Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.10.2018 o 13:06 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:05 - 19:06 hod.

Marek Krajčí
Zuzka, ďakujeme. Ja len chcem povedať, že pokiaľ sa nebude hlasovať za ten pozmeňujúci návrh pána Kamenického, tak v tom prípade by mali zostať v platnosti 4 %, teda malo by byť v zdravotníctve viac peňazí.
Takže my sa aj takto zachováme, že my zaňho hlasovať nebudeme, pretože nechceme, aby tam bolo 3,2 % budúci rok, ale chceme 4 %. A teda veríme, že body 15 a 31 zo spoločnej správy plénum schváli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:28 - 18:56 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, spravodajca, ctené kolegyne, kolegovia, ako prvú vec mi dovoľte zablahoželať našej pani ministerke, dneska má narodeniny.
Všetko dobré, pani ministerka, nech sa vám darí. (Potlesk.) Prajeme vám naozaj úspešný pracovný, ale najmä ten rodinný život.
Naozaj tento návrh zákona, ktorý tu dnes preberáme, je v niečom veľmi dôležitý. Ako bavíme sa tu v podstate o zdrojoch, hoci ešte debata o rozpočte je pred nami, ale uvedomujeme si my všetci, ktorí do toho sa snažíme trošku vidieť, že tých financií naozaj v tom zdravotníctve nie je dosť. A teda aj mňa osobne veľmi teší, že na výbore sme našli v tejto téme zhodu a že pán predseda sa odhodlal zabojovať za to, aby sme mali viac.
Na druhej strane nedá mi okomentovať vlastne ten predložený pozmeňujúci návrh, ktorý tu bol predo mnou predstavený, že tých 55 mil., ktoré sa pridáva do rezortu zdravotníctva, je v podstate priznaním toho, že ten rozpočet nebol dobre pripravený a nastavený a že tých financií bude určite treba viac.
A tí, čo trošku sledovali aj udalosti posledných dní, tak veľmi dobre vieme, že pani ministerka nepodpísala revíziu liekov. Aj podľa nášho názoru to nebola najšťastnejšia revízia, ale nič to nemení na fakte, že tá úspora z tej revízie 50 mil. bola, tá rezerva tých, tá, tá úspora tých 50 mil. v tom rozpočte v podstate už bola zakalkulovaná na financovanie výdavkov v budúcom roku. To znamená, my keď tu dneska dostávame 55 mil., tak si treba povedať, že v podstate sme nedostali nič, pretože to, čo sa malo usporiť alebo s čím sa teda plánovalo pri..., zhruba my potrebujeme, tie výdavky zhruba budúci rok budú o 300 mil. vyššie, 200 mil. ide na mzdy, na valorizáciu miezd a zároveň navýšenie miezd pre nelekárskych pracovníkov, dostanem sa ešte k tomu, a zvyšných 100 mil. v podstate je navýšenie výdavkov na financovanie napríklad liekovej reformy, na preplácanie nových kategorizovaných liekov, financovanie záchrannej zdravotnej služby, APS, urgentov v nemocniciach, spúšťajú sa nové skríningové programy a tak ďalej. Takže keď sa pozrieme na ten rozpočet a v podstate rozdiel medzi očakávanými príjmami tento rok a naplánovanými príjmami na budúci rok v zdrojoch, bol na začiatku len 140 mil., teraz keď sa pridalo 55, ale zároveň vnímame, že 50 sme zároveň stratili, hoci ja verím, že tá revízia nejakým spôsobom bude pokračovať a že pani ministerka sa bude snažiť to uchopiť možno z inej strany, z iného konca, aby sme na tých liekoch ušporili nejaké ďalšie financie, tak stále nám vychádza, ale nielen nám, ale aj v podstate Asociácie nemocníc Slovenska, že v tom rozpočte budúci rok bude chýbať 150 mil. eur.
Ono sa to tak zdá, že budeme dofinancovávať, že budeme sledovať, ako sa to v tom rozpočte bude vyvíjať, len treba si uvedomiť, že ako majú teraz postupovať tie zdravotné poisťovne, ktoré majú nejaké čísla, a bavme sa naozaj najmä o tej našej štátnej poisťovni, ona má nejaký aj momentálne teraz nejaké údaje, nejaký zostatok na účte, nejaký predpokladaný zisk a v podstate ten rozpočet im nedovoľuje nastaviť dobre toky, keďže tie peniaze tam reálne nie sú.
To, že niekto povie, že dofinancujeme podľa toho, ako on uzná za vhodné, tak, samozrejme, to dobrý hospodár s takýmto niečím nemôže si povedať, tak sľúbili nám, tak teraz vystavíme deficitné hospodárenie našej poisťovne, lebo sľúbili, že všetky veci, ktoré majú byť zaplatené, budú zaplatené. No tak toto minimálne určite súkromné poisťovne neurobia, a jak to spraví štátna poisťovňa, tak to je presne to, na čo z tej súkromnej poisťovne čakajú. Oni si vystavia reálne hospodárske plány, keď donútite Všeobecnú poisťovňu si vystaviť nereálny, deficitný plán na budúci rok, tak potom, keď budete dofinancovávať, tak sa súkromné poisťovne opäť potešia, že v podstate dostávajú nejaké peniaze navyše. A potom ich zase rozpočtom na ďalší rok sa budete snažiť stlačiť, aby tie zisky, ktoré by mali vykázať, boli nútené použiť ďalší rok, ale veľmi dobre vieme, že takto to nefunguje. Poisťovne súkromné sú dva kroky pred nami a oni vedia nájsť spôsob, ako, ako financie, ktoré im takýmto spôsobom prevyšujú, nejakým spôsobom uvoľniť.
A musím povedať, že, že v tomto naozaj mám ťažké srdce aj na Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý opäť umožnil aj našej jednej súkromnej poisťovni si vlastne vyťahovať peniaze a dovolil im čerpať úvery. Ako aj je vôbec toto možné? A rád tú otázku asi položím, aj, aj keď budeme tuná hovoriť, tuná o rozpočte pre Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
No Všeobecná zdravotná poisťovňa je vzhľadom na tento návrh rozpočtu, o ktorom budeme diskutovať, ale, hovorím, ktorý sa veľmi bytostne týka aj tejto našej dnešnej rozpravy, v náročnej situácii. Totiž ako som to pred chvíľkou vysvetľoval, rozpočet zohľadňuje vysoké zostatky na účtoch súkromných poisťovní a štátna poisťovňa, ktorá sa dostala vďaka nezodpovednému hospodárenia v roku 2015 do rekordnej straty, sa len vďaka tohoročnému enormnému ekonomickému rastu vyhrabala zo záporného vlastného imania a bolo správne podotknuté, že ona musí mať to imanie v hodnote aspoň 16,6 mil. To znamená, keď na začiatku roka sa hovorilo, že má záporné vlastné imanie takmer 50 mil. eur, a potrebujeme tam mať ešte 16,6 mil. plus, tak každému z nás je jasné, že my sme napríklad teraz dostali aj, aj vďaka tomu, že sme na výbore si schválili, aby nám poisťovňa poslala svoju, svoju hospodársku závierku, momentálne takto teraz vyzerá. (Ruch v sále, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, poprosím vás, mimo sály.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Tak tie čísla, ktoré my sme dostali, teda že Všeobecná zdravotná poisťovňa na budúci rok plánuje deficitný rozpočet 33 mil. Hej? A zostatok na účte by mala len milión, z tohto, jak je to tu, tak jak nám to bolo vlastne predložené. A teda treba naozaj povedať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať, bude mať vážny zápas budúci rok, aby, aby, aby s takto nastaveným rozpočtom vôbec prežila a opäť sme ju neuvalili, a teraz by naozaj ona mala ísť do nútenej správy. Tam by sme už druhýkrát pri ozdravnom procese nemali hovoriť o ozdravnom pláne, ktorý už bol údajne splnený. Tak keď sa nesplnil ten ozdravný plán a ide do záporného vlastného imania, tak ďalšia, ďalšia procedúra je nútená správa, a teda správne pán predseda podotkol, že vlastne mal by hroziť až, až potom možno aj zánik poisťovne.
No to, že poisťovňa má málo peňazí, potvrdzujú, samozrejme, aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú problémy pri uzatváraní svojich zmlúv, pretože oni potrebujú vo svojich zmluvách navýšiť svoje opodstatnené výdavky, ktorý budúci rok majú najmä kvôli tomu, že sa... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pčolinský, poprosím, kľud v sále.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
... že sa navyšujú, že sa navyšujú mzdy a že budeme navyšovať mzdy aj pre nelekárskych pracovníkov. To znamená, poisťovne teraz celkom logicky, súkromné, čakajú, čo urobí Všeobecná. Všeobecná tých financií nemá dostatok a oni tiež pozerajú, súkromné, presne na ten rozpočet, ktorý máme, a tvrdia detto to isté. A tým pádom je, žiaľ, situácia taká, že sa, zatiaľ sú ochotní podpísať zmluvy len do marca, a potom nemocnice hovoria, že pokiaľ nedôjde naozaj k zreálneniu ich nákladov, tak budú poskytovať našim pacientom, poistencom zdravotných poisťovní len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Takisto to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vo vážnom, vážnej finančnej kondícii vzhľadom na prijatý rozpočet alebo navrhnutý rozpočet, ktorý by sme mali prijímať na tejto schôdzi, a vlastne potvrdila aj teraz dozorná rada. Ako viete, členmi dozornej rady sú, sú rôzne osobnosti od vlastne tohto volebného obdobia, je tam aj jeden nominant opozície a je tam zároveň aj zástupca odbornej verejnosti, alebo teda neziskového sektoru, pán Šipoš za Transparency International. A táto dozorná rada svojimi všetkými členmi schválila 16. 11. uznesenie. A v tom uznesení sa zaoberala predpokladom negatívnej platobnej schopnosti a nedostatočnej kapitálovej vybavenosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v roku 2019 a ja len prečítam z toho uznesenia ich obavy.
Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne s vážnym znepokojením sleduje navrhované legislatívne zmeny v oblasti verejného zdravotníctva. Zníženie platieb za poistencov štátu navrhované v zákone o štátnom rozpočte, ako aj zrušenie následného ex post prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotnými poisťovňami navrhované v zákone o zdravotnom poistení sa významne a negatívne dotknú hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako nosného piliera zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Obe opatrenia v sume vysoko presahujúcej 100 mil. eur ročne. Len uplynulý rok pritom musela Všeobecná zdravotná poisťovňa postúpiť náročný proces ozdravenia. Vyzývame preto jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby prijal opatrenia za účelom predídenia eliminácie negatívnych dopadov prípadných uvedených legislatívnych zmien.
V prípade, ak napriek našej výzve budú uvedené legislatívne zmeny prijaté, dovoľujeme si požiadať jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky prijalo opatrenia smerujúce k zabezpečeniu kapitálovej primeranosti.
Takže tá situácia je naozaj vážna, my sme na to upozorňovali hneď v októbri, keď sme videli ten návrh rozpočtu, a v podstate dnešným dňom sa nám dáva za pravdu, pretože to dofinancovanie je aspoň touto sumou, ale ako stále hovorím, a vzhľadom na, na to, čo nás ten budúci rok čaká, tých financií tam stále nebude dostatok.
No, teraz by som sa chcel dostať k tým dvom opatreniam, ktorý tu a ktorý tu aj členovia Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne spomínajú. No jeden, jedno opatrenie je to, že sa vypustila platba za poistencov štátu v sume teda 4 % a v podstate ministerstvo financií pristúpilo k rekordne nízkemu dofinancoviu zdrojov v zdravotníctve do poisťovni cez platbu poistencov štátu v sume 960 mil., čo by s ročným vyúčtovaním mohlo byť až 992 mil., tak teraz je to navýšené vďaka pozmeňovaciemu návrhu predpokladane, keď prejde pána Kamenického, ale, samozrejme, riešením by bolo, aby 4 %, tak ako sú teraz v spoločnej správe, ako verím, že tento parlament ich schváli, boli v rozpočte zohľadnené kompletne celé. Vtedy by sme do toho zdravotníctva dostali ešte o nejakých 300 mil. eur viac, čo by, samozrejme, bohate vykrylo plánované výdavky, ale zároveň by umožnilo aj to dlhodobo podfinancované zdravotníctvo nejakým spôsobom sanovať.
No a druhý mechanizmus, ktorého sa členovia dozornej rady obávajú, že ak zasiahne negatívne Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, je práve predmet toho dnešného zákonu a to je mechanizmus ex post, alebo teda doúčtovanie takých nadlimitných platieb, a tuná dovoľte, aby som to len úplne v skrátkosti vysvetlil, aj keď, priznám sa, že kto sa tomu nevenuje, asi mu to až tak aj tak veľa nepovie, ale v princípe, ako aj pani ministerka predstavila, bola, bola vyžiadaná si jedna analýza, ktorá, od spoločnosti Gupta, ktorá, ktorá mala vylepšiť prediktívny mechanizmus prerozdeľovací, prerozdeľovania financií medzi poisťovňami. Ten mechanizmus v podstate rieši to, že tie poisťovne, ktoré majú drahších pacientov alebo svojich poistencov, by mali dostať nejaký príspevok od poisťovní, ktoré ich nemajú, aby to bolo spravodlivé. A treba povedať, že naozaj tá analýza je kvalitná, je vylepšená a prinesie v tomto ohľade väčšiu spravodlivosť a takisto aj väčšie finančné prostriedky pre našu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Avšak na druhej strane treba rovno povedať, že, že vlastne vypúšťa sa mechanizmus, ktorý bol pred rokom v podstate do našej legislatívy vsunutý exministrom Druckerom, a to bol mechanizmus, ktorý umožňoval, aby Všeobecná poisťovňa, ktorá má naozaj tých najťažších pacientov, ktorí najviac stoja, mohla na týchto pacientov dostať zdroje zo zvyšných poisťovní, alebo, lepšie povedané, nemusíme to hovoriť takto, ale toto je fakt, čo hovorím, v princípe tá poisťovňa, ktorá by mala veľmi nákladných pacientov, by sa týmto mechanizmom v podstate na tých nákladných pacientov, ale nie stopercentne, samozrejme, len v určitom percente skladali aj tie ostatné poisťovne. Tým, že nám tento ex post mechanizmus bol teraz vyňatý, tak pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu to znamená, že bude mať o 8 až 12 mil. eur menej budúci rok, a teda ešte raz by som chcel zvýrazniť, že to sú vlastne financie, ktorými by súkromné zdravotné poisťovne prispeli Všeobecnej zdravotnej poisťovni na jej najťažších, čiže najnákladnejších pacientov.
Čo je však oveľa, oveľa vážnejšie, je to, že keďže tento prediktívny mechanizmus nedokáže počítať s tými najdrahšími pacientami, ktorých poisťovne majú, pretože ich, samozrejme, nie je tak veľmi veľa, tak by to mohlo viesť aj k tomu, že poisťovne sa môžu snažiť zbavovať takýchto pacientov. A ono, samozrejme, sa predpokladá, že to nebudú robiť, zákonne to, samozrejme, ani robiť nemôžu, len si treba uvedomiť, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá bude v takej finančnej kondícii, ako bude budúci rok, tak pre ňu každý nejaký nový, inovatívny, nákladný postup zaviesť alebo, alebo schváliť nejakú nákladnú liečbu bude skrátka znamenať náklady, ktoré jej nebudú zaplatené, a teda budú, budú to náklady, ktorým by sa mal schopný manažér snažiť vyhnúť, pretože v takto nastavenom prediktívnom, prediktívnom ex ante mechanizme prerozdeľovania to kompenzované, samozrejme, nemôže byť.
A z toho pohľadu ja by som chcel povedať, že je tu podľa mňa naozaj múdre sa zamyslieť nad tým, že prečo tento mechanizmus ex post nemohol byť minimálne ešte tento ďalší rok zachovaný. Veľmi veľa sa argumentuje s tým, že Gupta hovorí, že ten ex post systém sa má používať len vtedy, ak je cieľom eliminácia rizika. No len treba si uvedomiť, že práve kvôli eliminácii tohto rizika bol zavedený, pretože tu hovoríme o riziku Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá bola v ozdravnom pláne, a momentálne keď sledujeme, že ona sa akurát dostala z ozdravného plánu, myslím, že by sme sa mali vyhýbať akémukoľvek riziku, aby sa naša poisťovňa do, do, do ďalšieho rizika dostávala tým, takže z tohto pohľadu si myslím, že zachovať ten, ten ex post systém je dob..., je, je správna vec aj pre budúci rok.
Ja by som potom, samozrejme, k tomuto si dovolil prečítať pozmeňovací návrh, ktorý by ten mechanizmus ex post zachoval tak, ako bol doteraz uvedený, s tým, že opäť si myslím, že, že je to spravodlivé za tejto situácie, a poisťovňa nedostane viac, ako by si zaslúžila. Naša Všeobecná zdravotná poisťovňa má v priemere najťažších, teda najdrahších pacientov, v nákladoch na vysokonákladovú liečbu má podiel 74 %, pričom podiel výnosov po prediktívnom prerozdelení je len 68 %. A tiež si treba uvedomiť, že noví pacienti, ktorí sa prepoistili do Všeobecnej zdravotnej poisťovni v prvom roku, prekračujú o 50 % priemerné náklady na poistenca. Takže inými slovami by sme mohli povedať, že pacienti, ktorí potrebujú nákladnú liečbu, sa prepoisťujú do štátnej poisťovne. Takýmto spôsobom by sme aj my mohli veľmi elegantne pomôcť s tým, že v podstate nepotrebujeme na to zo štátneho rozpočtu nič, potrebujeme len spravodlivejšie prerozdeliť tie financie, ktoré, si myslíme, že tí najťažší pacienti, o ktorých sa Všeobecná zdravotná poisťovňa stará, že by tá Všeobecná poisťovňa na týchto najťažších pacientov tie peniaze mala dostať.
Len to chcem povedať, že tento ex post mechanizmus nie je v nejakej kontradikcii s tým dobrým, prediktívnym mechanizmom, vylepšeným mechanizmom, pretože on naozaj v podstate v prvom rade rieši tých najťažších, najdrahších pacientov, ktorých poisťovňa má a na ktorých tento vylepšený prediktívny mechanizmus..., a ktorých nedokáže zohľadniť.
Ešte by som sa rád chcel trošičku vyjadriť aj k tej téme - navyšovanie koeficientov. Ja som to hovoril aj na výbore. My ako hnutie sme veľmi radi, že sa začali riešiť platy nelekárskych pracovníkov, ale najmä zdravotných sestier, aj keď myslíme si, že, žiaľ, je to trošku neskoro, pretože medziročne nám počet zdravotných sestier ako jedinej krajiny v Európskej únii klesá, len 44 % absolventov fakúlt ošetrovateľstva, teda fakúlt, ktoré vlastne nám pripravujú budúce sestry, sa nakoniec zamestná v našom zdravotníctve. Mnohé odchádzajú buď do zahraničia, alebo sa rozhodnú nevykonávať prax zdravotnej sestry. A z tohto pohľadu, keď sa pozrieme na ich hodnotenie, tak zaostáva, ale teraz nemyslím v reálnych číslach, lebo, samozrejme, nemôžme očakávať, že plat našej sestričky bude na úrovni platu sestričky v Rakúsku, ale on zaostáva, aj čo sa týka priemeru k mzde v národnom hospodárstve. A sestry mali v roku, minulý rok, teda v roku 2017 priemernú mzdu, hovorím, samozrejme, o sestrách, na úrovni 91 % mzdy v národnom hospodárstve a to, čo je priemer v krajinách OECD, je zhruba na úrovni 110 %.
Náš názor je, že pokiaľ by sme chceli zastabilizovať odchod sestier, tak navýšenie, ktoré ministerstvo prináša, veľmi vítame, ale myslíme si, že je nedostatočné a že práve aj v tomto období, keď sa bavíme o tom, že našej ekonomike sa enormne darí, sa mohlo pristúpiť k skokovému navýšeniu, ktorý, ktorý by mohol mať ďaleko želateľnejší efekt a vychádzame aj z údajov, že mnohé sestry, ktoré sa rozhodli pracovať v zahraničí, pri takomto náraste zhruba o tých 20 % by boli ochotné sa vrátiť na Slovensko. Takto si tie sestry buď počkajú ten ďalší rok a snáď sa potom prerozhodnú a prídu naspäť, ale, ale momentálne to navýšenie, ktoré je navrhované, pre drvivú väčšinu z nich ešte zatiaľ nie je zaujímavé. A logicky to vychádza. My pokiaľ chceme byť konkurencieschopní, tak zachovať priemernú mzdu zdravotnej sestry na úrovni 110 % mzdy, priemernej mzdy v národnom hospodárstve je správny krok.
Ja už mám v podstate, už mi pomaly čas vypršal, takže ja by som si dovolil teraz prečítať ten pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorým by sme teda radi ten mechanizmus ex post naspäť vlastne vrátili, keďže vlastne súčasný návrh zákona ho vypúšťa. Ešte raz, myslíme si, že, že by to pomohlo v hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že je to, podľa nášho názoru sú to financie, ktoré si Všeobecná zdravotná poisťovňa zaslúži, a zároveň eliminuje to riziko, aby bola Všeobecná zdravotná poisťovňa v budúcom roku nútená nejakým spôsobom zvažovať preplácanie tých najdrahších liečieb a zároveň ono potom aj vylepší ten ex ante mechanizmus v ďalších rokoch, pretože nebude naozaj sa báť zavádzať aj nové inovatívne liečebné postupy v tomto ďalšom roku a liečiť aj tých najdrahších pacientov. Takže prečítam.
Zároveň by som chcel ešte poprosiť, pán spravodajca, vzhľadom na to, že ten pozmeňujúci návrh koliduje s bodom 28 spoločnej správy, tak žiadam tento bod 28 vyňať na osobitné hlasovanie. Poprosím zastaviť čas a prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. III sa vypúšťajú body 48 až 50.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III doterajší bod 51 znie:
51. § 27 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú do viacročných nákladových skupín podľa § 27c ods. 4 písm. a). Pre zaradenie poistenca na účely mesačného prerozdeľovania je rozhodujúce zaradenie poistenca v oznámení podľa § 28a ods. 6. Ak poistenec nemá určené zaradenie do žiadnej viacročnej nákladovej skupiny, na účely mesačného prerozdeľovania sa zaradí do najmenej nákladnej viacročnej nákladovej skupiny.“
3. V čl. III sa vypúšťajú body 52 až 56.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. III doterajší bod 66 znie:
66. V § 28a odsek 5 znie:
„(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra kalendárneho roka na účely výpočtu ročného prerozdeľovania poistného, výpočtu nadlimitnej sumy podľa § 27aa a kontroly správnosti údajov o poistencoch, ktoré predkladajú zdravotné poisťovne, údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy je nenulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca,
g) rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
h) číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.“
Odôvodnenie: Navrhuje sa ponechať nadlimitné prerozdeľovanie poistného, a to z dôvodu existencie vysokonákladových poistencov, ktorí predstavujú v systéme výrazný prvok, je ich pomerne málo a nie je možné vopred predpovedať výšku ich nákladov. Na takýchto poistencov by bol systém prerozdelenia založený iba na princípe ex ante nevhodný. V zákone tak bude upravený model prerozdeľovania nákladov ex ante, ale zachovaný aj model prerozdeľovania nákladov ex post.
Poistenci, ktorých sa nadlimitné prerozdelenie týka, sú takí poistenci, ktorých skutočné náklady sú vyššie, ako súčet nákladov určených podľa indexu skupiny, do ktorej je zaradený, a 20-násobku priemerných nákladov na poistenca. Náhrada takýchto nadlimitných nákladov zostane stanovená vo výške 80 % z nákladov prekračujúcich túto hranicu.
Skončil som, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:23 - 18:23 hod.

Marek Krajčí
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja by som sa chcel opýtať, že z akého dôvodu, jak poznáte ten dôvod, došlo k navýšeniu o tých 55 mil. Teda prečo už prichádza k rozpusteniu čiastočne tej rezervy už teraz? Teda v podstate sa reviduje rozpočet pre zdravotníctvo. Že či je na to nejaký argument alebo dôvod, prečo akurát a prečo akurát o tých 55 mil., by ma zaujímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 13:06 - 13:07 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktorým zaviaže ministra financií Petra Kažimíra, aby navýšil platbu štátu za svojich poistencov zdravotným poisťovniam o sumu 100 mil. eur z rezervy ministra financií, nakoľko Všeobecná zdravotná poisťovňa nebude mať pri súčasne postavenom rozpočte budúci rok dostatok zdrojov na realizovanie valorizácie platov zdravotníckych pracovníkov, avizované navýšenie miezd zdravotných sestier a ostatných zdravotných pracovníkov, ako aj na rozpočtované navýšenie plánovaných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, nakoľko by takto postavený návrh rozpočtu pre kapitolu zdravotníctva uvrhol budúci rok štátnu poisťovňu do záporného vlastného imania a rizika nútenej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 13:07 - 13:08 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, pani predkladateľka, poslankyňa Elenka Červeňáková, pani spravodajkyňa. Chcel som privítať jedinú zástupkyňu ženského pohlavia v pléne, ale vlastne už tu nie je, takže, ctení kolegovia. Dovoľte, aby som aj ja povedal pár slov k tejto naozaj veľmi aktuálnej téme, ktorá trápi nielen celé slovenské zdravotníctvo, ale postupne bude trápiť a tak už teraz trápi, myslím si, že každého jedného z nás, pretože každý jeden z nás sa môže veľmi ľahko ocitnúť v situácii, keď zdravotnú starostlivosť bude potrebovať, a zdravotná starostlivosť v súčasnosti bez sestier sa neposkytuje a ani sa v budúcnosti poskytovať nebude.
Chcel by som povedať, že naše hnutie už vo svojom predvolebnom programe si jasne zadefinovalo, že tento problém je vážny a navrhovalo zvýšenie platov zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám a v podstate počas celého nášho pôsobenia po voľbách od roku 2016 sme túto tému istým spôsobom živili a tlačili pred sebou a téma momentálne tento rok naozaj eskaluje. My sme iniciovali a na základe podnetu jeden poslanecký prieskum tu v Univerzitnej nemocnici Bratislava a nakoľko sme sa dozvedeli, že nám kolabujú niektoré oddelenia, najmä chirurgické disciplíny, nakoľko chýbajú sestry. Najmä niektoré naozaj odborné sestry, sestry-inštrumentárky, pokiaľ ich dotyčné oddelenie nemá dostatok a v tomto prípade aspoň tri, tak stráca schopnosť poskytovať nepretržitú zdravotnú starostlivosť. A k tejto situácii už ale aj v Petržalke došlo.
Čo to znamená? Znamená to, že mnohí z nás, ktorí, keď sa dostaneme do nemocnice a zrazu nám povedia, že z technických príčin nemôže byť náš výkon realizovaný a ide o plánovaný výkon a pošlú nás domov, častokrát za tým je práve aj tento fakt, že nie sú sestry a tým pádom nedokážu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, následkom sú potom zvýšené čakacie doby, predlžujúce sa čakacie doby a každému z nás je jasné, že počet pacientov nie je nižší, ale je vyšší a bude vyšší, že aj naša populácia bude postupne prestarnutejšia. Je to trend vo všetkých krajinách a najmä v Európe, že budeme čím ďalej tým viac potrebovať zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, tým pádom musíme byť pripravení do nej viac investovať. Že sa budeme dožívať vyššieho priemerného veku. V roku 2050, som čítal, že napríklad v Holandsku už ten priemerný vek bude atakovať hranicu 100 rokov. A, samozrejme, ten priemerný vek sa zvyšuje aj u nás. Sme krajina, ktorá má jednu z najnižších pôrodností v Európe, čo znamená, opäť väčšia prestarnutosť našej populácie a náklady do zdravotníctva, ktoré budeme musieť dávať, je veľmi ťažko, budú môcť hradiť len aktívni poistenci. To znamená, toto sú naozaj vážne veci. A keď sa rozprávame o nedostatku kvalifikovaného zdravotného personálu, najmä lekárov, sestier, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov, tak tento problém nie je len v našej krajine, ale je v podstate v krajinách, vo všetkých krajinách Európskej únie, je to veľmi vážny problém. A krajiny pripravujú rôzne programy tak, aby zatraktívnili povolanie ako lekárov, tak aj sestier, a lákajú a najmä sestry z krajín východnej Európy do svojich krajín, samozrejme, tie podmienky sú ďaleko lepšie a to platové ohodnotenie ani nehovoriac.
Teraz stojíme naozaj pred podľa mňa jednoznačnou vecou a ja som presvedčený, že to pochopilo už aj ministerstvo zdravotníctva. Je nám ľúto, že tak neskoro, že platy sestier v Slovenskej republike treba, a teraz poviem, nieže zvýšiť, ale zreálniť. Prečo hovorím zreálniť?
V roku 2015 podľa štatistiky OECD, ktorá vyšla v roku 2017, bol plat zdravotnej sestry v krajinách OECD na úrovni 114 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, teda v ich národnom hospodárstve. Toto by mohol byť, toto by mohlo byť určité, by som povedal, porovnávacie kritérium. Takže nehovoríme o nominálnych číslach a je jasné, že sestry u nás nemôžu zarábať v nominále také, také naozaj mzdy ako v Rakúsku, v Nemecku alebo v iných krajinách na západ od nás, ale samozrejme je vždy veľmi dôležité, aby sme porovnávali ich platové ohodnotenie na základe platov, ktoré sú v našom národnom hospodárstve. A chcem vám povedať, že v roku 2015 na základe týchto údajov OECD tá priemerná mzda sestry a pôrodnej asistentky v našom hospodárstve bola 97 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Keď sa pozrieme na momentálne aktuálne čísla, ktoré vyšli aj v ročenke Štatistického úradu, a pozrieme sa na priemernú mzdu sestry v minulom roku, priemerná mzda sestry v minulom roku bola 868 eur, prosím pekne. A určite viete, že v minulom roku priemerná mzda v našom hospodárstve bola 954 eur. Z toho veľmi jednoznačne vyplýva, že je to na úrovni 91 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Takže dokonca sa zdá, že im tie mzdy reálne klesajú. Čo je však dôležité v tejto situácii povedať, že tak isto ako aj iní zdravotní pracovníci, aj sestry, ich mzda sa skladá zo základnej mzdy a potom samozrejme z určitých príplatkov k tejto mzde, ktoré sú samozrejme generované nadčasmi, ktoré zdravotní pracovníci musia v súčasnosti v zdravotníckych zariadeniach slúžiť. A, prosím pekne, neviem, či by ste si tipli, ale priemerná základná mzda zdravotnej sestry v roku 2017 bola 652 eur. Takže ony sa potom v priemere dostali na tých 868 eur vďaka ich obetavosti, nadčasom, ktoré slúžia. A to, že tá situácia je momentálne kritická, to vám nemusím vysvetľovať. Tých sestier je nedostatok a sestra Elenka Červeňáková to jasne, naša poslankyňa a zástupkyňa sestier v parlamente Elenka Červeňáková to jasne povedala. Ony chýbajú v podstate v každej jednej nemocnici a sám som o tom presvedčil osobne rozhovormi s riaditeľmi. Niktorý nepovedal, že by mal sestier dostatok. A samozrejme tým pádom tie sestry, ktoré na oddeleniach zostávajú, musia vykrývať tento nedostatok svojou obetavosťou. Takže samozrejme hovoriť aj o priemernej mzde, tak ako to veľmi rado hovorí aj ministerstvo, že napríklad vo fakultných nemocniciach je ešte vyššia. no áno, je, ale, žiaľ, na úkor prečerpanosti sestier, postupného vyhorenia sestier. A potom samozrejme sa nesmieme čudovať, že tieto sestry odchádzajú z nášho zdravotníctva preč a že nie je záujem o povolanie sestry.
Prosím vás, ja si netrúfam povedať, či vôbec existuje ešte nejaký vzdelávací odbor v našej krajine, ktorý by generoval zo svojich absolventov len 44 % ľudí, ktorí sa zamestnajú nakoniec to, čo študovali. A toto je prípad fakúlt ošetrovateľstva. Len 44 % absolventov ošetrovateľstva sa nakoniec zamestná v našom slovenskom zdravotníctve. No to je katastrofa.
Ďalší úplne, by som povedal, alarmujúci fakt je, ako už bolo povedané, že počet zdravotných sestier v našom zdravotnom systéme, vážení páni v sále a dámy, ktoré počúvajú, neustále klesá. My sme jediná krajina v Európskej únii, kde nám klesol počet sestier. Všade v iných krajinách počet sestier stúpa. My sme za posledných 16 rokov stratili zo systému 10-tisíc sestier a tá perspektíva, o ktorej tu hovorila pani poslankyňa, je rovnako dramatická do budúcna. Keď máme takú nízku úspešnosť implementovania nových absolventov do nášho systému teraz, ja sa pýtam, kedy to naozaj ale totálne skolabuje?
Preto si myslím, vážení poslanci, poslankyne, že teraz v období rekordnej ekonomickej konjunktúry, ktoré Slovenská republika zažíva, bez akýchkoľvek nadsázok, vieme o tom, tie ekonomické údaje sú veľmi dobré, čo znamená, že štát si prichádza na rekordné príjmy na daniach a tak isto zdravotné poisťovne odvádzajú od aktívnych poistencov rekordné príjmy. Teda prijímajú rekordné príjmy od svojich poistencov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá naozaj má veľmi triezve odhady, dá sa povedať, najmä keď hovoríme o minulých rokoch, odhaduje, že rast výdavkov v slovenskom zdravotníctve za rok 2019, teda v budúcom roku bude o 690 miliónov eur. A ja sa pýtam, či z týchto 690 miliónov eur, ktoré plánujeme investovať do slovenského zdravotníctva, by nebolo viac ako racionálne investovať do zvýšenia alebo navýšenia platov sestrám a pôrodným asistentkám.
Tá situácia je absolútne alarmujúca a myslím, že toto navýšenie je absolútne nevyhnutné, a finančné prostriedky na to sú. Stačí naozaj len prejaviť svoju vôľu a zodpovednosť za stav slovenského zdravotníctva. A ja verím, že ministerstvo financií to potom aj zohľadní vo svojom rozpočte alebo v rozpočte na zdravotníctvo. Ale ja hovorím, aj keby nezohľadnilo, keby bol prijatý taký zákon, ja som presvedčený, že v systéme budúci rok na navýšenie platov financie budú a v podstate už aj sú. Všeobecná zdravotná poisťovňa za I. štvrťrok roku 2018 t. r. zaknihovala zisk vyše 40 miliónov eur, 40,9 milióna eur. Veľmi dobre viete, že za minulý rok všetky tri zdravotné poisťovne vykázali zisk takmer 60 miliónov eur. Naozaj tie príjmy tu sú a tá situácia nebude z ekonomického hľadiska možno už taká prajná ako teraz, aby sme sa o takomto navýšení miezd bavili.
To, čo tu bolo spomenuté a ja by som sa rád k tomu vrátil, je naozaj ten fakt, že lekári si v roku 2011 nátlakovými akciami vymohli navýšenie svojich miezd a pravidelnú ročnú valorizáciu. Dalo by sa očakávať, že zamestnávatelia budú namietať voči tomuto pravidelnému navyšovaniu miezd. Avšak boli by ste prekvapení, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje tak privátne, alebo tak aj štátne nemocnice, môžme povedať, tento krok pochválil a prednedávnom aj povedal, že tento systém mzdového automatu zastabilizoval stavy lekárov v ich nemocniciach. Ony sú samozrejme stále nedostatkové, ale nikto z nás si nevie predstaviť, čo by sa stalo, keby k takémuto zastabilizovaniu platových pomerov lekárov v našom systéme došlo. Ten stav by sme mali v súčasnosti ale absolútne kritický. Preto je úplne oprávnené predpokladať, že pokiaľ by k takémuto navýšeniu miezd, systematickému navýšeniu miezd, ako predkladá aj tento náš návrh, došlo, tá situácia by minimálne sa výrazne pohla k lepšiemu. Hoci stále treba sa rozprávať o tom, že našim sestrám potrebujeme naozaj zlepšovať ich pracovné podmienky. My hovoríme o tom, že je nevyhnutné sa naozaj pozerať do budúcna s tým, že sestrám treba zvyšovať aj ich kompetencie, čo treba samozrejme zohľadniť pri nastavení ich vzdelávania a postupne naozaj robiť kroky tak, aby sestry mohli v budúcnosti aj prevziať určité kompetencie, ktoré môžu vykonávať a vykonávajú už v niektorých krajinách na západ od nás a ktoré v súčasnosti u nás vykonávajú len lekári. Hovorím napríklad o prevencii, hovorím napríklad o tom, že sestra by úplne kľudne mohla posudzovať také tie bežné virózy, ktorých je najviac v ambulanciách našich všeobecných lekárov, a samozrejme dalo by sa rozprávať aj ďalej.
Takže ja si myslím, že stojí pred nami nie ľahká cesta, ktorá, ktoré naše zdravotníctvo nevyhnutne vyžaduje, reformná cesta určite v každom prípade, ale myslím si, že začať tým, že zachraňujeme situáciu navyšovaním miezd sestrám a pôrodným asistentkám je tá správna cesta v tejto situácii. Preto dovoľte, aby som ešte raz poďakoval za vašu pozornosť a poprosil vás, aby ste zvážili všetky tieto argumenty a podporili tento náš návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 15:36 - 15:37 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som tu hlavne kvôli jednej veci, aby som opravil svoju žiadosť. Ja som bol upozornený, že ten návrh na spoločnú správu, čo sme dostali na výbore, sa potom ešte mierne zmenil s tým, že sa prečíslovali jednotlivé body. Takže ja by som chcel poprosiť pána spravodajcu, aby stiahol moju žiadosť, aby sa, bol vyňatý bod 7 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, ale žiadam, aby bol na osobitné hlasovanie zaradený bod č. 6. Došlo potom neskôr k prečíslovaniu. Neviem teda, či máte návrh pred sebou alebo momentálne tú spoločnú správu, ktorá bola, ktorá bola daná. Tak teraz je to v tejto už šestke. Takže ja poprosím o vyňatie toho bodu č. 6. Áno, tak, tak. Takže šesť. Takže sedmičku ruším a šestku.
Ja som len chcel ako opäť, ja mám veľmi rád korektnú diskusiu, len aby som doplnil tú korektnú diskusiu teraz aj, čo pán poslanec Zelník hovoril. Ja som si dovolil na výbore aj ministerstvu dať takéto rozsiahle materiály o tých dvoch látkach cyklopropylfentanyl a metoxyfentanyl s prekladom a originál, ktorý vlastne pochádza priamo z agentúry, ktorá to celé vlastne, tie riziká hodnotila. Takže nebolo to úplne tak, že to tu predkladám. Ten dôvod, prečo to tu predkladám, bol ten, že v utorok bolo o tom hlasovanie v pléne Európskeho parlamentu. A teda chcel som, aby sme mali pri tomto predkladaní tohto návrhu aj výsledok tohto hlasovania, ktoré, samozrejme, dopadlo úplne jednoznačne. Tam sa takmer; všetci slovenskí europoslanci hlasovali za, ale aj úplne drvivá väčšina poslancov v pléne Európskeho parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 11:48 - 11:50 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem. Možno vymenil, keby bola v dôchodkovom veku, tak vymenil, možno keby bola nejaká pekná asistentka (povedané s pobavením), ale nie, no.
Ja som v tejto veci povedal už asi dosť a ja si cením túto diskusiu, hovorím, ja som nikdy nebol a priori proti, mne sa nepáčil ten spôsob, preto som sa vždy zdržal a budem v tomto konzistentný. U nás nakoniec na klube vždycky sme mali slobodu svedomia a verím napríklad, že pán kolega Suchánek je trošku iného názoru v tejto veci, ale myslím, že väčšina našich poslancov bude toho názoru, čo som prezentoval ja.
Ja chcem poďakovať pánovi Blanárovi a celkovo aj pánovi predsedovi Zelníkovi za to, že na zdravotníckom výbore sa kreuje naozaj celkom priaznivá atmosféra, kde sa tvoria nejaké veci, že sme už neni takí štatisti, jak sme bývali, a v princípe ja sa teším, že sa niečo snaží pomôcť aj z tejto, tejto strany.
Môj názor je taký, aký som povedal, obávame sa tých určitých vecí a na druhej strane v kútiku srdca držím palce, nech to dobre vyjde a nech sú všetci spokojní. Ale čo sa týka znižovania úrovne kvality zdravotnej starostlivosti, ja ten argument nerozumiem, keď ideme nahradiť niekoho, kto bol na tom vzdelanostne lepšie, niekým, kto ten vzdelanostný štandard nedodržuje, nespĺňa, hej? Ale hovorím, sme v situácii krízových, niekedy si to vyžaduje krízové riešenia a väčšina tohto pléna aj nášho výboru rozhoduje, takže ja sa na to len pozerám, v kútiku držím palce, lebo fandím našim pacientom a zdravotníctvu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 11:36 - 11:38 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja naozaj bez emócií. No, nejde o to, že najprv by sme mali vzdelávať a potom by sme mali meniť kompetencie. V tomto to vnímam nepripravené a uvedomujem si, že výbor sa tým zaoberal, chcem ale aj otvorene povedať, že bezo mňa, lebo ja som nebol pozvaný na tie stretnutia, hoci som absolvoval potom naozaj na tých jednotlivých cestách rozhovory aj s českými kolegami.
Ja napríklad viem, že v Českej republike toto práve veľmi dobre nesedí, lebo oni nevedia, ako majú ten nadstavbový rok ďalej vzdelávať, hej, že nevedia, kam majú tých absolventov tých stredných zdravotných škôl dať, či do prvého, do druhého, do tretieho, lebo skrátka im to tam nikde nesadlo, takže aj tam to pravdepodobne nebolo úplne, teda bolo trochu šité horúcou ihlou. Takže my naozaj tomuto toto vytýkame.
Plus, samozrejme, trošku sa obávam možno aj toho napätia, ktoré vznikne v ambulanciách, že zrazu tam môžu byť teraz zamestnaní praktické sestry, teda bývalí zdravotnícki asistenti, a pracujú tam sestry. No bude pravdepodobné, pokiaľ tam bude to naďalej tak ohodnocované ako teraz, tlak na tie sestry, aby išli s platmi dole. Čo, samozrejme, opäť sa mi nie úplne páči. Samozrejme, pokiaľ by tá ambulancia mala byť zavretá, tak sa mi zdá lepšie, aby bola so zdravotníckym asistentom. Ale priznajme si, dochádza k znižovaniu štandardu poskytovania zdravotnej starostlivosti. To, žiaľ, tak je. Bodka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 11:18 - 11:33 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, pani ministerka, pán spravodajca, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som pri prerokovaní tohto zákona upozornil na dve veľmi nebezpečné látky, ktoré sa radia do skupiny syntetických opioidov a ide o jedny z najnebezpečnejších drog v súčasnosti.
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť vyhodnotilo riziko týchto dvoch látok, hej, prvá sa volá cyklopropylfentanyl, druhá metoxyacetylfentanyl, a predložili ich Európskej komisii a Európskej rade 23. marca 2018. V oboch prípadoch, ako som už povedal, ide o syntetické opioidy a sú štrukturálne príbuzné fentanylu, medzinárodne kontrolovanej látke, ktorá sa bežne používa v medicíne ako doplnok v celkovej anestézii počas operácií a na tlmenie bolesti.
Prečo sú tieto syntetické opioidy také nebezpečné? Tým, že nie sú kontrolované, hoci už mnohé krajiny v Európskej únii ich zaradili na zoznam svojich kontrolovaných látok a teraz teda k tomu bude aj nabádať Európska komisia, tak tým, že neboli kontrolované, boli veľmi ľahko dostupné. A ony v skutočnosti aj, čo sa týka, výrobne sú veľmi lacné a čo sa, žiaľ, deje, je to, že drahý heroín sa častokrát môže nahradiť práve týmito lacnými syntetickými opioidmi fentanylového typu. Čo je však extrémne nebezpečné pri týchto, pri týchto látkach, je to, že sú extrémne účinné, čo znamená, že už ich úplne minimálne množstvo môže spôsobiť zástavu dýchania a smrť. Dva členské štáty Európskej únie medzi júnom a decembrom 2017 nahlásili 77 úmrtí, pri ktorých sa potvrdilo vystavenie cyklopropylfentanylu, a ďalších monitorovaných bolo 13 úmrtí, kde sa potvrdilo vystavenie, vystavenie ľudí účinku druhej látky, metoxyacetylfentanylu. Takisto nebezpečné sú najmä preto, že sú známe v podstate všetky formy užívania.
Pri tejto, pri tejto príležitosti chcem povedať, že tým, že sú extrémne toxické, človek sa môže aj náhodne intoxikovať bežným kontaktom s touto látkou, a preto náhodné vystavenie cyklopropylfentanylu môže ohroziť rodinných príslušníkov, priateľov užívateľov tejto látky, ale, samozrejme, aj osoby, ktoré pracujú napríklad vo väzenskom prostredí alebo v poštových službách, nakoľko tieto látky sa dajú relatívne ľahko zohnať aj cez internet a takýmto spôsobom zadovážiť.
Vážení dámy, vážené; vážené dámy, vážení páni, preto dovoľte, aby som predložil doplňujúci návrh, ktorým by som chcel požiadať ctené plénum, aby ste zaradili tieto dve látky do zákona, ktorý momentálne teraz prerokúvame, a takýmto spôsobom by sa v podstate mohla aj naša legislatíva, a teda aj orgány činné v trestnom konaní pri zachytení týchto látok vlastne vyvodiť adekvátne konzekvencie, ktoré momentálne, pokiaľ by neboli zaradené, tak by vyvodené nemohli byť.
Takže dovoľte, aby som teraz prečítal môj doplňujúci návrh, prosím, aby ste mi zastavili čas.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 995).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za doterajší bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
"7. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok "Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid" vkladá nový riadok, ktorý znie:
"Cyklopropylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za doterajší bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok "Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón" vkladá nový riadok, ktorý znie:
"Metoxyacetylfentanyl, chemicky 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) vyhodnotilo riziko cyklopropylfentanylu a metoxyacetylfentanylu a predložilo ich Komisii a Rade 23. marca 2018. V oboch prípadoch ide o syntetické opioidy, ktoré sú štrukturálne príbuzné s fentanylom, kontrolovanou látkou široko používanou v medicíne ako doplnok k celkovej anestézii počas chirurgického zákroku a na liečbu bolesti. Akútna toxicita cyklopropylfentanylu a metoxyacetylfentanylu je taká, že môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia jedincov.
Cyklopropylfentanyl bol v Európskej únii k dispozícii minimálne od roku 2017 a bol zistený v šiestich členských štátoch, ktoré v období medzi júnom 2017 a januárom 2018 zaznamenali celkovo 140 záchytov. V dvoch členských štátoch bolo hlásených 77 úmrtí, pri ktorých bola potvrdená expozícia cyklopropylfentanylu.
Metoxyacetylfentanyl bol v Európskej únii k dispozícii minimálne od novembra 2016 a bol zistený v jedenástich členských štátoch, ktoré v júni až decembri 2017 uviedli celkovo 44 záchytov. Štyri členské štáty uviedli 13 úmrtí, pri ktorých bola potvrdená expozícia metoxyacetylfentanylu.
Je pravdepodobné, že rovnako ako cyklopropylfentanyl, tak aj metoxyacetylfentanyl sa predávajú cez internet v malých i veľkoobchodných množstvách ako "chemikália na výskumné účely" alebo ako "legálna" náhrada za nelegálne opiáty, zvyčajne vo forme prášku alebo ako roztok v hotových nosných sprejoch.
Dostupné dôkazy a informácie o zdravotných a sociálnych rizikách, ktoré tieto látky predstavujú vzhľadom na ich podobnosť s fentanylom, poskytujú dostatočné podmienky na to, aby sa cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl podrobili kontrolným opatreniam v celej Únii a trestným postihom, ako to ustanovujú právne predpisy v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach z roku 1961 v znení zmien a doplnení Protokolu z roku 1972.
Dňa 11. septembra 2018 bolo v Európskom parlamente schválené legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl] cyklopropánkarboxamidu (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2fenyletyl)yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam.
Koniec čítania doplňujúceho návrhu.
Ďalej by som chcel poprosiť pána spravodajcu, aby sa zo spoločnej správy, ktorá bola schválená výborom, zdravotníckym výborom, vyňal na osobitné hlasovanie bod 7. Bod 7, je to ten sporný bod, ktorý tu komentovala aj kolegyňa zo SaS Janka Cigániková, kde sa v podstate zvyšujú kompetencie po novom praktickým sestrám, predtým to boli zdravotnícki asistenti, aby títo mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytuje všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých.
Ja by som v tejto súvislosti len chcel upozorniť na niektoré podľa mňa sporné veci, na ktoré treba upozorniť aj z tohto miesta. Na jednej strane si uvedomujem, že zvyšovať kompetencie ako bývalým zdravotníckym asistentom, tak sestrám, registrovaným sestrám, je veľmi nevyhnutné, potrebné aj pre naše zdravotníctvo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej predseda NR SR
Pustite čas, prosím.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
... aj vzhľadom na to, aj vzhľadom na to, že ich máme v zdravotnom systéme naozaj málo. Jediný, jediný problém, ktorý ja mám s tým, je spôsob, akým sa tieto zmeny teraz momentálne realizujú. Totiž zvyšovať kompetencie od nášho zeleného stola takzvane bez toho, aby sa menila forma vzdelávania, môže byť až nebezpečné. Toto mi potvrdili aj mnohé sestry, ale aj zdravotní asistenti z praxe. Treba si uvedomovať, uvedomiť, že tým, ako sa to teraz vlastne natvrdo zaviedlo, mnohí zdravotní asistenti ani nebudú mať záujem o tieto zvýšené kompetencie a nielen to, pokiaľ nebudú mať záujem prijať tieto zvyšné kompetencie, lebo si jednoducho nebudú trúfať na tieto kompetencie, tak tým, že zanikla pozícia zdravotného asistenta, a teda neuplatnia si tú novú pozíciu praktickej sestry, tak v podstate v systéme budú degradovaní na sanitárov. To, samozrejme, by som povedal, že je veľmi zvláštne riešenie, my sme sa včera o tom bavili, je to niečo také, ako keby lekári odmietli nejaké zvýšené kompetencie, ktoré im naordinujeme, a zrušili by sme ich pôvodnú pozíciu, takže by sme ich museli vrátiť napríklad na zdravotné sestry.
Ďalší, ďalšia vec je naozaj tá, že toto vzdelávanie, a my to veľmi dobre vieme, ako veľakrát sa hovorí o tom, že však kedysi sa vzdelávalo na stredných zdravotných školách a zo stredných zdravotných škôl vychádzali vynikajúce sestry a veľmi kvalitne, prakticky podkuté, a to je absolútna pravda. Celý problém je, že po tom, ako došlo k zmene tohto vzdelávania, tak v podstate gro aj tých učiteľov a to celé vzdelávanie sa presunulo práve do toho vysokoškolského štúdia alebo nadstavbového štúdia stredoškolského a tým pádom na stredných zdravotných školách v podstate prestali učiť aj tí istí učitelia, ktorí učili predtým, a mnohé predmety, ktoré sa predtým učili odborovo, sa zrazu zliali do jedného predmetu a naozaj tá úroveň vzdelania vtedy a teraz sa absolútne nedá porovnávať.
My by sme mohli, samozrejme, hovoriť aj o tom, že koľko sestra musí mať povinnú prax, koľko hodín, to je všetko fajn, ale naozaj tá úroveň vzdelania vtedy a teraz je úplne iná. A preto posúvať asistentov do pozície kvázi sestier môže byť naozaj veľmi nebezpečné. Takže toto je niečo, čo my tomuto návrhu vytýkame, ten spôsob, ako sa to robí, a tá nepripravenosť, to, že nebolo najskôr nastavené správne vzdelávanie.
A ja si dovolím ešte aj povedať, že naozaj treba ten segment riešiť komplexne, to znamená, keď sa zvyšujú kompetencie zdravotníckym asistentom, treba recipročne zvyšovať kompetencie zdravotným sestrám, treba o tom diskutovať, treba to najprv premietnuť do vzdelávania a postupne vlastne nám bude ten náš systém vlastne generovať nové kvalifi; alebo novokvalifikovaných ako asistentov alebo teda praktické sestry a zdravotné sestry. Preto my ako hnutie takto narýchlo riešený problém, ktorý máme so sestrami na Slovensku, nevieme nadšene podporiť a v tejto veci sa zdržíme hlasovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:53 - 18:55 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem za konštruktívny prejav, Edo, plný nápadov. Pátral si naozaj po podstate problémov a myslím si, že a ti to veľkej miery aj darilo. Naozaj slovenský turizmus sa borí s množstvom problémov.
Mne sa tiež veľmi páči, že tu dneska bavíme o rozvoji cestovného ruchu, a ja to dokonca hodnotím veľmi pozitívne. A ja možno dúfam, že sa na mňa nebude, nebudú kolegovia z opozície veľmi hnevať, ale tiež skúsim tak konštruktívne povedať, že mne sa ten nápad v princípe páči, a mám voči nemu však jednu, by som povedal, obrovskú výhradu, a tá výhrada je tá povinnosť voči súkromným zamestnávateľom. Pokiaľ by to zostalo v pozícii dobrovoľnosti a zároveň ten zamestnávateľ dostane daňovo odvodovú úľavu, tak podľa mňa je to výborný nápad a plus, samozrejme, kľudne sa nebránime tomu, aby to zostalo povinné pre štátnych napríklad, štátne, štátnych zamestnávateľov. A podľa mňa, geniálny nápad, mne sa to z tohto pohľadu veľmi páči.
Ja som tiež bol toho, toho roku opakovane na Slovensku a ja mám veľkú rodinu, päť detí a chcem vám povedať jeden z takých vážnych problémov, pretože ma tu teraz počúvajú aj koaliční poslanci, ktorý možno budete vedieť riešiť, lebo my to zatiaľ, žiaľ, z opozície presadiť nevieme, to sú rodinné balíčky.
Na Slovensku je najštandardnejší a v podstate viac-menej jediný rodinný balíček dva plus dva a potom za ďalšie deti skrátka platíte plné vstupné, plné detské vstupné. Keď idete do Rakúska, tak je presný opak, máte dva plus dva a za ďalšie deti idete zadarmo. Ešte keď idete na nejaké atrakcie a ste niekde v nejakej peknej prírode, tak si poviete, nebudem toľko chodiť po atrakciách, lebo už by mi to veľmi zaťažilo peňaženku, ale keď idete na takú lyžovačku, tak vám poviem, že to je obrovská úspora, pretože presne tento istý princíp majú Rakúšania napr. pri, pri skipasoch.
Dva plus dva zaplatím ako rodinný lístok, ešte dostanem na to zľavu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis