Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

27.6.2019 o 14:51 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:20 - 9:22 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem aj od pána poslanca Ivana tieto veci. Samozrejme, je to na zváženie. Tu hovoríme o 8a, čo ste povedal, že budovy, ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021. Čiže tam si myslím, že je dosť času, a uvidíme, akým smerom pôjde tá mobilita, elektromobilita, či iné pohonné hmoty. Súhlasím s vami. Je to na zváženie. Samozrejme, tam, kde treba predprípravu, predprípravu, a sú asi tie ochranky, ochranné káble alebo ochranné potrubia, v ktorých sa potom môže natiahnuť elektrický kábel, ale myslím si, že sa to nevzťahuje na jedno garážové miesto, čo máte v súkromí, tam nabíjačka nie je problém, pretože to neni verejné miesto pre, pre aj cudzieho státia, čiže tam si dáte také zariadené, aké chcete. Ak máte také auto, tak ho budete nabíjať. Nebude to nejakým spôsobom obmedzovať vydanie stavebného povolenia.
Otázka fakticky je, či, kto je malý podnikateľ a kto je veľký podnikateľ. No niekedy malí podnikatelia tiež stavajú budovy, ktorá bude obsahovať 50, 80, 100 bytov, kde vytvoria garážové státie a miesta. Myslím si, že ťažko povedať teraz, že sa to vzťahuje na veľkých developerov alebo aj na menších. Čas ukáže, myslím si, a v tomto momente neviem ďalej na to zareagovať. Sa spýtam na to, že dôvody a presné asi ustanovenie zákona potom povie, presne vyšpecifikuje, že čo máme na mysli a jak by sa to malo realizovať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:03 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dovoľujem si, dôvodom vypracovania tohto návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/844 do právneho poriadku Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti ministerstva. Účinnosť návrhu zákona navrhuje v súlade s transpozíciou dátum 10. marca 2020.
Návrh zákona zohľadňuje zmeny smernice a len dopĺňa a spresňuje existujúce opatrenia bez koncepčných zmien v právnej úprave, obsahovo spresňuje niektoré definície a rozširuje požiadavku na obsah dlhodobej stratégie obnovy budov, fondu budov. Na podporu elektromobility sa zavádza povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia pre vlastníka novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, resp. nebytovej budovy s viac ako dvadsať parkovacími miestami.
Predpokladaný návrh zákona bol schválený, predkladaný návrh zákona bol schválený uznesením vlády 274 zo dňa 4. júna 2019.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 15:05 - 15:08 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Neviem, či to prvé konštatovanie, o čom ste hovorili, o okrúhlych pečiatkach, pán poslanec, toto si vyprosujem. V tejto republike fungujú zákony. A kto má okrúhle pečiatky, je zodpovedný za to, kam tú pečiatku dá alebo nedá. Dobre? Aby sme si to dali na pravú mieru. Vy furt napádate a neviete, čo napádate, pán poslanec.
Druhou otázkou ste zabil prvé konštatovanie. Za čo sme my zodpovední? (Reakcia z pléna.) Za čo sme my zodpovední, pán kolega? Teraz rozprávam ja, nie, ja, prepáčte, potom môžte pýtať si slovo nabudúce, ak prídem sem, lebo otázku určite dáte. Ale toto nie je v poriadku, čo aj píšete, aj rozprávate, pretože je to, viete, to je populistické, čo vy rozprávate, pretože v živote ste ministrom nebol a možnože keď raz budete, tak uvidíte, čo je to sedieť na ministerskom mieste. A ja vám prajem, nech ste niekedy a potom budete riešiť tieto veci, ktoré sú dennodenne na programe, či pri diaľnici D4/R7, či pri Višňovom, či pri hociktorom inom a vy rozprávate tu o pečiatkach ako o veciach. Ani neviete, že stavebné povolenia na stavbu kríženia D4/D1 sú vydané všetky tak, jako potrebujú byť. Koncesionár môže robiť všetky tie vetvy, ktoré, na čo má vydané stavebné povolenie, na, vydané na všetko.
Čiže nehľadajte tu, hľadajte to potom od júna a augusta druhého, nabudúceho roka, keď Národná diaľničná spoločnosť eventuálne to trasovanie a tie trasy, ktoré má tendrovať on a ktoré tendruje, nebudú dokončené. Vtedy vznikne kompenzačná udalosť, aby sme to nazvali tak, jak sa to menuje. Ale vy tu rozprávate dopredu, ani neviete o čom. Vy rozprávate o tom, že v roku 2023 bude dokončená D4/R7. To je klamstvo. V roku 2023 má byť rozšírená diaľnica až po, na štyri pruhy, vtedy dokončia v roku 2023, čo nemá spoločného s D4/R7. To sú ďalšie stavby, ktoré v tej trase sa robia. Len neviem, vy jednoducho, niečo som vám odpísal večer na mail, zas ste tam písal niečo také, čo nie je pravda.
Pán kolega, ja vám prajem zo srdca, aby ste bol zas ministrom dopravy a uvidíte, jak je to, jak to chodí v praxi, jak vy budete reagovať na veci, čo som dneska sedel, prepáčte (minister si odkašlal), dneska sedel s Španielmi o týchto veciach, čo vy rozprávate, v pondelok sedím s bankami, ktorá banka nepovolí vám, nebude financovať cestu, keď je tam niečo, čo je neodpratateľné. O čom vy rozprávate? Vy vymýšľate tu epizódy, to asi môžte ísť do škôlky deťom rozprávať rozprávky, len prepíšte tam Macejko, dajte tam pomlčku, dajte tam myš a bude to dobré. Bude to dobré, počúvajme.
Ale toto nie je pravda, čo hovoríte. Jednoducho toto ma trápi, toto ma trápi, čo vy tu hovoríte, lebo hovoríte nepravdu. Áno, tu sa dá povedať všetko, lebo máte imunitu. Môže tu hovoriť všetko, kto koho zabil, kto koho nezabil, kto je a tak ďalej. Ale realita je niekde úplne inde, pán kolega... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, uplynul čas, ďakujem pekne.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

12.9.2019 14:57 - 15:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Ako vždycky, musím vám na ňu odpovedať a som pripravený.
Na zá... (minister sa zasmial), ale; na základe môjho poverenia na vykonanie kontroly špeciálny stavebný úrad pre diaľnice dňa 10. júna 2019 začal vykonávať štátny stavebný dohľad podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda tzv. stavebného zákona. V rámci štátneho stavebného dohľadu špeciálny stavebný úrad požiadal o konzultáciu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Zároveň požiadal o súčinnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, odbor kriminálnej polície, a uskutočnili rokovanie, uskutočnil rokovanie s Národnou diaľničnou spoločnosťou ako so spracovateľom ekoauditu, ako aj s hodnotením diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
Špeciálnemu stavebnému úradu bolo dňa 12. júna 2019, 12. júla, aby ste, presne je zápis, zo strany sekcie projektov verejno-súkromného partnerstva predložené vyhodnotenie výsledkov ekoauditu, odberu vzoriek násypného materiálu zo dňa 7. júna 2019, vykonaného akreditovaným skúšobným laboratóriom, tzv. ekoaudit dva. V troch vzorkách odobratých v kilometri 0,8 až 1,3 D4 bol detegovaný azbestový materiál. V týchto troch vzorkách bol znovu dokumentovaný výskyt azbestového vlákna chryzotil, ktorý býva využívaný napríklad na výrobu žiaruvzdorných a hlukových izolácií, azbestovo-cementových panelov, brzdových obložení a tak ďalej, motorových vozidiel s nehorľavým textilom a tak ďalej.
Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice preto zaslal dňa 23. júla 2019 zhotoviteľovi výzvu na nápravu, ktorou vzhľadom na závažnosť zistení nariadil zhotoviteľovi zastaviť navážanie a používanie materiálov, ktoré nie sú schválené na použitie pri výstavbe, a špecifických materiálov obsahujúcich azbestové vlákna, čo sa podľa mojich informácií aj stalo.
Úrad zároveň konštatoval, že materiál obsahujúci azbest nie je v súlade s podmienkami stavebného povolenia, okrem iného si vyžiadal predloženie harmonogramu sanačných opatrení, ako aj informáciu o tom, kde všade bol použitý nevhodný materiál, a to vo vzťahu k takému materiálu postupovať obdobne ako pri zistenom nevhodnom materiáli obsahujúcom azbestové vlákna. Čo je pre mňa takisto dôležité, úrad nariadil zabezpečenie dostatočných organizačno-technických opatrení na stavbe, aby boli dodržané postupy riadenia a kontroly kvality a podobné excesy na stavbe sa už neopakovali.
Vzhľadom na priebežné dopĺňanie dokladov zo strany zhotoviteľa a na základe výzvy ďalšie odoberanie kontrolných vzoriek zo strany zhotoviteľa a predloženie výsledkov ich vyhodnotenia, štátny stavebný dohľad zatiaľ nie je ukončený. Významným krokom pri ďalšom postupe bude spolupráca s políciou, ktorá tiež odobrala rozsiahle vzorky a ich výsledky ešte presnejšie určia potrebu prípadných sanačných opatrení.
Rezort dopravy postupuje podľa tejto záležitosti maximálne transparentne a všetky správy, ktoré je možné poskytnúť verejnosti, okamžite zverejňujeme. Verím, že napríklad už koncom tohto mesiaca takto bude možné zverejniť výsledky dohľadu, ktoré špeciálny stavebný úrad urobil vo výstavbe niektorých mostov na trase budúcej diaľnice. Úspešné dokončenie tohto úseku je jednou z mojich priorít a diaľnica musí byť postavená podľa platných pravidiel a hlavne musí byť bezpečná pre ľudí, ktorí v jej okolí žijú. Aj ja tam s mojou rodinou žijem na Žitnom ostrove, pán poslanec, ubezpečujem vás, že dávam na to veľký pozor.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:55 - 14:56 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem to tlmočiť pánovi podpredsedovi vlády. Ale tu niečo píše o tom, že ktorý o pár týždňov predstavíme spolu s viceprezidentom OECD v Bratislave.
Ale môžem vám povedať, že jak to funguje na doprave, ak by ste chceli, lebo my sme najlepší čerpatelia eurofondov na Slovensku. Vidíte, aké je to pozitívne, to nikto nehodnotí, ani pán Ivan, že jednoducho sa nám darí. Viete, všetko je v ľuďoch, vám poviem, teraz nebudem tu čítať papiere, všetko je v ľuďoch. Keď máte nahnutých ľudí pre to, aby robili korupciu, tak ju budú robiť, keď ju odhalíte, možnože ich zatvoria, keď to neodhalíte, tak budú robiť ešte väčšiu korupciu do tej doby, kým sa táto korupcia neodhalí. Tu papiere a rozprávania a vyhlásenia pre mňa nefungujú. Sú slušní ľudia, slušnejší a neslušní. Takže asi v tomto by som vám odpovedal na to. Ale to nemá s tým nič spoločného, čo ste sa pýtala, a doporučujem vám, aby ste sa pýtala potom pána podpredsedu vlády, keď bude, tak nech vám na to odpovie, ale to je moja skúsenosť s tými eurofondami. Niekedy sú dobré, keď sú, a niekedy nie sú dobré, keď sú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

12.9.2019 14:52 - 14:54 hod.

Árpád Érsek
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:43 - 14:47 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Samozrejme, ďakujem pekne aj pánovi Maroszovi, že vám zatlieskal. Neviem, či viete, o čo sa jedná. Ale je to dobré.
Počúvajte, pán poslanec, ja by som vás vrele privítal na ministerstve dopravy. Príďte tam, zavoláme NDS-ku, zavoláme, lebo nepísala odpoveď NDS-ka, ale písala cestná sekcia ministerstva. Príďte tam, vysvetlíme si to, identifikujeme tie osoby, ktoré eventuálne sa nevedia zaradiť alebo sa nevedia vyradiť z toho pruhu. Ale ja musím akceptovať to riešenie, čo hovoria odborníci.
A už hovoríte, že piatykrát dávate túto otázku. Tak možno ste ju mal dať aj Počiatkovi, nech to spraví. Ale on to tiež nespravil. Tak čakáte odo mňa zázrak? Nečakajte odo mňa zázrak. Zázraky sa nekonajú na ceste, sa konajú niekde inde. Takže jednoducho verím vám a dovolím si ťa, môj kamarát, pozvať, prídi ku mne na ministerstvo, zavoláme tých odborníkov a tam im to vyvráť a povedz im, jak chceš. Už nepíš šiestu otázku, lebo ja som taký preferovaný minister v tejto veci, že furt odpovedám na otázky. Takže dovolím si ťa pozvať k nám na ministerstvo, aby sme to vedeli spraviť. Prídem tam aj ja, prídeš ku mne a aspoň uvidíš, jak vyzerá kancelária. Tak isto ako pred 20 rokmi alebo koľko, som tam ja. Takže bolo by dobré.
Ďakujem pekne.
Pán Marosz, zabudli ste tlieskať.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:42 - 14:43 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, myslel som, že tu nebudete v sále, lebo túto otázku, pokiaľ ma pamäť neklame, už ste dal asi druhýkrát alebo tretí. Odpoveď je taká istá piatykrát. (Reakcia z pléna.) Možno áno. Ale ďakujem za otázku, lebo sa to sluší. Dúfam, že nebudete mať doplňujúcu otázku.
Mám za to, presunutie tranzitnej nákladnej dopravy do ľavého jazdného pruhu na bratislavskom obchvate prinesie opačný efekt, pán poslanec, ako ste, je želaný z vašej strany. Jazda nákladných vozidiel v ľavom pruhu bude viesť k zvýšeniu pravdepodobnosti výskytu kolíznych situácií a zníženiu plynulosti cestnej premávky. Hovoríme o Prístavnom moste, tak o tom rozprávame, že? Viete dobre, na bratislavskom obchvate je prikázaná jazda nákladných vozidiel v strednom jazdnom pruhu iba v tých úsekoch, ktorých šírkové usporiadanie takúto organizáciu cestnej premávky umožňuje, ako napríklad Bratislava-Zlaté Piesky, Bratislava-letisko, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Prievoz, pričom pravý jazdný pruh slúži na prejazd vozidiel medzi nasledujúcimi križovatkami.
V iných úsekoch, kde je organizácia cestnej premávky vedená v dvoch jazdných pruhoch, je vami navrhované riešenie ne-prí-pus-tné a viedlo by k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danom úseku.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 27.6.2019 14:51 - 14:54 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, zavádzate. Vás budem citovať teraz, čo ste povedali v roku, 2. 2. 2018, keď sme spúšťali tento zákon. Viete, pamätáte sa? Ani ja som sa nepamätal, ale nechal som to vytiahnuť: "Zdôrazňujeme, že naozaj aj Poliaci tento krok urobili, že išli do takej bezbrehej liberalizácie, a štatistiky hovoria, že došlo k nárastu úmrtí z dôvodu zlého technického stavu vozidiel." Že "pozor na vraky, ktoré môžu jazdiť na našich cestách z dôvodu, že prešli estékáčkou a nie sú vo vyhovujúcom stave".
Pán kolega, mám pokračovať? Pokračujem: "Žiaľ, musím dať aj ten opačný názor, ktorý ľudia, ktorí dlhé roky sa zaoberajú týmto biznisom, hovoria, že tam je vysoký podiel tohto ľudského posúdenia, pokiaľ ide o to, že či auto prejde alebo neprejde technickou kontrolou. No ak sa spustí táto bezbrehá liberalizácia, bude to znamenať, že skutočne si budú konkurovať nielen cenou, čo vnímame ako pozitívne", a že ako bude mať lacnejšie tie technické kontroly, len, žiaľ, určite dôsledkom toho že "znižovanie kvality vykonávania týchto technických kontrol".
Pán poslanec, to ste vy povedal vtedy, keď sa tento zákon prijímal. A môžem vám povedať jednu vec. Ja nie na facebooku sa pýtam ľudí, tých, ktorí čakajú alebo nečakajú. Ja tam chodím osobne, pán poslanec. Napríklad viete, jak fungujú estékáčky? Nemáte ani šajnu, lebo nechodíte po nich. Ja som bol na piatich teraz posledné dva týždne. Musím vám povedať, niekde sa ľudia objednávajú a majú poradovník, kedy dostane termín, ide tam. Ale napríklad vo Vidovciach som včera bol a ráno, keď som išiel na vládu, tak som videl obrovskú šóru. No, keď som sa vracal, tak som sa tam zastavil. Viete, čo sa robí? Oni neobjednávajú, musíte sa postaviť do rady, keď chcete mať v ten deň estékáčku a spravia 50 áut na dvoch linkách, toto vedia.
Na druhej strane, viete, čo sa deje? To neviete vôbec, ale poviem vám to, tí, ktorí dovážajú autá zo zahraničia, práve tie šroty, o ktorých vy hovoríte, ste hovoril, keď sme predkladali tento zákon, tak oni do siedmich dní musia legalizovať to auto, čiže musia prejsť emisnou kontrolou a estékáčkou. No čo im z toho vychádza? Že donesie 20 áut a postaví sa do rady, lebo ich musí spraviť estékáčka.
O čo vám ide teraz? Ide vám o to, že jednoducho buď sa budú vykonávať tie kontroly tak, ako majú byť, alebo dáme na jeden pás tri autá naraz a nevidíte cez tú kameru ani ešpézetku, nič. Taký je stav. My sme ani jednu normu nemenili, len sme namontovali jednu kameru. A už som to povedal x-krát, teraz nemáte šancu zabudnúť nejaký balíček na prednom sedadle, aby sa vám to posunulo, lebo sa to nedá a technici to na seba nezoberú. Čiže prechádzali také autá, čo nemali katalyzátor, nešla smerovka. Má prejsť? Nešla smerovka, má prejsť? Môže dopravnú nehodu jakú spraviť. Nejdú brzdové svetlá, má prejsť? Kvape olej z traktoru, má prejsť? Tak čo chcete? Chcete to spustiť teraz celé, nech prebehne auto čo najrýchlejšie, dáte 50 euro, už sme vybavení a som doma? A keď vám zrazí vnuka auto, keď vychádza z estékáčky, že nejdú brzdy alebo nemá brzdové svetlá, jak sa budete chovať? Keď budete minister raz, na to dajte odpoveď.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 27.6.2019 14:44 - 14:49 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán poslanec, v prvom rade treba povedať, že situácii sa venujeme dosť vo veľkom tempe. Ukazuje sa, že problém je kritický len v niektorých lokalitách, o čom som sa aj sám osobne presvedčil. V Košiciach aj Veľkých Kapušanoch, kam som prišiel ako minister alebo obyčajný občan, som dostal termín za pár dní. V Nitre berú takisto v priebehu jedného dňa. Faktom je, že v okolí Martina alebo Žiliny sú čakacie lehoty oveľa vyššie, v tejto lokalite je naozaj problém dostať termín v krátkej dobe.
Súčasná situácia na staniciach technickej kontroly je spôsobená viacerými faktormi. Počet vozidiel prvýkrát prihlásených do evidencie vozidiel býva najvyšší v mesiacoch máj, jún, čo spôsobuje aj, že v týchto termínoch je najviac vozidiel pristavovaných na technickú kontrolu, keďže jednotlivé termíny na technickú kontrolu sa odvíjajú od dátumu prvej evidencie vozidla. Ďalším faktorom je, že na staniciach technickej kontroly sa vykonával vo zvýšenej miere odborný dozor, čo spôsobilo, že technici začali kontroly vykonávať poctivejšie. Zvýšený nápor bol spôsobený tiež tým, že medzi prevádzkovateľmi vozidiel sa začala šíriť mylná informácia, že sa na staniciach technickej kontroly ide sprísňovať, čo nebola pravda. To spôsobilo, že na vykonanie technickej kontroly prišli aj vozidlá, ktoré mali platnosť technickej kontroly do novembra, decembra tohto roku, a pre vozidlá, ktorým končila platnosť technickej kontroly v tomto období, nezostalo miesto. Ani jeden z týchto faktorov nevie Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky ovplyvniť a je na samotných staniciach kontroly, aby na zvýšený dopyt reagovali napríklad predĺžením otváracích hodín.
Na situáciu sme reagovali v rámci svojich možností. Zmenili sme dobu, kedy štát prostredníctvom systémov JISDCD preventívne upozorňuje zaregistrovaných vodičov na blížiaci sa koniec STK, EK z mesiaca na dva mesiace. Vďaka tomu majú dosť času nájsť si termín na absolvovanie emisnej kontroly a STK. Takisto som osobne ja viackrát v médiách vyzval vodičov, aby nepodliehali panike a zabezpečili si termín na kontrolu v dostatočnom predstihu, ale až v čase, keď sa im končí platnosť kontroly.
Musím povedať, že na veľmi, že ma veľmi prekvapili názory niektorých opozičných politikov, ktorí navrhujú upustenie od dozoru nad stanicami STK a emisnej kontroly. Musím vám povedať, že sme zachytili prípady, keď technik manipuloval s kontrolou bŕzd na ťažkom kamióne. Z troch náprav, ktoré mali mať fungujúce brzdy, boli brzdy skutočne funkčné iba na jednej. Technik tento kamión pustil na cesty, preto sme sprísnili kontrolu nad technikmi, aby sa takéto prípady už nestávali. A ja sa naozaj čudujem opozícii, že je proti bezpečnosti na cestách a aj na takýchto témach chce opozícia vytĺkať politický kapitál.
Súčasný stav iba potvrdzuje naše kroky spred roka, keď sme presadili rozšírenie staníc STK aj napriek tvrdeniam niektorých záujmových združení, že kapacita staníc STK je vyťažená len na 50 %. Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky vypracovalo úplne nový zákon, 106/2018, o prevádzke vozidiel cestnej premávky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa presne stanovili podmienky, za akých podmienok môže vzniknúť nová stanica technickej kontroly. Od 20. mája 2018, odkedy tento zákon platí, bolo vydaných v rámci Slovenska 52 povolení na zriadenie novej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pričom sú naďalej na niektorých územiach Slovenska, ako napríklad Malacky, Trenčín, Bytča a podobne, stále voľné miesta, kde môže byť vydané povolenie na zriadenie stanice technickej pomoci nad rámec existujúcej siete. Ministerstvo je presvedčené, že rozšírením počtov staníc technickej kontroly budú čakacie doby na niektorých exponovaných regiónoch odstránené natrvalo.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis