Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.5.2019 o 16:25 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 16:25 - 16:35 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, stručné hodnotenie správy NKÚ a na záver jeden príklad mrhania verejnými zdrojmi v oblasti dopravy.
Správa NKÚ, ktorú máme na stole, prináša postrehy vo vzťahu k rezortu dopravy, venuje sa, na strane 37 poukazuje spravodlivo na nedostatočné prostriedky určené na údržbu ciest 1. triedy, poddimenzované financovanie železničnej infraštruktúry, no a potom sa zaoberá na ďalších stranách aj ďalšími pochybeniami v oblasti dopravy.
Vedľa národného železničného dopravcu je najvýživnejším príkladom NDS, ktorá si objednáva právne služby aj vo veciach, ktoré pokojne mohla vybaviť prostredníctvom vlastného aparátu, zadávajúca rovnakému zhotoviteľovi vypracovaním viacerých štúdií na rovnakú tému a veľkolepo odmeňujúca SKYTOL za to, že sama sebe táto spoločnosť zvýšila zisk v systéme elektronickej diaľničnej známky.
Súhlasím aj s konštatovaním NKÚ, že mnohé veci v rezorte dopravy sú skutočne podfinancované. Nečudujme sa ale ani ministerstvu financií, ak váha s uvoľnením prostriedkov pre tento rezort, v ktorom panujú takéto pomery. Z tohto miesta žiadame aj ministra dopravy, aby venoval väčšiu pozornosť spôsobu fungovania organizácií vo svojej pôsobnosti, aby sa viac sústredil na napĺňanie programového vyhlásenia vlády. Jedným dychom ale dodávame, že si nie sme istí, či možno za týchto pár mesiacov vôbec v takomto rezorte ešte zmeniť.
No a zvyšný čas mi, dovoľte mi, aby som vás upriamil na mrhanie verejnými zdrojmi na Národnej diaľničnej spoločnosti, keď obchádzajú zákon o verejnom obstarávaní a delia zákazky na menšie časti, ktoré potom prihrávajú spriazneným firmám za nadhodnotené ceny.
Jedná sa o rozdeľovanie zákazok s nízkou hodnotou na menšie časti. Pri zákazkách s nízkou hodnotou je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní Národná diaľničná spoločnosť povinná priamo osloviť tri rôzne subjekty s výzvou o predloženie cenovej ponuky na vykonanie požadovaných prác. To znamená, že to nezverejňujú, keď ide o nejaké malé služby, tak do 50-tisíc, keď stavebné práce, tak tam je výška do 150-tisíc eur. Kritériom na vyhodnotenie najlepšej ponuky je cena. Predstavitelia NDS-ky na základe svojich právomocí zabezpečia rozdelenie väčšej zákazky na zákazky s nízkou hodnotou, no a potom zabezpečia spriaznené spoločností, ktoré oslovia na predloženie cenových ponúk. Častokrát sa ale jedná o oslovenie spoločnosti, ktoré nemajú žiadne skúsenosti v oblasti vykonávania požadovaných prác.
Keby ste si pozreli administratívne vyhotovenie týchto ponúk, tak často sú akože robené na jednom počítači, rozdiely sú nepatrné a väčšinou sa hýbu na úrovni maxima predpokladanej ceny uvádzanej vo výzve. Následne je vybratá vopred dohodnutá spoločnosť, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku, s ktorou sa uzatvorí objednávka na vykonanie požadovaných prác. V skutočnosti ale reálne tú robotu odrobí spriaznená firma, ktorá má reálne oprávnenie aj skúsenosti na vykonávanie týchto činností. A teraz počúvajme príklad.
Napríklad rozdelenie zákazky na tzv. Kraľovianskom zosuve diaľnice D1 Turany – Hubová. NDS-ka na základe tohto popísaného postupu uzatvorila objednávky s rôznymi spoločnosťami na vykonanie nasledovných prác, a počúvajte hlavne tie dátumy, ceny a prípadne aj tie firmy: Dňa 18. 9. 2018 so spoločnosťou BEKA IMPORT SLOVAKIA, názov bol – realizácia povrchového a hĺbkového odvodnenia horizontálnymi vrtmi v kilometri 5,44 až 5,7 v celkovej sume 87-tisíc eur, termín realizácie do 10. 1. 2019. Oslovila tri firmy. Toto bolo 18., dňa 29. 9. 2018 so spoločnosťou BEKA, s. r. o., názov – zaistenie stability a odvodnenia zosuvného územia pre stavbu D1 Turany – Hubová v kilometri 5,31 v celkovej sume 146 900 eur, termín realizácie tak isto ako predtým 10. 1. 2019. A zase oslovené firmy z rovnakého reťazca. Toto bolo 20. 9. A teraz ideme, 3. 10. 2018 opäť spoločnosť BEKA TS, s. r. o., názov – realizácia povrchového a hĺbkového odvodnenia horizontálnymi vrtmi v kilometri 5,44 až 5,7 v celkovej sume 124 890 eur, termín realizácie tiež do 10. 1. 2019. A zase tie isté firmy oslovené. Dňa 26. 9. ´18 oslovená spoločnosť SLAVA plus, s.r.o., realizácia objektu sústavy horizontálneho odvodnenia v zosuvnom území v kilometri 5,31 v sume 84 800 eur, termín realizácie opäť do 10. 1. 2019. A zase tie isté firmy. Dňa 18. 10. opäť SLAVA plus, názov – realizácia opatrení pre zníženie hydrostatického tlaku v masíve v kilometri 5,79, celková suma 134 800 eur, termín realizácie opäť do 10. 1. 2019. Dňa 25. 10. 2018 spoločnosť ENVIGEO, realizácia sanačných opatrení nad riekou Váh v kilometri 5,38, celková suma 147-tisíc eur, termín realizácie do 15. 3. No a dňa 30. 10. spoločnosť HES – COMEGO, s. r. o., realizácia stabilizácie svahu nad prístupovou cestou v kilometri 5,22 až 5,44 tej istej diaľnice Turany – Hubová, celková výška 148 700 eur.
Z uvedeného prehľadu si môžte všimnúť, že je možno ľahko zistiť, že všetky zákazky mali byť realizované v rovnakom časovom období na úseku kilometra 5,22 až 5,79, čo je 570 metrov diaľnice. A malo to byť spracované v rovnakom termíne, z toho tri spoločnosti mali pracovať na úplne rovnakom úseku, pričom podľa cenovej ponuky si plánovala každá zo spoločností zriadiť prístupovú cestu a stavenisko v sume 15-tisíc eur. Obrovské plytvanie verejnými zdrojmi, ktoré si nikto nemá všimnúť.
Ale ja sa pýtam: a títo páni si neuvedomujú, že za takéto správanie máme paragrafy a že raz za takéto veci môžu skončiť vo väzení?
NDS pri posledných dvoch výzvach oslovila nad rámec svojich povinností až štyri renomované spoločnosti, ktoré dlhodobo realizujú špeciálne geologické práce. Uvedeným konaním v žiadnom prípade nie je zabezpečená väčšia konkurencieschopnosť menších spoločností, ako sa pravdepodobne NDS bude brániť, ale práve naopak, takýmto netransparentným zadávaním zákazok sa likviduje konkurencia na úkor vybranej vopred dohodnutej spoločnosti.
Keby ste pátrali po týchto firmách, tak zistíte, že sú to veľakrát schránky, ktoré, ktoré ani v popise práce nemajú absolútne vykonávané takýto, takéto špecifické činnosti. A takto na 500-metrovom úseku nám pretieklo, pretiekli obrovské peniaze z verejných zdrojov.
Je to normálne, že až na zaplakanie, že takéto veci sa dejú a takýchto všelijakých plytvaní a vád v oblasti dopravy je strašne veľa. Ja som veľmi rád, že pán predseda aj vo svojej správe upozorňuje na takéto zlyhania, že táto správa hovorí o týchto zlyhaniach. A z tohto miesta chcem osloviť aj pána predsedu Bélu Bugára. Pamätáte si, keď, keď hovoril o tom, že, keď chránil svojho pána ministra pri odvolávaní, že on nemá žiadne finančné škandály. Pán predseda, čierne na bielom, správa NKÚ a množstvo, množstvo pochybení, keď nám milióny určené na výstavbu dôležitej dopravnej infraštruktúry končia na účtoch všelijakých fiktívnych firiem. Je to naozaj smutné, je to nešťastie. Ja si myslím, že toto je naozaj organizovaná kriminalita, ktorá tu je istým spôsobom tolerovaná. A aj z tohto môjho príspevku ja veľmi rád predložím uvedené zistenia, ktoré ako poslanec Národnej rady som zistil, by mali orgány činné v trestnom konaní naozaj konať. Lebo čím zložitejšie názvy a veci, ako napríklad, t. j. nejaké geologické posudky a vrty, tým väčšie prostriedky z verejných zdrojov. A o to má byť menšia pozornosť občanov, ktorí si nemajú všimnúť, že takto sa tými verejnými zdrojmi mrhá.
Bohužiaľ, chcem odkázať aj týmto pánom z Národnej diaľničnej spoločnosti a z ministerstva dopravy, že raz príde aj na Slovensko spravodlivosť a bude "padni, komu padni" a premlčacie doby na takéto trestné činy sú až do 20 rokov. Takže ja verím, že takéto veci budú raz spravodlivo potrestané. A môžu mať aj XY rôznych právnikov, ktorí im kryjú chrbát, ale verím, že sa nájdu raz odvážni prokurátori, vyšetrovatelia a že za takéto mrhanie verejných zdrojov, ktoré ovplyvňuje občanov, za tieto peniaze mohli byť opravené cesty 1. triedy, raz sa bude niekto zodpovedať svojím menom, priezviskom, svojou identitou.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 15:42 - 15:44 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, kladieš si otázku, že ako môžu tieto eurofondové projekty hodnotiť hodnotitelia, ktorí nemajú s danou oblasťou nič spoločné. A v zásade načo takýto zákon vôbec potrebujeme. Keby sme napríklad túto otázku si kládli v Nemecku, Fínsku alebo Dánsku, že tam by takýto zákon možnože nikto ani nepotreboval prijať, lebo vo všeobecnej nejakej morálke a povedomí politikov takéto pochybenia, aké sa dejú u nás pri poskytovaní dotácií, by neboli ani vo sne predstaviteľné. A my teda naozaj sa pýtame, že ako je možné, že u nás sa, takéto zlyhania sú tolerované, ututlávané a že vôbec nie je za to vyvodená žiadna zodpovednosť a odbije sa to rečami pani ministerky, že všetko je v poriadku.
Ja si myslím, že naozaj tento štát je doslova prerastený s mafiou, ako keď je to mäso na slanine prerastené tým tukom. Je to, tu sú doslova najvyšší predstavitelia štátu pupočnou šnúrou prepojení s mafiánmi a tým pádom tu platí to latinské, že vládne tu corrumpare, mravná skazenosť. Mravná skazenosť vedúcich činiteľov štátu a táto mravná skazenosť tejto morálky a etiky má potom priamy dopad aj na to, ako sa v konkrétnych situáciách prejavujú, napríklad pri prerozdeľovaní spoločných európskych peňazí. Takže ja naozaj vidím v úpadku všeobecnej morálky politikov na Slovensku kľúčovú príčinu toho, prečo hodnotia inštalatéri nejaké vedecké projekty v medicíne a podobne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 14:54 - 14:55 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.5.2019 10:55 - 10:56 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodní navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.5.2019 10:46 - 10:47 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.5.2019 18:07 - 18:08 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ja sobášiť nechcem, ale podať informáciu z výboru môžem. Takže dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a takisto, aby bol pridelený výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 15:43 - 15:45 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ochrana ľudských práv, náboženských práv a slobôd je, je možnosť na európskom fóre, je silno zastúpená práve v orgáne, ktorý sa volá Rada Európy, a to je naozaj, táto Rada je dobrým priestorom na to, aby sme ako krajina mohli sa zasadzovať za práve ochranu ľudských práv, demokracie a zároveň aj boj proti korupcii a podobne.
Mňa v tejto súvislosti ale mrzí, že v tejto oblasti my ako členovia tejto Rady Európy momentálne nie sme organizovaní. Ešte keď tam bol za SMER pán Madej, tak sa chodilo pravidelne do Rady Európy a momentálne pod vedením pána Blahu väčšinou sa to, je to organizované ako, buď ide sám, alebo ide nejaký individuálny kolega. A naozaj aj po niektorých tých pozretých videách v Rade Európy, ako vystupuje pán Blaha, som sa musel hanbiť a červeňať. Vždy ho po nejakom jeho proputinovskom, proruskom vyjadrení obletujú predstavitelia radikálnej ľavice, potľapkávajú ho po pleci a naozaj mu ďakujú za jeho príhovory. Cítim to naozaj ako takú hanbu v tomto orgáne.
Čiže prvý problém je, že tie náboženské slobody a práva menšín nie sú presadzované, lebo Národná rada sa zrieka tejto možnosti, aby poslanci boli aktívni v Rade Európy. A druhý problém, čo slúži, čo aj pán minister by možno na to mohol nejak zareagovať, že prečo Národná rada Slovenskej republiky neposiela svojich zástupcov do Rady Európy, aby sa aktívne zapájali práve do tých tém, ktoré Rada Európy má na starosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:52 - 14:54 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som skôr tak zmierlivo. Neviem, či hovoríme o maďarskej hymne, tak čo nás spája Slovákov a Maďarov, že vlastne dnešná podoba maďarskej hymny je podobou, ktorú jej dal dirigent Ernő Dohnányi, je to bratislavský rodák. Túto podobu dostala v roku 1938. Takže ja len hľadám také nejaké spojivo a chcem povedať, že naozaj táto maďarská hymna, ktorá sa spieva aj v kostoloch, je súčasťou spevníka, je to modlitba. A v zásade tou hymnou sa stala už niekedy v 19. storočí a odvtedy, odvtedy sa nejakým spôsobom nemení.
Na rozdiel od predrečníkov si myslím, že na Slovensku žijú národnostné menšiny, ktoré spievaním hymny toho svojho kmeňového štátu cítia nejaké také bližšie puto a hlavne teda je emocionálne puto s nejakou krajinou, ku ktorej sa hlásia. Dám príklad. Máme, v Martine sa stretávajú Česi, ktorí sú ako národnostná menšina česká v Slovenskej republike, a keď si na konci nejakého svojho podujatia zaspievajú českú hymnu, môžu aj vyroniť slzu, tak prečo by sme im v tom mali brániť? Alebo keď si v obci Krahule, sa tety karpatské Nemky zídu a si zaspievajú a potom na konci si dajú nemeckú hymnu, tak tiež v tom nevidím žiadne ohrozenie.
Tak isto na výbore aj kolega Madej a tak isto zo slov kolegu Číža naozaj cítim, že v tej hymne je nejaké ohrozenie, a voči tomu sa chcem ostro vymedziť, lebo národnostné menšiny majú právo slobodne sa hlásiť aj prostredníctvom hymny k svojej materskej krajine, lebo Maďari tu žijú od nepamäti a hranica sa naťahovala ponad ich hlavu. Čiže oni sú tu doma a nikto im nemôže uprieť právo spievať si svoju vlastnú, vlastnú hymnu. A tým nie sú o nič... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:51 - 14:53 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, riešil, riešil si vo svojom príspevku aj také veci, akože odkiaľ majú štartovať sanitky, ako efektívne využívať čas lekára, aby sa neplytvalo jeho odbornosťou. V zásade ja ako užívateľ zdravotníctva naozaj veľakrát mám chuť akože kričať na riaditeľov nemocníc aj, aj personálu, že spojte sa z nejakými ľuďmi, čo rozumejú optimalizáciám procesov, a riešte veci. Dám konkrétne dva príklady.
Jeden, ktorý sa stal mne, že prídem k detskej lekárke, pediatričke, s bábätkom a položím choré dieťa na 40-ročnú lavicu, ktorá ešte teda aj mojich starších súrodencov zažila, a dieťa sa mi prepadne cez tú lavicu dole. Hej, tak to ma už akože dvihlo, tak som tam potom nejakým spôsobom telefonicky sa snažil to vybavovať. A, samozrejme, že áno, to je čakáreň, to nepatrí tým miestnym lekárom, ale teda nemocnica nakoniec urobila nejaké opatrenie. Už sú tam kultivované sedačky, ale to sa jednoducho nesmie stávať.
Druhý príklad, ktorý ma naozaj trápi, a je tu pani ministerka, potrebujem to povedať. Možnože to neni také náročné na vybavenie, ale to nejakým spôsobom urobte, že tých opitých ľudí z toho mesta zvážajú tí policajti, vyhodia to na tej psychiatrii, položia tam týchto, týchto opitých ľudí – a trápte sa, sestry. A tie sestry, im je do plaču, tí ľudia im tam nadávajú, oni ich musia umývať, oni sa o nich musia starať. Jednoducho sa vyspia, ráno odídu a ony, tieto ženy za ten mizerný plat, ktorý tam zarábajú, sa s tými ľuďmi naťahujú. Aj lekári na tých psychiatriách a podobne, hej.
Je to zas len nejakým spôsobom nedostatok nejakých systémových opatrení, ktorými by ste týmto, týmto ľuďom pomohli. Ale ministerka, ja vás prosím aj z tohto miesta, aj kolegu Krajčího, ste medici, zdravotníci, máte strašne veľa problémov, ale toto mi nepríde také, že by to bolo neriešiteľné. Prosím vás, robte s tým niečo, lebo to nie sú otrokyne, to nie sú chudery a ony potrebujú naozaj tiež chodiť z práce s normálnym pocitom... (Prerušenie vystúpenia časomerom a reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:14 - 14:15 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Bez toho, že by som reagoval na odbornú rozpravu.
Počúval som, Štefan, tvoje vyjadrenie aj predtým vo vzťahu k pani Cigánikovej. Mám potrebu sa jej zastať, je to žena, je to volená poslankyňa Národnej rady a naozaj dôrazne si ohradzujem (ruch v sále), aby dlhoročný člen Slovenskej národnej strany, strany Jána Slotu, ktorý naozaj je preslávený svojím vulgárnym správaním, opakovane sa nevhodne vyjadroval na..., vo vzťahu k žene takýmto spôsobom. Naozaj sa ohradzujem a je to ako keby už taký nejaký, ja chápem, že máte búrlivé rozpravy, ale diskutujte vecne, diskutujte argumentami, málokedy v tvojom vystúpení bolo nejaké vyvracanie argumentov, ktoré hovorila pani Cigániková.
Takže by som naozaj chcel poprosiť aj vedenie Národnej rady, aby prípadne odobralo slovo alebo napomenulo, lebo zdá sa mi, že je to už trošku za hranicou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis