Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2017 o 18:19 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2017 18:19 - 18:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Odzneli všetky otázky, odpovede ste si spravili sami. No tak aj za, aj proti, takže málo priestoru mi ostáva manévrovania. To, čo si ja viem zabezpečiť bezpečnosť tých áut, ktoré odchádzajú aj dnešným dňom z linky estekáčok, to len s úsmevom na tvári vám môžem zabezpečiť. To je fakt. Ale idem trošku odzadu.
Hovorili ste tu, po prvé, o bezpečnosti. Samozrejme, tým, že otvoríme ďalšiu estekáčku, dáme niekomu možnosť, to nemá nič spoločného s bezpečnosťou. Tak isto by mala kontrolovať každá estekáčka podľa zákona, ktoré má. Na estekáčkach máme kamerový systém, my vieme, koľko minút musí stráviť jedno auto na estekáčke, keď ho chcú kompletne vybaviť. Je to všetko na kamerách, viete to kontrolovať a tak ďalej. My vieme, že za jednu zmenu, ktorá je osem a pol hodín, môže skontrolovať maximálne dvanásť áut, to je celé, jednoducho tam to viazne.
A hovoríme ďalej o možnosti, pán poslanec, chcel by som sa vás spýtať, keby ste chcel podnikať v tomto fachu, viete, kedy vy dostanete licenciu? Viete, no nikdy, pri tomto stave, nikdy ju nedostanete, pretože sú obsadené všetky kraje, všetky okresy, tie estekáčka fungujú, vy si môžte podávať žiadostí, koľko chcete, tí vás tam, ktorí sú, nepustia. A práve to sú tí, ktorí nechcú, aby sme liberalizovali tento trh. A zabudnite na to, že vy dostanete takéto estekáčky niekedy aspoň možnosť. Čo má robiť štát? Štát musí zabezpečovať možnosť občanom podnikať a má ich kontrolovať. Je to tak alebo nie je to tak? My vám zabezpečujeme možnosť, že môžete. Vy si zvážite, či sa to oplatí alebo nie, a my vás budeme kontrolovať.
Tu pánovi Ivanovi odpoviem, že prečo sme zvyšovali z 200 na 600 euro. Práve preto, lebo keď bude viacej estekáčok budeme potrebovať väčšiu kapacitu kontrol, to je celé. Preto zvyšujem na 600, lebo 600 euro vlastne rozpočet na zabezpečenie kontrol ide z financií ministerstva dopravy, tak tam sme zvážili, nebude to postačujúce, ale v konečnom dôsledku prispeje to k tomu, aby sme mali lepšiu kontrolu a viacej ľudí mohli zamestnať, keď bude viacej estekáčok.
Kontrola, no, jednoducho, tu čo aj pán poslanec Dostál povedal, ja neviem zabezpečiť, že tí ľudia, keď dostanú medzi tie papiere nejaký kolok, tak vám zmeria tak brzdy, ako má zmerať. Ale ten stroj, na ktorom zmeria tie brzdy, vykáže vám, to sa nedá falšovať. Vykáže vám, že sú brzdy zlé, idete na tie bubny, má o tom zápis, záznam, ktoré vy, keď vyjdete z estekáčky a nabúrate a podplatíte niekoho, tak sa vrátite a pozrite sa na to, prešiel som STK a nechytajú mi brzdy? Tak niekto je za to zodpovedný. A to sa dá krásne, lebo vy dostávate protokol z kontroly a nie je to také jednoduché falšovať, lebo to robia stroje.
Samozrejme, o čo tu ide? Ide o to, že tí, ktorí majú estekáčka, a poviem vám na rovinu, jak to bolo, idú tak, že niekto získa v tom kraji alebo v okrese môžu byť dve estekáčka podľa teraz platných noriem, nebudem ich rozoberať, sú zložité. Sú rôzne druhy estekáčok, na osobné autá, na autobusy a tak ďalej, spojené. Niekto dva roky drží licenciu a neotvorí estekáčku preto, lebo ho ten, ktorý má, mu dáva peniaze, že neotvor, lebo potom nepôjde tak trh. No toto chceme? Nemôže byť v meste dve mäsiarstva, nemôžu byť? Pretože len jeden mäsiar môže predávať mäso, no kde sme? Môžu byť, ale prečo nemôžu byť dve alebo štyri estekáčka?
Pán poslanec, vy si zvážite, či zainvestujete 800-tisíc eur, alebo nezainvestujete. Či sa vám to oplatí, alebo neoplatí. A toto je trh. Toto ukáže, však pán Heger hovoril o trhu a potom hneď povedal, bezpečnosť. No bezpečnosť a trh, to sú dve rôzne veci. Jedna vec je trh, trh ukáže, a bezpečnosť vykonania kontroly sú faktá, ktoré sa dajú vyčítať z protokolov, či to auto prešlo, alebo neprešlo, všetko je v protokole. Tí, ktorí chodíte na estekáčky, však dostávate protokoly, nikto to nepozerá, pretože prešiel som estekáčkou, je to v poriadku, ale na protokole máte zaprotokolované, čo všetko sa spravilo.
No už ani neviem ďalšie otázky, čo tu boli. O tom sme sa hlavne bavili, o týchto veciach jednoducho. Ja vám teraz nemôžem sľúbiť to, že čomu to bude nápomocné.
A viem vám povedať jednu vec. Ja som bol minulý týždeň v Prahe u, s ministrom Ťokom. Viete, prečo tam neprešli estekáčka? On mi to povedal. On je za to a fandí nám, aby tu sme otvorili trh, lebo tam to zahatali poslanci, ktorí boli nejakým spôsobom zainteresovaní v estekáčkach. Toto mi on povedal. Tak potom o čom sa bavíme?
Skúste vy, ktorí nemáte estekáčka, ja neviem, na ktorých menách máte alebo nemáte, jak je to porozdeľované, skúste požiadať otvoriť estekáčka. Nechcem vám do svedomia. No nemáte šancu získať estekáčko! Nemáte šancu získať, lebo trh je obsadený. (Reakcia z pléna.) A prečo? 140-tisíc áut na Slovensku behá bez estekáčok. To vieme, to je veľmi presný údaj. 130-tisíc nemá emisnú kontrolu. Niektorým ľuďom sa oplatí lepšie zaplatiť pokutu a neísť na to STK. Nemusí do auta investovať nič. A koho ohrozuje? Ohrozuje sám seba a ohrozuje ľudí, ktorí na tej cestnej premávke sa zúčastňujú. Ide len o to, aby sme vytvorili podmienky tým – a nehovorme, že nečestne –, ktorí chcú čestne podnikať v tomto fachu, nech majú túto možnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2017 17:25 - 17:26 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zároveň sa novelizuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zníženie výšky pokút ukladaných na nepodrobenie vozidla technickej kontrole a emisnej kontrole v ustanovených lehotách liberalizáciou trhu prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, precizácia ustanovenia o bezúhonnosti a o úprave správnych poplatkov za zriadenie stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly.
Návrh, aby sa pokuta považovala za uhradenú v plnej výške, ak prevádzkovateľ vozidiel uhradí do 15 dní jednu tretinu z pokuty a súčasne si v tejto lehote aj splní svoju povinnosť podrobiť vozidlo kontrole, toto opatrenie bude zároveň aj motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti v dostatočnej dobe splnili čo najskôr a tým sa vyhli pokute v plnej výške.
Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, žiadam o podporu tohto návrhu. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 17:20 - 17:22 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu dosiahnutia úplnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí a transpozície rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 a o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej Európskej únii, ktorou sa rozšíria služby v poskytovaní obyvateľom na čísle tiesňového volania 112 o volanie eCall.
Návrh zákona ďalej zabezpečuje rovnaký prístup k tiesňovým službám poskytovaných na čísle tiesňového volania 112 aj pre osoby... (Reakcia z pléna.) Potom, dobre, mi povedzte, že jak to treba vyslovovať. ... osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom krátkych textových správ SMS.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 13. septembra 2017 uznesením č. 420/2017 bez pripomienok.
Ďakujem. Poprosím o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2017 14:57 - 14:59 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem pekne. Nebola to otázka, len konštatovanie, ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.9.2017 14:54 - 14:57 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dobrá, dlhá je. Asi máte nesprávne informácie, pretože nie je pravdou, že Žilinský samosprávny kraj odmietol prevziať úsek cesty kvôli neodstráneným závadám, ako vy mylne tvrdíte. Rozhodnutím ministerstva o usporiadaní cestnej siete zo dňa 19. 11. 2013 bol tento úsek zadaný do cestnej siete. Na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26. 4. 2006, zmluvy z 31. 5. 2006 o odovzdaní a prevzatí majetku a s ním súvisiacich práv a povinností vlastníctva majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest sa mal úsek cesty previesť do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja. Od uvedenia komunikácie do prevádzky, to jest od roku 2008 až do februára 2015, to je sedem rokov, bola komunikácia po podpise preberacích protokolov odovzdaná do správy ŽSK a výkon údržby realizovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Ak od februára 2015 podpisom dodatku č. 3 zmluvy na údržbu výkonu údržby zabezpečuje Slovenská správa ciest prostredníctvom Správy ciest ŽSK, tento stav nastal na základe toho, že pozemky pod cestou neboli majetko-právne vysporiadané a teda kraj nemal možnosť zložiť si danú cestu do majetku. Preto sa rozhodol postupovať v zmysle bodu G1 rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete v roku 2013, ktorým bol slovenský, ktorým bolo Slovenskej správy ciest odo ukončenia prevodu vlastníckeho práva k úseku preložky cesty uložené vykonávať všetky práva a povinnosti v tejto pozemnej komunikácii.
Slovenská správa ciest vykonáva v danom úseku cesty štandardnú údržbu a niektoré z jej činností si objednávanú aj Žilinský samosprávny kraj. Aby sa tento stav uviedol na správnu mieru, je nevyhnutne dokončiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov, aby všetky práva a kompetencie týkajúce sa správy komunikácie prešli na Žilinský samosprávny kraj.
Ministerstvo môže byť nápomocné pri vysporiadaní pozemkov a to tak, že na základe požiadavky Slovenskej správy ciest osloví ministerstvo financií s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov, ktoré by pokryli celkovú potrebu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod danou trasou. Rezort dopravy pravidelne pri rokovaniach o rozpočte žiada zvýšenie rozpočtových prostriedkov, o zmysle plnenia takéhoto kroku je presvedčený aj Útvar hodnoty za peniaze. Teraz sa nám však nepodarilo tieto priority presadiť v takom rozsahu, ako by bolo podľa nás potrebné, čo má negatívny vplyv aj na túto cestu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.9.2017 14:31 - 14:35 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ je v súčasnosti v štádiu prípravy koncepcií Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá zabezpečila vypracovanie štúdie zrealizovateľnosti pre stavbu rýchlostná cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Cieľom štúdie bolo posúdenie realizovateľnosti rýchlostnej cesty R2 v predmetnom úseku od pripojenia na trasu rýchlostnej cesty R1 po začiatok úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím, vyhodnotenie techniky, ekonomiky dopravne a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia rýchlostnej cesty R2.
V rámci vypracovanej štúdie zrealizovateľnosti pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ boli preštudované viaceré možnosti vedenia trasy rýchlostnej cesty R2. V záveroch štúdie zrealizovateľnosti bolo uvedené komplexné zhodnotenie posudzovaných variantov z hľadiska jednotlivých kritérií – životné prostredie, ekonomické vyhodnotenie, technicko-ekonomické hodnotenie, multikriteriálna analýza, riziková analýza, dopravné modelovanie, investičné náklady.
Ako najvýhodnejšie posudzovaným variantom bol vyhodnotený variant severný, jedným s najnižšími celkovými investičnými nákladmi. Po ňom variant mestský, bledomodrý, za predpokladu eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo. Po zvážení všetkých argumentov rizík environmentálneho hľadiska a taktiež vzhľadom na zodpovednosť za riešenia, ktoré majú obsah na využívanie verejných finančných prostriedkov v zmysle posúdenia Hodnota za peniaze, bude pre pokračovanie ďalšej prípravy stavby rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ doporučený variant sever, čiže hnedý. Variant C2 bol odporučeným variantom rýchlostnej cesty R2 v zmysle záverečného stanoviska EIA č. 744/08, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 31. 3. 2009.
Na základe podmienky uvedenej v predmetnom stanovisku Národná diaľničná spoločnosť vykonala podrobný hydrogeologický prieskum a navrhla technické, technologické opatrenia na zmiernenia eliminácie negatívnych vplyvov tak, aby sa vylúčilo negatívne ovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej. Všetkými navrhovanými opatreniami sa bude investor v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorátom kúpeľov a žriediel a ďalších stupňov prípravy stavby dôsledne zaoberať. Pri riešení náročných environmentálnych otázok a taktiež pri návrhoch opatrení na zmiernenie a elimináciu negatívnych vplyvov stavby na jednotlivé zložky životného prostredia bude počas ďalšej prípravy potrebná úzka súčinnosť štátnej verejnej správy a všetkých zainteresovaných organizácií tak, aby bolo možné zabezpečiť zosúladenie všetkých pripomienok a požiadaviek na realizáciu vybraného variantu stavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Verím, že všetci zúčastnení si uvedomia dôležitosť tohto úseku, bez ktorého budú všetky auta smerujúce z rýchlostnej cesty R2 prechádzať Zvolenom, čo určite nie je dobré. Spoločným cieľom nás všetkých preto musí byť urýchlená príprava tohto úseku a následne jej realizácia.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:40 - 14:40 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Netrápte ma. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:40 - 14:40 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pán minister ďakuje za otázku.
Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal jeho odpoveď.
Možnosť zvrátiť proces brexitu tu vo všeobecnosti až do momentu vystúpenia UK z EÚ teoreticky stále rastie. V takom prípade by bolo potrebné, aby EÚ ukázalo, vzalo späť svoj jednostranný akt, t. j. notifikáciu o vystúpení z Európskej únie podľa čl. 50 zmluvy o EÚ, s čím by musela súhlasiť EÚ 27. V opačnom prípade, a to aj v situácii, že by sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, resp. ak by sa nepodarilo ju ratifikovať, členstvo UK v EÚ skončí ex lege automaticky uplynutím dvojročnej lehoty podľa čl. 50 zmluvy EÚ, t. j. k 29. 3. 2011. Zároveň existuje možnosť, aby sa obe strany v prípade potreby dohodli na predĺžení dvojročnej lehoty.
Pokiaľ ide o vyhlásenie vedúceho kancelárie predsedu EK o zastavení brexitu v súvislosti s nezhodami počas rokovania britského parlamentu o tzv. great repeal act, v tomto prípade ide o výlučne vnútroštátnu záležitosť UK, a preto by ani prípadné neschválenie tohto zákona nemalo vplyv na brexit. Účelom uvedeného zákona je zachovať právnu kontinuitu a prevziať do britského vnútroštátneho práva legislatívu EÚ, ktorá momentom brexitu prestane v UK platiť. Následne si UK bude prevzatú európsku legislatívu upravovať a meniť podľa vlastného uváženia, keďže v danom momente už pôjde o britské vnútroštátne právo.
Pokiaľ by nedošlo k schváleniu tohto zákona, znamenalo by to právne vákuum v britskom vnútroštátnom právnom prostredí, odchod UK z EÚ by to však nezvrátilo.
Dovoľte mi však využiť tento čas aj na poskytnutie aktuálnych informácií k samotnému procesu negociácií. K dnešnému dňu prebehli tri kolá rokovaní, posledné minulý týždeň 28. až 31. 8. 2017, strany zatiaľ nedospeli k výraznému posunu v žiadnej zo zásadných tém, s výnimkou užitočných diskusií o írskej otázke a čiastočne aj o otázkach práv občanov.
V oblasti práv občanov bol dosiahnutý konsenzus v otázke dôchodkových práv, ktoré by mali byť zachované v súlade s právnymi predpismi EÚ, čo by aj v budúcnosti zaručilo výplatu ex post dôchodkov EÚ. Toto bola pre vládu Slovenskej republiky veľmi dôležitá otázka, aby sa podarilo zaistiť a garantovať vyplácanie dôchodkov pre našich občanov, ktorí v UK pracovali alebo ešte pracujú.
Najväčším problémom zostáva otázka finančného usporiadania, kde UK kladie prekážky a nechce uznať svoje finančné záväzky presahujúce dátum brexitu. Najakceptovateľnou je pre UK ďalej aj jurisdikcia Súdneho dvora EÚ, aj keď Briti už čiastočne zmenili rétoriku a pripúšťajú nepriamu jurisdikciu cez špeciálne vytvorený rezolučný arbitrážny mechanizmus. Prioritou EÚ 27 je aj naďalej rokovať sekvenčne, t. j. najskôr vynegociovať základné parametre odchodu UK z EÚ, až potom začať negociácie budúcich vzťahov. Napokon záujmom UK je rokovať o odchode z EÚ súbežne s rokovaniami o nastavení budúcich vzťahov. Osobitne, pokiaľ ide o budúcu dohodu o voľnom odchode, zelenú posunúť do druhej fázy rokovaní však môže dať jedine Európska rada, ktorá musí konštatovať dostatočný pokrok v rokovaniach, čo nateraz nie je možné konštatovať. Vzhľadom na patovú situáciu okolo finančného vyrovnania sa nachádzame relatívne ďaleko od toho, aby Európska rada na svojom stretnutí v októbri odsúhlasila prechod do negociačnej fázy a o budúcich vzťahoch. Čas nám beží neúprosne rýchlo a mne osobne sa zdá, že momentálne sme v hre, kto vydrží viac.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:40 - 14:40 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za otázku. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som odpovedal.
Vážený pán poslanec, môžme konštatovať, že odvetvie zamestnávajúce viac ako 300-tisíc ľudí generujúce pridanú hodnotu do výšky 9 mld. eur v poslednom období veľmi dobre napreduje, pričom vlani cestovný ruch zaznamenal rekordný rok, keď aj na Slovensku sa ubytovalo viac ako 5 mil. návštevníkov. Ako ukazujú oficiálne štatistiky cestovného ruchu, nastúpený trend pokračuje aj v tomto roku, keď podľa aktuálne dostupných údajov za prvý polrok 2017 vzrástla návštevnosť Slovenska medziročne o takmer 10 %. Vzhľadom na to, že vývoj a podľa predbežných ohlasov z regiónov, ktoré indikujú veľmi úspešnú letnú sezónu, môžme predpokladať, že nenastane žiadna mimoriadna situácia, keď bude rekord v počte návštevníkov, ako aj v počte prenocovaných prerokovaný (pozn. red.: správne "prekonaný").
Som rád, že tento trend cestovného ruchu začína napredovať. Treba povedať, že vlani, samozrejme, boli, čo je dôležité, ľudia si uvedomujú, že sme bezpečná krajina, preto je to dôležité, aby sem chodili. Na druhej strane mám taký pocit, že sa služby a všetko, čo s tým súvisí, sa pohli dopredu a veľa máme registrovaných ľudí, ktorí už viacnásobne navštívili Slovensko, čiže idú za kvázi zlepšenou kvalitou, ktorá tu bola.
Ďakujem pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:26 - 14:28 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Od tejto prebiehajúcej tretej výzvy očakávame, že sa zvýši záujem občanov o kvalitnú obnovu svojich rodinných domov, ktorý sa snažíme podporovať formou príspevku na zateplenie. Už po prvom mesiaci predkladania žiadostí je vidieť výrazný postup v kvalite žiadostí voči predchádzajúcim výzvam, ktorý poukazuje na väčšiu snahu vlastníkov domov a ich zodpovednejší prístup k zvyšovaniu kvality svojho bývania, ako aj znižovaniu nákladov na energiu.
Veríme, že tento program bude prístupnejší aj vďaka úpravám zákona, podľa ktorých je možno poskytnúť vyšší príspevok ako v minulosti, až 8 800 eur, pričom je možné do nákladov započítať aj výmenu starých neefektívnych kotlov za nové a účinnejšie. Zvýšením príspevku na vypracovanie súvisiacej dokumentácie z 500 euro na 800 euro vzniká predpoklad, že financovanie kvalitnejšej projektovej prípravy, a teda v konečnom dôsledku aj kvalitnejšej realizácie samotnej obnovy rodinného domu.
Tuto treba ešte povedať teraz, dneska som sa pýtal, aký je stav, že viac ako 150 uchádzačov už sa uchádza za tú krátku dobu, sú tie výzvy jednoduchšie, sú tiež pre občanov čitateľnejšie a, samozrejme, starší občania nemajú s tým taký veľký problém, ako mali doteraz. Myslím si, že táto výzva, pokiaľ dobre viem, ešte mesiac je vonku, že naplníme tých 500 rodinných domov, opravu a zateplenia, výmenou tých vecí, ktoré s tým súvisia.
Na druhej strane, čo som aj ráno povedal, že toto je aj výzva pre mladšie rodiny, pretože každý nemá na to, aby staval nový, pekný rodinný dom, ale môže kúpiť starší dom a na základe týchto predpokladov ho môže pekne zatepliť, opraviť kúrenie a tieto veci, čo s tým súvisia. Myslím si, že to bolo dobré opatrenie a tých 8 800 euro nie je málo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis