Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.6.2019 o 15:53 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 15:53 - 15:54 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Takže musí to byť samostatne, takže v zásade dovoľte, aby podľa § 73 ods. 1 som vystúpil aj k tlači 1528. Taktiež spĺňa tento návrh zákona náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Gestorský výbor je ústavnoprávny výbor. Máme ho prerokovať do 9. septembra 2019. Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor bude gestorským výborom. A zároveň odporúčam prijať lehoty na prerokovanie návrhu zákona v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte zlúčenú všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 15:52 - 15:53 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeným návrhom zákona.
Návrhy spĺňajú z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady rozhodol, aby návrhy prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý je aj gestorským výborom, do 9. septembra 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrhy zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrhy zákonov prideliť ústavnoprávnemu výborom, ktorý bude aj gestorským výborom v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 15:42 - 15:43 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, dovoľte aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodní navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 10:18 - 10:20 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Ivan, chcem veľmi oceniť takú tú drobnú, mravčiu prácu, ktorá bola vykonaná. A v zásade je to aj také suplovanie práce, práce ministerstva. Ja, mňa veľmi mrzí, že pán minister nerobil to, čo si robil, čo si robil ty, či už neodpisoval na listy, alebo sa hlásili, že sa nestretával s tými malými letcami a nakoniec to museli riešiť s opozičným poslancom. Takže veľmi kritizujem takýto, takýto postup.
Na druhej strane by som rád počul takú jednoznačnú odpoveď, že či v aktuálnom stave sú tie drobné, tí drobní letci alebo tie malé aerokluby spokojné, či sú naozaj vyvrátené obavy, že tento zákon vychádza v ústrety miestnym developerom, ktorí si brúsia zuby na tie zelené plochy, a že či naozaj na druhej strane; áno, je potrebná regulácia v tejto oblasti, sú potrebné nejaké pravidlá, ako aj pani na našom výbore povedala, pani Cengelová, štátna tajomníčka, keď sú niekde zarastené a sú tam nejaké stromy, tak asi to už nie je letisko a treba s tým niečo robiť, to je pravda. Na druhej strane ale chcem, že či tie, tí zástupcovia či už univerzít, odbornej verejnosti s aktuálnym legislatívnym riešením sú spokojní a boli zo strany ministerstva reflektované všetky ich požiadavky, ktoré naniesli.
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.6.2019 13:07 - 13:08 hod.

Ján Marosz
Ďakujem za slovo. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zaviazala ministra dopravy pána Érseka informovať poslancov Národnej rady o výsledkoch štátneho stavebného dohľadu na výstavbe D4, R7.
Dôvod: Násypy pod diaľnicou obsahujú škodlivé materiály. Obyvatelia Bratislavy a Žitného ostrova musia vedieť pravdu o stave a rozsahu znečistenia pri ich príbytkoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 17:49 - 17:50 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za tvoje naozaj fundované vystúpenie. Je vidno, že sa tejto téme venuješ a že prikladáš dôležitosť každému jednému slovu aj z tejto správy.
Ja by som sa ťa chcel opýtať ako predsedníčky výboru pre ľudské práva, že či pani komisárka pre deti, či už na výbore alebo aj nejakou inou formou, sa venuje medializovaným kauzám v súvislosti s tým táborom, detským táborom ChaChaLand, lebo z každej strany sa valia informácie a svedectvá, ktoré hovoria o sexuálnom zneužívaní, alkoholizme a iných negatívnych javoch, ktoré sú spájané s dlhoročnou históriou tohto tábora. To sú, dá sa povedať, desiatky, možno až stovky poškodených detí, ktoré si tieto bolestné zážitky potom nesú počas celého života. Tak ja by som očakával aj od komisárky pre deti, aby zvolala možnože aj nejaký, ako keď je katastrofa, že mimoriadny tím, ktorý skenuje všetky médiá, zaoberá sa tými vecami, svedectvami, nejaké aktivity. A jednoducho zaujíma ma, že či bolo, nejaká zvýšená aktivita zo strany pani komisárky, alebo nebolo.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 16:38 - 16:39 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Treba si naozaj uvedomiť, že bez infraštruktúry nieto ani práce. Východ Slovenska, juh Slovenska, všetci volajú po dobrej infraštruktúre a nám sa tu prelievajú milióny eur bez toho, žeby tie cesty reálne boli robené. A takí tí zodpovední, spomeniem jedno meno. Pán Stromček, no skúste identifikovať, kde sa nachádza pán Stromček. Podľa mojich informácií je niekde v zahraničí. Podobne, pripomína mi to Kočnera, ktorý hovorí, že už má pripravenú loď, alebo že ide kdesi na Nový Zéland.
Ja verím tomu, že každý z týchto, z týchto milionárov, ktorí takýmto spôsobom rozkrádajú verejné zdroje, už si chystá nejakú svoju loď kamsi. Ale ja verím tomu, že spravodlivosť raz týchto ľudí dostihne. A veľmi si želám a prajem, aby tie cesty boli naozaj efektívne robené tam, kde majú byť, lebo ony prinášajú život do tých regiónov, prinášajú prácu do regiónov. A ľudia si naozaj zaslúžia, aby po rokoch aj v tejto oblasti dopravy mali takých správcov, za ktorými vidno aj výsledky. Lebo za 12 rokov vlády Roberta Fica máme len sľuby, sľuby, termíny, ktoré sa neustále posúvajú. A jako to spievajú dvaja reperi na Kysuciach, že: čakáme, čakáme, výsledku nemáme, všetci len dúfame, že raz to nastane, diaľnica povstane, do varu nás dostane a všetci podporia toto kysucké povstanie. Ja som sa to naučil, lebo naozaj tí ľudia sú tam zúfalí na tých Kysuciach.
A ja vyčítam aj pánovi Podmanickému, aj ďalším smerákom, že sa jednoducho vykašľali na vlastných spoluobčanov. A teraz sami trčia v zápchach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 16:25 - 16:35 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, stručné hodnotenie správy NKÚ a na záver jeden príklad mrhania verejnými zdrojmi v oblasti dopravy.
Správa NKÚ, ktorú máme na stole, prináša postrehy vo vzťahu k rezortu dopravy, venuje sa, na strane 37 poukazuje spravodlivo na nedostatočné prostriedky určené na údržbu ciest 1. triedy, poddimenzované financovanie železničnej infraštruktúry, no a potom sa zaoberá na ďalších stranách aj ďalšími pochybeniami v oblasti dopravy.
Vedľa národného železničného dopravcu je najvýživnejším príkladom NDS, ktorá si objednáva právne služby aj vo veciach, ktoré pokojne mohla vybaviť prostredníctvom vlastného aparátu, zadávajúca rovnakému zhotoviteľovi vypracovaním viacerých štúdií na rovnakú tému a veľkolepo odmeňujúca SKYTOL za to, že sama sebe táto spoločnosť zvýšila zisk v systéme elektronickej diaľničnej známky.
Súhlasím aj s konštatovaním NKÚ, že mnohé veci v rezorte dopravy sú skutočne podfinancované. Nečudujme sa ale ani ministerstvu financií, ak váha s uvoľnením prostriedkov pre tento rezort, v ktorom panujú takéto pomery. Z tohto miesta žiadame aj ministra dopravy, aby venoval väčšiu pozornosť spôsobu fungovania organizácií vo svojej pôsobnosti, aby sa viac sústredil na napĺňanie programového vyhlásenia vlády. Jedným dychom ale dodávame, že si nie sme istí, či možno za týchto pár mesiacov vôbec v takomto rezorte ešte zmeniť.
No a zvyšný čas mi, dovoľte mi, aby som vás upriamil na mrhanie verejnými zdrojmi na Národnej diaľničnej spoločnosti, keď obchádzajú zákon o verejnom obstarávaní a delia zákazky na menšie časti, ktoré potom prihrávajú spriazneným firmám za nadhodnotené ceny.
Jedná sa o rozdeľovanie zákazok s nízkou hodnotou na menšie časti. Pri zákazkách s nízkou hodnotou je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní Národná diaľničná spoločnosť povinná priamo osloviť tri rôzne subjekty s výzvou o predloženie cenovej ponuky na vykonanie požadovaných prác. To znamená, že to nezverejňujú, keď ide o nejaké malé služby, tak do 50-tisíc, keď stavebné práce, tak tam je výška do 150-tisíc eur. Kritériom na vyhodnotenie najlepšej ponuky je cena. Predstavitelia NDS-ky na základe svojich právomocí zabezpečia rozdelenie väčšej zákazky na zákazky s nízkou hodnotou, no a potom zabezpečia spriaznené spoločností, ktoré oslovia na predloženie cenových ponúk. Častokrát sa ale jedná o oslovenie spoločnosti, ktoré nemajú žiadne skúsenosti v oblasti vykonávania požadovaných prác.
Keby ste si pozreli administratívne vyhotovenie týchto ponúk, tak často sú akože robené na jednom počítači, rozdiely sú nepatrné a väčšinou sa hýbu na úrovni maxima predpokladanej ceny uvádzanej vo výzve. Následne je vybratá vopred dohodnutá spoločnosť, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku, s ktorou sa uzatvorí objednávka na vykonanie požadovaných prác. V skutočnosti ale reálne tú robotu odrobí spriaznená firma, ktorá má reálne oprávnenie aj skúsenosti na vykonávanie týchto činností. A teraz počúvajme príklad.
Napríklad rozdelenie zákazky na tzv. Kraľovianskom zosuve diaľnice D1 Turany – Hubová. NDS-ka na základe tohto popísaného postupu uzatvorila objednávky s rôznymi spoločnosťami na vykonanie nasledovných prác, a počúvajte hlavne tie dátumy, ceny a prípadne aj tie firmy: Dňa 18. 9. 2018 so spoločnosťou BEKA IMPORT SLOVAKIA, názov bol – realizácia povrchového a hĺbkového odvodnenia horizontálnymi vrtmi v kilometri 5,44 až 5,7 v celkovej sume 87-tisíc eur, termín realizácie do 10. 1. 2019. Oslovila tri firmy. Toto bolo 18., dňa 29. 9. 2018 so spoločnosťou BEKA, s. r. o., názov – zaistenie stability a odvodnenia zosuvného územia pre stavbu D1 Turany – Hubová v kilometri 5,31 v celkovej sume 146 900 eur, termín realizácie tak isto ako predtým 10. 1. 2019. A zase oslovené firmy z rovnakého reťazca. Toto bolo 20. 9. A teraz ideme, 3. 10. 2018 opäť spoločnosť BEKA TS, s. r. o., názov – realizácia povrchového a hĺbkového odvodnenia horizontálnymi vrtmi v kilometri 5,44 až 5,7 v celkovej sume 124 890 eur, termín realizácie tiež do 10. 1. 2019. A zase tie isté firmy oslovené. Dňa 26. 9. ´18 oslovená spoločnosť SLAVA plus, s.r.o., realizácia objektu sústavy horizontálneho odvodnenia v zosuvnom území v kilometri 5,31 v sume 84 800 eur, termín realizácie opäť do 10. 1. 2019. A zase tie isté firmy. Dňa 18. 10. opäť SLAVA plus, názov – realizácia opatrení pre zníženie hydrostatického tlaku v masíve v kilometri 5,79, celková suma 134 800 eur, termín realizácie opäť do 10. 1. 2019. Dňa 25. 10. 2018 spoločnosť ENVIGEO, realizácia sanačných opatrení nad riekou Váh v kilometri 5,38, celková suma 147-tisíc eur, termín realizácie do 15. 3. No a dňa 30. 10. spoločnosť HES – COMEGO, s. r. o., realizácia stabilizácie svahu nad prístupovou cestou v kilometri 5,22 až 5,44 tej istej diaľnice Turany – Hubová, celková výška 148 700 eur.
Z uvedeného prehľadu si môžte všimnúť, že je možno ľahko zistiť, že všetky zákazky mali byť realizované v rovnakom časovom období na úseku kilometra 5,22 až 5,79, čo je 570 metrov diaľnice. A malo to byť spracované v rovnakom termíne, z toho tri spoločnosti mali pracovať na úplne rovnakom úseku, pričom podľa cenovej ponuky si plánovala každá zo spoločností zriadiť prístupovú cestu a stavenisko v sume 15-tisíc eur. Obrovské plytvanie verejnými zdrojmi, ktoré si nikto nemá všimnúť.
Ale ja sa pýtam: a títo páni si neuvedomujú, že za takéto správanie máme paragrafy a že raz za takéto veci môžu skončiť vo väzení?
NDS pri posledných dvoch výzvach oslovila nad rámec svojich povinností až štyri renomované spoločnosti, ktoré dlhodobo realizujú špeciálne geologické práce. Uvedeným konaním v žiadnom prípade nie je zabezpečená väčšia konkurencieschopnosť menších spoločností, ako sa pravdepodobne NDS bude brániť, ale práve naopak, takýmto netransparentným zadávaním zákazok sa likviduje konkurencia na úkor vybranej vopred dohodnutej spoločnosti.
Keby ste pátrali po týchto firmách, tak zistíte, že sú to veľakrát schránky, ktoré, ktoré ani v popise práce nemajú absolútne vykonávané takýto, takéto špecifické činnosti. A takto na 500-metrovom úseku nám pretieklo, pretiekli obrovské peniaze z verejných zdrojov.
Je to normálne, že až na zaplakanie, že takéto veci sa dejú a takýchto všelijakých plytvaní a vád v oblasti dopravy je strašne veľa. Ja som veľmi rád, že pán predseda aj vo svojej správe upozorňuje na takéto zlyhania, že táto správa hovorí o týchto zlyhaniach. A z tohto miesta chcem osloviť aj pána predsedu Bélu Bugára. Pamätáte si, keď, keď hovoril o tom, že, keď chránil svojho pána ministra pri odvolávaní, že on nemá žiadne finančné škandály. Pán predseda, čierne na bielom, správa NKÚ a množstvo, množstvo pochybení, keď nám milióny určené na výstavbu dôležitej dopravnej infraštruktúry končia na účtoch všelijakých fiktívnych firiem. Je to naozaj smutné, je to nešťastie. Ja si myslím, že toto je naozaj organizovaná kriminalita, ktorá tu je istým spôsobom tolerovaná. A aj z tohto môjho príspevku ja veľmi rád predložím uvedené zistenia, ktoré ako poslanec Národnej rady som zistil, by mali orgány činné v trestnom konaní naozaj konať. Lebo čím zložitejšie názvy a veci, ako napríklad, t. j. nejaké geologické posudky a vrty, tým väčšie prostriedky z verejných zdrojov. A o to má byť menšia pozornosť občanov, ktorí si nemajú všimnúť, že takto sa tými verejnými zdrojmi mrhá.
Bohužiaľ, chcem odkázať aj týmto pánom z Národnej diaľničnej spoločnosti a z ministerstva dopravy, že raz príde aj na Slovensko spravodlivosť a bude "padni, komu padni" a premlčacie doby na takéto trestné činy sú až do 20 rokov. Takže ja verím, že takéto veci budú raz spravodlivo potrestané. A môžu mať aj XY rôznych právnikov, ktorí im kryjú chrbát, ale verím, že sa nájdu raz odvážni prokurátori, vyšetrovatelia a že za takéto mrhanie verejných zdrojov, ktoré ovplyvňuje občanov, za tieto peniaze mohli byť opravené cesty 1. triedy, raz sa bude niekto zodpovedať svojím menom, priezviskom, svojou identitou.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 15:42 - 15:44 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, kladieš si otázku, že ako môžu tieto eurofondové projekty hodnotiť hodnotitelia, ktorí nemajú s danou oblasťou nič spoločné. A v zásade načo takýto zákon vôbec potrebujeme. Keby sme napríklad túto otázku si kládli v Nemecku, Fínsku alebo Dánsku, že tam by takýto zákon možnože nikto ani nepotreboval prijať, lebo vo všeobecnej nejakej morálke a povedomí politikov takéto pochybenia, aké sa dejú u nás pri poskytovaní dotácií, by neboli ani vo sne predstaviteľné. A my teda naozaj sa pýtame, že ako je možné, že u nás sa, takéto zlyhania sú tolerované, ututlávané a že vôbec nie je za to vyvodená žiadna zodpovednosť a odbije sa to rečami pani ministerky, že všetko je v poriadku.
Ja si myslím, že naozaj tento štát je doslova prerastený s mafiou, ako keď je to mäso na slanine prerastené tým tukom. Je to, tu sú doslova najvyšší predstavitelia štátu pupočnou šnúrou prepojení s mafiánmi a tým pádom tu platí to latinské, že vládne tu corrumpare, mravná skazenosť. Mravná skazenosť vedúcich činiteľov štátu a táto mravná skazenosť tejto morálky a etiky má potom priamy dopad aj na to, ako sa v konkrétnych situáciách prejavujú, napríklad pri prerozdeľovaní spoločných európskych peňazí. Takže ja naozaj vidím v úpadku všeobecnej morálky politikov na Slovensku kľúčovú príčinu toho, prečo hodnotia inštalatéri nejaké vedecké projekty v medicíne a podobne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 14:54 - 14:55 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis