Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.4.2016 o 11:52 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 22.4.2016 11:52 - 12:16 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Vážení poslanci, vážené poslankyne, dovoľte mi, aby som sa ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyjadril k programovému vyhláseniu vlády, ktoré sme obdržali a ktoré si žiada naše prerokovanie, ktoré si žiada vyjadrenie našej dôvery, vyjadrenie názorov, postojov, to, čo prináleží Národnej rade. Každý z nás, ktorý je poslancom Národnej rady, má právo k prerokovaniu dokumentu, ktorý bol predložený.

Nedá mi však na úvod nepovedať, že ma veľmi mrzí ako predsedu Národnej rady, že v rámci rozpráv, ktoré by mali byť odborné, mali by viesť k zákonom, prebiehali i politické útoky, osobné útoky, ktoré nepatria do Národnej rady. Slová, ktoré sa použijú za slová, ktoré sa používajú, vždy zodpovedá človek, ktorý ich používa, je to jeho vizitka, ale útočiť slovami, akými sú podvodník, zlodeji, zneužívanie priestoru v rozprave na osobné PR, to si vyžaduje naozaj veľkú odvahu. Dovoľte mi, aby som zaželal rýchle uzdravenie v mene vás, a dúfam, že to mi odpustíte aj vy, opoziční poslanci, ktorí máte v sebe len nenávisť, zaželal v prvom rade človeku, ktorý stál za spísaním tohto dokumentu, a človeku, ktorý ešte vždy, či sa to niekomu páči alebo nepáči, je líder s najvyššími percentami a dôverou, poprosím, aby ste pustili čas, ďakujem, človeku, ktorému, si myslím, by mala Národná rada bez ohľadu na to, kto je z akého politického zoskupenia, zaželať rýchle uzdravenie. Veľkosť ľudí sa ukazuje nie vtedy, keď niekto kľačí a zotínate mu hlavu, ale veľkosť ľudí a charakteru sa ukazuje, keď treba niekomu pomôcť, povzbudiť ho a ísť ďalej. To je jediná cesta, ktorá Slovensko posunie. Ak tu budeme v Národnej rade znova šíriť nenávisť, prenesie sa to do ulíc a potom všetci, ktorí tu šírite síru a zlobu, všetci tí, ktorí tu používate slová, ktoré sem nepatria, zodpovedáte za nárast extrémizmu. Všetci tí, ktorí sa urážate, ktorí používate slovníky, ktoré patria inde, ste zodpovední za stav v spoločnosti.

Poviem to ako predseda Slovenskej národnej strany. Vadí vám, že v dokumente je napísané, že to je historický kompromis. Hádam si nemyslíte, že aj predsedovia politických strán pred voľbami mali vysnenú a vytúženú koalíciu, kedy naozaj bude musieť dôjsť ku kompromisom, ktoré jednotlivé programy a politické línie a myslenia nemali, ale poviem, že ďakujem Bohu za to, že som mohol poznať aj človeka, ktorý dokáže byť predsedom strany, dokáže viesť stranu, dokáže sa usmiať a je aj inej národnosti. Možno sú niekomu smiešne niekedy fotky priateľstva, gestá, povzbudenia, možno bude niekomu smiešne mierne zakoktanie, zneužitie mena, ale nech mu je smiešne to, ako sa on k tomu stavia. Dovoľte mi, aby som teda povedal, že, áno, považujem tento program za kompromis, za prejav toho, že sú tu myšlienky, že sú tu idey, ktoré je možné naplniť. A ďakujem všetkým vám opozičným, ktorí ste v tom našli aj množstvo dobrých vecí a často ste sa dostali v úvahách k tomu, je otázka, ako to bude naplnené. Ale na to, aby to bolo naplnené, nestačí len po sebe kričať, urážať sa. Na to treba vytvoriť koalíciu, treba byť človek, ktorý dokáže spísať koaličnú zmluvu, sadnúť si aj s niekým, kto je inej národnosti, niekedy aj farby pleti, a nájsť politickú silu, aby svoje myšlienky, ktoré netreba mať len spísané v programe, ste vedeli presadiť. A v tomto programe nájdete prienik ideí, ústupkov. Áno, ďakujem za to, že som mohol bližšie spoznať v tejto koalícii človeka, s ktorým som v živote si nedal kávu, ako je pán Bugár, človeka, ktorého som videl trikrát v živote, ako je pán Fico, a človeka, s ktorým som si občas zahral futbal, ako je Rado Procházka. Ale vieme, čo je to byť predsedami politických strán, nielen kričať, ale aj niesť zodpovednosť, aj sa obetovať. Nikto nie je veštec a nevie, ako dopadnú voľby, a ja ako predseda Slovenskej národnej strany, áno, sadol som si, a som na to hrdý, s predsedom politickej strany MOST – HÍD. A pokiaľ sa raz s niekým dohodnem, budem s ním zaňho bojovať, kým sa nenaplní jedno, a to je program, ktorý nás spojil, kým sa nenaplní to, že môžeme pomôcť ľuďom, ľuďom, ktorí žijú život, pracujú od rána do večera a začali nenávidieť politikov, začali nenávidieť tých, ktorí by im mali byť príkladom správania a komunikácie. Život nie je ideálny a každý má chyby vrátane mňa aj slabosti, ja sa za ne nehanbím.

Pokiaľ sa pozrieme na programové vyhlásenie vlády hovoríme tam o kontinuite vzťahov. To, že podporujeme reformné procesy Európskej únie, to, že sa nám podarilo presadiť znova posilnenie a snahu posilnenia kompetencií a zachovanie sily národných parlamentov, je predsa náš spoločný cieľ. Čo chceme, aby sme tu boli raz parlament, o ktorom budú rozhodovať v Bruseli, kde budú rozhodovať len o tom, koľko a kde akých finančných prostriedkov na Slovensko pošlú?

V oblasti bezpečnostnej politiky je tŕňom v oku posilnenie spravodajských služieb a kompetencií. Prichádza obdobie terorizmu, útokov. A myslím, že každého z nás sa to hlboko dotýka. Čo je naším spoločným cieľom, je zreformovať postupy Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu informačno-technických prostriedkov, aby sa na trhu neobjavovali nahrávky, aby boli jednotné postupy a garancia toho, že aj opozícia bude mať možnosť nahliadať k veciam, aby sa nenakupovali odpočúvacie zariadenia pre políciu, ale pre špeciálny orgán alebo orgán, ktorý bude dokazovať mieru kontroly, systémovej kontroly, a nie zneužitia akejkoľvek zložky alebo akéhokoľvek politika, ktorý v rámci svojich výkonnej funkcie dá odpočúvať svojich kolegov, aby sa také veci nediali.

V oblasti medzinárodnej ekonomickej politiky hovoríme o proexportne orientovanom hospodárstve, ale hovoríme aj o posilnení a ochrane našich výrobcov, kedy naozaj často na území Slovenska produkujeme motorové vozidlá, ktoré sú často pod hodnotou exportované na úkor príjmov štátneho rozpočtu.

V hospodárskej politike niekomu vadí, že chceme nové znenie o strategických podnikoch a že sme povedali, že počas týchto štyroch rokov nebude predaný ani jeden strategický podnik, že chceme urobiť poriadok s tými, ktorí do strategických podnikov vošli, že chceme urobiť postupy, ako do budúcna nakladať so strategickými spoločnosťami, že chceme urobiť systém v tom a audit toho, v akom stave sú podiely v týchto strategických spoločnostiach, aby nám znova do nich nevnikali spoločnosti, ktorých jediným cieľom je ich vyberať, odlievať zisk, neinvestovať do energetických sietí, plynových sietí a naozaj si užívať len benefity.
Hovoríme o znižovaní administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad zrušení zdravotnej služby, hovoríme o iných stimuloch a pomoci ako živnostníkom.

Hovoríme o veciach, ktoré sa nachádzajú aj v programoch iných politických strán, v programe politickej strany Sloboda a Solidarita, lebo tá ako jedna z mála má vôbec politický program. Ale nehanbím sa opýtať, že prečo by sme sa nepozreli v niektorých veciach po veciach, ktoré poslúžia všetkým? Je však dôležité, že na rozdiel od tých, ktorí nevedia prekonať svoje ego, my sme súčasť koalície a išli sme do dohôd, aby sme tieto veci naplnili, ale o tom je politika.

V oblasti cestovného ruchu, prepáčte som na to hrdý, sa prvýkrát na Slovensku znova hovorí o kúpeľníctve, sa hovorí o tom, čo nám tu tečie do potokov, ako sú minerálne pramene, termálne vrty. Ale, znova, len za všetkým sa hľadá priateľstvo, spojitosti a nezamýšľame sa nad tým prečo by sem naozaj nemohli chodiť Chorváti v zime, nezamýšľali sme sa nad tým, ako nevyužívame tieto zdroje. Ja som veľmi rád, že minister financií súhlasil napríklad so zrýchleným odpisovaním hotelových zariadení, investícií do týchto zariadení a nehnuteľností. Ja som tomu veľmi rád a môžem vás ubezpečiť, že investičné stimuly nemajú súvisieť s tým, že budú niekomu dávané peniaze zo štátnej kasy, ale budú hľadané mechanizmy, ako sa pomôže týmto podnikateľom v tejto oblasti.

V oblasti cestnej dopravy hovoríme o dopravnej infraštruktúre, o dobudovaní R2, R3, R4, R7, áno, môžu tam byť aj iné R-ká, ale veľmi dôležité je to, aby sa konečne dostavali ťahy do Košíc, aby sme naozaj rozprávali o dostavbe infraštruktúry a dočerpaní zdrojov. Je to večný evergreen. A ja viem, keďže na rozdiel od niektorých politikov po Slovensku cestujem, ako veľmi a zle sa po Slovensku cestuje.

V železničnej doprave chceme prehodnotiť osobného prepravcu. Ja vítam návrh vlády, ktorý predložila nám na prerokovanie, že sa znova zamýšľa na obnovení osobnej prepravy. Áno pustili sme si sem spoločnosti, ktoré doniesli repasované vlaky, nafarbili ich nažlto, a naše staré vlaky, ktoré neboli obnovované, nestíhali im konkurovať. Keď štát prestal robiť dopravu, títo investori dokázali okamžite zdvihnúť cenu lístkov. A preto ja veľmi vítam, že má znova štát záujem vstúpiť do tohto sektoru, pretože je tu, nebojím sa povedať, až hrozba vydierateľnosti pár prepravcami, ktorí sa v rámci veľmi zlej liberalizácie dráh na trh dostali.
Čo sa mi páči osobitne, je obnovenie myšlienky leteckého dopravcu. Máme letiská, ktoré financujeme, a im pomáhame rôznym spôsobom a sme jeden jediný štát, jediný štát v Európskej únii, ktorý nemá aspoň základné spojenie nielen InterCity vlakmi, ale i leteckým prepravcom.

Ešte vždy sme štát, a poprosím, zdôrazním, štát, nie krajina, ako niektorí rozprávate, ktorý má znaky, znaky funkčnosti a mal by v týchto veciach fungovať. Mám za sebou návštevu v Poľsku a možno by som tým, ktorí nehovoria o silnom štáte, takú návštevu zaželal, aby videli, ako sa štát sfunkčňuje, ako sa nastavujú modely, aby občania boli hrdší na svoj štát. A, samozrejme, ruka v ruke s tým musí ísť aj hrdosť ľudí, ktorí ich zastupujú, ktorí zastupujú ich záujmy.

V oblasti finančnej politiky hovoríme o vyrovnanosti štátneho rozpočtu v roku 2020. Ako ináč ako oddialením toho ambiciózneho projektu, pokiaľ máme naplniť všetky ambície, ako ináč ako odložením, a nebojím sa povedať, ambiciózneho projektu vyrovnaného štátneho rozpočtu sa to dá dosiahnuť? Napriek tomu Slovensko je jeden z mála štátov, ktorý má veľmi dobré výkony a ktorý má veľmi dobrý pomer zadlženia a hrubého domáceho produktu.

Boj proti daňovým a colným únikom je osobitným bodom na zamyslenie. Keď ste politikom a známym človekom, nemôžte niektorým ľuďom, ktorí sa naučili, že všetko sa dá kúpiť zapchať ústa, nemôžte im v tom zabrániť. A uznáte aj tí, ktorí máte skúsenosti s ministrami, že sa často stane, že niekto zneužije vaše meno, že niekto sa snaží dostať k veciam, funkciám, pozíciám. Ale našou veľkou ambíciou je, aby sme vytvárali systém, aby ľudia, ktorí si myslia, že si niekedy kúpia hádam aj tento parlament a potom ho budú prenajímať štátu, aby títo vedeli, že je dosť. Preto ja niekedy tak odvážne pomenovávam postoj toho, akú hranicu treba určiť finančným skupinám a ľuďom, ktorí si za 25 rokov urobili na Slovensku jeden veľký raj. Preto je veľmi dôležité, aby sme urobili poriadok so schránkovými spoločnosťami, ako je tu navrhované, aby sa vytvoril centrálny register, ako je navrhované, na Okresnom súde Bratislava I, aby sa vytvorili iné mechanizmy, ktoré budú viesť k zodpovednosti ľudí, ktorí konajú na území Slovenska, odlievajú zisky.

A znova poviem, sú aj dobré nápady v opozícii a chcel by som byť ako predseda Národnej rady tým hlasom, ktorý otvorí dvere aj iným politickým stranám, ktoré sú tu s presadením ich myšlienok, pretože ja som do tej koalície išiel, pretože nie som v niektorých veciach alibista, a preto, že ešte vždy možno naivne verím, že sa niektoré veci meniť dajú. Ale aspoň sa o to dnes idem pokúsiť.
Pri politike podpory pracovných miest sa hovorí o podpore hospodárskeho rastu s cieľom vytvorenia ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížení nezamestnanosti pod hranicou 10 %. Nie je dôležité, a tu si dovolím povedať mierne zaoponovanie, pretože nie som zástanca čísiel, aké percento bude nezamestnanosti, ale je dôležité, aké nástroje na zníženie nezamestnanosti vytvoríme, ako si budeme všímať regióny, ktorých voliči často zo zúfalstva buď nevolili, alebo volili subjekty, ktoré im nedokážu zmeniť ich život, len im dávajú nádej. Je veľmi dôležité, aby strany, ktoré vedia byť v koalícii, ktoré dokážu prekonať svoje egá, aby tieto strany vedeli napĺňať veci, aby sa práve týmto ľuďom dala nádej.

V oblasti školskej politiky hovoríme o vnútornej zmene systému školstva. A nedá sa mi nedotknúť a neinformovať vás, že po mojich stretnutiach s pochodujúcimi učiteľmi som nadobudol presvedčenie, že učiteľský zbor je vo veľkej časti zneužívaný politicky. Keď som viedol dialóg, opýtal som sa, koľko percent z pohľadu odborového zväzu je v programovom vyhlásení. Bolo mi povedaných 80 %. Spýtal som sa iných zástupcov, čo nevidia v programovom vyhlásení. Dospeli sme k tomu, že najväčší problém je len to, že nevidíme 25 %, 10 % a 10 % navýšenia miezd. Keď som sa opýtal, koľko to je peňazí, je to asi miliarda, asi miliarda mzdových prostriedkov, peniaz, ktorý je nekonečne veľký a šialený. Ale napriek tomu už v tomto programovom vyhlásení vlády je garantovaný nárast v priemere až o 26 % počas štyroch rokov pri zachovaní a dodržaní zadlženosti štátu. To je záväzok, ktorý tam bude bez ohľadu na to, či dôjde alebo nedôjde k dohode. Ale môžem vás informovať, že aj po rokovaní v Národnej rade, a veľmi ma mrzelo, keď sa tu vystúpilo, že nikto nikoho neprijal, že sa ani nevyšlo k učiteľom, len ma mrzelo, že došlo k zneužitiu aj tohto pochodu. Keď sedeli u mňa a videli u pár poslancov svoje relikvie a svoje šály a zástavy, mali otvorené ústa. Títo zástupcovia učiteľov, prepáčte, aj ja mám šál štrajkujúcich učiteľov ešte z roku 2012, ale nebudem zneužívať žiadnu profesiu ani žiaden zdravotný stav poslanca, aby som politicky vynikal.

V oblasti športu a mládeže sa hovorí o nových zdrojoch financovania, o prehodnotení zdrojov financovania, osobitne sa mi páčia nástroje, ktoré budú umožňovať podnikateľom priame finančné výdavky zarátané do základu dane pre športové kluby, pre oblasť kultúry.
V oblasti zdravotnej politiky sa hovorí o skrátení čakacích lehôt na zdravotné ošetrovateľské výkony.

V oblasti kultúrnej politiky prijmeme zákon o vytvorení Fondu pre financovanie menšinových kultúr. Tu sa osobitne zastavím, pretože sa čakalo, že znova aj na tejto téme vznikne x problémov Národnej rady. Musím povedať, že vláda veľmi šikovne hľadá nástroj, ako zabezpečiť financovanie menšín pod kontrolou štátu s mierou zachovania samostatného rozhodovania menšín. A ja sa veľmi teším, že maďarská, rusínska a každá iná menšina bude môcť jasne a adresne hovoriť o financiách, o ich použití.
V oblasti spravodlivosti a súdnictva sa hovorí o zvýšení kontrolnej moci justície, zachovaní nestrannosti justície, o zavedení opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov.

Mohol by som prejsť každý bod navrhovaného vládneho programu a povedať svoj názor, mohli by sme tu sedieť niekoľko týždňov, mohli by sme sa hádať a diskutovať, ale je dôležité, aby vláda mala materiál, z ktorého môže začať konečne pracovať. Z toho, ako sa tu diskutuje, niekedy háda a uráža, sa ľudia nenajedia.Prepáčte, všetci tí, čo hovoríte o slohových prácach, o zdrapoch papiera, urobte takú slohovú prácu. Všetkým tým, ktorí sa vyjadrujete, prepáčte, niekedy bez skúseností, bez vzdelania k veciam, ktoré ste videli z vrtuľníka, a pokiaľ by ste mali zasadnúť k výkonnej moci, vy ste okrem útokov, arogancie a zloby nedokázali nič, tak vám prajem, aby ste možno raz mali tú skúsenosť, mali taký nástroj, ako je koalícia a možnosť vládnutia, v rukách, aby ste cítili tú zodpovednosť, aby ste cítili, čo je to tlak ľudí, čo je to nielen kričať, ale čo je to aj konať. My na rozdiel od opozičných poslancov ideme do rizika. Nič netrvá večne, ani moja funkcia, pozícia, ani účasť v Národnej rade, nič netrvá večne. Večne trvá len to, čo urobíte, čo urobíte pre ľudí a čo im necháte v srdci.
Ja vás ešte raz poprosím z pozície predsedu Národnej rady, aby sme naozaj v diskusiách viedli pri predkladaní návrhov odborný dialóg, aby sme sa dostali k tomu, že či je naozaj lepšie zrušiť daňovú licenciu, ako sa nám podarilo vybaviť, alebo sa tu hádať, či to bude o rok skôr alebo pozdejšie. Aj ja mám iné predstavy, aj ja by som sa ináč správal, keby som mal 44 %, a ináč konal. Ale o tom je život, život je o dohodách, o ústupkoch, o kompromisoch, o veľkosti, o odpustení, o pomoci slabším, o nezneužívaní vecí a tém.
Nedalo mi, aby som nepovedal aj pár vecí, a dovoľte mi, aby som na záver apeloval na jednu vec, pokiaľ sú aj poslanci prihlásení do rozpravy, aby zachovali svoj pragmatizmus. Ak, páni poslanci, nenájdete v programovom vyhlásení vlády to, čo vás napĺňa, môžem vám povedať za seba, myslím, aj za koaličných partnerov, ktorí sa účastnili prípravy, ktorá predchádzala prerokovaniu programového vyhlásenia vlády, že máte dvere otvorené. Ak sa chce pán poslanec Viskupič baviť o digitalizačnej komisii, v pohode, zamerajte sa však vo svojich vystúpeniach na odbornosť. A pokiaľ nebudete počuť vypočutie svojich názorov a naozaj mienite vážne pomôcť ľuďom, ktorým pomáhať chcete, nejde vám len o osobné PR, navštívte ministrov, bombardujte, kontrolujte ich. Všetci, ako sme tu, musíme absolvovať ďalšie voľby, nikto nevie, ako dopadnú. A ja sám som išiel aj v koaličných dohodách, aj v priestore svojho vystupovania, aj do funkcie, ktorú zodpovedne sa budem snažiť vykonávať, v riziku toho, že možno raz v politike nebudem. Možno mi to nedovolia iné súvislosti, možno mi to nedovolia voliči, ale v každom prípade za jedným si budem stáť, vždy som tie slová, ktoré som adresoval, myslel úprimne a taká je i snaha a moja výzva na podporenie tohto programového vyhlásenia, pretože kto nič nerobí, nič nepokazí, ale často sú najväčší krikľúni tí, ktorí sú neschopní. Prajem vám, aby sme naozaj bezbolestne a rýchlo, ale aj s praktickými pripomienkami prejednali toto programové vyhlásenie, aby naozaj mohlo pomôcť ľuďom, pretože ľuďom naše vykrikovanie nepomôže. Ďakujem vám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.4.2016 15:22 - 15:24 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Beblavý, ja ďakujem vám za teraz praktický a pragmatický prístup a prejav a racionálny návrh a myslím si, že tak sme mohli rokovať aj na prvej schôdzi, kedy už von popri tom, ako tu bežala ustanovujúca schôdza, vonku za záujmu kamier vystupoval pán poslanec Lipšic s vami a hovoril už o noci dlhých nožov, o zlej energii, o klamstvách. Mne sa to ešte umocnilo oslovením ako podvod a podvody a emócie sme nevyvolali my. Ja sa znova snažím racionálne konať a racionálne postupovať, preto naozaj, aj keď mi to ustanovuje, keď mi to hovorí rokovací poriadok, samozrejme, že musím, zvolám poslanecké grémium a znova aj tam za tou plentou, ktorú nebudú vidieť televízni diváci, budem takisto slušne s vami rozprávať, ako som rozprával ráno, ako som rozprával, keď som s vami sedel. Ja nemám Arabelin prsteň, ako to tu zaznie, aby som teda mohol dať každému poslancovi ten vysnený výbor, ktorý mu splní to, čo si v svojej detskej izbe, ak ju mal, vysníval, ale v každom prípade to zlo, ktoré šírite tu, možno pramení z nejakej osobnej nespokojnosti. Demokracia je o rešpektovaní väčšiny. My sme vyšli v ústrety, opätovne poviem, pomere výborov, keď vám dáme prst, dostáva sa to do odtrhnutia ruky a v každom prípade som veľmi rád, že teraz ste tie emócie schladili a na druhej strane spájať výbory s vyšetrovacími úkonmi, rozprávať, že pre preobsadenie výborov nebude zadosťučinené spravodlivosti, považujem za účelové, emotívne, zneužívajúce rozpravu k veciam, ktoré by tu zaznievať nemali. Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.3.2016 16:49 - 16:51 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, je pravda, že Národná rada má svoje mechanizmy, a myslím si, že zvolanie predsedov politických strán bývalým predsedom Národnej rady je procesne tak, ako káže zákon. Myslím si, že preto pozná ustanovenie zákona proces, pretože napriek všetkému, že nemáme imperatívny mandát, každý poslanec je zvolený za nejakú politickú stranu. Ak by sme mali na rokovanie byť pozvaní 150 poslancov a každý uspokojiť to, čo mu Boh dal a čo sa naučil, nebolo by možné zostaviť Národnú radu. Preto zákon pozná určité mechanizmy, procesy. Ja môžem uviesť veľa našich poslancov, ktorí takisto ako napríklad aj pán poslanec Jančula v kultúrnom výbore neuspokojí to, čo sa naučil a čo by chcel dať tomuto zákonodarnému zboru.
Preto by som si dovolil navrhnúť, keďže je nesporné, že nemáme imperatívny mandát, a došla životná situácia k stavu, kedy nie je možné štandardným procesom vytvoriť obsadenie klubov, a keďže tu máme dvoch poslancov Národnej rady, ktorí vzniesli svoju relevantnú požiadavku, uplatnené vzdelanie a stupeň dosiahnutého vzdelania uspokojiť v klube a dostalo sa to do stavu rozporu so stranou, za ktorú kandidovali do Národnej rady, ja navrhujem a zvolávam poslanecké grémium. A poprosím pána predsedajúceho, aby k tomuto vzniknutému stavu, situácii pristupovali citlivo vzhľadom na to, že je záujem naozaj nikomu neublížiť, nepoškodzovať práva, a aby sa táto situácia doriešila aj za účasti predsedu poslaneckého klubu, ktorý do tejto situácie vstúpil v rozpore s nomináciou, ktorá bola daná politickou stranou, ktorá do Národnej rady pána poslanca nominovala.
Je to môj návrh a naozaj jediný cieľ je to, že je to ustanovujúca schôdza Národnej rady. My by sme mali dať signál, že základné mechanizmy, politická kultúra, obyčaj na Slovensku platia. Dnes túto Národnú radu sledujú aj iní novinári, ktorí nie sú len zo Slovenska, a mala by byť výkvetom tolerancie, demokracie, slušnosti, a preto by som chcel povedať, aby sme sa nevracali k obdobiam, ktoré boli, a nepoužívali mená, ktoré sú dnes na politickom dôchodku. Je to môj procesný návrh.
Ďakujem vám. Verím, že to pomôže vyriešiť vzniknutú situáciu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2016 13:34 - 13:35 hod.

Andrej Danko Zobrazit prepis
Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.
Skôr, ako pristúpime k voľbe, chcem len pripomenúť, že podľa čl. 90 ústavy podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Podľa schváleného volebného poriadku sa podpredsedovia Národnej rady volia spoločným hlasovacím lístkom.
Prosím, aby ste pristúpili k tajnému hlasovaniu o kandidátoch na podpredsedov Národnej rady. Postupovať budeme obdobným spôsobom ako pri predchádzajúcich tajných voľbách. Pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: „za“, „proti“, „zdržiavam sa“.
Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.
Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2016 13:32 - 13:33 hod.

Andrej Danko
Poprosím o faktickú poznámku pána Kotlebu Mariana.
(Reakcia poslanca Krajniaka: "Bol prihlásený pán Kotleba.")
Len ste nemali asi kartu alebo... Máte? Dvakrát ste stlačili.
Skryt prepis