Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 15:26 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 17.9.2019 15:29 - 15:38 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, navrhovatelia, poslanci a poslankyne, ale aj dámy na balkóne, musím povedať, že na jednej strane je veľmi dobré, že tu dámy sú, pretože nie je nič lepšie, jak sa poslanec pri predebetovávaní nejakého problému prihovára priamo občanom.
Pán kolega Burian teda hovoril, že je to nejaké ohurovanie. Určite sa vás nesnažím, dámy, ohúriť a budem sa snažiť byť veľmi konštruktívny, pretože chcem sa v prvom rade prihovoriť pánom navrhovateľom a myslím si, že o to tu, o to tu ide. Vstupujem do tohto ringu trošku ako človek, ktorý síce nehlasoval za zastropovanie 64, ale ak si dobre, kolegovia, pamätáte, mali sme alternatívny návrh k dôchodkom a taktiež sme hovorili, že by sme chceli zaviesť aj to pravidlo, že by každá žena za dieťa, ktoré dovŕši stredoškolské vzdelanie, bude môcť ísť do dôchodku o rok skôr, sme dávali my. Tá debata tu bola, ale nemusíme sa tomu venovať, pretože teraz to nejde, nechcem otvárať, alebo môžme otvoriť tú debatu, ale nie je na to priestor o samotných dôchodkových stropoch. Ale tým len chcem povedať, že dajme tieto argumenty nabok, či sme hlasovali-nehlasovali a podobne.
Ja to nechcem ani stavať teraz do roviny, že vy ste zlí, my sme dobrí, my sme dobrí, vy ste zlí, alebo podobne, o to tu naozaj nejde. Ide tu o ten problém, ktorý tu, ktorým tu čelia aj tieto dámy a chcel by som ešte teda korigovať možno ten výrok, ktorý zaznel v mojej faktickej poznámke, kde som hovoril, že teraz ho adresujem vám, dámy, lebo ten bol adresovaný v mojej faktickej poznámke, že tuto kolegovia navrhovatelia to nechávajú ako diskrimináciu. Ono by sa dalo povedať, že to nechávajú, ale zmenšujú diskrimináciu. A to si treba priznať, čiže treba povedať, že snažia sa ako keby zmierniť tie dopady a teraz poďme k podstate.
Vychádzam z toho, že keď bola debata o dôchodkovom strope, keby sa dôchodok nezastropoval a nedalo sa do ústavy, čo sa dalo, tak dnes túto situáciu neriešime. Ale ústava sa zmenila, dal sa do ústavy dôchodkový strop a dali sa tam aj tieto jednotlivé kategórie jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, jednotlivých, za, šesť mesiacov za každé dieťa. No a tu podľa mňa nastal ten problém, ako to tu počúvame v interpretácii a myslím si, že je veľmi dobré, dámy, že bojujete, pretože kiežby boli všetci občania jak vy, ktorí si chcú vymôcť svoje práva, tak by tí politici tu v tejto sále určite sa správali ináč a dosahovali by sa aj iné výsledky. Takže slúži vám to ku cti a pokračujte inšpirujte ďalších občanov, aby sa zaujímali o svoje práva a snažili sa ich vydobyť.
Na druhej strane musíme si naozaj povedať, že je dôležité, ako sa zaobchádza aj so zdrojmi a verejnými financiami a treba tam naozaj hľadať vždycky tú únosnosť, to je to, o čom hovorím. Ja na jednej strane tu často komunikujem, že vidím tam tie rezervy v tom rozpočte na výdavkovej strane, že sa dajú ušetriť peniaze a dajú sa potom použiť v prospech dobrých riešení. To riešenie teda za odmeňovanie žien skorším odchodom do dôchodku za vychované deti alebo teda za deti je podľa mňa dobrá idea, alebo nielen žien, ale dobrý postreh tu mal aj pán Mihál, aj otcov, pretože naozaj, musíme sa pozrieť na rodiča ako takého, aby sme teraz nediskriminovali mužov (povedané s úsmevom). Ale tým chcem povedať, že teda tá diskriminácia tu nastala a snaží sa, teda predkladatelia sa ju snažia nejakým spôsobom riešiť, ale to, k čomu aj my vyzývame, je, že aby sa naozaj teraz stiahol návrh na to, aby sa našlo to úplné riešenie, aby sa jednak kvantifikovalo, že aké to bude mať dopady, ak by to malo byť v takej interpretácii, ako to, ako ste to pochopili vy.
Po druhé, myslím si, že aj pri samotnom návrhu do ústavy a hovoril o tom aj kolega Mihál, bol problém ten, že tak ako to bolo zadefinované, tak tá, ste si nedali dostatočnú prácu na to, aby ste do kvalitne vysvetlili práve ženám a mužom, ktorí majú jedno a viac detí, ako sa ich táto časť ústavy bude týkať, resp. ako sa ich to týkať nebude, pretože to je to, to kľúčové. Že či to bude teda naozaj platiť až od momentu, kedy budú mať 64 rokov a potom sa to bude odpočívať, alebo či to bude tak, ako to chápete vy, dámy, a v takom prípade je veľmi dôležité urobiť práve tie prechodné ustanovenia, nejaký ten nábeh a tam odkomunikovať, čo je možné, čo je nemožné, ako ste to vy zamýšľali. Lebo teraz naozaj je otázka, že ako ste to teda vy zamýšľali v tom čase a prečo ste to vtedy nekomunikovali, ak ste to zamýšľali tak, ako hovoríte, že ste to, že to, ako to hovoríte teraz, že ste to vtedy zamýšľali. Takže trošku sa tu strácame a tá interpretácia vaša alebo ten váš výklad je skôr ako keby úskočný, pôsobí skôr úskočne.
Nechcem sa, či je, myslím si, že je dôležité naozaj vytvoriť mechanizmus toho nábehu, ktorý bude prehľadný, ktorý bude zrozumiteľný a ktorý bude aj spravodlivý. Pretože tak ako som hovoril, ak by sme sa riadili pravidlom, ktoré vy tu dnes hovoríte, že to nabieha až v roku, keď všetci budú mať nárok, keď sa dosiahne prirodzený dôchodkový vek 64 a od toho momentu už nebude rásť, tak ľahko môže dôjsť k tej diskriminácii, že ženy, ktoré pôjdu, alebo teda ten rodič, ktorý má nejaké deti, pôjde o dva mesiace skôr, ako sa dosiahne odchod do dôchodku 64, tak vlastne pôjde neskôr z hľadiska fyzického veku do dôchodku, ako človek, ktorý pôjde o dva, tri mesiace do dôchodku po ňom.
A ten skok bude veľký a preto treba riešiť tie prechodné ustanovenia, preto treba riešiť ten nábeh, o ktorom hovorila aj kolegyňa Gaborčáková a preto to treba riešiť teraz, lebo či tá diskriminácia nastane teraz alebo potom, tá diskriminácia nastať nastane. A treba ju odstrániť, a to sa robí práve tým prechodným ustanovením a tým nábehom. A to je to, o čom sa tu celé to točí, aby sa to nastavilo tak, aby tá diskriminácia sa odstránila, aby sa na to našli zdroje, aby sa povedalo, kedy to nabieha a ako to bude presne fungovať. Lebo ten variant, ktorý ste vy teraz priniesli, nie je uspokojivý. Tak to, tak to vidím ja.
Takže chcel som to dostať do tej polohy vecnosti a teraz je naozaj na vás, kolegovia, ale vidím, že počas tej diskusie sa už naozaj dostalo to do bodu, že ste ochotní a otvorení diskutovať o tom, aby sa našlo lepšie riešenie, ako je to, čo súčasné, ak som to správne pochopil, páni predkladatelia, že teda... (Reakcia z pléna.) Nie, nepochopil? Od začiatku. Aha, od začiatku ste doniesli nejaké riešenie, ktoré, o ktorom tu teraz diskutujeme, a hovoríme, že to riešenie, ktoré ste doniesli, nie je dostačujúce, že ešte stále nespĺňa ten daný cieľ. Takže bolo by dobré, keby ste možno na záver v záverečnom slove povedali teda, že či to sťahujete, či si beriete čas na to, aby ste ho dopracovali ešte viac, aby ste sa priblížili aj k tým požiadavkám, aby tá diskriminácia sa eliminovala viac, ako ste sa pokúsili vy, pretože vidíme, že to bolo len ako keby o pár centimetrov a dá sa, dá sa ísť ďalej.
Takže ja určite chcem sa tiež pridať k tej výzve, aby ste išli ďalej, aby ste to potiahli, pretože musíme si povedať jednu vec, že tým návrhom zastropovania dôchodkov, ktoré ste urobili, a vy ste to mali aj v dôvodovej správe, ste zaťali takú, takú dobrú sekeru do verejných financií a sami ste pripustili vo svojej dôvodovej správe, že samotné dôchodky, že môže to mať dopad na dôchodky, že budú v konečnom dôsledku o 10 % nižšie. Čiže ani tam vlastne s tým návrhom zastropovania do ústavy neprišlo k nejakému návrhu krytia, skôr to bolo ako filozofia postavené. A môže to vyvrcholiť tým, že budú dôchodky o 10 % nižšie z dlhodobého hľadiska, možno aj viac, pretože naozaj nevieme odhadnúť teraz, ako bude, ako sa verejné financie budú vyvíjať a ako sa bude vyvíjať demografia, ale čakajú nás naozaj z hľadiska dlhodobého ťažké časy, pretože Slovensko je najrýchlejšie starnúca krajina v Európskej únii a z tej najmladšej sa stane tou najstaršou a to bude mať veľký dopad na verejné financie.
Ale túto debatu sme zviedli pri rozhodovaní pri dôchodkovom strope. To, čo riešime teraz, je následok toho, že podľa mňa to nebolo dostatočne jasne odkomunikované a naozaj je podľa mňa prirodzené, že občan, ktorý má ísť do dôchodku práve v tom zlomovom bode, a nemá sa naňho, ja keby som bol asi na mieste žien, ktoré sú na balkóne, by som sa cítil úplne rovnako a viem sa teda do ich situácie vžiť a úloha zákonodarcu je, aby sa s tým popasoval.
Takže pozývam vás do toho, kolegovia, aby ste sa s tým popasovali.
Ďakujem, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:26 - 15:27 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovolím si zareagovať na kolegu, ktorý teda hovoril o tom, že nejakí ľudia tu hovoria vzletné reči o vyrovnanom rozpočte a potom sa vyjadrujú o tom, ako treba navyšovať. Neviem teda, či sa to týkalo mňa, ale možno aj nejakých ďalších kolegov, ale ak som teda bol v tej skupine, tak si dovolím na to zareagovať.
Áno, vyrovnaný rozpočet je realistický na Slovensku, ale nie touto koalíciou a touto vládou, lebo vidíme, že tá diera bude. Ale ja sa dovolím tvrdiť, že stále som zástanca vyrovnaného rozpočtu, pretože vidím rezervy, kde sa dá, kde sa dajú eliminovať výdavky, ktoré sú neefektívne alebo zbytočné, a dá sa pridať na opatrenia, ktoré sú dobré. A preto sa tu vyjadrujeme aj k tomuto, k tejto diskusii a preto aj hovorím, že je to lepšie urobiť kvalitne, pridať peniaze, kvantifikovať to a viesť úprimný dialóg aj s dotknutými osobami a hľadať s nimi tú cestu, ktorá bude realistická a zároveň aj uspokojivá. Takže to neni o tom, že teraz na jednej strane hovoríme, nech je vyrovnaný rozpočet a na druhej strane tu ideme prehlbovať výdavky. Pretože naozaj tých rezerv v rozpočte je dosť, samotná implementačná jednotka útvaru Hodnota za peniaze ich vyčíslila na momentálne 340 miliónov. Tu sa bavíme o 30 miliónoch a neviem, neni tá kvantifikácia zrejme teraz dostupná, že koľko by bolo to opatrenie, ktoré žiadajú aj dámy alebo, ktoré zastupujú vôbec tú skupinu, kategóriu ľudí, ktorých sa tá zmena dotkne len čiastočne. A ja ešte v ústnej rozprave trošku doplním, lebo nemám teraz dostatok času.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:56 - 14:57 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Pán Mihál, súhlasím a chcem sa pridať k tej vašej výzve, že naozaj treba tu držať tú konštruktívnu debatu o tom, ako to dopracovať tak, aby sa, ako sa hovorí, bola aj ovca celá, aj vlk sýty a aby sa zmiernili tie dopady a tá diskriminácia, ktorá sa zrejme nedá úplne eliminovať, ale dá sa nejakým spôsobom korigovať. A ja skúsim aj v ústnej rozprave ešte povedať možno pár takých rezerv, kde by sa dalo, kde by sa, samozrejme, dalo hľadať. Takže pripájam sa k tejto výzve a naozaj ten čas tu ešte je a treba s tým zákonom popracovať tak, aby, aby bol, aby bol lepší, ako je teraz. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:47 - 14:48 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa Gaborčáková, veľmi rád počúvam tvoje vystúpenia, pretože naozaj je veľmi dôležité, aby aj tu v parlamente sa razila politika úprimných a poctivých riešení. To znamená, že to riešenie je poctivé voči všetkým ľuďom, je prepracované, je prepočítané, je premyslené, je odkomunikované. Nič sa tu proste nešije horúcou ihlou, ale majú z toho v konečnom dôsledku prospech občania. Pre tých tu sme.
Ale ako si mohla počuť, aj kolega Tomáš alebo teda navrhovatelia vlastne hovoria jednu vec celý čas, čo tu počúvame dokola. Kaník spôsobil, že tie dámy sú na balkóne diskriminované. A zároveň hovorí, že oni ich diskriminované ponechajú. Takže to je vlastne odkaz, že vysvetlil kolega Tomáš vlastne tým dámam na balkóne, že ste diskriminované, ale my s tým nemienime nič robiť. Toto je odkaz súčasnej, súčasných navrhovateľov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:32 - 14:34 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Mihál, chcem nadviazať na to, čo ste hovorili, lebo, a použiť možno jedno také číselné vyjadrenie, lebo naozaj vidím tu tú anomáliu. A tá anomália je podľa toho, čo hovoria predkladatelia, že ten mechanizmus teda začína fungovať až v momente, keď bude 64 vek, teda strop dôchodku, odchodu do dôchodku, čo bude nejaký rok 2028. Teraz uvažujem nahlas. To znamená, že žena, ktorá pôjde v 2028 do dôchodku, pretože bude mať strop 64, pôjde v skutočnosti s dvomi deťmi v 63. rokoch, lebo jej to nabehne, čiže pôjde v 63. Ale tá žena v 2027, kedy ešte nenabehne ten strop, tak vlastne pôjde v 63,9. do dôchodku, čiže o 9 mesiacov neskôr. Ale keď vieme, že každým rokom vlastne tá doba dožitia ako keby stúpa, takže znamená, že tá žena ostane na dôchodku aj dlhšie, takže tu je tá anomália, že tie ženy, ktoré pôjdu neskôr, pôjdu vlastne skôr a budú ešte dlhšie na dôchodku, ako tie ženy, ktoré teraz sú na balkóne, a cítia, že pôjdu teda neskôr do dôchodku, ako tie, ktoré pôjdu neskôr, je to trošku komplikované, ale tá diskriminácia tam je veľmi jasná. Tá diskriminácia tam je jasná a myslím si, že tuto sa jasne ukazuje, ako je nedopracovaný ten samotný návrh. A my sme tú debatu mali veľmi, by som povedal, takú, takú silnú práve, keď sa hovorilo o dôchodkovom strope a poukazovali sme, že ten návrh je nedokončený, že nie je domyslený. A teraz sa to zase ukazuje v priamom prenose, ako sa to ukázalo či pri obedoch zadarmo alebo v ďalších opatreniach, ktoré SMER za posledný rok priniesol do tohto parlamentu.
Takže ja v tom vidím opäť také to lajdáctvo, že si nedali záležať na tom, aby to bolo naozaj dokonale dopracované a teraz to vybuchuje a je mi ľúto, že dámy na balkóne sú tým postihnuté.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 10:19 - 10:21 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, chcem vás aj pri tomto zákone požiadať o to, aby ste špecifikovali krytie výpadku tohto rozpočtu a ešte sa chcem, spomenuli ste nie teraz, ale predtým, že nemôžeme vnímať všetko numericky. Tak ja sa chcem opýtať, že či aj vy vo svojich osobných financiách takto postupujete, že či idete na dlh a či každým rokom sa zadlžujete viac a vlastne, či všetko, či si tiež kladiete tú otázku, že či môžte to posudzovať numericky, resp. neposudzovať numericky.
Viete, tu si musíme uvedomiť jednu vec, že ak by ste ma, ak by ste sa doma správali tak, ako sa správa dnešná vláda voči štátu, tak by veľmi rýchlo prišli po váš majetok exekútori. A to je presne to, o čom hovorím, že používať argumenty, že nemôžme všetko vnímať numericky a zároveň jedným dychom mať v programe, že chceme mať vyrovnaný a prebytkový rozpočet, to je proste schizofrénia. Takže ja určite budem apelovať na to, aby tu bolo, boli zdravé verejné financie, pretože iba tak môžme zagarantovať, tak ako aj v rodinnom rozpočte môžme zagarantovať, že si neprídu ani po vás, ani po nikoho exekútori.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 10:06 - 10:08 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, dojemná starostlivosť nie je o váš volebný program. Mňa zaujíma zdravie verejných financií, pretože zdravie verejných financií sa týka všetkých občanov a má dopad na kvalitu života všetkých občanov. Takže tam je moja starostlivosť a preto kladiem tieto otázky. To, čo si budete robiť s programom, je vaša starosť, ale vy tu dnes predkladáte návrh, ktorý bude mať dopad na štátny rozpočet, ktorý patrí všetkým občanom.
Vyrovnaný stav, pán kolega, neviem, o čom hovoríte, ale vlani sme žiadny vyrovnaný stav nedosiahli a nedosiahneme ho ani tento rok, na ktorý bol plánovaný. Ak ste nepostrehli, tak zatiaľ vychádza diera tohtoročného rozpočtu na 1,2 miliardy eur. Za minulý rok je deficit 0,7 % HDP a čakáme na jesennú notifikáciu Eurostatu, ktorá je dosť možné, že ho posunie na 0,9, čo bude znamenať zhoršenie okolo, oproti predchádzajúcemu roku, kde bol 0,8 % HDP.
Vstupovať do kompetencií ministerstva financií, pán kolega, celé tri roky tu počúvame o tom pri opozičných návrhoch, že ako chcete vykryť vaše návrhy, ktoré dávate sem do Národnej rady. A vy mi idete rozprávať, že nemáte vstupovať do kompetencií finančníkom? Prosím vás pekne, vy ste v koalícii, ja nehovorím, že máte prísť s opatrením, ktoré siahne opäť do vrecka ľudí. Hovorím o tom, že máte prísť s návrhom krytia, kde si upracete vo výdavkoch.
Môžem vám poradiť. Otvorte si dokument implementačnej jednotky útvaru hodnoty za peniaze, sú tam opatrenia za 340 miliónov, tam môžte nájsť opatrenia, ktoré treba urobiť na to, aby ste mohli vykryť vašich, akýkoľvek počet miliónov, ktoré navrhujete.
A posledné, porovnanie s Českou republikou. Pán kolega, Česi sa učili od nás, aké mechanizmy zaviesť na výber DPH a predbehli nás v úspešnosti výberu DPH, takže toľko k Českej republike a nášho nasledovania ich. My už sme dávno mali byť pred nimi, ale sme ďaleko za nimi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 9:54 - 10:04 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, chcem vystúpiť k tomuto prvému zákonu zo série zákonov SNS, ale aj ďalších, ale hlavne teda SNS. Tak chcem tak krátko poznamenať pár vecí, ktoré sa udiali v priebehu leta, by som povedal, odkedy sme mali prvé čítanie a žilo sa v nejakej atmosfére s výhľadom na ďalšie roky.
A vlastne, ako ste určite mohli všetci postrehnúť, tak ekonomická klíma sa mení. Bol revidovaný rast HDP a vidíme, že to prudko kleslo, teda rast klesol, aby som teda bol korektný, čo sa týka informácií. A vidíme, že minister financií má problém zostaviť budúcoročný rozpočet. Aj z toho dôvodu tieto poslanecké návrhy, ktoré tu sú a ktoré, samozrejme, teda budú mať dopad na rozpočet, ako ste povedali, pán navrhovateľ, tak by ma veľmi zaujímalo, akým spôsobom budú vlastne tieto výpadky kryté. Ten dnes ste, myslím, že špecifikovali, že tento, tento návrh zákona bude mať dopad šesť miliónov eur, ak sa nemýlim. Takže by ma zaujímalo, áno, nehovoríme tu o nejakej enormnej čiastke.
Teraz principiálne sa chcem opýtať o každom, ku každému zákonu, aby som nemusel vystupovať ku každému, by ma zaujímalo, ak by ste boli, aby ste uviedli pri každom zákone nielen to, aký bude mať dopad, tak ako ste to robili teraz, ale taktiež, ako to bude kryté, resp. čím chcete tento výpadok vykryť. Lebo ak vlastne ho nič nenavrhujete, nič, čím by mal vykrytý, tak automaticky vlastne deklarujete, že toto bude zvyšovať deficit budúceho rozpočtu.
Chcel by som sa teda v tejto súvislosti aj opýtať, v súvislosti s vaším programom strany SNS na roky 2016 až 2020, kde na 25. strane v kapitole 7 volebný program pre ekonomicky zdravý a efektívny štát vlastne deklarujete, že skonsolidujete verejné financie, čo sa vám teda nepodarilo, ale dobre viem, že príde argument, že tento rezort nepatrí vám a patrí SMERU - SD. Ale čo je určite zaujímavé, je práve tá deklarácia, ktorú tu máte, a to je, že prečítam vám to. Ja prečítam celú tú 7.1.: "Skonsolidujeme verejné financie. Základným východiskom finančnej politiky SNS v rámci správy štátneho rozpočtu je dlhodobá udržateľnosť verejných financií a napĺňanie našich základných cieľov v tejto oblasti krátkodobého cieľa," čiže deklarujete, že váš krátkodobý cieľ, "ktorým je vyrovnané rozpočtové hospodárenie a dlhodobého cieľa, ktorým je prebytkové rozpočtové hospodárenie a následné znižovanie dlhu.".
Práve v tejto súvislosti sa chcem teda pýtať, keď vaším cieľom, či už krátkodobým alebo dlhodobým je vyrovnané a prebytkové, tak akým spôsobom, keď prinášate riešenia, ktoré majú negatívny dopad na rozpočet, akým spôsobom zabezpečíte krytie, aby ste sa držali v línii vášho programu, čiže vyrovnané alebo prebytkové. Čiže čím budete kompenzovať tento výpadok?
Treba si uvedomiť a chcem naozaj vyzvať aj všetkých koaličných poslancov, ktorí predkladajú návrhy, práve aby teda urobili túto prácu a priniesli to krytie, pretože musíme si uvedomiť, že zdravé verejné financie, to nie je žiadny fetiš, ani vyrovnaný rozpočet, ale je to ako teplý kabát, ktorý vám môže zachrániť život, keď sa počasie zhorší. A to citujem jedného ministra financií, ktorý pochádza z koalície.
Takže tým chcem povedať, že my si musíme uvedomiť, čomu Slovensko bude čeliť a prečo je dôležité, aby Slovensko malo čo najnižší dlh, pretože Slovensko je najrýchlejšie starnúca krajina. A ako najrýchlejšie starnúca krajina nás budú čakať enormné výdavky na to, aby sme vedeli vykryť, dá sa povedať, stabilitu dôchodkov tým, že vidíme, akým spôsobom sa vyvíja aj demografia. A toto sú proste tvrdé dáta. Čiže tam to neni niečo také, že pocitové, že teraz, ale však bude to ináč. To nie. Proste to sú tvrdé dáta, ktorých, z ktorých, ktoré nemôžme prehliadať a preto je veľmi dôležité, aby tie verejné financie sa dostávali do zdravého stavu, pretože v súčasnosti nie sú, nemáme dlhodobú udržateľnosť zabezpečenú.
Takže z toho dôvodu vás chcem požiadať, aby ste pristupovali k tomu zodpovedne, pretože ak tak nebudete robiť, tak naozaj dostávate Slovensko aj práve takýmto krokmi do špirály alebo na cestu špirály, ktorá môže mať naozaj veľké, veľké dopady na kvalitu života občanov na Slovensku.
Jednu vec, ktorú by som chcel spomenúť, a to je aj z, ktorú sme počuli, som počul vlastne počas tohto víkendu z úst vášho predsedu, aj predsedu parlamentu vlastne v jednej osobe Andreja Danka, ktorý hovorí o tom, že výber DPH proste je na tom zle. Áno, to hovoríme tu už tri a pol roka. Som rád, že sa to dostalo aj k predstaviteľom SNS a že si osvojili túto rétoriku. Ale nesmieme zabúdať na to, že vy ste v koalícii. Čiže bolo by veľmi dôležité, aby ste si osvojili nielen rétoriku, ale aby ste prešli aj do skutkov, ktoré vy v koalícii konať môžte.
Aj vy sám, pán navrhovateľ, ste hovorili, že prichádza k znižovaniu medzery DPH. Teraz neviem presne, že či ste mysleli iba DPH na printové médiá, ale čo sa týka medzery DPH, dovoľte mi, aby som vás informoval, že medzera DPH sa v absolútnych číslach zväčšila za posledný rok z radovo 2,1 miliardy na radovo 2,3 miliardy. Čiže došlo k nárastu medzery DPH vo výbere DPH. Áno, z hľadiska porovnania k percentu HDP, keďže HDP - hrubý domáci produkt - rastie istým tempom. Ako som povedal tento rok nižším ako, ako bolo plánované, tak samozrejme, že ten výber sa zlepšil, ale počúvajte pozorne, o 0,1 %. Nazval by som to, že sa zlepšil o chlp.
Čiže nemôžme hovoriť o nejakom, o nejakej efektivite a z hľadiska aj štatistík, či už v porovnaní s krajinami okolitými alebo v rámci Európy sme na chvoste, sme v poslednej päťke. Väčšinou sme druhí, tretí, štvrtí, maximálne piati od konca.
Tu je dôležité povedať, že ak by sme dosiahli úroveň úspešnosti výberu DPH porovnateľnú s Českom, Poľskom alebo Maďarskom, tak by sme vyberali radovo o niekoľko stovák miliónov viac. Zoberiem Poľsko, ktoré urobilo tiež reformu vo výbere DPH a ak by sme mali ich úspešnosť výberu, tak by sme vyberali o 546 miliónov eur viac. Dobre počujete. Čiže preto sa veľmi pýtam ako koaličných poslancov, ktorí majú v rukách moc, akým spôsobom chcete zabezpečiť toto krytie a ak teda ho chcete zabezpečiť lepším výberom DPH, tak sa pýtam, aké konkrétne opatrenia máte pripravené, či už na predloženie do parlamentu alebo v rámci exekutívy. Pretože bez toho to je naozaj len prázdne slová a prázdne sľuby.
Poslednú vec, ktorú sa chcem opýtať, pretože ako som hovoril, predseda parlamentu a zároveň predseda vašej strany Andrej Danko hovorí, že tento rezort ministerstvo financií nespadá pod vás. Áno, máte tam ale svoju štátnu tajomníčku, ktorá má teda v gescii aj, by som povedal, navrhovanie daňových opatrení, ale zaujímalo by ma, koho, kto je váš nominant na finančnej správe, pretože vieme, že finančná správa je práve zodpovedná za úspešnosť výberu DPH, čo sa týka samotnej exekutívy, kontrol a podobne. Čiže by ma zaujímalo, keby ste mohli nám povedať, kto je váš nominant na finančnej správe a ako si plní svoju prácu pri zvyšovaní úspešnosti, ktorá teda zatiaľ nejakým tempom nepokročila, ako som hovoril, na základe tých čísiel.
Takže v zmysle týchto vecí, čo som povedal, počnúc vaším programovým sľubom, že chcete konsolidovať verejné financie a že chcete dosahovať či už vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, z krátkodobého vyrovnaný z dlhodobého prebytkový, predpokladám, že ten krátkodobý bol počas tohto volebného obdobia, nech zoberiem tri roky max., tak už v štvrtom by ste zrejme chceli mať prebytkový, ale prichádzate s opatreniami, ktoré idú teda do mínusu a neprinášate vlastne odôvodnenie, akým spôsobom ich chcete kryť.
Takže by som chcel poprosiť, pán navrhovateľ, aby ste doplnili aj pri tomto návrhu zákona, akým spôsobom teda to chcete kryť a taktiež by som vás chcel požiadať, aby ste aj pri ďalších návrhoch zákona, ktoré teraz budeme prerokúvať v zmysle programu schôdze, taktiež špecifikovali jednak dopady tam, kde špecifikované neboli a zároveň aj krytie, akým chcete vlastne tento výpadok v štátnom rozpočte doplniť. A teda ešte, ak môžem poprosiť, tú nomináciu na finančnej správe.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 22:35 - 22:35 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, krásne si, krásne si odkryl prepojenosť Moniky Jankovskej a je naozaj nespochybniteľná a ten odpočet, ktorý si urobil tých jej superfunkcií, je, je nádherný a naozaj vidieť tú nespochybniteľnú prepojenosť.
Ale je tu ešte jedna veľká prepojenosť Moniky Jankovskej, ktorá je tiež úplne zjavná okrem toho, že teda je nominovaná a bola nominovaná do všetkých týchto superfunkcií, a to je tá, práve tá záverečná bodka, že SMER ju neodvolal, to je práve to, úplne tá čerešnička na torte, že môžu nám tu rozprávať, čo len chcú, ale tá prepojenosť je úplne zjavná, nespochybniteľná jednak tými nomináciami a po druhé tou jej nedotknuteľnosť, že na ňu nesiahli.
A veľmi mi to pripomína, mi pripomína, Monika Jankovská mi pripomína Roberta Kaliňáka, akurát v sukni, že proste naozaj to sme videli aj pri ňom, že tam nemohlo sa ani len slovíčkom krivo povedať.
A ďakujem, že si odkryl aj tú ďalšiu komnatu Petra Pellegriniho, keď si opísal podrobne ten pozmeňujúci návrh. A potom nám tu môže premiér Pellegrini rozprávať o tom, ako nič on nedovolí, aby tu niekto robil rozdiely alebo aby tu bola nejaká nespravodlivosť, alebo niečo podobné. Tento skutok hovorí za všetky a je úplne krásne plastický a odhaľuje ho úplne donaha. Čiže toľko k slovám verzus skutkom premiéra Pellegriniho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 21:20 - 21:20 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Igor, veľmi dobre si to vystihol, keď si vysvetlil vlastne ten pojem, že táto schôdza je zbytočná. Áno, pre nich, ľudí z paralelného sveta, ktorý si vybudovali, je zbytočná.
Pre nich sú totižto zbytočné aj včas dostavané diaľnice, pretože oni jazdia pod majákmi, oni nikdy nečakajú v zápchach ako napríklad mnohí vodiči pod Strečnom, ktorí sa tešili, že pôjdu cez tunel Višňové koncom tohto roka.
Oni, pre nich je zbytočné aj fungujúce zdravotníctvo, pretože oni nikdy nebudú čakať u lekára s peniazmi, ktoré zarobili za vládnutie. Veď keby sme si pozreli majetkové priznania jednotlivých ministrov, tak však sám si o tom hovoril, ako zázračne zbohatli za vládnutie.
A pre nich je dokonca aj zbytočná spravodlivosť, lebo by nemali tie nadpráva, ktoré teraz užívajú vďaka svojim ľuďom na dôležitých postoch.
Ďakujem.
Skryt prepis