Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

14.2.2019 o 14:52 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 14:52 - 14:53 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Opäť ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Nedá mi neopýtať sa, ako pán minister Pompeo reagoval na tú férovú súťaž obchodnú, keďže je súčasťou vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorý išiel do kampane s heslom America First, a práve vo férovej súťaži, ktorá by mohla byť obmedzená novými colnými tarifami, úprimne povedané, najviac asi zasahujúcich práve krajiny, ako je Slovenská republika, sa čoraz aktívnejšie hovorí.
Takže máme nejakú konkrétnu odpoveď, možno aj prísľub, že takéto niečo Slovenskej republike nehrozí?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 14:34 - 14:35 hod.

Martin Klus
Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď a rád by som doplnil možno moju otázku. Je podľa vás toto istým spôsobom signál ďalšieho prehlbovania tej tzv. viacrýchlostnej Európy? Lebo aj o tom sa pomerne intenzívne diskutovalo a to pomyselné jadro v tomto prípade a ešte navyše podporené takouto zmluvou sa týmto asi ešte viacej vykryštalizovalo. Čo na to hovoríte? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.2.2019 18:17 - 18:21 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zápisnicou o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 12. februára 2019.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky 13 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 53 neplatných a 66 platných hlasovacích lístkov.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky. S vaším dovolením budem čítať len priezviská, prvé číslo je hlasovanie "za", druhé číslo je hlasovanie "proti", tretie číslo je "zdržal sa hlasovania".
– Drgonec: 24, 9, 33,
– Duditš: 36, 5, 25,
– Dulak: 27, 8, 31,
– Duľa: 29, 8, 29,
– Ďuriš: 8, 7, 51,
– Fiačan: 48, 2, 16,
– Fillová: 47, 4, 15,
– Fulcová: 7, 47, 12,
– Gerbery: 0, 48, 15,
– Jankovská: 0, 50, 16,
– Javorček: 34, 4, 28,
– Jánošíková: 46, 4, 16,
– Kičura: 2, 46, 18,
– Kovács: 8, 43, 15,
– Kováčechová: 48, 3, 15,
– Kresák: 19, 11, 36,
– Kseňák: 36, 5, 25,
– Maďar: 6, 24, 36,
– Malich: 36, 20, 10,
– Matulník: 33, 14, 19,
– Melicher: 8, 7, 51,
– Mesiarkinová: 3, 26, 37,
– Molnár: 47, 6, 13,
– Pfundtner: 30, 4, 32,
– Pitoňáková: 37, 5, 24,
– Procházka: 6, 10, 50,
– Sluk: 1, 44, 21,
– Sopoliga: 0, 50, 16,
– Straka: 54, 1, 11,
– Szigeti: 35, 17, 14,
– Šikuta: 55, 0, 11,
– Šorl: 54, 0, 12,
– Štiavnický: 56, 0, 10,
– Švecová: 14, 34, 18,
– Tomašovič: 36, 5, 25,
– Truban: 8, 42, 16,
– Vernarský: 55, 1, 10.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia teda konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol zvolený ani jeden z navrhnutých kandidátov.
Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Pán predsedajúci, prosím, oznámte neskôr termín.
Overovatelia teda poverili mňa, člena Martina Klusa oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 11:44 - 11:45 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa tiež dotknem tej otázky verejnej voľby, ktorá ani z nášho pohľadu rozhodne nemôže byť nedemokratická. A keď tu máme ako v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ako východiskovú pozíciu nastavené práve verejné hlasovanie, tak by som rád pripomenul kolegom, ktorí neustále trvajú na tom, že takáto voľba by mohla byť za istých okolností nedemokratická, že sú to oni, ktorí hlasovali okrem iného aj za rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky, a sú to oni, kto budú musieť, rovnako ako my ostatní, skladať účty občanom, našim voličom, ktorých, pochopiteľne, zaujíma, ako sme sa v tej-ktorej voľbe rozhodovali, a preto nevidím dôvod na to, aby sme vôbec hlasovali neverejne, tajne o akomkoľvek návrhu, pretože naši voliči majú právo vedieť, ako sme sa rozhodli a obzvlášť v tak závažnej záležitosti, ako je voľba ústavných sudcov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 9:41 - 9:42 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, zvyčajne sa teda neprihlasujem do diskusie s poslancami vašej politickej strany, ale rád by som povedal, že si tu vyprosujem, aby sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky označovali ľudia s inou sexuálnou orientáciou za sexuálnych deviantov.
Ja za deviantov považujem ľudí, ktorí majú vo svojej strane tých, ktorí nosia hákové kríže vytetované na hrudníku, a tých, ktorí rozdávajú neonacistické symboly chorým ľuďom a zdravotne postihnutým. Takže sa, prosím, spamätajte, dobre?!
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 7.2.2019 15:11 - 15:15 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Milé dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, osobitne by som sa rád prihovoril pánovi ministrovi obrany Slovenskej republiky a pánovi ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pôvodne som mal v pláne urobiť to aj voči pani ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ale tú už v sále nevidím, pretože práve na menovaných mám nasledovné interpelácie. Oni sú v zásade na pána ministra Gajdoša a na pána ministra Lajčáka totožné, akurát že ma zaujíma rozdielny pohľad ich ministerstiev, a teda jedná sa konkrétne o nasledovné.
Vzhľadom na odstúpenie Spojených štátov amerických od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (pod skratkou INF) a následný recipročný krok Ruskej federácie mi dovoľte opýtať sa, ako váš rezort hodnotil tieto udalosti, v akom časovom horizonte a aké prípadné opatrenia môžme očakávať na úrovni Slovenskej republiky, ale aj v rámci Severoatlantickej aliancie. Zároveň ma zaujíma, či by podľa vás mohlo v slede týchto udalostí dôjsť aj k ohrozeniu platnosti Dohody o obmedzení strategických zbraní (známej pod skratkou START 3) v roku 2021.
Obom pánom ministrom za ich odpovede a rozdielne pohľady ministerstiev, možno totožné, uvidíme, vopred ďakujem.
No a čo sa týka ministerky Matečnej, tam v podstate nadväzujem na inú moju interpeláciu z minulosti, kde bola sľúbená súčinnosť, a ja by som teda konkrétne spomenul, o čo sa jedná.
V reakcii na doručenú odpoveď interpelácie zo dňa 23. mája 2018 ohľadom problematiky plnenia kľúčovej aktivity DP 5, a teda vybudovanie liečebno-relaxačného centra v meste Sobrance s využitím tradície kúpeľníctva uvedeného akčného plánu by som sa rád informoval v rámci teda Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kde, ktoré vysvetlil vtedajší aktuálny stav situácie a kroky potrebné pre plnenie kľúčovej aktivity, t. j. odporúčanie Slovenského pozemkového fondu mesta Sobrance, mestu Sobrance, pardon, zahrnúť predmetný pozemok pri aktualizácii svojho územného plánu mesta do zóny zastavenej verejnoprospešnými stavbami a pozemok bude podľa tohto následne môcť byť v súlade s § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1999 Zb. v znení neskorších predpisov bezplatne prevedený do vlastníctva mesta. A tu prichádza tá otázka.
Podľa dostupných informácií bola uvedená zmena územného plánu prijatá dňa 27. septembra 2018 na 39. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Sobranciach, bol to konkrétne bod 8, ale podľa našich informácií Slovenský pozemkový fond doposiaľ vo veci nekonal, čiže moja otázka znie:
Dovoľte mi preto informovať sa o súčasnom stave a nasledovných krokoch realizácie akčnému plánu, to znamená podpory znevýhodneného okresu Sobrance v nadväznosti na rozvoj kúpeľníctva. Inými slovami, rád by som vedel, prečo pozemkový fond v tejto súvislosti nekonal.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.2.2019 14:57 - 14:58 hod.

Martin Klus
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 10:53 - 10:55 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za obe faktické poznámky, ktoré veľmi vhodne doplnili moje vystúpenie, a aj napriek teda tomu, čo povedal pán poslanec Dostál, že som možno až príliš nevyliečiteľný optimista, presne sa stotožňujem s tým, čo bolo povedané, a toto platí, že tento návrh ide naprieč politickým spektrom, nie je to žiadna ideologická agenda, je to agenda, ktorá pomáha občanom Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či volia stranu SMER - sociálna demokracia, MOST - HÍD, Slovenskú národnú stranu, stranu SaS, dokonca stranu K-ĽSNS, akúkoľvek stranu v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpenú, ale aj mimo parlamentné politické strany.
A preto som presvedčený, že by tento návrh zákona mohol prejsť do druhého kola, do druhého čítania, kde sa potom môžme veľmi konkrétne rozprávať, ako má tento zákon, ako som povedal, platiť v zmysle napríklad lehôt, prípadne či ho neponechať len pre voľby do Národnej rady, ja osobne by som sa tomu nepotešil, ale predsa len tie budú najbližšie (zaznievanie gongu) pri platnosti tohto návrhu zákona a o potom, keď nám to tam začne fungovať, ich rozšírme postupne na ostatné voľby.
Aj toto všetko sme ochotní ako predkladatelia podstúpiť, pokiaľ tu bude seriózna vôľa diskutovať na túto tému, a teda na tému, ako pomôcť občanom aktívnejšie sa zapojiť do správy vecí verejných, a ja som presvedčený o tom, že si to tento návrh zákona zaslúži.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 10:44 - 10:49 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak verím, že menší záujem o prihlásenie sa do rozpravy značí, že ste plne stotožnení s týmto návrhom zákona. Ani sa vám nečudujem, pretože je to naozaj dobrý návrh zákona alebo novely zákona.
Ako som už povedal, týka sa nás všetkých, ide naprieč politickým spektrom, čiže v tomto prípade určite nemôže platiť to staré známe, že my predsa voličov v zahraničí nemáme, ako som sa tu niekoľkokrát dozvedel, keď som navrhoval rozšírenie voľby zo zahraničia, či už na ambasádach, konzulátoch alebo poštou, napr. na prezidentské voľby, resp. voľby do Európskeho parlamentu. Toto sa týka domácich volieb, to znamená, aby občania na Slovensku nečelili absurdnosti, ktorú dnes v zákone máme vo voľbách napríklad do Národnej rady Slovenskej republiky, kedy si nemôžme nechať poslať volebné lístky priamo na našu domovskú adresu na Slovensku, ale musíme paralegálne takýmto spôsobom postupovať tým, že si necháme poslať tieto hlasovacie lístky napríklad do Hainburgu, Užhorodu, Hodonína a tak ďalej a tak ďalej, aby sme mohli si splniť našu občiansku povinnosť, keď vieme, že budeme v čase volieb mimo Slovenskej republiky. Navyše tento zákon by takýmto spôsobom mohol aj ušetriť určité verejné prostriedky, pretože predsa len poslať napríklad z mesta alebo obce hlasovací lístok do iného mesta alebo obce, alebo do samotného mesta, alebo obce je omnoho lacnejšie ako niekde do Bruselu alebo Vancouveru, takže aj z tohto pohľadu je zaujímavé sa zamyslieť nad týmto návrhom, a som presvedčený o tom, že sa nám občania Slovenskej republiky za jeho schválenie poďakujú.
Samozrejme, že my nevaríme z vody pri takomto návrhu zákona, ale dali sme si veľmi dôkladne preskúmať, akým spôsobom takýto zákon funguje v iných krajinách sveta, v civilizovaných krajinách sveta, a rád by som vás informoval, že na túto tému existuje štúdia Parlamentného inštitútu, ktorá hovorí jasnou rečou, dovoľte mi z nej zacitovať.
Inštitút predčasného hlasovania skúmal Parlamentný inštitút vo vybraných krajinách, štúdia bola spracovaná na základe mojej požiadavky koncom minulého roka a v rámci nej sa zistilo, že Inštitút predčasného hlasovania v určitej forme využíva 83 % krajín Európskej únie, ešte 28 Európskeho združenia voľného obchodu, tzv. EFTA, Kanady Austrálie. A teraz počúvajte detailnejšie, ak dovolíte. Korešpondenčné poštové hlasovanie, ktoré navrhuje aj my, ktoré navrhujeme aj my, využíva 48 % skúmaných krajín. Ďalšie krajiny, 26 %, umožňujú odovzdať hlas v oboch formách predčasného hlasovania a 9 % analyzovaných krajín reguluje len hlasovanie osobne stanovených dňoch pred vypísaním dňom konania volieb.
Áno, aj takéto veci sa okolo nás dejú, rád by som napríklad upozornil na to, že Fínsko nedávno prešlo takouto novelou, a už v roku 2019 si budú môcť občania predčasne vyberať vo voľbách svojich zástupcov, a čo je dôležité, a o tom sa môžme rozprávať v druhom čítaní a pevne verím, že toto nastane, môžme sa rozprávať napríklad o lehotách, či je správne, že sú tu nastavené lehoty tak, že občan môže voliť napríklad niekoľko týždňov pred samotnými voľbami, alebo či to neznížiť na určitý počet dní, alebo či nechceme rozšíriť takúto možnosť aj na osobnú možnosť hlasovať, tak ako je to napríklad vo Švédsku, kedy občania, ktorí vedia, že budú v čase volieb v zahraničí alebo budú nejakým iným spôsobom zaneprázdnení, tak môžu prísť napríklad štyri dni pred voľbami na miestny úrad a odvoliť priamo tam. Dokonca tu je možnosť, aby svoj hlas mohli ešte v deň volieb odvolať. Aj takáto technická možnosť je umožnená tým, že existujú tzv. dvojobálkový systém, ktorý sa využíva okrem iného aj v elektronickom hlasovaní vo Fínsku, všetko je dnes možné, nemusíme vymýšľať koleso, koleso je dávno vymyslené a je zrejmé, že keď to funguje v týchto krajinách, veľmi dobre by to fungovalo aj na Slovensku.
Čiže tento návrh zákona nielenže rozšíri možnosti pre občanov Slovenskej republiky, môže čiastočne ušetriť verejné prostriedky, ale zároveň tým výrazne môže zvýšiť aj účasť v samotných voľbách, či už do Národnej rady, Európskeho parlamentu, kde by to bolo obzvlášť žiaduce pri hanebnej 13 % účasti, vo voľbách prezidentských, komunálnych a takisto voľbách do Vyšších územných celkov. Tých prípadov je určite viac, som rád, že sa do rozpravy s faktickou poznámkou prihlásila kolegyňa Anka Zemanová. Na nedávnej tlačovej besede spomenula niekoľko aj osobných príkladov, takže verím, že ich spomenie aj teraz, a pevne verím, že takýmto spôsobom umožníme občanom Slovenskej republiky, aby sa aktívnejšie zapojili do správy veci verejných. Je mi len úprimne ľúto, že to už nestíhame na prezidentské voľby, ktoré nás čakajú v marci, a nebudeme to stíhať ani na voľby do Európskeho parlamentu, kde by to bolo tiež obzvlášť žiaduce. Napriek tomu som presvedčený o tom, že to má zmysel, a verím tomu, že sa tu nájde konsenzus naprieč politickým spektrom v rámci celej Národnej rady, a ja vám týmto ako z predkladateľov vopred ďakujem veľmi pekne za vaše pozitívne hlasovanie už o 11 minút.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 10:41 - 10:42 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, dovoľte mi, aby som predstavil náš návrh novely zákona, volebného zákona.
Tak ako to robíme pravidelne, tak aj tentoraz sme prišli na niečo, čo môže veľmi jednoducho, ale efektívne zvýšiť komfort občanom Slovenskej republiky pri voľbách nielen do Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj do Európskeho parlamentu, prezidentských voľbách, konkrétne v prvom kole prezidentských volieb, voľbách komunálnych a voľbách do vyšších územných celkov. Jedná sa o v podstate veľmi jednoduchú zmenu, ktorá by umožnila režim, ktorý dnes už poznáme, vo voľbách poštou zo zahraničia rozšíriť na voľbu z domova. Určite ste aj vy a vaši blízki v minulosti narazili na problém, že v čase, kedy sú oficiálne vyhlásené voľby, ktorékoľvek z tých piatich, ktoré na Slovensku máme, tak máte možno plánovanú nejakú zahraničnú služobnú cestu, prípadne máte plánované, máte plánovaný pobyt na dovolenke s rodinou a môže to byť napríklad aj plánovaná operácia, čokoľvek, čo vám neumožňuje sa v ten deň zúčastniť volieb, no a v zásade táto naša jednoduchá novela súvisí s tým, aby ste mohli mať zaslané hlasovacie lístky nielen na adresu v zahraničí, ale aj na adresu doma, a tým pádom budete môcť voliť predčasne.
Bližšie k tomu poviem viac v rozprave, do ktorej sa potom hlásim ako prvý.
Skryt prepis