Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.5.2019 o 10:55 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.5.2019 10:55 - 10:56 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodní navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.5.2019 10:46 - 10:47 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.5.2019 18:07 - 18:08 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ja sobášiť nechcem, ale podať informáciu z výboru môžem. Takže dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a takisto, aby bol pridelený výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 15:43 - 15:45 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ochrana ľudských práv, náboženských práv a slobôd je, je možnosť na európskom fóre, je silno zastúpená práve v orgáne, ktorý sa volá Rada Európy, a to je naozaj, táto Rada je dobrým priestorom na to, aby sme ako krajina mohli sa zasadzovať za práve ochranu ľudských práv, demokracie a zároveň aj boj proti korupcii a podobne.
Mňa v tejto súvislosti ale mrzí, že v tejto oblasti my ako členovia tejto Rady Európy momentálne nie sme organizovaní. Ešte keď tam bol za SMER pán Madej, tak sa chodilo pravidelne do Rady Európy a momentálne pod vedením pána Blahu väčšinou sa to, je to organizované ako, buď ide sám, alebo ide nejaký individuálny kolega. A naozaj aj po niektorých tých pozretých videách v Rade Európy, ako vystupuje pán Blaha, som sa musel hanbiť a červeňať. Vždy ho po nejakom jeho proputinovskom, proruskom vyjadrení obletujú predstavitelia radikálnej ľavice, potľapkávajú ho po pleci a naozaj mu ďakujú za jeho príhovory. Cítim to naozaj ako takú hanbu v tomto orgáne.
Čiže prvý problém je, že tie náboženské slobody a práva menšín nie sú presadzované, lebo Národná rada sa zrieka tejto možnosti, aby poslanci boli aktívni v Rade Európy. A druhý problém, čo slúži, čo aj pán minister by možno na to mohol nejak zareagovať, že prečo Národná rada Slovenskej republiky neposiela svojich zástupcov do Rady Európy, aby sa aktívne zapájali práve do tých tém, ktoré Rada Európy má na starosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 14:52 - 14:54 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som skôr tak zmierlivo. Neviem, či hovoríme o maďarskej hymne, tak čo nás spája Slovákov a Maďarov, že vlastne dnešná podoba maďarskej hymny je podobou, ktorú jej dal dirigent Ernő Dohnányi, je to bratislavský rodák. Túto podobu dostala v roku 1938. Takže ja len hľadám také nejaké spojivo a chcem povedať, že naozaj táto maďarská hymna, ktorá sa spieva aj v kostoloch, je súčasťou spevníka, je to modlitba. A v zásade tou hymnou sa stala už niekedy v 19. storočí a odvtedy, odvtedy sa nejakým spôsobom nemení.
Na rozdiel od predrečníkov si myslím, že na Slovensku žijú národnostné menšiny, ktoré spievaním hymny toho svojho kmeňového štátu cítia nejaké také bližšie puto a hlavne teda je emocionálne puto s nejakou krajinou, ku ktorej sa hlásia. Dám príklad. Máme, v Martine sa stretávajú Česi, ktorí sú ako národnostná menšina česká v Slovenskej republike, a keď si na konci nejakého svojho podujatia zaspievajú českú hymnu, môžu aj vyroniť slzu, tak prečo by sme im v tom mali brániť? Alebo keď si v obci Krahule, sa tety karpatské Nemky zídu a si zaspievajú a potom na konci si dajú nemeckú hymnu, tak tiež v tom nevidím žiadne ohrozenie.
Tak isto na výbore aj kolega Madej a tak isto zo slov kolegu Číža naozaj cítim, že v tej hymne je nejaké ohrozenie, a voči tomu sa chcem ostro vymedziť, lebo národnostné menšiny majú právo slobodne sa hlásiť aj prostredníctvom hymny k svojej materskej krajine, lebo Maďari tu žijú od nepamäti a hranica sa naťahovala ponad ich hlavu. Čiže oni sú tu doma a nikto im nemôže uprieť právo spievať si svoju vlastnú, vlastnú hymnu. A tým nie sú o nič... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:51 - 14:53 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, riešil, riešil si vo svojom príspevku aj také veci, akože odkiaľ majú štartovať sanitky, ako efektívne využívať čas lekára, aby sa neplytvalo jeho odbornosťou. V zásade ja ako užívateľ zdravotníctva naozaj veľakrát mám chuť akože kričať na riaditeľov nemocníc aj, aj personálu, že spojte sa z nejakými ľuďmi, čo rozumejú optimalizáciám procesov, a riešte veci. Dám konkrétne dva príklady.
Jeden, ktorý sa stal mne, že prídem k detskej lekárke, pediatričke, s bábätkom a položím choré dieťa na 40-ročnú lavicu, ktorá ešte teda aj mojich starších súrodencov zažila, a dieťa sa mi prepadne cez tú lavicu dole. Hej, tak to ma už akože dvihlo, tak som tam potom nejakým spôsobom telefonicky sa snažil to vybavovať. A, samozrejme, že áno, to je čakáreň, to nepatrí tým miestnym lekárom, ale teda nemocnica nakoniec urobila nejaké opatrenie. Už sú tam kultivované sedačky, ale to sa jednoducho nesmie stávať.
Druhý príklad, ktorý ma naozaj trápi, a je tu pani ministerka, potrebujem to povedať. Možnože to neni také náročné na vybavenie, ale to nejakým spôsobom urobte, že tých opitých ľudí z toho mesta zvážajú tí policajti, vyhodia to na tej psychiatrii, položia tam týchto, týchto opitých ľudí – a trápte sa, sestry. A tie sestry, im je do plaču, tí ľudia im tam nadávajú, oni ich musia umývať, oni sa o nich musia starať. Jednoducho sa vyspia, ráno odídu a ony, tieto ženy za ten mizerný plat, ktorý tam zarábajú, sa s tými ľuďmi naťahujú. Aj lekári na tých psychiatriách a podobne, hej.
Je to zas len nejakým spôsobom nedostatok nejakých systémových opatrení, ktorými by ste týmto, týmto ľuďom pomohli. Ale ministerka, ja vás prosím aj z tohto miesta, aj kolegu Krajčího, ste medici, zdravotníci, máte strašne veľa problémov, ale toto mi nepríde také, že by to bolo neriešiteľné. Prosím vás, robte s tým niečo, lebo to nie sú otrokyne, to nie sú chudery a ony potrebujú naozaj tiež chodiť z práce s normálnym pocitom... (Prerušenie vystúpenia časomerom a reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:14 - 14:15 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Bez toho, že by som reagoval na odbornú rozpravu.
Počúval som, Štefan, tvoje vyjadrenie aj predtým vo vzťahu k pani Cigánikovej. Mám potrebu sa jej zastať, je to žena, je to volená poslankyňa Národnej rady a naozaj dôrazne si ohradzujem (ruch v sále), aby dlhoročný člen Slovenskej národnej strany, strany Jána Slotu, ktorý naozaj je preslávený svojím vulgárnym správaním, opakovane sa nevhodne vyjadroval na..., vo vzťahu k žene takýmto spôsobom. Naozaj sa ohradzujem a je to ako keby už taký nejaký, ja chápem, že máte búrlivé rozpravy, ale diskutujte vecne, diskutujte argumentami, málokedy v tvojom vystúpení bolo nejaké vyvracanie argumentov, ktoré hovorila pani Cigániková.
Takže by som naozaj chcel poprosiť aj vedenie Národnej rady, aby prípadne odobralo slovo alebo napomenulo, lebo zdá sa mi, že je to už trošku za hranicou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 10:22 - 10:23 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len stručne. Nie som úplne involovaný do hĺbky tejto problematiky, ale čítal som si listy, ktoré išli zo Žilinskej univerzity. Takisto určite ste s nimi viackrát rokovali. Zjednodušene, polopatisticky, že v čom je tá nejaká obava. Trošku tá obava z tej strany odbornej verejnosti alebo aj tých malých letísk mi trošku príde ako keby v opozícii k tomu, čo hovoríte teraz, že vy hovoríte o tom, že by mal byť taký silnejší dohľad štátu a väčšia kontrola, aby si každý nelietal, ako chce, kde chce. V tejto súvislosti ma zaujíma tá problematika vydávania tých povolení na tie územné konania tých letísk, lebo podľa tých mojich informácií práve ako keby sa to dostáva z tej centrálnej úrovne dohľadu štátu na jednotlivé tie stavebné úrady okolo miest. A teda, že aká je tá garancia. Oni mali teda obavy, že sa stane, že no nejaký developer s pomocou miestnej samosprávy sa postará o to, aby malé letiská boli, boli zlikvidované, lebo si brúsi zuby na nejaké tie lúky, ktoré sú tam, aby mohol robiť nejaké svoje rozvojové projekty. A že teda im ako keby že dávame kompetenciu, aby o tomto mohli rozhodovať. Ale to je troška v kontraindikácii s tým, čo teraz nejak naznačujete.
Tak ja sa len chcem opýtať, pán minister, s úctou, že akým spôsobom tie diskusie skončili. Či boli akceptované pripomienky napríklad aj Žilinskej univerzity a ďalších odborných organizácií, ktoré sa k tomuto vyjadrovali, a či naozaj sa nemusia obávať tieto malé letiská zániku, likvidácie alebo nejakých nevyhovujúcich podmienok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 14:25 - 14:26 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vzhľadom k tomu, že moja manželka je z Budapešti, a teda máme aj bilingválne deti a trošku aj rozumiem kultúre Maďarov, viem, prečo vznikla tá reakcia, že čoho ste sa dotkli, a mám takú potrebu vysvetľovať, tak ako aj vášmu kolegovi Tittelovi, aj vám, páni kolegovia z SNS, že skúsme si dať príklad. Poznáte hymnickú pieseň Bože, čos´ ráčil slovenskému ľudu. Je to v katolíckom spevníku, pieseň, ktorá sa spieva na významné sviatky na konci omše a neraz nám aj vypadne slza, keď táto hymnická, krásna pieseň Mikuláša Schneidra-Trnavského znie. No a predstavte si, že toto je naša štátna hymna a teraz v nejakom Slovenskom dome v Mlynkoch alebo v Budapešti po slovenskej svätej omši by veriaci spievali túto hymnickú pieseň, ktorá by bola štátnou hymnou, no a zrazu by vstúpil do legislatívy nejaký zákon, ktorý dá Orbán, že môžu dostať za spievanie tejto národnej hymny, pri ktorej sa rozľútostí a vypadne im slza, lebo je to nádherná pieseň, dokonca modlitba, že by ste im to zakázali. Tak toto sa udialo. Ja to naozaj na plastickom príklade chcem ukázať, že je to, maďarská hymna je modlitba, oslovuje sa tam Boh a spieva sa v kostoloch katolíckych, protestantských a je dokonca súčasťou spevníku.
Takže dotkli sme sa naozaj takéto emocionálneho, citlivého miesta, vlastne duše maďarského národa a teraz je čas to dať na poriadok. A za seba sa tiež ospravedlňujem, že som bol nepozorný pri tomto zákone a, samozrejme, budem hlasovať za to, aby sme to dali na poriadok.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2019 13:10 - 13:10 hod.

Ján Marosz
Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby zaviazala ministra dopravy pána Árpáda Érseka predniesť správu o postupe prác na najdôležitejších cestných stavbách na Slovensku. Hlavne ako sa vyvíja dokončenie tunela Višňové a tiež aký je postoj rezortu dopravy k medializovaným informáciám na D4, R7 ohľadom zníženia kvality životného prostredia a ďalších pochybení. Ďakujem.
Skryt prepis