Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.9.2018 o 16:12 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.9.2018 16:12 - 16:24 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa ospravedlnil, ale nebolo to spôsobené v dvoch bodoch ministerstvom dopravy, lebo sa zdajú byť tie pozmeňovacie návrhy, ako bolo ich veľa, ale je to, vyplývajú z európskej legislatívy a z našej legislatívy, museli sme tam doplniť niektoré veci, ktoré už budú platiť, keď tento zákon príde do účinnosti. A na druhej strane, čo sa týka návratu ARVD, Agentúra rozvoja lodnej dopravy, sa vráti na ministerstvo. Tak sa ospravedlňujem, že to bolo tak, ale v rámci, vo veľkom to zákon nemení.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2018 16:05 - 16:07 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 988, v druhom čítaní.
Predkladám; predkladaným návrhom zákona sa transponujú niektoré ustanovenia smernice Európskej únie č. 216/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Vykonáva sa ním nariadenie Európskej únie 2017/1 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice o rekreačných plavidlách a vodných skútroch. Návrhom zákona sa tiež dopĺňa, doplňujú a precizujú niektoré ustanovenia zákona, čo si vyžiada aplikačná prax.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, s právom Európskej únie, s medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona má mierne pozitívne vplyvy na verejné financie a na služby verejnej správy občana. Zároveň má pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, fungovanie trhov, životného prostredia ani na informatizáciu spoločnosti.
Z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zákona uvedených v spoločnej správe odporúčam schváliť body 1 až 6, bod 7 nedoporučujem schváliť z dôvodu kolízie účinnosti niektorých ustanovení zákona proti byrokracii, zákon č. 177/2018 Z. z., s účinnosťou tohto návrhu zákona.
Dovoľujem si vás požiadať o prijatie predloženého návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 14:55 - 14:59 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem, som; ďakujem pekne za otázku. Vážený pán poslanec, sám dobre viete, že nielen na Slovensku, ale všade v svete sa stávajú určité nehody, ktoré nie sú predvídateľné. To, že sa roztrhne elektrické vedenie, je nepredvídateľná udalosť, ktorá nezasahuje len do toho jedného spoju, ale ďalších 35 spojov okolitých, lebo všetko sa musí vypnúť.
Na druhej strane asi neviete, že tá lokomotíva, tá lokomotívna jednotka má určitú kapacitu držanie energie v akumulátoroch a tie uplynú po určitom čase, čiže sa ten vlak zavrie. Aj toto sa stalo v tomto prípade. Jednu. Áno, môžme polemizovať nad tou dobou, že prečo tam neprišla už vtedy železnica alebo niekto, kto by ľuďom pomáhal. Jednoducho ja by som sa neschovával za tú vec, že niekto tam vykopol dvere a vyšiel niekde v poli na tie noci práveže, práve tam, kde môžu byť potrhané elektrické vedenia, ktoré neni isté, že nie sú ešte stále pod elektrikou. Čiže toto sú také rýchle konania, ja som upozornil veľmi rázne a zajtra o pol jedenástej sedím s obidvoma generálnymi riaditeľmi, lebo som ešte nemal čas, toto, očakávam od nich lepšiu pripravenosť, aby pri takýchto nepredvídajúcich udalostiach boli lepšie pripravení, bude rýchle zasahovať.
To, že tam niekto vypravil taký vlak, že tam nepasoval, nepasovalo to odtiahnutie, pozrite sa, je to, to robia tiež len ľudia. Ale určitá, určitá zodpovednosť je aj na ich strane, že kedy tam prišli, kedy zasiahli, kedy mali informovať, že už je vypnutá elektrika. Zas neni jednoducho otvoriť tie dvere, keď už tam v tých akumulátoroch nie je elektrický prúd.
Aby som vám povedal, presne dva roky som bol teraz ministrom a to, čo tu bolo prečítané, je, myslím si, že išli sme trošku dopredu. Nebude to už moja výhra, keď odídem a tie lokomotívy dodajú roku 2020, ´21, ´22 a tak ďalej. Ale sú objednané. Zas vy, keď máte finančné prostriedky, keď si myslíte, že zajtra idem kúpiť lokomotívu, no nie je to také jednoduché. Niekto ich musí vyrobiť, niekto vytendrovať na tie pomery, ktoré sú, sú tu, samozrejme, zohľadňujúc na to.
Ale poviem vám príklad, vy hovoríte, že načo lízujeme, mali by sme kupovať. A vo všeobecne vám hovorím, že každá spoločnosť, či je to ŽSR alebo ZSSK, má určitý rozpočet. Disponuje určitými finančnými prostriedkami, určitým badžetom. Ja neviem zvážiť v tomto momente, že či ony majú teraz na lízing peniaze, že môžem lízovať 20 lokomotív, príklad hovorím, ale môžem; a keby som ich išiel kupovať, tak môžem kúpiť len 10. Toto je obchodná politika, ktorú ja nemôžem poznať do detailov, ktorú robia aj jedna, vlastne jedna spoločnosť ZSSK. Ale keď oni povedia, že jednoducho pre nás je v tomto momente výhodnejšie lízovať 20 lokomotív a nie 10 kúpiť, tak myslím, že je to obhájiteľné. Ja príklad hovorím. Vy teraz ste napadli to, že napríklad poviem vám už príklad, že Cargo kupuje, Cargo kupuje, zas lízuje určité veci. No rozdiel je tam medzi lízingom a kúpou, je 30 miliónov. Cargo je firma, ktorá nedostáva od štátu žiadne finančné prostriedky, si uvedomte. Ona, ona, ona robí zo vlastného vačku a keď oni povedia, že my nemáme teraz 90 mil. na to, aby sme kúpili plnohodnotné vlaky, ale máme 30 mil. alebo 40 alebo 40 na lízing, tak asi je to tak. A to dobre, pozrite sa, však vy ste tieňový minister, vy tam spravíte poriadok. Ja nepochybujem o tom, že budeme nie chodiť po železnici a budeme v nafukovacích balónoch chodiť, ale taká je realita, si uvedomte. Ja vám fandím, aby ste tam bol, potom uvidíte. Dobre?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:48 - 14:52 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku.
Vážený pán poslanec, plne si uvedomujeme vážnosť situácie aj to, že vozidlový park Železničnej spoločnosti Slovensko je do značnej miery zastaraný. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že do samotnej údržby koľajových vozidiel sa investujú nemalé finančné prostriedky. V roku 2015 to bolo 13,4 mil., o rok neskôr 12,3 mil., za rok 2017 to bolo už 15,2 mil. a za prvý polrok 2018 to bolo 18 mil. eur. Nie sú nemalé prostriedky, nie sú to nemalé prostriedky, ako vidieť, výška investovaných prostriedkov má rastúci trend. Ide však o vozidlá, ktoré majú vek 30 – 40 rokov, čím ťažšie na nich zabezpečiť náhradné diely a takisto opravárenské dielne, kde majú svoje limitované kapacity.
Chcem upriamiť vašu pozornosť na fakt, že Železnice Slovenskej republiky, dochádza nielen k údržbe starých vozidiel, ale aj obnoveniu parku vozidiel novými rušňami a vozňami. V priebehu minulého roka do portfólia rušňov pribudlo 10 nových rušňov Vektron, ktoré boli prenajaté na dobu 10 rokov. Ide o mimoriadne spoľahlivé, energetické, efektívne vozidlá, ktoré zaručujú spoľahlivosť chodu vlakov. Ako v minulosti, tak aj v dnešnej dobe prebiehajú verejné obstarávania na elektrické motorové jednotky, ktoré sú financované z európskych prostriedkov.
Konkrétne v súčasnej dobe procesu obstarávania 21 kusov dieselo-motorových jednotiek, ktoré majú byť dodané do roku 2021, a 25 kusov elektrických jednotiek s dobou dodania do roku 1922. É, 2022, pardon. Tieto vozidlá postupne nahradia staré vozne a rušne, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované na tratiach ŽSR. Aj napriek tomu za finančných prostriedkov na účel nákupu a údržbu koľajových vozidiel nie je dosť nikdy, v rámci daných možností a údržbárskych kapacít sa snažíme zabezpečiť maximálnu prevádzkoschopnosť vozidiel tak, aby mimoriadnosti v prevádzke z dôvodu neschopnosti rušňov, neschopnosti rušňov alebo vozňov bolo čo najmenej.
Samozrejme, je neakceptovateľné, ak porucha na trati spôsobí vážne problémy cestujúcim, ktorí navyše nie sú dostatočne informovaní o vzniknutej situácii. Preto som jasne vyzval vedúcich predstaviteľov ZSSK, aby prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby sa podobná situácia už neopakovala, a zásadným spôsobom zlepšili riešenie mimoriadnych udalostí. Som si istý, som si istý, že pochopili, čo od nich očakávam.
Čo sa týka železničnej infraštruktúry, aj na nej sa prepravuje, aj na nej sa prejavuje desiatky rokov finančnej poddimenzovanosti na údržbe. Kým v rokoch 2015 – 2017 ŽSR dostalo kapitálový transfer, z ktorého sa financuje údržba, opravy infraštruktúry v hodnote 250 mil. eur, pre rok 2018 sa podarilo zvýšiť transfer na 270 miliónov. Nad rámec uvedených transferov však ŽSR potrebuje minimálne, minimálne dodatočných cca 200 mil. eur, aby dokázali v prijateľnom rozsahu aspoň sčasti dohnať zameškanú údržbu. Považujem preto za nevyhnutné zvýšiť výšku prostriedkov pre účely údržby a opravy infraštruktúry, čo sa na ne už premietli do požiadaviek a rozpočet pre rok 2019, a oprávnenosť tejto požiadavky potvrdzujú aj závery revízie výdavkov v doprave.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14.6.2018 14:37 - 14:40 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. S potešením môžem skonštatovať, že o zariadenie nových staníc technickej kontroly je záujem a do včerajšieho dňa bolo podaných 106 návrhov na udelenie povolenia na zriadenie technickej kontroly nad rámec existujúcej siete.
Rezort dopravy pod mojím vedením spravil nadštandardné kroky k tomu, aby celý proces prebehol mimoriadne transparentne. Zverejnili sme veľmi podrobný návod na to, ako je zriadenie novej stanice STK požiadať a celý proces prideľovania je zbavený akýchkoľvek subjektívnych hodnotení. Každý jeden podaný návrh sa teraz vybavuje v právnom konaní a je posudzovaný individuálne. Posudzujeme, či je žiadosť kompletná, či bol uhradený právny poplatok a pri elektronických podaniach aj to, či bolo podanie podpísané prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Ku každému podaniu návrhu bol, pardon, alebo ešte len bude vydané individuálne rozhodnutie vo veci aj pre úspešných, aj pre neúspešných žiadateľov. O celom procese sme veľmi podrobne informovali médiá aj verejnosť.
Prvé rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete boli distribuované od pondelka 4. júna 2018. Celkom bolo vydaných už 40 rozhodnutí a povolení zriadenia stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Keď rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť, budú zverejnené na internetovej stránke ministerstva presne tak, ako to ukladá zákon. Do včerajšieho dňa však ani jedno vydané rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.
Aj napriek tomu, že bolo podaných 106 návrhov na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, stále je možnosť si podať návrh do niektorých okresov, kde sme do včerajšieho dňa ešte neevidovali žiadny návrh. Ide o týchto 20 okresov: Revúca, Banská Štiavnica, Žarnovica, Gelnica, Sobrance, Snina, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Považská Bystrica, Myjava, Turčianske Teplice, Bytča, Malacky, Senica, Trenčín, Lučenec, Martin, Vranov nad Topľou a Košice-okolie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.6.2018 10:19 - 10:21 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaným návrhom zákona sa transponujú niektoré ustanovenia smernice Európskej únie č. 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Vykonáva sa s ním nariadenie Európskej únie č. 2017/1 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice a rekreačných plavidiel a vodných skútrov. Návrhom zákona sa tiež dopĺňajú a precizujú niektoré ustanovenia zákona, čo si vyžiadala aplikačná prax.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky a právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona má mierne pozitívne vplyvy na verejné financie a na služby verejnej správy, na občana. Zároveň má pozitívny, ale aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na procesy služieb o verejnej správe, ktoré sú spôsobené zavedením administratívnych procesov na vykonávanie vykonávacieho nariadenia Komisie Európskej únie 2017/1 a za vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výveziska alebo kotviska.
Nemá však žiadne vplyvy na sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť a fungovanie trhu, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Dovolím si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 15:02 - 15:03 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, ja predpokladám, že budú. A poviem vám prečo. Prečo by neboli? Pretože tu hocičo spravíte v tejto republike, čo sa týka verejného obstarávania, všetko je napadnuté. Buď sú to občianske združenia, alebo firmy, ktoré tú súťaž nevyhrali. Čiže ja pevne verím s vami, ak to tak ostane, že v treťom kvartáli tú Nižnú môžme začať robiť, pretože finančné prostriedky sú na to vyčlenené. Dôvod tam nevidím. Dôvod je taký istý jak pri ostatných, čo som už, možno v médiách ste zachytili, všetko, čo sa dá, všetko sa napáda. Jednoducho ideme smerom, že musíme zmeniť tie zákony tak, aby samozrejme ľudia sa mali právo vyjadriť k veci, čo sa ich týka, ale nie napríklad, že z Bratislavy budem napádať v Trebišove, či sa tam bude stavať cesta 1. triedy a v akom rozsahu. Ďakujem. Hotovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2018 15:00 - 15:01 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, dňa 8. augusta 2017 bolo vo Vestníku pre verejné obstarávanie zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet – zákazka, výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, užšia súťaž. Dňa 6. marca 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk, časť ostatné. Komisia po vyhodnotení predložených ponúk konštatovala, že jeden z uchádzačov zásadným spôsobom porušil podmienky verejnej súťaže a z uvedeného dôvodu bol zo súťaže vylúčený. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie nie je ukončené, nemožno v jeho priebehu poskytovať konkrétnejšie informácie. Vylúčený uchádzač využil svoje právo a podal v zákonom stanovenej lehote voči vylúčeniu námietku. Aktuálne o námietke rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. Nasledovať bude otváranie ponúk v časti kritériá, takzvaná cenová časť. V prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, termín spustenia výstavby je tretí kvartál 2018, je stále reálny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 15:00 - 15:01 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, náklady na reformu duálneho vzdelávania v rokoch 2018 až 2021 boli vyčíslené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, ktorá je súčasťou návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, v celkovom objeme 35 360 610 euro. Nakoľko súčasťou návrhu národného programu výchovy a vzdelávania je aj ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania a podpora vstupu malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania, boli tieto náklady premietnuté aj do predpokladaných nákladov na realizáciu národného programu výchovy a vzdelávania. Všetko.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.5.2018 14:47 - 14:50 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, Európska únia k parížskej dohode zaviazala k celkovému zníženiu emisií a skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 40 % v porovnaní s rokom 1990. Tento cieľ sa bude implementovať do viacerých opatrení.
Prostredníctvom európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami je potrebné dosiahnuť zníženie emisie o 43 % v porovnaní s roku 2005. V sektoroch mimo schémy obchodovania, malé zdroje – poľnohospodárstvo, doprava a podobne – je potrebné dosiahnuť zníženie o 30 % oproti roku 2005.
Slovenská republika ako súčasť Európskej únie sa na tomto záväzku, samozrejme, podieľa cez schému obchodovania, kde sa budú postupne znižovať bezplatne prideľované kvóty. Čo sa týka sektorov mimo schémy, tam je potrebné na Slovensku do roku 2030 znížiť emisie o 12 % v porovnaní s rokom 2005.
Naše emisie skleníkových plynov sa v súčasnosti pohybujú na úrovni okolo 41 mil. ton ročne, čo predstavuje cca 45-percentné zníženie oproti roku 1990. Budeme sa snažiť tento trend udržať postupne a emisie znižovať. Preto v súčasnosti finalizujeme štúdiu so Svetovou bankou, ktorá bude východiskom k príprave nízkouhlíkovej stratégie Slovenska. Táto stratégia bude identifikovať hlavné ciele a opatrenia pre Slovenskú republiku do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
Treba podotknúť, že parížska dohoda sa zatiaľ naplno neimplementuje, keďže momentálne pracuje medzinárodné spoločenstvo na príprave spoločných pravidiel. Slovensko sa týchto rokovaní intenzívne zúčastňuje jednak v rámci Európskej únie a jednak aj na úrovni Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Nové pravidlá by sa mali prijať v decembri v poľských Katoviciach.
Ďakujem.
Skryt prepis