Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2019 o 9:52 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 18:05 - 18:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dôvodom vypracovania návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/844 do právneho poriadku Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti ministerstva. Návrh zákona zohľadňuje zmeny smernice a len dopĺňa a spresňuje existujúce opatrenia. Obsahovo presunie niektoré definície a rozširuje požiadavku a obsah dlhodobej stratégie, obnovu fondu budov.
Na podporu elektromobility sa zavádza povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel infraštruktúru vedenia pre vlastníka novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, resp. nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími miestami. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje v súlade s transpozíciou k dátumu 10. marca 2020.
Predkladaný vládny návrh zákona bol prerokovaný Ústavnoprávnym výborom Národnej rady, gestorským Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, uvedenými v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky, súhlasíme.
Vážení prítomní, ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 18:03 - 18:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a znení doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorý bol vypracovaní na základe programového vyhlásenia vlády v roku 2018 – 2020.
Návrh zákona vytvára zákonnú možnosť objednávania si výkonov vo verejnom záujme v oblasti verejnej osobnej lodnej dopravy objednávateľom, ktorým bude Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v rozsahu plánu dopravnej obsluhy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme železničnej a cestnej osobnej doprave.
Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme osobnej, v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním na vyplnenie priestoru a zapojenie osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy Slovenskej republiky. Ide o podporu rozvoja udržateľnosti mobility na splavných vodných cestách prepojením tradičných spôsobov dopravy, ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept, koncept udržateľnej verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike. Zlepšením dostupnosti občanov žijúcich pozdĺž splavných vodných ciest svojimi aktivitami, práca, škola, lekár a tak ďalej, sa podporí posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, hluku, čím sa zvýši kvalita. Návrh... Kvalita života. Návrh zákona predpokladá negatívne aj pozitívne vplyvy, ktoré sú bližšie spracované v doložke vplyvov. Záverom si vás dovoľujeme požiadať o podporu prerokovaného návrhu.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 9:52 - 10:02 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som ešte povedal pár vecí, ktoré tento zákon alebo novela zákona obsahuje.
To je napríklad to, že pre oprávnené osoby STK sa zavádza možnosť, liberalizáciu upustenia od sankcie, keď sami do 15 dní nahlásia pochybenie svojho technika. S tým je teraz problém, čo aj vy hovoríte, budú mať možnosť nahlásiť, že bolo pochybenie a sa to opravilo.
STK umožňuje mať okrem povinných dvoch technikov s plným rozsahom výkonu kontroly zamestnať aj technikov, ktorí nebudú disponovať s plným rozsahom výkonu kontrol. Dobre, tu by som sa zastavil a treba povedať, prečo je málo technikov. Týchto technikov má školiť ten, kto prevádzkuje toto zariadenie. Prečo neposielajú technikov na školenie, aby zabezpečili lepšie prevádzku, a poviem trebárs to, že aby zabezpečil, keď je taký nával na tých STK-čkách, predĺženie pracovnej doby, otvorenie soboty aj nedele? No práve kvôli tomuto. Lebo nemajú dostatočné množstvo technikov. Ale keď tá STK-čka bude mať vyšší obrat, spravím viacej áut, samozrejme, aj príjem finančných prostriedkov do tej firmy je väčší, takže to je priamo úmerné, že môže školiť eventuálne viacej technikov, otvárať dlhšie a zabezpečiť to, aby bolo.
A vrátim sa k tomu, dobre sa pamätáte, keď sme dávali liberalizáciu STK-čok do vlády, bol s tým problém, neprešlo tak, jak som si to ja predstavoval, ja som chcel otvoriť úplne trh, išlo to s nejakými obmedzeniami, ale je o ix, ja neviem, 40 alebo 50 STK-čok viac na Slovensku. Pamätáte sa na to, že aj vás určite navštívili tí, ktorí STK-čka vtedy vlastnili, a povedali nám, my sme využití len na 50 % za toho stavu, ktorý bol vtedy a prechádzali autá. My sme využití, netreba otvárať žiadne ďalšie STK-čka, lebo my sme využití len na 50 %.
Prečo to hovorím? No vtedy to išlo tak. A poviem vám ešte jednu takú kuriozitu. Zisťovali sme, že čo sa najviac predáva teraz v mototechnách alebo kto má autodiely, súčiastky, neviem, jak sa to teraz volá, no katalyzátory. Pretože prechádzali autá pred emisné kontroly bez katalyzátorov a bolo to robené, ako bolo. Každý odovzdal určitú kolkovú známku, dobre viete, niekde na STK-čkách bola jedna kamera, ktorá to nejakým spôsobom si nevšimla, všetko bolo v poriadku, autá prechádzali. Tak jako toto chceme? Toto je cesta? Toto nie je cesta.
To, čo hovoríte, že ráno o druhej musí sa ísť postaviť do radu. Áno, lebo bol som, navštívil som asi sedem staníc STK a som kontroloval, vlastne som sa pýtal, kedy by som sa mohol prihlásiť. No tam stoja ráno v rade, kde nie je poradie, oni berú tak, v akom poradí prídete a zoberú vás a spravia. A prečo to robia tak? Lebo dovážané autá zo zahraničia na jednom návese alebo prívese, alebo jak sa to volá, môže byť päť, šesť áut naložených, ktorí do siedmich dní musia zlegalizovať to auto na Slovensku. Čiže on to musí spraviť do tých siedmich dní, musí mať STK-čku a všetko, čo s tým súvisí, VIN kód a tak ďalej a to potom ich môže zlegalizovať.
Otvorme trošku oči a hovorme prečo. Áno, hovoríte o tom, že dôchodcovia, no niektorí, teraz už bol taký poplach veľký a hovorím, už teraz sa zaregistrujem, lebo v decembri mi končí STK-čka, tak už teraz musím ísť rýchlo, rýchlo. Toto je práve, práve zlým, zlou komunikáciou, to ide k tým ľuďom a sú nervózni. Lebo sa pýtam, kedy končí vaša STK-čka? No viete, už v decembri končí, ale ja už som nervózny, aby som ju mal.
My sme rozšírili, je ten systém, neviem, či ste vy zaregistrovaný v tom systéme na ministerstve, že keď vám to zvoní, že za 30 dní, ale teraz už, myslím, sme to predĺžili na 60 dní, vám povie, vás vyzve, že dávajte si pozor, lebo končí vám STK-čka. No nehovorte mi, že neviete to vyriešiť do 60 dní. Lebo v mojom susedstve práve je STK-čka, kde chcem ísť a tam je trošku viacej ľudí a dostanem za dva týždne termín. Nikde mi nepovedali, kde som bol na STK-čok, a neklamem vám, ako dlhší termín ako dva týždne, desať dní. Možnože niekde sa stane v meste na jednej STK-čke, kde možno ľahšie prechádzajú tie autá a pôjdeme sa na to pozrieť na tie STK-čka, že každý sa tam ženie, lebo jednoducho tam je klzkejší terén, možno rýchlejšie to auto vyjde z tej dráhy.
Ale toto nemôže takto fungovať. Ja som, ja fakt som s tým stotožnený, že ak, ak pri týchto malých úpravách ešte povolíme jeden technik, vyškolený technik, ale školenie technikov nie je naša vec, to je vec toho podnikateľa. Keď má plno áut, tak tam musí vyškoliť technika, aby mohol ísť, čo ja viem, aj večer alebo na dve smeny robiť, no nikto to nerobí. Prečo? Lebo musí zaplatiť technika, musí zaplatiť nejaký nadčas a tak ďalej. Možno také, s tým som sa ešte nestretol, aby STK-čka bola v sobotu alebo nedeľu otvorená pri tomto režime, že ľudia čakajú ako, ako na salámu za socializmu, na uherák, myslím, že keď raz doniesli do mesiaca. Tak možnože sa niektorí pamätáte. (Povedané so smiechom.)
Takže tu sú tie priame malé dopady na to, ale ani ja by som nebol rád, keby sme nejak, aj, aj čo bude niekto iný tu stáť na mojom, aby zrušil tieto dvojkamerové systémy. Lebo ten dvojkamerový systém odhalí príchod auta, prechod cez, prechod cez tú celú kontrolnú linku, ukončenie. Jednoducho vtedy sa to dá najlepšie kontrolovať, že bol tam.
A musím povedať také niečo, bol som minulý týždeň v Poľsku s ministrom Adamczykom a vyžiadal odo mňa tento náš zákon, že tak jak pamätáte sa, keď sme prijímali túto liberalizáciu týchto STK-čok, tak, tak hovoril, že v Poľsku je to tak, v Poľsku je s tým problém, bordel, no už práve Adamczyk zobral, že aj ja tam musím namontovať tú druhú kameru, aj Česi to majú.
Čo sa my toho bojíme, my chceme čo? Aby tie autá, keď už prešli, aby neboli tí šoféri buzerovaní s vecami, ktoré jednoducho, ale ja chcem, keď na jednej strane bojujeme, že životné prostredie, samozrejme, výpary, plyny, všetko a tak nech to auto má namontovaný ten katalyzátor, keď ho tam potrebuje mať. Ináč, aby ste vedeli, sú odstupňované roky výroby áut, čo musí mať, keď vyrobené auto roku 1980, potom ´90, potom 2000 a tak ďalej. Tam sú kritériá, tam sa nedá klamať. Vy ten, vy ten celý protokol z tej STK-čky aj emisnej dostanete, tam je všetko napísané, však odmeriam výfukové plyny, všetko a v tých normách, ktoré je to auto toho typu roku výroby, musí mať. My nemôžme od škodovky alebo 120-ky škodovky vyžadovať to, čo vyžadujeme od áut, ktoré boli vyrobené pred pol rokom. Nehovorím pred štyrmi rokmi, lebo vtedy musí ísť na STK-čku. Sú úplne iné parametre.
Neplašme sa tu s tým, že my chceme, ja chcem jednu vec dosiahnuť, keď povedia, že životné prostredie, keď to auto má mať katalyzátor, nech ho má. A bol by som nerád, keby mojich vnukov nezrazilo auto, ktoré je, neďaleko odo mňa je STK-čko, a keď vyjde z STK-čka a nebude mať dobré brzdy, aby ho nezrazil. O to ide, o nič iné, ja nechcem nikoho buzerovať. Prečo by som buzeroval?
Treba ešte nad tým uvažovať, že neotvoriť ešte ten trh, ešte väčší trh, ale hovorím, reakcia týchto podnikateľov bola taká, že však my sme len na 50 % využití. No, páni, dámy, asi to pravda nebola, asi to bol pre niekoho veľmi dobrý biznis. A ja vždy hovorím, prečo len jedno mäsiarstvo môže byť v jednej dedine alebo v jednom meste? Iný nemôže byť? Prečo nie? To je také istá podnikateľská činnosť.
A, samozrejme, to, čo ste povedali, technikov je málo, na to som odpovedal, to je v kompetencii toho, ktorý podniká v tomto smere, nech vyškolí tých technikov. Samozrejme, aj v skúškach sme spravili určité povolenia, pri špeciálnych skúškach pre týchto technikov. Sú to iné skúšky a mali by ich zaplatiť, tých technikov, prečo odchádzajú z jednej STK-čky do druhej, lebo, lebo každý si chce uschovať peniaze len pre seba a nechce dať.
S tými nálepkami súhlasím, to už som ja tiež na tom začal pracovať ešte pred rokom. Je to stav taký, že tento, takýto podobný zákon alebo úprava zákona sa môže zaviesť vždycky rok k 1. januáru, pretože tá firma, ktorá má to zadanie tej nálepky, teraz už asi vyrába postupne. Takže aby vedela, že kedy bude, ja s tým ako súhlasím, kedy vedela, že kedy bude zaseknuté a odvtedy už bude platiť nový zákon. Asi v tomto smere sa to dá vyriešiť, ja nemám s tým problém, uvidíme, jak sa za to zahlasuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:35 - 9:37 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dôvody na vypracovanie tohto návrhu sú nasledovné:
- zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia 2018/858, ktorým sa zároveň zrušuje európska smernica 2007/46,
- zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice 96/53, keďže táto bola zmenená jedným európskym rozhodnutím a jedným európskym nariadením,
- zosúladiť niektoré ustanovenia zákona č. 106/2018 s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä rozsudkom Súdneho dvora 4. komora 24. januára 2019 vo veci C/326 týkajúcim sa preregistrácie vozidiel,
- riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie s prihliadnutím na poznatky, skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie súčasného platného zákona o prevádzke vozidiel.
Návrh zákona obsahuje tiež sprievodné novely čl. 2 a 4, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 253/2015 Z. z. a zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona počíta s novelizáciou sedem vykonávajúcich vyhlášok, návrhy tohto, týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:31 - 9:34 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Asi úplne do detailov vám neviem odpovedať na tieto drobné veci, ktoré ste povedali, ale viem objasniť, že v čom je tento návrh zákona priechodnejší a povoľnejší v tom, aby sa dotkol ľudí, čiže, samozrejme, v druhom čítaní budem vedieť na to zareagovať, ak budú konkrétne otázky a budete počuť konkrétne odpovede.
Návrh novely zákona umožňuje inštruktorovi autoškoly vykonávať výcvik aj vo viacerých autoškolách, toto zatiaľ nebolo. Čiže on môže svoj čas využiť, keď má voľný, ísť do ďalšej autoškoly a robiť túto činnosť.
Na rozdiel od doterajšej úpravy inštruktor bude môcť vykonať výcvik v autoškole na základe pracovných možností, aké dáva Zákonník práce, a nemusí to byť len pracovný pomer. Čiže to tiež ideme v ústrety tým, ktorí robia s tými vecami.
Prevádzkovateľ autoškoly si bude môcť zriadiť aj prevádzku na inom mieste, ako má sídlo, ako má sídlo materská autoškola, v rámci príslušného okresného úradu v sídle kraja. Čiže nemusíte mať jedno v jednom meste, môžte mať aj viacej autoškôl v rámci kraja.
Žiadosťou vydané inštruktorské oprávnenia bude môcť zažiadať a podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja.
Zjednocujú sa pojmy autocvičisko a náhradná výcviková plocha, čím sa zjednodušuje jedna z podmienok na zriadenie autoškoly.
Inštruktorské oprávnenie už nebude viazané na 25 rokov.
A pri príprave novely nezabudli sme ani na ZŤP získané vodičské oprávnenia, čo sa týka v zmysle zjednodušenia požiadavok na vydanie výcvikového vozidla. Čiže ZŤP môže robiť výcvik aj vo vlastnom prispôsobenom aute tým, že s ním bude inštruktor, to je tiež pozitívum.
A čo sa týka výcviku vlastne skúšok týchto vodičov, bola to požiadavka aj na základe týchto povolení, ktoré sa rozširujú a dávajú možnosti. Bola tam požiadavka aj zriaďovateľov týchto výcvikových, výcvikových autoškôl.
Ale jednoducho mám taký pocit, že tu niečo si pletieme, lebo podľa mojich informácií, a musím to vyhľadať v zákone a teraz práve na to neviem odpovedať, že práve sa predlžuje trvanie, keď spravíte skúšku ako inštruktor na autoškolu, tak nebudete musieť chodiť tak často, ale bude to mať trvanlivejšiu dobu platnosti. Ale toto presne overím, nechcel by som zavádzať, lebo som to nenačítal teraz.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:23 - 9:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a ustanovujú sa aj nové podmienky pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získavanie a predĺženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly. Predkladaný návrh zákona tiež reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly, aj s požiadavkami na technickú základňu autoškoly.
V súlade s uznesením vlády č. 228/2018 Z. z. návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa predkladaným návrhom zákona zrušuje miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu. Na základe uznesenia vlády 469/2018 sa predkladaným návrhom tiež vykonáva transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej, osobnej dopravy, a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Predkladaným návrhom zákona sa preto novelizuje zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii, pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, ktorú vykonávajú autoškoly.
V nadväznosti na navrhované zmeny o zákone o autoškolách sa mení aj zákon č. 359/2000 o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 21. augusta 2019 uznesením č. 362/2019.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:20 - 9:22 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem aj od pána poslanca Ivana tieto veci. Samozrejme, je to na zváženie. Tu hovoríme o 8a, čo ste povedal, že budovy, ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021. Čiže tam si myslím, že je dosť času, a uvidíme, akým smerom pôjde tá mobilita, elektromobilita, či iné pohonné hmoty. Súhlasím s vami. Je to na zváženie. Samozrejme, tam, kde treba predprípravu, predprípravu, a sú asi tie ochranky, ochranné káble alebo ochranné potrubia, v ktorých sa potom môže natiahnuť elektrický kábel, ale myslím si, že sa to nevzťahuje na jedno garážové miesto, čo máte v súkromí, tam nabíjačka nie je problém, pretože to neni verejné miesto pre, pre aj cudzieho státia, čiže tam si dáte také zariadené, aké chcete. Ak máte také auto, tak ho budete nabíjať. Nebude to nejakým spôsobom obmedzovať vydanie stavebného povolenia.
Otázka fakticky je, či, kto je malý podnikateľ a kto je veľký podnikateľ. No niekedy malí podnikatelia tiež stavajú budovy, ktorá bude obsahovať 50, 80, 100 bytov, kde vytvoria garážové státie a miesta. Myslím si, že ťažko povedať teraz, že sa to vzťahuje na veľkých developerov alebo aj na menších. Čas ukáže, myslím si, a v tomto momente neviem ďalej na to zareagovať. Sa spýtam na to, že dôvody a presné asi ustanovenie zákona potom povie, presne vyšpecifikuje, že čo máme na mysli a jak by sa to malo realizovať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2019 9:03 - 9:05 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dovoľujem si, dôvodom vypracovania tohto návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/844 do právneho poriadku Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti ministerstva. Účinnosť návrhu zákona navrhuje v súlade s transpozíciou dátum 10. marca 2020.
Návrh zákona zohľadňuje zmeny smernice a len dopĺňa a spresňuje existujúce opatrenia bez koncepčných zmien v právnej úprave, obsahovo spresňuje niektoré definície a rozširuje požiadavku na obsah dlhodobej stratégie obnovy budov, fondu budov. Na podporu elektromobility sa zavádza povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia pre vlastníka novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, resp. nebytovej budovy s viac ako dvadsať parkovacími miestami.
Predpokladaný návrh zákona bol schválený, predkladaný návrh zákona bol schválený uznesením vlády 274 zo dňa 4. júna 2019.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 15:05 - 15:08 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Neviem, či to prvé konštatovanie, o čom ste hovorili, o okrúhlych pečiatkach, pán poslanec, toto si vyprosujem. V tejto republike fungujú zákony. A kto má okrúhle pečiatky, je zodpovedný za to, kam tú pečiatku dá alebo nedá. Dobre? Aby sme si to dali na pravú mieru. Vy furt napádate a neviete, čo napádate, pán poslanec.
Druhou otázkou ste zabil prvé konštatovanie. Za čo sme my zodpovední? (Reakcia z pléna.) Za čo sme my zodpovední, pán kolega? Teraz rozprávam ja, nie, ja, prepáčte, potom môžte pýtať si slovo nabudúce, ak prídem sem, lebo otázku určite dáte. Ale toto nie je v poriadku, čo aj píšete, aj rozprávate, pretože je to, viete, to je populistické, čo vy rozprávate, pretože v živote ste ministrom nebol a možnože keď raz budete, tak uvidíte, čo je to sedieť na ministerskom mieste. A ja vám prajem, nech ste niekedy a potom budete riešiť tieto veci, ktoré sú dennodenne na programe, či pri diaľnici D4/R7, či pri Višňovom, či pri hociktorom inom a vy rozprávate tu o pečiatkach ako o veciach. Ani neviete, že stavebné povolenia na stavbu kríženia D4/D1 sú vydané všetky tak, jako potrebujú byť. Koncesionár môže robiť všetky tie vetvy, ktoré, na čo má vydané stavebné povolenie, na, vydané na všetko.
Čiže nehľadajte tu, hľadajte to potom od júna a augusta druhého, nabudúceho roka, keď Národná diaľničná spoločnosť eventuálne to trasovanie a tie trasy, ktoré má tendrovať on a ktoré tendruje, nebudú dokončené. Vtedy vznikne kompenzačná udalosť, aby sme to nazvali tak, jak sa to menuje. Ale vy tu rozprávate dopredu, ani neviete o čom. Vy rozprávate o tom, že v roku 2023 bude dokončená D4/R7. To je klamstvo. V roku 2023 má byť rozšírená diaľnica až po, na štyri pruhy, vtedy dokončia v roku 2023, čo nemá spoločného s D4/R7. To sú ďalšie stavby, ktoré v tej trase sa robia. Len neviem, vy jednoducho, niečo som vám odpísal večer na mail, zas ste tam písal niečo také, čo nie je pravda.
Pán kolega, ja vám prajem zo srdca, aby ste bol zas ministrom dopravy a uvidíte, jak je to, jak to chodí v praxi, jak vy budete reagovať na veci, čo som dneska sedel, prepáčte (minister si odkašlal), dneska sedel s Španielmi o týchto veciach, čo vy rozprávate, v pondelok sedím s bankami, ktorá banka nepovolí vám, nebude financovať cestu, keď je tam niečo, čo je neodpratateľné. O čom vy rozprávate? Vy vymýšľate tu epizódy, to asi môžte ísť do škôlky deťom rozprávať rozprávky, len prepíšte tam Macejko, dajte tam pomlčku, dajte tam myš a bude to dobré. Bude to dobré, počúvajme.
Ale toto nie je pravda, čo hovoríte. Jednoducho toto ma trápi, toto ma trápi, čo vy tu hovoríte, lebo hovoríte nepravdu. Áno, tu sa dá povedať všetko, lebo máte imunitu. Môže tu hovoriť všetko, kto koho zabil, kto koho nezabil, kto je a tak ďalej. Ale realita je niekde úplne inde, pán kolega... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, uplynul čas, ďakujem pekne.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

12.9.2019 14:57 - 15:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Ako vždycky, musím vám na ňu odpovedať a som pripravený.
Na zá... (minister sa zasmial), ale; na základe môjho poverenia na vykonanie kontroly špeciálny stavebný úrad pre diaľnice dňa 10. júna 2019 začal vykonávať štátny stavebný dohľad podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda tzv. stavebného zákona. V rámci štátneho stavebného dohľadu špeciálny stavebný úrad požiadal o konzultáciu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Zároveň požiadal o súčinnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, odbor kriminálnej polície, a uskutočnili rokovanie, uskutočnil rokovanie s Národnou diaľničnou spoločnosťou ako so spracovateľom ekoauditu, ako aj s hodnotením diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
Špeciálnemu stavebnému úradu bolo dňa 12. júna 2019, 12. júla, aby ste, presne je zápis, zo strany sekcie projektov verejno-súkromného partnerstva predložené vyhodnotenie výsledkov ekoauditu, odberu vzoriek násypného materiálu zo dňa 7. júna 2019, vykonaného akreditovaným skúšobným laboratóriom, tzv. ekoaudit dva. V troch vzorkách odobratých v kilometri 0,8 až 1,3 D4 bol detegovaný azbestový materiál. V týchto troch vzorkách bol znovu dokumentovaný výskyt azbestového vlákna chryzotil, ktorý býva využívaný napríklad na výrobu žiaruvzdorných a hlukových izolácií, azbestovo-cementových panelov, brzdových obložení a tak ďalej, motorových vozidiel s nehorľavým textilom a tak ďalej.
Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice preto zaslal dňa 23. júla 2019 zhotoviteľovi výzvu na nápravu, ktorou vzhľadom na závažnosť zistení nariadil zhotoviteľovi zastaviť navážanie a používanie materiálov, ktoré nie sú schválené na použitie pri výstavbe, a špecifických materiálov obsahujúcich azbestové vlákna, čo sa podľa mojich informácií aj stalo.
Úrad zároveň konštatoval, že materiál obsahujúci azbest nie je v súlade s podmienkami stavebného povolenia, okrem iného si vyžiadal predloženie harmonogramu sanačných opatrení, ako aj informáciu o tom, kde všade bol použitý nevhodný materiál, a to vo vzťahu k takému materiálu postupovať obdobne ako pri zistenom nevhodnom materiáli obsahujúcom azbestové vlákna. Čo je pre mňa takisto dôležité, úrad nariadil zabezpečenie dostatočných organizačno-technických opatrení na stavbe, aby boli dodržané postupy riadenia a kontroly kvality a podobné excesy na stavbe sa už neopakovali.
Vzhľadom na priebežné dopĺňanie dokladov zo strany zhotoviteľa a na základe výzvy ďalšie odoberanie kontrolných vzoriek zo strany zhotoviteľa a predloženie výsledkov ich vyhodnotenia, štátny stavebný dohľad zatiaľ nie je ukončený. Významným krokom pri ďalšom postupe bude spolupráca s políciou, ktorá tiež odobrala rozsiahle vzorky a ich výsledky ešte presnejšie určia potrebu prípadných sanačných opatrení.
Rezort dopravy postupuje podľa tejto záležitosti maximálne transparentne a všetky správy, ktoré je možné poskytnúť verejnosti, okamžite zverejňujeme. Verím, že napríklad už koncom tohto mesiaca takto bude možné zverejniť výsledky dohľadu, ktoré špeciálny stavebný úrad urobil vo výstavbe niektorých mostov na trase budúcej diaľnice. Úspešné dokončenie tohto úseku je jednou z mojich priorít a diaľnica musí byť postavená podľa platných pravidiel a hlavne musí byť bezpečná pre ľudí, ktorí v jej okolí žijú. Aj ja tam s mojou rodinou žijem na Žitnom ostrove, pán poslanec, ubezpečujem vás, že dávam na to veľký pozor.
Skončil som.
Skryt prepis