Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2019 o 12:34 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:34 - 12:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Ja rozumiem tej pripomienke, pán poslanec Kresák, samozrejme, že ťažko by bolo dať nejaká úplný, úplný výpočet, to potom by sme mohli povedať, že, že teda keď zastáva akúkoľvek funkciu, ktorá je hradená z verejných zdrojov, či už Slovenskej republiky alebo nejakých medzinárodných organizácií, tak sa mu to pozastavuje, že napríklad keď je niekto primátorom, tak, tak, tak tiež, ale asi by som nešiel tým smerom, ale povedzme špeciálne, že Európska únia a orgány, Európsky parlament a Európska komisia, sú, sú, myslím, že veľmi porovnateľné s tým, čo, čo vo vnútroštátnom práve je upravené aj týmto zákonom, teda platové pomery ústavných činiteľov, čiže keby sme tam napríklad dali iba , iba tieto dva orgány Európskej únie, ktorej sme súčasťou, tak , tak myslím, že by sme nejakú veľkú botu nespravili, keby sme tam nedali zároveň aj NATO, OSN a Svetovú zdravotnícku organizáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2019 12:28 - 12:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som sa druhýkrát prihlásil do rozpravy z dôvodu, že som chcel zareagovať na niečo, čo zaznie v rámci rozpravy a konkrétne aj na to, čo pán poslanec Poliačik, už tu nie je, podľa môjho názoru, samozrejme, že by sa to dalo ošetriť a teraz hovorím o to, že ak sa pozastaví výkon, teda vyplácanie toho platu počas výkonu inej ústavnej funkcie, že dalo by sa ošetriť aj nastúpenie do Európskeho parlamentu napríklad a bez toho, aby to bol prílepok, samozrejme, že by sa to dalo urobiť, urobiť aj v rámci tohto zákona. Tá veta navrhovaná alebo odsek znie, že ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 51 a doplnilo by sa tam alebo funkciu poslanca Európskeho parlamentu alebo člena Európskej komisie a ďalej by to pokračovalo tak ako je to v tom znení, čiže bez akejkoľvek legislatívnej nečistoty by sa to tam dalo, dalo doplniť, len by sa teda stanovili iné funkcie, ktoré pre bývalého ústavného činiteľa sú prekážkou poberania platu bývalého prezidenta, respektíve iných, iných benefitov a nebol by to žiadny prílepok.
Škoda, že tu nie je pán poslanec Pčolinský, ja som myslel, že bol aj prihlásený, tešil som sa, že mi povie, že v ktorom zákone je to, že prezident má nárok na auto, lebo ja som to v tomto zákone nenašiel a neviem, či to je v nejakom inom zákone. Je to v uznesení vlády, no len to je, to je potom, potom ako iná vec a teda sa vlastne až dostanem k tomu, čo hovoril pán poslanec Kresák, že vlastne z tej formulácie akoby vyplývalo, že, že sa neposkytuje, neposkytuje tá ochrana v čase, keď vykonáva inú ústavnú funkciu. Tak z toho akoby nepriamo vyplývalo, že sa poskytuje, poskytuje v čase, v čase keď ju nevykonáva, keď je teda prezidentom na dôchodku. Tak ale teda to už potom ak by to tak malo byť, tak potom sa mi zdá jednoduchšie, že do zákonu napísať, že okrem platu má prezident nárok aj na ochranu a teda neposkytuje sa mu ochrana v čase, v čase, keď vykonáva inú ústavnú funkciu alebo ochrana podľa tohto, podľa tohto ustanovenia.
Ale samozrejme, že otázka je, že či sa to, či sa to tam zrovná, toto ustanovenie má nechať, mne by asi sa viacej zdalo, zdalo vhodné túto časť toho návrhu vypustiť, lebo teda keď argumentujeme tým, že však je niečo iné keď je to, keď je niekto riaditeľom Sociálnej poisťovne, no tak niekto je riaditeľom Sociálnej poisťovne a z toho titulu má auto zrejme aj so šoférom, ktorý ho tu vozí do parlamentu, aby mohol hlasovať, iného tu vozí preto, lebo je primátor alebo starosta, tak niekoho by vozil preto, že je bývalý prezident. To naozaj nevidím ako až taký vážny problém ten, ten plat vnímam, teda ten ako základ toho návrhu a to sa mi zdá, zdá dôležitejšie. A naozaj si myslím, že prezident napriek tomu, že je bývalý prezident, a napriek tomu, že aj by išiel do nejakej , do nejakej inej ústavnej funkcie, tak ten aspekt ochrany bývalej hlavy štátu aspoň na tej úrovni, že ho doprevádza nejaký pracovník úradu na ochranu ústavných činiteľov, ten sa mi, ten sa, ten mňa osobne nejako nevyrušuje a nezdá sa mi, nezdá sa mi taký problematický, že by sme ho mali zákonom odtiaľ, odtiaľ teda nejako vylúčiť priamo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:25 - 12:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja by som skúsil odpovedať pánovi poslancovi Poliačikovi na jeho otázku. Zákon hovorí o tom, že ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa podľa § 1 počas výkonu tejto funkcie atď., sa mu pozastaví vyplácanie platu. Paragraf 1 definuje ústavných činiteľov a spomína tam poslancov, prezidenta...
===== Poslancovi Poliačikovi na jeho otázku. Zákon hovorí o tom, že ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa podľa § 1, počas výkonu tejto funkcie a tak ďalej, sa mu pozastaví vyplácanie platu.
§ 1 definuje ústavných činiteľov a spomína tam poslancov, prezidenta, členov vlády sudcov Ústavného súdu, predsedu Súdnej rady, ostatných sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu a generálnych prokurátorov, ale ja si myslím, že by bolo možné ešte ten zákon alebo návrh zákona upraviť tak, aby riešil to, o čom si, pán poslanec, hovoril. Teda myslím si, že je to na rozdiel od pána poslanca Kresáka, lebo ten zákon je o platových pomeroch ústavných činiteľov Slovenskej republiky, ale prezident je bývalý, bývalý ústavný, teda ústavný činiteľ Slovenskej republiky a keď upravíme, že, že sa mu pozastaví vyplácanie toho platu bývalého poslanca, tak takú terminológiu zákon používa, v čase keď vykonáva inú funkciu podľa tohto zákona, podľa § 1, tak kľudne by tam mohlo byť, alebo keď sa stane poslancom Európskeho parlamentu, členom Európskej komisie a je samozrejme že na diskusiu, že aké všetky, aké všetky funkcie tam majú alebo nemajú byť a bude to úprava platových pomerov ústavného činiteľa po skončení výkonu mandátu, čiže tak ako sa tam dá táto podmienka, tak asi sa tam dá dať ešte nejaká ďalšia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:25 - 12:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja by som skúsil odpovedať pánovi poslancovi Poliačikovi na jeho otázku. Zákon hovorí o tom, že ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa podľa § 1 počas výkonu tejto funkcie atď., sa mu pozastaví vyplácanie platu. Paragraf 1 definuje ústavných činiteľov a spomína tam poslancov, prezidenta...
===== Poslancovi Poliačikovi na jeho otázku. Zákon hovorí o tom, že ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa podľa § 1, počas výkonu tejto funkcie a tak ďalej, sa mu pozastaví vyplácanie platu.
§ 1 definuje ústavných činiteľov a spomína tam poslancov, prezidenta, členov vlády sudcov Ústavného súdu, predsedu Súdnej rady, ostatných sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu a generálnych prokurátorov, ale ja si myslím, že by bolo možné ešte ten zákon alebo návrh zákona upraviť tak, aby riešil to, o čom si, pán poslanec, hovoril. Teda myslím si, že je to na rozdiel od pána poslanca Kresáka, lebo ten zákon je o platových pomeroch ústavných činiteľov Slovenskej republiky, ale prezident je bývalý, bývalý ústavný, teda ústavný činiteľ Slovenskej republiky a keď upravíme, že, že sa mu pozastaví vyplácanie toho platu bývalého poslanca, tak takú terminológiu zákon používa, v čase keď vykonáva inú funkciu podľa tohto zákona, podľa § 1, tak kľudne by tam mohlo byť, alebo keď sa stane poslancom Európskeho parlamentu, členom Európskej komisie a je samozrejme že na diskusiu, že aké všetky, aké všetky funkcie tam majú alebo nemajú byť a bude to úprava platových pomerov ústavného činiteľa po skončení výkonu mandátu, čiže tak ako sa tam dá táto podmienka, tak asi sa tam dá dať ešte nejaká ďalšia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:11 - 12:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kresák, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ja chápem, že sme v prvom čítaní, ale niekedy je dobré povedať si tie veci už v prvom čítaní, aby sa v druhom vôbec dalo niečo s tým robiť. Ja som pána poslanca Fica akože spomenul, lebo mi to tak mimovoľne napadlo, že keď ste použili ten argument nerovnakého postavenia, a to, že to branno-bezpečnostný výbor riešil, tak to podľa mňa bolo z dôvodu, že si to opoziční poslanci vyžiadali a boli tam nejaké pochybnosti. Čiže nie je to nejaká, nejaká zákonná kompetencia.
Ja rozumiem tomu, že nemožno vláde prikázať, aby nejakú vec spravila uznesením, nemôže Národná rada prijať uznesenie, že žiada vládu, aby zmenila uznesenie, ani nemôže zákonom zmeniť, zmeniť uznesenie. Ale tiež nie je zase asi obvyklá prax, že by parlament prostredníctvom zákona sa snažil prebiť prax vyplývajúcu z nejakého vládneho, vládneho uznesenia. Preto, preto som si myslel, že by bolo lepšie, a vy ste povedali ten prípad toho protokolu, čo je teda radovo menšie, že by sa potom mohli na ministerstve zahraničných vecí inšpirovať tou zmenou zákona a teda upraviť protokol tak, aby sa pri bývalom prezidentom, ktorý je aktuálne poslanec alebo člen vlády, používal, používalo aktuálne oslovenie, nie to "pán prezident". Tak, tak rovnako by sa, by sa povedzme vláda mohla inšpirovať tým, že ak by parlament prijal úpravu, ktorá sa týka, týka poberania, poberania platu bývalým prezidentom, tak by upravil aj to, vláda upravila aj to uznesenie.
No a pokiaľ ide o teda pána riaditeľa Sociálnej poisťovne Vážneho, tak samozrejme, že to má aj iné aspekty, keď niekto, niekto z takejto pozície je aj poslancom. Ale keď hovorím povedzme o tých autách, no tak..., nestihnem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 12:00 - 12:02 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Pán poslanec Hrnko, teší má tá dôvera, ale ja na rozdiel od vášho pána predsedu nie som doktor, pána predsedu Danka som myslel. Ja som hovoril o dôchodkoch, neviem, chceli ste niečo, ale tak sa prihláste, však ja rád budem na vás reagovať. Veď ja som to ocenil, že ma tak vnímate, ale nie je to pravda. Tak nechcem, aby som uvádzal ľudí do omylu, že som doktor, keď nie som doktor. To sa nerobí. Ja som tie dôchodky myslel skôr teda naozaj výsluhové sú primeranejšie k tomu ako starobné. A tie poberajú ľudia, ktoré majú na ne nárok bez ohľadu na to, či niekde ďalej pracujú.
Pán poslanec Poliačik, k tomu nerovnakému postaveniu. No, tak neviem, či to je naozaj iba o tých šoféroch a o tých autách. To potom keby sme tak veľmi široko chápali, tak potom máme nerovnaké postavenie aj my, čo sa vozíme v MHD Peter Osuský, ja a teraz najnovšie aj ty, s poslancami, ktorí majú autá vozia sa autami. Zase nešiel by som do toho až tak široko. Pokiaľ zákon nevylučuje súbeh výkonu funkcie starostu alebo primátora s funkciou poslanca no, tak potom je otázka na tie samosprávy, či oni s tým nemajú problém. To nie je ani tak problém parlamentu.
A pán poslanec Pčolinský, kde v zákone je napísané, že bývalý prezident má nárok na auto. Lebo tak možno som nejako zle čítal, ale to som tam nenašiel. Lebo ten nárok na ochranu vyplýva z toho uznesenia, ale priamo v zákone zadefinovaný, pokiaľ viem, nie je. Dobre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2019 11:42 - 11:54 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem pán čerstvý podpredseda. Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, začnem teda najprv tým, čo ma zaujalo vo vystúpení, vo vystúpení pána predkladateľa Kresáka, nad rámec toho, čo som u vedel. Prečítal si návrh zákona, a teda ten argument, tým že ak by niektorým, niektorým poslancom ktorí sa stanú poslancami, potom čo vykonávali funkciu prezidenta boli ponechané nejaké z tých benefitov, ktoré majú bývalý prezidenti, tak by postavenie všetkých poslancov nebolo rovnaké, ospravedlňujem sa, ale hneď som si spomenul na poslanca Fica, bývalého premiéra, neviem či ešte stále má tú ochranku alebo mu už bola odobratá, ja teda nemám ochranku a predpokladám, že ani, ani teda väčšina zvyšných poslancov možno okrem predsedu parlamentu ochranku, ochranku nemá a čiže to postavenie ani dnes nie je úplne rovnaké, v našich radoch je napríklad pán poslanec Vážny ktorý je riaditeľom Sociálnej poisťovne ah zároveň, zároveň poslancom a predkladá návrhy ktoré sa týka Sociálnej poisťovne, tak možno by sme sa mali aj nad tým zamyslieť teda, že či jeho postavenie je rovnaké ako naše. Ale chcem hovoriť hlavne k tomu návrhu zákona, lebo ho považujem za legitímnu tému, rozhodne to teda nevnímam tak ako niektorí kritici toho návrhu, že je to lex Kiska, že je to niečo čo je osobne namierené proti bývalému pánovi prezidentovi a teda verím, že tým, že autorom toho návrhu aj samotnej idey aj spracovania je pán poslanec Kresák, že naozaj by sme sa mali baviť o vecných aspektoch toho toho problému a ja teda sa nebudem púšťať do nejakej politickej kritiky na rozdiel od tej, na teda, mimo tej úvodnej poznámky, ktorú som si nedokázal odpustiť. Súhlasím s tým, že áno doba sa mení, že kedysi sme počítali s tým, že prezidentmi budú starší páni alebo dámy a že áno vy vstala otázka, že či treba na to nejako zareagovať. V dôvodovej správe sa hovorí o tom, že ak by k tej situácií došlo, žeby sa bývalý prezident stál napríklad poslancom Národnej rady, nastál by rad ťažko riešiteľných situácií a problémov alebo teda do inej ústavnej funkcie by išiel a teda spomíname, sú tam zásade tri, ten plat, ý poberá bývalý prezident, vo výške platu poslanca. Potom je tam, je tam auto, alebo ochranka a oslovenie pán prezident, pani prezidentka. Tak myslím si, že z týchto troch problémov, ktoré sú tam načrtnuté to oslovenie asi nevyriešime zákonom, to ani ani nemôžme mať tú ambíciu a to asi bude potom na každom, či v prípade bývalého prezidenta ak bude poslancom Národnej rady, alebo ministrom, alebo premiérom budeme oslovovať pán bývalý, alebo pán prezident, ale predpokladám že väčšina mu bude hovoriť jeho aktuálnou funkciou. Pokiaľ ide o ten plat, tak tam je zaujímavé poukázanie na zákone o ústavnom súde a teda ústavných sudcov, ktorí poberajú, poberajú dôchodok alebo plat, alebo príplatok ak skončili výkon funkcie a ak majú nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a ono to ten príplatok alebo porovnanie, porovnanie s dôchodkom má svoju logiku, lebo ono sa to síce nazývam plat, teda to čo poberá bývalý prezident ale plat sa obvykle dáva za niečo čo človek robí aktuálne nie za to, čo robil pred tým, tak možno že by adekvátnejšie bolo použiť iný termín príplatok, ako je to v zákone o ústavných sudcoch. Ale v podstate je to niečo také ako dôchodok, asi najlepšie to má k výsluhovému dôchodku keď niekto nejaký čas bol vojakom policajtom tak môže odísť zo služby keď si odslúžil potrebných 20 rokov a poberá výsluhový dôchodok .A popri tom môže robiť, teda má ďaleko do starobného dôchodku a môže robiť tak samozrejme to je samostatná téme, že aké by mali byť výsluhové dôchodky po koľkých rokoch, ale v postate ak je nemožné aby niekto poberal výsluhový dôchodok popri tom ako normálne pracuje a teda má ďaleko od starobného dôchodku tak prečo to neriešime ako problém pri výsluhových dôchodkoch a tuto ten problém máme. Ale uznávam že má to istú logiku keď niekto je ešte plný síl a ide do politickej funkcie, do funkcie poslanca, tak sa predpokladá, že, že nie je na to odkázaný. Viem si predstaviť aj argumenty, argumenty proti ale v tomto, v tomto zásade súhlasím a má to nejakú logiku. Skôr tam z praktického hľadiska vidím problém v tej druhej časti, ktorá sa týka poskytnutia ochrany. Alebo teda ochrankára, šoféra. Prvý problém, prvý problém vidím v tom, že predsa len prezident má nejaké výnimočné postavenie v rámci štátu ako hlava štátu, že my keď ako poslanci už skončíme ako poslanci, tak možno o mesiac si nikto ani nespomenie, že sme boli poslancami, aj keď zákonodarný zbor ako celok má nepochybne dôležité postavenie, nie menej dôležité ako prezident ale individuálne jednotlivý poslanec, tak tam o tom ani nikto, nikto ani neuvažuje. No ak je za tým, že bývalý prezident má ochranku, nejaký zámer, že prezident má byť, má byť chránený aj po skončení, skončení výkonu svojej funkcie tak si teda nie som celkom istý, že by sme to mali, že by sme to mali túto vec rušiť, lebo pri tom plate, dobre, ale ochranka, hránka je niečo iné, samozrejme, že nejaký jeden ochrankách nezabráni, no je tam formulácia v návrhu zákona, ochrana, neposkytuje sa mu služba ochrany určených osôb náležiaca prezidentovi a teda tam sa dostávam k druhému problému, ktorý s tým súvisí, že je tam odkaz cez poznámku pod čiarou, e teda ak prezident po skončení výkonu jeho funkcie začne vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 po dobu výkonu tejto funkcie sa mu pozastaví vyplácanie platu, podľa odseku 2 a neposkytuje sa mu služba ochrany určených osôb náležiaca prezidentovi, odkaz pod čiarou 4a a poznámka pod čiarou o odkazu 4a znie, § 4 ods. 1 zákona Národnej rady číslo 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ten znie, policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu. Organizačnou súčasťou policajného zboru je aj útvar kriminalistická expertíznych činností, ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť podľa osobitných predpisov, tak priznám sa, že celkom nerozumiem, že, že v čom ten odkaz spočíva, že sa mu neposkytuje služba ochrany určených osôb náležiaca prezidentovi, je tam odkaz na zákon o Policajnom zbore a potom sú tam vlastne vymenované zložky policajného zboru, či ale tak to predpokladám, že má nejaké vysvetlenie len ja som to celkom nepochopil a tretí problém ktorý tam vidím , je že tá ochrana šofér, sa mu poskytuje, nazývame to ochranou v tom, vtom zákone sa mu poskytuje na základe uznesenia vlády č. 1104/2000 podľa ktorého čl. 2 ods. 1 písm. 1 je prezidentovi po skončení výkonu funkcie prezidenta ochrana poskytovaná doživotne podľa rozsahu určeného úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe poznatkov o možnom ohrození určenej osoby, či protokolárne zvyklosti. Čiže je tu nejaký benefit ochrana, vysvetlíte, ktorý dostávajú bývalí prezidenti ktorý je poskytovaný na základe uznesenia vlády a návrh zákona predpokladá, že dáme do zákona, že sa nemá niečo čo je poskytované na základe uznesenia vlády, tak neviem, ale teda keď je niečo zadefinované uznesením, nebolo by primeranejšie zmenou toho uznesenia upraviť to uznesenia tak, aby sa povedzme, že bývalému prezidentovi v čase ak teda vecne by s tým bola väčšina parlamentu stotožnená, v čase keď už keď vykonáva inú ústavnú funkciu neposkytovala ochrana? Nerozumiem celkom, celkom logike toho návrhu že zákonom sa má stanoviť, že sa nebude poskytovať niečo čo je nerolovateľne na základe uznesenia. To uznesenie predsa môže byť, že úplne zrušené, vláda kedykoľvek môže to uznesenie úplne zrušiť alebo alebo akokoľvek zmeniť, tak akú logiku má dávať do zákona úpravu niečoho čo je nerolovateľné na základe uznesenia. Ja teda napriek tým otázka podporím ten návrh, návrh v prvom čítaní a budem rad keď sa buď teraz v rozprave ešte alebo možno v druhom čítaní k tým problém ktoré tam vnímam vrátime. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2019 11:00 - 11:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 131 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku rozhodla, že na hodine otázok dňa 24. októbra sa bude diskutovať o stave súdnictva a orgánov činných v trestnom konaní. V kontexte nových informácií o podozreniach z protiprávneho konania viacerých predstaviteľov slovenského súdnictva, prokuratúry a polície. Podľa § 131 ods. 2 rokovacieho poriadku Národná rada môže rozhodnúť, že na hodine otázok sa bude diskutovať len o určitom probléme. Tento týždeň bola zverejnená zvuková nahrávka z rozhovoru mafiána Mariána Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a zvuková nahrávka spisu Gorila. V predchádzajúcich týždňoch boli zverejnené ďalšie informácie o komunikácii Mariána Kočnera a považujem za správne, aby sme sa na hodine...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2019 18:33 - 18:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Myslel som, že iba oznámim termín hlasovania. Ešte sa vyjadrím k rozprave, len by som rád upozornil, že slovo páchateľ sa používa voči ľuďom, ktorým sa preukáže, že spáchali trestný čin, čo teraz v prípade kauzy Technopol sa Michalovi Kováčovi mladšiemu nepreukázalo, hoci sa voči nemu viedlo trestné stíhanie v Nemecku. A teda, keď sme zrušili tú milosť, tak sa môže viesť teraz aj na Slovensku ak by tam boli dôvody, keďže tá premlčacia doba neplynula. No a ako spravodajca oznamujem, že hlasovať o tomto návrhu zákona budeme až v utorok o 11 a to z dôvodu, že podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, keďže boli predložené, bol predložený pozmeňujúci návrh, tak hlasovať o ňom možno najskôr 48 hodín od jeho podania. Teda zajtra to neprichádza do úvahy. V pondelok nehlasujeme, takže až v utorok o 11. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2019 18:27 - 18:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Naozaj to nerobím preto, aby som dal kolegovi Baránikovi príležitosť ešte raz sa prihlásiť s faktickou poznámkou aj, keď o tom som uvažoval, ale v podstate pán poslanec Hrnko ma svojou poznámkou tak rozrušil, že som zabudol prečítať ten pozmeňujúci návrh, ktorý som, ktorý som odôvodnil a teda v zmysle rokovacieho poriadku ho musím aj prečítať, aby sa považoval za predložený. Takže odôvodnenie zaznelo v predchádzajúcom diskusnom príspevku a teraz už iba prečítam pozmeňujúci návrh, tak ako je písomne odovzdaný. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika a Ondreja Dostála k návrhu skupiny poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1655). V čl. I sa na začiatku vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:
1. bod. V čl. 129 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: "8. Ústavný súd rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu a nečinnosti disciplinárneho súdu pre sudcov. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
2. bod. V čl. 131 sa slová "čl. 129 ods. 2 až 7" nahrádzajú slovami "čl. 129 ods. 2 až 8".
3. bod. V čl. 147 ods. 1 sa vypúšťajú slová "na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky". Slová, rozhodnutia disciplinárneho senátu sa nahrádzajú slovami "disciplinárneho rozhodnutia" a na konci sa pripájajú slová "alebo ak dosiahol vek 65 rokov".
V čl. 147, to je 4. bod. V čl. 147 ods. 2 znie: "2. Prezident Slovenskej republiky na návrh súdnej rady Slovenskej republiky môže sudcu odvolať ak mu zdravotný stav dlhodobo najmenej počas jedného roka nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti.
5. bod. V čl. 148 ods. 4 znie: "4. Disciplinárne konanie sudcov vykonáva disciplinárny senát, ak táto ústava neustanovuje inak. Disciplinárny senát rozhoduje aj o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu a vo veciach čl. 141a ods. 10 ako aj o iných otázkach ustanovených zákonom. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky. Podrobnosti o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a disciplinárnom konaní ustanoví zákon." Doterajší novelizačný bod v čl. I sa primerane prečísluje. Odôvodnenie som už prečítal a ešte raz sa ospravedlňujem za technickú chybu.
Skryt prepis