Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.5.2018 o 10:01 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.5.2018 10:01 - 10:09 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis

28.
Takže dobrý deň všetkým prajem. Nezvyknem sa vyjadrovať k školským zákonom, keďže mojou doménou je energetika, ale tento školský zákon sa týka aj mňa, pretože poznám tú problematiku experimentálneho overovania. V minulosti som predkladal jeden zákon, ktorý sa toho týkal, a to experimentálne overovanie tou druhou časťou tej predkladanej novely. Sám som mal záujem dať dieťa, moju dcéru do waldorfskej školy a jedna je v Bratislave, druhá je v Košiciach, no a práve vďaka prístupu ministerstva školstva žiadna iná ďalšia škola oficiálna fungujúca na tomto princípe na Slovensku nie je a tak sa nám to veľmi nepodarilo.
Pokiaľ viem tieto dve školy fungujú veľmi dobre a je tu aj záujem od ďalších rodičov, resp. detí byť v tomto systéme, ale nedá sa. Preto by som chcel upozorniť na to, že toto experimentálne overovanie, tak ako sa dnes má zaviesť do zákona, nie je podľa mňa dobré. A dokonca nielenže nie je dobré, ale je aj v rozpore s ústavou, konkrétne s čl. 2 ods. 3, podľa ktorého "nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá". Článok 3 ods. 1 písm. a) ústavy, podľa ktorého "povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach" a "pri zachovaní základných práv a slobôd v spojení so slobodou myslenia", čo je čl. 24, či vedeckého bádania, čl. 43.
Táto novela totižto zavádza taký zvláštny štatút, možnosť, kedy ministerstvo môže nútiť školy a garantov, aby robili experimenty, ktoré ale školy častokrát ani robiť nechcú. Je to konkrétne ten navrhovaný § 14 ods. 4 novely, kde ministerstvo školstva poverí uskutočňovaním experimentálneho overovania odborného garanta experimentálneho overovania a školu alebo školské zariadenie, v ktorej sa bude toto uskutočňovať. No ale otázka je, čo to vlastne je to poverenie? Pretože pre mňa je to taký zvláštny výraz. V texte to nie je podmienené ani súhlasom školy a z celej novely vyplýva skôr takéto mocenské rozhodovanie ministerstva školstva a nejaký ten partnerský prístup je tam absolútne vynechaný. Odsek 5 síce hovorí o dohode zriaďovateľ – škola – garant, ale toto už je dohoda medzi po-ve-re-ný-mi školami a garantami.
Ja som v minulosti dopytoval aj ministerstvo školstva podľa infozákona jednou otázkou zameranou práve už na uskutočnené a prebiehajúce experimentálne overovanie. Odpovedali mi, bol to vlastne taký zoznam tých experimentov alebo tých overovaní, ktoré sa uskutočnili, a keďže podľa vlastnosti toho dokumentu, ktorý visí aj na stránke Národnej rady, jeho autorom je práve pán Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl z ministerstva, tak vychádzam z toho, že aj práve tento dokument vznikol a bol pretláčaný práve zo strany ministerstva. Nie je to nič nevšedné, deje sa to tu v podstate bežne, len podľa mňa takáto rozsiahla novela by sa nemala diať poslaneckým zákonom, ale mala by prejsť riadne pripomienkovým konaním, tak ako je to v prípade iných.
Z tohto dôvodu si dovolím predložiť zopár ďalších otázok súvisiacich s experimentálnym overovaním a budem ich smerovať hlavne na ministerstvo školstva, ale teda teraz na moju kolegyňu, ktorá to predložila.
Takže chcel by som sa opýtať, prečo doposiaľ nie sú zverejnené výsledky úspešných aj neúspešných experimentálnych overovaní za účelom podnetov pre inováciu na školách? Ako zabezpečuje ministerstvo školstva, aby v praxi nedochádzalo k duplicitnému overovaniu tých istých vecí? Pretože toto sa deje, aj keď sa pozriete na ten zoznam. Odkiaľ sa školy môžu dozvedieť, že to, čo chcú overovať, už overené bolo, keď výsledky nielenže nie sú zverejnené, ale sú bez znalosti vecí zo strany ministerstva školstva uložené v archívoch?
Tých otázok je viacej, ja vám ich kľudne potom dám aj k dispozícii.
Prečo sa overujú školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl namiesto alternatívnych vzdelávacích programov, ktoré môžu byť použité ako školské vzdelávacie programy? A aká je efektivita vynaložených prostriedkov na experimentálne overovanie, ktorého výsledky môžu byť použité iba na jednu alebo dve školy, namiesto nejakého celoslovenského prenosu know-how? Toto je napríklad práve prípad toho Waldorfu.
Koľko zahraničných modelov ministerstvo školstva zamietla, alebo neodôvodnene zúžilo možnosť ich použitia napriek tomu, že v zahraničí sú bežne používané s výbornými výsledkami? Je tento postup ministerstva školstva v súlade s princípom integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike do európskeho vzdelávacieho priestoru? Ako chce ministerstvo školstva docieliť, aby experimentálne overovanie, direktívne nanútene zo strany ministerstva školstva, pretože toto je vyslovene v tom zákone spomenuté, školám, zriaďovateľom a gestorom bolo vykonané kvalitne? Veď my nemôžme niekomu niečo nanútiť a potom čakať, že naozaj oni k tomu budú pristupovať plne zodpovedne a budú sa snažiť, aby aj to overovanie prebehlo relevantne.
V koľkých prípadoch boli dôvodne spochybnené odborné závery gestorov alebo dôveryhodnosť zriaďovateľov v správnom rozhodnutí ministerstva školstva právoplatným rozhodnutím o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania, čo by vlastne aj mohlo odôvodniť práve túto predkladanú novelu?
V koľkých prípadoch rozhodlo ministerstvo školstva, dovolím si povedať a podčiarknuť nezákonne, o uplatnení experimentálnych overovaní listom bez bližšieho zdôvodnenia alebo správnym rozhodnutím bez zdôvodnenia alebo v rozpore s odborným zdôvodnením gestora? A aký bude postup ministerstva školstva pri náprave tohto stavu? A ako doposiaľ preukázalo ministerstvo školstva vzhľadom na predchádzajúce otázky svoju legitimitu, de facto mocensky ako jediný relevantný subjekt transparentne rozhodovať o vyhlásení riadenia hodnotení experimentov výlučne v prospech inovácií školstva na Slovensku?
Toto sú podľa mňa veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú tohto zákona a ktoré sa týkajú experimentálneho overovania a jeho budúcnosti na Slovensku vo všeobecnosti. Ja by som vás preto chcel poprosiť, aby sme si prešli, zodpovedali tieto otázky, nielen my tu v parlamente, ale na Slovensku je množstvo expertov, ktorí sa tejto problematike venujú. Tu totižto nejde o guličky. Tu ide o naše deti a kvalitu ich vzdelávania. To sú tí, ktorí tu raz po nás zasadnú do týchto lavíc, a podľa mňa mali by mať možnosť výberu vzdelania a hlavne možnosť kvalitného vzdelávania.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 12:23 - 12:25 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán minister, začnem od konca, teda tým "b-c-d", keď vravíte, že dnes tam nie je. Ale ja si myslím, že je, ale ja som to hovoril v tom svojom príhovore. My tam máme už zo strany Európskej únie schválené to, že sa ľudia môžu rekvalifikovať ešte pred tým, ako budú nezamestnaní. Prvá vec. Toto bolo schválené práve kvôli baníctvom a baníctvu. Na to to cielilo. Hovoríme o dobudovaní infraštruktúry a opäť tu je tá otázka tlaku. Keď my nedáme nejaký pevný termín, bude tam tlak na to, aby tá infraštruktúra bola čo najskorej dobudovaná? My sme prišli napríklad s návrhom takzvanou Jaguar expresu. To je nie kvôli Jaguaru, ale kvôli tomu, aby sa obojsmerne otvoril ten región, aby ľudia mohli ísť za zamestnaním do Nitry alebo z Nitry na tú Hornú Nitru, ale takisto kvôli turizmu. Potom tam pochopiteľne treba rýchlo dobudovať to napojenie na Trenčín. Ale opäť tlak je vždy tým najlepším hnacím motorom. Ja to poznám z vysokej školy, kedy som sa učil na skúšky večer pred skúškou a myslím si, že väčšina z nás takto vždycky postupovala, a bolo to, dovolím si povedať, najefektívnejšie, hej, lebo ten tlak tam bol. Keby som vedel, že tú skúšku mám o dva mesiace, tak na to kašlem.
Potom sú tam tí noví investori – Brose, príde tam VEGUM, Nestlé, však spomínal som ich. Prišiel tam, prišiel tam Jaguar, obrovské milióny sme koniec koncov aj do nich naliali. Čiže už tu máme "b-c". Potom spomínal som tú rekultiváciu. Baníci vytvárajú alebo sú povinní vytvárať fond na rekultiváciu, čiže oni s tou rekultiváciou a tým uplatnením tých zamestnancov môžu už byť teraz. Potom je tam to doťaženie. Čiže je to tam.
A prečo to, ten dvadsiaty tretí? No tak keď sa nám nepodarí do toho dvadsiateho tretieho, tak, preboha, neprenášajme to ešte aj po tom dvadsiatom treťom do tých cien elektriny. Tak nech si to zoberie štát na plecia a nech to ide trebárs zo štátneho rozpočtu, keď nebudeme mať nejakú inú možnosť, ale odbremeňme tých ľudí od tých 100 miliónov aspoň. Ľudí a podnikateľov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 12:13 - 12:15 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Renátka, ďakujem veľmi pekne. Toto ale nie je iba problematika Trenčianskeho samosprávneho kraja, je to v podstate problematika všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí sa skladajú na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Áno, dotkne sa to hlavne toho Trenčianskeho kraja, dotkne sa to aj baníkov, ja som sa to snažil aj v tom mojom príhovore takým nejakým spôsobom zdôrazniť, že my tu nejdeme bojovať proti baníkom, alebo rušiť banícke pracovné miesta. My im chceme dať príležitosť, šancu buď začať fungovať na trhovom princípe, alebo, naopak, vytvoriť tlak na to, aby tam dostali príležitosť aj iní investori, aby aj oni sami sa mohli konečne zamestnať za nejakých výhodnejších, najmä bezpečnejších podmienok niekde inde. Čiže naozaj tu nejdeme proti baníkom, ale častokrát aj v samotnom živote sa ukazuje, že práve aj ten časový tlak je takým tým dôležitým aspektom. A pokiaľ by sme to nechali, otvorili by sme to dvanáste ťažobné pole a necháme to bežať do roku 2020, bohvie čo sa stane. Ale dnes máme najnižšiu nezamestnanosť v regióne, 5 %, ekonomike sa darí, koniec koncov vieme podložiť aj číslami, tak prečo s tým naozaj nezačať teraz? A je tam dostatočný priestor, je tam 5 rokov na to, aby sme to dotiahli, vyriešili. A s tým útlmom alebo s tým koncom baníctva sa nezačne okamžite, pretože tam je rekultivácia, tam je doťaženie toho banského diela. A keď budú mať baníci inú príležitosť trhovú, tak nech sa páči, nech kľudne pokračujú. Takže toľko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 11:45 - 12:11 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem všetkým. Na úvod slová, ktoré pán minister odo mňa nepočuje asi veľmi často, ale dovolím si konštatovať, že tento zákon o energetike je dobrý. Je naozaj dobrý. Jedná sa síce o implementáciu európskych smerníc, ale je tam napríklad aj podpora elektromobility. (Reakcia predkladateľa.) Hrozí, ale nebojte sa, nebude to nič vážne. Je tam nefinančná podpora elektromobility formou odbúrania administratívnej záťaže a povinností. Naozaj nemusíme sa nič skladať. Je to návrh, ktorý sa oplatí podporiť.
Napriek tomu sme si dovolili s kolegami jeden pozmeňovák, pretože si myslím, že ten zákon by mohol byť ešte lepší. Nie, pritom to nie je nič nové. Tento pozmeňovací návrh sme ako poslanecký návrh zákona predkladali vo februári a avizoval som to v pondelok, že to príde.
O čo konkrétne ide? Ide o ukončenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia v roku 2023. A prečo to riešime v zákone o energetike? Pretože sa to týka toho zákona o energetike. Chceli sme to riešiť už minulý rok, keď bol zákon o regulácii sieťových odvetví. Bol to jeden z pozmeňovákov. Vtedy ste mi povedali, že to tu nepatrí, že to budeme riešiť potom, keď sa bude otvárať zákon o energetike. Teraz sa otvára. Nie je to tam a tak sme si povedali, že skúsime to. Ja som sa pýtal aj pána Ferencza na výbore. Vravel, že to riešite. Ja viem, že to riešite, a preto berte môj pozmeňovák možno ako jeden z návodov, ako sa dá táto problematika riešiť, ktorý buď podporte, môžte sa ním inšpirovať, ja som v tomto smere otvorený. Milerád prídem pobaviť sa o tom aj k vám na ministerstvo. A hovoríme o tom, že toto ukončenie by malo byť v roku 2023. To znamená máme dostatok priestoru stále na to, aby sa ten útlm ťažby, ak teda k nemu dôjde, pretože tie bane možno budú mať nejakého ekonomického odberateľa a poradia si ďalej aj bez nejakej podpory. Aj keď tá podpora nie je im, ale je slovenským elektrárňam a ony ju ďalej posúvajú za nákup uhlia a tým pádom budú fungovať ďalej na klasickej trhovej báze. Keď nie, tak mali by sme už dnes baviť o tom. A viem, že tá diskusia prebieha, veď máme tu platformu pre uhoľné regióny v transformácii. Tak otvorme tú diskusiu aj tuná na tej parlamentnej úrovni a pozrime sa na to, aké máme možnosti.
V podstate dnes sa to aj v tom regióne tak troška melie, pretože nebola schválená záväznosť zmien v územnom pláne na Trenčianskom samosprávnom kraji 10. 4., ktoré mali umožniť otvorenie nového ťažobného poľa. Konkrétne toho dvanásteho ťažobného poľa, a preto bane spustili petíciu. Je to petícia, ako aj pán riaditeľ sa vyjadril, za zachovanie zamestnanosti a sociálnych istôt tejto spoločnosti, ale ja pripomínam, že je to súkromná spoločnosť. Nebudem sa vyjadrovať k priebehu tej petície, ale skorej sa pozriem na tie požiadavky. Teda zamestnanosť a sociálne istoty, zachovanie baníctva. Strana SaS je naozaj tou poslednou stranou, ktorá by brojila proti podnikaniu či zamestnanosti. Ale, preboha, nech sa to deje na trhovom princípe! Nech to nie je na úkor tých spotrebiteľov! Ako keby už nebolo dosť, že dnes tu máme v cene elektriny podporu obnoviteľných zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla. Každý to má, hej, ale my máme okrem toho ešte aj uhlie, ktoré máme ako jediní. Rozdiel medzi podporou uhlia a teda obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanej výroby elektriny alebo tepla je hlavne v tom, že na tú technológiu, v tomto prípade túto technológiu zafinancovali tí súkromní investori a v podstate vytvoril im priestor na to štát, ktorý sa zaviazal voči Európskej únii, že budeme napĺňať nejaké kvóty, ale sám investovať nechcel, čo je pochopiteľné, lebo však prečo by mal štát investovať do oblasti energetiky, keď je na to dostatok priestoru na trhu. A toto je vlastne podpora technológie. Zatiaľ čo v prípade toho uhlia je to taká tá sociálna podpora tej zamestnanosti. Ale má to viacero "ale". Tá zamestnanosť je, žiaľ, umelá. To uhlie, tú elektrinu reálne nepotrebujeme a má to aj nejaké tie negatívne dopady na životné prostredie alebo aj na zdravie obyvateľov. K tomu sa za chvíľku ešte dostanem.
Čo sa týka tých OZT-ov. Koľko to máme, 300 miliónov alebo 400 miliónov eur ročne? Proste nie je to malá suma. Sú to inovatívne technológie. Chvalabohu, vypadnú nám z toho systému. Začnú vypadávať niekedy v roku 2015. Respektíve niektoré by mali začať vypadávať už teraz. To sú hlavne tie kombinované výroby elektriny a tepla. Ale vieme, že teda v tom 2027 cca už túto záťaž tam mať nebudeme. Ja sám som zelený, podporujem inovatívne technológie. Študoval som túto oblasť, podnikal som v tejto oblasti. Som predseda komisie pre technologický rozvoj a inovácie, ale si myslím, že tieto technológie tak isto už do budúcnosti nepotrebujú žiadnu podporu. A koniec koncov ako áno, niektoré. Ale viete riešime, riešime inovatívne technológie, ktoré bez tej podpory za pár rokov budú fungovať bez problému. Zatiaľ čo to uhlie nie je nejakým spôsobom inovatívne a stále je na to odkázané. A možnože by aj fungovalo bez tej podpory, ale to by nemohlo byť hlboňovou ťažbou, ktorá je trikrát drahšia ako povrchová. No a podobné veci, čo sa na to nabaľujú. Takisto ako strana SaS, my máme v programe napríklad podporu tých obnoviteľných zdrojov alebo inovatívnych technológii, ale bez nejakého priameho vplyvu, či už na štátny rozpočet alebo na ceny energií.
A, pán minister, vy máte takéto jedno riešenie v novele zákona o OZT-och, ktorú pripravujete. Čiže nejaké tie prieniky naozaj tam existujú, klobúk dolu. Niektoré tie ustanovenia, ale však o tom sa budeme baviť neskôr, síce nie sú také dobré, ale okej. Takže v súvislosti s tým pálením uhlia na tej hornej Nitre je otvorených viacero otázok, ktoré ho diskvalifikujú, a preto si myslím, že akákoľvek podpora by mala byť ukončená a to najneskôr práve v tom roku 2023. Jedno z nich je napríklad to, že táto životnosť elektrárne sa končí v roku 2021 alebo v roku 2023. Potvrdili to posledne aj Slovenské elektrárne, myslím, že včera. No a potom je otázka, či naozaj sa nájde ešte nejaká iná elektráreň, ktorá bude ochotná toto uhlie spaľovať. Ak áno, ak to bude na trhovom princípe, ak budú splnené všetky normy, požiadavky, emisné normy, nech sa páči, trhový princíp zachovaný, poďme ďalej.
Potom je tu ale napríklad aj ten náš zdravotný aspekt. V okrese Prievidza v porovnaní s celoslovenským priemerom máme o 20 % vyšší výskyt onkologických ochorení. Nemusí to byť pochopiteľne iba z pálenia uhlia, máme tam aj (pozn. red.: nezrozumiteľne vyslovené), máme tam aj iné spoločnosti, ale proste je tam aj táto elektráreň. Keď si pozrieme v tom 2016., keď bol spustený tretí blok tejto elektrárne, ktorý už mal byť dávno odstavený, tak zrazu siričitany vyskočili, táto elektráreň bola tým najväčším znečisťovateľom toho prostredia v oblasti tých siričitanov napriek tomu, že bežali iba dva mesiace. No a potom teda ak bude táto výroba elektriny z domáceho uhlia voči iným zdrojom, lebo však dnes sa bavíme o tom, že by mohli by ich nahradiť paroplynky, neefektívna a neekologická, tak potom je naozaj otázka, aký zdroj by to mohol nahradiť.
Dnes rieši otázku podpory výroby elektriny z domáceho uhlia aj Európska komisia, tu ešte stále nemáme nejaké finálne rozhodnutie. Preto je otázka, či naozaj nepočkať na to rozhodnutie, práve aj na tú Európsku komisiu, pretože ja si myslím, že toto by nám mohlo v mnohom napomôcť. A ak zabetónujeme baníctvo na tej Hornej Nitre, čo bude aj s tým pilotným projektom platformy pre transformáciu uhoľných regiónov, ktorý beží. A Horná Nitra bola vybraná ako jeden z troch, to znamená, už sú tam, neviem, či aj nejaké konkrétne finančné prostriedky alokované, ale veľa sa okolo toho hovorí. Hovorí sa o rôznych inováciách, hovorí sa o tom, žeby tam mohlo byť nejaké testovacie centrum. Proste aj samotné, aj samotné Hornonitrianske bane majú obrovské množstvo riešení. Však oni tam majú opravovne, oni už dneska chovajú sumčekov, rajčiny, majú aj iné aktivity. Dobre, to nezamestná 3 400 ľudí, ale súčasne tam prichádzajú noví investori. Prichádza nám tam Jaguar, ktorý je neďaleko odtiaľ, stačí len posilniť nejaké to spojenie, máme tam iných subdodávateľov pre túto spoločnosť. Nebudem menovať. Ale tak dobre, však prečo nie? Máme tam aj spoločnosti ako Nestlé, Velux, Vegum, proste tých investorov, ktorí majú záujem napríklad aj o týchto baníkov, pretože tí baníci sú veľmi šikovní ľudia a dokážu tvrdo makať, tí sú tam už dnes.
A našou úlohou je naozaj dať im priestor, aby sa uplatnili aj v iných odvetviach, ako je niečo, na čo síce boli roky zvyknutí, ale to nové pracovné prostredie bude pre nich výhodnejšie, zdravšie a možnože aj lepšie zaplatené, to dnes nevieme povedať.
No a potom je tu aj to, že to nové ťažobné pole, ktorého, ktoré je predmetom aj tej petície, je v procese posudzovania vplyvu na životné prostredie. Takže ešte to nebolo ani posúdené na životnom prostredí a my už tu ideme robiť nejaké zmeny v územnom pláne, resp. ony už boli urobené a nebola schválená ich záväznosť. No a potom sú tu Kúpele Bojnice. Máme tu stranu SNS, ktorá veľmi bojuje za kúpeľníctvo, a práve tá ťažba môže aj tieto bojnické kúpele ohroziť. Jedna z tých variant totižto počítala s tým, že nové ťažobné pole bude zasahovať do druhého ochranného pásma týchto kúpeľov. A keď si prečítate to rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým sa vyhlasujú tieto ochranné pásma, tak tam je napísané, že povoľuje sa nejaká tá banícka činnosť v tom druhom ochrannom pásme, ale musí to byť mimo tých zvodnených súvrství. A oni aj definujú, ktoré to sú, a naozaj baníci chcú ísť do iných. Ale viete, ja som vyštudovaný geológ, aj keď teda veľmi krátko som pracoval v tejto oblasti, ale veľmi dobre viem, aj keď sme chodili na terény, robili sme mapy, robili sme aj napríklad geofyziku, tá geológia nie je absolútne exaktná. Ona aj tá geofyzika vám ukáže, že tak tu máte nejaký, nejaké zvodnené súvrstvie, tu máte nejaké rozhrania, urobíte vrty, ale nikdy to nemáte úplne presne dané a neviete, kedy sa vám tá voda, nedajbože, vyleje do toho, do toho podzemia. Vytopíme bane, spôsobíme zánik tejto spoločnosti, možnože sa nám tam, nedajbože, utopia nejakí baníci a ešte k tomu si vypustíme aj bojnické kúpele. Takže toto, toto by bolo veľmi nebezpečné. Boli tam rôzne hydrogeologické štúdie, ktoré dokazovali, že to môže mať vplyv na Kúpele Bojnice, keď si to objednali Kúpele Bojnice, a boli tam štúdie, ktoré dokazovali, že nebudú mať žiaden vplyv, keď si to objednali Hornonitrianske bane.
No a potom veľmi dôležitá vec, dnes máme nezamestnanosť v okrese Prievidza na úrovni piatich percent. Ako som už spomenul, noví investori majú záujem o príchod do tohto regiónu, subdodávatelia rôzni aj pre ten Jaguar. Nie je toto ten najvhodnejší čas práve na to, aby sme začali s nejakým útlmom toho baníctva a poskytli tým baníkom aj nejakú tú alternatívu?
Hovoril som o tom, že tá spoločnosť Hornonitrianske bane má aj iné podnikateľské aktivity, ktoré fungujú bez dotácie. Alebo teda tie dotácie boli iba, povedzme, poskytnuté na nejaký ten rozbeh. Čiže prečo sa napríklad nesústredia aj na to preškoľovanie a presun baníkov na iné pozície? Dokonca Európska komisia v rámci jedného operačného programu rozhodla, že na preškolenie baníkov im dokážu poskytnúť financie ešte pred tým, ako sú nezamestnaní. To znamená, ešte pred tým prepustením, jednoducho iba nech kľudne pracujú pre tie bane, ale súčasne už môžu čerpať, niekto, oni sami financie na ich preškolenie. Alebo ten, kto bude robiť to preškolenie.
No a druhá vec alebo teda taká tá posledná, taký ten jeden z desiatich bodov, v tých baniach dnes nemajú nejakých nových zamestnancov, ktorí by sa tam hlásili a prichádzali. To učňovské školstvo, ktoré dnes ideme síce oživovať a presadzovať, v prípade baníctva na tej Hornej Nitre skončilo. Svojím spôsobom bohužiaľ, lebo však máme tu aj iné bane, ktoré dokážu fungovať na trhovom princípe, ale už tu nie je žiaden záujem práve o tú prácu v tom uhoľnom priemysle. Samotné bane dnes zamestnávajú aj cudzích štátnych príslušníkov, sú to hlavne Rumuni, Srbi a Ukrajinci, poviem aj, ale je ich iba 82 z celkového množstva 3 400 zamestnancov, resp. baníkov, ktorých je asi tisícka. Vo výročnej správe sa hovorí o 1 100, o 1 800, keď to preberieme, tých 1 800, tak je to asi 5 % z tých zamestnancov. Mnohí z nich sú už aj tí kmeňoví zamestnanci, čiže sú tam už dlhodobo, ale predsa len nie sú to naši domáci. A naozaj tí domáci sa do tej práce nehrnú.
A ešte niečo dôležité, aktuálna vec. Do medzirezortného pripomienkového konania bol dodaný materiál Návrh Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030, je to nelegislatívny materiál zo strany úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. No a na strane 15, kapitola 2.2., je to nová vec, ja som sa o tom dozvedel až dnes, tá je venovaná energetike. Spomenutá je tu dostavba Mochoviec 3., 4., výstavba nového zdroja, aj keď teda neviem, či my budeme potrebovať nový zdroj, ale dobre, môžme to, môžme sa nad tým minimálne zamyslieť. No a okrem toho je tu jednoznačný návrh na utlmenie uhoľných elektrární a baní ako nástroj na zníženie emisií CO2z výroby energií a preferencia plynových elektrární s regulačnou schopnosťou. Takže o tomto sa píše už aj napríklad v rámci tohto materiálu.
No a keď sa bavíme, ešte možnože z toho finančného hľadiska o tých 100 miliónoch, ktoré dnes prispievame na výrobu elektriny z domáceho uhlia, ktoré dostanú Slovenské elektrárne, potom to posunú baniam, aby za to zafinancovali tú ťažbu, baníci z toho dostanú tretinu, no a zvyšok je na tú prevádzku, ako som povedal, predraženú, pretože sa jedná o hlbinnú ťažbu, nie uhoľnú. Tu to nekončí, tie výdavky sú tam aj ďalšie. Inštitút environmentálnej politiky, ktorý pôsobí na ministerstve životného prostredia, odhadol dopady spaľovania uhlia na Slovensku na 500 miliónov eur, dopady na životné prostredie, na zdravie. Je to správa za rok 2016, kedy tam bol napríklad aj ten tretí blok. Ale aj tak, proste sú to naozaj nemalé prostriedky, ktoré nám v tejto súvislosti hrozia.
Preto predkladáme tento návrh, krátko možno k tým odôvodneniam a potom by som prečítal aj samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Takže navrhujeme vypustenie tých ustanovení zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré oprávňujú ministerstvo vydať rozhodnutie vo všeobecnom hospodárskom záujme a uložiť účastníkom trhu s elektrinou povinnosti zabezpečiť využitie domáceho uhlia pri výrobe elektriny, prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z domáceho uhlia a poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a na poskytovanie systémových služieb v zariadeniach na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Toto si vieme zabezpečiť aj lacnejšie, či už na trhu alebo z iných elektrární.
No a tak isto hovoríme o tom v prechodných ustanoveniach, že dnes máme vydané nejaké to nariadenie, ktoré trvá do roku 2030 momentálne, a toto navrhujeme, aby bolo ukončené najneskôr 31. decembra 2023. Takže nechceme to urobiť dnes alebo s účinnosťou toho zákona od 1. 6., pardon, 1. 7., ako je celý zákon o energetike, ale toto by bolo až od toho roku 2023.
No a potom, keďže tieto ustanovenia podpory výroby elektriny z domáceho uhlia sa neriešia iba v zákone o energetike, ale aj v zákone o regulácii, tak aj v zákone o regulácii. Vzhľadom na navrhované zmeny sa navrhuje zrušenie tých ustanovení v tomto zákone, ktoré súvisia s cenovou reguláciou elektriny, výroby elektriny z domáceho uhlia a cenovej regulácie taríf súvisiacich s úhradou pomernej časti nákladov na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme. Potom sú tam body 3 až 7, ktoré majú iba legislatívno-technický charakter.
Toľko moje odôvodnenie môjho pozmeňovacieho návrhu a teraz by som teda poprosil, aby som mohol prečítať ten samotný pozmeňujúci návrh. To som 30 minút rozprával? Nie, 20. Pánabeka, ja som ukecaný. Dobre. Takže pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka, Anny Zemanovej a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867).
1. V čl. I sa za bod 16 vkladajú nové body 17 až 20, ktoré znejú:
"17. V § 24 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia".
18. V § 24 ods. 1 písm. c) znie:
"c) využitie obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby pri výrobe elektriny,".
19. V § 24 ods. 3 písm. b) znie:
"b) využitie obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby pri výrobe elektriny,".
20. V § 24 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 17 až 20 nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do čl. II upravujúceho účinnosť.
2. V čl. I sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:
"27. V § 33 odsek 3 znie:
"(3) Výrobca elektriny môže požadovať od dispečingu prednostné zapojenie zariadení na výrobu elektriny, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov a kombinovanou výrobou.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do čl. II upravujúceho účinnosť.
3. V čl. I sa za bod 27 vkladá nový bod 28, ktorý znie:
"28. V § 34 ods. 2 písm. g) znie:
"g) nakupovať vo všeobecnom hospodárskom záujme elektrinu vyrobenú na vymedzenom území z obnoviteľných zdrojov energie a zo zdrojov kombinovanej výroby,".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do čl. II upravujúceho účinnosť.
4. V čl. I sa za bod 29 vkladá nový bod 30, ktorý znie:
"30. Paragraf 38 sa vypúšťa.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do čl. II upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie som už odôvodnil, takže to čítať nebudem.
5. V čl. I sa bod 71 znie:
" 71. Za § 96d sa vkladajú § 96e a § 96f, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
"§ 96e
Odberateľ elektriny, ktorý má do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, je povinný oznámiť túto skutočnosť spolu s informáciou o celkovom inštalovanom výkone nabíjacej stanice a mieste jej umiestnenia príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do 1. augusta 2018.
§ 96f
Rozhodnutia ministerstva vo všeobecnom hospodárskom záujme o uložení povinností zabezpečiť využitie domáceho uhlia pri výrobe elektriny, prednostný prístup, pripojenie, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z domáceho uhlia a poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a na poskytovanie systémových služieb v zariadeniach na výrobu elektriny z domáceho uhlia vydané podľa zákona účinného do 30. júna 2018 zostávajú v platnosti najdlhšie do 31. decembra 2023.".".
6. Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"ČIánok II
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z. a zákona č. 164/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).
2. V § 12 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d).
3. V § 14 ods. 3 sa slová "podľa § 11 ods. 1 písm. d), § 11 ods. 1 písm. e)" nahrádzajú slovami "podľa § 11 ods. 1 písm. c), § 11 ods. 1 písm. d)".
4. V § 14 ods. 5 písm. b) sa slová "písm. a) až d)" nahrádzajú slovami "písm. a) až c)".
5. V § 14 ods. 5 písm. c) sa slová "§ 11 ods. 1 písm. e)" nahrádzajú slovami "§ 11 ods. 1 písm. d)".
6. V § 14 ods. 5 písm. d) sa slová "§ 11 ods. 1 písm. e) pre miestne distribučné sústavy a § 11 ods. 1 písm. f) a j)" nahrádzajú slovami "§ 11 ods. 1 písm. d) pre miestne distribučné sústavy a § 11 ods. 1 písm. e) a i)".
7. V § 14 odsek 10 znie:
"(10) Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), c), e), f), g), h) a i), ods. 2 a ods. 4 písm. g) až i) a do 60 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) a ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a) až f).".
8. Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 45c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1) Cenová regulácia výroby elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, sa vykonáva podľa zákona účinného do 30.júna 2018 najdlhšie do 31. decembra 2023.
(2) Cenová regulácia taríf súvisiacich s úhradou pomernej časti nákladov na plnenie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme sa vykonáva podľa zákona účinného do 30. júna 2018 najdlhšie do 31. decembra 2023.".".
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Vzhľadom na doplnenie článku sa primerane upraví názov zákona.
Toľko náš pozmeňujúci návrh, ktorý ale nie je nový, pretože už bol v pléne prerokovaný ako poslanecký zákon vo februári. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pochopenie a poprosím o podporu a ak nie podporu, tak možno aspoň o inšpiráciu a diskusiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 16:46 - 16:47 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Simona, ja, naopak, oceňujem toto tvoje vystúpenie a tiež by som sa chcel vyjadriť práve k tomu istanbulskému protokolu, ktorý si tu spomenula. V programovom vyhlásení vlády o ňom nie je ani zmienka, preto vítam informáciu, keď si hovorila, že aj Gábor Gál sa vyjadril, že bude určite ešte témou rokovaní tejto novej vlády. Vieme, ako v minulosti bol postoj tej vlády predošlej, to znamená, Andrej Danko ten istanbulský protokol zásadne odmietal. Mali sme tu pani Žitňanskú, ktorá ho chcela predložiť na rokovanie vlády, ale vzhľadom k takým tým rozporuplným postojom to nakoniec neurobila. No a mali sme tu práve Roberta Fica, ktorý takisto istanbulský protokol odmietol.
A ja si myslím, že práve tento istanbulský protokol môže byť pre pána Pellegriniho testom, či je tou bábkou v rukách Roberta Fica, alebo nie je. Či ho podporí, alebo či bude pokračovať naozaj v tej politike toho strkania tej hlavy do piesku pred tak vážnou témou, ako práve tento istanbulský protokol otvára.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 16:28 - 16:29 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Gábor, hovoril si o europoslancoch, ktorí by podľa tejto vlády alebo konkrétne podľa Roberta Fica mali žrať seno. Ale vieme, ako dopadla aj tá delegácia poslancov Európskeho parlamentu, ktorá vydala 39-stranovú správu.
Ale toto nie je jediné, kde nás Európa pozoruje, sleduje. Asi pred mesiacom vyšla správa o Slovensku za rok 2017, je to vlastne správa na tento rok. A možnože je tam tiež jedna veľmi zaujímavá zmienka práve o tom, ako na Slovensku bojujeme s korupciou. Lebo aj tú si spomínal, lebo aj táto sa veľmi úzko týka tejto vlády.
A dovolím si zacitovať z tých odporúčaní alebo z toho hodnotenia, o ktorom sa v tejto správe píše: „Posilniť boj proti korupcii dôraznejším presadzovaním platných právnych predpisov a vyhodnotenie. Žiadny pokrok, nedošlo k žiadnemu zvýšeniu štatistík o počte odsúdení, prípadne korupcie zahŕňajúce politicky exponované osoby, resp. veľké verejné aktíva ešte neboli náležite prešetrené. Na úrovni prokuratúry, konkrétne na špeciálnej prokuratúre došlo k zníženiu dostupných ľudských zdrojov určených na prípady korupcie.“
Takže, chvalabohu, tá Európska komisia, tá Európska únia na nás hľadí a ja si myslím, že môžme z ich strany očakávať aj do budúcnosti pomoc a podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2018 15:33 - 15:42 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pekný deň prajem, všetkým, ktorí ešte ostali v tejto sále. Dobrý deň.
Dovolím si začať slovami, ktoré dnes použil aj môj kolega Ondrej Dostál, a to citáciou jednej krátkej, alebo časti z vety, v ktorej sa priamo v programovom vyhlásení vlády hovorí o vláde kontinuity. Touto vládou by mala byť práve tá nastupujúca vláda, ktorej by sme dnes mali vyjadriť dôveru a schváliť jej programové vyhlásenie vlády.
Ja sa pýtam, či toto programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa hovorí o tejto vláde kontinuity, je tým, čo myslel pán prezident pod pojmom rekonštrukcia, a či si naozaj naši koaliční kolegovia myslia, že to je to, čo ľudia očakávali, keď stáli na námestiach. Ja si myslím, že nie. Asi to dáme dnes minimálne za opozíciu aj jasne najavo.
Čo sa týka zvyšku programového vyhlásenia vlády, tak rovnako ako práve táto vláda kontinuity jedná sa o veľmi jednoduchý úkon copy-paste. Takisto to tu už bolo viackrát povedané. Ale uvedomujeme si, že pokiaľ by takéto niečo urobil napríklad študent vysokej školy v prípade diplomovej práce alebo kľudne bakalárskej práce, dávno by zo školy bol vyhodený. A tu sa bavíme o programovom vyhlásení vlády, ktoré je podľa mňa omnoho zásadnejším a dôležitejším dokumentom ako diplomová práca, minimálne, čo sa spoločnosti, slovenskej spoločnosti týka, a nikto, teda okrem opozície, okrem tej spoločnosti tých ľudí, ktorí stoja vonku, tak minimálne nikto z tej koalície sa tým nejak výraznejšie nezaoberá.
Nejaké tie konkrétnosti už spomínali aj kolegovia, zatiaľ iba opoziční, ako pozerám na tú tabuľu, tak tí koaliční sa ani vystúpiť nechystajú. Možnože sa to zmení ešte v tej ústnej časti, uvidíme.
No ale pozrime sa teda, čo s týmto programovým vyhlásením vlády urobili tí, ktorí mali plné ústa ústavnosti. Čo urobili so základným dokumentom, na ktorom by mali stáť práve tie ciele, vízie, od ktorých sa bude odvíjať práve to, čo sa bude diať so Slovenskom ďalej. Dovolím si povedať, že z môjho pohľadu vyššia miera neúcty, ako ukázala táto staronová vláda, hádam ani neexistuje.
Skúsim jeden citát, ktorý povedal Peter Pellegrini práve na margo toho, keď mu bolo vyčítané to, že sa jedná iba o prekopírované staré vyhlásenie, keď povedal: „Táto vláda musí začať pracovať okamžite. Nemá čas zaoberať sa sama sebou alebo prerábať nejaké dokumenty.“ Skúsim to pretlmočiť do takej tej inej reči. V podstate tým povedal, že programové vyhlásenie nemá ani hodnotu toho papiera, na ktorom je vytlačené.
Ja si myslím, že možno radšej ste ho mali vytlačiť na iný papier, ktorý ľudia každodenne používajú, a rozdávať ho priamo na námestiach, aby s ním urobili presne to isté, čo ste urobili vy s ich požiadavkami.
Ja sa pýtam, naozaj je toto to, čím chce nová, táto nová vláda upokojiť tú situáciu v spoločnosti? Čím sa chce odlíšiť od tej predchádzajúcej?
Pán Pellegrini vo svojom úvodom slove povedal aj to, že Robert Fico zanechal v slovenskej politike výraznú stopu ako nikto predtým. Ja s tým súhlasím, ale dovolím si povedať, že toto nie je stopa, toto je jeden hlboký kráter. A tým, že toto programové vyhlásenie vlády bolo iba prekopírované, tak tento kráter, ktorý tu ostal po Robertovi Ficovi, sa iba prehĺbil.
Aj toto je dôvod, prečo ja a asi ani žiaden z mojich opozičných kolegov vám nebudeme môcť dnes toto programové vyhlásenie schváliť a vyjadriť podporu.
Ak by sa jednalo o zákon, tak asi by ho už dávno niekto z mojich kolegov vrátil predkladateľovi na dopracovanie. Tým, že je to programové vyhlásenie vlády, tak môžme sa zmôcť aspoň na tú kritiku, ktorú tu takto verejne deklarujeme a zrejme budeme deklarovať minimálne do polnoci. Osobne sa venujem energetike. Vždy vystupujem k energetickým zákonom a asi by som mal povedať aj nejaké konkrétne výhrady, ktoré mám voči tej časti energetiky práve v tomto programovom vyhlásení vlády. Ale priznám sa, keď som si porovnával toto programové vyhlásenie vlády s tým, ktoré sme tu mali pred dvomi rokmi, tak práve v tej časti energetiky sa nezmenilo ani jedno jediné slovo, ani jedna jediná čiarka.
Keď vystupoval pán minister Žiga u nás na výbore, tak pomerne obšírne opísal plány, ktoré má na najbližšie mesiace práve so zákonmi, ktoré sa týkajú energetiky, či už je to zákon o podpore obnoviteľných zdrojov alebo či už je to zákon o energetike. Ale paradoxne nič z toho som v tomto programovom vyhlásení vlády následne nenašiel. Takže veľmi rád s ním budem diskutovať na túto tému, ale až potom, keď prídu tie konkrétne zákony a práve v rozprave k týmto jednotlivým zákonom.
Napriek tomu v programovom vyhlásení vlády v časti energetika je jedna vec, ktorá ma mimoriadne potešila. Dovolím si teraz zacitovať: „Vláda považuje dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií za dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a jednej z dôležitých nástrojov podporujúcich udržateľný rozvoj hospodárstva, konkurencieschopnosť priemyslu a kvalitný život domácností. Z uvedených dôvodov bude vláda v súlade s právom Európskej únie a Slovenskej republiky vytvárať podmienky pre nezávislosť regulačného úradu pri plnení jeho úloh.“
No, áno, je to to isté, čo už sa nachádzalo v tom programovom vyhlásení v roku 2016, ale predsa len odvtedy sme tu mali v zákone o regulácii jednu pomerne výraznú zmenu, ktorú sme aj tu v parlamente, ale aj v médiách veľmi ostro kritizovali. A nastal tým jeden zaujímavý paradox. Ja dúfam, že pokiaľ sa bude aj do budúcnosti uplatňovať práve táto časť toho programu, takže dôjde reálne k vytvoreniu nezávislého regulačného úradu.
A ja, vychádzajúc z tohto, môžem konštatovať a možnože z tohto miesta aj poďakovať pánovi ministrovi, že si zobral tú kritiku, ktorú sme tu ako opozícia práve na túto tému dávali, že sa bude v tejto oblasti snažiť zjednať nápravu. Alebo čo by mohlo byť ešte lepšie, dočkáme sa ďalšieho nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, keďže ten bývalý, všetci veľmi dobre vieme, bol to bývalý minister hospodárstva a potom minister pôdohospodárstva, poslanec, všetko za stranu SMER, práve na tomto poste dnes vykonáva naozaj iba tú funkciu capa, ktorý sa nejakým nedopatrením stal záhradníkom.
Možno iba na okraj, ide o toho istého nominanta, o toho istého človeka, o ktorom písal aj Ján Kuciak v článku s názvom „Firmy okolo Bödöra súťažili samy so sebou u Žigu a Jahnátka“. Ján Kuciak v tomto článku písal aj o firme BEST STAV, ktorá bola blízko Bödörovcom a získala zákazky v konkurencii navzájom prepojených firiem, ktoré sa pritom opakovali viackrát. Podľa zistení Aktualít táto firma štyrikrát uspela napríklad vo verejných obstarávaniach Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý spadá pod ministerstvo životného prostredia, ktoré vtedy riadil práve pán Peter Žiga.
Ale poďme späť k energetike, resp. k tomu, čo tá stať a to, čo sa tu dialo, pripomína alebo pripodobňuje v tom programovom vyhlásení vlády. Možno si spomeniete, je tomu presne rok, čo sme riešili kauzu vysokých cien energií. Práve túto kauzu vtedy spôsobili dlhodobé zásahy do nezávislosti regulácie. Následne došlo k scenáru, ktorý neskôr aj pán Robert Fico veľmi trefne popísal slovami: „Keď prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, nie postele.“ Práve tie dievčatá sa vymenili aj na tom Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, postele sa oprášili, ale nedošlo k žiadnemu riešeniu príčiny.
A toto, presne toto sa deje dnes aj v prípade programového vyhlásenia vlády. Takzvaná rekonštrukcia, a zdôrazňujem to slovíčko takzvaná rekonštrukcia, vlády je namiesto riešenia súčasných problémov iba ich betónovaním a ten kráter, čo tu zanechal Robert Fico, je, ako som povedal aj na úvod, iba jeho ďalším prehlbovaním. Dolu na dne tohto krátera hrá Robert Fico bábkové divadlo s Petrom Pellegrinim, ale na toto divadlo ľudia už nie sú naozaj vôbec zvedaví a prídu to povedať aj dnes pred budovu parlamentu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2018 17:51 - 18:07 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Takže ešte stále dobrý deň. K tomuto zákonu, ktorý predkladáme, ako už aj Janka povedala, ako druhý v tom balíčku z tých opatrení, chceme naozaj zaviesť takú tú transparentnú, transparentnú reguláciu, aby tí ľudia v konečnom dôsledku pochopili, čo tá regulácia je, a aby aj nejakým spôsobom konečne videli, za čo vlastne v tých cenách energií platia.
Ten prvý návrh, ktorá sme, o ktorom sme dneska hlasovali, bohužiaľ, neprešiel, to bolo to zrušenie nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme, ale verím, že teda týmto dňom, kedy sa budeme takýmito návrhmi zaoberať, určite nie je koniec. A avizujeme aj tretí návrh, s ktorým prídeme na tú najbližšiu schôdzu.
Ale aby to nebolo iba o nejakých, o nejakých imaginárnych veciach, ja sa vás opýtam, viem, že toto neni diskusný krúžok, preto mi stačí, keď iba zdvihnete ruku, koľkí z vás vedia, koľko platia ročne za elektrinu. Máte aspoň prehľad plus-mínus 10 eur? Výborne. Jedna ruka hore. No, je to dosť, dosť bieda. Dvaja, dobre. Koľkí z vás vedia, čo v tejto elektrine platia? Väčšinou... Áno, výborne, jedna ruka hore. Tak aspoň niekto. Pán Danko nevie, nevadí, vysvetlím.
Keby som ja dneska mohol použiť nejaké tie pomôcky, tak tu mám taký koláčový graf, lebo nie je to žiadna veda, a pomôžem si teda tými číslami, ktoré sú dneska verejne dostupné. Takže v tej cene elektriny v prvom rade platíme za tú komoditu, hej, tú elektrinu, ktorá, keď strčíme prst do zástrčky, tak nás potrasie. Neskúšajte to radšej doma, to vám iba hovorím, že naozaj potrasie.
Táto elektrina, ktorá vás potrasie, tak táto z celej tej ceny, dneska sa bavíme možnože o 150 eurách, 160 eurách za MWh, tvorí iba 29 %. Prosím pekne, 29 %. To znamená, naozaj iba nejakú tú tretinu, menej ako jednu tretinu. Samozrejme, záleží to od toho, akú máte sadzbu, aký máte veľký odber, či sa nachádzate na západe, v strede, východe, či máte nejakého alternatívneho odberateľa, ale bavíme sa o menej ako jednej tretine. Ono to svojím spôsobom je spôsobené aj tým, že tie ceny elektriny, ktoré sa obchodujú na trhu sú dlhodobo nízke, ale postupne začínajú klesať, pardon, klesať, stúpať. Dúfam, že nebudú stúpať nejak veľmi, ale teda dneska sme na trhu kdesi okolo 40 eur za MWh.
Potom tam máme tarifu za prevádzku systému. To sú všetky tie služby, o ktorých sme dneska hovorili aj pri tom zákone o uhlí. Uhlie, obnoviteľné zdroje, kombinovaná výroba elektriny a tepla, prosím pekne, toto všetko sme si vymysleli my, resp. my nie, ja som tu vtedy nebol. Zaviedlo sa to uhlie v 2005., podpora OZE-tom a KVET-u sa zaviedla v 2009., zaviedol to vtedy pán Jahnátek, resp. vtedy šéfoval ministerstvu hospodárstva, ktoré to malo pod palcom. Dneska paradoxne sedí na tom úrade, ktorý rozhoduje aj o tej cenovej regulácii práve pre takéto subjekty, ktoré novovznikajú.
Tak, prosím pekne, táto tarifa, ktorá je čisto čiste politickým rozhodnutím, tak táto z ceny elektriny tvorí 21 %, viac ako jednu pätinu. No a potom tam máme tarifu za systémové služby, to sú rôzne služby na údržbu toho systému, to je 6 % straty pri distribúcii - aj na toto platíme, to neni v žiadnej inej kategórii, to je 4 %. A potom tam máme ešte odvod do Národného jadrového fondu. Tiež taký slovenský unikát, ktorý by ste inde vo svete veľmi ťažko hľadali, ale je to tak, jednoducho my tu máme nejaký historický dlh, ktorý vznikol práve kvôli tomu, že sme tu postavili napríklad tie Bohunice, potom to bolo celé sprivatizované no a v konečnom dôsledku oni si vtedy neodkladali na likvidáciu tej jadrovej elektrárne, no tak teraz sa im na to skladáme my všetci.
A teraz tá najväčšia položka, ktorej sa chceme dneska dotknúť, to je tá distribúcia. Tak, prosím pekne, tá tvorí 37 %, resp. viac ako jednu tretinu z tejto ceny. A to je presne to, čo dnes nikto nevie, za čo vlastne platí. Respektíve vieme, lebo však tieto ceny, alebo teda tie položky sú uvedené vo vyhláške o cenovej regulácii, ktoré, ktorú vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ale, bohužiaľ, táto cenotvorba v energetike práve v tých odvetviach tých prirodzených monopolov, tak to je dneska taký, taký, taká, taká veľká hmla, absolútne netransparentná záležitosť. No a k nejakému zlepšeniu tejto situácie žiadnym spôsobom neprispel ani už pred chvíľkou mnou menovaný pán Jahnátek, ktorý si sadol dnes už na takpovediac papierovo nezávislý regulačný úrad. A dovolím si povedať, že do dnešného dňa tam teda nič, nič veľké neurobil okrem toho, že si tam naťahal plno rôznych kamarátov, urobil z toho Komjatice II.
Takže my máme dneska nejakú nedokonalú reguláciu a s touto nedokonalou reguláciou, Janka to už spomínala, sa rozhodol v minulosti bojovať aj pán Kažimír. Ale namiesto toho, aby sme my sa pozreli, že prečo je tá regulácia nedokonalá, a odstránili tú nedokonalosť tejto regulácie, tak my sme zaviedli odvod. Odvod, osobitný odvod, ktorý má naprávať nedokonalosti regulácie. Takže necháme tú reguláciu nedokonalou, však ľudia zaplatia, nie. No a potom ju ešte zdaníme. Takže opäť sa jedná iba o akúsi nepriamu daň. Takto v podstate pán Kažimír vyzval do boja vtedy ešte toho predsedu regulačného úradu pána Holjenčíka, ktorý ale takisto, veľmi dobre vieme, že bol pozitívny a povoľný strane SMER. A paradoxne v tomto boji tým, kto bol porazený, tak to boli ľudia. Pretože ten odvod, tie ceny, tú netransparentnú reguláciu všetku museli zaplatiť oni.
Takže v čom spočíva princíp tohto zákona? Ten je naozaj veľmi, veľmi jednoduchý. Chceme otvoriť tú cenotvorbu. Niekto to volá regulácia, možnože taký ľahšie pochopiteľný pojem je tá cenotvorba, chceme túto cenotvorbu otvoriť každému jednému spotrebiteľovi, otvoriť cenotvorbu prirodzených monopolov. To znamená tých, ktorým nevznikne žiadna konkurencia na ich vymedzenom území. Nielen preto, že by bolo absolútne nezmyselné ťahať popri existujúcich kábloch alebo potrubiach ďalšie, to nedáva žiadnu logiku, ale takisto to dneska ani zákon neumožňuje, pretože zákon hovorí, že pokiaľ by malo vzniknúť takéto dielo, tak tým, kto sa k tomu bude v rámci nejakého povoľovacieho procesu vyjadrovať, je aj ten stávajúci dodávateľ, ten, kto tam tie rúry už niekde v zemi na tom vymedzenom území má. No a, pochopiteľne, on asi nejakú konkurenciu neuvíta, a teda nedá súhlas.
Takže my jednoducho chceme, aby naozaj ÚRSO, keď dostane takéto cenové návrhy, kde je jasne napísané položkovite, dostanem sa aj k tým položkám, čo si tieto prirodzené monopoly v tej cene uplatňujú, tak aby ich zverejnil. A v druhom kroku by sme boli ale aj radi, aby aj ÚRSO zverejnilo, ako potom došlo k výpočtu tej koncovej ceny. Pretože mal som diskusiu, toto neni že návrh, ktorý sme si my napísali niekde tuto na klube na kolene, ale tento návrh bol diskutovaný aj s takýmito regulovanými subjektami, ktorých sa zákon dotkne. A tí povedali, no to je síce fajn, že vy budete vidieť, čo všetko sme si my žiadali, ale skúste sa pozrieť aj na to, čo nám tam ÚRSO zoškrtalo. Pretože my koľko razy od toho ÚRSA dostaneme iba tri čísla a my nevieme, ako sa k nim dopracovali, akú bulharskú konštantu tam použili. Čiže v druhom kroku by sme naozaj boli veľmi radi, aby aj to ÚRSO otvorilo to, akým spôsobom tieto ceny škrtá, nafukuje, povoľuje, čokoľvek.
Koho všetkého sa toto dotkne? Jeden príklad tu už bol spomenutý. To bola tá prenosová spoločnosť Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, no a potom to budú všetky spoločnosti, ktoré distribuujú elektrinu, Západoslovenská distribučná, Východoslovenská..., Stredoslovenská..., tie, čo distribuujú teplo, plyn, SPP distribúcia. V prípade plynu aj tá spoločnosť, ktorá zabezpečuje prenos. To znamená, sa stará o tú jednu rúru, ktorá nám ide cez celé Slovensko, o ten Eustream, no a napokon aj vodárenské spoločnosti, pretože aj toto sú tie, ktoré majú tie rúry zakopané v zemi a tá konkurencia im tam nikdy nevznikne. No a aj tam sa častokrát ľudia sťažujú, že naozaj netušia, ani len nemajú šajnu, za čo vlastne oni tým spoločnostiam platia.
Druhý, druhý problém tých spoločností alebo tej regulácie, ktorá dneska prebieha na tom regulačnom úrade, je aj tá, že častokrát sú podhodnocované napríklad náklady na údržbu tých existujúcich sietí. Takže možnože reálne, ktovie koľko to bude, keď tú reguláciu otvoríme a tí ľudia si to pozrú. Možnože budú nejaké spoločnosti, kde budú uznateľné, že tie výdavky, tie náklady ich by mohli byť aj vyššie, pretože tam sa im roztrhne každú chvíľu potrubie a oni nemajú uznaný výdavok v prípade tohto ÚRSA. Ale ja som presvedčený, že v takom tom globále takouto otvorenou reguláciou dosiahneme, naopak, zníženie týchto cien.
No a potom k tým nákladom, ktoré som už spomínal, ktoré by mali byť zverejnené. Oni sú všetky vymenované v tejto vyhláške. Hovorí sa hlavne o nákladoch na energie, mzdových nákladoch, odmenách, odpisoch, nájomnom, opravách, údržbách, úveroch a iných režijných nákladoch, všetkých, ktoré vstupujú do tejto regulovanej ceny. Opäť podotýkam, regulovanej ceny pre prirodzené monopoly. Prirodzené monopoly, ktoré pôsobia na našom energetickom trhu.
A dostal som potom aj takú otázku, že no dobre, tak oni to zverejnia, ale čo s tým budú mať tí ľudia. Koniec koncov, tak ja tu dostanem nejaké číslo, ale čo s ním urobím. Ja nehovorím teda, že každý jeden z nás si má sledovať, že koľko platí na mzdách jeho distribučná spoločnosť, ale sú tu rôzne spotrebiteľské združenia, rôzne, rôzne neziskové organizácie, ktoré sa určite veľmi radi tomu pozrú na zúbok, napríklad aj novinári. A je to presne, ako už aj Janka spomenula, ten princíp s tým zverejňovaním zmlúv, ktoré sú uzatvárané so štátom, štátnymi inštitúciami alebo štátnymi spoločnosťami. Čiže opäť má to hlavne taký ten preventívny charakter, aby ich ani len nenapadlo dať si do návrhu ceny niečo, čo je absolútne v rozpore s logikou, no a čo by možnože na ÚRSE im prešlo, ale ľudia im otrieskajú o hlavu. Takže naozaj základom je tá prevencia tých rozhodnutí.
No a čo môže potom občan urobiť, keď tam nájde takúto nejakú závadu, alebo povie si, že ale tuto mi to číslo nejako nesedí. No tak môže to, čo sa môže udiať aj dneska, ale nemá priestor na využitie takéhoto nástroja a to je tzv. preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa deje na regulačnej rade, regulačnej rade, ktorá je, ktorá je odvolacím orgánom voči, voči rozhodnutiam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. To je tá šesťčlenná rada, možnože si spomínate, v pondelok sme volili dvoch členov, alebo teda dvoch kandidátov, z ktorých si prezident vyberie jedného. My sme ich mali aj na výbore, sme ich vypočúvali. Musím úprimne povedať, že teda mňa dvaja páni, ktorí prešli, veľmi nepresvedčili, ale budiž. Ja som presvedčený, že keď sa dostanú do funkcie, tak si dokážu tieto veci naštudovať a budú vedieť aj, čo je tarifa za prevádzku systému, aj G-komponent.
A teraz, čo očakávame, čo očakávame od takéhoto zákona. V prípade toho uhlia sme to vedeli veľmi exaktne vyčísliť, 98 mil., ktoré ušetríme, pokiaľ nebudeme musieť sa skladať na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Ak sa dneska bavíme o riešení tarify za prevádzku systému, takisto veľmi jasne vieme vyčísliť dopady jednotlivých opatrení, ktoré by boli zavedené a o koľko sa zníži táto cena. Ale ak otvoríme cenovú reguláciu, ak ukážeme ľuďom, za čo vlastne platia, a za distribúciu alebo za prenos, tak potom tu sa veľmi exaktne vyčísliť nedá. Nedá sa povedať, že koľko nakoniec ušetria. Takže môže to byť jedno euro, môže to byť 100 mil. eur. Jediné, o čo sa my dneska vieme oprieť, je presne tá suma, ktorá je dnes vyberaná na tom osobitnom odvode. A tento osobitný odvod iba v elektro-, pardon, iba v energetike v minulosti v roku 2016 to bolo 41 mil. eur, pardon, ’15, v roku 2016, nie, 2016 to bolo 41, v 2017 to bolo asi 116, ale tam, tam je teraz ten dvojnásobok zavedený, tá dvojnásobná sadzba, ktorá platí tie prvé dva roky, to znamená v 2017. a v 2018., takže my sa pohybujeme dnes niekde medzi 40 až 60 mil. eur. To je to, čo pán Kažimír na ministerstve financií, bol tu dneska, škoda, že ešte chvíľku nevydržal, možno by nám k tomu povedal viacej. To je presne tá suma, ktorú v energetike od monopolných energetických spoločností štát vyberie každý jeden rok. A vyberie to od tých spoločností, ale zaplatíme to my všetci, my všetci v cenách energií. No a potom, potom tu máme už spomínané, spomínané poplatky, prenosové poplatky, ktoré sa platia Slovenskej..., SEPS-u. To znamená, táto spoločnosť dneska naozaj má tých 60 až 70 mil. eur, čo je ich zisk, ktorý si nechávajú a ktorý ako stopercentne štátna spoločnosť jednoducho nemajú čo vytvárať, pretože opäť sa jedná o ďalšiu nepriamu daň, ktorú platíme my všetci v cenách energií.
Takže toto je to, toto je to, čo som chcel povedať k tomuto zákonu, veľmi, veľmi v kocke. Ak máte nejaké otázky, určite ich rád zodpoviem, aj teda v tých, po tých faktických otázkach. A poprosil by som teda o podporu tohto zákona, pretože môže byť naozaj veľmi prospešný na zvýšenie transparentnosti v energetike, ale hlavne pre ľudí, ktorí vďaka aj takémuto zákonu zvýšia svoje, zvýšia svoje povedomie o tom, za čo vlastne v tých energiách platia. Budú mať lepšiu kontrolu nad týmito výdavkami. No a verím, že v konečnom dôsledku aj tieto ich výdavky poklesnú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2018 17:49 - 17:50 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
A, Janka, spomínala si, že ľudia nekričali, keď bol zavedený tento osobitný odvod. No, je tu tá smola, že oni ani kričať nemohli, lebo oni o ňom ani len nevedeli, pretože tento osobitný odvod nebol zavedený ľuďom, ale bol zavedený tým regulovaným monopolným spoločnostiam. Nebola to iba energetika, bolo to aj poisťovníctvo, bolo aj bankovníctvo. Tieto spoločnosti kričali. No ale čo na tom, že oni budú kričať, keď si potom vyberú od tých spotrebiteľov, ktorí o tom ani len nevedia.
V prípade energetiky v konečnom dôsledku tento osobitný odvod, ale nie je tým oprávneným výdavkom, ktorý by mohol vstupovať do tej ceny, ktorú si tieto prirodzené monopoly určujú.
Ale dnes tento odvod bol zavedený kvôli nedokonalosti regulácie. Takže pán minister Kažimír na jednej strane pripustil, že sú tam nejaké rezervy, že tá regulácia by mohla byť dokonalejšia, že možno tam niekto v niečom švindľuje, ale nešiel po tom švindľuje, ale jednoducho povedal, tak my to extra zdaníme. No a tie spoločnosti potom nemajú žiadnu motiváciu šetriť alebo byť transparentné. Tak radšej budú ďalej švindľovať, keď si to tak môžem prehnane povedať, a my všetci sa budeme skladať na tento osobitný odvod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2018 17:33 - 17:37 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobrý deň ešte raz, do šiestej máme ešte pol hodinu, takže naozaj stále máme deň.
Takže tento zákon podľa dôvodovej správy má novelizovať zákon č. 250/2012 Z. z., čo je zákon o regulácii v sieť..., v sieťových odvetviach.
Hlavným cieľom návrhu tohto zákona je zvýšenie transparentnosti a verejnej kontroly cenovej regulácie monopolných činností v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vodnom hospodárstve. Súčasná prax totiž ukazuje, že verejnosť nemá dostatočný prístup k informáciám o tvorbe ceny prirodzených monopolov podliehajúcich cenovej regulácii, a to napriek tomu, že verejnosť v podobe zákazníkov týchto subjektov objektívne nemá inú možnosť, než využívať nimi poskytované služby, prípadne si zvoliť alternatívu. Nezverejňovanie týchto informácií býva spravidla odôvodňované obchodných tajomstvom, hoci prirodzenému monopolu nehrozí zneužitie informácií označovaných za obchodné tajomstvo v hospodárskej súťaži, resp. konkurenčnom boji. Obchodné tajomstvo tak slúži výlučne len ako nástroj obmedzovania prístupu verejnosti k informáciám o hospodárení prirodzených monopolov.
Návrh zákona má tak za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o hospodárení a cenotvorbe týchto prirodzených monopolov v energetike, tepelnej energetike, vodnom hospodárstve a zvýšiť spoločenskú zodpovednosť týchto monopolov, ktoré inak plne využívajú výhody vyplývajúce z nízkej, resp. žiadnej konkurencie na príslušnom relevantnom trhu. Verejná kontrola môže viesť, tiež viesť k účinnej prevencii pred vznikom cenových kríz podobných, ako sme zažili na začiatku roka 2017.
Návrhom zákona sa zavádza povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zverejňovať na svojom webovom sídle všetky cenové rozhodnutia. Ďalej sa navrhuje úprava, podľa ktorej nebude porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva sprístupnenie informácií, ktoré sa týkajú ekonomicky oprávnených nákladov, ekonomickej efektívnosti a primeraného zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti vykonávané prirodzenými monopolmi.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušujú predchádzajúce smernice, považuje transparentnosť za jednu zo základných zásad cenotvorby pri činnostiach majúcich infraštruktúrny a monopolný charakter.
Aplikácia predpisu do praxe prinesie vyššiu mieru verejnej kontroly cenotvorby, ale najmä cenovej regulácie, ktorá bola v ostatnom období niekoľkokrát vystavená pochybnostiam a verejnej kritike.
Predložený návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani dodatočné vplyvy na informatizáciu spoločnosti, keďže úrad už v súčasnosti zverejňuje nemalý objem informácií týkajúcich sa jeho činnosti.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ale aj s právom Európskej únie.
Pán predsedajúci, rád by som sa súčasne prihlásil do rozpravy, ale až po písomne prihlásených.
Ďakujem.
Skryt prepis