Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.5.2019 o 15:27 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:27 - 15:28 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rámci pravidelných preskúšaní slovensko-českej štátnej hranice vykonávaných na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici vyplýva zmluvným stranám povinnosť aktualizovať hraničné dokumentárne dielo.
Slovenská a Česká republika vykonali v rokoch 2011 až 2016 tretie spoločné preskúšanie česko-slovenskej štátnej hranice, pardon slovensko-českej štátnej hranice a následné odstránenie zistených nedostatkov. Realizovaním prác súvisiacich s preskúšaním štátnej hranice v žiadnom prípade nedošlo k zmene priebehu štátnej hranice. Dĺžka hranice s Českou republikou naďalej zostáva v dĺžke 251,8 km. Na základe výsledkov preskúšania boli vyhotovené Aktualizované hraničné dokumenty 2016, ktoré tvoria prílohu predkladanej zmluvy. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 318 z 11. júla 2018 súhlasila s uzavretím zmluvy. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela bola podpísaná 20. novembra 2018 v Prahe.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, s konštatovaním, že tento návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky si vás dovoľujem požiadať o vyjadrenie súhlasného stanoviska k uvedenej zmluve. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:25 - 15:26 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja len v krátkosti. Táto valorizácia respektíve táto novela zákona je postavená iba na tri roky z dôvodu toho, že ako ste vy povedali, myslíme si, naopak, že k tomuto, k celej tejto novele a ...
===== a hlavne ministerstva financií, pretože ministerstvo financií je jedným zo subjektov, ktorý sa stará o verejný rozpočet a keďže sa stará o verejný rozpočet a niektoré osobitné účty nie sú vyrovnané, ako napríklad je osobitný účet pri vojakoch, kde stabilne vlastne je poddimenzovaní a tam ministerstvo financií musí tento osobitný účet dotovať každým rokom. Preto tieto diskusie sú aj na pôde ministerstva financií. A môžem povedať toľko, že vlastne táto valorizácia na tri roky je obmedzené vlastne § 143 ods. 6 od roku 2019 - 2021, tak ako som to povedala aj v úvodnom slove, pretože po roku 2021 chceme zosynchronizovať valorizáciu výsluhových dôchodkov so systémom, ktoré pripravuje ministerstvo financií v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, aby vlastne sa valorizácia odvíjala od dôchodcovskej inflácie. A preto tento náš návrh zákona hovorí o troch rokoch, akým spôsobom sa budú valorizovať výsluhové dôchodky. A potom chceme tento systém zjednotiť alebo resp. ministerstvo financií má záujem tento systém zjednotiť, čo sa týka valorizácie normálnych dôchodkov, aj výsluhových dôchodkov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:25 - 15:26 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja len v krátkosti. Táto valorizácia respektíve táto novela zákona je postavená iba na tri roky z dôvodu toho, že ako ste vy povedali, myslíme si, naopak, že k tomuto, k celej tejto novele a ...
===== a hlavne ministerstva financií, pretože ministerstvo financií je jedným zo subjektov, ktorý sa stará o verejný rozpočet a keďže sa stará o verejný rozpočet a niektoré osobitné účty nie sú vyrovnané, ako napríklad je osobitný účet pri vojakoch, kde stabilne vlastne je poddimenzovaní a tam ministerstvo financií musí tento osobitný účet dotovať každým rokom. Preto tieto diskusie sú aj na pôde ministerstva financií. A môžem povedať toľko, že vlastne táto valorizácia na tri roky je obmedzené vlastne § 143 ods. 6 od roku 2019 - 2021, tak ako som to povedala aj v úvodnom slove, pretože po roku 2021 chceme zosynchronizovať valorizáciu výsluhových dôchodkov so systémom, ktoré pripravuje ministerstvo financií v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, aby vlastne sa valorizácia odvíjala od dôchodcovskej inflácie. A preto tento náš návrh zákona hovorí o troch rokoch, akým spôsobom sa budú valorizovať výsluhové dôchodky. A potom chceme tento systém zjednotiť alebo resp. ministerstvo financií má záujem tento systém zjednotiť, čo sa týka valorizácie normálnych dôchodkov, aj výsluhových dôchodkov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pardon, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predkladaného návrhu zákona je zakotvenie mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov na roky 2019 až 2021. Navrhuje sa, aby ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ako som povedala v poslednom, v posledných vetách, snažíme sa zvažovať všetky možné spôsoby volieb zo zahraničia. Poviem úprimne, že pri voľbe na veľvyslanectvách a na konzulárkach máme troška procesný problém a tam sa nám to bije so zákonom, ktorý pojednáva o voľbách, pretože zákon o voľbách a volebných komisiách hovorí o presnom stanovení, ako má volebná komisia vyzerať, ako má byť zložená, z akých jednotlivých kandidátov a tam je to troška na dlhšie časové obdobie si prehodnotiť tie varianty, ktoré by sme, akou variantou by sme zložili tú volebnú komisiu na tých zastupiteľstvách, respektíve na tých konzulárnych odboroch alebo na konzulárkach a aby sme zabezpečili transparentnosť sčítavania hlasov. To je jediný problém, ktorý máme a samozrejme budeme prehodnocovať. Páči sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ministerstvo vnútra po tom, ako hlasovanie zo zahraničia získalo širokú podporu koaličných i opozičných strán, začalo pracovať na novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Iste to vašej pozornosti neuniklo a neunikla ani informácia vašej pozornosti, ktorá odznela aj v médiách, že som vydala pokyn na prípravu vládneho návrhu zákona, ktorým sa má umožňovať a umožniť hlasovať občanom Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách prezidenta zo zahraničia samozrejme až tých nasledujúcich. Hlasovanie zo zahraničia vo voľbách do Európskeho parlamentu si vyžaduje správne nastavenie mechanizmov kontroly tak, aby Slovenská republika nebola terčom kritiky pri nedostatočné zamedzovanie dvojitému hlasovaniu, osobitná pozornosť sa venuje správnemu nastaveniu lehôt pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, kde je mojim cieľom, aby voliči mohli hlasovať zo zahraničia nie len v prvom kole, ale aj v druhom kole volieb, ktoré býva pre voličov často ešte atraktívnejšie. Venujem moju osobitnú pozornosť nie len lehotám, ale aj mechanizmu doručovania hlasovacích lístkov pre obidve kolá volieb a zisťovaniu výsledkov, aby každý hlas, ktorý bude zo zahraničia doručený, bol platný a pripočítaný správnemu kandidátovi a aby sa zároveň neporušilo ústavou zaručené právo na tajnosť hlasovania. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované právne úkony sa budú týkať volieb prezidenta a volieb Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať až v roku 2024, máme k dispozícii dostatočný časový priestor na dôkladné preskúmanie problematických oblastí zákona, vrátane posúdenia aj spôsobov hlasovania, teda aj formy hlasovania. Ďakujem veľmi pekne. za daný kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa zvyšovanie dôchodkových dávok má uskutočniť. Výpočet výšky valorizácie výsluhového dôchodku podľa predkladaného návrhu zákona bude závislý od 2 % priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou a odpočtu odslúžených rokov. Zvýšenie sa tým bude viazať na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov. Návrhom zákona dochádza aj k doplneniu ustanovení zákona, ktoré sa týkajú lekárskej, posudkovej činnosti, tak aby v rámci kontroly ohodnotenia služobného úrazu na účel náhrady za bolesť na náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia bolo umožnené vykonať. Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ministerstvo vnútra po tom, ako hlasovanie zo zahraničia získalo širokú podporu koaličných i opozičných strán, začalo pracovať na novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Iste to vašej pozornosti neuniklo a neunikla ani informácia vašej pozornosti, ktorá odznela aj v médiách, že som vydala pokyn na prípravu vládneho návrhu zákona, ktorým sa má umožňovať a umožniť hlasovať občanom Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách prezidenta zo zahraničia samozrejme až tých nasledujúcich. Hlasovanie zo zahraničia vo voľbách do Európskeho parlamentu si vyžaduje správne nastavenie mechanizmov kontroly tak, aby Slovenská republika nebola terčom kritiky pri nedostatočné zamedzovanie dvojitému hlasovaniu, osobitná pozornosť sa venuje správnemu nastaveniu lehôt pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, kde je mojim cieľom, aby voliči mohli hlasovať zo zahraničia nie len v prvom kole, ale aj v druhom kole volieb, ktoré býva pre voličov často ešte atraktívnejšie. Venujem moju osobitnú pozornosť nie len lehotám, ale aj mechanizmu doručovania hlasovacích lístkov pre obidve kolá volieb a zisťovaniu výsledkov, aby každý hlas, ktorý bude zo zahraničia doručený, bol platný a pripočítaný správnemu kandidátovi a aby sa zároveň neporušilo ústavou zaručené právo na tajnosť hlasovania. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované právne úkony sa budú týkať volieb prezidenta a volieb Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať až v roku 2024, máme k dispozícii dostatočný časový priestor na dôkladné preskúmanie problematických oblastí zákona, vrátane posúdenia aj spôsobov hlasovania, teda aj formy hlasovania. Ďakujem veľmi pekne. za daný kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa zvyšovanie dôchodkových dávok má uskutočniť. Výpočet výšky valorizácie výsluhového dôchodku podľa predkladaného návrhu zákona bude závislý od 2 % priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou a odpočtu odslúžených rokov. Zvýšenie sa tým bude viazať na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov. Návrhom zákona dochádza aj k doplneniu ustanovení zákona, ktoré sa týkajú lekárskej, posudkovej činnosti, tak aby v rámci kontroly ohodnotenia služobného úrazu na účel náhrady za bolesť na náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia bolo umožnené vykonať. Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:00 - 15:05 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ak sa takýto problém stal, tak nadriadení majú jasný, jasne zadaný postup. Túto vec môžu ohlásiť inšpekcii ministerstva vnútra, ktoré to bude riešiť a samozrejme predtým, ako to ohlásia inšpekcii ministerstva vnútra, môžu aj oni vykonať disciplinárne opatrenia, pretože sa porušilo nariadenie ministra vnútra a nariadenie generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti. Majú na to jasné úkony, ako postupovať. Ak o tejto, ak o tejto udalosti alebo o tomto vedeli, ak to zistili. Prípadne samozrejme môžu si dať aj podnet na inšpekciu, aby preverila vlastne, či daní podriadení dodržiavajú všetky tieto nariadenia. Páči sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:54 - 14:58 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
... riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti ministerstva vnútra č. 6/2011 o ustanovení zásad prístupu do dátovej siete Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z externých dátových sietí do vybraných centralizovaných informačných systémov a k službe elektronickej pošty MV SR, ktorý je účinný od 31. mája 2019. Od 1. júna 2019 nadobudne účinnosť nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 68/2019 o riadení prístupu do informačných systémov z externých dátových sietí, ktorým bude zrušený spomínaný predchodzí predpis z roku 2011 a podľa v súčasnosti platného pokynu službu elektronickej služby môže užívateľ používať len na služobné účely. Je absolútne zakázané posielanie správ a príloh, ktoré nesúvisia so služobnou činnosťou. Od 1. júna 2019 nariadenie upravuje, že používateľ používa službu elektronickej pošty ministerstva len na služobné a pracovné účely, používateľ neposiela správy a prílohy, ktoré nesúvisia so zabezpečovaním pridelených služobných alebo pracovných povinností. Používateľom je oprávnená osoba, ktorá pri vykonávaní služobnej alebo pracovnej činnosti používa službu elektronickej pošty ministerstva, elektronickú službu, informačný systém, SIM kartu alebo čipovú kartu. Používanie internetu je upravené pokynom generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácii, bezpečnosti, vydané pod č. 19/2015. Tento pokyn okrem iného upravuje aj bezpečnostné požiadavky na používanie internetu a požiadavky na zamedzenie nevhodného používania internetu a elektronickej pošty. Je prísne zakázané šírenie politickej, náboženskej, národnostnej a rasovej propagandy ako aj komerčných informácií. Koncoví užívatelia, ktorí majú prístup k externým sieťam pomocou počítačových systémov ministerstva vnútra majú zakázané posielať v mene ministerstva akékoľvek správy, vrátane priložených súborov, oznamov na bulletin boardoch a diskusných skupinách, ktoré po a) obsahujú informácie, ktoré sú dôverné, kritické, citlivé, ktoré môžu mať zmluvné alebo právne dôsledky pre ministerstvo, po b) môžu poškodiť povesť ministerstva alebo jej klientov, po c) obsahujú prehlásenia alebo vyjadrujú názory, pri ktorých môže vzniknúť dojem, že sú prehláseniami alebo názormi ministerstva, po d) sú protizákonné, hanlivé, obscénne, pornografické, urážlivé alebo škodlivé alebo, ktoré by ostatní mohli považovať za nepríjemné, sexuálne, rasové alebo iné obťažovanie alebo diskrimináciu, po e) môžu porušiť autorské práva, po f) môžu infikovať vírusmi sieť ministerstva, po g) predstavujú nepotrebnú elektronickú komunikáciu alebo sú posielané do viacerých diskusných skupín. Pripojenie do internetu elektronická pošta ministerstva sú nástroje, ktoré sú majetkom ministerstva a ktoré slúžia primárne na plnenie pracovných a služobných povinností a ako také sú nepretržite monitorované a môžu kedykoľvek podliehať podrobnej previerke bez predchádzajúceho oznámenia. Pod monitorom internetovej komunikácie a elektronickej pošty sa rozumejú najmä adresy pozeraných internetových stránok, identifikácia adresára, odosielateľa, preverovanie celkovej veľkosti mailu, preverovanie obsahu elektronickej pošty ako aj jej príloh. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:54 - 14:58 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
... riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti ministerstva vnútra č. 6/2011 o ustanovení zásad prístupu do dátovej siete Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z externých dátových sietí do vybraných centralizovaných informačných systémov a k službe elektronickej pošty MV SR, ktorý je účinný od 31. mája 2019. Od 1. júna 2019 nadobudne účinnosť nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 68/2019 o riadení prístupu do informačných systémov z externých dátových sietí, ktorým bude zrušený spomínaný predchodzí predpis z roku 2011 a podľa v súčasnosti platného pokynu službu elektronickej služby môže užívateľ používať len na služobné účely. Je absolútne zakázané posielanie správ a príloh, ktoré nesúvisia so služobnou činnosťou. Od 1. júna 2019 nariadenie upravuje, že používateľ používa službu elektronickej pošty ministerstva len na služobné a pracovné účely, používateľ neposiela správy a prílohy, ktoré nesúvisia so zabezpečovaním pridelených služobných alebo pracovných povinností. Používateľom je oprávnená osoba, ktorá pri vykonávaní služobnej alebo pracovnej činnosti používa službu elektronickej pošty ministerstva, elektronickú službu, informačný systém, SIM kartu alebo čipovú kartu. Používanie internetu je upravené pokynom generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácii, bezpečnosti, vydané pod č. 19/2015. Tento pokyn okrem iného upravuje aj bezpečnostné požiadavky na používanie internetu a požiadavky na zamedzenie nevhodného používania internetu a elektronickej pošty. Je prísne zakázané šírenie politickej, náboženskej, národnostnej a rasovej propagandy ako aj komerčných informácií. Koncoví užívatelia, ktorí majú prístup k externým sieťam pomocou počítačových systémov ministerstva vnútra majú zakázané posielať v mene ministerstva akékoľvek správy, vrátane priložených súborov, oznamov na bulletin boardoch a diskusných skupinách, ktoré po a) obsahujú informácie, ktoré sú dôverné, kritické, citlivé, ktoré môžu mať zmluvné alebo právne dôsledky pre ministerstvo, po b) môžu poškodiť povesť ministerstva alebo jej klientov, po c) obsahujú prehlásenia alebo vyjadrujú názory, pri ktorých môže vzniknúť dojem, že sú prehláseniami alebo názormi ministerstva, po d) sú protizákonné, hanlivé, obscénne, pornografické, urážlivé alebo škodlivé alebo, ktoré by ostatní mohli považovať za nepríjemné, sexuálne, rasové alebo iné obťažovanie alebo diskrimináciu, po e) môžu porušiť autorské práva, po f) môžu infikovať vírusmi sieť ministerstva, po g) predstavujú nepotrebnú elektronickú komunikáciu alebo sú posielané do viacerých diskusných skupín. Pripojenie do internetu elektronická pošta ministerstva sú nástroje, ktoré sú majetkom ministerstva a ktoré slúžia primárne na plnenie pracovných a služobných povinností a ako také sú nepretržite monitorované a môžu kedykoľvek podliehať podrobnej previerke bez predchádzajúceho oznámenia. Pod monitorom internetovej komunikácie a elektronickej pošty sa rozumejú najmä adresy pozeraných internetových stránok, identifikácia adresára, odosielateľa, preverovanie celkovej veľkosti mailu, preverovanie obsahu elektronickej pošty ako aj jej príloh. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis