Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2019 o 16:57 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:19 - 10:20 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Oslovím vás pani docentka, lebo v zásade, aby som naznačil možno aj ten prechod z toho parlamentného do toho akademického prostredia, ja vám chcem úprimne poďakovať. Ako člen ústavnoprávneho výboru som počas niekoľkých rokov aj ako neprávnik mal možnosť sledovať vašu prácu. Myslím si, že to bola práca systematická, práca, ktorá išla naozaj po podstate problémov v justícii, a mali ste snahu tieto problémy aj riešiť a tie riešenia ste prinášali. Myslím, si, že história si vás naďalej bude pamätať pozitívne. Ja vám úprimne, ľudsky chcem poďakovať za všetku tú dobre odvedenú robotu a želám vám veľa ďalších tvorivých síl a ďalších možno aj možností ovplyvňovať zlepšovanie súdnictva na Slovensku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 10:50 - 10:52 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega, za tvoje vystúpenie. Pridal by som ešte možno aj kritiku Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá je zároveň aj mojou vlastnou kritikou toho rozpočtu, keď vidíme, že tento rozpočet je nejakým zhlukom suchých čísel, ktoré hovoria o tom, že koľko budeme dávať na fungovanie štátu. Ale v zásade je tento rozpočet neprehľadný a netransparentný. A vôbec z neho nevidíme, že aké politiky má štát, čomu sa chce venovať, a zároveň tam nemáme nastavené merateľné ukazovatele, na základe ktorých by potom boli, ako si aj ty spomínal, braní na zodpovednosť jednotliví ministri.
NKÚ doslova hovorí, že je potreba mať transparentnejší štátny rozpočet, ktorý na základe analýz jasne definuje priority krajiny. Rozpočet, to nemajú byť len suché čísla, ale má ponúkať aj istú pridanú hodnotu, hodnotu za peniaze. Lebo napríklad podľa tohto rozpočtu v rámci výstavby cestnej infraštruktúry sa dozvedáme, že v roku 2020 má štát cieľ odovzdať iba jeden kilometer novej, resp. zrekonštruovanej cesty I. triedy.
Čiže ďakujem za tvoje vystúpenie a naozaj sa prihováram ta to, že štátny rozpočet by mal byť prehľadný. Mal by obsahovať politiky štátu, zároveň hodnotu za peniaze, aby ľudia prehľadne videli, že čo za ten daný rok od politikov môžu očakávať. A takisto aj konkrétne merateľné kritériá a ukazovatele, že čo sa nám podarilo alebo nepodarilo. Tento rozpočet je v skutočnosti len znôžka klamstiev a bublín.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 15:07 - 15:07 hod.

Ján Marosz
Ďakujem. Vážim si, pán, pán predsedajúci, že ste predĺžili čas, o to budem stručnejší. Ja to zhrniem do jedného slova. Hanba! Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:18 - 13:18 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V kontexte zistení Najvyššieho kontrolného úradu žiadam Národnú radu Slovenskej republiky zaviazať ministra dopravy pána Érseka, aby informoval poslancov Národnej rady o príprave súťaže na nového dodávateľa mýtneho systému. Súčasne žiadame oznámiť termín prevzatia majetku, za ktorý občania zaplatili vyše 200 mil. eur, pod správu štátu, lebo dodnes štát tento majetok nevlastní. Zároveň pána ministra žiadame, aby zverejnil zmluvu na mýtny systém s firmou SkyToll.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 15:22 - 15:24 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega. Ja si myslím, že týmto návrhom zákona aj budeme porušovať ústavu a on asi skôr či neskôr skončí na Ústavnom súde, lebo občan podľa, myslím, že je to § 26 Ústavy Slovenskej republiky, hovorí ústava, že človek, občan má právo na informácie. To znamená, že my občanov pred voľbami oberáme o informácie, ktoré hovoria o tom, ako sa moji spoluobčania, ako sa celé Slovensko momentálne profiluje vo vzťahu k politickým reprezentáciám. Tieto prieskumy môžu naozaj ovplyvniť správanie mňa ako občana, ktorý idem voliť vo vzťahu k tomu, že či nejaká strana je okolo troch percent alebo šesť percent, sedem percent, a môžem sa rozhodovať, že či nejakú malú stranu chcem posilniť alebo či chcem ísť na istotu a dám nejakej silnej strane.
Chcem pripomenúť, že tieto asociácie, ako je napríklad agentúra FOCUS alebo AKO, ony sú združené v takej organizácii, ktorá je certifikovaná, majú vysoko nastavené aj tie odborné štandardy. Tie metodiky sú transparentné, ako postupujú. A v zásade politické strany seba samé neobmedzujú. Politickí hráči, ktorí sú na trhu, budú vidieť tieto prieskumy, ale občanom to nechcú dopriať. A toto je na tom také že, si myslím, že to je tá protiústavnosť, že my vieme, ako na tom stojíme, ale vám to neprezradíme, nepovieme, aby sme vás mohli dostatočným spôsobom ako keby manipulovať alebo, alebo magoriť, alebo vám zatajovať pravdu o tom, ako reálne tá naša strana stojí. Takže myslím si, že to skončí na Ústavnom súde.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.10.2019 14:33 - 14:35 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď. My sme tu kvôli ľuďom, sme kvôli tomu, sa venujeme aj doprave, aj vy, aj ja, aby sme zabezpečili prepravu ľudí do roboty, z roboty, aby jednoducho sa vedeli spoľahnúť na cestovné poriadky, ktoré na železniciach existujú. Neviem, ja chodím často vlakom, neviem ako vy, ale tie hodiny vykazujú stále viac jednotlivých meškaní na Slovensku. A my sme si pochodili aj okolie Zvolena, Fiľakova, Lučenca a tak ďalej. Chystáme sa aj do iných regiónov, kde naozaj tá infraštruktúra dopravná je zanedbaná. A veľakrát to nie je otázka peňazí. Je to otázka dobrého manažmentu. Nám sa tu ako huby po daždi rozširujú rôzni politickí nominanti a manažéri v štátnych železničných firmách, ale veľmi pekne sa dá povedať, že máme naviac sto manažérov, ale chýba nám sto rušňovodičov. Zjednodušene je to naozaj takto, tieto čísla.
V tejto oblasti tento pán generálny riaditeľ Juraj Tkáč môže byť naozaj skúsený, dobrý manažér, ale k predmetnej veci, o ktorej sa bavíme, o tom on nielenže tú implementačnú správu toho Útvaru hodnoty za peniaze nerealizoval, nepripravil plán, že čo chceme robiť, ale ešte aj napísal trošku taký až drzý list pani štátnej tajomníčke. "Pani štátna tajomníčka, keďže sme to na Rade ŽSR neprerokovali, tak trváme na tom, že sa tým vôbec nebudeme ani riadiť." Jednoducho on vyzval štátnu tajomníčku, aby to z vlády hodila zo stola. Toto je podľa nás ťažký hriech. Zodpovedný manažér mal napísať, čo chce robiť, aby ľudia mohli plynulo cestovať, a nie zahodiť materiál vládnych analytikov do koša. To sa v dobre spravovanej spoločnosti nesmie diať a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 9:25 - 9:26 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil ako spravodajca určeným ústavnoprávnym výborom. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady rozhodol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

24.10.2019 9:02 - 9:03 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákon.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2019 16:57 - 16:59 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, z toho vystúpenia by možno išla občanovi taká nejaká beznádej, že, že naozaj sme v zakliatej krajine, kde štátne orgány, ktoré si občania platia zo svojich daní, neslúžia občanom, ale naopak, stoja na strane kriminálnikov. Je to naozaj smutný obraz, ktorý aj dnešné udalosti dotvárajú kolorit tohto obrazu, že v zásade už sa posúvame od tých prepisov medzi prokurátorom a mafiánom, mafiána k prepisom ku kauze Gorila, kde ide, ideme do poschodia politiky. A tí politici, ktorí najskôr, ako Robert Fico, najskôr ktorí hovoria, že no možno pili možno nepili, nevyjadrujú sa, čo nejaká kola, že on tam len pil kolu. Ale to, že na tej nahrávke zaznievajú slová, že Fedor Flašík vybral 250 miliónov na stranu a 80 si dodatočne nechal, tak záhadným spôsobom tieto slová v tom prepise kauzy Gorila chýbajú, ale na tej nahrávke sú. Jednoducho Robert Fico dnes v priamom prenose potvrdzuje, že sa dopúšťal trestných činov, lebo v účtovníctve strany SMER tieto peniaze sa nenachádzajú, nenájdu. Čiže máme naozaj tuto krytý systém ochrany páchania trestných činov a tieto úrady, ako aj tieto inštitúcie, ako aj prokuratúra, namiesto toho, aby ich chránili právo, spravodlivosť a hlavne pravdu, tak bojujú proti pravde, bojujú proti tomu, čo je zákonné, čo je správne a spreneverujú sa svojmu základnému poslaniu. Verím, že toto sa zmení a naozaj po voľbách príde nejaký nový november.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.10.2019 13:17 - 13:18 hod.

Ján Marosz
Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zbavila poslanca a predsedu ústavnoprávneho výboru pána Roberta Madeja funkcie predsedu. Dôvodom sú jeho kontakty na odsúdeného pašeráka drog Antonína Vadalu a zároveň jeho nominovanie pani Moniky Jankovskej za členku Súdnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis