Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.9.2019 o 10:04 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 10:31 - 10:32 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Spravodajca áno. Tak si to skúsme teda zhrnúť. Ušetríme čas na staniciach technickej kontroly, kde naozaj je to niekedy veľmi, veľmi preplnené tými motoristami, ktorí tam čakajú v tej rade. Dlhé čakačky máme aj na tie samotné úkony. Ušetríme peniaze. Miro hovoril o troch eurách. Tri eurá sa môže zdať málo, ale tri eurá k trom eurám, ono sa to naskladá.
A ešte by som dovolil si upriamiť pozornosť na jednu opäť tú istú okolnosť, ktorú som uviedol pri tom predošlom zákone, a to je ekológia. Z čoho sú vyrobené tie maličké nálepky? No z fólie, z plastu. Z čoho je tá, to lepidlo? Veď to je čistá chémia. Takže naozaj opäť síce maličký zásah, maličká záležitosť, ale jednoducho opäť sa bavíme v tomto prípade aj o tom, že tento návrh zákona má aj ekologický aspekt. Koniec koncov koľko razy sa mi stalo, ja som prišiel na tú stanicu technickej kontroly, zlepili mi to, chlapík to pokrčil, tak to hodil na zem. Čiže naozaj hľaďme, hľaďme troška aj na to životné prostredie, ku ktorému aj tento zákon vie veľmi pozitívne, veľmi, troška prispieť tou svojou troškou. Opäť jednoduchá zmena, jednoduchý návrh zákona, s ktorým by naozaj nikto nemal mať žiaden problém. Koniec koncov vidno to aj v tej rozprave, že nikto sa k tomu nevyjadruje, takže asi všetci s tým súhlasia. Tak ďakujem.
Aha, ten zákon je zákon o objektívnej zodpovednosti, to, čo zabudol povedať.
Skryt prepis
 

19.9.2019 10:22 - 10:24 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, za mňa druhýkrát spravodajcovanie výborného návrhu z pera Mira Ivana. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1571).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

19.9.2019 10:12 - 10:13 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Naozaj iba kratučko, ešte raz by som chcel poprosiť o podporu tohto zákona, pod ktorý by som sa sám veľmi rád podpísal, ale potom by to nemal kto spravodajcovať. Na druhej strane by som ešte možnože vyzdvihol taký ten ekologický a sociálny aspekt samotného tohto návrhu zákona. Tak ako môj kolega Miro Ivan predtým spomenul, ku koncu roka potom už dochádza k tomu, že mnohí si nakupujú iba tie mesačné diaľničné nálepky, ale mnohí si ich ani nekúpia a radšej chodia po tých vedľajších cestách. Toto má samozrejme zvýšený nápor práve na tú ekológiu, pretože absolvujete omnoho dlhšiu cestu a produkujete viacej emisií, no a samozrejme chodíte cez tie sídla, sídla, kde to samotné škodí aj tým obyvateľom. Takže naozaj presuňme tých ľudí naspäť na tie diaľnice. Dodržme, keď raz je tá diaľničná nálepka ročná, nech naozaj aj platí jeden rok. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1569.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Mám tu aj priestor na vlastnú úvahu spravodajcu. Ja si myslím, že naozaj toto je perfektný zákon, ktorý by pomohol mnohým motoristom a určite dáva aj logický zmysel, za chvíľku k tomu povie viacej aj môj kolega Miro Ivan.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, naozaj odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:32 - 11:33 hod.

Karol Galek
Ja som to v rámci druhého prihlásenia do rozpravy zmenil na vrátenie na dopracovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:34 - 10:36 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
V prvom rade ďakujem veľmi pekne, že ste vystúpili ešte aj v rámci rozpravy, je tu naozaj tá možnosť na vás reagovať.
Možno tak troška na odľahčenie by som začal tým, keď ste hovorili o tom, že plníte vládne nariadenie alebo vládny, vládny záväzok. Pripomenulo mi to taký ten vtip ešte z čias komunizmu, kedy nejakému Rómovi nebola schválená dávka na dieťa, a prišiel na ten výbor a treskol tam tou bumážkou a hovorí: „Tak nedáte, tak vystupujem zo strany!“ Buchol dverami, o chvíľu prišiel naspäť: „Aj z vlády!“ Čiže ako keby ste to mali tak troška pomýlené, že kto je vláda, čo je strana, a preto aj tá moja kritika, že toto nemalo byť riešené nejakým straníckym návrhom zákona, ale naozaj to malo prejsť riadne tým medzirezortným. Možnože by sme mnohé tie argumenty a také tie ohnivé vystúpenia, tuná tomu zabránili.
Potom ste hovorili aj o tom poradí, že pre vás je dôležitá tvorba pracovných miest, potom kompenzácie baníkom a až potom rekvalifikácie. No a tuto asi sa dostávame do takého toho hlavného bodu, kde ja namietam ten rozpor. Z môjho pohľadu tvorba pracovných miest, rekvalifikácie, infraštruktúra a projekty a až potom kompenzácie. To znamená, že naozaj, keď už vieme, tak potom by sme mali toto riešiť. Inak by sa to dalo riešiť tým osobitným príspevkom a najmä pre tých, ktorí už dnes odchádzajú, pretože, tí, čo dnes odchádzajú, naozaj ani na základe vášho zákona z tohto nebudú mať nič.
Vy ste hovorili o tom osobitnom príspevku, že na to majú nárok iba tí, ktorí dnes odpracujú v bani 30 rokov. Nie je to tak. Majú na to nárok už tí, čo odpracovali 15 rokov, ale toto je z tohto pohľadu detail.
Ja by som možno iba na záver, povedali ste, že VHZ-ko bolo skrátené o 7 rokov a ušetrí sa tým 800 mil. eur. Áno, ale to predĺženie do roku 2030 urobila práve vláda Roberta Fica. To znamená, že vykradli sme tú špajzu a ráno prichádzame s tým jedným kompótom a vravíme, no tak a tuto máte naspäť túto maličkosť.
Tých 800 mil. je úplne imaginárna suma.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:10 - 10:19 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Tak teda pekný deň ešte raz všetkým. Na úvod by som sa rád ospravedlnil za naozaj to moje veľké rozčúlenie, ktoré bolo v tej jeho prvej časti rozpravy, ale, bohužiaľ, proste mám to v povahe, naozaj keď vidím nejakú nespravodlivosť, jak sa hovorí, skrivodlivosť, tak viem sa, viem sa vytočiť a niekedy aj na takýchto možno veciach, kde niekto osta..., niekto iný ostane, ostane kľudný.
Ja by som možno si dovolil ešte v rámci tohto reagovať na niektoré faktické alebo na niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli. Pán Bublavý hovoril aj troška z tej histórie, alebo hovoril aj o tom, kto vlastne to celé spôsobil a koho sa toto všetko dotkne. Bolo tam povedané, že teda bude sa to týkať tých starších ľudí pred odchodom do dôchodku, ale toto, bohužiaľ, tento zákon práve nerieši, toto rieši ten osobitný príspevok, ktorý tu máme od toho, od toho ’87., ja si dovolím z neho aj zacitovať:
„Osobitný príspevok oprávnený na priznanie tohto osobitného príspevku, ak zákon neustanovuje inak,“ citujem z toho zákona č. ’87 Zb., „je fyzická osoba, ktorá dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve...“ (Ruch v sále.) Pán Marček, poprosím vás... (Zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, už pred chvíľočkou som dvakrát zacvengal. Keď ešte raz, osobitne menovite vás budem vykazovať z priestoru. Rušíte.
Nech sa páči.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. „...dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, nesmie vykonávať doterajšiu prácu.“
Potom je tu: „Oprávneným je takisto fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov, a to najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič.“
„Oprávnený na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach.“
„Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je fyzická osoba, ktorá z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou prestala vykonávať zamestnanie v baníctve a bola zamestnaná spolu viac ako tri roky.“ Nárok na uznanie vzniká oprávneným osobám, ktoré sú uvedené v ods. 2 a 3, dovŕšením veku 55 rokov.
Takže naozaj, ako som už predtým spomínal, my tu máme takýto príspevok tým baníkom, a my sme sa úplne kľudne mohli baviť o tom, že my ho budeme nejakým spôsobom precizovať, pretože, tak ako som povedal, naozaj tí baníci na to celé ten nárok majú. Dokonca si tu riešia aj iné útlmové programy, ktoré tu v minulosti boli, okrem toho, ktorý dnes máme práve pre tú Hornú Nitru. Čiže pre mňa je úplne nepochopiteľné, prečo naozaj dnes ideme vyrábať koleso, a to formou kompenzácií, tak ako aj pani Bašistová povedala, ešte aj formou, ktorá vôbec, vôbec nie je doladená, a ešte k tomu formou nejakého straníckeho zákona.
Ja sa ale vrátim možnože troška do tej histórie, aby sme si povedali, kde to celé vlastne začalo, keďže mám ešte nejakých šesť a pol minúty. Hovorili sme, hovorili sme aj o tom, že čo vlastne Galek urobil alebo čo pani Macháčková urobila alebo neurobila. Pozrime sa na to, kde to celé začalo.
A začalo to naozaj ešte za vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý prišiel práve s tým, že budeme dotovať výrobu elektriny z domáceho uhlia. Ale vtedy to takisto malo nejaký ten sociálny rozmer. A tým sociálnym rozmerom bolo práve to, že my nemôžme, vtedy tam pracovalo viac ako 10-tisíc ľudí, myslím, že priamo v baniach, a vtedy sme sa bavili naozaj o tom, teda ja nie, pretože ja som vtedy možno ešte študoval, jak sa hovorí, ťahal káčera. Ale toto bolo vždy na rok, maximálne na dva stanovené, pretože ten región nemohol kľaknúť zo dňa na deň a naozaj to uhlie nebolo predajné voľne na trhu. Jednoducho bolo predražené a to sa, to sa s nimi ťahalo aj ďalej. Pre každý jeden rok sa toto malo prehodnocovať. Malo tam byť vyhodnotenie, je to potrebné, nie je to potrebné. Toto sa naozaj aj dialo, až kým sme nedospeli do roku, keď si dobre pamätám, bol to rok 2014, kedy to zrazu bolo, bolo predĺžené, alebo 2016. Nie, myslím, že to bol rok 2016, kedy to bolo predĺžené do roku 2030 na obdobia 15, takmer 15 rokov. Toto bolo to nesystémové opatrenie, ktoré vtedy začalo. Čiže my sme už mali nastavený nejakým spôsobom program, ako tomu regiónu pomáhať a ako to celé utlmovať.
A teraz zrazu prišla vláda Roberta Fica a celé to dalo, že nie, my nič nebudeme riešiť, my to budeme ťahať až do toho roku 2030 a pôjdeme cez mŕtvoly.
No a teraz, čo urobil Galek. Galek urobil to, že na to začal upozorňovať, že toto je tá najväčšia hlúposť, ktorú my môžme urobiť, jednoducho držať nejakú takúto zlatú klietku, ktorá nemá žiadne trhové ani ekonomické opodstatnenie. Keď sme sa bavili pred troma rokmi, my sme boli tí odľudi, ktorí jednoducho nemali ani štipku porozumenia s tými ľuďmi. Tí, kto, o ktorých bolo tvrdené, že vy tu idete prepustiť na dlažbu 11-tisíc ľudí. Tí, ktorí tu idú rozbíjať rodiny, zamestnanosť a neviem čo všetko.
Dnes už nikto nespochybňuje, že naozaj to dotovanie výroby elektriny z domáceho uhlia treba ukončiť. A opätovne pripomínam, my sa tu bavíme o výrobe, alebo teda keď sme hovorili o tom, čo sa má udiať. My sme nehovorili o tom, že sa majú zatvoriť bane. My sme hovorili o tom, že sa má ukončiť dotovanie elektriny, výroby elektriny z domáceho uhlia. Pokiaľ si bane nájdu iného odberateľa na trhovom princípe, to znamená, budú predávať toto svoje uhlie klasicky za cenu, ktorá im vyjde v rámci tej ich kalkulácie tých nákladov, nebudeme mať najmenší problém s tým, aby tie bane ďalej fungovali. Samozrejme, musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a takisto musí byť zohľadnený aj ten vplyv na to životné prostredie. Takže toto je to, čo sa v minulosti udialo, a to je to, čo vlastne urobil Galek.
Keď sme sa bavili pred tými troma rokmi napokon aj s pánom Baškom, vtedy nebolo prípustné diskutovať o tom, že my tu ideme niečo robiť s ukončením týchto dotácií. Toto sa vyvíjalo postupne. A ja som aj vďačný za túto diskusiu, ktorá sa napokon stala naozaj celospoločenskou a celopolitickou, a že to nakoniec vyústilo aj do vytvorenia tej platformy pre tie regióny.
Ale opäť, poďme sa pozrieť na tie kroky, ktoré majú byť urobené. Máme tu plán transformácie, ktorý hovorí o tých konkrétnych opatreniach, a na konci majú byť práve tie, tie kompenzácie pre tých, ktorí ostanú ako proste tí, ktorí doplatili na tú transformáciu. Ale my nemôžme dnes predbiehať štyri roky, štyri roky predtým, ako bude ukončená táto transformácia. Ako som upozornil, tam nedochádza k nejakému poklesu tej ťažby, tam je tá krivka výroby nastavená v tom všeobecnom hospodárskom záujme vyrovnaná. Je to minimálne tých 870 GWh každý jeden rok. Čiže naozaj poďme sa baviť o tom, čo s tým regiónom, čo s tou infraštruktúrou, čo s tým vzdelávaním, čo s tou rekvalifikáciou, a o nejakých kompenzáciách, naozaj poďme, poďme toto riešiť až preto v tom úplne poslednom, poslednom kroku.
A ten problém, na ktorý ja tu dnes upozorňujem, vy hovoríte, že je to závisť, ale toto nie je závisť. Vy iba prenášate tento problém alebo tento, ťarchu, ktorú tento zákon prinesie na budúce vlády. A táto vláda končí o päť rokov. Pre mňa je dosť nepochopiteľné, že takéto opatrenia sa prijímajú na konci. A teraz sa bavíme naozaj o mnohých iných sociálnych opatreniach. Ja by som jednoducho urobil, keby som mohol, a akékoľvek veci, ktoré budú zaťažovať budúce rozpočty takýmto spôsobom, proste v poslednom roku by sa už vôbec nemali riešiť. A určite nie takýmto, takýmto pre mňa netransparentným a nesystémovým spôsobom.
Ja som predtým dal teda návrh na nepokračovanie v tomto, v tej rozprave. Tak ako tu vystúpila aj pani Bašistová, upozornila na to, že sú tam nejaké tie, nejaké tie nedostatky, ja by som možnože, ak sa to teda dá, neviem, či to rokovací poriadok umožňuje, navrhol vrátiť tento zákon naozaj na to dopracovanie, pretože ak tam je ten, je ten priestor, a keď sme počuli aj pani Bašistovú, naozaj tá diskusia naďalej prebieha... (reakcia z pléna), tak ale, ale druhé čítanie, vráťme ten zákon naozaj na to dopracovanie predkladateľom. Povedal som, mala by to riešiť možnože tá vláda, bude to riešiť strana SMER, dobre, ale poďme sa na to pozrieť systémovo. My tu, toto nebude stačiť jedno, jedno, jedno, jedno to obdobie alebo ten október. Proste poďme sa na to pozrieť naozaj systémovo a poďme sa pozrieť, či sa to nedá riešiť práve tým osobitným príspevkom. To je možnože aj otázka na pána Bašku, ktorý, dúfam, vystúpi, ale, ale nie v záverečnej reči. Dúfam, že nie v záverečnej reči, aby som na vás ešte mohol reagovať.
Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, dovoľujem si zopakovať, baníci si zaslúžia príspevok kvôli tomu, ako vykonávali toto svoje zamestnanie. Ale nemôžme to robiť tak, že ich potom zvyšok spoločnosti bude za toto nejakým spôsobom odsudzovať alebo haniť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:09 - 10:19 hod.

Karol Galek
Pani Bašistová, ďakujem veľmi pekne za potvrdenie toho, že naozaj tento zákon stále nie je dopracovaný. A myslím si, že ste to tam veľmi, veľmi, veľmi dobre povedali toto, teda aspoň ja som to tak prečítal medzi tými riadkami. Toto má byť vládny návrh zákona (ruch v sále a zaznievanie gongu), ktorý riadne prejde medzirezortným pripomienkovým konaním, a nie, že toto všetko teraz naozaj dobiehame a látame, látame na kolene.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:55 - 9:57 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Iba zopakujem, Katka, niektoré tie veci, ktoré si aj ty uviedla a ktoré som predtým vravel.
Tento zákon, sama si upozornila, nie je systémový. A, bohužiaľ, nie je systémový. Systémový zákon sa naozaj rieši tak, že máme problém a ideme ho vyriešiť v prospech ľudí. Ale tento zákon nerieši nič v prospech ľudí, ale rieši čisto-čiste otázku, ako získať zopár hlasov na Hornej Nitre pre stranu SMER a ako zabezpečiť lacnú pracovnú pre Hornonitrianske bane Prievidza.
Tiež si vravela o tom, že tí ľudia, tí baníci si túto kompenzáciu alebo takýto príspevok zaslúžia. Ja som na 100 % s tebou, ja takisto s týmto súhlasím. Ale keď to máme urobiť systémovo, tak naozaj najprv treba zohľadniť aj ten proces transformácie, ktorý, ako si sama povedala, ešte ani len nezačal. Ešte stále v rámci tej platformy neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky a my už ideme dnes stavať ten dom od tej strechy a jednoducho posúvať z toho štátneho rozpočtu, z eurofondov, neviem odkiaľ, jednoducho peniaze.
No a veľmi dobrá otázka, ktorú si tam položila, čo s tými, ktorí už dnes odchádzajú. Čo s tými, ktorí pracujú v slovenských elektrárňach? Čo s tými, ktorí sú tým obslužným personálom? Pretože naozaj tento zákon rieši iba tých, ktorí budú, až keď začne transformácia, prepustení, to znamená a až a iba tí, ktorí pracujú v tej, v tom, v tom podzemí. Takže naozaj, načo, načo je takýto zákon? Prečo sme naozaj nepozreli sa radšej na ten zákon o oslobodenom príspevku baníkom z ’87., a tam sa toto všetko nevyšpi..., nevyšpi..., á, pardon (reakcia z pléna), dobre, vyšperkovalo. Povedzme. Ďakujem veľmi pekne.
Takže tento zákon podľa mňa, nie je nijako systémový, a hoci tie kompenzácie tým ľuďom patria, ale nie teraz. Toto sa má riešiť v ’20.-’22. Dnes sme mali riešiť osobitný príspevok baníkom. To by úplne stačilo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:43 - 9:45 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické. Najprv pán Bublavý. No, kto teda čítal ten zákon alebo nečítal, dovolím si teda zacitovať z § 2 ods. 1: „Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený pracovný pomer.“
Prosím pekne, jediný útlmový program schválený vládou Slovenskej republiky je ten, ktorý sa týka Hornej Nitry. Dôvodová správa: „Cieľom návrhu zákona je zmiernenie sociálnych dopadov a odškodnení pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach. V procese transformácie uhoľného regiónu sú zo sociálneho a ekonomického hľadiska najviac ohrozenou skupinou.“
Stále sa bavíme o uhlí, ja som vám tam vymenoval ďalšie nerasty, o ktorých sa bavíme, a vy priamo v zákone teda tvrdíte, že ja som ho nečítal, a priamo v zákone si oponujete s tým, čo hovoríte.
Druhá vec, to, čo som namietal, že tu sa jedná o vytváranie lacnej pracovnej sily pre HBP. Opäť ste mi potvrdili to, čo som povedal. V ani jednom v tom ods. 2, ani v jednom v tom písmene nie je uvedené, že to nebude vyplácané ľuďom, ktorí si nájdu prácu. Sú tu iba osobitné príspevky, starobný dôchodok a tak ďalej. Jednoducho opäť ste mi iba potvrdili to, čo som ja, na čo som ja v tomto celom upozorňoval. To, že existuje nejaký osobitný príspevok, tento sa mohol iba rozšíriť.
Ale dostanem sa k pánovi Panáčkovi, prečo nemá na to táto vláda morálne právo. To je ten dôvod, pretože ten región, tú, ten marazmus tam ona dlhodobo vytvárala, ona to tam dlhodobo držala a teraz sa ide hrať na nejakého martýra. Máme tu proces a plán transformácií, my sme predkladali desatoro pre Hornú Nitru pred dvoma rokmi, to sú veci, to, čo som ja hovoril, poďme ľudí naozaj naučiť tie ryby chytať, a nie, a nie im ich pchať, aby, a odsudzovať ich na ten zánik. Takže poďme sa naozaj pozrieť na to, kto to s tými ľuďmi naozaj myslí dobre.
A, Ondrej, potom tebe poviem osobne viacej.
Skryt prepis