Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:01 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2019 16:01 - 16:03 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Je to naozaj výborné zhrnutie celého toho procesu, ako sa tento zákon, dovolím si povedať slovami jedného pána, pregrciaval parlamentom. Bohužiaľ, skončil naozaj vo veľmi pokrčenom stave a máme ho dnes opätovne tuto vrátený prezidentkou, hoci ten pôvodný návrh bol akceptovaný aj všeobecne odbornou verejnosťou.
Ja si iba dovolím doplniť jednu skutočnosť a to práve k tomu procesu, ktorý si popisoval. To bol tá, ten druhý medzičlánok, to bolo to rokovanie na hospodárskom výbore, ktoré sa minulý týždeň, bohužiaľ, neuskutočnilo. Na tomto výbore sa, čuduj sa svete, vrátane tej koalície nezúčastnil jeden z aktérov, z veľkých aktérov dnešného dňa pán Robert Fico. Robert Fico sa doteraz nezúčastnil ani na jednom jedinom rokovaní hospodárskeho výboru. Ani len na tom, keď sme vystupovali ako gestorský, ale potom si úplne v pohode dovolil tuto stiahnuť 60 cudzích návrhov zákonov. Takže ja sa naozaj pýtam, kde je jeho chrbtica, chrbtová kosť. Kde je teda nejaká jeho zodpovednosť a kde je jeho poslanecká práca, keď nechodí ani len na výbory a nie je ochotný teraz ani len rokovať v parlamente. Najčastejšou ospravedlnenkou je, že je zrovna u zubára. No tak teda možno informácia pre všetkých. Asi naozaj pán Fico má viac zubov ako my všetci ostatní, pretože tých výborov, z ktorých sa ospravedlnil, už bolo viac, ako má bežný občan zubov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:45 - 14:48 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže posledná moje, posledné moje vystúpenie do rozpravy v rámci týchto troch zákonov, ktoré majú poslúžiť na zníženie cien elektriny, v tomto prípade aj energií. Ešte teda dovolím si tu technikáliu, kedy ideme ustanoviť povinnosť úradu zverejňovať všetky tie cenové rozhodnutia na webovom sídle. To znamená, vy si nebudete musieť o to žiadať, ale bude to zverejnené na webovom sídle. Tiež navrhujeme povinnosť zverejňovať spolu s cenovým rozhodnutím aj návrh ceny a všetky jeho zmeny, pretože cenové rozhodnutie, tým sa nekončí to stanovenie tej ceny. Potom tam prebiehajú ešte ďalšie diskusie. No a ak úrad určí cenu pri týchto činnostiach aj na základe podkladov, ktoré má k dispozícií, zverejnia sa aj tieto podklady. To znamená, že úrad nebude zverejňovať iba to, čo dostal od regulovaného subjektu, ale aj všetky podklady, ktoré on má k dispozícii a ktoré vstupujú do tej regulovanej ceny pre takýto regulovaný monopol. Súčasne sa v novo formulovanom odseku navrhuje explicitne upraviť, že zverejnením informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre určené regulované činnosti nemôže mať za žiadnych okolností porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva. Takže teraz som vám vymenoval aj to, čo bude musieť byť vlastne zverejňované.
Tento zákon sa dotkne teplární, vodární, distribučných spoločností, prenosovej spoločnosti SEPS. Takisto sa dotkne distribúcie a prepravy plynu. Takže naozaj vo všetkých týchto oblastiach budeme mať zrazu zvýšenú verejnú kontrolu, zvýšený tlak na tú cenotvorbu pre, prípade tej koncovej ceny, a teda verím, že vďaka tomu bude možné aj efektívnejšie vytvárať tlak na tú výšku pre všetkých spotrebiteľov. Nebavíme sa iba o domácnostiach, ale o tých podnikateľoch. V spojení s ostatnými návrhmi, ktoré sme predkladali dnes alebo som predkladal dnes aj spolu s ostatnými kolegami, plus s návrhmi, ktoré sme mali v minulosti, vieme dosiahnuť zníženie cien energií. V prípade elektriny to môže byť až alebo aspoň, dovolím si povedať, 80 eur na priemernú rodinu každý jeden rok. A viete, od koho to závisí? Toto momentálne závisí od každého jedného z vás. A nielen tak, ako my tu sedíme, ale od vašich kolegov, ktorí tu momentálne nie sú, ale viete im to určite povedať a ja verím, že tak ako ste mi prikývli, že to podporíte, takže to podporia aj oni, pretože toto je prvé čítanie. Ja nemám najmenší problém baviť sa o zmenách a o doplneniach týchto zákonov, pretože tieto zákony sú naozaj dobré. Sú odkomunikované s odbornou verejnosťou.
Takže poďme s nimi úplne smelo do druhého čítania a ja vám poviem, že ja si neviem predstaviť krajší vianočný darček pre ľudí na Slovensku, pokiaľ takéto zákony schválime práve, práve pred Vianocami, a teda na tej ďalšej schôdzi. Ušetríme im nemalé prostriedky a necháme na nich, ako si tieto peniaze následne použijú, či to bude na vianočné darčeky, či to bude na dovolenku alebo či to bude na pokrytie tých základných potrieb.
Takže vážené dámy, vážení páni, ešte raz vás veľmi pekne prosím o podporu aj tohto tretieho zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:35 - 14:42 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže tretí zákon, jak sa hovorí, do tretice všetko dobré. Dúfam, že všetky tri budú podporené a schválené, pretože naozaj sa jedná o dobré zákony. Ďakujem veľmi pekne za toto súhlasné prikývnutie. Potom si skontrolujem hlasovania. (Povedané so smiechom.)
A v tomto návrhu zákona ideme opäť zaútočiť na cenu elektriny, ale nielen elektriny, ale aj ostatných energií, ale nie priamo. Ide nám v podstate o akési zavedenie verejnej kontroly v prípade regulovaných monopolných činností. Asi veľmi dobre viete, že teda, či už sa bavíme o vode, plyne, elektrine alebo teple, tak vy si neviete vybrať toho, kto vám poskytne tie dráty, tie drôty, pardon, po slovensky správne drôty, tie... Alebo tie potrubia. Jednoducho tieto sú tam dané, to sú tie siete, ktoré fungujú, sú položené v tej zemi alebo idú vzduchom. No a zo zákona je zakázané vytváranie takýchto alternatívnych distribučných alebo prenosových sústav na nejakom vymedzenom území. To znamená, takáto spoločnosť má monopol. Má monopol, vďaka ktorému je regulovaná. To znamená, takáto spoločnosť je regulovaná, do ceny elektriny, alebo teda, pardon, do ceny, do ceny za distribúciu alebo prenos si započíta všetky oprávnené náklady. Tieto náklady idú na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a tam im ich schvália alebo znížia, možnože aj zvýšia. To ja neviem. To jednoducho nikto z nás naozaj netuší. A aby sme to tušili, tak chceme takúto reguláciu otvoriť pre všetkých. Je to v podstate po vzore toho zákona, alebo teda toho Registra partnerov verejného sektora, ktorý už takisto napomohol mnohým dobrým veciam. Jednoducho každý, kto sa zaujíma, nech si pekne krásne povie, pozrie, nech si otvorí ten cenový návrh a nech si pozrie, čo všetko si doňho táto stopercentne monopolná a regulovaná spoločnosť uplatnila. Nehovorím, že každý z nás sa musí vyznať do cenového návrhu. Úprimne, asi ani ja sám by som nevedel, ktorá položka čo všetko je, ale máme tu množstvo odberateľov, ktorí majú odborníkov vo svojich radoch a vedia oprávnenosť týchto nákladov posúdiť. Vedia povedať, že či to niekto niekde neprepískol, či náhodou niekde nemáme nejaké skryté položky, neprimerané položky a tak ďalej. To znamená, vedia vytvoriť taký ten verejný tlak, povedať nám ostatným, hej, pozrite sa, tu máme distribučnú spoločnosť, ktorá si tam zahrnula, ja neviem, 20 mil. na odmeny pre manažment. Neviem, či to bude možné vyčítať z tých samotných cenových návrhov. Ale minimálne ten, kto to prečítať vie, nám bude vedieť následne povedať.
Keď sme diskutovali tento návrh, tak ja som ho diskutoval aj na viacerých takých odborných fórach, kde sa objavili také tie obavy, že no dobre, ale veď my sa bavíme o cenovom návrhu nejakej spoločnosti, cenovom návrhu nejakej regulovanej ceny, ale veď tam je množstvo položiek, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Ale ja sa pýtam, pokiaľ nemáte konkurenciu na svojom vymedzenom území, tak o akej konkurencii sa bavíme. Čiže naozaj toto bude vztiahnuté čisto čiste na tie podniky, ktoré nemajú ani im nemôže zo zákona vzniknúť na ich vymedzenom území žiadna konkurencia. To znamená, ani obchodné tajomstvo sa na nich vzťahovať nemôže. Rozsah zverejnenia, samozrejme, následne bude závisieť jednak od dikcie zákona, ale takisto to bude aj na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.
Povedal som, že toto nie je opatrenie, ktoré môže priniesť nejaký ten priamy efekt na to zníženie ceny. My to nevieme momentálne kvantifikovať a povedať, že schválime tento zákon a zajtra bude elektrina lacnejšia o 20 euro alebo bude zadarmo, hej, to nie, lebo práve tieto poplatky za tú dodávku, napríklad v prípade tej elektriny tvoria až tých 46 %. Ale vytvoríme ten efektívny tlak, tú efektívnu kontrolu, pretože, ja vám poviem jeden príklad z oblasti, z oblasti teplárenstva. Prosím pekne, na Slovensku máme takisto zavedené teplárenské nevoľníctvo. Toto budeme riešiť tým, že sme ten môj zákon preložili na ďalšiu schôdzu. Budeme riešiť aj spolu s ďalšími kolegami z opozície.
Tento zákon má za cieľ odstrániť akékoľvek nevoľníctvo, a teda to, aby sa napríklad, aby sa napríklad nejaké domácnosti alebo byty, domy nemohli odpojiť od sústavy, lebo, lebo medveď. Bohužiaľ, toto máme, toto máme v zákone už niekoľko rokov a vďaka tomu máme, prosím, vyššie ceny tepla od centrálnych dodávateľov, ako je tomu napríklad vo Fínsku. Iba vďaka tomu, že jednoducho majú prirodzený monopol, nemôžte sa od nich odpojiť, ste v područí akého si nevoľníctva, no a toto nemôžme urobiť, samozrejme, vo všetkých ostatných odvetviach, ale čo môžme minimálne urobiť, je, že tie cenové návrh zverejníme, otvoríme a každý, kto má záujem sa do nich začíta, Môže ich napadnúť.
Koniec koncov my máme na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví aj tzv. Regulačnú radu, do ktorej sme počas tej schôdze volili nových členov alebo minimálne kandidátov. No a ja som sa týchto kandidátov na práve tom vypočúvaní, ktoré sme mali v rámci hospodárskeho výboru, pýtal, čo si myslia o takomto návrhu. A paradoxne oni s tým súhlasili a mnohí z nich pochádzali alebo pracovali v minulosti pre regulované subjekty. Takže naozaj tento zákon má podporu aj v odbornej verejnosti a netvrdím, že budú mu tlieskať, ja neviem, distribučky, ktoré už v minulosti skúšali rôzne možnosti ako si ešte v rámci tých regulovaných činností prilepšiť. Ale určite tomu bude v konečnom dôsledku tlieskať práve ten spotrebiteľ, o ktorého nám ide v prvom rade.
Takže, vážené dámy a vážení páni, prosím aj o podporu tohto nášho tretieho návrhu zákona, ktorý sa týka v tomto prípade nie iba cien elektriny, ale energií vo všeobecnosti, a teda beriem, beriem váš súhlas, páni kolegovia z koalície, ako záväzný. A budem len veľmi rád, keď poviete aj ostatným, aby rovnako ako vy za tento zákon zahlasovali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:32 - 14:34 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Takže tento raz iba tak stručnejšie, teda pre predstavu. Kým v prípade Environmentálneho fondu sme sa bavili asi o štyroch, o štyroch až piatich eurách na tú priemernú domácnosť, to zníženie, v tomto prípade sa bavíme o šiestich až ôsmich. Takže vidíte, že postupne sa nám to zbiera. No a plus to uhlie, to máme nejakých 12 euro. Toto, toto je prepočítané na tú priemernú domácnosť so spotrebou 2,5 megawatthodiny.
Ale vezmite si naozaj veľkého odberateľa, veľkú firmu, ktorá takisto musí platiť všetky tieto poplatky. Jednoducho toto je, toto je pre nich obrovská úľava po ktorej tie firmy volajú, aby nemuseli ísť do zahraničia, aby nemuseli pýtať iné dotácie, aby boli konkurencieschopní na tom spoločnom trhu, na ktorom musia pôsobiť v rámci Európskej únie alebo kľudne aj povedzme toho sveta. Čiže naozaj ideme, ideme pomôcť aj domácej výrobe, aj tým domácim podnikateľom.
A teda aby som doplnil a ozrejmil troška aj jasnejšie ten, ten, tú schému, ako sa to celé bude diať. To znamená, zavádzame obligatórny spôsob použitia časti toho celkového zisku prevádzkovateľa prenosovej sústavy nielen z toho, čo má, čo má v prípade tých regulovaných poplatkov, ale celého, pretože sa bavíme o štátnej prenosovej sústave. A ak ona vykazuje nejaký zisk a tento odvádza do štátneho rozpočtu, tak to sú iba skryté dane, nič viac, skryté dane, ktoré my všetci musíme platiť, a to dosiahnutého v okruhu regulovaných činností na úhradu plánovaných nákladov na poskytovanie systémových služieb do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa tento hospodársky výsledok vytvoril. No a ten Regulačný úrad následne urobí cenovú reguláciu a bude postupovať tak, že tento kladný zisk z vykonávania regulovaných činností určí iba na úhradu tých plánovaných nákladov, ktoré vniknú pri vykonávaní regulovaných činností v tom ďalšom období.
Takže naozaj zoberieme regulovaný zisk, šup na ďalší rok ako zisk, o ktorý sa poníži, ponížia všetky tie plánované náklady. A bingo! Máme 6 až 8 euro dolu pre tú priemernú domácnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 14:26 - 14:30 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže rád by som odôvodnil ten druhý zákon z tohto nášho balíčka, z tejto trojice návrhov zákonov na zníženie koncovej ceny pre každého jedného spotrebiteľa. Nie pre nejakých pár vybraných, ale naozaj každý jeden by z tohto mohol profitovať. V tomto druhom návrhu zákona sme sa zamerali na tzv. zisk Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorej vlastníkom je na 100 % štát a ktorá má najväčšie zisky práve zo stopercentne regulovaných činností, ktoré spočívajú v prenose elektriny. To sú také tie najvyššie stĺpy, ktoré môžte vidieť napríklad popri Bratislave alebo keď idete okolo Bohuníc. Jednoducho to, čo sa ťahá, to, čo sa ťahá ďalej a potom sa rozvetvuje z tej prenosovej úrovne na tú distribučnú a na miestne, na miestne distribučky.
Tu sa bavíme o tom, že táto spoločnosť napriek tomu, že je stopercentne štátom vlastnená a stopercentne regulovaná, alebo teda, pardon, nie stopercentne, ale minimálne, najvýraznejšiu časť z jeho príjmu vytvárajú práve príjmy, ktoré plynú z regulovaných činností, tak každý rok vykáže zisk. A tento zisk sa, prosím pekne, pohybuje vo výške od 50 mil. eur. V minulom roku po, neviem, mám tu 74 mil. alebo skoro 75 mil. v roku 2017, 58 mil. v roku 2016, 73 mil. v roku 2015 a tak ďalej by som mohol ísť do minulosti. A neuveríte, ale každý jeden rok v návrhu toho štátneho rozpočtu je táto suma rozpočtovaná naozaj blízko k tej nule. Hovoríme možnože o 10, možnože o 15 mil. eur a napokon, napokon skončíme na 60 mil. eur v priemere.
A čo sa deje potom s týmito peniazmi? No tieto peniaze sa, prosím pekne, keďže je to štátna akciová spoločnosť, zoberú, stanú sa príjmom štátneho rozpočtu a použijú sa na rôzne korupčné, pardon, sociálne balíčky, či už vlaky zadarmo, obedy zadarmo. Ale všetci veľmi dobre vieme, že nič nie je zadarmo. A teda keď hľadáte nejaké zdroje, z čoho sa tieto peniaze berú, tak to nájdete práve napríklad aj v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave.
Týmto návrhom zákona teda chceme zaviesť takú reguláciu, aby tento zisk sa v nasledujúcich rokoch použil práve na to vykrývanie..., alebo na vykrývanie, na znižovanie tej regulovanej ceny, ktorá sa vyberá za ten prenos, a tým pádom by sme opäť vedeli znížiť to zaťaženie tej koncovej ceny, pretože tie prenosové poplatky sú súčasťou práve tých poplatkov za tú dodávku elektriny o tých 60 mil., dobre, možno 50-60, závisí to od roku. Ale teda o zhruba takúto sumu. Keď si k tomu pripočítame ten Environmentálny fond, tých 40 mil., už sa bavíme, prosím pekne, už o 100 mil. eur. A keď ešte k tomu pripočítame 115 mil. eur za dotácie do výroby elektriny z domáceho uhlia, už sme na 215 mil. eur. Takže naozaj kvapka ku kvapke a pomaličky sa dostávame k tým, dobre, ešte nie 80, ale asi k 25 eurám, ktoré vieme už dnes, o ktoré už dnes vieme odľahčiť práve ten koncový účet za elektrinu pre tú slovenskú domácnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:26 - 14:30 hod.

Karol Galek
!!! Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:20 - 14:25 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj Anke za doplnenia práve z toho ekologického pohľadu, pretože nie všetko je iba o číslach a o peniazoch. Ale napriek tomu, teda keďže sme označovaní za excelovú stranu, tak pár čísiel z Excelu si ešte dovolím doplniť.
O čom sa teda bavíme, o akých sumách? Keď hovoríme o podpore obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla a pridáme k tomu aj podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, čo sú vlastne veci, ktoré absolútne sú voči sebe v protiklade, my na jednej strane podporujeme produkciu emisií a na druhej strane sa ich snažíme šetriť, tak dostaneme sa dokopy na všetky tieto dotácie, na sumu asi 600 mil. eur. Prosím pekne, 600 mil. eur každý jeden rok!
Zoberme si teraz preč tú podporu tej výroby elektriny z domáceho uhlia, ktorú už od roku 2000 alebo po roku 2023 nebudeme mať. Dovolím povedať si, že to je aj práve vďaka strane SaS a vďaka všetkej tej námahe, ktorú sme do toho od začiatku volebného obdobia vkladali, pričom na začiatku sme možno boli označovaní za takých tých odľudov, nakoniec aj samotná koalícia uznala naše argumenty a jednoducho od roku 2024 nebudeme dotovať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia, ale dovolím si povedať, že od tohto roku má šancu Slovensko sa stať aj pri výrobe elektriny uhlíkovo neutrálnym.
Ale poďme naspäť teda k tým, k tým zeleným energiám, kde stále nám ostáva asi 475 mil. eur. Toto bolo minimálne v minulom roku, 475 mil. eur, ktoré sa nám rozpustili do cien elektriny. V tomto roku je naplánovaných 461 mil. eur. Čiže naozaj sa bavíme o veľkej, veľkej sume, takmer 500 mil., na ktorú sa skladáme my všetci ako domácnosti, plus podnikatelia, mínus zopár vybraných podnikov a paradoxne, pre niektorých sa snažíme vytvárať ďalšie rôzne úľavy a výnimky, ako je to napríklad v prípade kompenzácií, ktoré sme stanovili pre energeticky náročné podniky vo výške 40 mil. eur tak isto.
No, ale čo je lepšie? Dávať výnimky vybraným, alebo naozaj znížiť a zlacniť tú elektrinu pre všetkých? Ja si myslím, že to druhé je omnoho systematickejšie riešenie.
No, a teraz keď si to rozmeníme na tie domácnosti. Priemerná domácnosť na Slovensku spotrebuje ročne asi 2,5 MWh elektriny. To je to, čo každý z vás potrebuje doma na svietenie, niektorí dokonca na kúrenie, na pozeranie televízie. Jednoducho dva a pol megawatthodiny ročne je priemerná domácnosť. V sume, teda na tej faktúre, na tom účte, ktorý dostanete, to vyúčtovanie raz do roka, vám v tomto prípade svieti suma asi 390 eur. A z týchto 390 eur tie politické zásahy, ktoré vieme okresať, sú 80, 80 - 85 eur. A tieto zásahy, keď hovoríme teda o dotácii do obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, z toho predstavujú niečo menej, niečo menej ako polovicu, niečo medzi jednou štvrtinou a jednou polovicou.
No a my dnes nejdeme urobiť nič iné, ako toto okresať. My to nevieme znížiť na nulu okamžite, ono tá podpora bude vypadávať postupne do roku 2028, ako nám budú končiť podpory pre jednotlivé, jednotlivé, jednotlivé zdroje. Ale v súčasnosti vieme minimálne tú cenu znížiť vďaka tomu, že tie dotácie zaplatíme nielen z peňaženiek ľudí, ale aj z Environmentálneho fondu. No a ďalším krokom, ktorý majú aj v Českej republike je to, že na to prispieva aj štát zo štátneho rozpočtu.
Ako opozičná strana si toto dovoliť zatiaľ nemôžeme, ale ja verím, že naozaj po tých voľbách dostaneme priestor aj na realizáciu tohto, aby sme mohli naplniť ten náš cieľ, znížiť ten účet za elektrinu pre tú slovenskú priemernú domácnosť o tých 80 eur.
Takže, vážené dámy, vážení páni, ešte raz vás veľmi pekne prosím o podporu tohto zákona, pretože je naozaj prospešný. Nikoho, nikoho nijakým spôsobom neobmedzí. Jedine naozaj z toho nevyužívaného Environmentálneho fondu zoberie za predaj emisií každý rok 17,5 % a použije túto sumu na zníženie tej koncovej ceny elektriny.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

23.10.2019 14:03 - 14:11 hod.

Karol Galek Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem, pán predsedajúci. Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi teda teraz predniesť tri návrhy, budem ich uvádzať postupne, ktoré sme si pripravili ako strana SaS na zníženie cien elektriny.
Asi ste zachytili, v poslednom dobe sa množia také tie nepríjemné správy, že na budúci rok tá cena elektriny na, pre tých koncových spotrebiteľov porastie. Tvrdia to ako dodávatelia elektriny, tak aj samotný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ospravedlňujú to tým, že cena elektriny na burze rastie. A to je naozaj pravda, kým minulý rok, keď sa stanovovali tie regulované ceny pre koncových spotrebiteľov, tak sa vychádzalo z I. polroka alebo priemeru cien trhových z I. polroka 2017, kde tá..., pardon, ’18, kde tá cena sa pohybovala na úrovni asi 40,48 eura, 40 euro aj 48 centov. Tá, ktorá sa bude stanovovať na budúci rok, už sa budeme baviť asi o 52 eurách. Toto je vlastne tá prvá časť tohto polroka, teda tohto roka, ten prvý polrok, kde naozaj ten regulátor zoberie priebeh, priemer týchto cien a tieto na trhu a tieto premietne do tej koncovej regulovanej ceny.
Ale keď ste ma v minulosti dobre počúvali, tak asi veľmi dobre viete, že tá koncová cena nie je iba cena elektriny, ktorá je daná trhom, že sa k tomu pripájajú napríklad poplatky za distribúciu elektriny, poplatky za prenos elektriny, no a, samozrejme, pripájajú sa k tomu aj rôzne politické rozhodnutia a rôzne politické zásahy. Keď si to tak rozdelíte a pozriete sa na to, ak, ako vyzerá tá štruktúra tej ceny, tak cena elektriny, samotná komodita tvorí asi 32 %, čo sa týka tých poplatkov za distribúciu a za prenos, tak je to asi 45 % a ten zvyšok, odhadujem, 22 % vychádza práve na tú, na tie politické zásahy. No a týmito našimi zákonmi by sme chceli tieto politické zásahy, keď už nie odstrániť, tak aspoň znížiť alebo postupne okresať.
A hneď tento prvý zákon, ktorý ideme predkladať, spočíva v tom, že máme v týchto cenách premietnuté aj tzv. dotácie. Dotácie sú zlé. Minimálne my ako liberáli to tvrdíme. Dotácie sú jednoducho niečo, čo by v našom systéme fungovať a existovať nemalo, pretože to kriví celé to trhové prostredie a..., ale, bohužiaľ, v tej energetike v prípade obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla ich spätne zrušiť nevieme. Jednoducho boli by sme naozaj vystavení rôznym, rôznym súdom, kedy by tí výrobcovia, ktorí si požiadali alebo ktorí majú nárok na túto podporu garantovanú zákonom, zákonom č. 305/2009 Z. z., ktorú pripravil, ktorý pripravil ešte pán Jahnátek. A vlastne keď sa rozdávali všetky tie povolenia na pripojenie v roku 2009 na fotovoltiku a tak ďalej, tak všetci títo by nás mohli paradoxne zažalovať a, bohužiaľ, neuspeli by sme, pretože naozaj retroaktívne nemôžte prijímať žiadnu legislatívu ani žiadne zákony.
Čo bolo ale zlé na tom celom, pretože koniec koncov tá zelená energia má svoj, svoje opodstatnenie v rámci toho nášho energetického mixu a prikazuje nám to takisto aj Európska únia, aby sme napĺňali nejaké tie ciele, či už do roku 2020, do roku 2030, ale to, čo sme my urobili zlé na tom začiatku, bolo, že my sme všetky tieto dotácie, tak ako ich dostávajú títo výrobcovia, preniesli paradoxne nie na toho, kto tie dotácie vymyslel, teda štát, a aby sa štát postaral o to, že kde na to nájde zdroje financovania, ale sme to celé preniesli do cien elektriny. Do cien elektriny každého jedného z vás, do cien elektriny podnikateľom, do cien elektriny domácnostiam a vďaka tomu máme dnes jedny z najvyšších koncových cien elektriny v rámci Európskej únie.
Bohužiaľ, toto je, toto je fakt, ktorý je nezvrátiteľný. A to čo s tým môžme urobiť, je, že toto bremeno, ktoré sme preniesli na tých ľudí, aspoň čiastočne snímeme a budeme hľadať iné, alternatívne zdroje.
No a tento prvý zákon je presne o tom, že zavádzame tzv. viaczdrojové financovanie. Toto viaczdrojové financovanie spočíva v tom, alebo teda je motivované po vzore Českej republiky a spočíva v tom, že časť z týchto poplatkov, časť z týchto dotácií nebudeme, alebo budeme brať z Environmentálneho fondu, teda z predaja emisií, čo dáva logiku, pretože práve ten Environmentálny fond má ten účel, aby sa podporovali rôzne, rôzne opatrenia na zlepšovanie životného prostredia. A obnoviteľné zdroje sú jedným zo spôsobov na zlepšovanie toho životného prostredia.
Konkrétne mali sme tu na minulej schôdzi schválený zákon, kde sa teda vyšpecifikovali nejaké tie nové možnosti, ako ten Environmentálny fond využiť. No my chceme z jednej, jedného toho chlievika, kde je vyčlenených 35 % určených na účely financovania individuálnych ekologických projektov na podklade schémy štátnej pomoci ustanovenej ministerstvom životného prostredia, na tento účel z týchto 35 % zobrať polovicu, to je 17,5 %, a toto použiť na zníženie toho zaťaženia tými dotáciami, ktoré sa premietajú do tej ceny elektriny.
Keby ste chceli vedieť, tak v minulom roku z predaja emisií Environmentálny fond vybral 229 mil. eur. Ak by sme z toho zobrali 17,5 %, tak sa bavíme o 40 mil. eur. 40 mil. eur je proste to, čo, o čo my by sme znížili to zaťaženie vašich účtov za elektrinu v zmysle práve tej, tej, toho dotačného príspevku.
No, a samotný Environmentálny fond, ako doteraz fungoval, možnože viete, leží nám tam takpovediac ľadom 430 mil. eur, toto bolo k 31. 12. 2018, a teda osobne si myslím, že je naozaj čas začať tento Environmentálny fond využívať zmysluplnejšie. A práve tento náš predkladaný zákon, si myslím, túto zmysluplnosť do tohto zavádza.
Takže, vážení, vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona, vďaka ktorému sa znížia účty za elektrinu.
A ja sa teda potom ešte na chvíľku prihlásim aj do rozpravy, aby na mňa mohli kolegovia reagovať.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:03 - 14:11 hod.

Karol Galek
Uvedomujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2019 14:02 - 14:03 hod.

Karol Galek
Pán predsedajúci, chcel by som so súhlasom spolupredkladateľov Miroslava Ivana a Martina Klusa požiadať o preloženie legislatívneho návrhu (tlač 1691), bod programu 68, na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky s predpokladaným začiatkom 26. 11. 2019.
Skryt prepis