Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.9.2019 o 10:12 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 14:31 - 14:33 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Anka, ďakujem ti veľmi pekne za toto vystúpenie a prezentáciu zákona, ktorý spolu predkladáme. Hovorila si najmä o tom, že to ministerstvo životného prostredia hľadí na ten les ako na živý organizmus na rozdiel od toho súčasného prístupu ministerstva pôdohospodárstva, ktorý na to hľadí ako na zisk.
Ja by som si dovolil v tomto ešte doplniť alebo uviesť aj to, čo si ty sama spomínala. Jedno ministerstvo, ktoré práve do toho hospodárenia v lesoch tak isto veľmi výrazne kafre a toto aj práve z dôvodu, že jeho čelný predstaviteľ je považovaný za práve toho najväčšieho obchodníka s drevom. V tomto prípade ide o to ministerstvo hospodárstva a ja si v tejto súvislosti dovolím doplniť práve to nedávne dianie v súvislosti s biomasakrom alebo s biomasakrou dva, kedy ministerstvo hospodárstva k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dalo pripomienky práve v tom zmysle, aby sa zaviedla nejaká energetická metóda a doplnila sa definícia biomasy práve za tým účelom, aby naozaj to drevo alebo tá drevná odpadová biomasa bola využívaná ešte vo vyššej miere, ako je to dnes, v súvislosti s tou tristodevinou tak, ako sme ju minulý rok menili. Takýto macošský prístup zo strany ministerstva hospodárstva a ergo pôdohospodárstva mi pripadá naozaj veľmi paradoxný, a preto ten presun kompetencií vidím ako vhodný.
Takisto ten strom je dnes skloňovaný aj na tej klimatickej konferencii v New Yorku, a to v súvislosti s tou neutralizáciou emisií oxidu uhličitého. Slovensko sa prihlásilo práve k tej uhlíkovej neutralite, kde ale stále máme jasný cieľ, ale nepoznáme tie kroky. No a práve tento zákon by mohol byť tým prvým krokom k tej uhlíkovej neutralite a teda k tomu, aby sme ju dosiahli v tom roku 2050. Ja dúfam, že aj skôr.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 9:23 - 9:25 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Borisa Kollára, Petra Pčolinského a Adriany Pčolinskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1634. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministra financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 16:40 - 16:45 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Pán predsedajúci, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani ministerka. Od mnohých z vás som dostal otázku, čo je to vlastne tá Regulačná rada a čo to tu vlastne ideme dnes voliť, pretože pre mnohých je to možno taký nejaký imaginárny a neznámy pojem. Dovolím si teda zacitovať zo zákona, aby bolo všetkým jasné, o čom budeme rozhodovať.
Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie sieťových odvetviach. Viem, že toto asi viacerým z vás veľa nepovie, ale takým tým najzákladnejším a najdôležitejším dokumentom, o ktorom sa bavíme v prípade Regulačnej rady, je regulačná politika, prijíma regulačnú politiku. No a čo je predmetom regulačnej politiky hlavne, a to je napríklad aj to, ktoré odvetia akým spôsobom regulovať alebo deregulovať. Takisto Regulačná rada rozhoduje v odvolacom konaní, čiže rozhoduje proti rozhodnutiam alebo pri rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sú nejakým regulovaným subjektom napadnuté. V minulosti bola, žiaľ, táto rada nefunkčná alebo ani nieže nefunkčná, ale to jej fungovanie bolo značne obmedzené tým, že predseda úradu bol súčasne aj predsedom Regulačnej rady, bolo to ešte za pána Holienčíka. Následne po tej kauze vysokých cien energií sa toto celé zmenilo a vlastne toho predsedu Regulačnej rady si tí členovia vyberajú zo svojho stredu.
Súčasne ostala parlamentu tá možnosť, teda možnosť, je tu to, že my volíme troch členov Regulačnej rady a troch navrhuje vláda a potom si vyberá pani prezidentka. Čiže my musíme vždy nominovať dvoch kandidátov. Z tohto pohľadu nastalo v zákone naozaj zlepšenie tým, že tá Regulačná rada je už teraz prísne oddelená od toho úradu cez tú osobu vlastného predsedu, ale stále tam ostáva jeden nonsens. A to, že sa bavíme o nezávislom úrade a teda by tam mala byť aj nezávislá Regulačná rada alebo teda rada ako odvolací orgán, a týchto nominantov, ktorých posúvame pani prezidentke, sú politickí nominanti, to znamená, že tu musia nominovať opäť iba niekto, niekto z nás. To sa, to sa koniec koncov aj udialo, máme tu troch nominantov, musím povedať, že kvalitných. Mali sme ich včera naozaj na tom, na tom vypočúvaní na výbore a všetci môžem povedať, že jednak spĺňajú tie kritériá, ale takisto aj vedia, o čom je tá energetika, o čom je tá regulácia.
Ale chcel by som sa teraz zamerať práve na to pravidlo toho, tej politickej nominácie alebo teda nominácie cez niektorého z poslancov, cez niektorého z nás stopäťdesiatich. Predsedníčka výboru pani Jana Kiššová sa pokúsila minimálne túto politickosť okresať tým spôsobom, že oslovila viacero zamestnávateľských organizácii, obchodných komôr a profesných združení, aby oni dali jej návrh na takéhoto kandidáta. Toto všetko sú organizácie, ktorých sa nejakým spôsobom tá regulácia v energetike týka. Čiže bol tu naozaj taký ten pozitívny posun od tej politickej tak troška do tej nepolitickej roviny, pričom prisľúbila, že akéhokoľvek kandidáta jedného, dvoch, desiatich, všetkých posunie do parlamentu, aby o ňom mohol rozhodovať. Napokon sme dostali dvoch kandidátov, pani Beňovú a pána Lukáča, pričom pani Beňovú následne navrhol aj pán Bastrnák, takže vlastne teraz ako jediná nominácia zo strany pani Kiššovej ostal práve pán Lukáč, ktorý ale je tým nezávislým kandidátom, to znamená, že nie je nominantom v tom pravom slova zmysle pani Kiššovej. Z tohto pohľadu by som ale chcel naozaj povedať, že všetci tí kandidáti sú a boli navrhnutí určite najmä na základe tej svojej, na základe tých svojich odborných predpokladov. Rovnako aj pán Holík, ktorý takisto nás včera presvedčil o svojich kvalitách. Takže máme tu troch kvalitných kandidátov, z ktorých budeme v stredu, v stredu o piatej vyberať.
Ja by som chcel z tohto mieste ešte raz poďakovať týmto kandidátom, ktorí sem včera merali tú cestu a našli tú odvahu sa odprezentovať a zodpovedať všetky otázky, ktoré som aj ja im napríklad kládol a ktoré určite neboli jednoduché. Držím im palce, rovnako ako aj vám držím palce pri tej voľbe do Regulačnej rady, do tak dôležitého orgánu.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 11:51 - 11:53 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ja by som chcel reagovať na dve konkrétne veci, ktoré si spomenul vo svojom príspevku. Hovoril si tam o úplatkoch, ktoré môžu byť zaznamenané na kamerách, že toto by mala byť nejaká forma prevencie. Ale treba si uvedomiť, že naozaj táto kamera berie iba záznam obrazu, nie zvuku. To znamená, že z tohto pohľadu je ťažko vydedukovať, čo sa práve na tom mieste zrovna nachádza.
No a druhá vec, samozrejme, že ten pracovník si asi nebude takýto úplatok pýtať priamo pred kamerou. Čiže neviem si predstaviť, ako by takýto záznam mohol byť použitý alebo vysvetlený, že sa jednalo o takýto čin. No a druhá vec, hovoril si o tých nákladoch na kamery, že je tu tých 5- až 10-tisíc eur na to jedno pracovisko. Ale tiež si spomínal, že teda tento záznam je niekde prenášaný, a predpokladám, že aj uskladňovaný práve preto, aby mohol byť neskôr použitý v prípade pochybností. No a tuná vznikajú ďalšie náklady práve, práve predpokladám na strane štátu, ktoré musí zafinancovať do nejakého daňového úložiska. Možnože sa mýlim, lebo vidím, že krúžiš prstom. A budem rád, keď mi k tomu niečo viac povieš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.9.2019 11:35 - 11:36 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci a vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva finanční Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 11:01 - 11:01 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa pridám k tejto ekologickej vlne. Tak ako aj Miro spomenul, a jedná sa o šrotovanie týchto značiek alebo teda recyklácia, ktorá je pomerne náročná. Ale treba si uvedomiť, že aj tá samotná výroby stojí nemalé množstvo energie, pretože tieto sú vyrobené poväčšine zo zliatin ľahkých kovov a následne sú aj farbené. Čiže naozaj toto všetko vieme v rámci tohto procesu ušetriť. No a časť značiek je dokonca vyrobená zo zmesi polykarbonátov a polyesteru. No a s týmito naozaj nevieme nič urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 10:31 - 10:32 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Spravodajca áno. Tak si to skúsme teda zhrnúť. Ušetríme čas na staniciach technickej kontroly, kde naozaj je to niekedy veľmi, veľmi preplnené tými motoristami, ktorí tam čakajú v tej rade dlhej, čakačky máme aj na tie samotné úkony. Ušetríme peniaze. Miro hovoril o troch eurách. Tri eurá sa môže zdať málo, ale tri eurá k trom eurám, ono sa to naskladá.
A ešte by som dovolil si upriamiť pozornosť na jednu opäť tú istú okolnosť, ktorú som uviedol pri tom predošlom zákone a to je ekológia. Z čoho sú vyrobené tie maličké nálepky, no z fólie, z plastu. Z čoho je tá, to lepidlo, veď to je čistá chémia. Takže naozaj opäť síce maličký zásah, maličká záležitosť, ale jednoducho opäť sa bavíme v tomto prípade aj o tom, že tento návrh zákona má aj ekologický aspekt. Koniec koncov koľko razy sa mi stalo, ja som prišiel na tú stanicu technickej kontroly, zlepili mi to, chlapí to pokrčil, tak to hodil na zem. Čiže naozaj hľaďme, hľaďme troška aj na to životné prostredie ku ktorému aj tento zákon vie veľmi pozitívne, veľmi, troška prispieť tou svojou troškou. Opäť jednoduchá zmena, jednoduchý návrh zákona s ktorým by naozaj nikto nemal mať žiaden problém. Koniec koncov vidno to aj v tej rozprave, že nikto sa k tomu nevyjadruje, takže asi všetci s tým súhlasia. Tak ďakujem. Aha, ten zákon je zákon o objektívnej zodpovednosti, to, čo zabudol povedať.
Skryt prepis
 

19.9.2019 10:22 - 10:24 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, za mňa druhýkrát spravodajcovanie výborného návrhu, z pera Mira Ivana. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1571).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní, od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

19.9.2019 10:12 - 10:13 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Naozaj iba kratučko, ešte raz by som chcel poprosiť o podporu tohto zákona, pod ktorý by som sa sám veľmi rád podpísal, ale potom by to nemal kto spravodajcovať. Na druhej strane by som ešte možno, že vyzdvihol taký ten ekologický a sociálny aspekt samotného tohto návrhu zákona. Tak ako môj kolega Miro Ivan predtým spomenul, ku koncu roka potom už dochádza k tomu, že mnohí si nakupujú iba tie mesačné diaľničné nálepky, ale mnohí si ich ani nekúpia a radšej chodia po tých vedľajších cestách. Toto má samozrejme zvýšený nápor práve na tú ekológiu, pretože absolvujete omnoho dlhšiu cestu a produkujete viacej emisií, no a samozrejme chodíte cez tie sídla, sídla, kde to samotné škodí aj tým obyvateľom. Takže naozaj presuňme tých ľudí naspäť, na tie diaľnice. Dodržme, keď raz je tá diaľničná nálepka ročná, nech naozaj aj platí jeden rok. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1569.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Mám tu aj priestor na vlastnú úvahu spravodajcu. Ja si myslím, že naozaj toto je perfektný zákon, ktorý by pomohol mnohým motoristom a určite dáva aj logický zmysel, za chvíľku k tomu povie viacej aj môj kolega Miro Ivan.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, naozaj odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis