Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.9.2019 o 10:37 hod.

Ján Mora

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 24.9.2019 10:37 - 10:38 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 10:50 - 10:52 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1525).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 18:14 - 18:14 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Pán Dostál, mám taký pocit, že už ste evidentne veľmi unavený dnes, keďže ste sa už ako expert na všetko vyjadrili úplne k všetkému, čo sa tu odohrávalo na pôde Národnej rady. Každopádne my sme vo svojich príspevkoch ako jednotliví poslanci rozoberali body tohto Dankovho uznesenia. Vy ste nepovedali absolútne nič. Zasa len znôška nezmyslov na našu stranu.
Poslanec Dostál, kto tu kedy koho vyzýval na vraždenie? Vážne ste už tak mimo, že trpíte preludmi a v hlave počujete cudzie hlasy, ktoré vám toto našepkávajú a hovoria? Veď nič také sa tu nedeje. Nám ide len o to, aby si ľudia boli rovní, a nieže bude niekto nadradený, ako to presadzuje poslanec Danko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 17:42 - 17:51 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Tak, vážené dámy, vážení páni, samozrejme, predseda vraj Slovenskej národnej strany Danko. Pán Danko, slovo "vraj" som doplnil v tomto prípade z dôvodu vašej, podľa mňa až deviantnej lásky k cudziemu štátu a teda k cudzej agresívnej mocnosti, Izraelu. Vo svojom návrhu na prijatie pracovnej definície antisemitizmu ste podpísaný až len vy sám. Mne osobne sú dôvody zrejmé, len neviem, že či vy rozumiete, prečo je to tak.
Dajme teraz bokom váš osobný záväzok, ktorý ste vraj dali kolegovi v Knesete, a pozrime sa, čo vlastne žiadate v tejto chvíli od Národnej rady Slovenskej republiky. Verím, že si stále uvedomujete, že sme na Slovensku a nie v Knesete v Izraeli, pán Danko.
Vo svojom návrhu vyzývate vládu Slovenskej republiky, aby aktívne prispievala k zaisteniu bezpečnosti svojich židovských občanov a židovských náboženských, vzdelávacích a kultúrnych priestorov prostredníctvom dôkladnej a štruktúrovanej konzultácie dialógu so židovskou náboženskou obcou, organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými verejnými inštitúciami bojujúcimi proti všetkým formám diskriminácie. Ja opäť zopakujem, že sme na Slovensku a je pre mňa minimálne zvláštne, napriek tomu, že ste naozaj svojský šéf Slovenskej národnej strany, ktorá pod vaším vedením obhajuje všetko možné, len nie to, čo je dobré pre Slovákov. A teda ako je možné, pán Danko, že na pôde slovenského parlamentu až chorobne pretláčate nejaký štát Izrael a, naopak, keď strana, ktorá sedí tu v parlamente, podá taký istý návrh, len slovíčko Izrael vymení za Slovensko a slovo Žid za Slováka, tak v tom prípade hlasujete proti takémuto uzneseniu?
A teda pýtam sa z tohto miesta, pán Danko, považujete Slovákov za menej cennejších ako obyvateľov Izraela? Prečo vám tak strašne záleží na bezpečnosti cudzích príslušníkov a nezáleží vám na bezpečnosti Slovákov? Alebo máte pocit, že Slovenská republika a jej obyvatelia sú už na tom tak dobre, že už na nich môžete kašlať z vašej pozície predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a venovať sa iba obyvateľom Izraela?
Ja by som chcel vedieť, že či si uvedomujete, že v poslednej dobe riešime buď kauzy ministrov Slovenskej národnej strany, buď riešime v parlamente vašu rigoróznu prácu, alebo pod vaším vedením riešime nejaký váš osobný sľub, ktorý ste zložili pri návšteve Izraela v Knesete.
Pán Danko, tu nie sme v Revúcej, v nejakom sprivatizovanom lesnom podniku, tu sme v Národnej rade Slovenskej republiky, ale po tomto, čo som vymenoval, mám pocit, ako keby sme už boli v nejakom Dankolande.
Poďme sa ale pozrieť na ďalšie podmienky, ktoré chcete vylobovať pre váš vysnívaný štát Izrael. Chcete zakázať, resp. trestať ľudí, ktorí prirovnávajú súčasnú politiku Izraela k politike nacistov. Okrem toho, že sa snažíte vytvoriť nebezpečný precedens, kedy máte v úmysle aj vedeckým pracovníkom pod hrozbou trestného stíhania zamedziť vedecké skúmanie problematiky zabrania cudzieho územia Izraelom, snažíte sa cez svoje nejaké osobné sľuby v Izraeli potláčať slobodu prejavu a myslenia ako takú.
Ale len aby to nebolo o mojich subjektívnych pocitoch, dovolím si v tejto chvíli citovať doc. Ing. Jána Dudáša, medzinárodne akceptovaného vedeckého pracovníka, ktorý sa vo svojej knihe danou problematikou zaoberá, a teda k vášmu bodu, že nemôžeme podľa vašej definície tvrdiť, že štát Izrael je prejavom rasistického úsilia. Citujem: "Judaisticko-sionistický xenofóbny štát Izrael. Je ešte niekde vo svete podobný štát pre katolíkov, evanjelikov, ako je štát Izrael pre judaistov? Krvavé, terorom posvätené základné kamene štátu Izrael, ako aj krvavé jatky v Palestíne svedčia, že Izrael je najhorší teroristický a xenofóbny štát na zemi. Izraelský rasizmus je vyjadrený terorom. Izrael je typický koloniálny štát s totalitným, fundamentalistickým apartheidným zriadením. Izrael má hlavnú zodpovednosť za to, že na Blízkom východe nie je mier. Je to systém násilnej nadvlády nad Palestínčanmi, je charakterizovaný všeobecným porušovaním ľudských práv a vojenskou agresivitou. Realizuje najhorší antisemitizmus nesemitov proti Semitom." Ako ďalej autor uvádza, Izrael je prisťahovalecký štát založený pomocou terorizmu v Palestíne a vyhnaní vyše 700-tisíc palestínskych Arabov. Vytvorenie štátu Izrael reprezentuje sprepodstatnenie územia Palestíny, vyhnanie pôvodného obyvateľstva a apartheid voči ostatnému domácemu arabskému obyvateľstvu. Izrael ako štát panujúcich prišelcov a privandrovalcov do Palestíny bol stvorený svätým terorom, inváziou, vraždením a zlodejinou... (Reakcia z pléna.) Keď vy skončíte. Sám Einstein... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nevyrušujte vystupujúceho!

Mora, Ján poslanec NR SR
Sám Einstein poukázal na jeho otvorene prezentovanú fašistickú doktrínu. Haim Cohen, sudca najvyššieho súdu v Izraeli, poznamenal: "Rovnaké biologické a rasistické zákony, propagované nacistami a ktoré inšpirovali norimberské zákony, slúžili ako základná definícia judaizmu v štáte Izrael."
Ale pokračujeme ďalej. Ako skonštatoval doktor Nidal Saleh: "Štát Izrael spáchal krvavé jatky, barbarské vojenské zločiny. Tento štát sa dopustil veľkého počtu masakier, spáchal množstvo teroristických zločinov typu Lidice a Ležáky. Najznámejší je krvavý masaker v
Dejr Jássín, v ktorom sionisti 9. 4. 1948, teda ešte pred vyhlásením štátu Izrael, vyvraždili 254 Palestíncov vrátane starých mužov, žien a detí. Rozrezávali bruchá tehotných žien, čo je neobyčajná a nepredstaviteľná patologická krutosť." Toto vy obhajujete, pán Danko?
Po vzniku štátu Izrael masakre pokračovali. Máme tu šarafatský masaker, kibyjský masaker, kafr-quasemský masaker, al-sammouský masaker, Sabra a Šatíla, oyon-quarský masaker, al-aqský masaker v Ibrahimovej mešite, jabalský, masaker v Jenine, v libanonskej Káne v roku 1996 a druhý v roku 2006. Mimochodom, v Káne som osobne bol, pán Danko, a stretol som sa tam s predstaviteľmi miestnej samosprávy a tak isto s občanmi tohto mesta a možno by bolo aj pre vás dobre navštíviť toto krásne, ale smutné mesto, a presvedčiť tamojších obyvateľov, aký je Izrael úžasný, keď im zbombardovali nemocnice, kostoly, školy a, podotýkam, s ľuďmi v tých budovách, pán Danko.
Ďalej máme masaker v Iklim a Abhiram, dve severogalilejské dediny, ktoré boli zrovnané so zemou. Pán poslanec Danko, máte pocit, že nacistická politika bola horšia od súčasnej izraelskej? Toto tunak dneska vy obhajujete?
Ale poďme ďalej v bodoch, ktoré chcete zabezpečiť vášmu Izraelu. Chcete zakázať vytváranie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Židoch ako takých alebo o moci Židov ako kolektívu, akými sú napríklad najmä, ale nie výlučne, mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch, kontrolujúcich média, ekonomiku, vládu alebo ďalšie spoločenské inštitúcie.
Čo teda poviete na výrok prezidenta Izraela Šimona Peresa, ktorý povedal, citujem: "Je neuveriteľné, taká malá krajina a skupujeme Manhattan, skupujeme Maďarsko, skupujeme Rumunsko, skupujeme Poľsko. V spôsobe, ako to robíme, nevidím žiaden problém. Vďaka nášmu talentu, našim kontaktom a nášmu dynamizmu dostaneme skoro všetko." Koniec citátu. A tento váš mýtus končí slovami judaistického baróna Montefiori, ktorý povedal, ktoré, tieto slová povedal v Krakove, a teda citujem: "Dokiaľ nemáme vo svojich rukách tlač celého sveta, je všetko, čo konáme, márne. Musíme ovládnuť a podrobiť svojmu vplyvu noviny celého sveta, aby sme národy zaslepili a klamali." Koniec citátu. Aspoň toľko teda k tomu vášmu, akože mýtus o Židoch kontrolujúcich média.
Téma ohľadne štátu Izrael je svojím spôsobom nekonečná, čo aj dokazujú dejiny plné krvi a násilia. Mojím cieľom nie je tunak dneska sa zamýšľať nad Izraelom, keďže som platený slovenskými občanmi. A preto, pán Danko, zároveň by som chcel ešte raz zdôrazniť moje veľké počudovanie nad vašou posadlosťou štátom Izrael. Pripomeniem vám, vy ste predseda Národnej rady Slovenskej republiky a dokonca predseda vraj Slovenskej národnej strany. Vo svojom vlastnom záujme by ste si už mali prestať robiť hanbu a venovať sa naozaj serióznym veciam.
A mojím záujmom je bojovať pre Slovákov a Slovensko. A preto vás z tohto miesta vyzývam, stiahnite toto vaše izraelské uznesenie, osvojte si uznesenie, ktoré pripravila Ľudová strana Naše Slovensko, a začnite už konečne niečo robiť pre Slovákov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 14:46 - 14:46 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Iba takú krátku reakciu, pán Baránik, na vás, keďže si pletiete vy pojmy s dojmami, na to, že ste právnik, tak je to celkom zarážajúce, ale ako povedal už kolega Mizík, tu sa bavíme o hanobení štátnych symbolov a prezident neni štátny symbol. Prezident Kiska možno teda je prezident Slovenskej republiky, ale určite nie náš prezident.
A ja by som sa vás chcel spýtať ako člena tej vašej liberálnej skupiny teda, ako sa dá vážiť niekto, kto je usvedčený daňový podvodník?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 14:26 - 14:28 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis

10.
Natália, vyzerá to tak, že v tých ostatných krajinách, a je ich naozaj veľa, ktoré si vymenovala, si teda tú svoju štátnosť vážia podstatne viacej ako na Slovensku, čo je vlastne taká paradoxná situácia, keď predsedom Národnej rady je predseda vraj Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ale to máme aj ohľadne toho pseudoumelca Lorenza či Kalmusa, či jak sa volá to indivíduum, ktoré si spomenula, že čo vlastne očakávame, aký príklad dávame aj mladým Slovákom a Slovenkám, keď tento, s týmto przniteľom štátneho znaku sa vlastne verejne fotil predseda vraj druhej najsilnejšej strany liberál Sulík. Alebo sa s ním verejne objímal daňový podvodník, myslím, že stále prezident, Kiska.
Takisto predseda Národnej rady radšej rieši Izrael a nejaké izraelské zákony a možnosti, ako všemožne obmedziť osobné slobody či prejavy svojich oponentov, ako Slovensko. No, bohužiaľ, v tejto chvíli je na Slovensku raj pre tieto protislovenské živly.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 14:04 - 14:07 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže pod pojmom štátne symboly Slovenskej republiky sa v zmysle čl. 8 Ústavy Slovenskej republiky rozumie štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna Slovenskej republiky. Štátne symboly Slovenskej republiky sú výrazom štátnej suverenity a trvalou pripomienkou významu nezávislej Slovenskej republiky pre celú slovenskú spoločnosť. Ich hanobenie je preto hrubým a nebezpečným prejavom protislovenského extrémizmu.
V súčasnej dobe sme svedkami čoraz agresívnejších útokov na štátne symboly Slovenskej republiky. Rôzni pseudoumelci, ako je napríklad Ľuboš Lorenz a Peter Kalmus, úmyselne a verejne hanobia štátny znak Slovenskej republiky formou rôznych vulgárnych karikatúr. Ich správanie pritom ospravedlňujú dokonca významní ústavní činitelia.
Na Slovensku pôsobia tiež rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom.
Hanobenia štátnych symbolov sa dokonca dopúšťajú aj samotní verejní činitelia, ako napríklad aj poslanec Národnej rady Igor Matovič, ktorý vylepil na vchod do budovy Národnej rady znevážujúcu karikatúru štátneho znaku Slovenskej republiky v tvare opice s banánom.
Takéto konanie útočiace vo svojej podstate na základy Slovenskej republiky a štátotvorného slovenského národa je dôsledkom dlhodobej neúcty k štátnym symbolom Slovenskej republiky tak zo strany najrôznejších médií a mimovládnych organizácií, ako aj zo strany štátnych predstaviteľov slúžiacich záujmom cudzej moci.
Zákon o hanobení štátnych symbolov je teda nevyhnutné sprísniť, keďže dôrazné nepotrestanie protislovenských aktivistov, napríklad aj tých, ktorých som už spomenul, znamená nebezpečný precedens, kedy budú samozvaní neoliberálni aktivisti narábať so štátnymi symbolmi, ako sa im zachce, bez obáv zo spravodlivého trestu.
Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré tvrdo a nekompromisne zabránia tomuto nebezpečnému protispoločenskému, protislovenskému konaniu.
V súčasnosti platný Trestný zákon síce postihuje verejné hanobenie akýchkoľvek štátnych symbolov, ale len v rámci trestného činu výtržníctva, pri ktorom nie je určená dolná hranica trestnej sadzby. Páchateľ tak môže v praxi dostať trest odňatia slobody v dĺžke pár dní. Z tohto dôvodu navrhujeme novelizovať Trestný zákon a zaviesť nový trest činu hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky, ktorý bude podstatne prísnejšie postihovať každého, kto bude verejne hanobiť štátne symboly Slovenskej republiky. Prísnejšie postihy navrhujeme pre tých páchateľov, ktorí majú postavenie verejného činiteľa, napríklad aj takého, ako som už spomenul, sú členmi organizovanej skupiny alebo tento trestný čin spáchajú z osobitného motívu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2018 14:02 - 14:03 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Mora, Stanislav Mizík a Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dôslednejšia a prísnejšia ochrana štátnych symbolov Slovenskej republiky pred akýmkoľvek hanobením, a to zavedením nového trestného činu hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 14:52 - 14:53 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
Poslanec Poliačik, vy ste sa vyjadrili, že tento návrh je pre vás úplne normálny. Áno? Lenže, viete, na zamyslenie ostáva, čo je u vás normálne, pretože u vás je normálne pobehovanie a predvádzanie sa v ženských šatách. Alebo pre vás je normálny ten váš predvolebný klip, tie vaše tanečky s námorníckou čiapkou, kde ste vyzerali, že ste si dali niečo viac, ako je štandardné. Alebo normálny je váš výrok, kedy ste povedali, že čistý heroín je v zásade neškodný. Takže viete, ja vám poviem tak, že to, čo je pre vás normálne, tak ja som hrdý, že som na tej druhej strane, a to považujem za nenormálne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 14:14 - 14:15 hod.

Ján Mora Zobrazit prepis
No každopádne s takýmito návrhmi tejto liberálnej strany sa nedá súhlasiť ani len v nejakej minimálnej časti. Je to proste choré, dekadentné, zvrátené, proti životu.
Ale v podstate ma zaujíma hlavne logika tejto, tejto liberálnej strany SaS, resp. všetkých neoliberálov ako takých, keďže na jednej strane ste vítači imigrantov, ale neviem, či viete, čo vlastne imigranti, ktorí sú z 90 % moslimovia, robia s týmito homosexuálnymi typmi na našej planéte. No poväčšine ich trestajú smrťou vo svojich krajinách. Takže mám pocit, že chcete spraviť nejaký taký spoločenský vražedný kokteil, a neviem, či je to veľmi milé teda.
Ďakujem.
Skryt prepis