Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2019 o 16:20 hod.

Mgr.

Jakub Nedoba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:20 - 16:21 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Sopko, za podporu tohto návrhu. Vy ste správne asi pochopili, že táto novela nemá hovoriť o tom, že či zmena starého za nové je niečo zlé alebo dobré, ale zamedziť tomu, že keď už je niekto, keď už po voľbách aj prišiel o svoj mandát, tak aby si to, tých 30 dní neužil a aby nepustil poriadne žilou, ale aby sa zamedzilo asi takýmto negatívam pri odchode z mandátu.
Takisto, ako ste aj naznačili, tento návrh zákona ide po tom predchádzajúcom kolegov Klusa a Laurenčíka a oba tieto zákony poukazujú na to, aká je samospráva zraniteľná a ako vedia štatutári mesta alebo obcí zneužívať svoje kompetencie. Čiže tuto sa napravuje iba maličká troška z toho všetkého, kde sú nejaké nášľapné míny. A hoci to vyplýva z aplikačnej praxe, tak nemyslím si, že to je niečo ad hoc, lebo ako som tu uviedol, tieto prípady z Buchlova, Turčianskych Teplíc, z Piešťan, tak je to hlavne o tom, aby sme sa tu nemuseli o štyri roky alebo, áno, o štyri roky budú komunálne voľby, znovu o tom rozprávať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:05 - 16:06 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Ondrej, že si spomenul aj tie argumenty, že ohľadom schvaľovania rozpočtu, lebo vyplýva to z toho nešťastného dátumu, kedy sa krajské a komunálne voľby konajú, teda je v strede novembra a, samozrejme, že to tam bude vždy hroziť, pokiaľ sa dátum konania volieb nezmení. Ale takisto je to, táto naša novela zákona, väčšou motiváciou pre týchto odchádzajúcich starostov a primátorov, aby to ustanovujúce zastupiteľstvo zvolali čím skôr. Lebo teraz to bolo mnohokrát naťahované, niektorí aj prepásli tých 30 dní na odovzdanie úradu a bolo ich ťažko odtiaľ dostať. Tak táto novela je aj takou prevenciou.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2019 15:47 - 15:53 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Dovoľte mi, aby som vám predstavil náš návrh novely zákona, ktorý predkladám spolu s kolegom Dostálom. Reaguje to na moju aktivistickú skúsenosť z komunálnej oblasti, ktorej sa venujem, ktorej som sa venoval v podstate osem rokov, štyri roky som bol mestským poslancom v zastupiteľstve v Senici a takisto v spolupráci s občianskym združením ZOMOS, ktoré niekedy vystupuje aj ako opozičné voči ZMOS-u, teda Združeniu miest a obcí Slovenska. Spolu s týmto občianskym združením som precestoval napríklad 26 obcí na Slovensku, z čoho vyšla publikácia, ktorá mapuje komunálne problémy v týchto obciach a takisto aj ponúka riešenia najmä v boji proti korupcii a podobne.
Táto novela vychádza teda zo skúseností mnohých občianskych aktivistov v týchto obciach, ktorí sa sťažovali, že primátori a starostovia, ale takisto aj zastupiteľstvo zneužívajú tú 30-dňovú lehotu, ktorá je odo dňa komunálnych volieb až asi do zvolania nového zastupiteľstva v novom zložení, tým, že starostovia, primátori podpisovali kadečo a takisto, že staré zastupiteľstvo, už keď boli navolení noví poslanci, sa zišlo v starom zložení a rozhodovalo napríklad o rozpočte obce alebo o VZN-kách, o dispozícii s majetkom. Chcem podotknúť, že hoci napríklad aj združenie ZOMOS vystupuje ako opozičné voči ZMOS-u, tak aj predstaviteľ, a to vrchný predstaviteľ, vtedajší podpredseda v roku 2014 pán Turčány zo ZMOS-u podporil ako keby tento náš zámer.
A za všetko by som vám chcel prečítať alebo uviesť príklady, ako sa toto 30-dňové kvórum zneužívalo v minulosti. V roku 2006 v obci Vinodol staré lojálne zastupiteľstvo zvolilo nezákonným spôsobom kontrolóra, hlavného kontrolóra bez riadneho výberového konania a bolo to zrejme preto, lebo starosta vedel, že cez nových by to neprešlo. V roku 2014 v meste Púchov sa schvaľovalo už po navolení nových poslancov zastupiteľstvo v starom zložení všeobecne záväzné nariadenie o strategickom majetku mesta. Argumentácia vtedajšieho odchádzajúceho primátora bola, že v každom volebnom období zasadalo končiace zastupiteľstvo ešte po voľbách a vždy prijímalo rozpočet. V stredu, tak ako vtedy uvádzal, budúci poslanci budú postupovať takým istým spôsobom, je to legitímne, legálne, tak ako to bolo v roku 2010, 2006 a 2002. Tam treba podotknúť, že, samozrejme, pán primátor odovzdával agendu v predošlých volebných obdobiach sám sebe.
Taktiež v roku 2014 v Turčianskych Tepliciach zastupiteľstvo v starom zložení schvaľovalo budúcoročný rozpočet. V roku 2014 v Nitre dokonca zastupiteľstvo v starom zložení prerokovalo výstavbu akvaparku, čiže tam je vidieť jasný investičný zámer, ktorý mal už nezvolený, neúspešný primátor v pláne, zmena daní z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a budúcoročný rozpočet.
V roku 2018 bolo takisto v Piešťanoch zamýšľané zasadnutie v starom zložení, avšak vtedy sa poslanci vzbúrili a neodsúhlasili si program zastupiteľstva, a tu sa malo rozhodovať o rôznych všeobecne záväzných nariadeniach, o budúcoročnom rozpočte a majetkových prevodoch. V súvislosti s uvedenými prípadmi, teda s tým Púchovom a s Turčianskymi Teplicami, sa vyjadril aj vtedajší výkonný podpredseda ZMOS-u pán Jozef Turčány. Ak majú staré zastupiteľstvá prijímať rozhodnutia, ktoré by mali zásadný vplyv na život mesta do budúcnosti, tu je to viac o etike. O týchto veciach by mali rozhodovať tí, čo boli zvolení ako noví.
Taktiež ešte v súvislosti s touto navrhovanou novelou ide ruka v ruke aj schvaľovanie preplácania nevyčerpanej dovolenky starému primátorovi alebo starostovi, týmto by sa preniesla táto kompetencia na nových poslancov, ktorým to právom patrí. Čiže z uvedeného, čo som povedal, je zrejmé, že nejde o nejaký, o nejakú deštrukčnú novelu ani o ad hoc sťažovanie podmienok samosprávam v prechodnom období, ide o vloženie jedného, jednej vety do zákona, respektíve dvoch, keďže novela rieši tak ako komunálnu oblasť, tak aj krajskú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:17 - 15:18 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Takto, k návrhu zákona, nemám k tomu až tak veľa, aby som sa prihlásil do rozpravy, ale chcem ti poďakovať, že ste niečo podobné predložili, lebo asi jediný argument, ktorý je proti tomu, je ten finančný, že to bude viac stáť, ale určite to tú mieru demokracie oveľa viac zvýši. A príde mi nezmyselné, že v súčasnosti je dvojkolová voľba iba v prípade voľby prezidenta, kde sa volí funkcia, ktorá ani nie je výkonná. Takisto sa tým napravia niektoré neduhy z chronicky známych samospráv, kde sa podarilo danému starostovi alebo primátorovi zakopať na dlhé obdobie a túto jednokolovú voľbu využili na to, aby tam nasadili rozbíjačských kandidátov, ktorí roztrieštili tie hlasy, ktoré sú proti tomu dlhodobému starostovi alebo primátorovi. Takisto tá kampaň bude úplne inak vyzerať, keď vieme, že je tam tá poistka druhého kola voľby a ten daný kandidát nemôže naštvať väčšinu kandidátov. Takže toľko odo mňa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2019 15:10 - 15:11 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1695). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:43 - 15:44 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Pán poslanec, mňa prekvapuje, že ste nazvali podvodom to, keď niekto o sebe povie pravdu. Lebo ak niekto prizná svoju príslušnosť, tak nikoho nezaviedol, proste povedal pravdu.
Ja považujem za podvod napríklad to, ak si dám bilbordy, že „Viete si predstaviť vládu bez SMER-u?“, a nakoniec s tým SMER-om vládnem. Takisto ste povedali, že vy nie ste proti aktivistom, ale taktiež ste povedali, že dobre, nech sa združujú pod tými názvami, tým pádom Banskobystrická alternatíva, že to nepatrí na tie kandidátky. Tak potom ste proti nim, alebo nie? A ja súhlasím s tým, že Team Vallo nie je zamestnanie, ale títo kandidáti asi boli k tomu dotlačení okolnosťami a neporušili zákon a nespáchali ani podvod, povedali iba pravdu. A tie názvy nie sú nejakým nezmyslom, lebo sa tu pýtate, že čo je Team Vallo, čo je Tím Hattas. Je to reálny názov nejakého možno neformálneho združenia.
V Českej republike si jeden komunálny kandidát napísal ako zamestnanie „místní alfa samec“. Tak to považujem za nezmysel, ale nie Team Vallo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:20 - 15:22 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
A už, už mi aj svieti. Ja by som chcel reagovať na teba, Ondrej, že, súhlasím s tebou, že je nezmyselné týchto nezávislých kandidátov z formálneho hľadiska, ktorí ale spolu tvoria nejaké neformálne združenie, hoc neni inštitucionalizované alebo nemá nejakú právnu formu, že by sme ich tlačili do toho, aby sa tvárili ako zhluk nejakých náhodných občanov, lebo my vieme, že pred voľbami vystupujú spolu ako skupina, a ak budú zvolení, tak vytvoria spolu poslanecký klub či už v župnom, alebo mestskom zastupiteľstve, a takto by boli druhý raz znevýhodnení oproti straníckym kandidátom, lebo v podstate stačí byť zaregistrovaný za nejakú obskúrnu straničku, a to hovorím o hocijakej strane z tých vyše sto, ktorých sú tu registrované, a práve takíto kandidáti nemusia vyzbierať tých 500 a viac podpisov, tak týmto by boli druhýkrát znevýhodnení. Týmto by boli druhýkrát znevýhodnení.
A ide tu práve o tú transparentnosť, že keď je logické, že sa už vopred hlásia k tomu, že spolupracujú, volič vie, koho bude voliť, a takto by sme ich nútili k tomu, aby boli akože nezávislými kandidátmi, a mohli by tú svoju vzájomnú príslušnosť demonštrovať možno iba nejakou spoločnou grafikou alebo spoločnými letákmi. Príde mi to ako nezmyselné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:52 - 11:53 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Ja by som chcel súhlasiť s Ondrejom, je to presne tak, ako si to povedal, to, ak by mohli spolu pod jednou hlavičkou kandidovať aj nejaké združenia bez právnej subjektivity, teda že tie, čo nie sú stranou alebo hnutím, alebo hoc aj občianskym združením, len to prispeje k transparentnosti vo voľbách, lebo volič má právo vedieť, koho volí.
A skôr ako opačný problém vnímam to, že pod tou hlavičkou nezávislý kandidát sa zastrešujú kandidáti, ktorí sú oveľa viac závislí ako tí, ktorí tam majú hlavičku strany alebo koalície strán.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.9.2019 21:05 - 21:05 hod.

Jakub Nedoba
(Rečník má problém s mikrofónom. Reakcie z pléna.) Dúfam, že už ma je počuť, áno, dobre.
Tak chcem poďakovať všetkým s faktickou poznámkou, najmä Ondrejovi. On použil vtip, ktorý som chcel ja povedať na úvod, ale som na to zabudol.
Na pána Marčeka, na osobné útoky nebudem reagovať, ale myslím, že tá jeho reakcia je iba potvrdením toho, čo som hovoril, a že sa naozaj správa ako koaličný poslanec.
Skryt prepis
 

13.9.2019 20:50 - 20:50 hod.

Jakub Nedoba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pôvodne som chcel začať inak, ale rád by som nadviazal na môjho predrečníka, na pána ministra Žigu, ktorý sa prihlásil do rozpravy a ktorý ma tam v salóniku tak trochu priateľsky poprosil, a už tam asi nie je, že buď snáď zhovievavý k vláde, a takisto tuto už v rozprave povedal, že dôvod na odstúpenie pána premiéra pominul. Ja by som sa v tomto nedržal striktne dôvodovej správy, lebo rád by som zhrnul to, čo som napríklad ako aj publicista, ako občan, lebo ja som doteraz v parlamente týždeň aj s cestou, čo som ako publicista, ako bloger písal, a vďaka tejto príležitosti mám možnosť sa prihovoriť k širšiemu auditóriu.
Už samotný vznik tejto vlády bol nelegitímny, lebo jednak sa porušili predvolebné sľuby jednotlivých koaličných strán. Od vlastne prvého roku existencie vlády už koalícia nevládla v pôvodnom zložení, veď ona sa opierala o Rada Procházku, ktorý po pár mesiacoch skončil. Jednotliví poslanci zo SIET-e, česť tým, ktorí sa nepodpísali pod túto vládu, ale jednotliví poslanci SIET-e prešli do iného poslaneckého klubu, taktiež vláda začala vládnuť s pomocou troch prebehlíkov, lebo pritom sme počuli, že aj pán Marček hovoril už v podstate ako koaličný poslanec. (Reakcia z pléna.)
Tak vaša rétorika bola taká, ako keby ste... (Zaznenie gongu.) Hovorili ste ako koaličný poslanec, hoci nie ste formálnym členom vlády, ale.
Čiže boli hrubo porušené predvolebné sľuby a táto vláda bola nelegitímna a od začiatku sa stretla s nevôľou. V podstate protesty boli už od prvého dňa, ako sa spomenulo, že takáto koalícia vznikne. Ja som na toto upozorňoval už od začiatku a nebolo to preto, že by som sa triasol za touto stoličkou, lebo asi aby vznikla pravicová vláda, tak ja by som tu bol miesto pol roka možno celé štyri roky, bolo to z môjho trpkého rozhorčenia ako občana.
Táto vláda mala od začiatku marketingovú nálepku: "Vláda historického porozumenia, hrádza proti extrémizmu." Hrádza proti extrémizmu padla už mnohokrát, lebo koalícia, keď nemala dostatočný počet hlasov, tak sa opierala o hlasy extrémistických poslancov. Vláda historického porozumenia, to bola možno v rámci zákulisných kšeftov, lebo pred voľbami ako zástupcovia MOST-u, tak aj zástupcovia SNS hovorili, že spolu vládnuť nebudú, že to je nemysliteľné. Takisto zástupcovia médií nepovažovali túto vládu týždeň po voľbách za pravdepodobnú.
Ich vznik sa argumentoval tým, že ide predsedníctvo Európskej únie a bolo by nedôstojné, ak by európske delegácie vítal úradnícky premiér. Miesto toho ich vítal premiér, ktorý býval v Bašternákovom byte.
Z histórie aj z okolitých krajín, napr. z Maďarska, vieme, že úradnícky premiér Bajnai vyjednával pôžičky od Medzinárodného menového fondu, počas európskeho predsedníctva Českej republiky bol premiérom úradnícky premiér Fischer a bolo to určite oveľa prínosnejšie pre Českú republiku, ako keby zostal vo funkcii škandálmi zmietaný Miroslav Topolánek.
Z tohto pohľadu bol vznik tejto vlády nezmyselný, nelegitímny a doteraz jej nelegitimita trvá.
Keď sme pár týždňov po voľbách sedeli v prostredí mladých ľudí, lebo ja pochádzam z prostredia mládežníckej politiky, tak bol s nami aj jeden český priateľ, ktorý hovoril, že, áno, ľudia sa teraz búria, ale určite si na to zvyknú. Ja som vedel, že český občan vytrénovaný Andrejom Babišom vie, o čom hovorí, ale tajne som dúfal, že to tak nebude. Pravda je taká, že ľudia spali až do vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vtedy sa ľady pohli, pod tlakom verejnosti odstúpil premiér Fico, minister Kaliňák a vláda sa ďalej zaštítila prívetivou tvárou Petra Pellegriniho. Avšak praktický význam toho bol, že tzv. rozsiahla rekonštrukcia vlády spočívala v tom, že z vlády odišli v podstate dvaja ministri, ktorí požívali akú-takú podporu verejnosti. Obštrukciou sa na ministerský post dostala pani ministerka Saková, lebo vtedajší premiér ("prezident", pozn. red.) Kiska by ju určite nevymenoval, resp. nevymenoval novú vládu Petra Pellegriniho.
A pozrime sa na jedenapolročné pôsobenie Petra Pellegriniho v premiérskom poste, lebo teraz hovoríme o vyslovovaní nedôvery premiérovi, ktoré prakticky vyústi, ak by bolo úspešné, do vyslovenia nedôvery vláde, avšak premiér Pellegrini bol naozaj iba prívetivou tvárou SMER-u. Zmena nastala v tom, že možno negoval niektoré toxické výroky jeho straníckeho predsedu Fica, napr. nedávno jeho homofóbne výroky, čo jemu bez akejkoľvek dvojzmyselnosti kvitujem, avšak naďalej zostáva slabým premiérom.
Pán premiér Pellegrini v jednej diskusii povedal, že keby mal tú moc, to odkazuje na to, že pán premiér Pellegrini v skutočnosti moc nemá. Pre jeho vlastné dobro by bolo, keby táto vláda skončila.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis