Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.10.2016 o 15:35 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2016 15:35 - 15:37 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Tiež som, vážený predsedajúci, tiež som zástupca mimovládok, alebo teda bol som, aj som členom občianskeho združenia, a tak isto je na Slovensku naozaj problém s aktivitou ľudí, aby sa vôbec do niečoho zapojili. A z toho konceptu, ktorý ponúkate tak, že kto sa chce angažovať pre reformu spoločnosti, nech teda vstúpi do toho boja, do tej politiky, to je síce pekné, ale v konkrétnom krajskom meste nájdeme skôr rôzne mimovládky, do ktorých sa ľudia podľa záujmu, v čom sa chcú, zapájajú, kdežto ja neviem, keby napríklad sme hľadali, že kanceláriu SME RODINA, akože idem sa dostať do tej politiky a neviem, či by sme teda narazili na niekoho v nejakom meste, aby sme sa zapojili do nejakej rozumnej činnosti, hej? Čiže tie, na úrovni regiónov tie strany dosť chabo fungujú ako vo všeobecnosti, hej, že nie je to jednoduché.
A naopak, chcem sa zastať tých mimovládok, že aj vďaka tým, ja neviem, grantovým fondom alebo nórskym finančným mechanizmom absolútne tam nie sú žiadne nejaké vplyvy na presadzovanie nejakých skrytých záujmov. Takže kto chce sa zapojiť do nejakej rozumnej činnosti, tak môže sa takouto formou zapojiť, môže pracovať pre dobro spoločnosti a nemusí byť jeho hlavným cieľom meniť, zhodiť vládu, ako je to napríklad vaším cieľom, hej? Vy sa teda angažujete politicky, ale niekto, ako povedal predrečník, má chuť pomáhať prírode alebo značkovať turistické chodníky z nejakých grantových dotácií a podobne. Takže je tu množstvo kvalitnej dobrej roboty, ktoré sú práve vďaka týmto mimovládnym organizáciám vykonávané na Slovensku.
A ešte k tej českej situácii. Tam pani Bradáčová, neskorumpovaná státní zástupkyně, môže za to, že nachytali skorumpovaných poli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.10.2016 9:31 - 9:33 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený gestorským výborom, navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 11:32 - 11:34 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pán Kollár, chcel by som len upresniť, že hovoríte o cirkvách, ale islam teda podľa Wikipédie je skôr monoteistické, abrahámovské náboženstvo, takže asi ten pojem cirkev nie je vhodný používať na islam.
Po druhé, myslím si, že problémom Slovenska sú skôr kamaráti z vašich fotiek ako nejakí imaginárni moslimovia, ktorých je tu strašne málo a robia naozaj dobrú robotu ako lekári, ako odborníci. Mnohí z nich študovali v Martine a podobne.
Ako príklad toho, že akí sme my Slováci stále xenofóbni, a to možno aj pán podpredseda Bugár by mohol počúvať, že teda ako si vážime menšiny. Konkrétne máme pri Žiline závod Kia a Kórejci, ktorí tu prídu ako investori, ktorí zamestnávajú našich ľudí, tak aby si vybavili vôbec svoje povolenia na pobyt, tak musia vojsť do budovy starých zruinovaných kasární. Sú na jednej chodbe, kde sú zatýkaní aj zločinci, čiže je to ako keby jeden útvar a čakajú tam neraz s malými deťmi v hrozných podmienkach bez vody aj celý deň, aby napr. si vybavili povolenie na pobyt. Nehovoriac o tom, že ako funguje cudzinecká polícia v Bratislave a tak ďalej. Čiže tu máme obrovský priestor ukázať dobrú vôľu vo vzťahu k ľuďom zvonku, ale správame sa k nim ako štát v podstate neúctivo, macošsky.
A čo je taký vrchol, ako čerešnička na torte, že je tam v tom hnusnom prostredí taký plagát nejakej kórejskej alebo ázijskej ženy a napísané pod tým, že I fell like Slovak. Čiže my sami ako štát si robíme takýmto prístupom k cudzincom hanbu a na tomto by sme mali pracovať, nie na takýchto iných témach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 10:58 - 11:00 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pán Dostál, ja by som chcel poďakovať za váš príspevok a chcel by som zdôrazniť to, čo, o čo tu vlastne aj v okolitých krajinách ide. Rastúci extrémizmus, rastúca nenávisť vo vzťahu k ľuďom, k menšinám, k náboženským skupinám sa šíri ako zhubná rakovina. Žiaľ, počúvame to, vidíme to aj v tomto parlamente a je mi veľmi ľúto, že aj strany, ktoré si hovoria kresťanské alebo stavajú na kresťanských hodnotách, tak podliehajú práve týmto tendenciám a takto prekrývajú svoje iné problémy, ktoré ich trápia, ako je napríklad korupcia. Chcem vám poďakovať a verím, že tento zákon, že to vyšumí ako bublina, nebude to predmetom ďalších diskusií, lebo tento návrh zákona je zbytočný, ako ste spomínali.
Takže ďakujem a verím, že sa tento oheň, ktorý sa rýchlo šíri, ako keď sa tráva, slama podpáli, tej nenávisti, že rýchlo aj zhasne a že v tomto parlamente sa nebude šíriť akákoľvek nenávisť, ale naopak, tolerancia a úcta ku všetkým skupinám občanov, či už z našej krajiny, alebo aj z iných národov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 10:03 - 10:04 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ja som sa chcel ako člen ústavnoprávneho výboru opýtať pána predkladateľa, že či zahrnul do novely zákona aj pripomienky prezidenta republiky, teda že musia tí kandidáti mať vynikajúcu odbornú úroveň, presvedčivosť, spoločenskú akceptovateľnosť a musia prevyšovať bežné nároky na rozhodovanie všeobecných súdov a iných orgánov ochrany práva. Inými slovami, či zohľadňuje tento návrh zákona aj pripomienky prezidenta, aby následne boli takí kandidáti vybratí, ktorí budú naozaj kvalifikovaní na túto funkciu, aby to nezáviselo len potom od hlasovania zase nejakej vládnej väčšiny v ústavnoprávnom výbore, že či sa im ten kandidát páči alebo nepáči, ale či naozaj skutočne spĺňa tie kritériá, ktoré má spĺňať na túto významnú funkciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 9:31 - 9:33 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Skúsenosť z nadnárodnej súkromnej firmy veľkej, v ktorej som pracoval, hovorí o tom, že je úplne bežným štandardom vo veľkých firmách, aby ten prezentujúci, ktorý niečo prezentuje, aby mal možnosť aj vizualizovať to, čo prezentuje. Kľudne technicky si viem predstaviť, že poslanec niečo rozpráva, mal by svoj príhovor aj pripravený a mohol by nejaké veci ukazovať napríklad na týchto monitoroch, že možnože je na zváženie nejaká úprava, nejaká; jednoducho, aby tu bola tá možnosť niečo ukazovať, vizualizovať v kultivovanej, slušnej forme, povedzme tie grafy a tak ďalej. Potom nemusíme používať transparenty.
Druhá vec k tej terénnej práci poslancov. Tak len pripomeniem, že denník Pravda, ktorý je prajný skôr vládnej koalícii, navštívil 32 poslaneckých kancelárií, ani v jednej z nich na občanov nečakal poslanec a 28 kancelárií bolo zamknutých. To len ako pár údajov o tom, že ako najmä teda poslanci SMER-u – SD sú veľmi často prítomní v teréne a pracujú pre svojich občanov. Takže je to, už viaceré reportáže boli na túto tému, nie je to pravda, že poslanci aktívne čakajú na svojich občanov, diskutujú s nimi a riešia ich problémy. Takže opäť nie celkom pravda.
Takže asi len toľko, že zhrniem, bolo by potrebné, aby nejaká tá možnosť vizualizácie, prezentácie bola. Skúste to možno tam dopracovať. A po druhé, treba tým občanom byť naozaj blízko, ale reálne, nielen deklaratívne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 14:39 - 14:41 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za faktické pripomienky. Ja by som, pán Baránik, povedal, že som naozaj presvedčený, že svedomie, nejaký ten najhlbší hlas, ktorý sa ozýva v každom jednom, je prítomný v každom jednom z nás, ktorí sme v tejto snemovni. Je veľmi ale druhá vec, že ako s tým narábame, lebo niekto si môže neustále oblbovať tu svoje vlastné svedomie tým, že však sme v súlade so zákonmi. Keď to tak zjednodušene poviem, tak sa tu kradne v súlade so zákonmi. Tie neskutočne predražené zákazky, ktoré sú, sú len preto, že vieme, že si to môžeme dovoliť a si to preto aj dovoľujeme.
A ďakujem aj za pripomienky pána Viskupiča. Verím tomu, že sloboda slova bude naozaj umožnená. Pripomeniem, že v Maďarsku z večera do rána v súlade so zákonom a s odôvodnením, že denník nevedel hospodáriť, zrušili noviny, prepustili redaktorov a podobne. Ja sa naozaj obávam, že na Slovensku pomaličky sa stáva to, čo hrozí, je teda prítomné aj v Poľsku a v Maďarsku už úplne, že nám je ohrozená demokracia ako taká. A toto, ja chodím teda do Maďarska a viem, že Maďari si vážia, že na Slovensku tá demokracia ešte je zachovaná a trošku nám ju aj závidia. Ja sa obávam ale, že salámovou metódou táto demokracia bude stále viac obmedzovaná. A toto môže byť taký začiatok konca demokracie na Slovensku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2016 14:21 - 14:35 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som povedal stručne, tak od srdca, nakoľko si myslím, že problémom celého slovenského parlamentu nie je príliš veľa rozprávania, ale práve naopak, príliš malá aktivita poslancov. Vyjadrím sa ako ten, ktorý ešte donedávna našu prácu sledoval z tej druhej strany, a takisto ako člen tretieho sektora, kde v Občianskom združení Proti korupcii sme dennodenne riešili problémy, ktoré sú spôsobené práve aj týmto nastavením, ako parlament funguje. Za ten týždeň som si urobil taký, taký svoj obraz a skúsim ho trošku tak, tak popísať a zároveň dať do súvisu s návrhom na obmedzenie možnosti rozprávať v parlamente viac ako 20 minút.
Účasť na hlasovaniach je veľmi, samozrejme, dôležitá. Stretávajú sa tu poslanci o jedenástej, o piatej a potom sa ako také stádo ovečiek alebo ako nejakých vtáčikov rozpŕchnu a vždy tu ostane nejaký človek, ktorý, ktorý rozpráva, rozpráva k veci, rozpráva k téme, a napriek tomu málokto ho počúva. Našťastie, občania majú možnosť sa k týmto informáciám rečníkov dostať. Takže keď tak porovnávam komunikáciu v tomto parlamente a napríklad vo firme, kde som pracoval a kde sa naozaj išlo po efektivite, tak zásadný rozdiel je to, že v parlamente sa síce veľa rozpráva, ale málo sa počúva. A toto vidím ako veľkú nevýhodu demokracie ako takej, lebo parlament má byť miestom, kde volení zástupcovia, možnože tí najlepší z najlepších, prídu, navzájom komunikujú, rozprávajú, počúvajú sa a hľadajú najlepšie riešenia pre občanov. A každý, už to tu zaznelo ikskrát, vidí, koľko tých nakopených a neriešených problémov počas dlhej vlády Roberta Fica na Slovensku je.
A teraz namiesto toho, aby sme konkrétne ponúkli zdravotným sestrám, akým spôsobom ideme riešiť ich problémy, namiesto toho, aby sme zefektívnili školstvo a lámali si hlavu nad tým, že naozaj tí učitelia, ktorí sú na tých uliciach, že čo všetko by bolo potrebné, aby dosiahli, namiesto toho, aby sme im legislatívne pomáhali, tak je tu taký stroj na rôzne úpravy, novelizácie a zároveň veľakrát nástroj rečnenia jednotlivcov, ktorí sa možnože aj radi počúvajú, ale na druhej strane neprinášajú konkrétne zlepšenia a riešenia v prospech občanov tejto krajiny. A toto ma veľmi trápi, že je tu veľa ľudí, ktorí, síce každý z nich niečo vie povedať, pekne rozpráva, ale je tu málo ľudí, ktorí reálne aj týchto rečníkov počúvajú a snažia sa vytiahnuť z tých príhovorov to, čo je dôležité pre zlepšovanie procesov v štáte, pre úpravu legislatívy a podobne.
A teda poviem asi takto, že problémom nie je to, že niekto veľa rozpráva, ale problémom je také to veľké ticho. Nazývam to naozaj veľké ticho, lebo keď je ticho v štáte, tak my, síce občan má taký pocit, že všetky veci fungujú, ale keďže to ticho už tu trvá druhé volebné obdobie, v tomto tichu sa darí tej obrovskej korupcii, ktorá nás trápi.
A musím povedať tak, že aj z regiónu to vidím, že tá korupcia, ktorá je neriešená na najvyšších pozíciách v štáte, sa odráža a dehonestuje úradníkov aj na tej nižšej úrovni. Prečo by sa nejaký prednosta okresného úradu mal snažiť byť nekorupčný, čestný a správny, zodpovedne si vykonávať svoje poslanie, keď vidí, že máme tu vysmiateho ministra vnútra, ktorý chodí po programových konferenciách a ponúka, ponúka ľuďom svoj úsmev a svoje výhovorky a stále opakuje to isté, však on nezasahuje do vyšetrovania, nezasahuje do vyšetrovania? Tomu už hádam neverí naozaj nikto v tejto krajine. Čiže zodpovedná strana, ako som si myslel, že SNS je, tak isto zodpovedná strana, ako som si myslel, že MOST -– HÍD je, by mala mať toto ako základný fókus odstrániť túto najhrubšiu korupciu, ktorá tu je. A my namiesto toho, aby sme túto korupciu riešili, tak dávame, zalepujeme opozícii ústa, aby bola ticho, a robíme to preto, aby nám tu nejakí Matovičovia, aby nám tu nejakí, ako to nazývajú, šašovia nevyhadzovali stále pred oči naše hriechy. Zdá sa, ako kebyže v to leto to bolo naozaj priveľa, že dokázali týždeň čo týždeň dať dohromady tisícku ľudí, ktorí poukazovali na obrovskú korupciu v tomto štáte. A namiesto toho, aby na jeseň parlament prijal nejaké zásadné opatrenia, aby zasadali mimoriadne koaličné rady, aby prokurátor predstúpil pred ľudí a povedal všetky kroky, ktorými zlepšuje stav Slovenska v oblasti boja proti korupcii, tak my ideme ako taký parný valec, schvaľujeme kozmetické úpravy zákonov, ale podstatu, ktorá trápi občanov tohto štátu, neriešime.
A verte, že corumpare znamená mravná skazenosť. Neviem, či ste vedeli, že korupcia je z takéhoto latinského slova, jednoducho je to aj o etike, aj o morálke. Keď vstúpite do parlamentu, máte tam napísané, že "Sláva národa hodná je obetí". Pýtam sa, kde je strana SNS, aké obete prináša pre to, aby bolo menej korupcie na Slovensku? A pýtal som sa to aj na mítingu, znova sa pýtam: koľkokrát Béla Bugár predstúpil pred občanov a povedal, že: stretol som sa s Robertom Ficom na koaličnej rade, znovu sme trvali na tom, aby Kaliňák bol z funkcie odvolaný? Ja nemám ten pocit. Zdá sa, že moc je zneužívaná práve tým spôsobom, že zapcháva ústa opozícii, aby nekričali, a zároveň ponúka občanom takéto ticho. A zase títo vládni politici začnú sa aktivizovať svojimi verbálnymi prejavmi a marketingom až pred samotnými parlamentnými voľbami.
A naozaj súhlasím s tým, čo bolo aj predo mnou povedané. Aj vo firme, kde som pracoval, jednoducho ľudia vstávajú, chodia na nočné, sme krajina, kde naozaj tých, tých nočných je strašne veľa, ľudia majú rozbitý biorytmus a za to, aby zarobili svoj základný príjem, sú ochotní obetovať vlastné pohodlie, sú odtrhnutí od svojich rodín, a dá sa povedať, že vo výsledku zarobia málo. A mohli by aj viac. Samozrejme, aby ľudia zarobili viac, aby sa tu zefektívnil pracovný trh, aby naozaj zamestnávatelia si vážili prácu ľudí, je potrebné, aby fungovali základné pravidlá hry. A tu chcem zdôrazniť, že tieto pravidlá nebudú fungovať, ak tento štát bude mravne skazený. Ak korupcia bude neustále zásadným a základným problémom v tejto krajine. Dokonca už aj na Ukrajine útvar podobný ako Národná kriminálna agentúra zatýka ľudí a jednoducho idú aj po politikoch, idú po korupcii ako takej. U nás nič. Ani malé ryby. Takže je také naozaj na pozastavenie a na to, aby vládna koalícia, ktorá nie je tvorená len stranou SMER, ale aj ďalšími stranami, aby jej členovia sa postavili, aby jej lídri hlavne sa postavili pred občanov a dokázali im vysvetliť, že o čo tu vlastne ide.
Ináč, veľmi ma trápi, že za problém je označovaná opozícia so svojimi nejakými prejavmi, ktoré sa koalícii nepáčia, a pritom už pomaly osem rokov tu vládne strana, ktorá je zodpovedná za to, v akom stave sa nachádza bežný človek v tomto štáte. A môžeme si teraz premaľovať stranícke vizuály, ako chceme. Jednoducho verím, že každému jednému občanovi Slovenskej republiky je úplne zrejmé, že ktorí politici nás permanentne a neustále klamú a ktorí politici nám hovoria pravdu a snažia sa reálne robiť pre ich dobro.
A ešte čo poviem. Chcem povedať aj týmto politikom, ktorí ťažia z toho, že sú pri moci, každý jeden alebo mnohí z nich z tejto korupcie potichučky si nastavujú svoje osobné biznisy a cez tretie, štvrté, desiate strany ich peniaze tečú kdesi do daňových rajov a stávajú sa z nich bohatí ľudia. Chcem len povedať, trošku tak citovať slová Mariána Kolníka, ktorý je lektorom Franklin Covey, ktorý sa rozprával aj s Rezešom a inými privatizérmi aj na Slovensku, ktorí na konci svojej kariéry trpko ľutovali svoje rozhodnutie pre takýto spôsob života. Keďže sa správate korupčne, ste teda vnútorne mravne skazení a táto mravná skazenosť zasahuje celé vaše bytie, zasahuje vašu dušu ako takú, a keď urobíte kompromis v tom, že však to nebola až taká krádež, však to robíme všetko v rámci zákona, postupne sa toto vaše svedomie otupuje a dokáže, tak ako sa správate vo vzťahu k vlastnému svedomiu, potom začnete robiť kompromisy vo vzťahu možno k svojmu partnerovi, manželovi, manželke, okoliu a už sa to jednoducho s vami vezie. A myslíte si, že vy máte nejaký väčší žalúdok, ako máme my, ktorí nemáme nič? Alebo že to, že budete sa kdesi opaľovať na nejakých drahých dovolenkách alebo na svojich jachtách, že budete mať viac šťastia vo svojom živote? Som presvedčený, že je to obrovský omyl, každý z nás má rovnakú štartovaciu pozíciu, nahí sme prišli na tento svet a nahí z tohto sveta aj odídeme. A je úplne jedno, koľko peňazí budeme mať na svojom bankovom konte. A verte mi, že korupcia nepomôže ani vašim deťom, lebo skorumpovaný politik, skorumpovaný človek nedokáže dávať hodnoty lásky, dôvery a čestnosti, spravodlivosti svojim deťom.
Takže vyzývam všetkých ľudí aj tejto vládnej koalície, aby sa zamysleli trošku, že čo so svojím vlastným životom chcú robiť, aby naozaj sa trošku uzobrali, zamysleli a povedali si, tak dobre, tak ustúpime, nezapcháme tej opozícii ústa a sadneme si za jeden rokovací stôl a to, čo je nevyhnutné, to pustíme, ale tie sporné opatrenia, ktoré naozaj spôsobujú ťažkosti v komunikácii, vo vyjadrovaní, v slobode vyjadrovania, tak odstránime. Takže prosím, aby sme trošku v súvislostiach rozmýšľali aj o tomto návrhu zákona, aby sme k tomu pristúpili zodpovedne v prospech všetkých občanov Slovenska, lebo naozaj ľudia majú dosť toho, že každý sa zaoberá v tomto parlamente ako keby sám sebou. A naozaj problémom nášho parlamentu nie je to, že sa tu veľa rozpráva, dlho rozpráva, ale skôr že nevznikajú tie najlepšie riešenia, ktoré by boli potrebné pre ľudí. A nezabudnite, corumpare znamená mravná skazenosť.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.10.2016 18:52 - 18:56 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, dovoľte, aby som zaujal pár poznámok k uvedenému návrhu zákona, ktorý považujeme v našom klube za zbytočný.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 24 ods. 1 zaručuje slobodu náboženského vyznania a viery. Podľa dnes platného zákona na splnenie podmienok pre registráciu cirkví a náboženských skupín je predovšetkým potrebné čestné vyhlásenie najmenej 20-tisíc plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, a o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo k náboženskej spoločnosti, je potrebné, aby poznali základné články viery, učenia svojej cirkvi, a taktiež tam musia byť uvedené mená a priezviská, trvalý pobyt a rodné čísla.
Predkladateľ zákona uvádza ako dôvod na zmenu legislatívy eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Identický cieľ stanovili predkladatelia novely zákona, ktorý zaviedol sprísnené podmienky registrácie v roku 2007. Čiže podobná novela už, už bola schválená v roku 2007. Vzhľadom k tomu, že v tom období od toho roku 2007 doteraz nepribudlo k tým osemnástim registrovaným cirkvám, nepribudla žiadna nová cirkev alebo registrovaná skupina, tak zdá sa, že predložená novela je zbytočná.
Takže nazdávame sa, že predkladanie legislatívnych zmien by malo byť realizované vtedy, keď je taká potreba, keď sa ukazuje, že občania majú nejaký problém, že reagujeme na niečo, čo sa deje v spoločnosti, a preto predkladáme nejaké sprísnenie alebo nejakú zmenu. Zdá sa nám plytvanie, ak dávame novely zákonov, ktoré neriešia nič.
Takže veľmi radi budeme pozorne počúvať rozpravu a v podstate aj vaše argumenty, že čo tým, čo touto novelou vlastne chcete dosiahnuť. Slovenská legislatívna úprava je dostatočne prísna aj v porovnaní s inými krajinami. V čase prijímania zákona v roku 2007 platili v okolitých krajinách oveľa mäkšie pravidlá. V Poľsku bolo v čase prijímania zákona potrebných na registráciu cirkvi najmenej 100 členov, v Česku zas fungovala dvojstupňová registrácia, na získanie právnej subjektivity cirkvi stačilo 300 podpisov, na získanie ďalších práv, ktoré umožňujú výkon špecializovaných činností, ako napríklad sobášiť alebo zriaďovať školy, cirkev získa až potom, ak je registrovaná aspoň 10 rokov, zverejňuje nepretržite výročné správy o činnosti a plní si riadne záväzky voči štátu a tretím osobám a je bezúhonná.
Čiže na záver len tak sumarizačne. Naozaj potrebovali by sme detailnejšiu argumentáciu príčiny predloženia uvedeného zákona a, samozrejme, ak sa stotožníme s týmito argumentami, nemáme problém ako klub podporiť rozumné zmeny.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2016 19:02 - 19:03 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Remišová, vážená pani ministerka, kauza Gorila traumatizuje spoločnosť, mala politické dôsledky, má byť riadne vyšetrená. Hovoríme tu o korupcii a tieto výsledky majú byť transparentne riadne prezentované verejnosti a odkryté. To sú titulky Denníka N a sú to vaše slová, pani ministerka. Ja by som chcel len aj v súvislosti s prerokovaním tohto zákona apelovať na stranu MOST – HÍD ako takú znovu, aby ste sa v takýchto, dá sa povedať, že už sme kdesi na hrane, neviem, kde sa ešte ďalej dá ísť, to, čo sa deje v štáte, aby ste ako keby že trošku sa nasadili pre ten štát ako taký, pre ten národ na tej koaličnej rade a skúsili všetok svoj dynamizmus, politické skúsenosti vložiť do zmien v oblasti boja proti korupcii. Verím tomu, že to ocenia vaši voliči, že to oceníme my všetci a že sa ten charakter naozaj ukáže. Takže toto by som vás chcel poprosiť, lebo naozaj zdá sa, že sme už politicky niekde za všetkými pomyselnými čiarami, ako keď máme tu pacienta s rakovinou, ktorému stále dávame nejaké pilulky, nejaké vitamíny a skúsime ho vzkriesiť.
Ja si myslím, pani ministerka, že tak vy, ako aj váš pán predseda máte naozaj ten svoj charakter, máte ho z môjho pohľadu naozaj silný a ja vás prosím, aby, ak sa to dá, ste týmto charakterom rozhodli v prospech občanov tejto krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis