Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.9.2019 o 18:14 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1569.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Mám tu aj priestor na vlastnú úvahu spravodajcu. Ja si myslím, že naozaj toto je perfektný zákon, ktorý by pomohol mnohým motoristom a určite dáva aj logický zmysel, za chvíľku k tomu povie viacej aj môj kolega Miro Ivan.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, naozaj odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:32 - 11:33 hod.

Karol Galek
Ja som to v rámci druhého prihlásenia do rozpravy zmenil na vrátenie na dopracovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:34 - 10:36 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
V prvom rade ďakujem veľmi pekne, že ste vystúpili ešte aj v rámci rozpravy, je tu naozaj tá možnosť na vás reagovať.
Možno tak troška na odľahčenie by som začal tým, keď ste hovorili o tom, že plníte vládne nariadenie alebo vládny, vládny záväzok. Pripomenulo mi to taký ten vtip ešte z čias komunizmu, kedy nejakému Rómovi nebola schválená dávka na dieťa, a prišiel na ten výbor a treskol tam tou bumážkou a hovorí: „Tak nedáte, tak vystupujem zo strany!“ Buchol dverami, o chvíľu prišiel naspäť: „Aj z vlády!“ Čiže ako keby ste to mali tak troška pomýlené, že kto je vláda, čo je strana, a preto aj tá moja kritika, že toto nemalo byť riešené nejakým straníckym návrhom zákona, ale naozaj to malo prejsť riadne tým medzirezortným. Možnože by sme mnohé tie argumenty a také tie ohnivé vystúpenia, tuná tomu zabránili.
Potom ste hovorili aj o tom poradí, že pre vás je dôležitá tvorba pracovných miest, potom kompenzácie baníkom a až potom rekvalifikácie. No a tuto asi sa dostávame do takého toho hlavného bodu, kde ja namietam ten rozpor. Z môjho pohľadu tvorba pracovných miest, rekvalifikácie, infraštruktúra a projekty a až potom kompenzácie. To znamená, že naozaj, keď už vieme, tak potom by sme mali toto riešiť. Inak by sa to dalo riešiť tým osobitným príspevkom a najmä pre tých, ktorí už dnes odchádzajú, pretože, tí, čo dnes odchádzajú, naozaj ani na základe vášho zákona z tohto nebudú mať nič.
Vy ste hovorili o tom osobitnom príspevku, že na to majú nárok iba tí, ktorí dnes odpracujú v bani 30 rokov. Nie je to tak. Majú na to nárok už tí, čo odpracovali 15 rokov, ale toto je z tohto pohľadu detail.
Ja by som možno iba na záver, povedali ste, že VHZ-ko bolo skrátené o 7 rokov a ušetrí sa tým 800 mil. eur. Áno, ale to predĺženie do roku 2030 urobila práve vláda Roberta Fica. To znamená, že vykradli sme tú špajzu a ráno prichádzame s tým jedným kompótom a vravíme, no tak a tuto máte naspäť túto maličkosť.
Tých 800 mil. je úplne imaginárna suma.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:10 - 10:19 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Tak teda pekný deň ešte raz všetkým. Na úvod by som sa rád ospravedlnil za naozaj to moje veľké rozčúlenie, ktoré bolo v tej jeho prvej časti rozpravy, ale, bohužiaľ, proste mám to v povahe, naozaj keď vidím nejakú nespravodlivosť, jak sa hovorí, skrivodlivosť, tak viem sa, viem sa vytočiť a niekedy aj na takýchto možno veciach, kde niekto osta..., niekto iný ostane, ostane kľudný.
Ja by som možno si dovolil ešte v rámci tohto reagovať na niektoré faktické alebo na niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli. Pán Bublavý hovoril aj troška z tej histórie, alebo hovoril aj o tom, kto vlastne to celé spôsobil a koho sa toto všetko dotkne. Bolo tam povedané, že teda bude sa to týkať tých starších ľudí pred odchodom do dôchodku, ale toto, bohužiaľ, tento zákon práve nerieši, toto rieši ten osobitný príspevok, ktorý tu máme od toho, od toho ’87., ja si dovolím z neho aj zacitovať:
„Osobitný príspevok oprávnený na priznanie tohto osobitného príspevku, ak zákon neustanovuje inak,“ citujem z toho zákona č. ’87 Zb., „je fyzická osoba, ktorá dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve...“ (Ruch v sále.) Pán Marček, poprosím vás... (Zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, už pred chvíľočkou som dvakrát zacvengal. Keď ešte raz, osobitne menovite vás budem vykazovať z priestoru. Rušíte.
Nech sa páči.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. „...dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, nesmie vykonávať doterajšiu prácu.“
Potom je tu: „Oprávneným je takisto fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov, a to najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič.“
„Oprávnený na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach.“
„Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je fyzická osoba, ktorá z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou prestala vykonávať zamestnanie v baníctve a bola zamestnaná spolu viac ako tri roky.“ Nárok na uznanie vzniká oprávneným osobám, ktoré sú uvedené v ods. 2 a 3, dovŕšením veku 55 rokov.
Takže naozaj, ako som už predtým spomínal, my tu máme takýto príspevok tým baníkom, a my sme sa úplne kľudne mohli baviť o tom, že my ho budeme nejakým spôsobom precizovať, pretože, tak ako som povedal, naozaj tí baníci na to celé ten nárok majú. Dokonca si tu riešia aj iné útlmové programy, ktoré tu v minulosti boli, okrem toho, ktorý dnes máme práve pre tú Hornú Nitru. Čiže pre mňa je úplne nepochopiteľné, prečo naozaj dnes ideme vyrábať koleso, a to formou kompenzácií, tak ako aj pani Bašistová povedala, ešte aj formou, ktorá vôbec, vôbec nie je doladená, a ešte k tomu formou nejakého straníckeho zákona.
Ja sa ale vrátim možnože troška do tej histórie, aby sme si povedali, kde to celé vlastne začalo, keďže mám ešte nejakých šesť a pol minúty. Hovorili sme, hovorili sme aj o tom, že čo vlastne Galek urobil alebo čo pani Macháčková urobila alebo neurobila. Pozrime sa na to, kde to celé začalo.
A začalo to naozaj ešte za vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý prišiel práve s tým, že budeme dotovať výrobu elektriny z domáceho uhlia. Ale vtedy to takisto malo nejaký ten sociálny rozmer. A tým sociálnym rozmerom bolo práve to, že my nemôžme, vtedy tam pracovalo viac ako 10-tisíc ľudí, myslím, že priamo v baniach, a vtedy sme sa bavili naozaj o tom, teda ja nie, pretože ja som vtedy možno ešte študoval, jak sa hovorí, ťahal káčera. Ale toto bolo vždy na rok, maximálne na dva stanovené, pretože ten región nemohol kľaknúť zo dňa na deň a naozaj to uhlie nebolo predajné voľne na trhu. Jednoducho bolo predražené a to sa, to sa s nimi ťahalo aj ďalej. Pre každý jeden rok sa toto malo prehodnocovať. Malo tam byť vyhodnotenie, je to potrebné, nie je to potrebné. Toto sa naozaj aj dialo, až kým sme nedospeli do roku, keď si dobre pamätám, bol to rok 2014, kedy to zrazu bolo, bolo predĺžené, alebo 2016. Nie, myslím, že to bol rok 2016, kedy to bolo predĺžené do roku 2030 na obdobia 15, takmer 15 rokov. Toto bolo to nesystémové opatrenie, ktoré vtedy začalo. Čiže my sme už mali nastavený nejakým spôsobom program, ako tomu regiónu pomáhať a ako to celé utlmovať.
A teraz zrazu prišla vláda Roberta Fica a celé to dalo, že nie, my nič nebudeme riešiť, my to budeme ťahať až do toho roku 2030 a pôjdeme cez mŕtvoly.
No a teraz, čo urobil Galek. Galek urobil to, že na to začal upozorňovať, že toto je tá najväčšia hlúposť, ktorú my môžme urobiť, jednoducho držať nejakú takúto zlatú klietku, ktorá nemá žiadne trhové ani ekonomické opodstatnenie. Keď sme sa bavili pred troma rokmi, my sme boli tí odľudi, ktorí jednoducho nemali ani štipku porozumenia s tými ľuďmi. Tí, kto, o ktorých bolo tvrdené, že vy tu idete prepustiť na dlažbu 11-tisíc ľudí. Tí, ktorí tu idú rozbíjať rodiny, zamestnanosť a neviem čo všetko.
Dnes už nikto nespochybňuje, že naozaj to dotovanie výroby elektriny z domáceho uhlia treba ukončiť. A opätovne pripomínam, my sa tu bavíme o výrobe, alebo teda keď sme hovorili o tom, čo sa má udiať. My sme nehovorili o tom, že sa majú zatvoriť bane. My sme hovorili o tom, že sa má ukončiť dotovanie elektriny, výroby elektriny z domáceho uhlia. Pokiaľ si bane nájdu iného odberateľa na trhovom princípe, to znamená, budú predávať toto svoje uhlie klasicky za cenu, ktorá im vyjde v rámci tej ich kalkulácie tých nákladov, nebudeme mať najmenší problém s tým, aby tie bane ďalej fungovali. Samozrejme, musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a takisto musí byť zohľadnený aj ten vplyv na to životné prostredie. Takže toto je to, čo sa v minulosti udialo, a to je to, čo vlastne urobil Galek.
Keď sme sa bavili pred tými troma rokmi napokon aj s pánom Baškom, vtedy nebolo prípustné diskutovať o tom, že my tu ideme niečo robiť s ukončením týchto dotácií. Toto sa vyvíjalo postupne. A ja som aj vďačný za túto diskusiu, ktorá sa napokon stala naozaj celospoločenskou a celopolitickou, a že to nakoniec vyústilo aj do vytvorenia tej platformy pre tie regióny.
Ale opäť, poďme sa pozrieť na tie kroky, ktoré majú byť urobené. Máme tu plán transformácie, ktorý hovorí o tých konkrétnych opatreniach, a na konci majú byť práve tie, tie kompenzácie pre tých, ktorí ostanú ako proste tí, ktorí doplatili na tú transformáciu. Ale my nemôžme dnes predbiehať štyri roky, štyri roky predtým, ako bude ukončená táto transformácia. Ako som upozornil, tam nedochádza k nejakému poklesu tej ťažby, tam je tá krivka výroby nastavená v tom všeobecnom hospodárskom záujme vyrovnaná. Je to minimálne tých 870 GWh každý jeden rok. Čiže naozaj poďme sa baviť o tom, čo s tým regiónom, čo s tou infraštruktúrou, čo s tým vzdelávaním, čo s tou rekvalifikáciou, a o nejakých kompenzáciách, naozaj poďme, poďme toto riešiť až preto v tom úplne poslednom, poslednom kroku.
A ten problém, na ktorý ja tu dnes upozorňujem, vy hovoríte, že je to závisť, ale toto nie je závisť. Vy iba prenášate tento problém alebo tento, ťarchu, ktorú tento zákon prinesie na budúce vlády. A táto vláda končí o päť rokov. Pre mňa je dosť nepochopiteľné, že takéto opatrenia sa prijímajú na konci. A teraz sa bavíme naozaj o mnohých iných sociálnych opatreniach. Ja by som jednoducho urobil, keby som mohol, a akékoľvek veci, ktoré budú zaťažovať budúce rozpočty takýmto spôsobom, proste v poslednom roku by sa už vôbec nemali riešiť. A určite nie takýmto, takýmto pre mňa netransparentným a nesystémovým spôsobom.
Ja som predtým dal teda návrh na nepokračovanie v tomto, v tej rozprave. Tak ako tu vystúpila aj pani Bašistová, upozornila na to, že sú tam nejaké tie, nejaké tie nedostatky, ja by som možnože, ak sa to teda dá, neviem, či to rokovací poriadok umožňuje, navrhol vrátiť tento zákon naozaj na to dopracovanie, pretože ak tam je ten, je ten priestor, a keď sme počuli aj pani Bašistovú, naozaj tá diskusia naďalej prebieha... (reakcia z pléna), tak ale, ale druhé čítanie, vráťme ten zákon naozaj na to dopracovanie predkladateľom. Povedal som, mala by to riešiť možnože tá vláda, bude to riešiť strana SMER, dobre, ale poďme sa na to pozrieť systémovo. My tu, toto nebude stačiť jedno, jedno, jedno, jedno to obdobie alebo ten október. Proste poďme sa na to pozrieť naozaj systémovo a poďme sa pozrieť, či sa to nedá riešiť práve tým osobitným príspevkom. To je možnože aj otázka na pána Bašku, ktorý, dúfam, vystúpi, ale, ale nie v záverečnej reči. Dúfam, že nie v záverečnej reči, aby som na vás ešte mohol reagovať.
Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, dovoľujem si zopakovať, baníci si zaslúžia príspevok kvôli tomu, ako vykonávali toto svoje zamestnanie. Ale nemôžme to robiť tak, že ich potom zvyšok spoločnosti bude za toto nejakým spôsobom odsudzovať alebo haniť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:09 - 10:19 hod.

Karol Galek
Pani Bašistová, ďakujem veľmi pekne za potvrdenie toho, že naozaj tento zákon stále nie je dopracovaný. A myslím si, že ste to tam veľmi, veľmi, veľmi dobre povedali toto, teda aspoň ja som to tak prečítal medzi tými riadkami. Toto má byť vládny návrh zákona (ruch v sále a zaznievanie gongu), ktorý riadne prejde medzirezortným pripomienkovým konaním, a nie, že toto všetko teraz naozaj dobiehame a látame, látame na kolene.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:55 - 9:57 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Iba zopakujem, Katka, niektoré tie veci, ktoré si aj ty uviedla a ktoré som predtým vravel.
Tento zákon, sama si upozornila, nie je systémový. A, bohužiaľ, nie je systémový. Systémový zákon sa naozaj rieši tak, že máme problém a ideme ho vyriešiť v prospech ľudí. Ale tento zákon nerieši nič v prospech ľudí, ale rieši čisto-čiste otázku, ako získať zopár hlasov na Hornej Nitre pre stranu SMER a ako zabezpečiť lacnú pracovnú pre Hornonitrianske bane Prievidza.
Tiež si vravela o tom, že tí ľudia, tí baníci si túto kompenzáciu alebo takýto príspevok zaslúžia. Ja som na 100 % s tebou, ja takisto s týmto súhlasím. Ale keď to máme urobiť systémovo, tak naozaj najprv treba zohľadniť aj ten proces transformácie, ktorý, ako si sama povedala, ešte ani len nezačal. Ešte stále v rámci tej platformy neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky a my už ideme dnes stavať ten dom od tej strechy a jednoducho posúvať z toho štátneho rozpočtu, z eurofondov, neviem odkiaľ, jednoducho peniaze.
No a veľmi dobrá otázka, ktorú si tam položila, čo s tými, ktorí už dnes odchádzajú. Čo s tými, ktorí pracujú v slovenských elektrárňach? Čo s tými, ktorí sú tým obslužným personálom? Pretože naozaj tento zákon rieši iba tých, ktorí budú, až keď začne transformácia, prepustení, to znamená a až a iba tí, ktorí pracujú v tej, v tom, v tom podzemí. Takže naozaj, načo, načo je takýto zákon? Prečo sme naozaj nepozreli sa radšej na ten zákon o oslobodenom príspevku baníkom z ’87., a tam sa toto všetko nevyšpi..., nevyšpi..., á, pardon (reakcia z pléna), dobre, vyšperkovalo. Povedzme. Ďakujem veľmi pekne.
Takže tento zákon podľa mňa, nie je nijako systémový, a hoci tie kompenzácie tým ľuďom patria, ale nie teraz. Toto sa má riešiť v ’20.-’22. Dnes sme mali riešiť osobitný príspevok baníkom. To by úplne stačilo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:43 - 9:45 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické. Najprv pán Bublavý. No, kto teda čítal ten zákon alebo nečítal, dovolím si teda zacitovať z § 2 ods. 1: „Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený pracovný pomer.“
Prosím pekne, jediný útlmový program schválený vládou Slovenskej republiky je ten, ktorý sa týka Hornej Nitry. Dôvodová správa: „Cieľom návrhu zákona je zmiernenie sociálnych dopadov a odškodnení pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach. V procese transformácie uhoľného regiónu sú zo sociálneho a ekonomického hľadiska najviac ohrozenou skupinou.“
Stále sa bavíme o uhlí, ja som vám tam vymenoval ďalšie nerasty, o ktorých sa bavíme, a vy priamo v zákone teda tvrdíte, že ja som ho nečítal, a priamo v zákone si oponujete s tým, čo hovoríte.
Druhá vec, to, čo som namietal, že tu sa jedná o vytváranie lacnej pracovnej sily pre HBP. Opäť ste mi potvrdili to, čo som povedal. V ani jednom v tom ods. 2, ani v jednom v tom písmene nie je uvedené, že to nebude vyplácané ľuďom, ktorí si nájdu prácu. Sú tu iba osobitné príspevky, starobný dôchodok a tak ďalej. Jednoducho opäť ste mi iba potvrdili to, čo som ja, na čo som ja v tomto celom upozorňoval. To, že existuje nejaký osobitný príspevok, tento sa mohol iba rozšíriť.
Ale dostanem sa k pánovi Panáčkovi, prečo nemá na to táto vláda morálne právo. To je ten dôvod, pretože ten región, tú, ten marazmus tam ona dlhodobo vytvárala, ona to tam dlhodobo držala a teraz sa ide hrať na nejakého martýra. Máme tu proces a plán transformácií, my sme predkladali desatoro pre Hornú Nitru pred dvoma rokmi, to sú veci, to, čo som ja hovoril, poďme ľudí naozaj naučiť tie ryby chytať, a nie, a nie im ich pchať, aby, a odsudzovať ich na ten zánik. Takže poďme sa naozaj pozrieť na to, kto to s tými ľuďmi naozaj myslí dobre.
A, Ondrej, potom tebe poviem osobne viacej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 9:18 - 9:37 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Rád by som sa teda vyjadril k tomuto predkladanému novému zákonu o kompenzačnom príspevku pre baníkov.
A dovolím si byť naozaj veľmi, veľmi kritický, pretože nevidím zmysel ani význam tohto zákona, nevidím dôvod, prečo by sme takýto zákon mali riešiť dnes, v tomto volebnom období. A k tým konkrétnym výhradám sa dostanem postupne.
Pán Baška včera spomínal, že dnes ešte doplní svoje vystúpenie o niektoré fakty, informácie, tak ja verím, že stihne prísť ešte do konca tejto rozpravy a povie nám k tomu zákonu viacej, pretože z toho, čo nám tu včera prezentoval, som nemal pocit, že by prezentoval ten zákon, ktorý je momentálne predkladaný.
Ten, ktorý je predložený, je z môjho pohľadu obyčajným zákonom predvolebnej korupcie. Nemá naozaj nič spoločné s pomocou baníkov a, naopak, tú, to ich postavenie v tej spoločnosti iba zhorší, poníži a poškodí ich. No a opäť ideme dotovať niečo, čo už v súčasnosti dotované aj tak je.
Ešte skôr, ako uvediem tie konkrétne argumenty, mal by som jednu otázku na predkladateľov. Predkladáte zákon o kompenzačnom príspevku pre baníkov, ale dnes už predsa máme zákon o osobitnom príspevku baníkom, konkrétne je to zákon č. 98/1987 Zb. A dokonca v tom návrhu sa sami na neho, na tento zákon odvolávate.
Ja keď som išiel do parlamentu, tak ako prvé mi bolo povedané, ty nemôžeš šiť zákony na mieru konkrétnej spoločnosti, konkrétnemu človeku, vždy sa to musí týkať nejakej skupiny, nejakej oblasti. A v tomto prípade naozaj to, čo vychádza z toho zákona, je, že toto je zákon šitý čisto čiste na účely spoločnosti Hornonitrianskych baní Prievidza.
A hneď sa dostanem teda alebo prejdem k tým konkrétnym výhradám, ktoré vyplývajú aj z doložky vplyvov. V tejto je povedané, že so skorším vplyvom alebo so skorším ukončením ťažby útlmom bude dochádzať k predčasnému odchodu baníkov, ktorí najmä vzhľadom k veku nebudú schopní adaptácie na nový druh povolania. Včera pán Baška naozaj začal rozprávať o baníkoch, ktorí odpracovali v bani 15 rokov. Ale takíto baníci predsa už dnes majú nárok na príspevok pri odchode do dôchodku alebo pri dovŕšení veku 55 rokov, na tento príspevok podľa tohto zákona č. 98/1987 Zb.
V skutočnosti v tomto predkladanom zákone sa definujú úplne iné vekové kategórie. Hlavne hovorí sa o tom, že na takýto príspevok, na takúto kompenzáciu budú mať nárok aj tí, ktorí v bani odpracovali tri roky, už od troch rokov. Čiže bavíme sa naozaj o mladých, schopných ľuďoch, ktorí sú flexibilní, a hlavne, ako sa neskôr k tomu vyjadrím, majú nárok, majú iné možnosti, ktoré sú im poskytované v rámci transformácie regiónu Hornej Nitry.
Súčasne týmto spochybňujete schopnosti baníkov, robíte z nich akýsi chránený druh, a pritom sú to naozaj šikovní, flexibilní ľudia. Častokrát som mal možnosť sa s nimi rozprávať na mnohých tých podujatiach. Opisovali mi situácie, kedy si museli priamo v tej bani poradiť s nejakým akútnym stavom, ktorý riešili tam, v tej chvíli nemali čas na študovanie nejakých predpisov alebo na študovanie nejakých nariadení. Títo ľudia sú naozaj schopní pracovať, a to aj ťažko, takže, prosím, nezhadzujte ich. Baníci si zaslúžia naozaj náš obdiv, a nie nejakú ľútosť alebo stavbu nejakej chránenej, ochrannej klietky okolo nich.
Hovoríte tiež o kompenzáciách pre zamestnancov so stálym pracovní..., pracoviskom pod zemou, teda v hlbinných baniach, ale potom už riešite iba hlbinný uhoľný región, ktorého sa týka tá transformácia, teda riešite už iba Hornú Nitru. A v tomto by som ale chcel opätovne pripomenúť, tým pádom vylučujete z tejto kategórie všetky ostatné hlbinné bane a šijete to na mieru jednej jedinej spoločnosti, Hornonitrianskym baniam Prievidza. Na Slovensku sa ale pritom hlbinne ťaží aj magnezit, sadrovec, mastenec, zlato, striebro, barit, meď, zinok a iné, iné nerasty. Čiže pýtam sa, prečo, prečo je to opätovne zákon šitý na mieru jednej jedinej spoločnosti.
V lete som mal tú česť spolu s kolegami Ankou Zemanovou a Mirom Ivanom navštíviť baňu v obci Poráč. Kedysi sa tam ťažil barit a hematit, dodnes nejakým spôsobom prežívajú. A kedysi to bol naozaj vysoko rozvinutý región. Dnes je to, bohužiaľ, hladová dolina. Títo ľudia nemali to šťastie ako Horná Nitra. Tam nikto neupozorňoval dopredu na to, že tam dôjde k nejakému útlmu, tam jednoducho tie bane boli zo dňa na deň zatvorené. Žiadna transformácia, žiadne milióny z Európskej únie a žiadne príspevky alebo kompenzácie baníkom. Bohužiaľ, toto je, toto je naozaj jediné, čo tam ostalo, zopár, zopár zatvorených baní, zopár osád, schátralých budov.
No a hovoríte, takisto v rámci tej dôvodovej správy aj pán, pán Baška to včera spomínal, že tých baníkov je asi 1 700, ktorých sa to dotkne, pretože naozaj malo by ísť iba o tých, ktorí, ktorí fárajú a ktorí sú hlbinne zamestnaní, ale pritom, pokiaľ si dobre pamätám, vo výročnej správe Hlavného banského..., HBP, nie HBP, ale Hlavného banského úradu, myslím, že to bolo v roku 2016, sa v prípade HBP hovorilo iba o 1 200 baníkoch, ktorí reálne pracujú v podzemí, plus asi o stovke obslužného personálu. Takže bol by som rád, keby naozaj aj tieto čísla, ktoré paradoxne nie sú ani len v tej, ani len v tej správe, v tých prílohách k tomuto zákonu žiadnym spôsobom vyčíslené.
No a súčasne tiež si dovolím upozorniť, že kompenzovaní majú byť títo baníci na úkor všetkých, čo platia dane. Majú byť vybraní zamestnanci spoločnosti, ktorá dnes už takmer 15 rokov prežíva iba vďaka tomu, že sa im na podnikanie skladáme v cenách elektriny, a dodnes to bola takmer 1 mld. eur.
No a k čomu to z môjho pohľadu vedie? Pretože čo vlastne robíme? Robíme, dávame, dávame alebo ideme dať kompenzáciu baníkom. Ale naozaj to ideme dať baníkom? Naozaj toto ideme dať im? Pretože z môjho pohľadu nejde o nič iné ako o vytváranie lacnej pracovnej sily dotovanej štátom, pretože, tak ako ste to zadefinovali v zákone, prosím pekne, nárok má mať každý baník, ktorý odpracoval aspoň tie tri roky, čo sa prihlási na úrade práce. Tento nárok na tú kompenzáciu však nestráca v okamihu, keď tú prácu si nájde. To znamená, že naozaj táto kompenzácia ďalej bude platiť, minimálne tak to čítam v tom zákone, opravte ma, prosím, ak je to inak.
Takže zamestnanec Hornonitrianskych baní môže byť uvoľnený z podniku, prihlási sa na úrade práce a následne sa úplne bezproblémovo môže opäť zamestnať napríklad v Hornonitrianskych baniach Prievidza na pestovanie rajčín, chov sumčeka afrického, ktorí ho veľmi radi zamestnajú, pretože takéhoto človeka budú mať už zo strany štátu pomerne slušne zadotovaného, a tak bude stačiť, aby mu poskytli minimálnu mzdu s tým, že veď štát mu ten zvyšok doplatí a oni predsa sami sa o to postarali. Napokon aj sám pán Baška toto včera potvrdil, že bude, že teda tento zákon bol prerokovaný aj s Hornonitrianskymi baňami.
Toto veľmi silno pripomína to, keď ľudia pracujú za minimálnu mzdu a zvyšok dostávajú na ruku. Toto je tzv. nelegálne zamestnávanie, v tomto prípade teda tento štatút obchádzame a bude to celé s posvätením štátu. A toto všetko pre jednu konkrétnu súkromnú spoločnosť, ktorá prežíva iba vďaka tomu, že štát inej spoločnosti Slovenským elektrárňam prikazuje vládnym nariadením kupovať ich predražené produkty.
No a teraz v rámci transformácie, tak ako sú nastavené tie jednotlivé projekty, im budeme financovať napríklad pestovanie rajčín, sumčeka afrického alebo rekonštrukciu rekreačného zariadenia použiť. Toto všetko je uvedené ako referenčný, ako referenčný projekt v tom projekte transformácie. Z môjho pohľadu toto je naozaj celé na hlavu, ja sa pýtam, kedy sa pán Čičmanec konečne naučí podnikať na voľnom trhu.
A teda legitímna otázka, ak Hornonitrianske bane žili doteraz naozaj iba vďaka týmto dotáciám, platili sme im, platili sme ich cenách elektriny, akým spôsobom sa táto spoločnosť bude podieľať práve na týchto kompenzáciách, pretože napríklad toto som tam vôbec nenašiel. Nenašiel som tam ani spôsob toho samotného financovania a vytklo to aj ministerstvo financií, k čomu sa za chvíľu dostanem, ale chcel by som sa ešte dotknúť práve toho plánu transformácie regiónu Hornej Nitry, vďaka ktorému do tohto regiónu, chvalabohu, natečú desiatky miliónov eur. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Bašistová, poprosím o kľud v sále.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Ďakujem, ale pani Bašistová ma naozaj nerozptyľovala. (Povedané so smiechom, rečník sa obrátil k predsedajúcemu.)
V tomto, v tomto pláne transformácie sa bavíme najmä o dobudovaní infraštruktúry, bavíme sa o rekvalifikácii, podpore malého a stredného podnikania a o inováciách. Toto všetko sme mali zahrnuté v desiatich riešeniach pre Hornú Nitru, ktorú, ktoré sme predkladali ako strana SaS pred dvoma rokmi. V lete minulého roku sme takisto, čo sa týka tej sociálnej oblasti, podpísali, spísali tzv. Hornonitriansku deklaráciu, ku ktorej sa pridali aj ostatné opozičné alebo dnes ešte mimoparlamentné strany, SPOLU, OĽANO... V tomto bolo myslené aj práve na to, akým spôsobom si poradiť s tou sociálnou situáciou. No a dnes máme celý ten plán transformácie akceptovaný aj zo strany vlády, ale nemáme ešte ani jeden konkrétny výstrel. (Zaznievanie gongu.) Naozaj, ešte sme s tou transformáciou reálne nezačali, a už ideme hádzať tú flintu do žita a ideme kompenzovať ľudí, ktorým máme v rámci tej transformácie pomôcť, to znamená, staviame dom od strechy, absolútne neodôvodnene.
No a áno, v rámci tej transformácie sa s tým prepúšťaním, alebo teda s tým znižovaním počtu zamestnancov začne už dnes, ale dovolím si pripomenúť, že máme platné nariadenie vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorého, podľa ktorého ten objem výroby dotovanej elektriny, ktorá bude vyrobená z toho domáceho uhlia, ktoré sa ťaží v Hornonitrianskych baniach Prievidza, sa toho roku ’20 - ’23 neznižuje, ostáva na tej jednej úrovni, je to v tom rozsahu minimálne 870 GWh.
No a teraz možnože to najdôležitejšie, čo pre mňa minimálne z tohto, z tohto návrhu zákona vyplýva. Vláda si naozaj konečne priznala, že nekonečné dotovanie elektriny z toho domáceho uhlia bola veľká chyba. To, čo sme naozaj kritizovali dlhé roky, že takto sa nedá z jedného regiónu vytvárať zlatá klietka, že naozaj ten región potrebuje úplne, úplne inú pomoc, tak toto si týmto zákonom priznávajú a idú to naprávať aj tým, že idú alebo chcú tých zamestnancov baní kompenzovať. Ale paradoxne nerobí to vláda, robí to strana SMER, tá, ktorá má v tejto súvislosti to najväčšie maslo na hlave.
No a to, čo sa dnes deje, tie dotácie, ktoré išli do výroby elektriny z domáceho uhlia, to nebolo, to nebolo financované vládou alebo štátnym rozpočtom. Na to sme sa skladali my všetci v cenách elektriny. No a to, čo ideme robiť dnes, ideme zase, ideme zase formou kompenzácie látať takisto situáciu, ktorú vytvorila táto vláda, a ideme to robiť formou, kedy túto ťarchu prenášame na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. A teda v tejto situácii ja sa pýtam dve otázky.
Tou prvou je asi tá najkľúčovejšia, ktorú sa pýtalo aj ministerstvo financií, a to, kde na to vziať. Totižto v ich stanovisku sa píše, že tento návrh nie je rozpočtovo zabezpečený, chýba mu akákoľvek kvantifikácia vplyvu na štátny rozpočet, a súčasne tam upozorňuje, že podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy je potrebné v návrhu zdôvodniť všetky finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky, pričom spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu vzniknutých výdavkov. Toto tam naozaj nie je.
Takže aké máme, aké máme možnosti, kde na to vziať? Jedna cesta je štátny rozpočet. Ale s touto transformáciou, ako som už uviedol na začiatku, sa ešte ani nezačalo a bavíme sa teda o budúcich rozpočtoch. Tieto rozpočty, pevne verím, že už nebude zostavovať strana SMER, ale je to ich poslanecký návrh, a teda nie vláda, ale strana SMER ide takýmto populistickým opatrením zaťažiť rozpočty budúcich vlád. Toto sa bude týkať možnože rokov ’22, ’23. No a toto sa deje, prosím pekne, druhé čítanie bude asi na tej októbrovej schôdzi, ak bude, dúfam, že nie, necelých 5 mesiacov pred voľbami. A čo je toto, ak nie kupovanie si baníkov ako voličov?
No a tou druhou možnosťou sú eurofondy. Áno, na samotnú transformáciu sú vyčlenené eurofondy, ale máme tam, keď hovoríme o kompenzáciách, Operačný program Ľudské zdroje. A, prosím pekne, toto je dôležité si uvedomiť a toto naozaj všetci dobre, veľmi dobre počúvajte. Je ten istý zdroj, pri ktorom sa bavíme, že z neho pôjdu aj prostriedky na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Ale tento rozpočet nie je nafukovací. Takže čo dáme baníkom na tom príspevku, tak to im zoberieme na možnosti sa vzdelávať alebo rekvalifikovať, a teda nejako trvale vyriešiť ich situáciu. Asi poznáte to príslovie, kedy dáte človeku rybu a nakŕmite ho na deň, ale ak ho naučíte tie ryby chytať, tak ho nakŕmite na celý život. A teda prečo ide strana SMER dnes tou cestou, že ide ľudí kŕmiť rybami, a ešte aj cudzími?
No a druhá otázka v tejto súvislosti je, čo na to tie ostatné odvetvia, pretože my stojíme naozaj pred nejakou ďalšou ekonomickou krízou, už to tu bolo aj včera párkrát spomenuté, aj iné odvetvia prepúšťajú. VSŽ, to je taký čerstvý príklad. A prečo táto strana SMER ide kompenzovať iba baníkov, a to ešte k tomu v zlých časoch, ktoré nás čakajú? No a toto, toto veľmi výrazne môže uškodiť práve tým baníkom v očiach ostatných, ktorí takisto prídu o prácu.
Minulý týždeň sme tu mali študentov z Gymnázia v Prievidzi. No a viete, čo sa pýtali títo študenti, čo ich zaujímalo? Nie koľko dáme ich rodičom, príbuzným alebo susedom, ktorí pracujú v baniach, ale oni sa nás pýtali na to, kedy bude dokončená R2. Pýtali sa nie na to, čo im štát môže dať, ale na to, čo pre nich štát môže urobiť. Toto sa pýtali študenti alebo žiaci gymnázia, pretože to bolo osemročné gymnázium a oni boli z tej, z tej prvej várky.
Takže veľmi stručne zhrniem, mám ešte dve a pol minúty. Tento predkladaný zákon, tak ako som povedal na úvod, je duplicitný k existujúcej legislatíve. Áno, rozširuje niektoré kategórie, ale tieto kategórie kľudne mohli byť riešené v rámci zákona č. 98/1987 Zb. úplne iným, transparentným spôsobom. Neni tam zalimitovaný ten samotný vek, čo bude určite aj podmienkou, pokiaľ by také niečo mala financovať Európska komisia. Nemá vyčíslený dopad finančných vplyvov, hoci tento je negatívny, nemá zabezpečené ani krytie. Zákon predbieha akékoľvek riešenia, výsledky transformácie regiónu a zaťažuje rozpočty budúcich vlád. No ak na záver takejto transformácie bude skupina baníkov, ktorých bude potrebné odškodniť za rozhodnutie vlád Roberta Fica, ktorým bolo práve to dotovanie elektriny vyrobené z domáceho uhlia, ja sám s tým nebudem mať najmenší problém. A pokiaľ budem mať na to ten dosah a budem tu sedieť, alebo budem mať to možnosť ovplyvniť, budem prvý, čo povie áno, kompenzujme túto skupinu, ale toto robme naozaj na záver. Stavajme ten dom od tých základov, a nie od strechy, ako sa to deje dnes pri tomto zákone.
Táto zlá vláda, obzvlášť strana SMER, totižto ona takýto zákon tým, ako pristupovali k tým baníkom v minulosti, nemá žiadne morálne právo predložiť ho. Tento zákon povedie k ďalšej izolácii baníckeho povolania a ich poškodzovaniu. A toto všetko iba kvôli, kvôli pár hlasom, ktoré ale už aj tak máte dávno isté, takže nejde naozaj o nič iné ako o predvolebnú korupciu. Súčasne ide o vytváranie lacnej pracovnej sily pre jednu konkrétnu spoločnosť. A zo všetkých týchto dôvodov dávam návrh, aby sa v tomto, aby sa v rokovaní o tomto návrhu zákona ďalej nepokračovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 19:35 - 19:35 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Igor, upozornil si na viaceré prepojenia strany SMER s pani Jankovskou, ktorá mala intenzívnu komunikáciu práve s Kočnerom. Strana SMER sa aj podľa niektorých tých vyjadrení snaží zbaviť pani Jankovskej, ako sa len dá. Je, samozrejme, na uvážení alebo povážení, či už neni neskoro.
Dovolím si upozorniť aj na najnovšiu informáciu, ktorá vyšla asi pred hodinou a pol, kedy aj pán Jozef Buček, poslanec za stranu SMER - SD, rozviazal pomer so svojou asistentkou Darinou Lenártovou, ktorá je blízkou priateľkou bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Pani, pani Lenártovej bola zaistená technika, mobil a počítač, a to v súvislosti s trestným stíhaním vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa, brania úplatku a podplácania. Čiže na jednej strane, áno, kvitujem, SMER sa zbavuje týchto prepojení, ale pýtam sa súčasne, čo je za tým a či naozaj na toto nie je neskoro a či tá očista nemala prísť omnoho, omnoho skôr.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 18:14 - 18:18 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ospravedlňujem sa, ale sedím na novom mieste, keďže mne nefunguje hlasovacie zariadenie a ešte som si celkom nezvykol, v ktorom, v ktorej tej časti som zaradený.
Čiže naozaj už iba stručne k tomuto zákonu. Toto, čo aj pán poslanec Mojš predniesol, to je vlastne posunutie tej účinnosti. Samozrejme, posunutie účinnosti je legitímnym, nemám problém aj tento pozmeňovací návrh podporiť, ale súčasne by som chcel poprosiť aj o tú podporu môjho pozmeňovacieho návrhu, ktorým sa vyhodí toto diskriminačné pravidlo.
A ešte by som iba chcel povedať teda to, čo som nedokončil, čo sa dnes vlastne deje. Máme tu tú tarifu za prevádzku systému, ktorou naozaj dnes my všetci sa musíme skladať po 26 eur na tie rôzne opatrenia, politické zásahy. Politické zásahy, za ktoré odmietli politici prevziať zodpovednosť. Toto sa dialo najmä za vlád Roberta Fica. On vtedy tvrdil, že tie ceny energií sú stabilné, ale reálne boli stabilne vysoké, pretože tá komunita, tá elektrina na tom trhu klesala a on to iba dorovnával rôznymi takýmito opatreniami. No a, pochopiteľne, dnes tieto sú zakotvené v rôznych zákonoch alebo vo vládnych nariadeniach a toto sa nám iba veľmi ťažko odstraňuje. Ony budú niektoré z nich postupne vypadávať a z tých 26 eur sa stane, dobre, možnože nie nula, ale nejaká nízka suma niekedy okolo roku ´26 až ´28, ale my musíme už konať dnes, dnes, pretože dnes už tie podniky sú tým dotknuté. A sú riešenia.
Toto riešenie, ktoré my ideme dnes prijať, to znamená, že dať nejaké úľavy, dobre, je aj v súlade s usmernením, len máme jednu dieru, ktorou nám do lode nateká voda. A my iba hĺbime druhú dieru, ktorou očakávame, že tá voda vytečie, ale ona nevytečie, ona bude opätovne natekať.
To isté kompenzácie. My máme dnes 40 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky, ktoré si vydobylo ministerstvo hospodárstva. Ale výška 40 miliónov je určených pre 200 podnikov. VSŽ-ka samotná si žiada 10 miliónov z toho. Čiže ostáva pre tých zvyšných stodeväťdesiatdeväť 30 miliónov eur. Opäť iba nejaké opatrenie. Prečo nezavedieme naozaj systémové riešenia?
My sme tu v minulosti predkladali balík zákonov, ktorým sme chceli urobiť takéto systémové riešenie, aby neboli potrebné takéto rôzne ďalšie diery do tej lode, či už zrušenie dotovania elektriny, výroby z domáceho uhlia, zavedenie viaczdrojového financovania pre obnoviteľné zdroje a kombinovanú výrobu elektriny a tepla, otvorenú reguláciu. Toto všetko by nám vedelo zabezpečiť úľavu 32 eur z každej jednej MWh, nie 26 alebo 24 alebo na koľko oni majú dnes nárok, ale 32.
Samozrejme, toto sa nemôže udiať z roka na rok, pretože niektoré tie veci neurobíme v plnej miere, niektoré z tých vecí nie je možné obmedziť okamžite, ale proste postupne. Minimálne to nastaviť a proste stanoviť ten cieľ, kedy tých 32 eur bude dosiahnutých a že naozaj tá trajektória bude klesajúca. A nie že my dnes budeme dávať nejaké úľavy a vďaka týmto úľavám sa budú musieť všetci ostatní na tieto úľavy skladať. Čiže to je tá diera, ktorá, ktorou nám opätovne nateká tá voda do tej lode. Toto je naozaj veľmi, veľmi nebezpečné.
Tieto, tieto návrhy zákonov predložíme ešte do zimy, tak ja verím, že pokiaľ, pokiaľ teda neprejde toto diskriminačné pravidlo, čo dúfam, že neprejde, tak potom prejdú tieto zákony a naozaj tie energeticky náročné podniky a nielen ony, ale všetci budú z takto transparentnej a systémovej regulácie následne profitovať, Keď sme to prepočítavali, tak tá priemerná domácnosť so spotrebou 2,5 MWh ročne by vďaka tomu vedela ušetriť až 80 eur každý rok. Takže ešte raz vás veľmi pekne prosím o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu, ktorým zosúladíme tento návrh zákona s usmernením Európskej komisie a nikto nám nikdy nebude nejakým spôsobom siahať na akúkoľvek alebo teda na udelenú štátnu pomoc v tejto oblasti životného prostredia a energetiky.
Takže ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis