Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

27.6.2019 o 14:55 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 27.6.2019 14:55 - 14:57 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec, ja vám, dovolím si prečítať vám odpoveď: Vážený pán poslanec, komisia je poradným orgánom ministra, má odporúčací charakter a na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. Minister ako štatutárny orgán má rozhodovaciu právomoc a tiež zodpovedá za hospodárenie kapitoly, preto má právo rozhodnúť o tom, akú dotáciu a komu pridelí.
Cieľom dotyčného programu Kultúra znevýhodnených skupín je hlavne podpora kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím, s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
Program zároveň môže podporiť aj iné aktivity, napríklad zamerané na posilnenie rodinnej súdržnosti, kultúrnej integrácie migrantov, osôb bez práce a bez domova, prevenciu a elimináciu domáceho násilia, na podporu rodovej rovnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu.
Vzhľadom na takto koncipované ciele programu som sa oboznámila s tým, aké aktivity boli podporené v posledných rokoch, a zistila som, že niektoré projekty, ako aj napríklad dúhový pochod, Dúhový PRIDE a či filmový festival, boli podporené násobne väčšími sumami ako ostatné. V prvom kole výzvy dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín ministerstvo kultúry uprednostnilo 17 projektov, ktoré boli v minulosti výrazne podfinancované, a to v celkovej výške takmer 47-tisíc eur. Išlo o žiadosti zamerané na kultúrne aktivity pre osoby a deti so zdravotným postihnutím, sluchovo postihnutých a nevidiacich ľudí, detské domovy či sociálne slabé rodiny.
V prípade dúhového pochodu ide o ziskový projekt s podporou rôznych veľvyslanectiev a z politických sfér a len malou časťou projektu je kultúrny program. Okrem toho podľa oznámenia Európskej komisie a stanoviska Protimonopolného úradu takýto projekt je považovaný za hospodársku činnosť a musel by byť notifikovaný komisiou. Celý proces notifikácie by trval asi 18 mesiacov. V prípade Filmového festivalu Inakosti 2019 by mala byť žiadosť smerovaná skôr na Audiovizuálny fond a aj v tomto prípade by muselo ministerstvo podať žiadosť na Európsku komisiu na schválenie štátnej pomoci ako v prípade Dúhového pridu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 27.6.2019 14:28 - 14:29 hod.

Denisa Saková
Poprosím vás. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 27.6.2019 14:27 - 14:28 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, možno na začiatok treba povedať, že rezort kultúry nechce ohrozovať a neohrozuje činnosť Slovenskej národnej galérie. Slovenská národná galéria, ktorej súčasťou je aj Kunsthalle Bratislava, má od roku, má tohto roku; pardon; o vyše 200-tisíc eur vyšší rozpočet ako vlani. Vlani galéria hospodárila s prostriedkami vo výške 4 milióny 310-tisíc eur, pričom rozpočet sa navýšil o 60-tisíc eur na dofinancovanie alokovaných pracovísk. Tohtoročný rozpočet predstavuje 4 milióny 511-tisíc eur, dofinancovanie tzv. prioritných projektov je možné v niekoľkých etapách počas celého roka a predbežne očakávame, že sa tak aj bude diať.
Páči sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2019 14:22 - 14:24 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, minulotýždňové stretnutie krajín V4 a ministrov vnútra krajín V4 sa uskutočnilo pri príležitosti predávania predsedníctva slovenského smerom k Českej republike a zároveň bolo platformou na zhodnotenie aktivít, ktoré boli uskutočnené za minulý rok, ako aj predstavením priorít nadchádzajúceho českého predsedníctva.
Z aktuálnych tém sme diskutovali tému kandidatúry alebo teda mena, kto by mal byť, kto by mohol byť kandidát na budúceho komisára pre oblasť migrácie azylov vnútornej bezpečnosti. Dohodli sme sa na konzultáciách a na koordináciách svojich pozícií v procese výberu tohto nového komisára a zároveň sme chceli nájsť aj väčšiu zhodu, čo sa týka nejakých kandidátov na obsadenie jeho kabinetu.
Potvrdili sme si na stretnutí aj zhodu v základných pozíciách v oblasti migrácie, ďalej sme si určili priority, ktorým podľa nás by sa mal komisár, nový komisár venovať. Ide o klasické témy, zachovanie Schengenu, ochrana vonkajšej hranice, efektívna návratová politika, spolupráca s krajinami pôvodu a rovnováha medzi riešeniami zameranými na morskú a suchozemskú migráciu.
Ocenili sme, že krajiny V4 sa výrazne angažujú v regióne západného Balkánu, a zhodli sme sa na tom, že západobalkánska trasa musí byť, musí zostať uzatvorená.
Slovenská republika dosiahla významné výsledky, čo sa týka koordinácie nasadenia síl a prostriedkov v krajinách na západnom Balkáne prostredníctvom vytvorenia kontaktných bodov a zdieľania informácií o počtoch vyslaných policajtov a techniky. Slovenská republika, pre vašu informáciu, vyslala v roku 2016 po súčasnosť zhruba 936 policajtov a do konca roka 2019 plánujeme vyslať ďalších 100 policajtov.
Našou kľúčovou prioritou vo vyšehradskom formáte bolo udržanie V4 ako pevnej integrálnej súčasti Únie. A môžem konštatovať, že sme konštruktívne a veľmi pozitívne prispeli aj riešeniu výziev, ktorým EÚ v súčasnej dobe čelí.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.6.2019 14:41 - 14:43 hod.

Denisa Saková
Určite, spoľahnite sa, my netvrdíme, že všetci sme dokonalí. A tak isto ako v Policajnom zbore a vo všetkých iných úradoch alebo aj v privátnej sfére sa vždy nájdu ľudia, ktorí nie úplne na 100 % si plnia svoje povinnosti, a sme pripravení to napraviť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 14:37 - 14:41 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, podľa nášho názoru mali na výsledky prieskumu veľký vplyv aj masívne vytvárané protipolicajné nálady spoločnosti po vražde novinára a jeho partnerky a po takejto vybičovanej atmosfére došlo k zmenám na významných postoch celého Policajného zboru. A dovolím si tvrdiť, aj v rámci úradu ministerstva vnútra bol vymenovaný nový policajný prezident, boli novoobsadené miesta obidvoch viceprezidentov, takisto došlo k výmene štyroch z ôsmich krajských riaditeľov, postupne sa menia aj štruktúry okresných riaditeľov alebo, respektíve nominanti, ktorí boli na post okresných riaditeľov nominovaní v minulých rokoch. A myslíme si, že nálady na Slovensku sme čiastočne vedeli upokojiť výsledkami, ktoré tento nový tím dosiahol, a naďalej pracujeme na tom, aby sme dôveryhodnosť polície zdvihli do vyšších čísiel.
My sa nebránime kritike, že možno spokojnosť alebo dôvera v políciu je nižšia ako v západoeurópskych krajinách, ale dovolím si tvrdiť, že sústavne pracujeme na tom, aby sme skutočne mali stúpajúcu tendenciu dôveryhodnosti v políciu. A je potrebné taktiež zdôrazniť, že napriek týmto všetkým výsledkom Slovensko je vnímaná ako jedna z najbezpečnejších krajín v rámci Európskej únie a príkladom toho je aj silný cestovný ruch. Hovoria v náš prospech aj štatistické ukazovatele zaznamenané v roku 2018.
Keď sa bavíme o počte trestných činov zistených na území Slovenskej republiky v roku 2018 a ich objasnenosti, možno v tomto prípade hovoriť aj o pozitívnom vývoji bezpečnostnej situácie v porovnaní s rokom 2018. Celkovo v roku 2018 bolo zistených 61 392 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 4 823 trestných činov menej. Objasnenosť trestných činov v roku 2018 s porovnaním predchádzajúcich rokov sa nám zvýšila o 1,2 %, 1,92 % na úroveň 60,59 percenta.
V oblasti bezpečnosti v cestnej premávke bolo za rok 2018 zaznamenaných 13 902 dopravných nehôd, čo je približne o 111 dopravných nehôd menej ako v roku 2017. Bol to najlepší druhý výsledok za posledných desať rokov, čo sa týka počtu dopravných nehôd a počtu usmrtených alebo minimálneho počtu usmrtených na cestách za posledných desať rokov.
Tak isto z pohľadu, vzhľadom na to, pardon, že vnímame ako jeden z dôvodov nedôvery verejnosti v políciu aj dezinformácie v médiách, zriadili sme pred rokom a pol policajný facebook, z ktorého verejnosť dostane informácie z prvej ruky. Tak isto všetky tieto informácie si čerpajú aj rôzne médiá. Policajná facebooková stránka založená na konci roku 2017 zabezpečuje kontakt s verejnosťou, s komunitami. Jej cieľom je prinášať širokej verejnosti aktuality a témy týkajúce sa činnosti všetkých policajných zložiek, informovanosť verejnosti o závažných dopravných nehodách, obmedzeniach, o policajných zásahoch, o pátraní po osobách, upozorňovať na páchanie trestnej činnosti, venovať sa témam zameraným na prevenciu a rôznym iným témam, ako je napríklad aj história polície. Dovolím si pripomenúť, že stránka od svojho vzniku do konca roku 2018 mala zhruba 285-tisíc followerov, dnes je to približne okolo 200-tisíc followerov. Pravidelne prispieva táto stránka k riešeniu trestnej činnosti. Fanúšikovia stránky odosielajú formou súkromných správ napríklad údaje o totožnostiach hľadaných osôb a informácie o nezvestných osobách. Polícia facebookovú stránku intenzívne využíva aj na informovanie verejnosti o možnostiach ochrany pred trestnou činnosťou, opakovane tu informuje o trestnej činnosti páchanej na senioroch, o preventívnych aktivitách, o projektoch realizovaných na regionálnej úrovni.. Upozorňujeme na hoaxy. Polícia tu tiež zverejňuje videá zamerané na bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky a upozornenia na primeraná ochranu osobných vecí pred krádežami.
Ďakujem veľmi pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 9:44 - 9:46 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, príjemný dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktorý predkladá vláda Slovenskej republiky v súlade s § 71 ods. 2 zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona riaditeľa Národného bezpečnostného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
Súčasnému riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu Jozefovi Magálovi uplynie 31. mája tohto roku jeho funkčné obdobie, pričom pôjde – pre zaujímavosť – o prvého riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ktorý bol vo svojej funkcii celé sedemročné funkčné obdobie.
Za kandidáta na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu vláda Slovenskej republiky navrhuje pána Romana Konečného, ktorý je momentálne námestníkom súčasného riaditeľa tohto úradu, pracuje na tomto úrade od roku 2012 a spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky. Verím, že tento návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu získa vašu podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:27 - 15:28 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rámci pravidelných preskúšaní slovensko-českej štátnej hranice vykonávaných na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici vyplýva zmluvným stranám povinnosť aktualizovať hraničné dokumentárne dielo.
Slovenská a Česká republika vykonali v rokoch 2011 až 2016 tretie spoločné preskúšanie česko-slovenskej štátnej hranice, pardon, slovensko-českej štátnej hranice a následné odstránenie zistených nedostatkov. Realizovaním prác súvisiacich s preskúšaním štátnej hranice v žiadnom prípade nedošlo k zmene priebehu štátnej hranice. Dĺžka hranice s Českou republikou naďalej zostáva v dĺžke 251,8 km. Na základe výsledkov preskúšania boli vyhotovené Aktualizované hraničné dokumenty 2016, ktoré tvoria prílohu predkladanej zmluvy.
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 318 z 11. júla 2018 súhlasila s uzavretím zmluvy. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela bola podpísaná 20. novembra 2018 v Prahe.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, s konštatovaním, že tento návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky si vás dovoľujem požiadať o vyjadrenie súhlasného stanoviska k uvedenej zmluve.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 15:25 - 15:26 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja len v krátkosti. Táto valorizácia, resp. táto novela zákona je postavená iba na tri roky z dôvodu toho, že ako ste vy povedali, myslíme si, naopak, že k tomuto, k celej tejto novele a k predkladanému návrhu zákona bolo práveže veľmi veľa stretnutí a veľmi veľa diskusií na pôde ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a hlavne ministerstva financií, pretože ministerstvo financií je jedným zo subjektov, ktorý sa stará o verejný rozpočet, a keďže sa stará o verejný rozpočet a niektoré osobitné účty nie sú vyrovnané, ako napríklad je osobitný účet pri vojakoch, kde stabilne vlastne je poddimenzovaný, a tam ministerstvo financií musí tento osobitný účet dotovať každým rokom. Preto tieto diskusie sú aj na pôde ministerstva financií. A môžem povedať toľko, že vlastne táto valorizácia na tri roky je obmedzená vlastne § 143 ods. 6 od roku 2019 - 2021, tak ako som to povedala aj v úvodnom slove, pretože po roku 2021 chceme zosynchronizovať valorizáciu výsluhových dôchodkov so systémom, ktoré pripravuje ministerstvo financií v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, aby vlastne sa valorizácia odvíjala od dôchodcovskej inflácie. A preto tento náš návrh zákona hovorí o troch rokoch, ako, akým spôsobom sa budú valorizovať výsluhové dôchodky, a potom chceme tento systém zjednotiť alebo resp. ministerstvo financií má záujem tento systém zjednotiť, čo sa týka valorizácie normálnych dôchodkov aj výsluhových dôchodkov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:09 - 15:11 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci a vážení páni poslanci, pardon, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predkladaného návrhu zákona je zakotvenie mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov, na roky 2019 až 2021. Navrhuje sa, aby v tomto období sa za základ valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia zvolila priemerná mesačná suma starobného dôchodku, ktorá je vykázaná Sociálnou poisťovňou za daný kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa zvyšovanie dôchodkových dávok má uskutočniť. Výpočet výšky valorizácie výsluhového dôchodku podľa predkladaného návrhu zákona bude závislý od 2 % priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou a odpočtu odslúžených rokov. Zvýšenie sa tým bude viazať na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov. Návrhom zákona dochádza aj k doplneniu ustanovení zákona, ktoré sa týkajú lekárskej posudkovej činnosti, tak aby v rámci kontroly ohodnotenia služobného úrazu na účel náhrady za bolesť, na náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia bolo umožnené vykonať.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis