Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.9.2019 o 15:04 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 12.9.2019 15:04 - 15:05 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď. Tak naozaj si môžeme želať, aby čím skôr bol ten nevhodný odpad, azbest a podobne tam z tej Kopčianskej, ktorý tam bol navážaný, odstránený. Treba povedať, že áno, je to zlyhanie štátu, že okrúhle pečiatky majú ministri za MOST – HÍD pán Sólymos aj vy a vaši úradníci, jednoducho nedokázali zabrániť tejto ekologickej katastrofe, jednoznačne MOST – HÍD nesie politickú zodpovednosť za to, čo sa deje a udialo, to je prvá vec.
A druhá vec, doplňujúca otázka, pán minister, ste povedali, že máte prioritu, aby čím skôr bol ten úsek realizovaný, čo si vodiči želajú. Tak keby ste mi mohli v tej doplňujúcej otázke odpovedať, že preplet D1/D4, že kedy konečne bude umožnené koncesionárovi, aby mohol stavať a vlastne dokončiť ten obchvat v križovaní D1/D4.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.9.2019 13:09 - 13:09 hod.

Ján Marosz
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 27.6.2019 14:49 - 14:51 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Keď ste zmenili zákon, tak, samozrejme, dáva logiku to sprísnenie kontroly dohľadu štátu nad kvalitou vykonávania kontrol, toto akceptujem, s tým som stotožnený. Na druhej strane ale sa nenaplnili tie vaše vízie o tom, že táto služba bude dostupnejšia tou liberalizáciou a jednoducho tých estékáčiek dostatočný počet nevzniklo na to, aby bola táto služba dostupná pre ľudí a, práve naopak, stala sa nedostupnou a vznikajú veľké čakacie doby.
Trošku v tej odpovedi všetko prenášate buď na estékáčkarov alebo na ľudí, nech sa teda, si lepšie sledujú tie termíny a skôr, ale sú ľudia, ktorí vstávajú aj v noci o jednej, aby sa postavili do rady, a možnože by stačilo, dám vám jeden podnet za tú minútku, napríklad linka má 25 metrov, na vstupnej dĺžke je nejakých 13,7 metra, čo je viac ako polovica dĺžky celej STK. V tejto časti sa nesmie nachádzať po novom iné vozidlo. Doteraz tam bolo možné merať brzdovú kvapalinu, kontrolovať svetlá na regloskope alebo robiť evidenciu ďalšieho vozidla. Tuto napríklad vzniká to najväčšie spomalenie na linke, čiže chcem vás poprosiť, možno taký jeden podnet, že prehodnoťte, čo spraviť, aby mohli bežať paralelne viaceré procesy na estékáčke, samozrejme, aby to nebolo na úkor nejakej bezpečnosti, ale doslova hlásia tí estékáčkari, že o nič sa nezvýši kvalita kontroly, akurát musia hrať divadlá, aby všetko bolo v súlade s tými kamerovými záznamami, ako má byť. Takže prosím vás, aby ste pomohli ľuďom a aby ste neprenášali celú túto váhu na bežných občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 15:53 - 15:54 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Takže musí to byť samostatne, takže v zásade dovoľte, aby podľa § 73 ods. 1 som vystúpil aj k tlači 1528. Taktiež spĺňa tento návrh zákona náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Gestorský výbor je ústavnoprávny výbor. Máme ho prerokovať do 9. septembra 2019. Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor bude gestorským výborom. A zároveň odporúčam prijať lehoty na prerokovanie návrhu zákona v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte zlúčenú všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 15:52 - 15:53 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeným návrhom zákona.
Návrhy spĺňajú z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady rozhodol, aby návrhy prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý je aj gestorským výborom, do 9. septembra 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrhy zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrhy zákonov prideliť ústavnoprávnemu výborom, ktorý bude aj gestorským výborom v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 15:42 - 15:43 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, dovoľte aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodní navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 10:18 - 10:20 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Ivan, chcem veľmi oceniť takú tú drobnú, mravčiu prácu, ktorá bola vykonaná. A v zásade je to aj také suplovanie práce, práce ministerstva. Ja, mňa veľmi mrzí, že pán minister nerobil to, čo si robil, čo si robil ty, či už neodpisoval na listy, alebo sa hlásili, že sa nestretával s tými malými letcami a nakoniec to museli riešiť s opozičným poslancom. Takže veľmi kritizujem takýto, takýto postup.
Na druhej strane by som rád počul takú jednoznačnú odpoveď, že či v aktuálnom stave sú tie drobné, tí drobní letci alebo tie malé aerokluby spokojné, či sú naozaj vyvrátené obavy, že tento zákon vychádza v ústrety miestnym developerom, ktorí si brúsia zuby na tie zelené plochy, a že či naozaj na druhej strane; áno, je potrebná regulácia v tejto oblasti, sú potrebné nejaké pravidlá, ako aj pani na našom výbore povedala, pani Cengelová, štátna tajomníčka, keď sú niekde zarastené a sú tam nejaké stromy, tak asi to už nie je letisko a treba s tým niečo robiť, to je pravda. Na druhej strane ale chcem, že či tie, tí zástupcovia či už univerzít, odbornej verejnosti s aktuálnym legislatívnym riešením sú spokojní a boli zo strany ministerstva reflektované všetky ich požiadavky, ktoré naniesli.
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.6.2019 13:07 - 13:08 hod.

Ján Marosz
Ďakujem za slovo. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zaviazala ministra dopravy pána Érseka informovať poslancov Národnej rady o výsledkoch štátneho stavebného dohľadu na výstavbe D4, R7.
Dôvod: Násypy pod diaľnicou obsahujú škodlivé materiály. Obyvatelia Bratislavy a Žitného ostrova musia vedieť pravdu o stave a rozsahu znečistenia pri ich príbytkoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 17:49 - 17:50 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za tvoje naozaj fundované vystúpenie. Je vidno, že sa tejto téme venuješ a že prikladáš dôležitosť každému jednému slovu aj z tejto správy.
Ja by som sa ťa chcel opýtať ako predsedníčky výboru pre ľudské práva, že či pani komisárka pre deti, či už na výbore alebo aj nejakou inou formou, sa venuje medializovaným kauzám v súvislosti s tým táborom, detským táborom ChaChaLand, lebo z každej strany sa valia informácie a svedectvá, ktoré hovoria o sexuálnom zneužívaní, alkoholizme a iných negatívnych javoch, ktoré sú spájané s dlhoročnou históriou tohto tábora. To sú, dá sa povedať, desiatky, možno až stovky poškodených detí, ktoré si tieto bolestné zážitky potom nesú počas celého života. Tak ja by som očakával aj od komisárky pre deti, aby zvolala možnože aj nejaký, ako keď je katastrofa, že mimoriadny tím, ktorý skenuje všetky médiá, zaoberá sa tými vecami, svedectvami, nejaké aktivity. A jednoducho zaujíma ma, že či bolo, nejaká zvýšená aktivita zo strany pani komisárky, alebo nebolo.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 16:38 - 16:39 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Treba si naozaj uvedomiť, že bez infraštruktúry nieto ani práce. Východ Slovenska, juh Slovenska, všetci volajú po dobrej infraštruktúre a nám sa tu prelievajú milióny eur bez toho, žeby tie cesty reálne boli robené. A takí tí zodpovední, spomeniem jedno meno. Pán Stromček, no skúste identifikovať, kde sa nachádza pán Stromček. Podľa mojich informácií je niekde v zahraničí. Podobne, pripomína mi to Kočnera, ktorý hovorí, že už má pripravenú loď, alebo že ide kdesi na Nový Zéland.
Ja verím tomu, že každý z týchto, z týchto milionárov, ktorí takýmto spôsobom rozkrádajú verejné zdroje, už si chystá nejakú svoju loď kamsi. Ale ja verím tomu, že spravodlivosť raz týchto ľudí dostihne. A veľmi si želám a prajem, aby tie cesty boli naozaj efektívne robené tam, kde majú byť, lebo ony prinášajú život do tých regiónov, prinášajú prácu do regiónov. A ľudia si naozaj zaslúžia, aby po rokoch aj v tejto oblasti dopravy mali takých správcov, za ktorými vidno aj výsledky. Lebo za 12 rokov vlády Roberta Fica máme len sľuby, sľuby, termíny, ktoré sa neustále posúvajú. A jako to spievajú dvaja reperi na Kysuciach, že: čakáme, čakáme, výsledku nemáme, všetci len dúfame, že raz to nastane, diaľnica povstane, do varu nás dostane a všetci podporia toto kysucké povstanie. Ja som sa to naučil, lebo naozaj tí ľudia sú tam zúfalí na tých Kysuciach.
A ja vyčítam aj pánovi Podmanickému, aj ďalším smerákom, že sa jednoducho vykašľali na vlastných spoluobčanov. A teraz sami trčia v zápchach.
Skryt prepis