Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 15:45 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 15:45 - 15:47 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Igor, naozaj je to, sú to drobné, ktorými chceme pomôcť matkám. Čo je to 50 mil. voči jednej miliarde, ktorá na Slovensku odíde vplyvom korupcie zo štátneho rozpočtu? Sumy utopené korupciou na Slovensku predstavujú 10-násobok rozpočtu vyčleneného pre rodiny s deťmi, viac ako 4,5-násobok celkových ročných výdavkov na zdravotné potreby a pre invalidov a 3,5-krát viac, ako sú verejné výdavky na vzdelávanie. Čiže, zjednodušene povedané, keby sa nekradlo, tak naozaj sa môžme postarať o každú jednu matku, o každé jedno dieťa.
A chcem zároveň povedať, že trošku možno aj v tej rozprave boli zdôrazňované matky, a chcem ten reflektor aj na toho otca, že práve táto finančná podpora môže byť aj tým argumentáriom pre tú matku v ťažkej životnej situácii, ktorá sa náhle ocitla tehotná. Veľakrát je to spojené možno so stresom, s panikou a práve takýto príspevok, tých, tých istých 220 eur môže byť istým argumentom aj vo vzťahu k tomu priateľovi, partnerovi alebo môžno práve tomu zodpovednému, ktorý dostal túto matku do nechceného, neželaného tehotenstva. Takže považujem naozaj tento návrh za dobrý, zodpovedný. A tieto peniaze sú naozaj drobnými a verím tomu, že keby OĽANO vládlo, tak túto jednu miliardu, ktorú ročne vieme na korupcii zachrániť, môžme potom naplno používať pre podporu slabých, opustených, chorých aj nenarodených detí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 14:30 - 14:32 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega. Samozrejme, súhlasím s tým, aby voľba bola verejná. Prečo má byť verejná? Aby dnes večer každý človek, každý občan Slovenskej republiky si na internete mohol pozrieť, že ktorý poslanec je za to, aby Ústavný súd bol funkčný, aby fungoval, a ktorý to bojkotuje alebo ktorý hrá nejaké politické hry.
A je tu množstvo ľudí, ktorých základné ľudské práva alebo slobody sú porušované aj v dnešný deň. A práve títo ľudia majú možnosť z ústavy sa obracať na Ústavný súd. A ako sme počuli z úst predsedu Ústavného súdu pána Fiačana, aj v dnešný deň je tam viac ako 1 400 podaní, ktoré sú nevybavené. Jednoducho ľudia, ktorí dnes majú porušované základné práva a slobody ratifikované v medzinárodných zmluvách a neriešia ich iné súdy, sa majú možnosť písomne na ten Ústavný súd obrátiť a ten Ústavný súd musí konštatovať, prepáčte, ale poslanci si neplnia svoje domáce úlohy, poslanci nezvolili kandidátov na sudcov Ústavného súdu, sme ochromení, nepracujeme tak, ako by sme vo váš prospech mali pracovať. Toto je tá tragédia, toto je to smutné a toto musíme už dnes naozaj v tejto voľbe prelomiť a zvoliť štyroch dobrých kandidátov na sudcov Ústavného súdu. A ja verím, že pani prezidentka potom v krátkom čase, možnože v hodinách, sfunkční Ústavný súd.
Samozrejme, ako sme už z nejakých indícií pochopili, opäť vládna koalícia je nepripravená a čaká sa zase na Roberta Fica, ktorý ktovie kde je a kedy príde, takže môžme očakávať, že aj táto voľba dnešná dopadne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 14:15 - 14:17 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, táto voľba, ktorá je pred nami, je predsa len trošku iná ako tie predchádzajúce. Medzičasom sa totiž udiali veci, keď si, keď sa celé Slovensko dozvedelo, že mafia podporovaná, chránená, pestovaná vládnou stranou SMER mala svoju spojku priamo na ministerstve spravodlivosti v podobe štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. A napriek tomu, že špecializovaná polícia voči nej vykonávala úkony zaistenia mobilného telefónu vrátane jej spolupracovníkov, sám premiér, ako i minister spravodlivosti ju bránili vlastnými telami.
Toto zistenie o závislosti súdnej moci na peniazoch podvodníkov a objednávateľov vrážd novinárov, prokurátorov a dokonca ich detí poukazuje a zdôrazňuje oveľa väčšiu zodpovednosť každého jednotlivého poslanca za to, ako dnes bude hlasovať. Čiže treba si uvedomiť, že každý z nás má v tejto chvíli si musí uvedomiť aj ten kontext, v ktorom ideme vyberať kandidátov, a preto je dôležité, aby sme vybrali tých najlepších z najlepších, aby na ten, na tú poslednú inštanciu spravodlivosti, ktorá je dnešným dňom vďaka vládnej moci znefunkčnená, sa dostali skutoční odborníci, ale v prvom rade morálne autority a čestní sudcovia so skúsenosťami z toho čistého, dobrého brehu, kde naozaj spravodlivosť má zaviazané oči a rozhoduje sa podľa práv a podľa zákonov, a nie podľa toho, kto aké úplatky, aké peniaze sudcovi alebo sudkyni donesie.
Takže ja si to plne uvedomujem, tú povinnosť. A ďakujem aj za vaše slová, že poukazujete systematicky na prepojenie mafie na súdnu moc v našej krajine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 11:53 - 11:54 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý je zároveň aj gestorským výborom, s tým, aby prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 10:34 - 10:36 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 10:16 - 10:17 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:16 - 16:18 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len upresnil informáciu, ktorú pán Kollár hovoril, že teda tie autobusy, nebudú mať 18-roční, v rukách ten volant, ale 21, hej, z 24 na 21, to je také malé upresnenie.
Možno ešte by som dal do súvisu všetky tieto zmeny so stavom infraštruktúry, napríklad aj pre cyklodopravu v mestách. Keď som sa radil aj s odborníkmi napríklad zo žilinskej univerzity ohľadom tohto zákona, tak bolo povedané, že napríklad v takom Holandsku alebo Dánsku, tam naozaj nie je potrebné sprísňovať nejaké bezpečnostné prvky pre kolobežkárov, cyklistov a ďalšie skupiny v doprave, pretože tam tá infraštruktúra je na vysokej úrovni a v zásade tú samotnú bezpečnosť nesie už ten cyklochodník alebo tie priechody pre chodcov označené, tie semafory pre cyklistov a podobne. U nás sa to veľakrát robí v mestách tak, že sa urobí nejaký pás na frekventovanej komunikácii alebo že sa z chodníka uberie a urobí sa ako keby pás pre cyklistov, ale k tým kolíziám dochádza veľmi často, a preto je na mieste napríklad aj tie kolobežky, ktoré dosahujú, elektrokolobežky, ktoré dosahujú stále väčšie rýchlosti, aby štát pamätal na ochranu týchto ľudí. Takže tam s tými prilbami súhlasím.
Na druhej strane ale to, čo pán kolega vravel, ja tiež podčiarkujem a už som to aj raz povedal, že tie 10-tonové kamióny sa stávajú zbraňou v rukách mladých ľudí a bolo by dobré možno, aby pani ministerka zagarantovala, že akú úroveň budú mať tie vzdelávacie kurzy, o ktorých zrejme bude hovoriť, však sa nebojte, budú tí ľudia dobre zaškolení. Takže o kvalite tých kurzov by sme chceli niečo počuť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 15:53 - 15:55 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, hovoril si, že nie je dostatok štatistických dát, na ktorých by si vedel preukázať, že čo, ako vlastne reagujú vodiči nákladných automobilov. Predsa existuje jedna štatistika, ktorá hovorí o dopravných nehodách podľa dĺžky držania vodičského oprávnenia u vinníka. A naozaj zaujímavé je to, že keď vodiči majú od, vodičský preukaz od nula do piatich rokov, tak sú tou najrizikovejšou skupinou, sú najčastejšími vinníkmi, najviac spôsobujú dopravné nehody. Čiže je to až 26 %, zatiaľ čo napríklad u tých, čo vlastnia vodičské oprávnenie v skupine šesť až desať rokov, je to len 17 % a najnižšie percento je u tých, ktorí majú vodičák tridsať až tridsaťpäť rokov. To sú len 2 %, že zavinia nejakú dopravnú nehodu.
Tým chcem poukázať na ten fakt, že naozaj kamión v rukách 18-ročného mladíka sa stáva smrtiacou zbraňou. A toto je naozaj vec, ktorú si dovolím tvrdiť.
Na druhej strane ale u vodičov trolejbusov, ktorí chodia do päťdesiatky, či jako je tam definované, skutočne tuto, na rozdiel od kolegu Grendela, by som súhlasil s ministerstvom, že koná správne, koná zodpovedne ak chce podporiť mestské dopravné podniky. A zároveň ja napríklad si myslím, že je aj správne, že ministerstvo sa snaží vyjsť v ústrety autodopravcom, lebo nie je jednoduché naozaj nájsť tú pracovnú silu. Ale obávam sa, že pri stave infraštruktúry, ktorá je v Slovenskej republike, ktorá vedie cez centrá obcí a miest, sa bude stávať tento kamión plne naložený materiálom, vražednou zbraňou v rukách 18-ročných mladíkov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 22:20 - 22:20 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pán kolega, zatiaľ čo ty tu rozprávaš o rôznych problémoch v rezorte pôdohospodárstva, o tom, ako nefungujú pozemkové úpravy, tak zatiaľ pán štátny tajomník si vysiela na facebooku, ako popíja vínečko s pánom ministrom dopravy. No, čo na to povedať? Toto svedčí naozaj o profesionalite tejto vlády, toto svedčí o súdržnosti, jednotnosti, toto hovorí o tom, že aký majú vlastne ministri a štátni tajomníci vzťah k svojmu vlastnému premiérovi. Nemyslím si, že je to správne, myslím si, že správny postoj by mal byť taký, že aj keď sa nenachádzajú v sále, minimálne by sa mali cítiť byť v práci a sledovať rozpravu Národnej rady, ktorej sa zodpovedajú. Takže v takomto štáte si tu žijeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 21:20 - 21:20 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, v tejto nočnej hodine naozaj len v obrazoch sa mi vynára to, o čom aj hovoríš. Hovoríš o rusoveckom ("rusovskom", pozn. red.) kaštieli, ktorý chátra. Predstavme si toho silného premiéra, ktorý sa púšťa do Rázsoch, sedí v bagri a tú hroznú stavbu začína po 12 rokoch sociálnej strany SMER pri vláde slávnostne búrať. Pred očami sa mi vynorí aj tunel Višňové, kde keď nastupoval, ešte bol čulý pracovný ruch a dnes je to najväčšia jaskyňa netopierov na Slovensku. Ďalší nádherný obraz, ktorý si môžme predstaviť a ktorý je krásnou vizitkou toho, že po vláde SMER-u, MOST-u, SNS tu ostáva doslova spálená zem. A táto krajina už by si zaslúžila konečne, aby sa mohla nadýchnuť.
Takže ďakujem veľmi pekne, že si tak plasticky poukázala na to, za čo nesie zodpovednosť aj Peter Pellegrini, a to je kopec rôznych, rôzneho napínania svalov, marketingu, ale skutek utek a ostáva po SMER-e spálená zem.
Skryt prepis