Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.6.2018 o 15:35 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 16:21 - 16:24 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh novely zákona za účelom zrušenia dotovania spaľovania dreva v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Na základe neopodstatnených, zdá sa, že účelovo zavedených štedrých dotácií, aby sa na tejto zmene nabalili niektoré vrecká, sa výrazne zvýšil dopyt po drevnej štiepke. Tento vážny zásah do trhu zvýšil dopyt po drevenej štiepke zo strany biomasových zariadení do tej miery, že je oveľa vyšší, ako sú samotné zdroje palivového dreva na Slovensku produkované v lesníctve a v drevárskom priemysle.
Z tohto dôvodu rastie cena palivového dreva aj pre bežných spotrebiteľov, ktorí častokrát majú navyše problém palivové drevo pre svoje potreby získať. Oveľa horšie je však to, že sa v posledných rokoch výrazne zvýšil výrub drevín na zarastajúcich lúkach, v okolí riek, ale aj popri cestách a tiež v mestách, kde sa rúbu vetrolamy či aleje s vysokou krajinárskou a ochranárskou hodnotou. Na Slovensku podľa satelitného snímkovania Global Forest Watch ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pritom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách v našej krajine zhruba 5,8 až 6 miliónov m3 dreva.
Tento neodborný a klientelisticky nastavený zákon spôsobil nárast ceny drevnej štiepky do tej miery, že sa v súčasnosti štiepkuje a spaľuje aj drevo lepšej kvality, ako je kategória "6. palivové drevo". Kontroly zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví potvrdili, že na Slovensku v posledných rokoch došlo vo viacerých prípadoch dokonca k spaľovaniu dreva kvalitatívnej triedy 3. Dotácie, tak ako sú v súčasnosti nastavené, vedú k deformáciám trhu s energiami a zvyšujú cenu elektrickej energie pre spotrebiteľov.
Preto, ctení kolegovia, si vás dovoľujeme požiadať, aby ste podporili uvedenú novelu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie v jeho predkladanej podobe a prispeli tak k účinnejšej ochrane prírodného prostredia a k lepšej ekonomickej situácii obyvateľov Slovenska. Nakoniec pokiaľ posuniete tento návrh zákona do druhého čítania, je možné pozmeňujúcimi návrhmi doplniť akékoľvek opodstatnené argumenty.
Ja by som chcel vyzvať z tohto miesta, prosíme, prestaňme si ničiť našu krajinu kvôli ekonomickému profitu zopár jednotlivcov. Zachovajme ju pre nás, naše deti a ďalšie generácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 16:06 - 16:08 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že nemohol dohovoriť kolega. Ešte chvíľku ste mohli hovoriť, by sme vám dovolili.
A, áno, len ja by som chcel k tým bodom. No, pri tom, ako momentálne teraz funguje tá primárna sféra a že naozaj častokrát v niektorých odľahlých obvodoch tí praktickí lekári sú naozaj preťažení, keď majú 70, niekedy aj viac pacientov denne, a pokiaľ sa nedostane k nemu ten pacient ešte v tom jeho období, tak on naozaj potrebuje vyriešiť ten svoj zdravotný stav potom niekedy aj na tej pohotovosti. A keď tie pohotovosti nebudú k dispozícii, tak potom sa stane to, čo sme tu hovorili, že budú chodiť na, keby aspoň na urgenty, ale oni budú chodiť na ústavné pohotovostné služby do nemocníc a tam budú traumatizovať lekárov, ktorí zase sú, majú byť na službe pri lôžkach. To znamená, hovoriť teraz veľmi otvorene o tom, že sa to bude redukovať, že to nenaplním, ja mám z toho des. Ako tu je naozaj, je to teda veľký problém, ktorý sa mal riešiť systémovo, a toto naozaj je záplata, ale keby sme sa dostali až sem, tak ja osobne si myslím, že to bude veľmi náročné a pre pacientov dôjde k vážnemu obmedzeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú doteraz mali.
A ešte možno k tomu nedostatku lekárov. Ako aj dneska bola konferencia prezidenta slovenského z Asociácie súkromných lekárov, že je málo lekárov, ako naozaj všade vo svete to je tak, aj iné európske krajiny majú s tým problém, len si treba uvedomiť, že keď sa porovnávame s inými krajinami, tak my máme dokonca ešte 7 % nad normu, ja som to práve včera pozeral. Máme naozaj v porovnaní s inými krajinami nedostatok sestier a dosť výrazný, tam to bolo, neviem, nejak desiatky percent pod priemer a ho máme nad priemer 7 % lekárov. Takže naozaj sa treba zamýšľať nad tým, ako dobre tých lekárov v našom systéme využiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:52 - 15:53 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky. Ja chcem poďakovať však aj pánovi doktorovi Balážovi, ja si hlboko ctím, čo povedal, a jednoznačne to musí ísť ruka s rukou, ale keď sa bavíme o mzdách sestier, no tak u nás je to 90 % priemernej mzdy, krajiny OECD 110 %. To znamená a utekajú nám sestry preč. No, tak my musíme niečo robiť aj s tými platmi, už keď sa na to pozreme len z tohto pohľadu, žiaľ, musíme niekde začať a podľa mňa tuná treba začať a plus to, čo ste povedali, je, samozrejme, extrémne dôležité.
No a na pána predsedu Zelníka. Toto je tá paráda, že v podstate doktori si to schválili a tiež to nebolo nikde podopreté a sestry, keď si to schválili, aj tuná na môjho kolegu reagujem, tak, skrátka, tam sme to stopli. Prečo by sme nemohli niečo schváliť a povedať pánovi ministrovi, treba nám dať peniaze na to. Ako ja, prečo by to malo ísť naopak. Ja si myslím, že pokiaľ by sme sa rozhodli, že toto je dôležitá vec - a je to veľmi dôležitá vec. Sa bavíme o tom, že tuná sa znižujú operácie, predlžujú čakacie doby, sestry odchádzajú, je to úplne krízové, tak prečo by sme nemohli krízovo zareagovať a povedať, my tie peniaze tam potrebujeme. A teda nemusí to byť od zajtra, hej? Nech je to od 1. januára. Ale takto si to predstavujeme a nech sa do rozpočtu tie peniaze naplánujú. Takže ja si myslím, že prečo by to nemohlo byť aj v takomto poradí.
Ale ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetky poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 15:46 - 15:47 hod.

Marek Krajčí
Lebo ja reagujem na faktické, ja mám... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 15:35 - 15:39 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, otvorila sa tu debata o ohodnocovaní zdravotných sestier, padla tu otázka, odkiaľ na to vziať peniaze. Dovoľte, aby som trošičku si s vami zapolemizoval o tom, či do zdravotníctva dáva súčasná vládna garnitúra dostatok financií.
Do zdravotníctva dávame v priemere 6,9 % HDP a je to menej, ako tam dávajú Maďari, je to menej, ako tam dávajú Češi, je to trošku viac, ako tam dávajú Poliaci. A keď sa pozrieme v rámci Európskej únie, tak myslím, že priemer v EÚ je 9,9 % HDP. Keď si zoberieme priemer OECD, 9 % HDP.
Počúvame tu stále v čase ekonomického boomu, rastu, by som povedal, rekordnej konjunktúry, keď pán minister financií si na účte naozaj nachádza rekordné príjmy, počúvame tu stále, že do zdravotníctva sa nedá viac peňazí práve kvôli tomu, že je neefektívne spravované. Áno, je to pravda. Máme jeden z najneefektívnejších systémov, peniaze nám všelikde utekajú. Však preto ste tam nasadili krízového manažéra, ktorý má v tom robiť poriadok. Určite to vôbec nie je také jednoduché.
Ja sa pýtam, neviete vysvetliť pánovi ministrovi Kažimírovi, a však ja mu to tu hovorím každý rok pri predkladaní štátneho rozpočtu, že dajte do toho zdravotníctva viac peňazí, pretože sa tak či tak s takýmito financiami kvalitné zdravotníctvo robiť nedá. A keď má s tým problém, že kam tie peniaze dať, aby mu niekde neutiekli, tak mu povedzte, že dáte to na zvýšenie platov sestier. Kde je, prosím vás, v tomto problém? Ja v tom naozaj problém nevidím. A bude mať on pocit dobrý a dušu na mieste, že peniaze idú správnym smerom, a môžte ďalej robiť opatrenia, ktoré budú zvyšovať efektivitu zdravotníctva. Keďže, áno, všetci vieme, že tie peniaze nám utekajú všelikde. Takže toto je jedna vec.
Ďalšia vec, čo by som chcel povedať a fakt poprosiť, že, prosím vás, zakopme vojnové sekery. Ja chápem, že, ja to už cítim niekedy, to sú silné emócie, ktoré iskria z jednej strany na druhú. Ja na tomto mieste chcem len povedať, že, áno, bola síce vytvorená nejaká pracovná skupina, ktorá mala sa zaoberať touto zmenou koncepcie vzdelávania sestier, ale ja som na tú pracovnú skupinu ani raz pozvaný nebol. A stále tu s tým operuje, že vznikla nejaká pracovná skupina. To znamená, bol by som naozaj veľmi rád, keby sme začali seriózne o týchto veciach diskutovať, a všetci. A, samozrejme, treba pozvať opäť aj sestry. Ešte raz chcem povedať, že ja som mal s pani prezidentkou síce veľmi neskoro, ale mal som debatu a dalo sa s ňou rozprávať, počúvala, rozumeli sme sa. Nesúhlasili sme možno každý so všetkým, ale naozaj som videl veľmi konštruktívne riešenia aj z ich strany.
Toto, čo sme my dnes predložil, absolútne neruší žiadnu koncepciu, ktorú vy ste tu doteraz navrhovali, hoci ja si myslím, že sa tam treba o tom rozprávať, ja si stále myslím, že aj keď máme v legislatíve zdravotníckeho asistenta, že to vôbec nemusí byť maturitné štúdium, že to nemusí byť také dlhé štúdium, že to štúdium by mohlo trvať oveľa menej a možno by sme ich potom, tých ľudí, dostali ešte viac do systému. Takže naozaj tam sú rôzne pohľady, ktorými podľa mňa dokážeme ešte viac tomu zdravotníctvu pomôcť. Chce to len naozaj seriózne rokovať, diskutovať, rozprávať sa a ja verím, že dospejeme k najlepším riešeniam.
Ďakujem, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:19 - 15:21 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som na jednej strane veľmi rád, že sme tu otvorili problematiku sestier. Sestry sú naozaj nesmierne dôležité v zdravotníctve, kvôli tomu nám v podstate teraz naozaj začínajú kolabovať niektoré oddelenia, lebo ich tam nemáme dostatok.
Tento pozmeňovací návrh podľa mňa nevykopával žiadnu vojnovú sekeru, ja by som bol fakt veľmi rád, keby sa nám podarilo možno aj teraz tu na pôde parlamentu nájsť zmierlivú reč. V podstate tu sa absolútne nespochybňuje a dokonca ani ten termín praktická sestra. Tu sa len zavádza pojem registrovaná sestra a je to len následkom odporúčania Európskej federácie sestier, ktorá definuje štyri skupiny zdravotných profesionálov v ošetrovateľskej praxi. A potom v podstate, áno, riešime tu problém s odmeňovaním sestier.
Ja si myslím, že ja sa trošku snažím vcítiť do ich situácie, lekári si zvýšili tie platy a potom ony, keď tiež chceli zvýšiť platy, a podľa mňa úplne oprávnene, ony teraz odchádzajú naozaj do zahraničia a my ich máme nedostatok, tak, skrátka, lekári si zatiahli cez Ústavný súd ručnú brzdu a zvýšenie platov ich, skrátka, zakázali.
Tak máme tu naozaj potom problém v tom, že sa niekto cíti veľmi nepríjemne a bojuje za svoje práva a fakt by som bol rád, keby sme boli v tomto zmysle múdri a snažili sa riešiť podstatu problému a neobviňovali sa tu. Aj ja som mal s nimi rokovanie a ja musím povedať, že to rokovanie bolo veľmi ústretové a že treba naozaj obnoviť kvalitné rokovanie aj s komorou sestier, hľadať najlepšie pre pacienta. A preto verím, že bavme sa ďalej o ohodnocovaní sestier, to je naozaj nízke, my sme tu preto takto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:28 - 12:30 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pokúsim sa veľmi rýchlo.
Ja som presvedčený, že rezidenčný program pri systéme nášho vzdelávania je nevyhnutný. A keby sme ho nemali, tak nám, tak nám skolabuje primárna sféra, s tým sa s pani poslankyňou Šebovou, žiaľ, nezhodneme.
Čo sa týka pripomienky pána predsedu. Štefan, s tým súhlasím, nech idú zákony aspoň štandardným legislatívnym spôsobom a tým pádom sa otvára priestor k diskusii. Našťastie tu máme ľudí, ktorí sledujú proces v Národnej rade, vyjadrujú sa, teraz to tak bolo, ale iba rezidenčný program, pozor, tie pohotovostné služby sme hodili do druhého čítania a opravujeme niečo. Chápem, opravujeme, kolabuje, dobre, ale presne s týmto úplne s tebou súhlasím a o tomto sa bavíme. Za toto budeme stáť, podporovať. A, samozrejme, vždycky sú potom aj nejaké pozmeňovacie návrh na poslednú chvíľu, lebo chceme vyňať slovo, pridať slovo a tak ďalej, však o tom sa bavíme, ja som o tých začatých 5-tisíc eur, teda začatý rok. Potom sme sa bavili pred, dohodneme sa, porozprávame sa. Mne sa páčilo, že sme na tom poslednom výbore v podstate pracovali, takže s týmto úplne súhlasím.
Alan, áno, samozrejme, je nedostatok lekárov, ale je tam na jednej strane pohľad vzdelávania, úplne súhlasím, treba sa na to zamerať. Ale je tu, samozrejme, aj problém reštrukturalizácie a poskytovania zdravotnej sféry na Slovensku. Vieme, že asi máme trošku veľa tých nemocníc, tam sú nejakí lekári. Vieme, že špecialisti, ako som povedal, pravdepodobne by nemuseli robiť všetko to, čo robia, ale časť by mohla robiť primárna sféra. A zrazu zistíme, že je tam nejaký vankúš nejakých lekárov, ktorí, keby sme dobre nastavili primárnu sféru, nám do nej sami zlezú a budeme ich mať zrazu viac. Takže ja si myslím, že je to komplexnejší problém, na ktorý sa treba pozerať komplexnejšie, ale, samozrejme, s tvojou pripomienkou súhlasím.
No a k poznámke Janky. Áno, Janka, SMER nemal predvolebný program pre zdravotníctvo, nemal pripravený koncept reformy kľúčových oblastí zdravotníctva. Napriek tomu politicky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.6.2018 11:51 - 11:52 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, ctené kolegyne, kolegovia, tak myslím, že máme celkom zaujímavú diskusiu. Ja som sa doma trošičku zamyslel nad tým, že prečo tu vlastne máme dneska tento návrh zákona a prečo vlastne debatujeme o mnohých veciach. A keď budeme úplne úprimní a vylúčime tie niektoré body, ktoré tam sú a sú nevyhnutné ich prijať, ide o transpozície tých európskych smerníc, ten amalgám, samozrejme, je to dôležitá vec, aby sa teda nepoužíval u detí do 15 rokov, a potom sú tam ešte niektoré iné takéto, ale myslím si, že v podstate drobnosti, tak naozaj rozprávame tu o veľmi závažných veciach. A ja si odvážim nazvať, že my rozprávame o veciach na hranici kolapsu mnohých záležitostí.
A nedá mi teda trošku zareagovať a možno vyjadriť také sklamanie, že ako to zdravotníctvo pod taktovkou SMER-u za posledných desať rokov naozaj bačuje. Keď som aj kandidoval do Národnej rady, ja som, ja som neveril tomu, že jedna vládna strana, ktorá tu bola dve plné obdobia a riadila rezort zdravotníctva, vystriedala v ňom štyroch ministrov minimálne, že ona v podstate nemala pripravený predvolebný program pre zdravotníctvo, čo s tým zdravotníctvom chce urobiť, kam ho chce dotiahnuť, aké kolabujúce zložky segmentu zdravotníckej starostlivosti v našej krajine treba naozaj urgentne riešiť a akými reformami. Toto, skrátka, sa nenosí, to tu vôbec nebolo. Po voľbách bol predstavený krízový manažér, čím pádom vláda naozaj priznala, že zdravotníctvo je po jej vládnutí v tretej jej vláde v krízovej, v krízovom móde a že treba tam naozaj dať človeka, ktorý nejakým spôsobom dá veci do poriadku.
No, celý problém bolo, že pán exminister netušil, že zdravotníctvo bude robiť a potom sa, samozrejme, snažil rýchlo zorientovať a, samozrejme, to, že dovtedy sa zdravotníctvom nejako extrémne nezaoberal, nepripravoval si reformu, nerozmýšľal, nedebatoval, tak všetko vlastne riešil z pozície ministra, a teda nechával si radiť. A nechával si radiť, samozrejme, najmä profesnými organizáciami a s každým sa snažil byť na začiatku zadobre, no a výsledkom týchto jeho dohovorov a mnohé veci dokonca ani neboli v zákonoch a vlastne začal určitým spôsobom prinášať legislatívu a musíme povedať, že po dvoch rokoch tá legislatíva, a ja som presvedčený, že toto uznajú aj úprimní koaliční poslanci, je do veľkej miery jeden obrovský chaos a opravovanie, plátanie. A v podstate dneska ja mám pocit, že robíme viac-menej aj toto, alebo teda najmä toto a bavíme sa tu viac-menej o kolabujúcej primárnej sfére a s ňou súvisiacich témach, ktoré sú rezidentský program, údajnú reformu a lekárske služby poskytovania prvej pomoci (LSPP). No a ešte dnes to neni na programe, ale to bude úplne veľmi rýchlo, začne veľmi hlasno rezonovať problematika neúspešnej reformy ohľadom obhliadok mŕtvych. Toto bude takisto kolabovať a budeme veľmi hlasne o tom počuť zo všetkých možných strán.
Keď sa vrátim k tej primárnej sfére a je to naozaj absolútne kľúčový segment poskytovania zdravotnej starostlivosti a všetky vyspelé systémy sa zameriavajú na reformu alebo reformy tejto sféry, robia to už v posledných naozaj v niekoľkých, možno by som povedal, aj v dvoch desaťročiach a čím ďalej viacej, samozrejme, všeobecným lekárom pridávajú kompetencie a modifikuje sa častokrát ich ohodnotenie a takýmto spôsobom sa z nich robia, oni majú veľmi dôležitú úlohu, oni sú tzv. strážcovia brány do tej špecializovanej nemocničnej a finančne náročnejšej oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. U nás tá situácia je veľmi dobre známa, naši všeobecní lekári vyriešia 20 % pacientov, keby sme šli do vyspelejších systémov, tak všeobecní lekári dokážu vyriešiť až 80 % pacientov, ale len tých 20 % odosielajú ďalej k špecialistom do nemocníc. U nás je ten pomer úplne opačný.
A preto som aj viackrát pána exministra Druckera vyzýval aj osobne, aj v reláciách, aby sa zameral na realizovanie nejakej komplexnejšej reformy tej primárnej sféry a v diskusiách mi oponoval, však on to robí, reformuje rezidentský program a reformuje LSPP. No tak výborne, sme tu, reformy boli zavedené a hasíme ich do veľkej miery. Samozrejme, o dôležitosti rezidenčného programu nikto nepochybuje a to nebol vôbec výmysel pána exministra Druckera, tento program bol zavedený už pred ním a dá sa povedať, že fungoval relatívne dobre. Ako myslím, že v súčasnosti je doňho zapojených cez 360 rezidentov a určitým spôsobom prináša teda prvé ovocie. Nakoniec keby nebol zavedený, tak to, ako máme nastavené vzdelávanie v našej krajine, tak by jednoznačne viedlo k úplnému kolapsu primárnej sféry. A veľmi dobre vieme, že naši všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých sú výrazne prestarnutí, a teda čaká nás, a naozaj v krátkej dobe, že nám začnú odchádzať masívnejšie do dôchodku a my potrebujeme nevyhnutne zabezpečiť za nich náhradu. A pokiaľ by sme nemali zavedený kvalitný a úspešný rezidenčný program, tak tá náhrada určite by nebola k dispozícii.
Takže som rád, že sme sa o tom bavili, avšak to, čo sa stalo a akým spôsobom súčasné ministerstvo v tejto vláde do tohto rezidenčného programu zasiahlo, tak treba povedať, že, fú, to, to vyrazilo dych mnohým a následkom toho, čo sa udialo, je to, že o rezidenčný program v súčasnosti nie je záujem. Ja to viem aj kvôli tomu, keďže ako uvedomelý lekár a človek, ktorý sa venuje trošku zdravotníctvu, som veľmi aktívne loboval na lekárskych fakultách u študentov medicíny, aby sa zapájali do rezidenčného programu, vysvetľoval som im dôležitosť primárnej sféry, hovoril som im o tom, že je to naozaj budúcnosť aj nášho zdravotníctva. No naozaj po tom 1. máji minulého roku, keď nadobudlo sa to nepodarené alebo začala platiť tá nepodarená novela, tak čelil som strašne ťažkým otázkam a jednoznačne sme sa vtedy zhodli na tom, že toto rezidenčný program položí na kolená a bude potrebné určite takto nastavené kritériá meniť. Nemýlil som sa, sme tu, sú menené.
Chcem povedať len toľko, že takýmto spôsobom neodborne a nekvalifikovane sa zasiahlo do rezidenčného programu tým, že sa prijal opäť pozmeňujúci návrh v druhom čítaní k zákonu, ktorý vlastne riešil transpozíciu európskej smernice o uznávaní diplomov o špecializácii. Takže opäť zákon, ktorým sme sa zaoberali v štandardnom legislatívnom konaní, riešili sme niečo úplne iné, potom v druhom čítaní, bum, na výbore reforma v podstate rezidenčného programu so zásahmi, ako napríklad, a teraz počúvajte, cez nepravú retroaktivitu, ktorá mimochodom nie je teda zakázaná v našej legislatíve, sprísňoval sankcie voči rezidentom už zaradeným v rezidenčnom programe. V prípade ukončenia programu ukladal rezidentovi povinnosť vrátiť finančné prostriedky za vyplatenú mzdu, ktorá každému zamestnancovi patrí, a jej nevyplatenie je trestným činom. Neumožňoval čerpať na jedno dieťa plnú rodičovskú dovolenku, neumožňoval v priebehu 9 rokov, keď rezident mal študovať a potom následne vykonávať prax, mať viac ako 1 dieťa, iba že by si nejakým spôsobom zabezpečil o neho starostlivosť, definoval povinnosť nastúpiť na určené rezidentské miesto kdekoľvek na Slovensku ako povinnosť. Buch! Ideš! Cieľ bol asi zrýchliť prílev nových rezidentov do obvodov, no presný opak sa stal pravdou. Vďaka tejto novele, keď sa to rozchýrilo, lebo, samozrejme, k tomu bola úplne minimálna diskusia. To zrazu si len všimli na papieroch, začali sa prerábať zmluvy a zrazu aj zúčastnení rezidenti s hrôzou zisťovali, čo sa to vlastne stalo, tak tento rezidenčný program vyvolal obrovskú nespokojnosť a aj pocit nespravodlivosti u tých, čo sú v ňom zapojení.
Jednoznačne z toho vyplýva to, a nehnevajte sa na mňa, ja rozumiem, aká je parlamentná prax, a ja si aj zastávam to, že tie pozmeňovacie návrhy treba dávať k zákonom, áno, aj tu v rámci rozpravy, to všetko berem, len je tu fakt ten určitý rozdiel, že keď sa budú takéto reformné veci robiť bez diskusie, keď vidíme, že ministerstvo je schopné takéto veci dať do druhého čítania, neprebehla k nim ani diskusia a potom ich budeme opravovať, ja si myslím, že to je obrovská škoda. Ja si myslím, že naozaj dobrá zásada je, aby v zákone a najmä takéto zmeny, ktoré sa dotýkajú množstva ľudí, definujú kvázi, by som povedal, že budúcnosť primárnej sféry na Slovensku, prechádzali štandardným legislatívnym procesom, pretože tam sa vychytá strašne veľa nepodarkov, možno dobrých úmyslov, ale ktoré nebudú fungovať. A toto tým, že sa to takýmto spôsobom realizuje, tak my si naozaj robíme tieto problémy.
Ja som presvedčený o tom, že povedzme si to fakt úprimne, a ja teraz to hovorím aj z toho pohľadu, že, pani ministerka, som rád, že tú opravu toho rezidenčného programu ste dali do štandardného legislatívneho konania, že k tomu prebehlo prvé čítanie, druhé čítanie, presne o tom sa bavíme a vy sama viete, že koľko pripomienok sme dostali, vy aj my poslanci, a ja som presvedčený, že teraz to, čo prinášame tú zmenu, že to naozaj ten rezidenčný program výrazne posilní, že bude oňho záujem, začneme ho všetci spoločne propagovať a že sa nám budú hlásiť noví rezidenti, lebo však to je cieľ toho, čo robíme. Ale myslím si, že bez štandardného legislatívneho procesu a najmä pri takomto vedení ministerstva nerobme zásadné zmeny, nerobme naozaj zásadné zmeny, nerobme v druhom čítaní veci. Takže ono sa to len potvrdzuje.
Čo sa týka, to, ako sme pracovali na poslednom výbore, pán predseda, súhlasím, ďakujem, opäť vyslovujem poďakovanie pani ministerke za jej ústretový prístup, cítili sme, že naozaj sa môžme baviť vecne o problémoch, že sme tam neni nejakí štatisti, že sa veci vysvetľujú, že hľadáme spolu riešenia, uvedomujeme si všetci , že sa tu nejaké veci pokazili. Však nakoniec my si tu nejdeme teraz búchať ničím po hlave, ale povedzme si teda veci, že ako ich do budúcna nechcem robiť, poučme sa z nich, opravíme ich.
Ja som toho názoru, že trebalo tie veci podporiť, ja si to neviem predstaviť, ja ako aj člen opozície si neviem predstaviť, že by sme tú spoločnú správu neschválili s týmito dobre mienenými zmenami, ktoré určite pomôžu nielen v rezidenčnom programe, ale budem ešte hovoriť aj o tom, o tej, o tých ambulanciách pohotovostnej služby, ktoré nám naozaj kolabujú. A ja si to osobne, by som si to nevedel zobrať na triko, že len kvôli tomu, že chceme urobiť, nejako dokázať neschopnosť alebo dokázať si chyby, tak za dobré veci by sme nezahlasovali. Takže v tomto naozaj nech sa na mňa aj pani kolegyňa nehnevá, ale v tomto my by sme boli veľmi radi konštruktívni aj do budúcna, ale na tejto pôde povieme aj veci, ktoré sa nám nepáčili, ktoré si myslím, že by sa mali robiť ináč.
No, hovorím teraz o tých pozitívach, takže dovoľte, aby som teda zhrnul najmä tie niektoré úpravy, ktoré ja vítam, a zrovnoprávnil ženy matky rezidentky s ostatnými matkami na Slovensku tým, že im umožní čerpať si zákonom stanovenú rodičovskú dovolenku bez potreby vystúpenia z rezidentského programu s povinnosťou zaplatiť vysoké pokuty, samozrejme, je to na rozhodnutí matky rezidentky, koľko chce byť na tej rodičovskej dovolenke, ale pokiaľ chce tak ako iné ženy v tejto krajine, mala by mať na to vytvorené podmienky. Takže to sa podarilo v tomto, v tejto oprave takýmto spôsobom dodefinovať. Umožňuje nebáť sa následne otehotnieť a následne riešiť dilemu umelého potratu alebo ukončenia rezidenčného programu s povinnosťou zaplatiť vysoké pokuty, keby sa nemal o jej dieťa kto starať. Pretože tak to, žiaľ, bolo nastavené, umožňuje jej možnosť polovičného úväzku ako pre študentov rezidentov, tak aj pre lekárov po štúdiu, keďže až z mojich informácií a teraz neviem, že či je to presne celý ten púhych 368, ale tie lekárky za posledné obdobia až 90 % boli ženy, hej. A som veľmi rád teda, že ministerstvo bolo ochotné akceptovať možnosť týchto polovičných úväzkov, dokonca aj cez náš pozmeňujúci návrh na výbore. Si to vysoko oceňujeme. Myslíme si, že to je veľmi dobré, pretože teda naozaj tá matka možno aj skorej pôjde z tej rodičovskej dovolenky na to štúdium, aby nevypadla, to znamená, z tohto pohľadu ten rezidentský program bude znova len benefitovať. A takisto, čo sa týka potom neskoršie praxe, keď si tú prax rozloží na viac rokov s tým, že chce mať čiastočný úväzok, je správne, že sme jej vyšli v ústrety.
Takisto som veľmi rád, že sa zmiernili pokuty a že sa to teda aj nazvalo pokutou, pretože predtým to podľa mňa bolo naozaj veľmi nešťastne uvedené v zákone, že kvázi sa mali vracať nejaké príspevky štátu, ktoré boli príspevky viac-menej na mzdu toho rezidenta. Takže v tomto prípade je to opäť ako správne urobené a dala sa tam suma 5 000 euro. Ja som ešte chcel na výbore vysvetliť, že podľa mňa by bolo lepšie, keby sa tam vyplnilo to slovo začatý, ale že by sa platilo 500 eur za každý rok, tým, že je tam slovo začatý, tak je tam podľa mňa, dochádza tam k určitej takej neférovosti. Niektorí, ktorí budú končiť ten rezidenčný program z vlastného rozhodnutia, čo, samozrejme, nechceme, to súhlasím, ale keby sa tak stalo a budú krátko potom, ako začal nový rok ich štúdia, musieť platiť ďalších 5 000 euro, tak pokiaľ by ich to malo udržať v tom rezidenčnom programe, super, tak sa teším, ale pokiaľ budú nútení z neho vystúpiť, tak podľa mňa to bude nespravodlivé, že musia platiť 5 000 eur, ako keby tam ďalší rok ešte boli.
V spolupráci s VÚC zachováva povinnosť dohodnúť si budúce miesto praxe, to si myslím, že to je veľmi dôležité ustanovenie. Ja som o tomto hovoril aj s rezidentkami, že nechať to úplne na ich slobodné rozhodnutie by vôbec nebolo správne, ale som veľmi rád opäť, že je tam osobitný zreteľ, pretože naozaj nevieme, čo sa bude diať, ani my z pozície teda štátu a takisto, samozrejme, ani tá rezidentka častokrát nevie správne posúdiť alebo môžu sa vyskytnúť určité situácie, kedy bude treba prehodnotiť túto povinnosť. Bude to, samozrejme, na rozhodnutí ministerstva, takže nie je to nejaká paušálna možnosť zmeny, ale myslím si, že keď budú na ministerstve ústretoví ľudia, ktorí budú rozumieť a chápať, že vyhovejú rezidentom a že ten program bude ďalej pokračovať tak, že ich napríklad premiestnia do iného obvodu, prázdneho obvodu.
Takisto som rád, že sa tam už zakotvila možnosť realizovať rezidentský program aj pre určité nedostatkové kategórie špecialistov, je správne, že je to takto nastavené a že týmto spôsobom sa bude ďalej vlastne dopĺňať aj niektoré stavy nedostatkových špecialistov. Ten problém podľa mňa nie je síce až taký výrazný, ako sa niekedy popisuje. Ja si stále myslím, že dobre fungujúca primárna sféra by nám ušetrila množstvo špecialistov. Som toho názoru, že špecialisti v súčasnosti sledujú množstvo pacientov, ktoré by sledovať vôbec nemuseli, a ja osobne by som bol rád, keby špecialisti boli naozaj poradným orgánom toho primárneho, tej primárnej sféry, a teda by vracali v čo najväčšom množstve skonzultovaných pacientov naspäť do starostlivosti tých všeobecných lekárov a oni by sa mohli venovať novodiagnostike, nastavovania liečby u ďalších pacientov a nie si sledovať stále v nejakých pravidelných intervaloch svojich pacientov a na to v podstate inkasovať platby z poisťovne, ktoré ja si niekedy myslím, že ani nie sú opodstatnené.
Takže to je len, opäť hovoríme o tom, že primárnu sféru treba zreformovať, treba vytvoriť opäť ten starý dobrý model, ktorý funguje aj v iných krajinách, a bolo by fajn, keby fungoval u nás, aby ten všeobecný lekár bol tým rodinným lekárom, ktorý si toho pacienta manažuje, ktorý sa oňho stará, ktorý zaňho zodpovedá, aby sa tam naozaj vytvorili takéto vzťahy. A treba to dobre nastaviť tak, aby tých lekárov bolo dostatok, aby boli za to aj ohodnotení a možno nielen formou kapitácie, ale aj tých nejakých ďalších pridružených výkonov. Však to sa už v súčasnosti deje, ale, samozrejme, tam sú ďalšie možnosti, akým spôsobom sa dá zlepšiť ten gatekeeping alebo tú úlohu strážcov brán u týchto lekárov.
No a ešte Janka Cigániková veľa hovorila o tých pohotovostiach, takže ja už teda nebudem toľko hovoriť. Je to, je to naozaj problém, v podstate od 1. júla podľa všetkého bude pokrytých iba 40 % zo 75 pevných bodov pre všeobecných lekárov a 61 všeobecných lekárov pre deti a dorast, teda pre pediatrov, v týchto ambulanciách pohotovostnej starostlivosti.
No a čo sa bude teda diať, čo budú robiť pacienti? No, niekto by mohol povedať, že nič také dramatické sa diať nebude, že máme relatívne naozaj veľkú sieť nemocníc, máme veľa nemocníc. Pôjdu teda do nemocníc na urgenty, na ústavné pohotovostné služby, eventuálne si zavolajú záchranky. Tak je to aj komunikované a je to v podstate pravda. Len kto si dobre pamätá, tak my sme sa bavili o tých poplatkoch, keď sa spúšťala celá tá reforma týchto LSPP a urgentných príjmov, no a tam je v podstate, tam sme zaviedli poplatok 10 eur alebo zaviedla táto vláda poplatok 10 eur a ten poplatok mal byť zavedený preto, aby sme v podstate sa snažili trošku uchrániť tie urgenty od pacientov, ktorí tam nepatria, aby sa nezneužívali. Len treba povedať, že teraz, čo sa vlastne bude diať, že tí pacienti v podstate vďaka tomu, že je to takto urobené, ako to je, že sa to takto nepodarilo a tam tých chýb, prečo sa to stalo, je, samozrejme, viac, nechcem o nich hovoriť, boli čiastočne načrtnuté, tak sa vlastne ten pacient stáva rukojemníkom, na to dopláca a tých 10 eur bude musieť zaplatiť, hej, a v podstate častokrát za to vôbec nebude môcť, bude to, skrátka, jeho nevyhnutná možnosť alebo nutnosť ísť na tento urgent, keďže nebude mať zabezpečenú túto starostlivosť alebo tú pohotovosť tam, kde by ju potreboval mať.
Takže toto je jeden z dôvodov, prečo vlastne sme schvaľovaní aj ten pozmeňovací návrh, ktorý určitým spôsobom liberalizuje zavedenie týchto, alebo liberalizuje podmienky pre organizátorov, a preto trošičku nerozumiem tým argumentom, že keď sa niečo liberalizuje, že sme proti, keď sa tuná naši kolegovia snažia v podstate najmä liberalizáciou nejakým spôsobom ozdravovať to zdravotníctvo, ale v podstate na to máme teda rozličné názory, my sme naozaj chceli túto vec podporiť, lebo sme si uvedomili, že je to dôležité urobiť v tejto situácii.
No a čo sa týka tej reformy, ja som hovoril, že ešte keď ju zavádzal pán exminister Drucker, že úplne odspodu sa riešia problémy tej primárnej sféry, že je to v podstate záplata na roztrhané nohavice. A ja sa ešte aj desím toho, že pokiaľ, ako keby sa chcelo dať naspäť to postavenie všeobecných lekárov do role (pozn. red.: správne "roly") rodinných lekárov, že bude extrémne ťažké, možno až nemožné, keď vidíme, ako reagujú ich komory, ich presvedčiť, aby sa spájali, aby vlastne túto pohotovosť pre tých svojich pacientov, ktorých majú v kapitácii a mali by zabezpečovať aj starostlivosť o nich 24 hodín, aby si to opäť brali do svojej zodpovednosti. A to ma teda možno najviac mrzí, pretože, viete, keby naozaj mal ten pacient, a nakoniec niektorí lekári tak fungujú, česť výnimkám, možnosť zavolať tomu svojmu lekárovi, ktorý ho pozná, ktorý veľmi dobre vie jeho zdravotný stav, a povedať mu, pán doktor, a zavolá mu, čo ja viem, o desiatej, o jedenástej, o dvanástej, mám tento problém. Ten lekár len cez telefón mu podľa mňa dokáže pomôcť a nemusí nikam ísť, pretože častokrát už bude presne zhruba vedieť, a keď si nebude istý, tak buď by ho došiel pozrieť, alebo on by prišiel za ním, alebo by ho teda poslal do nemocnice, alebo by mu sám zavolal tú záchranku.
Takýmto spôsobom, keby sa tí lekári, ktorí určité oblasti, dohodli, že si budú pomáhať, som presvedčený, že ten systém by fungoval ďaleko lepšie, ako je teraz nastavený. A teda mrzí ma, že k takémuto riešeniu sa táto vláda, alebo teda naše ministerstvo uchýlilo.
Tiež si treba uvedomiť, že tá situácia je o to dramatickejšia, že sa to nepodarí zrealizovať k tomu 1. júlu, že až 74 % pacientov chodilo na tieto pohotovosti, a teda aj na urgenty nemocníc, to sú štatistiky OECD, a uvádzali tí pacienti dôvod, že nenašli dostupnú primárnu starostlivosť, teda nedostali sa k svojmu lekárovi vtedy, keď potrebovali. No za tejto situácie vytvoriť riešenie, ktoré nebude fungovať, tak to naozaj vyzerá veľmi nebezpečne. Najmä aj pre tie nemocnice. Ja sa teda nedivím ani pánovi Petkovi, ktorý sa zľakol, čo sa bude diať. Taká štandardná nemocnica, ktorá nemá vybudovaný urgentný príjem, funguje cez systém ústavnej pohotovostnej služby, a tam keď príde takýto pacient, tak v podstate lekár z oddelenia, kde má ďalších pacientov, schádza, aby rozhodol, čo s tým pacientom sa ďalej bude robiť. Neviem, či si to viete predstaviť, že teraz keď nebudú fungovať tieto pohotovosti, že jak to na tých nemocniciach, na tých ústavných pohotovostných službách bude vyzerať. Tam, kde tie urgenty sú, si myslím, že až také strašné asi nič sa diať nebude, ale naozaj v tých lokálnych nemocniciach, kde tie urgenty nie sú a kde funguje len kvázi ústavná pohotovostná služba, to naozaj môže byť veľmi zaujímavé, a teda vôbec sa na to neteším, čo sa bude diať. Z tohto pohľadu si želám, aby tie zmeny, ktoré boli predstavené, aby mali čo najlepší efekt a čo najviac tých pevných bodov sa podarilo urýchlene dohodnúť a zabezpečiť.
No, posledných pár minút. Ja by som možno chcel len povedať, že naše zdravotníctvo má naozaj veľa vážnych problémov, my sme však aj nedávno cez náš výbor iniciovali prieskum v Univerzitnej nemocnici Bratislava, kde sa naozaj potvrdilo, že ten úbytok sestier z roka na rok je dramatickejší, a potvrdilo sa aj to, že je tam jednoznačný úbytok vo výkonoch najmä v chirurgických disciplínach a bolo to rôzne interpretované aj pánom riaditeľom, ale ja ako lekár a podľa mňa každý súdny človek, je jasné, že nemôže byť z roka na rok taký úbytok v chirurgických výkonoch, ako sme cez poslanecký prieskum sa dozvedeli, že je. To naozaj smrdí, za tým je problém. Teším sa, že možno tie najakútnejšie stavy stále sú ošetrené, ale keď dochádza k redukcii výkonov v našej koncovej univerzitnej nemocnici, to vôbec nie je normálny stav, to je alarmujúci stav. A keď sme sa pýtali, aké sú dôvody, tak jednoznačne nám bolo povedané aj pánom riaditeľom univerzitnej nemocnice a myslím, že aj ministerstvo to potvrdzuje, že za týmto sú naozaj sestry a ich nedostatok. A v prípade tých chirurgických disciplín, a to sme sa aj chceli zamerať, je nedostatok sestier inštrumentáriek, to sú vysoko odborné sestry, ktoré, skrátka, keď ten chirurg nemá pri sebe, tak tá operatíva, samozrejme, nemôže fungovať.
Ja viem minimálne o jednom oddelení, že ich tam, myslím, mali päť a teraz majú tri a jedna je v dôchodkovom veku, to znamená, keď odíde, môže odísť zajtra, tak im úplne skolabuje pohotovosť, lebo tie dve inštrumentárky sa nedokážu prestriedať v pohotovostiach, a tým pádom skolabuje celé oddelenie a nebude môcť vlastne realizovať ani výkony. Pretože kto si zobere na triko, že zoperuje nejakého pacienta a potom v službe bude mu treba spraviť nejakú reoperáciu, lebo bude krvácať alebo čokoľvek a on tam nebude mať sestru.
Takže tá situácia je veľmi vážna, a preto som rád, že vlastne vystúpi za chvíľku aj naša kolegyňa pani Červeňáková, zdravotná sestra, ktorá predostrie nejaké návrhy, ako riešiť túto situáciu, aj keď teda ide o pozmeňovací návrh, ktorý nie je priamo k tomuto prerokúvanému zákonu, ale, samozrejme, keďže je otvorený tento zákon, tak by sme chceli, aby sa zvážilo, či by sa takýmto spôsobom nedala táto situácia vyriešiť.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 9:56 - 9:57 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Môj názor je, že touto pripravenou úpravou § 4 návrhu zákona sa otvára možnosť aj subjektom mimo Slovenského rybárskeho zväzu získať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach. V súčasnosti je to tak, že tento výkon má pridelený Slovenský rybársky zväz, a teda podľa mojich informácií bola dokonca aj petícia, kde sa vyjadrilo okolo 50-tisíc rybárov, že nesúhlasí s tým, že tento vlastne návrh zákona pripravuje možnosť privatizácie tohto rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach a tým pádom, že všeľudové rybárstvo na Slovensku sa pre 110-tisíc rybárov a ich rodiny skončí.
Takže z tohto pohľadu aj ja by som chcel vyjadriť tú obavu, že v podstate návrh, tento návrh zákona nie je vôľou členskej základne Slovenského rybárskeho zväzu, ale len teda vôľou úzkeho vedenia zväzu a podľa mojej informácii (správne "informácie") budú aj nové voľby, a pokiaľ tento zákon bude takto prijatý, bude veľká nespokojnosť so súčasným vedením a bude sa tlačiť na to, aby bolo zachované rybárske právo na vodných tokoch a vodných nádržiach v podstate vo vlastníctve štátu, pretože doteraz to bolo tak, že ministerstvo prideľovalo Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva na vodných tokoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2018 11:06 - 11:06 hod.

Marek Krajčí
Ďakujem pekne. Ja by som chcel len pripomenúť členom Skupiny spojencov Izraela, že dnes 12.30 máme stretnutie v Zimnej záhrade. Ďakujem.
Skryt prepis