Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

7.12.2017 o 14:19 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 7.12.2017 14:19 - 14:20 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, novootvorený úsek D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno je súčasťou diaľničného prepojenia na Poľsko a zároveň tvorí severozápadný obchvat mesta Žilina. Jeho otvorenie skráti vodičom smerujúcim na sever čas za volantom o zhruba štyri minúty a okamžite odľahčí dopravnú situáciu v Žiline, najmä na križovatke Kragojevská a na teraz veľmi vyťaženej žilinskej estakáde. Ešte podstatnejšie benefity Žilina pocíti na dostavaní južného obchvatu mesta. Keď bude dokončený tunel Višňové, z centra mesta vďaka úseku D3 Žilina – Strážov, Žilina – Brodno úplne zmizne aj celý tranzit a to nielen zo severu na juh, ale aj zo severu na východ a späť. Práve preto má zmysel budovať kompletné obchvaty miest a nie iba polovičné riešenia a, samozrejme, dokončiť rozostavané stavby, ktoré sú v štádiu rozostavanosti. Z tohto dôvodu chceme pokračovať aj v budovaní obchvatu miest Prešov a Košice a tak má vzniknúť ucelený dopravný systém, ktorý prinesie trvalé riešenie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 30.11.2017 14:58 - 14:58 hod.

Árpád Érsek
Nakoľko neodznela otázka, len doplním dve vety. Vážený pán kolega, ale vy zabúdate stále na servisovanie rušňov a na výpadky rušňov. To je obrovská suma, ktorú, vy o tom nerozprávate. Vy hovoríte len o nákupnej cene rušňov a nie o zabezpečení a prevádzkyschopnosti, čo sú servisy, pri výlukách je to okamžité nahradenie novým rušňom a tak ďalej. Len toľko som chcel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2017 14:52 - 14:56 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán podpredseda, vážení, pani poslankyne, páni poslanci, rezort dopravy má s Útvarom hodnoty za peniaze dohodnuté pravidlá, ktoré projekty a kedy prehodnocujú a akým spôsobom. Túto dohodu sme si vzájomne odsúhlasili a prenájom, respektíve lízing rušňov do tejto dohody nespadajú. Navyše ŽSSK potrebuje rušne pustiť do prevádzky čo najskôr, a preto neuvažujeme dodatočnom prehodnocovaní už rozbehnutých súťaží, pri ktorých nie sú pochybnosti o ich účelnosti a efektivite.
Cieľom Železničnej spoločnosti Slovensko je postupne poskytovať rýchlejšiu, kvalitnejšiu prepravu všade tam, kde to bude umožňovať železničná infraštruktúra. Na úseku od Bratislavy po Púchov už máme vybudovaný úsek, ktorý umožňuje dosahovať rýchlosť vlakov 160 kilometrov za hodinu. Pre tento účel sa od 10. decembra tohto roka pripravili cestovný poriadok, ktorý už reflektuje na túto možnosť. Úlohou ŽSSK preto bolo zabezpečiť do tohto termínu vozidlový park tak, aby touto rýchlosťou mohli premávať vozne i rušne. Dostupné rušne ŽSSK schopné jazdiť takouto rýchlosťou sú značne zastarané, s nedostatočnou spoľahlivosťou a v dnešnej dobe už využívané na iných linkách, čo je výsledkom dlhodobo zanedbaného procesu a modernizácie. Naším cieľom je, aby sa rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu mohli trvalo a spoľahlivo dopraviť systémové taktové rýchliky a na to bolo potrebné doplniť pár vozidiel o dostatočný počet už toho zodpovedajúcich takýmto technickým parametrom.
Na trhu nie je veľa typov vozidiel, ktoré jednak umožňujú pre osobnú dopravu takúto rýchlu dopravu a zároveň sú použiteľné aj na prepájanie, ktoré máme na úseku Bratislava – Košice. Preto je veľmi nekorektné porovnávať jednosystémové rušne s dvojsystémovými, ktoré môžu premávať aj na úsekoch so striedavým napätím, aj s jednosmerným napätím, od čoho sa odvíja aj samotná cena. Neviem, či ste úmyselne alebo iba z neznalosti spravili pri vašej mediálnej sebaprezentácii jednoznačné chyby. Ale v prípade, ak máte záujem o odbornú diskusiu a nie iba o politický marketing, tak by ste sa mali nabudúce a mali lepšie pripraviť a porovnávať porovnávateľné. Ak by ste tak urobili a napríklad by ste aspoň správne pozreli cenu, za ktorú nakupovali v Čechách, tak by sa vám nestalo, že ste český nákup podhodnotili o viac ako 10 mil. eur. Úplne nesprávne a neodborne ste odhadli údržbu rušňov za zhruba 30 mil. eur.
Navyše, keďže na diaľkovú dopravu nie je možné využívať prostriedky fondov Európskej únie, ŽSSK ani rezort dopravy nemá také množstvo finančných prostriedkov, ktoré by nad rámec svojich rozpočtov mohlo použiť na jednorazový nákup takýchto rušňov. Rušne typu Vectron patria medzi najkvalitnejšie v Európe. ŽSSK napriek tomu nešla do lízingov bezhlavo, už v marci dohodla trojmesačne bezodplatný prenájom tohto rušňa, aby ho otestovala v slovenských podmienkach. Som však presvedčený, že skrátenie cestovnej doby a samotné zlepšenie cestovania s takýmito rušňami najlepšie v prvom rade ocenia samotní cestujúci, a to bude najlepšia vizitka toho, že vynaložené prostriedky budú používané, že nebudú používane neúčelne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2017 18:26 - 18:28 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických, elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu dosiahnutia úplnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/61 Európskej únie z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí a transpozície rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014 Európskej únie z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej Európskej únii, ktorou sa rozšíria služby poskytované obyvateľom na čísle tiesňové volanie č. 112 o volanie eCall. Návrh zákona ďalej zabezpečuje rovnaký prístup k tiesňovým službám poskytovaných na čísle tiesňového volania 112 aj pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom krátkych textových správ, SMS.
Boli sme oboznámení so spoločnou správou gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Súhlasíme so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Vážené dámy, vážení páni poslanci, prosím o súhlas.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2017 18:15 - 18:16 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Dovoľte mi, dovoľte mi uviesť odôvodnenie, materiál návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej.
Tento návrh predkladá vláda Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého Národná rada vyslovuje súhlas medzinárodnými zmluvami, ktoré priamo zakladajú, priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Zároveň ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. VII ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pred ratifikáciou ktorou si vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Na jej vykonávanie nie je potrebné prijať alebo meniť žiadne vnútorné právne predpisy. Dohoda bola podpísaná v Bruseli dňa 2. decembra 2010 všetkými vtedajšími členskými krajinami Európskej únie, zástupcom EÚ, zástupcom Gruzínska. Dohoda bola, pardon, inicializovaná 5. marca 2010 ako pokračovanie horizontálnej dohody o leteckých službách medzi Gruzínskom a Európskym spoločenstvom, ktorá bola v platnosti od marca 2008. Dohoda vytvorila na leteckom trhu Európskej únii s Gruzínskom nové liberálne podmienky pôsobení leteckých dopravcov zmluvných strán.
Uzavretím tejto dohody existuje možnosť nadviazania priameho pravidelného leteckého spojenia medzi letiskami na území Slovenskej republiky a Gruzínska. V súčasnosti evidujeme záujem gruzínskeho leteckého dopravcu Georgian Airways na presun letov z Tbilisi z letiska Viedeň na letisko v Bratislave od marca 2018. Predkladaná dohoda nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyv, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu a služby verejnej správy pre občana.
Dohoda je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky. Odporúčam vysloviť súhlas.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 18:00 - 18:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V krátkosti, aby ste nemysleli, že nevystúpim, tak, samozrejme, neobávam sa. Máte čiastočne pravdu, pán poslanec. Na druhej strane účinnosť toho zákona, ktorý dnes som stiahol, by bola o mesiac skôr, pretože ministerstvo vnútra nebolo pripravené a potrebuje na to 3 mesiace, aby nabehli na ten nový systém pokút a všetkých tých, čo s tým súvisí. Je to teraz v pláne na 20. 5., pán poslanec, je to na poslancoch Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2017 15:54 - 15:57 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a vážená Národná rada, bod č. 8, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky motorových vozidiel, o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov (tlač 622).
Druhé čítanie som stiahol, nakoľko predkladaný návrh, vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel, cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiže tento veľký zákon obsahuje tieto veci, ktoré boli v tomto zákone.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona o prevádzke vozidiel, cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona nahrádza súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať nový zákon najmä z dôvodu prijatia nových predpisov Európskej únie upravujúcich schvaľovanie vozidiel, dohľad nad trhom a zároveň prijatia balíčka opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.
Cieľom návrhu zákona je komplexne riešiť problematiku podmienok, prevádzku vozidiel cestnej premávky a v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z. z. V navrhovaných zákonoch sa tak upravuje agenda v súvislosti s cestnými vozidlami ako schvaľovanie, prevádzka a kontroly technického stavu, ale aj doklady vozidiel technickej služby na úseku prevádzky vozidiel v pôsobnosti orgánov verejnej správy a zodpovednosti za porušenie povinnosti.
Návrh zákona počíta s vydaním 11 vykonávacích vyhlášok, ktoré ustanovia podrobnosti v jednotlivých ucelených oblastiach, ako podrobnosti v schvaľovaní o technických požiadavkách, dokladoch o vozidlách, prevádzke vozidiel, cestnej technickej kontrole, technickej služby a overovania, technickej kontrole emisie, emisnej kontroly, kontroly originality, montáží plynových zariadení v odbornom..., a odbornom dozore. Návrh, návrhy týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona. Súčasťou predkladaného návrhu sú aj zmeny a doplnenie iných právnych predpisov, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s týmito úpravami.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:43 - 14:43 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Príjemný deň prajem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:40 - 14:43 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis

Ďakujem, vážený pán predseda, podpredsedovia, členovia vlády, panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za otázku týkajúcu sa chránených území, ktoré sú v súčasnosti v médiách spomínané často, či už v súvislosti s lokalitou UNESCO Karpatské bukové pralesy, alebo aj v súvislosti s veternou kalamitou, ktorá zmenila ráz viacerých chránených území. Pre návštevníkov týchto území nie je pohľad na hory bez stromov, ale..., nie je pohľad na hory bez stromov alebo na hory s vyschnutými stromami príjemný a od verejnosti dostávame tieto, v tejto súvislosti nielen sťažnosti, ale aj návrhy a podnety na riešenie situácie nadmerným výrubom v chránených územiach. Preto som rád, že aj v pléne Národnej rady môžem aspoň stručne prezentovať stanovisko rezortu.
V prvom rade by som chcel uviesť, že tzv. kalamity patria do prírody. Veterné kalamity vždy boli a sú, budú súčasťou poveternostných javov a na území Slovenska teda aj faktorom, ktorý ovplyvňuje prirodzený cyklus lesných porastov. Veterná kalamita neznamená pre zdravý a prirodzený ekosystém katastrofu. Samozrejme, dochádza k vplyvu na biotop, čo môže spôsobiť jeho zmenu a následne vytvorenie nových podmienok, ktorých sa však príroda vedela a stále vie vysporiadať. Oveľa citlivejšie však na veternú kalamitu je aj následky reagujúce pôvodný, následky reaguje pôvodný porast, predovšetkým lesná mono-, monokultúra, ktorá bola napríklad v Národnom parku Nízke Tatry či TANAP-e vysádzaná ako čistý smrekový les s pôvodnými druhmi smrekov už od 19., už v 19. storočí. Stromy sú prevažne v rovnakom veku a výške, nakoľko nerastú vo svojich pôvodných podmienkach a sú menej odolné voči všetkým stresovým faktorom.
Ako druhé by som, by som chcel zdôrazniť, že veterné kalamity a ich dôsledky určite nie sú dostatočným alebo hlavným podnetom pre prehodnotenie výmeny chránených území. Prehodnocovanie národnej sústavy chránených území musí zohľadňovať predovšetkým celý rad odborných kritérií, napr. prírodné hodnoty, hodnoty ekosystémových služieb, druho-, druhová pestrosť, jedinečnosť a charakter biotopov a ekosystémov a podobne, ako aj ďalších spoločenských požiadaviek. Ministerstvo dnes prehodnocuje prioritne tzv. veľkoplošné chránené územia. V decembri 2015 sa úspešne zavŕšila zonácia Národného parku Slovenský raj a zároveň vláda schválila aj program starostlivosti o tento národný park na roky 2016 až 2025. V súčasnosti intenzívne pracujeme na doriešenie zonácie TANAP-u. V procese je aj príprava zonácie dvoch ďalších národných parkov, Veľká Fatra, Malá Fatra, Veľká Fatra a Muránska planina a jednej chránenej krajinnej oblasti, Cerová vrchovina.
Všetko, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2017 14:39 - 14:39 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem pekne.
Skryt prepis