Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 10:15 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 10:15 - 10:17 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som naviazal na teba, Igor, tak aj včera, keď sme diskutovali, tak vlastne sme videli, že v legislatíve ako keby nie je úplne ukotvené ten začiatok života, ale je úplne zjavné, že práve tým spojením mužskej a ženskej bunky sa počne nový život, sa počne dieťa, a myslím si, že preto je aj dôležité, aby sme k tomu takto zodpovedne pristupovali. A druhá rovina je práve tá, čiže máme tu ten začiatok života a je, podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme to, aby sme to zadefinovali úplne, úplne jasne, aby, aby sme vedeli, že dobre, tak toto je začiatok života, pretože aj tu narážame pri tých diskusiách práve ako keby na tú vágnosť a rôzne interpretácie, ale ja si myslím, že to je nespochybniteľné, kde ten začiatok života je, práve tým, keď sa spoja tieto dve bunky.
Druhá vec je, že naozaj nevyhnutné urobiť všetko pre tie ženy. To tu aj z celej diskusie vyznelo, že to je veľmi citlivá a dôle..., taká závažná okolnosť v živote každej ženy, keď sa musí rozhodovať, a preto je tak nevyhnutné urobiť všetko preto, aby to rozhodovanie ani nemuselo byť, aby automaticky, keď počne, aby vedela, že má možnosť, má rôzne možnosti, ale všetky sú to možnosti, ktoré podporujú to, že to dieťa vynosí, že nesiahne mu na život, pretože, povedzme si na rovinu, to dieťa v jej lone nie je jej telo, to je telo inej bytosti a to je podľa mňa to najkľúčovejšie.
Takže ja som preto rád, že tá diskusia a vôbec aj tie návrhy, aj ten, že sme mohli obohatiť celú túto diskusiu aj tým návrhom, ktorý priniesol Marek Krajčí, ktorému chcem poďakovať ako takému lídrovi tejto témy u nás v hnutí, že priniesol túto tému a že pozeráme na ženu a na to prostredie, aby mala čo najlepšie podmienky na to, aby nikdy sa nemusela rozhodnúť, že to dieťa dá na potrat.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 17:32 - 17:34 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Alan. Pravdupovediac zaujala ma odpoveď na túto otázku. Len keď pozerám na tú logiku, tak kladiem si jednu otázku a teraz to ber, prosím ťa, ako laik. Predpokladá sa teda u dieťaťa do 12. týždňa, že tá krv ani cez ten mozog nebude tiecť? Lebo to je obrátený postup. U človeka, ktorému prestane tiecť tá krv v mozgu na konci života, už sa nepredpokladá, že by sa akože znovu zase vrátila do, ale tuto to dieťa sa vyvíja a zrazu proste má prísť moment, kedy sa do toho mozgu tá krv naleje a tým začne žiť. Čiže z tohto pohľadu sa to podľa mňa nedá brať úplne, a teraz hovorím laicky naozaj, nechcem sa tu miešať do nejakých lekárskych, ale pýtam sa ťa, tým, že si to priniesol, že je iné, keď je to na konci, a iné, keď je to na začiatku? Nemôžme sa pozerať ako to, čo je na konci, že je na začiatku, lebo ja si hovorím, však to dieťa ani nemôže v tom momente ešte, aby mu tiekla krv, ale predpokladám, že každému tá krv do toho mozgu tiecť začne. A keď ten život ukončím, no tak mu nikdy nezačne. Čiže toto mi ako úplne laicky nesedí. A ako chápem, že lekári si to nejako museli, ale myslím si, že to neni dobrá logika. Ale ďakujem v každom prípade za vysvetlenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 17:22 - 17:24 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, poradenstvo, myslím si, že je kľúčové. Ono vôbec celkovo, myslím si, že čo sa týka poradenstva v zdravotníctve, tak máme kam, kam napredovať.
Marek, ty si priniesol také, myslím, že veľmi dôležité aspekty a naozaj z pohľadu ako lekára, bolo veľmi zaujímavé ťa počúvať. To najviac, čo tam vo mne rezonovalo, a to je, však to je to, o čom sa bavíme, že je to veľmi citlivá okolnosť. A ja v tejto celej veci vidím naozaj tri osoby. Teda vidím to dieťa, ktoré je samostatná bytosť podľa mňa, a potom je tu tá žena, ale je tu aj ten muž. A preto sa mi aj veľmi páči iniciatíva napríklad, že Gól za život, ktorá chodí po Slovensku a snaží sa nabádať práve mužov, ktorí priviedli ženu aj do tehotenstva alebo do druhého stavu, aby neutekali od tých žien, aby ostávali a boli im oporou, pretože o to, o to je to pre tie ženy ťažšie, keď na to musia byť samé, na tak závažné rozhodnutie, a rozhodujú vlastne o živote niekoho iného.
A taktiež samotný návrh zákona tým, že ho predkladáme spolu, tak určite je, si myslím, že to je veľmi dobrý návrh práve preto, že ide ďalej a dopĺňa vlastne aj tie ostatné zákony v tom, že podáva tú ruku ženám, ako sa vyhnúť tým samotným okolnostiam, pre ktoré sa rozhodujú prísť do potratu, takže, alebo ísť do potratu, čo je, tak ako sme povedali, veľmi citlivá a nepríjemná vec.
Takže myslím si, že toto je práve tá debata, že musíme sa jednak pozerať na samotné ženy, čím prechádzajú, musíme sa pozerať aj na mužov a povzbudiť ich, aby v tom stáli pri tých ženách, a zároveň musíme vytvoriť také prostredie, aby tých prekážok alebo aby vlastne tá žena nemala dôvod, prečo na ten potrat ísť, a aby sme jej umožnili čo najlepšie vynosiť to dieťa a rozhodnúť sa, či si ho už nechá, alebo ho dá na adopciu, ale aby to dieťa nemuselo byť potratené, pretože to je, to je, samozrejme, veľmi zlé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 16:30 - 16:32 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Vašečka, pre mňa je to úplne jasné a pre mňa naozaj život začína počatím, a preto aj, ak ktokoľvek na tento život siahne, tak zasahuje vlastne do cudzieho života. Ja si vážim to právo matky, aby rozhodovala o svojom tele. Ale pre mňa život v jej lone nie je jej telo a je to telo dieťaťa. Takže tým pádom aj zásah do života tohto tela je zásahom do cudzieho tela, čiže nie do tela matky.
Na druhej strane si myslím, že nesmie však ostať iba pri zákaze, a preto som aj veľmi rád, že práve pri tomto rokovaní sme priniesli aj ďalší zákon, ktorý predstavil kolega Krajčí. A ide o to, aby štát, naozaj musí žene, ktorá sa o takejto veľmi závažnej a citlivej veci rozhoduje, aby jej vyšiel v ústrety a urobil všetko pre to, aby sa eliminovali akékoľvek prekážky, ktoré bránia žene zachovať život svojho dieťaťa. Čiže naozaj ide o celé prostredie, pretože tie ženy sú, ako si aj sám povedal, naozaj mnohokrát v situáciách, kde zvažujú a je to veľmi ťažké rozhodovanie. Ja ako muž si to neviem predstaviť. Ale viem si predstaviť akokoľvek ťažkú situáciu a keď je človek v ťažkej situácii, tak to rozhodovanie je naozaj extrémne ťažké. A preto je dôležité, aby sme urobili ako politici, ale aj ako štát také podmienky, aby tie ženy nemuseli siahať na život svojich detí, ktorý podľa mňa, teda ako som povedal, nie je teda ich vlastný život, nie je to ani ich telo, je to telo nového človeka, ako si aj ty vo svojom slove povedal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2019 12:39 - 12:41 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Už je iný bod. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany Pčolinskej, Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Petra Pčolinského a Petra Štarchoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov (tlač 1632). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 17:39 - 17:41 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Mihál, ja súhlasím s vami, že takýto systémový prvok by naozaj nemal prichádzať formou poslaneckého návrhu, ale mal by prichádzať formou vládneho návrhu, aby vedel absorbovať práve tú dôležitú diskusiu a aby mohli prispieť do tej diskusie naozaj všetky prvky alebo všetci aktéri, ktorých sa takýto systémový prvok dotkne. A to som zástancom, tým chcem povedať, že som zástancom pri minimálnej mzde, aby to bol teda vzorec, aby to bol systémový prvok, aby sa to naozaj nedalo zneužívať, tak ako sme toho svedkami, alebo boli sme toho svedkami, na politické účely.
A veľmi dobrý postreh aj s tou minimálnou mzdou, čo sa týka štátu, že naozaj štát by mal ísť príkladom v tom, že ak si teda určité pravidlá schváli, tak ich vie ako prvý naplniť, takže toto bol tiež veľmi dobrý postreh.
Čo sa týka samotnej minimálnej mzdy, tak my uvažujeme nad tým, že by sme možno aj do druhého čítania pripravili pozmeňujúci návrh, pretože rozlišujeme ako keby dve také skupiny obyvateľstva. Jedni sú tí, ktorí sú kvalifikovaní, čiže majú povedzme ukončené stredné vzdelanie a potom tí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, alebo len základné vzdelanie. A, samozrejme, myslíme si, že podľa tohto by mala byť prispôsobená ako keby tá úroveň, pretože je pravda, že ľudia bez kvalifikácie sú ťažšie zamestnateľní pri určitých úrovniach mzdy ako tí, ktorí tú kvalifikáciu majú. A myslím si, že toto je aj spravodlivé a zároveň aj motivačné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 17:42 - 17:44 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, hovoríte, že náš návrh nič nerieši. Tak skúsim to krátko zopakovať. Podľa vášho návrhu musí ísť otec na materskú. Podľa nášho návrhu nemusí ísť na materskú, ak spĺňa podmienky alebo nárok, automaticky dostáva vyšší rodičovský. Čiže tu máte tú zásluhovosť, o ktorej hovoríte. Čiže ak má dieťa rodiča alebo oprávnenú osobu v domácnosti, ktorá spĺňa podmienky nároku na materskú, tak odhliadnuc od toho, či pôjde alebo nepôjde, automaticky na to dieťa poberá vyšší rodičovský. To je ten rozdiel. Čiže to vôbec neni, že nič nerieši.
Však pozrite sa, schváľte všetky tri pozmeňováky a bude vybavené. Ale obávam sa, že neschválite ani jeden, tak jak ste teraz povedali na záver. Takže toľko k tomu. Čiže opakujem, stačí, aby niekto, či už oprávnená osoba alebo ktokoľvek v tej rodine mal nárok, to znamená, že tam je pracujúci, v takom prípade tam máte tú zásluhovosť a dostáva. Pretože to je to, čo sme sa bavili, že tá matka kvôli tým pôrodom a tým tehotenstvám objektívne nespĺňa tú podmienku. Ale či už oprávnená osoba alebo teda, či už je to otec, mama, to je jedno, má nárok, tak automaticky ten vyšší rodičovský príspevok tam je. Takže to je veľmi jednoduché. Nechápem, čo na tom môže byť nepochopiteľné a prečo máte dojem, že to nič nerieši, keď to rieši veľmi jednoducho práve tú situáciu toho, aby v tej rodine na dané dieťa, kde jeden z rodičov pracuje, bol nárok na vyšší rodičovský príspevok. Lebo podľa vášho návrhu a sú prípady, kedy ten otec nechce ísť na tú materskú, lebo si to nemôže dovoliť, v takom prípade nebude mať nárok. Čiže vy vyslovene hovoríte, že ten otec musí ísť na tú materskú, ale on nie vždy môže. A v takom prípade tým pádom nemá nárok na ten. Ale my hovoríme, že bude mať vždy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:03 - 16:05 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, začnem od konca.
Pán poslanec Kéry, áno, dal som si tú námahu, rokoval som aj so zamestnancami ministerstva, aj som sa dožadoval dát, aj sme to veľmi podrobne prebrali, všetky tieto scenáre a kolegyne z ministerstva potvrdili, že teda budú tieto ženy vyňaté. Vy hovoríte takú zaujímavú vec, že chcete odmeniť tých, ktorí pracujú, no ale práve to sa vám nepodarilo, pretože tieto ženy pracovali, ale asi to neviete pochopiť možno ako muž, že keď je žena tehotná v treťom, štvrtom mesiaci, tak je veľmi ťažké, aby si našla prácu u zamestnávateľa, ktorý vie, že o tri mesiace už pôjde na materskú a zase tri roky bude na materskej, takže to je práve to, že toto nie sú ženy, ktoré by nechceli pracovať. Zo sú ženy, ktoré sú tehotné, otehotneli, môžme povedať, keby som to chcel povedať vašou rečou, že, žiaľ, ale ja si myslím, že keď žena otehotnie, tak to nie je žiaľ, ale to je požehnanie, takže buďme radi, že tie ženy otehotneli, ale vy ich trestáte tým, že keďže otehotnela tak, že bude rodiť až pol roka po tom, ako skončí rodičovský, tak vlastne nebude mať nárok na vyšší rodičovský, čo je podľa mňa naozaj hlúpe a nesprávne. A preto prinášam aj ten pozmeňujúci návrh, aby tieto ženy nemuseli doplácať na to, že otehotneli, vďakabohu, že otehotneli, dneska je naozaj problém častokrát pre ženy, aby otehotneli. A to, že vytvárate dve kategórie ľudí, áno, to tu vidíme, to tu vytvárate dvanásť rokov. Rovní a rovnejší, toto je vaša politika, proste vytvárať dve kategórie ľudí. Priznali ste sa aj k tomu aj v tomto návrhu. Takže nakoniec ma to vlastne neprekvapuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:48 - 16:00 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vystupoval som k tomuto návrhu aj v prvom čítaní a poukazoval som na to, že vlastne predkladaný návrh zákona na zmenu fungovania rodičovského príspevku ide rozdeliť ľudí na dve skupiny. Tých, ktorí budú mať vyššiu sumu 370 eur a tí, ktorí dostanú nižšiu sumu. Je to taký zaujímavý, zaujímavý fenomén z môjho pohľadu, keď sa pozrieme na to, ako fungoval rodičovský príspevok doteraz. Osobne v tom vidím ten predvolebný marketingový populizmus v zmysle, že chceme, inšpirujeme sa rodinnou politikou ostatných strán, pretože o rodičovskom príspevku tu my napríklad hovoríme od začiatku volebného obdobia. Pamätám si aj vlastne celú tú vašu dilemu, ktorú ste mali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Fedor, poprosím kľud v sále.

Heger, Eduard, poslanec NR SR
Ďakujem. Tú dilemu, ktorú ste mali, či materský alebo rodičovský, rozhodli ste sa teda pre rodičovský, však preto sme to aj v prvom čítaní podporili. Ale čo sa udialo vlastne v tom vašom návrhu, je to, že ste teda išli do takéhoto špeciálneho režimu, kde ste vlastne diskvalifikovali istú časť ľudí. Je to také zaujímavé pozerať, že naozaj tie návrhy, ktoré aj prišli v podobe sociálneho balíčka, tak sú najprv, keď, keď ste, keď sa začalo o nich rozprávať, tak, tak aj z dielne iných koaličných strán to boli také, by som povedal, nafúknuté veľké svalové riešenia, ktoré bolo úplne jasné už pri návrhoch, že sú nerealistické. Automaticky ste museli pristúpiť, pretože ste čelili všetky tri strany tomu, že toto tu nie je schopné, aby to rozpočet uniesol, o to viac, keď sme videli, že naozaj to ochladenie, budeme mu čeliť ako krajina, ale bude mu čeliť a čelí mu vlastne Európska únia alebo vôbec vyspelý svet. Takže bolo jasné, že toto tu nebude únosné a tak ste začali hamovať a začali ste hľadať spôsob, ako to upraviť. Teraz hovorím celkovo ako koalícia a preto vidíme aj mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré korigujú riešenia, ktoré ste priniesli v prvých čítaniach a spôsobuje to to, že tie opatrenia vlastne vidíme, že sú diskriminačné v istej podobe, sú nedomyslené, dalo by sa ich nazvať, že to je také legislatívne babráctvo.
Teraz, teraz, čo sa týka tohto konkrétneho návrhu, ak môžem povedať, tak tu vidíme, že ostáva vlastne visieť istá skupina ľudí, ktorá nebude mať nárok na vyšší rodičovský príspevok. Takže vraciam sa späť k tomu, čo som povedal pôvodne, k tomuto konkrétnemu návrhu, a tu vidíme, že ste, zase vytvárate, teda začnete vytvárať dve skupiny ľudí. Chápem tú myšlienku toho, že ten, kto pracuje, tak mal by mať nárok automaticky na, ak bol 270 dní poistený, má nárok na materské, materskú dovolenku alebo teda materskú dávku a automaticky na základe toho spĺňa podmienky aj na vyšší rodičovský príspevok.
Už v prvom čítaní som hovoril, že nastávajú situácie, kde žena z istých objektívnych príčin sa môže stať, že nebude mať nárok na tento vyšší rodičovský príspevok nie z dôvodu, že nepracuje alebo nechce pracovať, ale z objektívnych príčin nemôže pracovať. Väčšinou sa to deje ženám, ktoré majú viacero detí a otehotnejú predtým, ako skončia rodičovskú, ale nie tak, že by ešte počas behu rodičovského príspevku išli na ďalšiu materskú. Tým pádom sa dostanú do obdobia, že napríklad jedna zo situácií je, že sú vlastne na dobu určitú, zamestnané na dobu určitú, a keď skončí tá doba určitá, tak už je žena tehotná, povedzme aj v treťom mesiaci, ale zamestnávateľ nemá dôvod, aby s ňou, aby s ňou pokračoval v pracovnom úväzku a teda vlastne tá doba skončí, on jej nepredĺži pracovný úväzok a v takom prípade tá žena musí ísť na úrad práce a v takom prípade stráca nárok na vyšší rodičovský príspevok, stráca nárok aj na materskú, čiže vlastne musí poberať od začiatku rodičovský príspevok.
Čiže nie je to zavinené tým, že by tá žena nechcela pracovať, ale naozaj je náročné pre ženu, ktorá je v treťom, štvrtom mesiaci, hľadať si prácu, novú prácu na pracovnom trhu, ak jej skončila tá, ktorá bola na dobu určitú a skončila jej preto, lebo už je tehotná a bola na rodičovskom príspevku a vlastne ten zamestnávateľ vidí, že by išla, ale keďže nie je v tom období chránená, tak automaticky jej tá zmluva končí a ostáva vlastne ako, akoby v takom vzduchoprázdne. Takže z tohto dôvodu si myslím, že ten váš návrh je neférový voči, voči týmto matkám, alebo čo sme počuli, čo sa aj stáva, že zamestnávatelia často pre takéto ženy, ktoré sú povedzme v treťom, štvrtom mesiaci tehotenstva, môžu byť napríklad aj na dobu neurčitú, tak zrušia to dané pracovné miesto a svojim spôsobom tá žena sa ocitne opäť na úrade práce možno s nejakým odstupný dvojmesačným, ale, ale v konečnom dôsledku je nezamestnaná a tým pádom tiež nebude mať nárok poberať vyšší rodičovský príspevok. Ale opäť nie je to z jej zapríčinenia, že by nechcela pracovať, ale je to z toho dôvodu, že v rámci toho, že je tehotná, bola ako keby potrestaná zamestnávateľom a tým pádom bude poberať nižšiu, nižší rodičovský príspevok. Hovoríme o prípadoch, kde teda tieto rodiny majú viacero detí a keď vy aj ako navrhovateľ máte úmysel zákona kompenzovať vlastne výpadok príjmu, tak tu sa to práve nebude diať. Čiže tú skupinu obyvateľstva, ktorá by tiež potrebovala kompenzovať ten výpadok príjmu, pretože sa stará väčšinou o viac detí a povedzme si na rovinu, dnes to, keď niekto má viac detí, tak je svojím spôsobom také malé hrdinstvo, pretože je to náročné, je to nákladné a je to investícia nielen do vlastnej rodiny, ale aj do tej zmeny, by som povedal, do demografickej krivky, ktorá na Slovensku sa uberá nie dobrým smerom.
Takže z tohto dôvodu by som skôr očakával, že práve takéto matky nebudú vylúčené, alebo teda takíto rodičia nebudú vylúčení - lebo nemusí to byť nevyhnutne len matka, môže to byť aj otec - nebudú vylúčené z vplyvu tohto zákona a preto sme si dovolili priniesť aj pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne rieši túto situáciu a rieši ešte jednu situáciu, a to je napríklad, ženy, ktoré skončili povedzme štúdium, sú zamestnané, ale porodia skôr, ako im uplynie 270-dňová lehota poistenia.
Vieme, že v tomto je tiež ten zákon neúprosný, pretože stačí, aby ste porodili na 269. deň a, žiaľ, nárok na materskú nemáte. Takže aj tu prinášame pozmeňujúci návrh, aby takéto matky, ktoré pracujú, ale nestihli byť, nestihli byť poistené tých 270 dní, mali nárok na vyšší rodičovský príspevok.
Riešime to takým spôsobom, že vlastne sa bude posudzovať, bude sa posudzovať splnenie podmienok jedného z rodičov alebo jedného z osôb, ktorá je oprávnená voči danému dieťaťu. Čiže primárne to zvyknú byť matky, ale môže to byť aj iná oprávnená osoba, či už otec, alebo teda, keď je to u otca, tak je to matka a akonáhle spĺňa tú podmienku na, spĺňa tú podmienku nároku na dávku materskú, tak môže automaticky poberať aj vyšší rodičovský príspevok bez toho, aby musela tá daná osoba ísť na poberanie materskej dávky. Čiže nebude musieť vyčerpať ako keby, čiže z tohto pohľadu je to ešte, ešte prínosnejšie, že ak sa napríklad, poviem to na príklade mama-otec, ak sa otec rozhodne, že povedzme tá mama nespĺňa teda tie podmienky, ale je tam otec v rodine, tak ak on preukáže, že spĺňa podmienky na materskú, nemusí na tú materskú ísť, ale môže začať čerpať vyšší rodičovský príspevok. Čiže už toto ten nárok na danú materskú alebo obdobnú dávku, ako materské v členskom štáte z dôvodu starostlivosti o toto dieťa, bude splnenie podmienky na vyšší rodičovský príspevok.
Takže toto ošetruje a vlastne maximálne rozširuje tú skupinu ľudí vo vzťahu k danému dieťaťu aj na, ochráni tým vlastne aj ženy, ktoré povedzme po štúdiu začali pracovať a nestihli tých 270 dní, ale vo vzťahu k tomu danému dieťaťu, lebo však v skutočnosti ide o to, že ten rodič sa stará o to dieťa a tým pádom dochádza k tomu výpadku príjmu, tak tá náhrada príjmu tu bude a bude v tej vyššej miere.
Takže z toho dôvodu predkladáme takýto pozmeňujúci návrh a myslíme si, že je to návrh, ktorý odstraňuje teda túto medzeru, ktorú navrhovatelia vo svojom zákone nechali, vytvorili, akokoľvek to nazveme.
Teraz by som prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera, Mareka Krajčího, Miroslava Sopka, Natálie Milanovej a Jána Marosza k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1531.
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1, ktorý znie:
"1. V § 4 odsek 1 znie:
«(1) Rodičovský príspevok je
a) 270 eur mesačne,
b) 370 eur mesačne, ak oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, alebo niektorej z oprávnených osôb, ktorá žije s touto oprávnenou osobou v spoločnej domácnosti, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vznikol nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte z dôvodu starostlivosti o toto dieťa.»".
2. Čl. I sa dopĺňa o bod 2, ktorý znie:
"2. Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 12d Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019 Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2019 neuplatňuje.»." Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa vykoná primeraná úprava názvu návrhu zákona, ako aj primeraná úprava úvodnej vety čl. I.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:40 - 15:42 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega. No ten jazyk ste neustrážili. My nemáme náčelníka, ja nemám žiadneho náčelníka a takže neviem, o kom hovoríte. Ale čo sa týka tých žien, my tú filozofiu sme mali aj v čase, keď sa hovorilo o ústavnom zákone tu v Národnej rade, nezľavili sme z nej, hovorili sme, že má byť rok, vy ste priniesli pol roka, takže to bolo pre nás neuspokojivé a preto sme to vyjadrili aj v hlasovaní. Takže toľko k tomu, aby sme tu nemenili a neposúvali významovo, čo sú naše návrhy a čo je naše presvedčenie. Takže na margo, na margo toho, že by ženy mali chodiť alebo teda rodičia by mali chodiť do dôchodku skôr za každé vychované dieťa, to je stále naše presvedčenie.
Čo sa týka, áno, teda ja už ani neviem, čo vlastne. Toto som chcel asi korigovať, lebo ste trošku ušli, ušli významovo, ale ak som to správne pochopil, tak idete vlastne podporiť to úsilie dám na balkóne a ja osobne chcem vlastne povedať to, že to, že vy tu prinášate nejaké zmiernenie, to neznamená, že teraz automaticky občania majú skloniť hlavu a uspokojiť sa a ja si myslím, že to, čo robia občania, v tomto prípade sú to dámy, ktoré sú na balkóne, ale reprezentujú, predpokladám, omnoho väčšiu skupinu, aj tie, ktoré tu nie sú prítomné, tak je práve tá dobrá aktivita. To je to, čo oceňujem, že občania sa musia domáhať a musia komunikovať aj so svojimi zákonodarcami a vlastne držať ich ako keby v tej vykázateľnosti, aby ten zákonodarca chápal, že on nie je pánom nad občanom, ale je zástupcom a má hľadieť na záujmy občanov tak, aby boli spravodlivé. A to je to, o čom celá tá debata tu bola a dúfam, že aj v tomto zákone sa to odzrkadlí a pôjde sa hlbšie.
Ďakujem.
Skryt prepis