Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

24.11.2016 o 14:44 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 24.11.2016 14:44 - 14:48 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, naozaj hlavným možno problémom je, že nemám úplne nielen záujem, ale ani možnosť mať vedomosti o všetkom. Snažím sa úzko špecializovať na tú úlohu, pre ktorú som aj podpredseda vlády, teda predovšetkým pre národnú bezpečnosť a obranu a tieto veci. Ale máte pravdu, aj sme pripravovali reformu verejnej správy, ktorá, ESO sa dotýkalo hlavne miestnej štátnej správy, a daňovú správu sme jednak do nej nikdy nezaraďovali, pretože nie je tou klasickou a v podstate ani by to nebolo dostatočne dobre možné. Pretože finančné úrady sú naozaj odlišným, priestorom, sú správcom daní. Čiže nie je to klasický výkon štátnej správy, kde poskytujú orgány štátnej správy určité služby.
Čo sa týka pripravenosti, nemôžem teda hovoriť za všetkých a neodhadol by som, ale využijem túto vašu otázku na to, aby som spomenul jeden efekt, ktorý sa trošku dramatizuje v posledných dňoch, týždňoch, a to je vlastne príchod jednotlivých osôb, ktoré si preberajú a vybavujú si nové občianske preukazy s čipom. A viete, že tak včera, kedy vlastne vypadli všetky komunikačné prostriedky z dôvodu preseknutia optického kábla, aj tu je vidieť, ako zraniteľná je vlastne samotná elektronizácia a akým spôsobom aj Telekom sa musí lepšie pripraviť na takéto možnosti. I keď treba povedať, že ten výpadok trval iba niekoľko, v úvodzovkách, iba niekoľko hodín, tak znamená to, že sme pripravení na tú obnovu. Bol to hlavný kábel, ktorý vlastne spája naše ústredné centrum, databázové centrum ministerstva vnútra. Aj to nadväzuje, aby sme urýchlili vlastne výstavbu toho záložného dátového centra, ktoré plne je schopné vždy preskočiť v prípade, že hlavné centrum je nejakým spôsobom ohrozené alebo odpojené.
V tejto súvislosti chcem aj takto verejne vyzvať, že sme posilnili nielen počet pracovníkov, ale aj počet pracovísk, aj v Bratislave. Okrem hlavného klientskeho centra na Tomášikovej pre výmenu občianskych preukazov fungujú aj strediská v bratislavskom Ružinove na Pošni, takisto v bratislavskej Petržalke na Záporožskej, teda na tej hlavnej ceste pri starej Viedenskej ceste a samozrejme, že aj v Dúbravke, tak aby sme dokázali zminimalizovať tieto čakacie lehoty na minimum. Pretože je takým zvykom a tomu sa nedá, bohužiaľ, nikdy predísť, že sa vybavujú veci vždy na poslednú chvíľu tak, ako najväčší počet daňových priznaní sa jednoducho bude vždy podávať 31. marca, akokoľvek sa bude robiť reklamná kampaň. Takže našou úlohou nie je v tejto chvíli poučovať o tom, že si to má niekto vybaviť skôr, ale našou úlohou je, aby sme sa prispôsobili tomu záujmu, ktorý je v posledných dňoch naozaj mimoriadne zvýšený. A tak aj sa snažíme čo najviac posilniť jednotlivé služby tak, aby tie čakacie lehoty boli čo najmenšie.
Pre tých, ktorí už občiansky preukaz majú v plastovej podobe bez čipu, tí samozrejme môžu využiť ľubovoľné klientske centrum na celom Slovensku. Nie je to viazané teda k trvalému pobytu, ale tá prvá registrácia do tej databázy v prípade, že majú úplne ten najstarší občiansky preukaz ešte v podstate v papierovej podobe, tak ten je potrebné vymeniť v trvalom mieste.
Tak ako pri každej veľkej zmene, dochádza k určitým kostrbatým prechodom, pretože to tak je vždy. Žiadny veľký systém sa nikdy nedodal bez vád, žiadny veľký systém sa nikdy nedodal bez nejakého drobného omeškania a tak ďalej. Je nevyhnutné, že každý tento systém je vždy otvorený na ďalšie úpravy a prispôsobovania sa jednotlivým požiadavkám trhu a zákazníkom v tomto prípade, ktorými sú občania Slovenskej republiky, tak predpokladám, že tá implementácia bude postupne prebiehať a všetky chyby budú odstraňované. Takže verím, že to bude mať ten priebeh čo najviac hladký. Ale určite nie je možné vylúčiť, že bude to úplne bezchybný prechod. A preto si obidve strany musíme dopriať trošku trpezlivosti, aby sme dokázali ten systém uviesť do stopercentnej funkčnosti tak, aby v budúcnosti to práve šetrilo ten čas, ktorý pred tým museli občania stráviť na úradoch, a bude to v konečnom dôsledku hodnotené ako efektívne riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2016 14:35 - 14:40 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis

Dobrý deň, prajem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán poslanec, možno aj preto je určená táto hodina na otázky poslancov, aby odpovede boli riadne kvalifikované, pretože človek, ktorý celý deň sa venuje pracovnej činnosti, nemôže sledovať jednotlivé drobné nuansy rozdelenia úloh a kompetencií medzi jednotlivými štátnymi orgánmi.
Táto otázka preto nie je ani správne smerovaná na ministra vnútra Slovenskej republiky, pretože Finančná správa je podľa zákona č. 333/2011 o orgánoch štátnej správy v oblastí daní a poplatkov a colníctva rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a elektronické schránky aktivoval všetkým právnickým osobám správca modulu, teda Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Z uvedených dôvodov vám teda na takúto otázku budú vedieť zodpovedať Ministerstvo financií a Úrad vlády Slovenskej republiky.
Z rezerv ministerstva vnútra môžeme len potvrdiť, že ak v procese takéto elektronické úradné komunikácie budú vznikať, elektronické dokumenty budú považované za riadne elektronické registratúrne záznamy, z čoho vyplýva, že s nimi bude manipulované podľa príslušných ustanovení zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako také budú teda riadne evidované, zaradené do spracovateľských procesov, ukladané a ochraňované so všetkými zhodnoverňujúcimi prvkami a po uplynutí ich lehoty uloženia zaradené do riadneho vyraďovacieho konania v súlade s citovaným zákonom.
Z mojej strany zatiaľ všetko, pán poslanec.
Skryt prepis
 

24.11.2016 14:10 - 14:24 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto je presne asi zhruba rozdiel medzi tým, keď je človek vo vláde a má určité povinnosti vyplývajúce zo zákona a má určité povinnosti, ktoré vyplývajú a smerujú aj k tomu, aby ste mali možnosť nielen reprezentovať Slovenskú republiku lebo to je pomerne malá právomoc, ale mali ste možnosť svojím konaním a rozhodovaním aj zabezpečovať aj určité výsledky.
Viete veľmi dobre, že všetky vaše reči o mnohých podobách obmedzovania demokracie a tak ďalej sa zakladajú len na potrebe niečo povedať, nie na skutočnosti. A určité tabuľky, ktoré vyjadrujú mieru slobody tlače, napríklad na Slovensku, jasne deklarujú, že Slovensko patrí tiež k premiantom, podobne ako v prípade štátneho rozpočtu, čo som povedal pred niekoľkými málo minútami, a teda, že vlastne patríme, tuším, k piatim najvyspelejším krajinám na svete, na svete, v podobe slobody médií.
No a samozrejme platíme, aj k tomu, že platí u nás určitá forma demokracie, a teda naozaj každý má právo povedať svoj názor a vy nemáte právo ho kritizovať. Máte právo povedať, že ho, s ním nesúhlasíte. Ale to, že chcete obmedziť, aby mohol niekto povedať svoj naozaj slobodný názor aj na prácu médií, je už nedemokratické samé osebe. A musím povedať, samozrejme, že tento výrok odzrkadľoval fakt, že sa nikto nikdy nezaoberal tým, akým spôsobom a postupom fungovalo vlastne ministerstvo zahraničných vecí, ktoré urobilo asi najlepšiu reklamu Slovensku počas uplynulých štyroch mesiacov, a bude to tak asi do konca tohto roku. A že existovali závažné rozhodnutia, ktoré sa umožnili preplatiť, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu, nielen preto, že mnohé z nich sú v desiatkach miliónoch, stovkách miliónov eur vhodné pre Slovensku republiku a pre to riešenie, a toto je práve ten dôvod, pre ktorý si myslím, že zareagoval aj pán premiér.
Pretože slečna, ktorá upozorňovala na niektoré veci, ktoré sa jej nepáčili, nehovorila nikdy o predražení. Povedala, že sa robila akcia vo väčšom rozsahu, ako si myslela, že bolo potrebné. To znamená, to je ten, to spektrum, od ktorého ideme, že mohli sme poskytnúť zahraničným návštevníkom a všetkým predstaviteľom štátu, keď sa chceme reprezentovať, naozaj párky s horčicou a dychovú kapelu železničného depa na strane jednej, alebo sme mohli začať reprezentovať Slovensko ako vyspelú a kultúrnu krajinu so všetkým, čo k tomu patrí, a urobiť to trochu veľkoryso. Pretože bezpochyby Švajčiarsko si so Slovenskom nikto nepomýli, nielen pre jeho 700-ročnú históriu z pohľadu, ale aj preto, že už na tie roky mnohé veci urobili. My máme iba 23-ročnú históriu a je dôležité, aby sme sa snažili pohostiť. Neviem, ako je u vás doma zvykom, akým spôsobom hostíte svojich hostí, ale som presvedčený, že keď sa snažíte niekoho privítať, tak sa snažíte urobiť všetko ešte krajším ako obvykle práve preto, aby mali pocit, dobrý pocit z vašej pohostinnosti. Lebo to si myslím, že je súčasť nášho DNA-čkového vybavenia ako Slovákov, že snažíme sa ľudí naozaj dobre privítať.
A tak isto platí, ak je zrazu teraz milión odborníkov, ktorí hovoria o tom, že či koncert mal stať 120-tisíc alebo nemal stáť 120-tisíc, lebo mal stáť 119 500, to je naozaj smiešne. Pretože som presvedčený, že keby mali všetkých tých našich slovenských špičkových umelcov zaplatiť v plnej cene, ako niekto ich zaplatí, tak tá suma by bola ďaleko, ďaleko vyššia. To znamená, sú to naozaj malé hádky.
A čo je navyše, slečna neupozorňovala na to, že niekto má vyšší plat alebo vyššiu odmenu, ako má byť, ale že ona si myslela, že tlačová konferencia si stačila, nemuselo byť k tomu bombastické predstavenie, podľa jej vyjadrenia. Na rozdiel od novinárov, ktorí okamžite začali používať terminológiu, že je to predražené, pretože oni to tak radi. Pretože všetko je zlé, všetko je najhoršie a všetko treba spraviť. A samozrejme v mnohých tých vyjadreniach, ktoré sa používali, proste jednoducho nezaznela pravda. To je dneska absolútny štandard k tomuto všetkému a tak to aj platí, samozrejme.
A toto je ten prístup, ktorý častokrát samozrejme aplikujete aj vy samotní ako poslanci. Pretože keby ste chceli sa baviť o predražení, vedľa vás sedí práve pán poslanec Grendel, mohli by ste sa priamo jeho opýtať, keď tak spolu komunikujete, a prečo nezačnete odtiaľ, že teda nakúpili 10-násobne predražené Fabie, ktoré stoja 8-tisíc, nakúpili za 80. Skúste sa ho opýtať a upratať si pred vlastným prahom, pred tým, než začnete hodnotiť niekoho iného, že prečo to urobili, prečo s tým súhlasili, prečo sa im to tak pozdávalo.
Ja som povedal, že každé, každá takáto vec môže mať vystúpenie. Ja som vtedy ani nevystupoval, jak si pamätám, ani nekritizoval, jednoducho nevidel som do toho, nebol som odborník na to, aby to tak bolo. Ale keď máte záujem, opýtajte sa najprv svojho okolia. Pretože ak chcete niekomu dávať nejaké výčitky a poučovať ho o jeho správaní, musíte si najprv urobiť poriadok u seba doma. A vtedy, aby ste mali to morálne právo a ten kredit hovoriť, tak potom môžete.
Z tohto pohľadu platí aj pre slovenské predsedníctvo dôležitá vec, ak sa chcete dočítať o úspechoch slovenského predsedníctva, o diplomatických výsledkoch, ktoré slovenské predsedníctvo dosiahlo, musíte načrieť práve do tých zahraničných médií. A k tomu vám urobím veľmi rád určite presný rešerš alebo akýkoľvek iný, jak to máte, ten mediálny monitoring, mediálny monitoring k tomu, ako zahraničné médiá informovali o úspechoch slovenského predsednícka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou. Potlesk.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

24.11.2016 14:04 - 14:10 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, nejde o jednu otázku, ale o viac otázok. A hneď prvá problematika nesmeruje ku kompetenciám vlády, ale zákonodarnej moci. Ako volená zástupkyňa občanov iste viete, že Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, založená na deľbe moci. V právnom štáte kompetencie, práva a povinnosti a zákonom upravené postupy orgánov štátu vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. Jej súčasťou je systém deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ktoré sú v parlamentnej demokracii autonómne a prepojené len väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. Z princípu ústavnej rovnováhy vyplýva, že ani zákonodarca nemôže voľne disponovať jednotlivými zložkami v štáte, aj zákonodarný orgán je viazaný ústavou a jej princípmi, ktorých zmenu ústava nepripúšťa, lebo majú konštitutívny význam pre demokratický charakter Slovenskej republiky, tak ako je to deklarované aj v čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Ak máte pochybnosti o tvrdení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, že jeho večera na Hrade pre lídrov Európskej únie bola omnoho lacnejšia ako ostatné podobné akcie, ktoré sa uskutočnili v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ, mali ste dostatok možností spýtať sa na to priamo pána predsedu. Napokon už vo svojom vyhlásení požiadal médiá, aby nešírili klamstvá o tom, že večera pre lídrov bola predražená, a suma, ktorú Kancelária Národnej rady zaplatila je vo všetkých položkách obhájiteľná a porovnateľná s cenami, ktoré boli pri predchádzajúcich oficiálnych stretnutiach lídrov Európskej únie.
Na tomto mieste odbočím od predloženého materiálu a iba doplním, že každá z takýchto aktivít je mimoriadne náročná tak na organizáciu, ako aj zariadenie. A treba povedať, že summit predsedov parlamentov, ktorý sa konal naozaj veľmi výnimočne aj v sídle alebo v hlavnom meste krajiny, ktorá predsedá Rade Európskej únie, výrazne prispel k tomu, aby slovenské predsedníctvo mohlo byť dnes hodnotené ako pozitívne. A to má neoceniteľnú hodnotu, odhliadnuc od toho, že rozpočet, ktorý Slovenská republika má pripravený pre predsedníctvo, ani nevyčerpá. A nehovoriac o tom teda, že dôjde k zásadnej úspore. Tým pádom s prostriedkami je jednoznačne nakladané úspešne, k tomu sa ale asi ešte v tomto texte dostanem. A čo je rovnako tak veľmi dôležité, že ide o polovičný rozpočet napríklad oproti Českej republike, ktorá mala predsedníctvo pred niekoľkými rokmi. Z tohto pohľadu je naozaj, všetky akcie, ktoré boli počas, a tu, ste tu, počas predsedníctva boli naozaj z nášho pohľadu veľmi efektívne a príspevok parlamentu k úspešnému predsedníctvu, si myslím, aj z môjho pohľadu bol naozaj zásadný, lebo sú to akcie, ktoré sa nepodarili v minulosti mnohým predsedom parlamentu v predchádzajúcich krajinách, a dnes vlastne umožňuje a u nás sa to ukazovalo, či už na rokovaní COSAC, ktorý vlastne nasledoval, tak je to vlastne ako zbierkou poslancov viacerých európskej parlamentov, tak je to aj v ďalších prípadoch, kde práve poslanci jednotlivých národných parlamentov už majú tú informáciu o vlastne postupe Slovenskej republiky v mnohých otázkach. Pre mňa napríklad veľmi citlivej otázke efektívnej solidarity a že vlastne nachádzame už porozumenie a tým pádom aj tlak na daných ministrov a predstaviteľov týchto krajín je omnoho nižší, máme šancu ju presadiť. Čiže bez ohľadu na to, slovenské predsedníctvo vykázalo evidentne, veľmi efektívne vynaložené prostriedky. Lebo ani nevyčerpáme limit, ktorý bol, čo sa ani neviem kedy, niekedy naposledy, stalo. To znamená, že sme naozaj konali úspešnejšie. A myslím si, že aj rozsah samotnej akcie vykazuje jednoznačne nižšie náklady ako ktorékoľvek porovnateľné iné akcie, ktoré boli zabezpečované významnejšie.
Čiže z môjho uhla pohľadu, z toho, ako ja som bol oboznámený s niektorými skutočnosťami, určite večera predsedov parlamentov na Hrade bola jednoznačne lacnejšia.
Pokiaľ ide o zverejňovanie výdavkov vynaložených na akcie súvisiace s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, v prvom rade je nevyhnutné uviesť, že slovenské predsedníctvo stále prebieha a trvá až do 31. 12. 2016, a to nielen v Bratislave, aj v Bruseli. Z uvedeného dôvodu nie je možné určite počas predsedníctva už teraz uviesť všetky náklady, keďže predsedníctvo ešte len bude končiť a bez problémov teda ďalšie náklady určite ešte budú vynakladané. A určite sú aj ďalšie akcie, ktoré sú naplánované na výdavky v I. polroku 2017, pretože vtedy až dobieha predsednícke trio Holandska, Malty a Slovenska. Z tohto pohľadu budú určite všetky prostriedky riadne vyúčtované a všetky veci budú aj následne zverejnené. Pričom treba povedať, že aj všetky zmluvy, ktoré boli k predsedníctvu viazané, boli už dopredu zverejnené a tie sú vlastne aj dnes všeobecne známe. Výdavky sa v rámci tohto uznesenia, ktoré prijala vláda v súvislosti s rozpočtom výdavkov na prípravu a výkon predsedníctva, prideľujú práve podľa plánu a podľa jednotlivých programov už od roku 2015 a roku 2017 a v rámci financovania sú zabezpečené výdavky na nielen prípravu, priebeh, ale aj následne na ukončenie, a fakturácia výdavkov mnohých bude v roku 2017. Takže mojím odhadom je, že tak ako bude končiť vlastne celá táto príprava, aby som už nepredbiehal, lebo nemám šancu to prečítať celé, tak len dokončím, že ten záver a to účtovanie bude podľa mňa v prvej polovičke roku 2017.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.11.2016 14:04 - 14:10 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, k hodnoteniu návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy, ktoré zaznelo zo strany Európskej komisie, by som chcel uviesť, že je potrebné vidieť nastavenie štátneho rozpočtu v širšom kontexte ekonomického vývoja v rámci Európskej únie, ako aj vo vzťahu k realizovanej rozpočtovej a hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky. Slovensko patrí v súčasnosti medzi štáty, ktoré na jednej strane dokážu získať potrebné finančné zdroje na projekty a programy rozvojového charakteru a na druhej strane z pohľadu vývoja verejných financií je zodpovedným a disciplinovaným členom Európskej únie a najmä eurozóny. Vybalansovanie príjmov a výdavkovej stránky štátneho rozpočtu je kvalitne a odborne zvládnuté.
Európska komisia pri hodnotení návrhov rozpočtov členských štátov eurozóny konštatovala, že návrh rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 patrí v rámci plnenia fiškálnych pravidiel do skupiny najdôveryhodnejších rozpočtov krajín eurozóny, ktoré dosahujú plný súlad s Paktom stability a rastu. Slovensko sa týmto opäť zaradilo medzi najlepšie hodnotené krajiny. Okrem Slovenskej republiky nemala v aktuálnom hodnotení Komisia výhrady už len k Nemecku, Luxembursku, Holandsku a Estónsku. To, že sa nejedná iba o jednorazový úspech, potvrdzuje aj fakt, že už tretí rok po sebe sa Slovenská republika dostala do skupiny štyroch krajín eurozóny, ktoré dosiahli najlepšie hodnotenie návrhu rozpočtu.
No a čo je samozrejme dôležité, nejde len o návrh rozpočtu, ale nakoniec aj o jeho plnenie a záverečné notifikácie predchádzajúcich rokov, ako to prebehlo naposledy pred niekoľkými týždňami, kedy opätovne sme mali notifikovaný splnený cieľ, či už v deficite alebo v ostatných parametroch.
Oznámené hodnotenie Európskej komisie tak plne potvrdzuje, že rozpočtové ciele Slovenska boli starostlivo a kvalifikovane pripravené a sú v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami a rozpočtová politika Slovenska v nasledujúcich rokoch vychádza z programového vyhlásenia vlády, kde medzi hlavné priority patrí konsolidácia verejných financií. Stratégia rozpočtovej politiky je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií v súlade s programom stability Slovenska na roky 2016 – 2017 a je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 stanovená vo výške 1,29 % z hrubého domáceho produktu. Teda opätovne historické číslo.
V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % z hrubého domáceho produktu. Na základe aktuálneho odhadu na rok 2016 a parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 možno očakávať, že hrubý dlh verejnej správy bude v pomere k hrubému domácemu produktu postupne klesať až k úrovni 49,1 % v roku 2019. Vývoj dlhu bude v rozpočtovom horizonte 2017 až 2019 po prvýkrát v novodobej histórii Slovenska ovplyvnený najmä očakávaným dosahovaním prebytku primárneho salda v dôsledku pokračujúcej konsolidácie verejných financií.
Slovensko sa tak opätovne zaradilo medzi hlavných premiantov Únie. Z hľadiska hospodárskeho riadenia štátu to znamená, že návrh rozpočtu na rok 2017 je plne v súlade s požadovanými kritériami Paktu a stability, a túto pozitívnu skutočnosť nakoniec vyjadruje celkové posúdenie návrhu rozpočtu verejnej správy Európskou úniou. Inými slovami, posledné údaje a vyjadrenia Európskej komisie len potvrdzujú, že z hľadiska realizovanej hospodárskej politiky a rozpočtovej politiky máme na Slovensku veľmi zodpovednú vládu. Je to nakoniec vyjadrenie celkovej dôvery v budúcnosť a perspektívu slovenskej ekonomiky, v pragmatickú prácu vlády a i zodpovedné riadenie verejných financií. Doterajšie znižovanie verejného deficitu a dlhu predstavuje ďalší hmatateľný hospodársko-politický výsledok vlády, ktorý dokazuje správne nastavenie zámerov a cieľov.
Skutočnosť, že naďalej plynulo pokračujeme v konsolidácii verejných financií udržateľným spôsobom, potvrdzuje vo svojich nastaveniach a parametroch aj predložený návrh zákona o štátnom rozpočte a návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý možno aj práve v tejto chvíli prerokuvávate. Pre vládu je preto aktuálne hodnotenie Európskej komisie zároveň výbornou vizitkou kvalifikovaného, ako i politicky zodpovedne zvládnutého koncipovaného štátneho rozpočtu v porovnaní so stabilným vývojom verejných financií. U náš však musíme aj poznamenať, že rozpočtová rovnováha sa v mnohých členských štátoch Únie, bohužiaľ, nedarí dosiahnuť a viaceré z nich sú mimoriadne nedisciplinované.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.11.2016 14:03 - 14:04 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomní sú, minister hospodárstva Peter Žiga, zastupuje ho minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan. Neprítomní sú, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek, zastupuje ho podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Neprítomný je podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, nie sú na neho otázky. A takisto nie sú otázky ani na Mareka Maďariča alebo na pani Gabrielu Matečnú.
Skryt prepis
 

16.6.2016 14:13 - 14:13 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne (potlesk). Ďakujem pekne, pán poslanec. Chcem vám povedať, že vaša otázka je presne taká, ako má vyzerať politická kultúra. Vy si niečo myslíte a položíte mi otázky, v ktorých žiadate odpovede, to je fakt a tak to má byť. Bohužiaľ, zvyšok opozície sa k vám nepridáva.
Čo je dôležité povedať? Že žiadne z tých podozrení, o ktorých sa hovorilo, vlastne nie je schopná opozícia dokázať. Preto kričí, preto sa snaží, pred chvíľkou ste to tu videli v tejto sále, neustále vykrikovať, pretože nemá argumenty, nemá žiadne podklady, z ktorých by mohla vychádzať. Keď sme aj vyvrátili jedno, vymysleli si druhé, povieme ďalšie, vymyslia si niečo iné.
Tu možno budem odpovedať aj presne na to, čo ste povedali, že ak pán prezident hovorí o strate dôvery v štát, je to možno práve preto, že medzi popisovanými skutočnosťami, že pracovnou metódou opozície je klamstvo a lož alebo veľmi zmenené informácie len preto, aby sa hodili do scenára, ktorý si dopredu vymysleli, tak to je práve ten problém. Hlavný problém je v tom, že na jednej strane predostrú kauzu, začnú kričať, ukradlo sa toľko, také obrovské peniaze, a keď potom prídu naozaj reálne veci, ktoré sa snažia vysvetliť aj možno ministri alebo vysokí štátni úradníci, tak sa zistí, že je úplne iný základ. Potom keď prídu orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať, tak zistia, že sú iné prípady, že zrazu sú naozaj iné tie dôkazy a situácia. A to je práve tá vec, ktorá sa nám vždy vráti. Bez ohľadu na to, či vy raz budete vo vláde, budete konfrontovaní s takými istými útokmi od tých istých ľudí, ktorí neustále chcú pozmeniť informáciu.
To, že sa vlúpal na môj účet, je naozaj trestný čin, o tom niet pochybností. O tom, že ho v tom podporoval pán poslanec, takisto nepochybujem, dobre. Ja s tým nejaký väčší problém nemám, a preto som tie informácie aj zverejnil.
Čo je horšie? Že neuviedli informácie celé. Preto by museli vidieť, že voči tomuto obchodnému prípadu mám pasívne saldo, teda dal som viac, ako som dostal. A to vlastne zásadným spôsobom mení celú tú situáciu. A o tomto práve aj pán prezident hovoril, nemôžeme chcieť mať vyššiu dôveru v orgány či už činné v trestnom konaní alebo finančnú správu, keď ich nenecháme pracovať naozaj nezávisle.
A to ja som naozaj zmeny v polícii urobil minimálne za tie roky. Otvorene vám môžeme povedať, že je taký paragraf na zmenu funkcionárov, § 35 ods. 2, to poznajú všetci, tak sa to volá, za osem rokov som ho nepoužil ani v polovičke razy ako za 1,5 roka predchádzajúca vláda. Čiže o akej nezávislosti tu chceme hovoriť? To je to, čo práve hovorím. Im treba dať priestor. A potom ja som prvý za to, že v prípade kauzy Bašternák, v prípade Gorily, v prípade ďalších prípadov po skončení vyšetrovania, aj keď nedopadne podľa toho, že bude niekto obvinený alebo neobvinený, musia sa zverejniť všetky veci, ktoré zistili jednotlivé orgány, a až vtedy môžeme začať verejne posudzovať jednotlivé veci. A práve oni sú tí, ktorí tieto veci majú zverejniť.
Raz pred mnohými rokmi som možno urobil taktickú chybu, kedy som dostal informácie, ktoré som mal zverejniť aj som zverejnil. Nemá to byť moja úloha. Má to urobiť ten, ktorý sa v tom najlepšie vyzná. A je tomu už desať rokov. A odvtedy som to neurobil ani raz. To znamená, každý sa niekedy poučí. Ale aj v tomto prípade sú kladené na stôl informácie, ktoré sú absolútne nepravdivé, absolútne nepravdivé.
A potom ďalšie informácie sú pretáčané. Ukážem účet, z ktorého odišla platba a jedna z poslankýň opozície sa opýta: „Tak zaplatili ste keš alebo v hotovosti?“ Tak ja neviem keď to odchádza z účtu, asi je to z účtu.
Keď potom niekto začne riešiť otázky majetkových priznaní, treba zverejniť príjmy. Však čo iné ako majetkové priznania zverejňuje príjmy? To znamená, čo je najpodstatnejšie v tomto prípade, je, že všetky veci, každé priznanie každý rok sme všetci vysvetľovali.
Ja poviem len taký ten príklad, keď hovoríte o tom, že kto aké kedy má príjmy. Len firma FoRest, o ktorej sa častokrát hovorí, zaplatila na daniach a odvodoch počas svojho fungovania do krízových rokov viac ako 4,5 mil. eur, keď sa bavíme, či DPH, či daň z príjmu. Len zisku v tých prvých rokoch medzi rokom 2002 a 2008 vyprodukovala 70 mil. eur zisku, z ktorých boli jednotlivé provízie. Ale to všetci predsa vedeli. To nikdy v mojom prípade nebolo tajné.
A takisto som nikdy za osem rokov nečelil problému v tom, že sme mali nejaký korupčný škandál na ministerstve vnútra, za tých celých osem rokov nebol ani jeden. A to sme napríklad nakupovali hasičské autá, ktoré za minulej vlády sa nakupovali za 700-tisíc eur za kus, čo dnes nakupujeme za 350-tisíc. To znamená, tých 350 krát 20 keď si vyrátate, je proste odchod 7 mil. bez toho, aby niekto mrkol okom. A títo ľudia sedia dnes tu v opozície, tu v opozícii sedia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán minister, už je koniec.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
Pardon, ďakujem pekne (potlesk).
Skryt prepis
 

16.6.2016 14:12 - 14:13 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
To na mňa kričí daňový podvodník, to na mňa kričí daňový podvodník.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nekričte. (Reakcie z pléna.) Pán poslanec Matovič nekričte. Toto je úroveň, ktorú vy nastavujete v parlamente, prepáčte. (Reakcie z pléna.) No viete čo, nekričte, naučte sa jednu vec. Vy ste dávali otázku pánovi ministrovi, odpovedal. Môžte mať doplňujúcu otázku. A beriete pánovi poslancovi, samozrejme, možnosť reagovať. Je to normálne? Však je to váš poslanec, opozičný.
Pán poslanec Štarchoň, nech sa páči, dve minúty máte.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 16.6.2016 14:06 - 14:12 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Návrhom skupiny poslancov, prečítam teda materiál, návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie podpredsedu vlády a ministra vnútra sa zaoberala vláda na mimoriadnom zasadnutí 6. júna. Prijala uznesenie, v ktorom vyslovila nesúhlas s týmto návrhom, a to z dôvodu, že návrh považovala za neodôvodnený a neposkytujúci žiadne dôkazy v obvineniach prednesených na adresu ministra vnútra.
Prípad, za ktorý opozícia navrhla vysloviť nedôveru, navyše pochádza z času, kedy nechala bývalá vláda rozvrátenú daňovú správu s nefunkčným informačným systémom a škodami za viac ako miliardu eur. Keď sa objavili pochybnosti o prípade vratiek DPH v kauze Bašternák, celá vec sa dala prešetriť a vo veci koná špeciálna prokuratúra, polícia, ale aj finančná správa. Obvinenia, že minister vnútra zasahuje do prebiehajúceho konania, sú vykonštruované a nepravdivé. Takisto ani opozícia za ten čas žiadne dôkazy, ale ani indície v tejto súvislosti nepredložila.
Čo sa týka právomocí, viackrát, doplním to aj svojimi slovami, viackrát som na tejto pôde povedal, že minister vnútra žiadne takéto právomoci nemá, nemá možnosť zasahovať do vyšetrovania, nie je orgánom činným v trestnom konaní. Trestný zákon hovorí jasnou vetou, kto a za akých okolností orgánom činným v trestnom konaní je.
O návrhu na odvolanie ministra vnútra rokovala aj pred tromi dňami v pondelok 13. júna Koaličná rada, na ktorej minister vnútra predložil dokumenty, z ktorých vyplývali jednotlivé platby, ktoré opätovne neodôvodnene vzniesla opozícia ako podozrenie z prijímania úplatku a podobných záležitostí. Všetky tieto materiály preukázali, že išlo o štandardné a legálne obchodné transakcie, v rámci spoločnosti, v ktorej má minister vnútra aj svoj podiel. V tejto súvislosti vládna koalícia prijala aj spoločné stanovisko.
Dovoľte, aby som aj vyjadril vážne znepokojenie nad tým, že asistent poslanca Národnej rady za SaS z pozície pracovníka Komerčnej banky úmyselne porušil bankové tajomstvo a poskytol opozícii a médiám informácie, ktoré hrubo skresľujú a sú zneužívané, najmä preto, že neposkytol tieto informácie úplné. Už keď teda sa vlúpal do tohto účtu, mal informácie zverejniť všetky, a nie iba tie, ktoré sa opozícii hodia na to, aby naďalej pokračovala v tomto hone na čarodejnice.
V prípade porušenia ochrany súkromia asistentom poslanca Rajtára sa predstavitelia opozície snažia tento skutok zľahčovať tým, že vydávajú tento trestný čin za akt vlastenectva. Tieto skutočnosti sú naozaj veľmi nebezpečné, pretože sa môže stať, že keď budeme tolerovať porušenie základných práv garantovaných ústavou v mene pochybných ideí, budeme to považovať za vlastenecké, budeme konfrontovaní nielen s nárastom extrémizmu, ale so zneužívaním tejto situácie voči všetkým, ktorí sa postavia proti niektorým protidemokratickým snahám, ktoré už v poslednej dobe vídavame aj u nás v Slovenskej republike. Potom budeme prekvapení, ak niekto niekomu ublíži na zdraví len preto, že je iného názoru, vyznania alebo orientácie práve preto, že takéto činy budú takýmto spôsobom schvaľované.
Ako som už povedal, tým najperfídnejším spôsobom je predovšetkým to, že ak teda už niekto chce v mene pochybných ideí porušovať základné práva garantované ústavou, je potom povinný, aby tieto informácie zverejňoval ako celok. To sa však nestalo, a preto bolo aj relatívne jednoduché všetky tieto podozrenia a obvinenia vyvrátiť. Nikto ani z opozície tieto naše argumenty alebo moje argumenty nijakým spôsobom nespochybnil, naopak, snažia sa ísť do niektorých oblastí, ktoré vyzerajú až komicky, a to je napríklad otázka vyhýbania sa zdravotnému poisteniu, ako tu spomenul pán Mihál, čím len dokázal svoju absolútne neprofesionalitu a amatérskosť, čo je veľmi dôležité práve preto z dvoch základných dôvodov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, to je úroveň, dávate si otázky pánovi ministrovi a potom nechcete, aby odpovedal.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
Prvý základný, prvý základný dôvod...

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nekričte, nie ste v krčme. Možnože ste takto zvyknutý, tak tu nebudete...

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
Na rozdiel od vás, pán poslanec, ja som (potlesk)... To je hlavne preto, že zákon, o ktorom hovoríte bol prijatý dávno po tom, ako akékoľvek pôžičky vznikli. A keď sa bavíme priamo o mojej osobe, o roku 2014, som v roku 2014... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Galko, nevykrikujte.
Pán minister, čas určený na odpoveď uplynul.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
Chcel som dokončiť vetu, pán podpredseda.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, ak vám to dovolia poslanci.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
No nedovolili mi ju dokončiť v rámci toho časového limitu, takže ešte raz sa k tomu vrátim. Ako som povedal, v roku 2014 napríklad som zaplatil strop zdravotných odvodov, ktorý môže byť zaplatený z dividend. To znamená, bez ohľadu na dividendy sa v tom čase nedalo zaplatiť viacej ako 6 254 eur, plus 507 eur, ktoré som zaplatil zo zdravotného poistenia, z príjmu ako minister, takže dokopy viac ako 6 700 eur na zdravotnom poistení. Z toho vyplýva automaticky, že to nemohlo mať na žiadne platby zdravotného poistenia vplyv. A to už je vec, ktorú, samozrejme, pán Mihál nemohol vedieť.
Ďakujem pekne (potlesk).
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 16.6.2016 14:04 - 14:05 hod.

Robert Kaliňák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Keďže sa blíži predsedníctvo, je to pomerne dlhý zoznam.
Minister financií Peter Kažimír – zahraničná pracovná cesta – Luxemburg, zastupuje ho pán minister školstva Peter Plavčan, pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny – zahraničná pracovná cesta – Brusel, zastupuje ho pán minister školstva, vedy, výskumu Peter Plavčan, minister zdravotníctva Tomáš Drucker – zahraničná pracovná cesta, zastupuje ho ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely – zahraničná pracovná cesta – Taliansko, zastupuje ho minister životného prostredia László Sólymos, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini – zahraničná pracovná cesta – Sofia, nie sú naňho otázky, takisto minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák – zahraničná pracovná cesta, nie sú naňho otázky, minister kultúry Marek Maďarič, takisto naňho nie sú otázky. A to isté platí aj o ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis