebudem menovať, pretože by to vyznelo, že ja otáčam svoj problém na nich.
Nie. Ja len hovorím to, že nebudem od zajtra hovoriť na Sulíka, že je podvodník, hochštapler. Aký hochštapler, podvodník?
Prosím vás, hovorím ešte raz, Slovensko potrebuje novú legislatívu v tejto oblasti a my urobíme všetko pre to, aby sa novým zákonom táto oblasť upravila. Potrebujeme dostať jasnú definíciu týchto pojmov. Potrebujeme naozaj medzi ľudí dostať riešenie takýchto problémov, aby akademické senáty neboli pod tlakom verejnosti a médií, aby sa mohli venovať výučbe, ale nie aby zriaďovali vyšetrovacie komisie. Toto nie je úloha vysokých škôl.
Vysoká škola udelí titul, je zodpovedná za zostavenie komisie, za odbornosť. Vysoká škola nie je vyšetrovací orgán. A nesmie byť. Môže vec preveriť, rozhodnúť o veci v konečnom dôsledku, ak rozhodne ktokoľvek, či vysoká škola, či stavebný úrad, musí ale súd. Budujeme, dúfam, demokratický štát, v ktorom budú platiť súdne rozhodnutia a po súdnych rozhodnutiach môžte vynášať ortieľ, nie po článkoch v médiách.
Chcel by som teda ešte raz na záver povedať, že nikdy som sa vede nevenoval. A ja viem, že to nie je žiadne vedecké dielo. A taká ambícia pri rigoróznej práci ani nie je. Veľmi radi spájate súvislosti a nespojiteľné veci. Žasnem, ako niektorí, ktorí naozaj majú problém so svojimi prácami, sa postavia a dnes tu rozprávajú. Rozprávajú o tom, aký je môj život podvod. Pán Kollár, čo tak si dať zrkadlo?
Chcel by som ale povedať na záver, že rigorózna komisia Univerzity Mateja Bela bez námietok uznala moju skúšku, že tam boli štyria pedagógovia, ktorí túto prácu skúmali, že tam bola ústna a písomná časť a že veci, ktoré zaznievajú v mediálnom priestore, sú skreslené.
Neviem viac ako to, čo som povedal, povedať k tejto veci. Chcem ale povedať jednu vec, že ten, kto ma pozná, vie, že nikdy som nevydieral ani na snemoch Slovenskej národnej strany. Vždy som sa snažil byť Andrejom a budovať tú stranu z ničoho. Áno, strážil som si financie, pretože vždy bolo hovorené z tretieho sektora, že politická strana má mať transparentné financovanie. Dnes vidíme, že tu nie je problém, že vás môže financovať oligarcha, ktorý má aj vlastné médiá, a on sa už tým ani netají. Dnes nie je problém na vás hodiť špinu a naozaj pošpiňovať vás. A ten pocit vždy v tých ľuďoch, ktorí nemajú čas sa zaoberať nami a detailne čítať články, ostane. Áno, darí sa vám to.
Ale niekedy sa zamýšľam, ako by ste sa správali, keby ste mali moc, ktorú máme my pri riadení štátu. A ja som si istý, že by ste toto zlo prenášali do spoločnosti, že by ste spúšťali rôzne typy procesov, inkvizícií. Ak si to ľudia vyberú, ja tomu nezabránim.
A určite nevydieram koalíciu. Ja som povedal, že rešpektujem akýkoľvek názor a túto vládu nerozbijem kvôli vám. Ja som pripravený znova chodiť do regiónov a bojovať o viac percent, aby som nedovolil, aby sa Sulík, Matovič a Kollár dotkli štátu. Pretože, pán Kollár, okolo mňa nie sú mŕtvi ľudia. Firmy na Cypre, mafiáni, vraždy. (Reakcia z pléna.)
Pán Kollár, Boh chráň, Boh chráň! Viem, že ste nervózny, ale ja som nikdy nebol trestne stíhaný. Ja som nikdy nebol trestne stíhaný. A nikdy som nebol obvinený ani z krátenia daní, ani z obdobných činov. Ja som nikdy nikoho nepripravil o pozemky ani u mňa nezasahovala NAKA.
Áno, som v politike a dnes musím znášať všetko. Ale hovorím nahlas svojim koaličným kolegom, že majú voľnú ruku, ako sa rozhodnú, a to isté platí mojim poslancom. Som pripravený na akékoľvek rozhodnutie, ale som pripravený na veľký boj s vami v parlamentných voľbách v roku 2020. (Potlesk.) Zlobu, šialenstvo a psychopatiu v tomto štáte.
Urobím všetko pre to, aby ste sa k moci vy, ktorí sa o to trasiete, ktorí sa neviete pozrieť sami do zrkadla, aby ste sa tam nedostali.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:20 - 18:22 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zimenová, teraz to bol príklad vystúpenia poslanca, ktorý sa vyjadruje ku všetkému, a ukazuje to jasne, že človek nemôže univerzálne rozumieť každej oblasti, a ja priznávam, že oblasti, ktorej rozumiete vy z hľadiska školstva, by mala viac rozumieť naša ministerka a ona, verím, že vehementne vystúpi.
Pán Dostál je symbol toho, že vystupuje ku všetkému a k ničomu a takmer ničomu nerozumie, a preto sa mi ťažko s ním odborne baví, pretože on ťažko rozlišuje odvody a dane a hlavný a vedľajší pracovný pomer. Takže odpustite mi, pán Dostál, skôr som vás vnímal pri tej inej téme, o sviatkoch.
Čo sa týka, pán Galko, skúsme prestať s tým zlom a osočovaním a skúsme sa baviť tak priateľsky, ako keď vojdeš do sály a nie si pred kamerami.
Čo sa týka pani Kiššovej, skúsme sa zamerať na ten 13., 14. plat. Ak považujete za kozmetické zníženie, že človek dostane 500 eur do roka a na konci roka ďalších 500, a že ušetrí zamestnávateľ takmer 300 odvodov pri sume 1 000 eur, tak to nie je kozmetické a dostane v čistom zhruba 970, tak si myslím, že sa niečo podarilo.
Čo sa týka dovolenkových poukazov, ešte raz prosím, že vnímajte to aj ako nástroj, ktorý sa vnesie na oslobodenie od odvodov a daní na určitú formu odmeny, ktorá síce bude dávaná k dovolenkovému poukazu, a ona v priemere aj je dávaná, ale zaťažená odvodmi a daňami.
A čo sa naozaj týka zodpovednosti štátu, ja som veľmi bojoval o to, aby štát znova len nevyprodukoval nejakú povinnosť, ale aj aby vzorovo v profesiách štátnej správy to urobil. Tak ako som bojoval o to, čo je možno pre vás dnes akože prijatá informácia, že som povedal, že sa nebudem hanbiť voči podnikateľom, ak je predpísaná minimálna mzda a štátni zamestnanci ju nebudú mať nižšiu ako, teda ju budú mať nižšiu ako 520 eur. Takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 18:03 - 18:10 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Skúsime v dobrom, pán Dostál, čo. (Povedané so smiechom.) Dobre, tak skúsim vysvetliť veci, ktoré nás môžu, možno pre vás prekvapivo, so SaS spájať, a veci, ktoré nás rozdeľujú. Dobre? Určite by som chcel dnes nie rozprávať o veciach, ktoré nás absolútne rozdeľujú, ale veci, ktoré nás spájajú.
To, čo nás spájalo aj v programoch, bolo zrušenie daňových licencií, zníženie odvodov a daní a nám sa podarilo za Slovenskú národnú stranu tie veci presadiť. A vysvetlím vám na rekreačných poukazoch, prečo je dôležité toto opatrenie.
Po prvé. Tak ako bolo povedané, civilizované štáty a ich zákonníky práce a Zákonník práce je nejaká norma, ktorá platí v pracovnoprávnom pomere poznajú niektoré inštitúty, o ktorých sa budeme musieť čím ďalej viac rozprávať v rámci civilizovanej Európy a v rámci nášho posunu v rámci Európskej únie. Jeden z tých nástrojov je 13., 14. plat, ktorý teraz nebudem rozoberať, ktorý verím, že bude časom pochopený, pretože je to sčítaním odmeny, a Slovensko je jediným štátom v Európskej únii, ktorý je oslobodené od odvodov a daní, čo si ešte podnikatelia neuvedomujú, a prichádza ale opatrenie rekreačných poukazov.
Rekreačné poukazy nebudú platiť len pre súkromnú sféru, ale podarilo sa presadiť, že budú platiť aj pre štátnu sféru. Čo sa týka ale súkromnej sféry, mám na to jeden ľahký argument. Hovoríme o tom, že dnes je priemerná hrubá mzda 1 000 eur a hádam každá spoločnosť v priemere do roka vypláca odmenu 275 euro, čo znamená 23 eur mesačne. Čím pomáhame podnikateľom, je vlastne, že odmenu, ktorú doteraz vyplácali zhruba v hrubom 350 euro, tak aby človek mal 280 alebo 275 euro, museli zdaňovať rôznymi odvodmi, daňami a my im vlastne umožňujeme dávať odmenu zamestnancom formou príspevku k dovolenkovému lístku bez odvodov, bez daní. Nie je to suma, ktorá by mohla zničiť pracovnoprávny vzťah, je to suma, ak sa to dobre bude podnikateľom vysvetľovať a komunikovať, ktorá im vlastne zníži daňové, odvodové zaťaženie.
Áno, aj ja snívam, aby daň z príjmu sa dostala na 15 % a snívam o nižších odvodoch a daniach a sme v koalícii a hľadáme rôzne kompromisy.
Čo je ale podstatným efektom toho, čo chceme presadiť zdravotnými, rekreačnými poukazmi? Určite nie je fér, pán Dostál, ak hovoríte o nejakých lobingoch. Neviem, slovo lobing a korupcia, a tak, ako to je, keď presadzujeme slovenský výrobok, naučili sme sa v spoločnosti kriminalizovať a obviňovať bez toho, aby ste mali jeden relevantný dôkaz, ale ja hovorím o úprimnom záujme toho, aby zamestnanci slovenských fabrík poznali aj iný nástroj, ako je stravný lístok, ktorý je civilizovaný, a to je dovolenkový poukaz.
Prepáč, pani poslankyňa školský poukaz, kinový poukaz a ešte neviem fitnes poukaz nepoznajú zákonníky práce. Možno tieto veci sa dajú financovať zo sociálneho fondu. Ale chcem poukázať hlavne na to, že je to jedno z prvých opatrení v rámci sociálnej väzby zamestnanca, zamestnávateľa, kde štát sa nespráva len to, že káže, ale aj sám pristupuje k tejto povinnosti. O efektoch pri počte zamestnancov, ktorí, odhadujeme, že to môžu použiť 1,5 mil. pri celkovom efekte tržieb do objemu 700 mil., príjem DPH, zvýšenie naozaj podielu HDP z cestovného ruchu asi nemusím teraz tu rozprávať, vidíte to aj v dôvodovej správe.
Jedna vec je ale pravda, Slovensko musí rozvíjať viac cestovný ruch. Môže to byť historické opatrenie a odpustite ho, že robíme my. Ale niekto ho raz musí urobiť, ktoré naštartuje, ubytovanie, cestovný ruch, tie malé penzióny. Máme, ak je tu pán Érsek, pripravené zmeny stavebných konaní v kontexte toho, že hovoríme o kopírovaní rakúskeho modelu pri rozvoji ubytovacích zariadení, lokálnych atrakcií s VÚC-kami a lepšie stavebné konania pre cyklotrasy a, samozrejme, nie v neposlednom rade diaľnice. Nechcem tie témy otvárať, ale myslím si, že tak ako som povedal, že dovolenkový poukaz je nástroj, kedy zamestnanec v konečnom dôsledku naozaj niečo od zamestnávateľa dostane, čo ale aj reálne dostáva, ale to, čo dostáva, je oslobodené od odvodov, daní. Je to úplne kopírované aj so stravným lístkom. A, samozrejme, že ten mechanizmus môže priniesť rôzne aj problémy, ale myslím si, že nevidím dôvod, aby aj slovenský zamestnanec, slovenský robotník takýto nástroj nemohol dostať od svojho zamestnávateľa.
Ak si porovnáte komfort pracovníkov, ako hovoril aj Jaro Paška, či v Nemecku od rôznych príspevkov, za ktoré by ste nás asi bičovali, príspevkov, ktoré sú na, dokonca na zariadenie bytu, na vzdelanie manželky, ak sa presťahujete, na deti na školy, a pri šesťhodinovom pracovnom čase, tak ja tu vždy hovorím, že my sme tu komunizmus budovali, na Západe ho majú. A keď sa nepôjde touto cestou, nebude sa dvíhať životná úroveň ľudí, nebude sa dvíhať pomer cestovného ruchu k HDP.
Bez akýchkoľvek emócií a bez takých osobných vecí, že som niečo odkázal, nič som neodkázal, bez toho, aby som vás teraz nejako ja, ako poviem, posudzoval z hľadiska tých výrokov, by som vás chcel poprosiť o podporu toho, že ak SaS naozaj záleží aj na znižovaní odvodov a daní, tak ako to bolo pri trinástom, štrnástom, kde, ešte raz opakujem, ak niekto, kto dáva v priemere odmenu do výšky tisíc euro, si to rozdelí na júl a december a dá človeku v konečnej miere väčšiu čistú mzdu, pri 500 euroch je to dokonca 480 euro v čistom bez odvodov a daní. Keď to podnikateľom vysvetľujeme, musím povedať, že sú aj takí, ktorí sa ospravedlňujú za to, že nechápali, o čom je ten zákon. Verím, že časom aj tieto rekreačné poukazy alebo dovolenkové poukazy budú brané ako samozrejmosť.
Takže považoval som za potrebné vystúpiť, aj odpoviem na faktické, ak bude niečo, ale skúsme možno začať fungovať trošku bez tých osočovaní, kto čo robí, a kriminalizovanie. Viete, ja od rána mám naozaj toho niekedy dosť a dnes je ten taký deň, že keď nespojíme tých, ktorí rozumejú tým-ktorým oblastiam, rozum a sily, tak Slovensko bude ďalej stagnovať a budeme sa len urážať, kriminalizovať a možno niekto na Západe sa z toho bude tešiť.
Ešte raz vás prosím o pochopenie logiky toho nástroja a skúste nehľadať vo všetkom, čo robíme, len zlý úmysel.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 17:10 - 17:26 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 124, proti 3, zdržali sa 14.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník (tlač 1062), bod 28 schváleného programu.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor poslancovi Martinovi Nemkymu, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 1062.)

Nemky, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 124, proti žiaden, zdržalo sa 17.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nemky, Martin, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ďalej že za gestorský výbor určuje ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Som zabudol. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. (Povedané so smiechom a smiech v sále.)
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 138, proti 2, zdržal sa 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Ďalej budeme hlasovať o bode 29 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch (tlač 1063). Prosím spravodajcu z ústavnoprávneho výboru poslanca Petra Kresáka, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1063.)

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy a páni v rámci prvého čítania nevystúpil žiaden pán poslanec a nebol teda predložený ani nijaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Dajte preto, prosím, pán predseda, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 107, zdržalo sa 34.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte teraz, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje tento vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý zároveň určuje aj ako gestorský výbor s tým, že teda gestorský výbor by mal prerokovať tento vládny návrh zákona do 32 dní od prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 126, proti 1, zdržalo sa 13.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pokračujeme hlasovaním o bode 31 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o výbere kandidátov na funkcie európskeho prokurátora (tlač 994).
Spoločným spravodajcom je člen opäť pán poslanec Kresák. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, tlač 994.)

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, v rozprave aj k tomuto uvedenému návrhu zákona nikto nevystúpil a neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Pristúpme preto k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré prišli zo správy ústavnoprávneho výboru.
Budeme hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním gestorského výboru tieto body schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 91, proti 19, zdržalo sa 31.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, preto v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady dovolím si navrhovať, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď.
Dajte, prosím, o tom hlasovať.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 92, proti 23, zdržalo sa 27.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. A pristúpime k hlasovaniu návrhu zákona ako celku.
Pán spravodajca.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 91, proti 21, zdržalo sa 29.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora.

Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Michala Bagačku, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (tlač 983), bod 32 schváleného programu. Nech sa páči pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 983.)

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, v rozprave som vystúpil ja a podal som jeden pozmeňujúci návrh.
Pán predseda, najprv je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rámci rozpravy.
Prosím, dajte hlasovať.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 80, proti 21, zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy nasledovne.
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141, za 86, proti žiaden, zdržalo sa 55.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140, za 80, zdržalo sa 60
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave, dajte, prosím, hlasovať, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 87, proti 5, zdržalo sa 48, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili a pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spravodajca.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 86, proti žiaden, zdržalo sa 55.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Teraz prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru poslanca Ježíka, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v druhom polroku 2018 (tlač 1050).
Nech sa páči pán poslanec.

(Hlasovanie o Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018, tlač 1050.)

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada berie na vedomie uvedenú informáciu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 129, proti 13.

Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

Pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na rýchly priebeh rokovania tejto schôdze vám chcem dať do pozornosti, že poslanecké návrhy zákonov v prvom čítaní zrejme prídu na poradie skôr než až v pondelok 17. septembra.
Súčasne vyhlasujem prestávku do 17:30 hod. a pokračujeme v návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2018 13:09 - 13:10 hod.

Andrej Danko
Ďakujem. Pán poslanec Fecko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:42 - 17:44 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Najprv reagujem preto, nie, nieže máš pocit, že ma dokážeš dostať do debaty, ale pretože chcem vám povedať, že tento zákon si vyžaduje oveľa väčšiu, odbornejšiu diskusiu, ktorej pán Mizík mentálne nie je schopný a jednoducho nebudem reagovať na tieto veci, ale takisto vás opakovane vyzývam, ak sa bavíme odborne, je téma, ktorá tu je, oveľa zložitejšia. Je tu aj právny rozmer toho, aby exekútor nemohol pokračovať vo vymáhaní pohľadávky a takisto či nie je aj účastný toho, aby tá pohľadávka mohla byť jednak odpustená, alebo aby bola exekúcia zastavená. Totiž tie zmluvy sociálnych poisťovní s exekútormi boli často rôznorodé, rôzneho typu, rôzneho charakteru.
Problém, o ktorom hovoríte, pán Baránik, je aj efektivita vynakladania a činnosti. To znamená, ak exekútor vedome vedel nevymožiteľnosť pohľadávky, aké úkony robil, či to nerobil len preto, aby raz to Sociálna poisťovňa zaplatila, lebo vedel, že ten človek to aj tak v živote nezaplatí.
Ak som hovoril o nesystémovom riešení bankrotov, hovorím hlavne o tom, že bankrot je riešenie pri absolútnom predlžení a pri absolútnom stave, nie je riešením, pokiaľ je človek v exekúcii za jednu pohľadávku. Takže tak som to myslel, pretože bankrot je inštitút, ktorý; a samotný konkurz, ktorý sa mal používať na absolútne predlženie.
Takže ja by som chcel povedať jednu vec, nie je všetko hotové, dotýka sa to aj rozpočtových vecí štátu a, samozrejme, bude tu veľká úloha ministerstva spravodlivosti, ako pomôcť aj Sociálnej poisťovni v argumentácii voči tým exekútorom, ktorí si z toho urobili eldorádo, aby sme minimalizovali vyplatenie týchto súm exekútorom, ktorí špekulantsky vymáhali to, čo sa vymožiť nedá.
Skryt prepis