Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

28.3.2019 o 14:59 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 28.3.2019 14:59 - 15:01 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, áno, je pravda, ako som hovorila pri vašej poslednej interpelácii, ministerstvo vnútra realizuje analýzu, ktorá sa venuje meraniu a vyhodnocovaniu procesov na jednotlivých odboroch v rámci okresného úradu, ktoré sme integrovali v roku 2013, a jedným z cieľov je, aby sme spravili transparentné ohodnotenie jednotlivých zamestnancov, čo sa týka výkonu ich práce a ich odmeňovania. Aktuálne je projekt vo fáze vyhodnocovania všetkých zozbieraných údajov a početnosti procesov, ktoré sa vykonávajú na jednotlivých odboroch okresného úradu. Následne by mal byť pripravený nový návrh systemizačných zmien pre okresné úrady, no však predtým, ako tento návrh dáme do reálneho života, chcem hovoriť s každým ministrom, ktorý má pod sebou a metodicky riadi jednotlivé odbory, tak ako napríklad máme odbor životného prostredia alebo máme odbor pozemkov a lesov, alebo odbor školstva, tak chcem s týmito ministrami hovoriť, pretože tieto zmeny sa týkajú aj ich historicky im patriacich úradov. Nastavenie systemizácie vychádza z toho, že by sme ho chceli realizovať aj úpravou jednak počtu zamestnancov na jednotlivých odboroch, počtu zamestnancov v rámci celého Slovenska, čo sa týka jednotlivých odborov a ich vyťaženosti, a zároveň by sme chceli nastaviť aj transparentné a hlavne spravodlivé odmeňovanie týchto zamestnancov.
Dúfam, že tento celý proces zrealizujeme do leta a nebudeme mať žiadne nejaké pochybnosti, aj čo sa týka zo strany jednotlivých ministerstiev, čo sa týka zo strany verejnosti a hlavne čo sa týka zo strany zamestnancov, že tento nový nastavený model bude transparentnejší a spravodlivejší.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.3.2019 17:36 - 17:37 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len krátko budem reagovať na pána poslanca Grendela. Môžme sa o tom kľudne pobaviť na pôde ministerstva vnútra, ale tak ako ste aj vy spomínali, pre nás bolo zaväzujúce to rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré malo zosúladiť ten právny nestav alebo teda neprávny stav, ktorý tu je, pretože tí hasiči poberali aj normálny klasický dôchodok zo Sociálnej poisťovne, zároveň mali výsluhový dôchodok, ktorý sa im stopol, ale ako som informovala, minulý rok sa im to všetko doplatilo. A je len otázka, že či pred tým, ako vynesie nejaké zosúladzovacie stanovisko Najvyšší súd, budeme my prijímať v parlamente zákon a upravovať zákon a nebudeme za to kritizovaní, že predbiehame trošku dobu. Takže vieme sa o tom baviť, my budeme k tomu konštruktívni a skutočne, keď to bude trvať dlhšie na tom Najvyššom súde, nie je problém, aby sme týmto hasičom nejakým spôsobom zabezpečili tú istotu, ktorú chcú mať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2019 17:29 - 17:31 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia, cieľom predkladaného návrhu zákona je zakotvenie mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov v roku 2019 až 2021, tak ako sme sľúbili minulý rok, že to nebude iba na jeden rok, ale na dlhšie časové obdobie.
V tomto návrhu zákona sa navrhuje, aby sa ako základ valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia zvolila priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvyšovanie dôchodkových dávok má uskutočniť. Výpočet výšky valorizácie výsluhového dôchodku podľa predkladaného návrhu zákona je závislý od 2 % priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou a odpočtu odslúžených rokov. Samozrejme, nárok má každý, ktorého služobný pomer trval viac ako 15 rokov. Valorizácia invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských výsluhových dôchodkov bude tvoriť 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou.
Vážený pán predsedajúci, milí poslanci, dovoľujem si požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:38 - 14:39 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
K tej prvej časti otázky, tak ako ste sa pýtali, vyhodnotenie meraní teplôt, vlhkosti bolo v prípustných hodnotách, tak ako som povedala. A koncentrácia CO2 nepresiahla zdravotne akceptovateľnú hodnotu.
Čo sa týka kolaudácie budovy, nemám momentálne tuto pri sebe informácie, ja vám to viem operatívne zistiť a zaslať túto informáciu. Máme tých klientskych centier otvorených 55, takže neviem to momentálne vám povedať, či tá kolaudácia bola ukončená, alebo nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 14:35 - 14:36 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Vážená pani poslankyňa, merania vykonala hasičská akadémia Bratislava, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Merania boli vykonané v auguste a v októbri v roku 2018. Vyhodnotenie meraní teplôt a vlhkosti bolo v prípustných hodnotách. Koncentrácia CO2 nepresiahla zdravotne akceptovateľnú hodnotu. Pri väčšej koncentrácii ľudí v priestoroch bola navrhnutá regulácia vzduchotechniky, na základe čoho boli vykonané úpravy systému vzduchotechniky, ktoré budú aj naďalej regulované. Na preverenie nadstavenia systému sa plánuje ďalšie meranie v období 25. februára až 8. marca a prevádzka klientskeho centra je funkčná a plne vyhovujúca.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:35 - 14:36 hod.

Denisa Saková
Ďakujem veľmi pekne za otázku. K lustrácii došlo, to všetci vieme a ako ste povedali, zatiaľ nevieme, ktoré tvrdenie je pravdivé. Neobhajujeme ani jedno, ani druhé tvrdenie. Ako som povedala, celú vec prešetrí inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá začala konať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 14:33 - 14:35 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, dovolím si pripomenúť a podotknúť, že po mojom nástupe do funkcie ministerky a menovaní nového policajného prezidenta došlo k obvineniu štyroch osôb, ktoré sú väzobne stíhaní v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, a taktiež došlo k posunu vo vyšetrovaní mnohých mediálne známych káuz.
Úplné objasnenie vraždy novinára a jeho snúbenice je a bude aj prioritou mňa, aj pána prezidenta, a preto som viackrát zdôrazňovala, že nechajme políciu a prokuratúru pracovať, a dokazujú nám svojimi výsledkami, že skutočne pracujú. A tak ako ja, ani policajný prezident nie sme orgánmi činnými v trestnom konaní a neoboznamujem sa so žiadnymi detailami z vyšetrovania a z vyšetrovacích spisov.
Čo sa týka Tibora Gašpara. Predčasne som ukončila svoj pobyt v zahraničí, ako to najrýchlejšie mohlo byť technicky možné, som sa dostavila naspäť a neželám si, aby tieň pochybnosti skutočne vnášalo celé toto mediálne prostredie do tohto prípadu. Dnešným dňom po dohode s pánom Tiborom Gašparom som sa dohodla, že končí jeho pôsobenie vo funkcii poradcu na ministerstve vnútra. Jeho, navzájom sme sa dohodli, že túto jeho žiadosť som k dnešnému dňu akceptovala.
Čo sa týka ďalších týchto podrobností a otázok, ktoré ste sa pýtali, bude sa nimi zaoberať inšpekcia ministerstva vnútra. Akonáhle budeme mať informácie z tohto prešetrenia, oznámime ich.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:23 - 14:25 hod.

Denisa Saková
Vážený pán poslanec, nie je to ani možno otázka na mňa, ale na ministra obrany, a určite všetky tieto aktivity, ktoré by nastali, budú koordinované v rámci NATO. Páči sa.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 31.1.2019 14:21 - 14:23 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, Slovenská republika pozorne sleduje aktuálny vývoj vnútropolitickej situácie vo Venezuele a úplne podporuje obe vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ Federicy Mogheriniovej k danej téme zo dňa 23.1 a 26.1. 2019, v ktorých oznámila, že EÚ vyjadruje plnú podporu venezuelskému Národnému zhromaždeniu a jej predsedovi. SR sa nezúčastnila na inaugurácii pána Maduru v Karakase 10. 1. a týmto krokom jasne signalizovala, že nepovažuje voľby, v ktorých sa Maduro stal prezidentom krajiny, za legitímne a demokratické. Slovenská republika ako súčasť EÚ a demokratického sveta, považuje Národné zhromaždenie na čele s Guidózom za legitímny orgán demokraticky zvolených zástupcov ľudu Venezuely.
Slovenská republika v línii s vyhláseniami Federicy Mogheriniovej považuje mierové a inkluzívne demokratické riešenie vyhlásenie nových demokratických volieb za jedinú udržateľnú cestu zo súčasnej politickej slepej uličky a hlbokej spoločenskej krízy vo Venezuele. Ďalej Slovenská republika považuje z hľadiska riešenia súčasnej vnútropolitickej a spoločenskej krízy v krajine za prvoradé aj stanovenie konkrétneho časového rámca pre Madurovu administratívu na vyhlásenie nových transparentných prezidentských volieb a v prípade uznania Juana Guidóza za dočasného prezidenta Venezuely sme za postupne stupňujúci prístup zo strany členských štátov Európskej únie, zároveň sme v tejto otázke za jednotnú pozíciu Európskej únie.
Slovenská republika je pripravená podporiť demokratické riešenie situácie. A to aj prostredníctvom okamžitého zriadenia medzinárodnej kontaktnej skupiny. Táto skupina, alebo táto otázka bude aj predmetom rokovania ministrov zahraničných vecí a, respektíve, pardon, bola dňa 31. januára, na vytvorenie ktorej má Federika Mogheriniová súhlas ministrov zahraničných vecí všetkých členských štátov už od októbra 2018. Slovenská republika sa stotožňuje s názorom vysokej predstaviteľky, zdôrazňujúcim, že ak nedôjde k vyhláseniu nových volieb s potrebnými zárukami v najbližších dňoch, Európska únia podnikne ďalšie potrebné kroky. Jednou z možností, o ktorých s partnermi EÚ diskutujeme, je aj uznanie, alebo otázka uznania Guidóza za prezidenta, respektíve za legitímneho partnera EÚ. V tomto prípade preferuje koordinovaný spoločný postup členských štátov EÚ a nebude prijímať samostatné kroky, aj keď sme si vedomí reality, že časť krajín EÚ už je pripravená aj na bilaterálne uznanie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 14:32 - 14:33 hod.

Denisa Saková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na zintenzívnenie spoločného úsilia a spolupráce v organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami a s vodičskými preukazmi pristúpila Slovenská republika k zmluve o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov, nazývaného aj EUCARIS, a zmluva je pre Slovenskú republiku platná od 1. mája 2009.
Po viacerých rokoch praktického využívania a uplatňovania podmienok, ktoré sa v jednotlivých článkoch, ktoré sa v zmluve nachádzajú, iniciovali jednotlivé strany zmenu a tento protokol tieto zmeny obsahuje. Z uvedeného dôvodu bol teda doručený aj návrh na uzatvorenie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov a predkladaná je teraz na Národnej rade. Predpokladá sa jeho podpísanie zmluvnými stranami, ktoré k tejto zmluve pristúpili. Takouto zmluvnou stranou je teda aj Slovenská republika.
Protokol bol schválený vládou Slovenskej republiky 16. novembra 2011, podpísaný 8. júna bol 2017 v Luxemburgu v Belgickom kráľovstve.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, s konštatovaním, že tento návrh zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky vás žiadam o vyjadrenie vášho súhlasného stanoviska.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis