Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2017 o 10:57 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 10:57 - 10:59 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Aj ja by som chcel veľmi pekne poďakovať pánovi Budajovi, ktorý upozornil na naozaj jednu schizofréniu, obrovskú schizofréniu tejto vlády. To znamená, na jednej strane tu životné prostredie chránime a na druhej ničíme. Hovoril o podpore uhlia a na druhej strane podpore obnoviteľných zdrojov. Iba si dovolím ho trocha poopraviť. Tých štyristo miliónov eur nejde na uhlie, ale naopak na tie obnoviteľné zdroje. Na uhlie ide sto miliónov. Ale naozaj ten vplyv tých sto miliónov je tak devastačný, že tých štyristo miliónov sa absolútne akýmkoľvek spôsobom zneguje.
Hovorili ste tiež o takzvanej tarife za prevádzku systému, čo je podpora uhlia a obnoviteľných zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktoré sú v podstate nejakou skrytou daňou, ktorú my všetci platíme v cenách elektriny. Celkovo to ročne dosahuje 550 až 600 mil. eur. Tak ako je nastavený zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, tie sa budú podporovať minimálne do 2025 alebo aspoň tie prvé, po tom sa začne postupne vypadávať. Čo sa týka uhlia, toto má byť až do roku 2030. Čiže naozaj neskutočné, neskutočné údaje.
Dovolím si ale pripomenúť náš návrh zákona, ktorý sme na minulej schôdzi s Jankou Kiššovou predkladali, ktorý hovoril práve o tom, že táto tarifa za prevádzku systému ako politické opatrenie alebo rozhodnutie by sa mala presunúť na štátny rozpočet, aby naozaj tí politici prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Bohužiaľ, tento nám vtedy neprešiel. My sme vtedy dokonca aj vyčíslili, kde máme v tom rozpočte na to nejaké rezervy.
No a posledný bod, čo si dovolím upozorniť. Na tejto schôdzi predkladáme zákon, kde chceme regulovať cenu uhlia ako komodity, pretože naozaj my dneska nevieme, čo všetko platíme práve v tej podpore uhlia, a týmto by sme tomu mohli zabrániť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.9.2017 10:01 - 10:20 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dobré ráno vám prajem. S Ondrom Dostálom sme práve v piatok riešili, že čo je lepšie, či vystupovať v rozprave v piatok poobede, alebo v pondelok doobeda, ale myslím si, že to ten pondelok je o čosi lepší a v podstate na obidvoch stranách, keď to tak môžem porovnať vzhľadom k ostatným skúsenostiam s inými zákonmi.
Ale poďme teda rovno k tomu zákonu, dneska máme na stole zákon, ktorým sa novelizuje zákon 309/2009 Z. z., je to zákon o podpore obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Konkrétne sa jedná o § 2 ods. 1 písm. a) bod 5.
Dneska v zákone máme definované, že predmetom podpory podľa tohto zákona je biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania. Jediné, čo sa teraz pridáva, do toho zákona, čo pán Budaj navrhuje, je, aby sa – ďakujem pekne (reakcia na podaný pohár vody) – aby sa táto biomasa ďalej rozšírila, aby to bolo, teda zúžila, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov, a okrem dreva, ktoré nie je odpadom. Toto je veľmi dôležité, pretože naozaj dneska, ako aj pán Budaj v piatok povedal v rozprave, dochádza častokrát k štiepkovaniu kvalitného dreva, ktoré môže byť určené na úplne iný účel alebo môže, naopak, ostať rásť v týchto lesoch.
Podľa slovenských technických noriem drevo rozdeľujeme do šiestich kategórií. Tá drevná štiepka, ktorá práve slúži na tieto energetické účely, patrí do tej najnižšej triedy, a to je tá šiesta. Potom tu máme európske normy. Nie, nezhodím to, neboj sa, Milan (rečník dvíha pohár vody). Európske normy poznajú zase štyri kvalitatívne triedy a biomasa je zas v tej najnižšej, v tej déčkovej. Táto sa má vyrábať z drevného odpadu po spracovaní alebo sa za týmto účelom cielene pestuje. V máji 2015 dokonca regulačný úrad novelizoval vyhlášku 490/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a biometánu, a táto mala sprísniť práve tú klasifikáciu aj využívanie na energetické účely z drevospracujúceho priemyslu To znamená, že my už dneska v podstate nejakým spôsobom v jednej podzákonnej norme máme tú definíciu zahrnutú, ale napriek tomu stále sa to nedodržuje. (Reakcie z pléna.) Prosím? (Rečník sa obracia na predkladateľa.) Jaj, chcem sa... Prepáčte. (Rečník pije vodu z pohára. Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR.
Páni poslanci, to nie je debatný krúžok. Nech sa páči. Diskutujete.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Takže potom máme práve v tejto vyhláške v § 6 popísanú kvalitu a parametre biomasy, v ods. 3 je povedané to, že je biomasa vyrobená z dreva, musí okrem kvality podľa ods. 1 a tam sa hovorí hlavne o tej vlhkosti a o tej výhrevnosti, spĺňať aj kvalitu podľa odseku, teda podľa ods. 1 musí spĺňať aj podmienku zaradenia dreva, a to buď medzi energetické štiepky alebo piliny podľa technických noriem. To je kategória 4, alebo musí byť zaradená do kvalitatívnej triedy D podľa technických noriem, to je to, čo som spomínal, tie európske, a to v prípade, ak ide o ihličnatú guľatinu alebo listnatú guľatinu, t. j. drevný odpad po spracovaní dreva alebo cielené pestovanie. Čiže to sú tie tzv. energetické porasty rýchlorastúcich drevín. Určite ste sa s tým už niekedy stretli. To sú všetky tie rýchlorastúce vŕby, ktoré sa pestujú najmä na takých tých zamokrenejších pôdach.
Takže v podstate dneska v podzákonnej norme toto, čo dneska chceme dať do zákona, nejakým rámcovým spôsobom máme už aj ošetrené. Ale mali sme tu napríklad kontroly ÚRSO práve z toho roku 2005. Pán Budaj spomínal spoločnosť Bioenergy Bardejov, táto dostala pokutu v dvetisícpätnástom15-tisíc eur za to, že to nebolo zaradené do tej správnej, alebo nepoužívali tú štiepku, ktorá vyhovovala práve tejto vyhláške. Potom sme tu mali Bioenergy Topoľčany, tak isto dostali pokutu 10-tisíc eur. A odvtedy sa žiadne takéto kontroly, alebo aspoň ja o tom nemám žiadnu informáciu, nekonali. To znamená, raz sme si nejakým spôsobom splnili túto povinnosť, je to z vyhlášky, okej, a odvtedy nič.
A teraz si pozrime doplatok, ktorý práve táto Bioenergy Bardejov má za výrobu elektrickej energie. Hovorím iba o doplatku, to neznamená, oni ešte dostávajú, pochopiteľne, zaplatené za vyrobenú elektrickú energiu, ktorú dodajú do siete, tak to je 5 a pol milióna eur za takmer 70-tisíc MWh. Toto všetko je v poriadku, veď oni splnili všetky podmienky, keď spúšťali túto elektráreň, alebo teda, pardon, túto kogeneračku do prevádzky, ale dnes neplnia alebo neplnili, nechcem sa ich nejako dotknúť, pretože som presvedčený, že medzičasom to už uviedli do toho zákonného stavu, alebo teda do toho stavu v súlade s tou vyhláškou, tak neplnili vtedy práve tie podmienky tej kvality. Ale to hovoríme o jednej spoločnosti.
V roku 2014 urobilo ÚRSO rozsiahlejšiu kontrolu, sledovali aj nákupnú cenu biomasy, pri ktorej sa zohľadňovali parametre ako výhrevnosť či vlhkosť štiepky. Podľa regulátora boli zistené zásadné rozdiely v nákupnej cene štiepky, v niektorých prípadoch dokonca malo prísť k umelému navyšovaniu tejto ceny. ÚRSO sa teda rozhodlo znížiť korekčný koeficient, z ktorého sa vypočítajú ceny tepla z biomasy pre rok 2015, a z pôvodnej hodnoty 1 sa znížil na 0,74. Vtedy regulátor toto dôvodnil tým, že by malo dôjsť k ochrane spotrebiteľov pred rastom cien a zrovnoprávnenie podmienok podnikania pre výrobcov tepla, ako aj zdroje využívajúce biomasu pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla. No ale na druhej strane treba aj povedať, že keď sa plošne regulujú takto náklady práve na nákup tej štiepky, tak toto môže byť, toto nie je pre každého výrobcu relevantné, vecne neopodstatnené, pretože oni nesúťažia na rovnakom trhu. Oni nebudú voziť štiepku z Bratislavy do Košíc alebo opačne.
Potom mám tu jednu informáciu z enviroportálu, táto bola publikovaná v novembri 2016, bola to informácia o ťažbe dreva v Slovenskej republike. A teraz v nadväznosti na to, čo povedal pán Budaj v piatok. Od roku 1990 tu máme nárast, o 75,3 % nárast ťažby dreva oproti roku 2000, teda o 10 rokov neskôr je to nárast o 48,7 percenta. A jedno dôležité info, po roku 2010, alebo teda od roku ´90., v rokoch ´94 až 2011, v tomto období bola každoročne prevyšovaná únosná ťažba. To znamená, že sme vyťažili viacej, ako stihlo toho dreva v tom roku dorásť. Od roku 2014 táto mierne klesala, ale v roku 2014 opäť nastal taký mierny nárast, toto bolo kvôli víchrici Žofia, ktorá vtedy sa prehnala našimi lesmi. Čiže bol to taký ten kalamitný stav, prišla víchrica, pochopiteľne, bolo potrebné toto vyťažiť.
Inak neviem, či ste si všimli, v podstate hovoríme o víchrici Žofia, teraz tu máme Irmu, pred tým sme tu mali Katrinu, čiže práve takéto víchrice dostávajú ženské mená, neviem si to teda vysvetliť, že či to má nejakú spojitosť aj s tým bežným životom, dúfam, že nie. Ja teda nemám také osobné skúsenosti.
Ale späť teda k zákonu. Čo je dneska veľmi dôležité, pri tej samotnej ťažbe dreva, treba si pozrieť, aký máme podiel tzv. náhodných ťažieb, pretože tieto tvoria skutočne to gro, a to je až 40 až 60 percent. Ono sa to ťažko plánuje, pretože hovoríme o náhodných ťažbách, a národné lesnícke centrum, ktoré sa vyjadrovalo aj k tejto informácii o ťažbe dreva, už vtedy povedalo, napriek všetkým týmto skúsenostiam, napriek tomu, že sme tu mali roky, kedy sme mali presiahnutú únosnú ťažbu, napriek tomu, že tu máme vysoký podiel náhodných ťažieb, tak oni túto ťažbu neplánujú znižovať a minimálne tridsať rokov ju chcú udržať na súčasnej úrovni.
Neviem, či je to v poriadku, alebo či sa naozaj budeme z tých náhodných ťažieb ďalej presúvať do tých nejakých plánovaných, ale máme tu ďalšiu správu, z ktorej by som si dovolil zacitovať, je to Správa o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2016, tzv. zelená správa. Táto bola prerokovaná minulú stredu na vláde, predkladalo ju ministerstvo pôdohospodárstva. V tejto správe je uvedených takisto veľmi veľa informácií o tom, ako prebieha samotná ťažba na lesopoľnohospodárskych pozemkoch a vyslúžila si pomerne značnú kritiku zo strany inštitútu pre environmentálnu politiku. Vyčítali tejto správe mnohé veci, chýbali tam info, na základe ktorých by bolo možné definovať stav lesov na úrovni menších celkov. To znamená, že naozaj tá správa bola veľmi všeobecná, chýbali tam informácie o druhovom a vekovom zložení. A práve tento inštitút si povedal, no dobre, tak máme tu nejakú informáciu o našich lesoch. Ako to funguje v zahraničí? A, čuduj sa svete, častokrát práve tie krajiny, ktoré sú na východ od nás, ako napr. Bulharsko, tak uviedli tam ten príklad, ktorý majú na internete, je dostupné, povolenie na ťažbu dreva vrátane tých zmien a ešte k tomu je tam aj prepojenie na to mapové zobrazenie.
To znamená, že my tu v podstate ťažíme drevo, v podstate je to v poriadku, pochopiteľne, máme na tom nejaký hospodársky záujem, ale na druhej strane máme tu tie náhodné ťažby a naozaj dneska veľmi dobre nevieme kde, kto, nemáme to nejakým spôsobom pravidelne aktualizované. Mali by sme si na toto dávať pozor.
A bavím sa o energetickej biomase a je tam aj jedna kapitola, ktorá sa práve tomuto venuje, a v tejto chýba akýkoľvek prehľad o takisto nejakom tom plošnom rozčlenení. Dovolím si z tejto kapitoly zacitovať, resp. najprv informácia. V roku 2016 celková spotreba tuhej palivovej drevnej biomasy, t. j. palivové drevo, štiepka, jemnozrnné a kusové zvyšky po spracovaní a manipulácii dreva dosiahli hodnotu 2,95 mil. ton.
A teraz zo samotnej správy: "Lesy, lesné pozemky sú v podmienkach Slovenskej republiky najväčším potenciálnym zdrojom palivovej drevnej biomasy. Jeho ročný využiteľný potenciál, hovoríme o potenciáli, sa pohybuje na úrovni 2,8 mil. ton a tvorí okolo 60 % celkového ročného využiteľného potenciálu tejto suroviny. Dodávky palivového dreva a energetických štiepok z lesného hospodárstva dosiahli v roku 2016 hodnotu 1,44 mil. ton, čo znamenalo pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 10-tisíc. Ročná produkcia štiepok bola 610-tisíc ton a palivového dreva o 830-tisíc ton. Dodávky z lesných pozemkov pokrývali len 48,8 % ročnej spotreby drevných palív. Jej ďalšími zdrojmi boli zvyšky po mechanickom spracovaní dreva a drevná biomasa z porastov drevín na nelesných pozemkoch."
Tak som si zobral do ruky kalkulačku a počítal som. Podľa správy máme palivové drevo a energetické štiepky z lesných pozemkov v objeme 1,44 mil. ton, z toho štiepka 0,61 mil. ton, palivové drevo 0,83 mil. ton. Ročný využiteľný potenciál pre drevnú biomasu, keďže hovorili o tom, že teda z toho lesa je to iba 60 %, teda pardon, z lesného hospodárstva je 2,8 mil. ton a celkový potenciál po prepočte tým koeficientom, tými 60 %, je 4,7 mil. ton. No spotreba palivovej drevnej biomasy celkom je 2,95. Takže máme tu spotrebu, máme tu potenciál, a napriek tomu stále sa nájdu prípady, kedy dochádza k štiepkovaniu kvalitného dreva, ktoré na tento účel nie je určené.
V správe sa ďalej uvádza, že takmer 50 % využiteľného potenciálu lesnej, palivovej, drevnej biomasy zostáva nevyužitá z dôvodu vyšších výrobných nákladov v porovnaní so zdrojmi na nelesných pozemkoch a zvyškami po spracovaní dreva. A ja teda doplním, po tých mojich prepočtoch, z celkového potenciálu drevnej biomasy, teda tej z lesného hospodárstva, ako aj z energetických porastov, využívame 63 percent. Takže moja otázka je, načo štiepkujeme a pálime kvalitné drevo, ktoré by sme z toho hospodárskeho hľadiska mohli využiť v drevospracujúcom priemysle, či už v nábytkárskom alebo v stavebníctve? Alebo by jednoducho ostali tieto stromy v lese a ďalej plnili tú svoju funkciu v rámci krehkého ekosystému, ktorý takto narúšame.
No a ešte možno by som si dovolil niečo povedať aj k tej aplikačnej praxi samotného zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Tú kritizoval v piatok aj pán Budaj. Za jediný motív, prečo teda tí výrobcovia dneska fungujú v tomto systéme, označil práve dotácie. Ja si v tomto bode dovolím mierne oponovať, pretože nie všetci to tak berú a stále, stále sa nájde naozaj aj medzi tými výrobcami alebo teda v tej odbornej obci aj dostatok nadšencov. Ja sám som sa venoval obnoviteľným zdrojom od roku 2004, bola to najmä geotermálna energia, veterná, solárna. Pôsobil som na viacerých pozíciách v Spojených štátoch, v Rakúsku, na Slovensku. No a ten systém feed-in tarifu, alebo po slovensky tých výkupných cien, tento majú zavedený vo všetkých týchto krajinách. Je to systém, ktorý prišiel niekedy v 80. rokoch, práve bol zavedený jeho, bol vymyslený v Spojených štátoch, ale práve na Slovensku sme to doviedli do takej tej našej slovenskej dokonalosti. V iných krajinách tento systém slúžil hlavne na to, aby tu bola nejaká podpora inovatívnych technológií na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ale práve naopak, u nás sa toto stalo predmetom politickej korupcie. Nechcem byť veľmi, alebo aby som nebol kritický iba ku Slovensku, táto politická korupcia v prípade tohto systému feed-in tarifov sa prejavila aj v Českej republike, v Maďarsku, v Bulharsku, Rumunsku, ale ja stále tvrdím, že medzi týmito plevami sa nájde dostatok zrna alebo ľudí, ktorí sa venujú tým obnoviteľným zdrojom práve z toho presvedčenia, a preto by sme nemali všetky tieto zariadenia hádzať do jedného vreca.
Ale zoberme to teda konkrétne, aby sme hovorili aj o tých plevách. Pán Budaj hovoril aj o fotovoltike, možnože si ešte spomeniete na jednu dlhú noc, ktorá prebiehala práve na SEPS-e, Slovenská elektrizačná priemyslová sústava, kedy si prakticky z noci do rána rozdelili 120 megawattov, 120 megawattov kapacít práve na pripojenie fotovoltiky. Ale spomeniete si aj na tých ľudí, ktorí za tým boli a ktorí sa dajú dneska dohľadať podľa toho zoznamu, či už to bol pán Brhel, ktorý sa tým koniec koncov ani netají, pán Malatinský takisto bol zverejnený podľa Obchodného registra, pán Lazar. Takto by som mohol pokračovať. Ale viete tiež, kto bol vtedy ministrom hospodárstva, práve v tom čase, kedy táto dlhá noc prebiehala? No, bol to pán Jahnátek. Ten istý minister, ktorý pripravoval zákon o obnoviteľných zdrojoch, a ten istý človek, ten istý pán Jahnátek, ktorý dneska sedí na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. Takže my sme si vlastne z capa, ktorý aj za týmto zákonom a za celou touto podporou stojí, tak z takého capa sme si dneska urobili záhradníka. Ľudia sa však menia a ja verím tomu, že to bude tak aj v prípade pána Jahnátka. S tou podporou, ktorá bola priznaná tým, aj jednotlivým výrobným zariadeniam, hlavne tým, aj napr. tým kogeneráciám, ktoré teraz riešime, dnes už nič neurobí, ale v prípade biomasy, ktorú tu dnes, o ktorej dneska hovoríme, tak aspoň tu by mohol zatlačiť na to dôsledné dodržiavanie vyhlášok, resp. zákona, keď ho dneska naozaj v dostatočnej miere upravíme.
Ja som preto za to, aby sme dneska preklopili tento, túto vyhlášku alebo tieto ustanovenia práve do toho zákona a práve tou formuláciou, ktorú navrhuje pán Budaj, a aby sme dodali práve týmto ustanoveniam tú potrebnú vážnosť a aby sa tým naozaj každý riadil. Chcel by som preto ctené kolegyne a kolegov poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.9.2017 13:39 - 13:41 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti mal určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Budaja na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 586. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.9.2017 11:41 - 11:51 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, pekný deň prajem. Máme po roku opäť na stole zákon o e-Governmente, resp. jeho ďalšiu novelu a to je správne. Ja si myslím, že naozaj tento zákon je jedným z tých zákonov, ktorý je živý, ktorý je nový, e-Government, informácia spoločnosti, to je niečo, čo sa naozaj neustále mení, a práve tou praxou sa prinášajú mnohé zistenia, ktoré sa dajú ešte vylepšiť.
Tento samotný zákon bol prerokovávaný veľmi intenzívne a veľmi dlho odbornou verejnosťou, koniec koncov pán Pellegrini mal na úrade k tomu zriadené pracovné skupiny, ktoré pracovali veľmi efektívne. Mali sme tu medzirezortné pripomienkové konanie, mali sme tu rozporové konanie. Takisto v auguste k tomuto zákonu zasadala Komisia pre technologický rozvoj a inovácie, kde boli už predstavené aj niektoré z pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa následne dostali v rámci výboru do toho konečného znenia. A napriek tomu sa tam dostal jeden bod, ktorý nebol predmetom zo žiadnych týchto rokovaní.
Z tohto dôvodu by som si dovolil podať procedurálny návrh práve k tlači 564, kedy navrhujem zo spoločnej správy vyňať bod č. 5 na osobitné hlasovanie, a následne aj zdôvodním prečo. Môžem vám odovzdať? (Rečník odovzdal procedurálny návrh predsedajúcemu.) Takže tento, tento bod sa týka autentifikačných certifikátov. Aby ste teda všetci vedeli, o čom konkrétne aj tento bod pojednáva, v registri autentifikačných certifikátov sa vedie zoznam autentifikačných certifikátov, ktoré sa používajú na účely podľa § 22aa, ako udáva o tom, že autentifikačný certifikát podľa § 22aa bol zrušený. Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zapíše do registra autentifikačných certifikátov autentifikačný certifikát na žiadosť toho, komu bol vydaný. Toto znenie ďalej pokračuje, myslím, že máte ho všetci pred sebou, nebudem v tom pokračovať, iba som chcel demonštrovať, že naozaj tento zákon aj tieto všetky zmeny sú veľmi, veľmi odborné. Opýtam sa, kto z vás má predstavu o tom, čo to ten autentifikačný certifikát vlastne je. Neočakával som ani, že sa niekto prihlási, pán Pellegrini určite vie, čo to ten autentifikačný certifikát je. V zásade veľmi krátko vysvetlím.
Dneska sú aktívne elektronické schránky pre všetky právnické osoby. Možnosť prihlásenia sa do tejto schránky máte buď cez občiansky preukaz s čipom, potom je tam alternatívny autentifikátor, to je v podstate taká náhrada tohto občianskeho preukazu, alebo je to práve tento autentifikačný certifikát. Využívajú to napríklad ľudia, ak nie sú občanmi Slovenskej republiky alebo podnikajú na Slovensku. Tento bol vydaný tým spôsobom, doteraz vydávaný tým spôsobom, že stačilo vyplniť žiadosť, poslať NASES-u a tento bol vám alebo vami poverenej osobe vydaný. Na základe tohto autentifikačného certifikátu ste mohli následne pristupovať alebo vami poverená osoba práve do tej schránky.
No a teraz sa mal tento certifikát podľa tejto zmeny žiadať už iba výlučne elektronicky. No ale tieto certifikáty boli určené práve pre tie subjekty, ktoré nemajú možnosť pristupovať elektronicky, to znamená, nemajú napríklad ten elektronický občiansky preukaz, nemajú zaručený elektronický podpis, no a dneska sa majú hlásiť do tej schránky a podpisovať práve nejakým elektronickým podpisom.
V tejto, v tejto časti, v tomto bode 5 sú aj iné pochybné zmeny. Alebo z môjho pohľadu je tam konštrukcia zverejňovania zoznamu platného do 24 hodín, potom je tam povinnosť v ňom robiť okamžité zmeny alebo označovanie zrušenia certifikátu mimo toho, čo je uvedené v registri.
Keď sa bavíme o tomto zákone, to, čo som povedal na začiatku, toto je odborná téma, je to veľmi odborný zákon. Schvaľujeme ho my politici, ale mali by sme sa spoľahnúť práve na tú odbornú verejnosť, ktorá k tomuto, ktorá tento zákon veľmi dlho riešila a naďalej sa k nemu vyjadruje. Spomínal som tie pracovné skupiny, NPK, iné odborné diskusie.
Tiež treba povedať, že v rámci tej predošlej diskusie práve tie autentifikačné certifikáty neboli diskutované. To znamená, neboli predmetom nejakých tých komisií, neboli predmetom tej pracovnej skupiny a dneska sa tam zavádzajú veľmi detailné a technické zmeny. Tam nejde o žiadne politické alebo strategické rozhodnutia, naozaj ide o technikálie, s ktorými by mali byť uzrozumení všetci, ktorí práve tieto prístupy a tie autentifikačné certifikáty využívajú. No ale dneska sme sa dočkali práve toho, že tá zmena sa do tejto novely dostala na poslednú chvíľu.
O tejto autentifikácii alebo autentifikačných certifikátoch má ale pojednávať ďalšia novela, ktorá už je avizovaná. Bavili sme sa o tom aj práve na tej Komisii pre technologický rozvoj a inovácie a opäť opakujem, je to v poriadku, pretože naozaj tento zákon vychádza z tej praxe, z aplikačnej praxe, z toho, ako momentálne tá informácia a ten zákon fungujú. Preto práve pri tomto bode č. 5, ktorý som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie, mi nedáva nejaký veľký zmysel, prečo by sme mali o ňom hovoriť, keď v ďalšej novele bude veľmi detailne riešený.
Na nezmyselnosť tohto pozmeňujúceho návrhu, upozornili na to napríklad aj Slovensko.Digital na svojej komunikačnej platforme a práve, práve oni, ako aj ďalšie subjekty mali rôzne návrhy na zmenu práve v tejto oblasti, ale bolo im v rámci rozporového konania na úrade podpredsedu vlády povedané, že v tomto, v tejto novele sa to riešiť nebude, a nakoniec predsa, predsa len sa to bude.
Z tohto vyplýva, že tieto zmeny nie sú určite dneska prioritné, nie sú nevyhnutné, tie autentifikačné certifikáty sa dneska vydávajú, fungujú, ako fungujú, a dodneska napríklad ani samotnému NASES-u toto žiadnym spôsobom neprekážalo. Preto podľa mňa dneska nie je dôvod na to, aby sme v strese riešili práve túto oblasť, no a preto, ak to bude vyňaté na ten osobitný, na to osobitné hlasovanie, tak budem odporúčať neschváliť tento bod.
A opäť opakujem jednu, jedinú vec, tu nejde vôbec o politiku, toto je čisto čiste odborný zákon, odborná, odborná záležitosť, čiže necháme to naozaj na tú odbornú komunitu, aby si to vydiskutovala aj práve na tej úrovni toho úradu, ktorému šéfuje pán Pellegrini. Takže toľko, toľko k tomuto návrhu na vyňatie na to osobitné hlasovanie.
Ja tu mám potom ešte také dva body. Dostal som od viacerých podnikateľov podnety, ktoré sa týkajú toho, že majú aktivovanú dneska elektronickú schránku a napriek tomu im napríklad Daňový úrad alebo Štatistický úrad pošle nejakú výzvu poštou. Samotného mňa to prekvapilo, prečo to takto funguje, ale v tejto novele zákona sa zavádzajú dve podľa mňa veľmi potrebné veci. Jednou z nich je tá možnosť kontroly toho, ako fungujú a ako pristupujú k zákonu o e-Governmente tieto osoby, tých, ktorých sa to týka, ktoré sú štátne, no a potom je tam tá možnosť tých sankcií. Čiže ja by som sa ale chcel v tejto súvislosti opýtať, ako majú pristupovať títo ľudia alebo tieto firmy k tomu, keď dostanú niečo poštou. Znamená to, že to nemajú prebrať alebo to majú ignorovať? Čiže toto je možno taká otázka z takej tej aplikačnej praxe.
A druhá, tá sa týka elektronického podpisu. Toto dneska v tej novele sa nerieši, ale predpokladám, že v tej ďalšej sa už bude. Dneska máme viacero štandardov nastavených, elektronické podpisy sú, bohužiaľ, nie unifikované, a preto sa často stane, že súd si nedokáže prečítať nejaké podanie od advokáta a rovnako niektorí advokáti si nedokážu prečítať alebo otvoriť to, čo im príde zo súdu. Čiže otázka, či sa bude aj tá ďalšia novela práve tejto oblasti venovať.
Takže ďakujem veľmi pekne a ešte raz prosím o nezahlasovania za ten bod, ktorý som navrhol na vyňatie na osobitné hlasovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.6.2017 15:56 - 15:57 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu (tlač 510.) V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2017 15:44 - 15:46 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, tých zdrojov by tam bolo omnoho viacej. Však vieme koniec koncov, o aké peniaze prichádza Slovenská republika iba z dôvodu korupcie, ktorú tu máme, o ktorej sa v poslednej dobe veľmi často veľmi otvorene hovorí.
Čo sa týka tých podnikateľov, my im nemôžme prikázať, že automaticky musíte kvôli tomuto zvýšiť mzdy, ale pochopiteľne je to jeden z možných dopadov alebo jeden z možných výsledkov práve takéhoto opatrenia. Pochopiteľne, tí podnikatelia by zvýšili tú svoju konkurencieschopnosť, zvýšili by výrobu, mohli by najať nových zamestnancov. Jednoducho toto by takým výrazným spôsobom podporilo hospodárstvo Slovenskej republiky, že si myslím, že na všetky investičné pomoci, dotácie jednoducho môžme v okamihu zabudnúť.
No a možno ešte k tým obnoviteľným zdrojom. Áno, tá dotácia a to nastavenie tak, ako to bolo vymyslené, nebolo najšťastnejším riešením. Bohužiaľ, bolo to vtedy také obdobie, bolo to v celej Európe. Ale už vtedy Slovensko malo viacero iných alternatívnych riešení, ktoré sme mohli prijať, a nemuseli sme na to doplatiť. Dneska asi je to možnože iba na tie obnoviteľné zdroje asi 300 alebo 250 mil. eur, presne neviem. Ale máme tam aj iné veci, ako je napríklad tá podpora výroby elektriny z domáceho uhlia, je tam aj tá kombinovaná výroba elektriny a tepla. Kedysi, vezmite, že zákon umožňoval starým teplárňam namontovať si nejakú kogeneračnú jednotku alebo ani nieže namontovať, ale iba vymaľovať dvere, nazvať to rekonštrukciou a dostali priklepnutú podporu na ďalších 15 rokov. Na toto všetko sa my dneska stále, bohužiaľ, skladáme.
Takže ďakujem veľmi pekne za podporu tohto návrhu. Uvidíme, čo sa s ním stane v ten utorok. No a prípadne možnože ešte niekedy v nejakej bohatšej verzii sa o ňom pobavíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 15:32 - 15:42 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže tak ako som pred chvíľkou povedal, rád by som objasnil aj niektoré pojmy a možnože aj niektoré čísla, ktoré s týmto návrhom zákona súvisia, samozrejme, že najprv k tým pojmom.
Predtým som hovoril o tzv. TPS-ke. TPS-ka, je to medzi energetikmi veľmi známy pojem, súvisí veľmi úzko s cenou elektriny, je to skratka pre slová "tarifa za prevádzku systému". Možnože viacerí z vás, jeden, dva, tri, štyri, ôsmi vedia, TPS alebo tarifa za prevádzku systému je súčasťou ceny elektriny, ktorú platíme, či už my ako spotrebitelia, ako domácnosti, alebo ako podnikatelia, jednoducho každý jeden odberateľ. V tejto tarife za prevádzku systému sa skladáme na podporu obnoviteľných zdrojov energie, na podporu komunálnej výroby elektriny a tepla a na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, plus ako som spomínal, je tam tá maličká čiastka, ale to je naozaj veľmi maličká, práve na toho organizátora s krátkodobým trhom za elektrinu, tzv. OKTE.
Toto sú všetko opatrenia alebo zložky, ktoré však so samotnou elektrinou ako komoditou, pretože keď sa bavíme o elektrine, ktorá, keď strčíme prsty do zástrčky, tak nás potrasie, tak s ňou jednoducho nesúvisia, toto sú iba na to nejakým spôsobom naviazané výmysly, alebo ako by som to nazval, správne by som mal skorej povedať, politické rozhodnutia, ktoré prijali politici, čiže aj my všetci. Ale zabudli alebo odmietli sme za ne prevziať politickú zodpovednosť, radšej sme si povedali, dobre, budeme dotovať obnoviteľné zdroje, budeme dotovať komunálnu výrobu elektriny a tepla, budeme dotovať výrobu elektriny z domáceho uhlia, ale nebudeme to platiť my alebo nebudeme za to preberať zodpovednosť my politici, ale zaplatia to ľudia. A teraz týmto zákonom smerujeme k tomu, aby sme tento možnože aký nejaký dlh voči tej verejnosti, voči tým ľuďom napravili a splatili.
Ako som povedal na začiatku, nebavíme sa o malej čiastke, hovoríme o 480 mil. eur ročne. Takže naozaj obrovská suma, táto sa rozpúšťa v cene elektriny, v cene každej jednej kilowatthodiny, ktorú platíme. Bolo to zavedené vyhláškou, ktorú vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, no a, bohužiaľ, podľa nášho názoru neurobil správne, pretože akékoľvek nové dane, sadzby, poplatky majú byť zavádzané iba v riadnom legislatívnom procese, to znamená, musí to prejsť vládou, musí to prejsť Národnou radou a nemôže to byť zavedené jednou vyhláškou nejakého úradu alebo štátneho úradníka. Kvôli tomuto sme minulý rok na jeseň práve túto tarifu za prevádzku systému napadli na Ústavnom súde. Ústavný súd sa k tomu zatiaľ nevyjadril, ale jednoducho tvrdíme, že naozaj tou vyhláškou to zavedené byť nesmie. Súčasne sa ale snažíme napraviť tento stav aj tu práve v tejto Národnej rade, aby sme ten historický dlh alebo tú politickú zodpovednosť konečne naozaj prevzali my.
O tom, že nie je to iba téma pre opozíciu alebo pre energetikov, vidno aj v samotnom Programovom vyhlásení vlády, párkrát sa k tomu vyjadroval aj pán minister Žiga, ktorý povedal, že naozaj tá tarifa za prevádzku systému musí byť riešená nejakým iným spôsobom, zatiaľ ten spôsob veľmi nekonkretizoval, posledne mi bolo povedané, že to budú riešiť v septembri, keď prídu s novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov. Ale ja sa troška obávam, že pokiaľ tu bude taký ten ministerský návrh, ako sme mali aj na tejto schôdzi, aj na tej minulej, a možnosť vidieť v prípade zákona o regulácii, no tak sme si povedali, radšej ukážeme aj inú cestu, akoby sa to riešiť malo a dalo.
Jednou z tých ciest, ktorou možnože sa bude uberať aj ministerstvo, alebo jednou z tých ciest, ako je to riešené aj v zahraničí, je model Českej republiky, kde si povedali, dobre, tak my nebudeme celých 480 mil., alebo neviem koľko presne oni si prenášajú do tej TPS-ky, dávať na ľudí, ale bude to napríklad iba 100 mil. A všetko, čo bude nad 100 mil., tak pôjde zo štátneho rozpočtu alebo pôjde z predaja emisií, alebo z akýchkoľvek iných príjmov, ktoré by ten štát inak mal mať, lebo naozaj vymysleli si to politici, tak nech tí politici si za to nesú aj tú zodpovednosť. Čiže je tam nejaký strop, no ale my tvrdíme zase, prečo by to malo byť zastropené jednoducho, keď si to naozaj vymysleli tí politici, tak nech tá zodpovednosť tam aj je.
Pán minister Žiga dokonca k tomuto zvolal aj pracovnú skupinu, ale tie závery neboli nikdy nejak verejne prezentované, takže uvidíme, čo na nás bude čakať v septembri, keby prešiel tento náš návrh zákona, pokiaľ by sme sa dočkali ako koaličnej podpory, tak tým pádom to už naozaj riešiť nemusí.
Ako som povedal, tento návrh zákona rieši tú politickú zodpovednosť, prebratie tej zodpovednosti, ktorú by sme mali mať, a súčasne je to taký zdvihnutý prst do budúcnosti, to znamená, aby naozaj do budúcnosti politici neprijímali opatrenia kvázi vo forme nejakých nepriamych daní, pretože rovnako ako dneska funguje podpora obnoviteľných zdrojov, podpora výroby elektriny z domáceho uhlia, tak toto sa dá aplikovať v podstate v akékoľvek inej oblasti, ale ako som povedal, stále je to iba akousi nepriamou daňou. Nepriamou daňou, ktorú prenášame na tých obyvateľov, ktorí dokonca v mnohých prípadoch, alebo vo väčšine, o tom ani len nevedia.
Keď som hovoril o 480 mil., tak dobrá otázka je, že kde vlastne na to vziať, pretože neni to malá čiastka, je to naozaj každoročná čiastka, no a v tom štátnom rozpočte tá čiastka skôr nebude, ako bude. A nebolo by dobré, aby zase na to doplatili ľudia tým, že sa im kvôli tomu zvýšia dane. Čiže hľadali sme aj nejaké tie cesty, kde by sa na to dalo vziať, a hľadali sme také nejaké nesystémové opatrenia, ktoré dneska v tom štátnom rozpočte sú, ktoré sú, dovolím si povedať, že zbytočnými výdavkami, dovolím si povedať, možnože niekoľko z nich jednak majú tu nejaké investičné stimuly, ktoré dosahujú v súčasnosti v priemere nejakých 60 mil. euro ročne, to ešte nie je ale započítaná napríklad investičná pomoc pre Jaguar.
Druhou takou veľmi významnou pomocou, ktorá ale nejde zo štátneho rozpočtu, ale je už teraz tu zmienená, je, keby sa jednoducho odpísala alebo zrušila práve tá podpora výroby elektriny z domáceho uhlia, ktorá nie je naviazaná na zákon, ale je naviazaná iba na všeobecný hospodársky záujem, resp. nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré sa dá kedykoľvek prehodnotiť a ktoré sa dá kedykoľvek zmeniť, nehovorím, že zrušiť, dá sa kedykoľvek zmeniť jeho dopad, zmierniť. Čiže tu hovoríme skorej o tom, že toto by sme vedeli ukrátiť alebo znížiť o túto sumu tých 480 mil., ktoré by bolo potrebné vydávať z toho štátneho rozpočtu.
Keď sa bavíme o nejakých iných výdavkoch, ktoré idú zo štátneho rozpočtu, ďalej sú to napríklad vlaky zadarmo, to je tých 23 mil. eur, v minulom roku to teda boli tie vratky za plyn 47 mil. eur, štátna prémia pri stavebnom sporení 28 mil. eur. Minulú schôdzu sme tu mali 30-miliónovú investičnú pomoc alebo dotáciu ministerstva výstavby a dopravy, to bola tá pomoc na zatepľovanie, ktorú paradoxne nikto nevyužíval. Bolo tam čerpanie za rok, myslím, že menej ako 1 mil. eur.
Takže v konečnom dôsledku by sme sa mohli, dokázali možnože takýmto naskladaním takýchto nesystémových opatrení, ktoré dneska plynú zo štátneho rozpočtu, dostať kdesi blízko aj k tej sume tých 480 mil. eur. bez toho, aby sme museli zvyšovať alebo zavádzať nejaké nové dodatočné dane.
Čo by to znamenalo na tej druhej strane pre tých ľudí a pre tých podnikateľov? Tak začnem práve tými rodinami. V minulosti inštitút INESS vydal jednu analýzu, ktorá sa volá Elektrická daň, kde vyhodnotil práve takéto politické opatrenia alebo politické rozhodnutia, a povedali, že priemerná domácnosť by vďaka preneseniu zodpovednosti naozaj na tých politikov, alebo teda na ten štátny rozpočet znamenala úsporu 60 eur na rodinu a ročne iba v cene elektriny. Keď si vezmete, koľko priemerná rodina zaplatí za elektrinu ročne, tak naozaj tých 60 eur je veľmi významná položka.
Omnoho významnejšie by to ale bolo pre tých podnikateľov, hlavne pre ten energeticky náročný priemysel, ktorí by dokázali týmto spôsobom ušetriť až 17 % vo výdavkoch na elektrinu. Toto by naozaj veľmi výrazným spôsobom dokázalo zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Veľmi výrazným spôsobom. Nepotrebovali by žiadne investičné stimuly, nepotrebovali by žiadne dotácie. Jednoducho o 17 % by sa im znížili ceny elektriny. Čiže toto je v podstate v nadväznosti aj na niektoré tie opatrenia, ktoré som hovoril predtým.
Takže na jednej strane možnože záťaž pre štátny rozpočet, na druhej strane pozitívny vplyv na cenu elektriny naozaj pre všetkých.
Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Zmestil som sa dokonca do tých 10 minút.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.6.2017 15:26 - 15:30 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pekný deň prajem všetkým. Dovoľte, aby som krátko predstavil tento návrh z dôvodovej správy.
Hlavným cieľom tohto návrhu zákona je úprava spôsobu financovania nákladov systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, z kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako aj výroby elektriny, ktorá je vyrobená z domáceho uhlia, a to formou ich prenesenia na štátny rozpočet. Tento návrh zákona reaguje na neúmernú finančnú záťaž systému podpory výroby elektriny z týchto menovaných zdrojov predovšetkým na domácnosti a podnikateľské subjekty. Podľa údajov z ÚRSO za rok 2015, ktorý v súčasnosti určuje každoročne výšku tzv. tarify za prevádzku systému, slúžiacej na kompenzáciu nákladov systému tejto podpory, náklady boli 21,4 eur/MWh, čo tvorí naozaj veľmi významnú časť koncovej ceny elektriny. Menšia časť tarify za prevádzkovanie systému slúži na kompenzáciu niektorých nákladov organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Ale to je naozaj iba 0,27 eur/MWh. Teda tak to bolo v roku 2015.
Výhrady k tejto neúmerne alebo k neúmerne vysokej koncovej cene elektriny pre energeticky náročný priemysel prezentuje Európska komisia už niekoľko rokov, pričom ako hlavnú príčinu uvádza vysoké regulované poplatky, medzi ktoré patrí práve TPS-ka, alebo inak povedané, tarifa za prevádzkovanie systému. Na rok 2017 bola, prosím pekne, nastavená už vo výške 26,20 eur/MWh. Tento stav pochopiteľne kritizujú aj priemyselní odberatelia elektriny Slovenskej republiky, no a poukazujú na zníženú konkurenciu voči zahraničiu.
Návrh zákona ustanovuje, že celé skutočné náklady prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav na financovanie systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, z vysoko účinnej kombinovanej výroby a nákladov dominantného výrobcu elektriny na výrobu elektriny z domáceho uhlia budú hradené zo štátneho rozpočtu, teda z kapitoly ministerstva hospodárstva prostredníctvom dotácie, ktorú v rozsahu predpokladaných nákladov systému podpory poskytne na kalendárny rok práve ministerstvo. V záujme dodržania zásady transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality ministerstvo vykonávacím predpisom určí spôsob výpočtu nákladov systému podpory, ako aj nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia.
Aplikácia predpisu do praxe neprinesie žiadnu komplikáciu v činnosti regulovaných subjektov ani komplikáciu pre koncových spotrebiteľov energií. Naopak, bude viesť k poklesu koncovej ceny elektriny pre všetky kategórie koncových odberateľov.
Predložený návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, a to naozaj veľmi zásadný, vo výške 480 mil. eur. Kde na to zobrať a ostatné s tým súvisiace veci, by som si následne dovolil prezentovať v rozprave, do ktorej sa súčasne hlásim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2017 17:19 - 17:21 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej a Vladimíra Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 504). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2017 12:51 - 12:53 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ja by som chcel Alina podporiť hlavne v tej poslednej časti, kde vraví, že tento zákon zavádza tú naozaj spravodlivosť do toho systému a váhy hlasu v nejakej tej proporcionalite k tomu, koľko ten vlastník bytu platí. To znamená, že naozaj máme tu v podstate dve možnosti, hej. Buď dáme, že ten jeden vlastník bytu má jeden hlas, ale súčasne bude platiť iba nejaký paušál ako niekto, kto má menší byt, alebo tá spravodlivejšia cesta je tá, že keď má niekto väčší byt, viacej prispieva do toho spoločného fondu, tak bude, pochopiteľne, aj mať väčšiu váhu. Nie je to žiaden nový výmysel, ktorý by inde nefungoval, lebo takto to funguje v zahraničí. A myslím si, že tak by to malo fungovať naozaj aj u nás.
U nás mali sme takú aj diskusiu, ja sám som dostal možnože aj nejaké tie kritické hlasy, ktoré ale podľa mňa nemali len nejakú tú relevantnú váhu, lebo ako sme sa napríklad bavili, tak išlo tam o to, že na tej schôdzi priamo bude ťažké rozpočítať, že, dobre, niekto má nejaké percento alebo nejakú inú plochu, ale toto všetko sa dá ešte predtým veľmi ľahko prepočítať na tie percentá pred tou domovou schôdzou. A potom naozaj či už kalkulačkou, alebo počítač má k dispozícii dneska už naozaj kedykoľvek každý.
Takže chcem týmto vyjadriť podporu tomuto návrhu. Pokiaľ budú k tomu nejaké výhrady, ja som presvedčený, že aj v tom druhom čítaní bude nejaký priestor na nejaké zmeny.
Skryt prepis