Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2016 o 9:02 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2016 9:02 - 9:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákonov č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaný návrh má za cieľ harmonizovať európske právo s národným právom v oblasti organizácie pracovného času zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave, transpozíciu Smernice Rady 2014/112 Európskej únie, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorý uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby, Európska organizácia lodných kapitánov a Európska federácia pracovníkov v doprave. Navrhovaná úprava má ďalej za cieľ vykonanie nariadenia Rady EHS č. 3820/85 a EHS č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a za druhé, nariadenia komisie Európskej únie 83/2014, ktorým sa mení nariadenie Európskej únie č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne vstupy týkajúce sa leteckej prevádzky.
Predpokladaný zákon nemá žiadne vplyvy, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými sa Slovenská republika zaviazala.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2016 15:08 - 15:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, Národná rada, uvedený typ v doprave je možné aj v súčasnosti vykonávať podľa platnej legislatívy a ide o medzinárodnú pravidelnú autobusovú linku. Medzinárodné autobusové linky schvaľuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. O povolenie na prevádzkovanie medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy môže požiadať akýkoľvek dopravca, ktorý je držiteľom oprávnenia na prevádzkovanie medzinárodnej dopravy, t. j. licencie spoločenstva podľa čl. 4 nariadenia Európskej komisie 1073/2009 a má sídlo na území Európskej únie, resp. EAP alebo Švajčiarskej konfederácie. Žiadateľ môže podať žiadosť v ktoromkoľvek zo štátov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán minister, že vás musím zastaviť. Takže uplynul čas, ale ja som presvedčený, že pán poslanec Viskupič môže za vami dôjsť teraz a odpoviete mu tú otázku súkromne.
Takže vyhlasujem päťminútovú prestávku a budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis