Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 15:01 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:01 - 15:02 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Pán Dostál, chcel by som zareagovať na vašu pripomienku ohľadne hrania inej štátnej hymny. Priznám sa, že nevidím žiadny dôvod, prečo by sme mali hrať inú štátnu hymnu na území Slovenska, keď tu neni žiadny trebárs jej oficiálny činiteľ. Vzhľadom k tomu; asi nikdy ste neboli na zápase v Dunajskej Strede a ja by som vám doporučil, aby ste sa zúčastnili jedného zápasu, a veľmi rád s vami pôjdem, keď 9-tisíc fanúšikov Dunajskej Stredy začne spievať hymnu maďarskú. A keď chceme dopustiť to, aby sa oficiálne hrala aj maďarská, len preto, že tam neni oficiálny činiteľ z Maďarska, len preto, že oni sa rozhodli spievať maďarskú alebo hrať maďarskú hymnu, tak si myslím, že môžeme to vyskúšať a neviem, či budete mať z toho dobrý pocit.
Ja si myslím, že nikto neznevažuje iné krajiny tým, že nebudeme hrať ich hymny. Na druhej strane, keď tu príde oficiálny zástupca krajiny, a to je jedno, či to už je športovec, politik, pri kultúrnom predstavení, tak si myslím, že hymna tej krajiny nie je problém, aby sa zahrala, a preto tam to slovíčko bolo "iba", keď sa myslí tým, že tam je oficiálny zástupca niektorej krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:01 - 18:03 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Pán Sopko, mrzí ma, jak ste nejak tú našu pripomienku reagovali tak osobne, voči vám by som si to určite nedovolil, lebo vás považujem za slušného chlapa a vždy vystupujete veľmi kultivovane, a preto aj oceňujem váš kultivovaný prejav. Kolegyňa vám vysvetlila práve, som bol prekvapený, že prečo sa pýtame zrovna na tú firmu Drilling, ktorá bola veľmi nejak medializovaná, že prečo nedostala už k tým svojim 26 mil. euro, ktoré už dostala z verejných a štátnych zdrojov, že prečo sa tak zrazu pýtate, že prečo zrovna tá firma nedostala. Priznám sa, že mňa osobne ani to moc nezaujíma, lebo verím, že tí hodnotitelia, ktorí boli v zložení štyria zástupcovia ministerstva a siedmi, ktorí boli externí experti, ktorí svojím hlasovaním v pomere 9 : 1, lebo jeden sa ospravedlnil a nezúčastnil sa hlasovania, rešpektujem, že rozhodli správne, lebo ich považujem za odborníkov a tí boli zodpovední. A ja verím, že keď sa preukáže, že tí hlasovali nejakým spôsobom proti, by som povedal, správnemu rozhodnutiu, tak verím, že budú do budúcnosti niesť aj zodpovednosť. Ale preto by to, bolo by, bolo asi nevhodné, keby sme pani ministerku obviňovali z toho, že ona je zodpovedná za to, že desiati experti, ktorí hlasovali, sa rozhodli pomerom 9 : 1, že ona je zodpovedná za ich rozhodnutie.
Inak vážim si váš kultivovaný prejav a, samozrejme, s vecami, ktorými ste povedali, s niektorými súhlasím. Ja si myslím, že v tejto sále nie je človek, ktorý by chcel, aby sme z verejných peňazí mrhali, aby to nešlo na tie, do školstva viacej. Sám mám dve malé deti, školopovinné, ktoré mi navštevujú, a viem, ktorý učiteľ je dobrý, ktorý je horší, čo by som rád na tej škole zmenil, ale myslím si, že to nie je len o tých peniazoch, ale možno keď sa vrátime, keď sme my študovali a chodili do školy pred 45 rokmi, tak si myslím, že tie podmienky boli horšie, boli jednoduchšie, ale vyrástli lepší ľudia, ako to vyrastajú z dnešnej mládeže dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:45 - 15:47 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani ministerka, musím zhodnotiť, že ani po vašej náročnej hodinovej, po vašom hodinovom vystúpení, bohužiaľ, niektorí kolegovia z opozície nepochopili a nestačilo im, takže bude musieť vystúpiť ešte aj druhýkrát, aby ste im zdôvodnili tie teraz, ako aj pred chvíľočkou, zdôvodnili, že nepochopil, prečo hlasovaním 9 : 1 nebola úspešná tá firma, ktorá žiadala, aj keď už dostala v minulosti 26 mil. eur a ešte stále ten výskum nebol ukončený.
Veľmi oceňujem vašu silnú argumentáciu ohľade stimulov, lebo naozaj veľký rozdiel robí niektorým kolegom pochopiť, že je rozdiel, iná fungovanie eurofondov a iné stimulov na Slovensku. A takisto oceňujem od vás návrh vylepšenia systému hodnotenia stimulov do budúcnosti, aj keď si myslím, že ani najlepší možný systém, ktorý by ste navrhli v tomto rozpólizovanom svete a teraz tam o Slovensku, ako je rozdelené, by ten výsledok neuspokojil, keďže tá naša spoločnosť je neuveriteľne polarizovaná.
Oceňujem takisto aj vaše podanie na individuálne zlyhanie jednotlivých členov, že ste podali na orgány činné v trestnom konaní, aby to preverila polícia, lebo si myslím, že je dobré, keď niekto pochybil, aj keď je súčasťou, myslím, že aj menej priamo ministerstva, ale aj či už sú to jednotliví hodnotitelia alebo tá sekcia, ktorá bola zodpovedná za tú kontrolu, aby brali zodpovednosť a, samozrejme, preto vám určite vyjadrím vašu podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:17 - 14:18 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Tonko, ja by som vyslovil podporu tomuto návrhu, lebo môj predrečník to nepochopil, aj keď chápem, čo tým chcel povedať. Ja by som chcel skôr zareagovať na to, že vlastne tento problém vznikol predovšetkým pri zväze ľadového hokeja, ktorý sa rozhodol, že naši reprezentanti by mali nosiť iné logo a nie ten slovenský štátny znak na hrudi, ako to bolo doteraz. Väčšina z vás, ktorí sledujú športové podujatia, vedia, že v roku 2014 na olympiáde v Soči práve naši hokejisti hrali prvýkrát v dresoch, ktoré okrem štátneho znaku mali v texte aj slová slovenskej hymny, a musím povedať, že možno to boli najkrajšie dresy, ktoré sa v slovenskom športe objavili. A tie si zaslúžili pochvalu. A preto ma veľmi prekvapilo, keď minulý rok prišiel hokejový zväz s týmto návrhom. Pochopil by som to možno, keby chceli umelci vytvoriť, by som povedal, hľadali by nejakú inšpiráciu v podobách, ale myslím si, že hrať za Slovensko, je to najcennejšie, čo môžu športovci dosiahnuť. Veľakrát som hral ako reprezentant so štátnym znakom na hrudi a musím povedať, že ten dres a tie zápasy boli pre mňa najpamätnejšie a najcennejšie, a preto by som bol rád, aby to bolo tak aj v budúcnosti. A preto máš podporu k tomuto tvojmu návrhu odo mňa úplne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 9:08 - 9:09 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona a preto predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Vážená pani predsedajúca, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

18.6.2018 14:01 - 14:02 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, a preto predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Vážená pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 12:10 - 12:10 hod.

Dušan Tittel
Na záver ja by som len chcel poďakovať za celkom konštruktívnu debatu, až, myslím si, že až mimo tohto záveru, ktorý tu tak nepochopiteľne zaznel. Ja budem veľmi rád a, samozrejme, vítam, keď sa nám podarí spoločne diskutovať o tom, aby sme prijali dobrý zákon, a otváram aj tú diskusiu, spoločné rokovanie a verím, že sa nám podarí prijať taký zákon, ktorý pomôže posunu našej spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:10 - 13:12 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán minister, oceňujem vašu správu, v ktorej ste, myslím, vyvrátili všetky pochybnosti, ktoré niektorí členovi opozície mali. Mrzí ma, že počas vášho vystúpenia len naozaj len torzo tých poslancov, ktorí sa podpísali na návrh mimoriadnej schôdze, si vypočuli váš prejav. A som rád, že na čele našej armády máme dobrého ministra a budeme pevne za vami stáť. A verím, že aj keď je paradox z tohto parlamentu, že v súčasnom parlamente momentálne sú štyria bývalí ministri obrany, a teraz ste nás informovali o súčasnom stave, takže vlastne všetci štyria predchádzajúci kolegovia majú veľký podiel, a verím, že za ten krátky čas, ktorý ste na poste ministra, urobíte maximum pre to, aby sa naše ozbrojené sily vylepšili.
A na záver by som chcel poďakovať Richardovi Vašečkovi, aj keď môžem dneska po jeho odchode z OĽANO povedať, že je taký tieňový polominister, mu poďakovať, lebo potleskom ocenil vaše vystúpenia, a tak si to vážim a tak si predstavujem spoluprácu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 9:02 - 9:06 hod.

Dušan Tittel Zobrazit prepis
Dobré ráno. Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Milé kolegyne, kolegovia, nie je nás tu veľa, ale verím, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý vám predložím, bude predovšetkým slúžiť na to, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre fungujúci šport.
Pred dvoma rokmi Národná rada prijala zákon o športe, ktorý mal nastaviť fungujúce pravidlá v oblasti športu. Myslím si, že bolo by zlé, keby sme spochybňovali úmysel autorov a všetkých tých poslancov, viac ako 130 poslancov ich schválilo, tento zákon. Ja si myslím, že úmysel bol veľmi dobrý, ale musíme povedať, že prax, kedy vlastne od roku 1. januára 2016 je v praxi, nie všetky myšlienky, idey sa naplnili v takej miere, aby boli, poviem, celá športová obec, aby bola spokojná. Tým, že aktívne som pôsobil v športe a komunikujem či už so zväzmi, klubmi, športovcami, vidím tie dennodenné problémy, ktoré pri aplikácií tohto zákona v spoločnosti nastávajú, a preto som si spolu s kolegom Tiborom Jančulom pripravil pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
V čl. I, bod prvý. Za bod 1 sa vkladajú nové body 2 až 6, ktoré znejú:
"2. V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová "umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a."
3. V § 77 ods. 1 písm. a) znie:
" a) prostriedky schváleného štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva určené na účel podľa § 65 ods. 3 písm. a) až c),".
4. V § 77 ods. 2 písm. e) sa na konci slovo "a" nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno f).
5. § 77 sa dopĺňa ods. 3 a 4, ktoré znejú:
"(3) Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport sa po odpočítaní prostriedkov podľa ods. 2 použijú na a) poskytovanie dotácie podľa § 70, b) národné športové projekty podľa § 75 ods. 2, c) náklady na správu a prevádzku informačného systému športu, d) vzdelávanie a skúšku kontrolórov, e) ostatné úlohy ministerstva školstva v oblasti športu.
(4) Výška prostriedkov podľa ods. 1 písm. a) po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 a prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa ods. 1 písm. b) nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku."
6. Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:
"§ 85a
Ak pre niektorý šport v Slovenskej republike nepôsobí národný športový zväz, plní úlohy národného športového zväzu podľa § 83 až 85 športová organizácia.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. V bode 3 prílohe č. 3 prvom bode sa slová "úspech v" nahrádzajú slovami "úspech (Ú) v".
V bode 3 čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie: "V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 sa označenie "U" nahrádza označením "Ú", označenie "Kvv" označením "Kvvd/Kvvm" a za tabuľku č. 1 sa pripájajú tieto slová: "kde Ú je dosiahnutý športový úspech k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje.".".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.6.2017 13:32 - 13:33 hod.

Dušan Tittel