Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 14:40 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:40 - 14:40 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pán minister ďakuje za otázku.
Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal jeho odpoveď.
Možnosť zvrátiť proces brexitu tu vo všeobecnosti až do momentu vystúpenia UK z EÚ teoreticky stále rastie. V takom prípade by bolo potrebné, aby EÚ ukázalo, vzalo späť svoj jednostranný akt, t. j. notifikáciu o vystúpení z Európskej únie podľa čl. 50 zmluvy o EÚ, s čím by musela súhlasiť EÚ 27. V opačnom prípade, a to aj v situácii, že by sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, resp. ak by sa nepodarilo ju ratifikovať, členstvo UK v EÚ skončí ex lege automaticky uplynutím dvojročnej lehoty podľa čl. 50 zmluvy EÚ, t. j. k 29. 3. 2011. Zároveň existuje možnosť, aby sa obe strany v prípade potreby dohodli na predĺžení dvojročnej lehoty.
Pokiaľ ide o vyhlásenie vedúceho kancelárie predsedu EK o zastavení brexitu v súvislosti s nezhodami počas rokovania britského parlamentu o tzv. great repeal act, v tomto prípade ide o výlučne vnútroštátnu záležitosť UK, a preto by ani prípadné neschválenie tohto zákona nemalo vplyv na brexit. Účelom uvedeného zákona je zachovať právnu kontinuitu a prevziať do britského vnútroštátneho práva legislatívu EÚ, ktorá momentom brexitu prestane v UK platiť. Následne si UK bude prevzatú európsku legislatívu upravovať a meniť podľa vlastného uváženia, keďže v danom momente už pôjde o britské vnútroštátne právo.
Pokiaľ by nedošlo k schváleniu tohto zákona, znamenalo by to právne vákuum v britskom vnútroštátnom právnom prostredí, odchod UK z EÚ by to však nezvrátilo.
Dovoľte mi však využiť tento čas aj na poskytnutie aktuálnych informácií k samotnému procesu negociácií. K dnešnému dňu prebehli tri kolá rokovaní, posledné minulý týždeň 28. až 31. 8. 2017, strany zatiaľ nedospeli k výraznému posunu v žiadnej zo zásadných tém, s výnimkou užitočných diskusií o írskej otázke a čiastočne aj o otázkach práv občanov.
V oblasti práv občanov bol dosiahnutý konsenzus v otázke dôchodkových práv, ktoré by mali byť zachované v súlade s právnymi predpismi EÚ, čo by aj v budúcnosti zaručilo výplatu ex post dôchodkov EÚ. Toto bola pre vládu Slovenskej republiky veľmi dôležitá otázka, aby sa podarilo zaistiť a garantovať vyplácanie dôchodkov pre našich občanov, ktorí v UK pracovali alebo ešte pracujú.
Najväčším problémom zostáva otázka finančného usporiadania, kde UK kladie prekážky a nechce uznať svoje finančné záväzky presahujúce dátum brexitu. Najakceptovateľnou je pre UK ďalej aj jurisdikcia Súdneho dvora EÚ, aj keď Briti už čiastočne zmenili rétoriku a pripúšťajú nepriamu jurisdikciu cez špeciálne vytvorený rezolučný arbitrážny mechanizmus. Prioritou EÚ 27 je aj naďalej rokovať sekvenčne, t. j. najskôr vynegociovať základné parametre odchodu UK z EÚ, až potom začať negociácie budúcich vzťahov. Napokon záujmom UK je rokovať o odchode z EÚ súbežne s rokovaniami o nastavení budúcich vzťahov. Osobitne, pokiaľ ide o budúcu dohodu o voľnom odchode, zelenú posunúť do druhej fázy rokovaní však môže dať jedine Európska rada, ktorá musí konštatovať dostatočný pokrok v rokovaniach, čo nateraz nie je možné konštatovať. Vzhľadom na patovú situáciu okolo finančného vyrovnania sa nachádzame relatívne ďaleko od toho, aby Európska rada na svojom stretnutí v októbri odsúhlasila prechod do negociačnej fázy a o budúcich vzťahoch. Čas nám beží neúprosne rýchlo a mne osobne sa zdá, že momentálne sme v hre, kto vydrží viac.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:40 - 14:40 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za otázku. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som odpovedal.
Vážený pán poslanec, môžme konštatovať, že odvetvie zamestnávajúce viac ako 300-tisíc ľudí generujúce pridanú hodnotu do výšky 9 mld. eur v poslednom období veľmi dobre napreduje, pričom vlani cestovný ruch zaznamenal rekordný rok, keď aj na Slovensku sa ubytovalo viac ako 5 mil. návštevníkov. Ako ukazujú oficiálne štatistiky cestovného ruchu, nastúpený trend pokračuje aj v tomto roku, keď podľa aktuálne dostupných údajov za prvý polrok 2017 vzrástla návštevnosť Slovenska medziročne o takmer 10 %. Vzhľadom na to, že vývoj a podľa predbežných ohlasov z regiónov, ktoré indikujú veľmi úspešnú letnú sezónu, môžme predpokladať, že nenastane žiadna mimoriadna situácia, keď bude rekord v počte návštevníkov, ako aj v počte prenocovaných prerokovaný (pozn. red.: správne "prekonaný").
Som rád, že tento trend cestovného ruchu začína napredovať. Treba povedať, že vlani, samozrejme, boli, čo je dôležité, ľudia si uvedomujú, že sme bezpečná krajina, preto je to dôležité, aby sem chodili. Na druhej strane mám taký pocit, že sa služby a všetko, čo s tým súvisí, sa pohli dopredu a veľa máme registrovaných ľudí, ktorí už viacnásobne navštívili Slovensko, čiže idú za kvázi zlepšenou kvalitou, ktorá tu bola.
Ďakujem pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:26 - 14:28 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Od tejto prebiehajúcej tretej výzvy očakávame, že sa zvýši záujem občanov o kvalitnú obnovu svojich rodinných domov, ktorý sa snažíme podporovať formou príspevku na zateplenie. Už po prvom mesiaci predkladania žiadostí je vidieť výrazný postup v kvalite žiadostí voči predchádzajúcim výzvam, ktorý poukazuje na väčšiu snahu vlastníkov domov a ich zodpovednejší prístup k zvyšovaniu kvality svojho bývania, ako aj znižovaniu nákladov na energiu.
Veríme, že tento program bude prístupnejší aj vďaka úpravám zákona, podľa ktorých je možno poskytnúť vyšší príspevok ako v minulosti, až 8 800 eur, pričom je možné do nákladov započítať aj výmenu starých neefektívnych kotlov za nové a účinnejšie. Zvýšením príspevku na vypracovanie súvisiacej dokumentácie z 500 euro na 800 euro vzniká predpoklad, že financovanie kvalitnejšej projektovej prípravy, a teda v konečnom dôsledku aj kvalitnejšej realizácie samotnej obnovy rodinného domu.
Tuto treba ešte povedať teraz, dneska som sa pýtal, aký je stav, že viac ako 150 uchádzačov už sa uchádza za tú krátku dobu, sú tie výzvy jednoduchšie, sú tiež pre občanov čitateľnejšie a, samozrejme, starší občania nemajú s tým taký veľký problém, ako mali doteraz. Myslím si, že táto výzva, pokiaľ dobre viem, ešte mesiac je vonku, že naplníme tých 500 rodinných domov, opravu a zateplenia, výmenou tých vecí, ktoré s tým súvisia.
Na druhej strane, čo som aj ráno povedal, že toto je aj výzva pre mladšie rodiny, pretože každý nemá na to, aby staval nový, pekný rodinný dom, ale môže kúpiť starší dom a na základe týchto predpokladov ho môže pekne zatepliť, opraviť kúrenie a tieto veci, čo s tým súvisia. Myslím si, že to bolo dobré opatrenie a tých 8 800 euro nie je málo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:24 - 14:26 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, súhlasím s vami, pretože cesty I. triedy by sa mali opravovať nie vtedy, keď niekto vyhlási havarijný stav, ale priebežne. Tým, že Slovenská správa ciest neni spolu s NDS-kou, čiže má svoj vlastný rozpočet, ktorý je podhodnotený, to vieme, a preto sa pokúsim robiť opatrenie, že pri zlúčení Národnej diaľničnej spoločnosti, ak sa to podarí do budúceho roka s NDS, bude len jedna firma zastrešovať tak opravy, ako údržby ciest.
A poviem to prečo. Pretože najviac vozidiel chodí cestami I. triedy na Slovensku, to je najširšia dopravná sieť, ale mýto z týchto ciest dostáva Národná diaľničná spoločnosť. Treba však povedať, keď ja viem približne, že je to 60 mil. eura za rok z tohto mýta, a keby tú návratnosť do ciest I. triedy sme vedeli garantovať, a možno tým zlúčením to budeme vedieť, že sa vráti, kde sa vyberie to mýto, tam sa vráti, to je 60 mil., a potom sa dostaneme do stavu, že každý rok môžme naplánovať úseky, ktoré sú v najhoršom stave, mosty atď.
Nič nerobíme teraz, len ideme zrekonštruovať ďalšie mosty, ktoré sú v havarijnom stave, z extra rozpočtu, ktoré sme žiadali od ministerstva financií, ale to nie je riešenie. Musí tam byť nejaká, nejaká možnosť neustále tieto cesty, nečakať na to, kým budú havarijné stavy, ale opravovať, pretože tam ide najväčšia premávka. A keď vieme otočiť tie peniaze naspäť do ciest I. triedy, tak myslím si, že tá konštruktívnosť tam bude.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:13 - 14:23 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som odpovedal.
Vážená pani poslankyňa, ak máte, asi máte nesprávne informácie, pretože súťaž na zhotoviteľa stavebných prác mosta v Nižnej nie je ukončená, a preto sa nemohlo začať s opravou. Slovenská správa ciest, ktorá má túto stavbu na starosti, v rámci vyhodnotenia súťaže vyradila jedného uchádzača. Keďže sa táto firma odvolala, celý proces nie je uzatvorený a Slovenská správa ciest musí postupovať v zmysle zákona.
V súčasnosti Slovenská správa ciest pripravuje zaslanie kompletných podkladov k uvedenej súťaži na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý pristúpi k preskúmaniu postupov a záverov obstarávateľa. Ukončiť súťaž bude možné až po dodaní stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie a verím, že bezodkladne potom sa začne aj s opravou mosta.
Ak chcete vedieť, ako dlho tento proces potrvá, tak to nie je asi otázka na mňa, pretože rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie je nezávislé.
Ale dovoľte, aby som povedal k tomuto pár mojich vecí, ktoré mám. Viete, tento most sa veľmi rýchlo vyhlásil ako havarijný stav. Do tej doby ten most funguje. Síce v jednom pruhu, vieme, sú tam semafory. Ale to môžme hneď spochybňovať, či tento most bol úplne v havarijnom stave. Čo nechcem spochybňovať. Nejakí odborníci to tam povedali. Teraz je to ako realita, keď niečo chcem opraviť, tak pozbieram nejakú skupinu ľudí, ktorá má na to nejaké oprávnenia. Nechcem ich spochybňovať, ale všetko vyhlásia za havarijný stav. Preto hovorím len, že ten most naďalej funguje, a ja viem, že sú tam problémy, ktoré treba odstrániť.
Keby sme v tom čase konali tak najrýchlejšie, čo sa dalo, že keby bola priamo vybratá firma, ktorá ten most opraví, to by bola možno ďalšia otázka od nejakého poslanca: Prečo práve tá firma neišla do súťaže? Teraz to súťažíme. Ten, kto, samozrejme, nevyhral tú súťaž, nechcem, neviem prečo, tak sa odvolal a teraz stojíme na tom, že úrad rozhodne. Mám na to asi takú mienku ja osobne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

7.9.2017 10:57 - 11:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpením Ekvádoru k existujúcej dohode o obchode s Kolumbiou a Peru sa posilňuje právny rámec pre obchodné štáty v Európskej únii s touto krajinou a uľahčuje vzájomný obchod a investície. Okrem toho pristúpenie k dohode predstavuje pre Ekvádor príležitosť vykonať hospodárske reformy, integrovať sa do globálnej ekonomiky, zvýšiť blahobyt, ako aj upevniť rast záujmu zlepšenia životných podmienok obyvateľov.
Samostatná dohoda o obchode bola podpísaná medzi EÚ, Kolumbiou, Peru dňa 26. júna 2012, pričom s Peru sa uplatnilo od 1. marca 2013 a s Kolumbiou od 1. augusta 2013. Rokovania o pristúpení Ekvádoru do tejto dohody sa začali v januári 2014, ukončené boli v júli 2014. Protokol bol podpísaný všetkými zmluvnými stranami po zasadnutí Rady pre vonkajšie záležitosti obchodné 11. novembra 2016 v Bruseli a predbežne sa vykonáva od 1. januára 2017.
Pre krátkosť času poskytnutého členským štátom EÚ na prípravu podpisu nebolo možné prerokovať protokol pred jeho podpisom. V súlade s pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax bolo treba, teda predkladám na odsúhlasenie aj o podpis. Protokol je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá právo alebo povinnosť fyzických osôb alebo právnických osôb, podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky sa pred jej ratifikáciou prezidentom vyžaduje vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a ktorá sa po ratifikácii vyhláseným spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, je v súlade so zahraničnoobchodnými záujmami Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a vyslovenie súhlasu s protokolom o pristúpení.
Ďakujem za pozornosť. Koniec.
Skryt prepis
 

7.9.2017 10:47 - 10:48 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
V predloženom návrhu zákona sa navrhuje možnosť podporiť nový typ nájomného bytu, a to štartovací byt. Ide o nájomný byt bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 m2 a limitovanou dĺžkou nájmu pre oprávnenú domácnosť maximálne na šesť rokov. Na obstaranie takého bytu sa navrhuje možnosť poskytnutia vyššieho podielu dotácie, garážové stojisko v rámci obstarávania technickej vybavenosti.
Návrh zákona obsahuje taktiež úpravy a doplnenia, ktoré spresňujú podmienky pre poskytovanie dotácií a povinnosti vlastníka nájomného bytu ohľadom tvorby fondu prevádzky a údržby opráv.
V rámci rokovania výborov boli prijaté pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe výborov, a s odporúčaniami gestorského výboru súhlasím.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.9.2017 10:44 - 10:46 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za otázky alebo úvahy, ktoré ste povedali. Samozrejme, nie je jedno, či 160 m2 alebo 120 m2, ale ja si viem predstaviť a aj ja som vychoval deti v menej ako 120-metrovom dome, rodinnom dome, a, chvalabohu, sú zdraví, vyspelí, skončili vysokú školu. Ale rozumiem tomu, rozumiem tomu, čo hovoríte, pán poslanec, že treba byť, štát je preto, aby vytvoril podmienky. Samozrejme, my s tým súhlasíme, ale finančné prostriedky sú jedna vec a druhá vec sú 160-metrové byty alebo 120-metrové.
Treba len povedať, že tento rok všetky nájomné byty, ktoré boli podané na ministerstvo dopravy, vo výške 25 mil. dostali podporu, pôjdu von. A dobre sa nám javí aj možnosť, a treba tu povedať o možnostiach, samozrejme, o zatepľovaní starších domov ako desať rokov. A prečo to hovorím? Pretože tie sú tiež možno menej ako 160 m2, sú to tie 15-metrové alebo 12 x 12 domy, teraz neviem presne, aj so všetkými múrmi obvodovými, ale v konečnom dôsledku aj to je možnosť pre mladé rodiny. Keď im týmto predĺžime životnosť, vymeníme okná, zateplíme a to, čo sme zaviedli, zákon, ten jednoduchší spôsob možnosti nadobudnúť finančné prostriedky za týmto účelom, si myslím, že tiež je jedna možnosť kúpa týchto starších domov, zateplenie, oprava a, samozrejme, je to možnosť.
Ale súhlasím s vami. V tomto kole neviem vám podporiť tento pozmeňujúci návrh. Uvidíme hlasovanie, jak dopadne, ale je fakt, že štát musí vytvoriť podmienky. Zatiaľ máme na tieto podmienky, ktoré vytvárame, a za tým si stojím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 10:28 - 10:29 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem vám, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, mení zákon č. 176/2016 a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania, obsahuje navrhované zmeny, a to doplnenie úloh nových účelov podpory, ktorými sú obstarávanie technickej vybavenosti a obstarávanie nájomných bytov a kúpa pozemku k obstarávaným nájomným bytom, rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, ktorým je možné poskytnúť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, rozšírenie okruhu žiadateľov pri fyzickej osobe, u osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do 15 rokov, zvýšenie maximálnej výšky úveru pri obstarávaní bytu a nájomného bytu a určenie podmienok pre možnosť poskytnutia úveru na obstarávanie nájomných bytov vo výške 100 % obstarávacej ceny v obciach, kde je vyšší predpoklad obsadenosti týchto bytov.
V rámci rokovania výborov boli prijaté pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe výborov, a s odporúčaním gestorského výboru súhlasím.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.9.2017 10:20 - 10:27 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem pekne za vaše vystúpenia, myslím si, že boli pozitívneho charakteru, samozrejme, je to prvé čítanie tohto návrhu zákona. A vrátim sa k tomu.
Začal pán Heger, samozrejme, treba si uvedomiť, napriek tomu, čo hovoria štatistiky, na našich cestách bez STK-čok chodí 140-tisíc aut a bez emisnej kontroly 130-tisíc aut. Táto kontrola má zabezpečiť našu bezpečnosť, bezpečnosť toho občana, ktorý bude sedieť v tom aute, a toho občana, ktorý je súčasťou cestnej premávky. Mne nie je jedno, keď môjho dvojročného vnuka prejde na ulici také auto, ktoré nemá dobré brzdy, aj keď chudák chlapec vbehol do tej dráhy.
Prosím vás pekne, a tu hovoríme na jednej strane, že všetko má držať štát, nie je dobré, keď má štát niečo pustiť, to je liberalizácia, prečo to nie je dobré? Prečo nemôže mať, vlastne každý môže mať mäsiarstvo v dedine a neni od jedného výrobcu, ale môže mať. A prečo nemôže mať STK ten, ktorý by sa v živote k tomu nedopracoval, keby nemal nejakú protekciu? O čo nám tu ide?
Chceme pustiť trh, nech sa páči. Zákony dávajú, zákony dávajú, za akých podmienok môže byť pustená STK-čka. To neni, že strieľam do vzduchu. Zákony nám povedia, kontrola, áno, musíme posilniť kontrolu, súhlasím s tým, bude viac STK-čiek, nebude o 40 viac STK-čiek, samozrejme, som si toho vedomý, pretože trh ukáže, jak ste vy povedal, pán Heger, že kto do toho zainvestuje milión, kto otvorí STK-čku za daných podmienok, aby tú činnosť mohol vykonávať podľa zákonov, čiže aj bezúhonnosť, aj všetko, čo s tým súvisí. Na STK-čkách potrebujete mať vysokokvalifikovaných preškolených automechanikov alebo ľudí už skoro inžinierov, ktorí tieto STK-čky a emisné kontroly vedia vykonávať. O čom sa bavíme?
Dobre, sú tam chyby, ja nehovorím, že nie sú, ale poďme ich skúsiť odstrániť. To ste hovorili, že mohli by zaregistrovať tie autá pri nákupe. Viete, tri roky netreba ísť na STK a už veľa ľudí po troch rokoch predá to auto, čiže znovu musí byť preregistrované na to meno, ktoré to auto kupuje, takže je to, do troch rokov sa s tým nejak nezapodievate, kým nezistíte, že, alebo štyri roky mi ukazuje, štyri roky netreba chodiť na STK, ďakujem, ale po štyroch rokoch už vás to tlačí, že zaregistrujem sa, lebo zatiaľ s tým nemám problém. A je to pri viacerých vozidlách. Vyťaženosť 40 %, 46 %, áno, súhlasím, je taká vyťaženosť. Ja som presvedčený o tom, že napríklad tam, kde hustota áut a dopravy na Slovensku, že si ľudia rozmyslia, či tam otvoria STK-čko, keď už tam nejaké otvorené je. Samozrejme, to, čo tu odznelo, sú aj tlaky zo strany tých, ktorí STK-čká majú, ja som si toho vedomý, pretože im otvárame trh, bude konkurencia. Možnože aj bude to mať vplyv na vykonanie STK-čok v tom smere, že budú lacnejšie, keď bude konkurencia. Na druhej strane budeme mať možnosť si vybrať, kam ísť? Nie, v našej obci je len jedna, tak tam musím ísť a tam je práve tá šóra a nechcem ísť do druhej obce, čo sa týka starších šoférov, ktorí majú s tým problém a chodia s tým autom len v tom svojom okolí.
Netreba sa k tomu stavať až tak úplne, úplne pesimisticky. Samozrejme, treba si jednu vec vážiť, že treba posilniť kontrolu, a poviem v čom. Kamerový systém tam musí byť. Ja tam nemusím byť vtedy na kontrole, keď to auto prejde rýchle STK-čkou. Na to je presne určený čas, keď robím kompletnú STK-čku, emisnú kontrolu, koľko to auto musí zotrvať na tom páse. A to sa krásne dá z toho, z toho videozáznamu vyhodnotiť, že koľko tam vôbec bol, či prebehol, dal peniaze niekde, čo tu hovoríte, pán poslanec, niekde tam v tej jame, kde kuká ten technik to auto, či vôbec mu neodpadne výfuk. Neviem to posúdiť. Pozrite sa, keď máte o tom nejaké, nejaké pochybnosti alebo niečo, dajte trestné oznámenie na toho, kto to vykonáva. Ja to neviem ovplyvniť.
A hovoríte, že na ministerstve dopravy, to si vyprosím zas, odkedy som ja, nestretol som sa s tým, že keby niekto dal stotisíce euro alebo neviem koľko za to, aby mohol otvoriť STK. Práve preto, že nemohol otvoriť STK, to viedlo k tomu, že hľadal všetky cestičky, a teraz nechcem povedať, akým spôsobom, nekalými spôsobmi hľadal cestu, aby mohol to STK získať, lebo zatiaľ, kým to bolo obmedzené, asi je to dobrý biznis, aj keď sú vyťažené na 46 %.
Takže toto sú tu, ešte dovoľte mi, aby som sa pozrel, to, čo hovoril pán Heger, otázky. Pán Heger, našiel som si tu, že podľa tohto nového zákona tu musí preukazovať bezúhonnosť. Tam podľa toho zákona, ktorý je teraz v platnosti, nemôžme ísť naspäť do toho, pretože by to, áno, že odkedy, odkedy, v tom momente, keď podá žiadosť, tak bude mať.
Prečo to je 200 eur? Prečo sme zvýšili poplatky, to bola otázka. Zvýšenie poplatkov nie je adekvátne k tomu, o koľko budeme potrebovať ešte posilniť kontrolu. Čiže z toho, čo mi zaplatia tých 600 a 200 eur ako tú požiadavku, vykryje časť nových pracovných síl na to, aby sme mohli zabezpečiť poriadny chod tých STK-čok.
No, prečo spájať STK a emisné kontroly? Dobrá otázka. Ale poviem na to môj názor. Pretože budete mať na jednom konci alebo v jednej dedine budete mať, s prepáčením, v dedine STK-čku a v druhej budete mať emisnú kontrolu a obidve musíte absolvovať, myslím si, že nie je to dobré. Musíte mať tie isté budovy, skoro tie isté zariadenia, myslím priestorovo, že sa to dá spraviť krásne a je s tým problém, že teraz niekde je vydané len na STK-čku a nemá emisiu, lebo emisiu má niekto druhý, myslím si, že toto je dobré riešenie. Samozrejme, autoservisy nemôžu prevádzkovať túto činnosť v tej budove, kde prevádzkujú autoservis. Musia mať zvlášť budovu, zvlášť manažment, všetko to, čo s tým súvisí, samozrejme.
A ešte v krátkosti, čo by som chcel o tom povedať. Pán Kecskés, rozumiem vám, že nesúhlasíte s tým. Asi možno niekto z vášho klubu vlastní STK-čko, ale hovorím vám, čo som povedal na za... (rečník sa obzrel za seba, pohľadom hľadajúc poslanca), ani tu neni, na začiatku, že nejde o to, aby tie STK-čky boli, aby vykonávali svoju prácu tak, aby autá odtiaľ odchádzali v tom stave, v dobrom stave, keď dajú tam to razítko na tri roky, a aby vylučovali tie autá, ktoré musia ísť do toho servisu a nechať, byť opravené.
V krátkosti asi som zhruba odpovedal na tie otázky, ktoré ste kládli, lebo sa, lebo sa navzájom...
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis