Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:28 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 18.10.2018 14:28 - 14:33 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán tieňový minister, ďakujem za otázku, pán poslanec. Príprava dostavať D1, D3 patrí k prioritám vlády Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti. Národná diaľničná spoločnosť akceleruje prípravu na týchto úsekoch v maximálnej možnej miere.
D3, Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila v marci tohto roku súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Národná diaľničná spoločnosť oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Rovnako bola v septembri vyhlásená súťaž na projektovú prípravu D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a v najbližších dňoch vyhlásime aj súťaž na projektové práce na úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Mesto. Táto súťaž sa nedala skôr vyhlásiť, pretože nebol ukončený proces posudzovania vplyvu pre životné prostredie. Pri úseku D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto sa skončila EIA v druhom štvrťroku, čo znamená, že trasu úseku jednoznačne potvrdilo záverečné stanovisko EIA, čiže potvrdilo, čo tam bolo. Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného programu ´21 – ´27, respektíve zo zdrojov Európskej investičnej banky.
Vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v roku 2019 až 2021 po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže úsek D3 privádzač Brodno – Kysucké Mesto, a to v prvom polroku 2019.
D1, Hubová – Ivachnová, som úprimne rád, že sa výstavba v tomto úseku opäť začala, pretože sme tomu venovali mimoriadne veľa úsilia a energie. Práce, ktoré odštartovali okamžite po nadobudnutej platnosti EIA, napredujú podľa harmonogramu. K 17. októbru je vyrazený v dvoch rúrach tunela Čebrať 643 metrov. Dôležité je, že zhotoviteľ má k dispozícii násypový materiál z vyrazenej horniny z tunela a ten sa využíva na násyp pod mostom k ostatným stavebným objektom na celej trase. Znamená to, že okrem tunela sa zároveň stavia na hlavnej trase diaľnice.
Problémy, ktoré vznikli na tomto úseku, sa predvídať nedali, toto nám potvrdilo niekoľko nezávislých odborných posudkov. Zmena trasy diaľnice bola nevyhnutná z dôvodu nepredvídateľných deformácií svahu nad obcou Hrboltová vo veľkých hĺbkach pod terénom. Nové trasovanie diaľnice je efektívnejšie z ekonomického, environmentálneho a rovnako aj z bezpečnostného hľadiska. Záver je v daných geologických podmienkach nerealizovateľný, zárez, pardon; zárez v daných geologických podmienkach je nerealizovateľný, lebo by sa aktivizovalo zosuvné územie. Trasa tunela Čebrať sa predĺži o 1,6 kilometra a tým úsek, a celý úsek sa skráti o 300 metrov.
Aktuálne realizované práce v rámci úseku D1 Hubová – Ivachnová súvisiace s budúcim tunelom Čebrať prebiehajú na základe projektu pre vykonávanie geologických prác pod povrchom v súlade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím kolegu Faiča, aby sa zdržal...

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
... s rozhodnutím a posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Uvedené práce boli riadne ohlásené na príslušných úradoch v súlade s geologickým zákonom a banským zákonom. Rozsah prác bol navrhnutý spôsobom, aby nevyžadoval potrebu dodatočných úprav na budúcom trvalom diele. Ide o práce, ktoré nadväzujú na už vykonané prieskumné práce z povrchu, ktoré boli realizované v rámci procesu EIA. Výsledky z prieskumných prác sú priebežne vyhodnocované a budú podkladom pre dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením.
Ukončenie stavby predpokladáme v roku 2022. Národná diaľničná spoločnosť zatiaľ neeviduje žiadne zdržanie v súvislosti s aktivitami časti obyvateľov; zatiaľ neevidujeme žiadne zdržanie v súvislosti s aktivitami u časti obyvateľov Hrboltovej. Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti bola a je umožnená komunikácia prostredníctvom zástupcov Národnej diaľničnej, ktorí boli a sú od začiatku výstavby v Ružomberku a aktívne komunikujú, komunikovali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre ukončený časový limit.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 13:40 - 13:41 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Viete, páni poslanci, keď dvaja robia to isté, nie je to asi to isté. Samozrejme, chceme ísť s touto modernou technikou ďalej. Či to trvalo rok, pol roka, neviem usúdiť, ale my sme to spravili včas a, samozrejme, zabránili sme tomu, že každý môže na tomto trhu podnikať za rovnakých podmienok. To je naším cieľom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 15:03 - 15:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakuje pán minister za slovo. Vážený, vážená pani poslankyňa Remišová... (Reakcia z pléna.)
Prepáčte, to je otázka č. 9?

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Desať.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
A deväť sme vynechali?

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Áno, lebo pani Remišová tu nie je.

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
A preto, som to nesledoval, ďakujem pekne.
Pán poslanec Kolesár, ďakuje pán minister za otázku. Bez znalostí detailov je však ťažké vyjadrovať sa ku konkrétnej trestnej veci. Predpokladám, že trest sa menil v závislosti od právnej kvalifikácie skutku, ktorá bola výsledkom dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní. O výške trestu však rozhoduje súd a minister spravodlivosti nemá oprávnenie do tohto nejakým spôsobom zasahovať. Pokiaľ bol trest uložený v rámci trestnej sadzby stanovenej Trestným zákonom za daný trestný čin, nie je možné napadnúť také rozhodnutie ani odvolaním. To, že sa trest môže javiť ako príliš mierny, nenapĺňa žiaden z dovolávacích dôvodov. Pokiaľ ide o obvineného a tú skutočnosť, že menil výpovede, je treba povedať, že obvinený môže meniť svoju výpoveď. V zásade vo všetkých demokratických štátoch platí, že obvinený ako jediný môže dokonca aj klamať bez následku stíhania za krivú výpoveď. Je na prokurátorovi, aby uniesol dôkazné bremeno obžaloby, a na zvážení súdu, ako takéto výpovede ohodnotí.
Vážený pán poslanec, ťažko sa mi to aj číta, nie ešte aby som...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 14:56 - 14:59 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pani ministerka ďakuje za otázku. Vážená pani poslankyňa, v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pani ministerky: V sieti škôl neexistuje škola s názvom Základná škola Dve ruky. Správne údaje školy, na ktorú sa pýtate, sú podľa registra škôl z 19. 9. 2018 takéto: Názov – Súkromná základná škola, adresa – Banská Bystrica, Murgašská 16.
To znamená, že v registri škôl nie je informácia o tom, že sa škola presťahovala. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nebola k dnešnému dňu doručená žiadosť od zriaďovateľa, fyzickej osoby PaedDr. Aleša Šteska v Banskej Bystrici o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, spočívajúce zmeny a adresy súkromnej Základnej školy Murgašská 16, Banská Bystrica. Ministerstvo školstva nemá informácie o počte zapísaných žiakov ani ich štruktúre vzdelávania v tomto školskom roku, keďže zber údajov sa začal 15. 9. 2018 a trvá do 30. 9. 2018. Táto škola do 19. 9. 2018 údajne ešte neposlala; údaje ešte neposlala. Pre úplnosť uvádzam, že Školské inšpekčné centrum v Banskej Bystrici pripravuje výkon následnej inšpekcie v danej škole.
Ďakujem, skončil som
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.9.2018 14:56 - 14:57 hod.

Árpád Érsek
To sme sa zhodli, pán poslanec, asi nemusím na túto otázku odpovedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.9.2018 14:51 - 14:54 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, rekonštrukcia mosta 1/50/19-327 Vidovce most je súčasťou projektu modernizácie a rekonštrukcie mostu a cesty prvej triedy, druhá fáza. Okrem prác na hornej časti mosta, ktorú si vodiči uvedomujú, prebiehajú práce aj na úprave koryta vodného toku v spodnej časti mosta a iných stavebných objektoch, kde sú nasadení ďalší pracovníci zhotoviteľa. Je rovnako dôležité si uvedomiť, že práce prebiehajú za plnej premávky a z bezpečnostných dôvodov sa na hornej časti stavby zdržuje iba nevyhnutný počet pracovníkov.
V súčasnosti je dokončená betonáž spriahajúcej dosky. Nasledovať budú izolačné práce a položenie jednotlivých vrstiev vozovky. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie prác na uvedenom moste je koniec mesiaca október 2018. Ubezpečujem vás, že Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky bude dôsledne sledovať dodržanie tohto termínu zo strany zhotoviteľa.
Dovoľte, aby som povedal ešte môj názor na tieto subdodávky. Nie som s nimi ani ja spokojný, pretože nemusíme čakať s dokončením tohto diela, keď práve vyprší termín odovzdania, ale keď sú dobre skoordinované práce a, samozrejme, za bezpečnosti, tak určite by mohli byť spravené skôr. Je to dobrá poznámka z vašej strany, pretože máme aj iné prípady, kde dennodenne chodím, poviem, Dunajská Lužná už dávno mohla byť tá križovatka hotová, ale hovoria, že oni majú ukončenie termínu, ja neviem, do konca septembra. Toto je chyba, ktorú by sme mohli lepšie ošetriť kontrolou a tlačiť na dodávateľov, aby, keď je možné, nech ukončia tú prácu skôr. Neviem, na čo čakáme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.9.2018 14:51 - 14:52 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Pán poslanec, ako teraz hovoríte, už ste mi to vysvetlili pred chvíľou, takto ste mal asi položiť otázku, že či je možné to, čo ste vy teraz povedal, spraviť. Samozrejme, nie je to zlá myšlienka, lebo dennodenne tade chodím, poznám tú situáciu. Pán poslanec, budeme sa tým zaoberať, či je to možné z dopravného hľadiska alebo z takého, čo môžme realizovať. Je to dobrý nápad, je na zváženie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.9.2018 14:48 - 14:50 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som odpovedal. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby vykonala v minulosti viacero technických, bezpečnostných opatrení a úprav vodorovného dopravného značenia, ktoré viedli k zlepšeniu priepustnosti a plynulosti premávky na Prístavnom moste v Bratislave. V roku 2012 bola vypracovaná technická štúdia D1 Bratislava Prístavný most – skapacitnenie. V zmysle záverov štúdie však všetky študované varianty predstavovali také negatíva alebo riziká, ktoré prevládli nad ich možnými prínosmi alebo výhodami.
V súčasnosti v rámci projektu PPP Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty Bratislava-Prievoz – Holice stavba nultého obchvatu Bratislava sa realizuje komplexné dopravné riešenie vzťahu k zmene organizácie dopravy v celom regióne, a to výstavbou uvedených úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Taktiež v tomto období začali práce na križovatke Prievoz. Akékoľvek riešenia by neboli účinné v tejto dobe, pokiaľ prebieha v danom úseku zmena organizácie dopravy na základe potrieb rekonštrukcie danej križovatky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky k vzťahu k zmierneniu dopadov pri výstavbe D4, R7 prijalo viaceré opatrenia, hlavne sme posilnili železničnú dopravu v bratislavskom regióne.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.9.2018 14:22 - 14:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Pán poslanec, pán minister ďakuje za otázku. Dovoľte, aby som prečítal odpoveď: Vážený pán poslanec, o vymožiteľnosti práva možno hovoriť vtedy, ak spravodlivosť príde rýchlo a je nestranná. Načo nám je spravodlivosť, ktorá príde až o niekoľko rokov?
Na ministerstve spravodlivosti sa zaoberáme s vymožiteľnosťou práva a vykonávame niekoľko opatrení v záujme jej zvýšenia. Našou snahou je zabezpečiť čo najlepšiu predvídateľnosť práva a na základe správy k stavu justície, ktorú vypracovala Európska komisia pre efektívnu justíciu, podnikáme kroky k zrýchleniu a zefektívneniu súdneho konania. Aktuálne pripravujeme právnu úpravu k inštitútu hosťujúceho sudcu, ktorý by mal napríklad pomôcť aj na súdoch, ktoré sú nadmerne zaťažené. Súdy postupne odbremeňujeme od administratívnej činnosti, napríklad od vypracovania rôznych výkazov, ale tiež od takej rozhodovacej činnosti, ktorá musí byť vykonávaná na súdoch, napríklad činnosti spojenej s vedením obchodného registra. Súdy tiež trápi enormné množstvo starých exekúcií, a preto v tejto súvislosti pripravujeme koncepčné zákonné riešenie.
Čo sa týka personálnej oblasti, v tomto období vyhodnocujeme pripomienky k návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva, ktorý prispieva k naplneniu zámeru vlády Slovenskej republiky vyjadrenú v programovom vyhlásení, ako stabilizovať personálne obsadenie súdov a jasne vymedziť kompetencie jednotlivých zložiek aparátu súdu.
Podľa štatistík by malo v najbližších rokoch odísť do dôchodku približne 150 sudcov, čo si zo strany ministerstva určite vyžaduje zvýšenú pozornosť a prijatie efektívnych opatrení, napríklad aj zvýšením počtu justičných čakateľov. Verím, že tieto aktivity ministerstva spravodlivosti pod mojím vedením prispejú k zvýšeniu vymožiteľnosti práva na Slovensku.
Skončil som.
Skryt prepis
 

13.9.2018 16:24 - 16:27 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Mne len ostáva toľko, že otváram rozpravu k tomuto bodu ako minister. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis