Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

19.9.2019 o 14:49 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:49 - 14:49 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda vlády, aj za prečítanie odpovede pána ministra. Ja len doplním, že toto bol podnet od občana, ktorý sa stretol s takýmto problémom, čiže ocením, ak by som túto odpoveď mohol od vás dostať a rád ju dám potom k dispozícii. A možno podnet pre vládu ako celok a asi by to malo ísť primárne na pána ministra financií. Existujú aj iné režimy, ako napríklad PayPal alebo niektoré kreditné a debetné karty sa dajú využiť v tejto súvislosti. Takže zvážme, prosím, že či aj takýmto ústretovým krokom práve v týchto kritických prípadoch nepomôcť občanom Slovenskej republiky, lebo evidentne toto nebol jediný podobný prípad.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:35 - 14:36 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pani ministerka, za vašu odpoveď. Ocením, samozrejme, ak by som mohol dostať potom tie materiály k dispozícii. Tak ako som sa pýtal aj pani podpredsedníčky vlády, zaujíma ma aj monitoring, teda do akej miery sú úspešné tieto projekty, či si to vyhodnocujete a či prípadne presmerovávate potom tie jednotlivé projekty a finančné zdroje na tie, ktoré by mohli byť perspektívne úspešnejšie. Pretože podľa posledných prieskumov 25 % mladých voličov volí práve extrémistické politické strany a ten trend je, bohužiaľ, narastajúci, nie klesajúci. Takže možno aj z tohto uhla pohľadu som sa, dovolil opýtať to, čo som sa opýtal, a zaujíma ma vaša odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 19.9.2019 14:22 - 14:23 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka, za vašu odpoveď, aj za všetky čísla, ktoré ste nám dali k dispozícii. Ja som túto otázku adresoval všetkým gestorským ministerstvám, takže preto vyšlo práve na vás ako na prvú. Ale pýtal som sa na tie pozitívne príklady aj preto, lebo ten monitoring nám zatiaľ nie je k dispozícii. A teda či nejaký prebieha, napríklad aj zo strany vášho ministerstva a do akej miery sú potom hodnotené aj tie projekty, ktoré nie sú celkom úspešné, nahrádzané inými. Toto je kľúčom tej mojej otázky. Ak by ste možno k tomuto ešte vedeli doplniť nejakú informáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 10:59 - 11:01 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi stručne. Ako jeden so spolupredkladateľov chcem oceniť aj (zaznievanie gongu) ekologický aspekt celej tejto záležitosti, tak ako bol zdôraznený. Skutočne tie značky sú istým spôsobom aj záťažou pre životné prostredie. Takže okrem ušetrených verejných prostriedkov aj toto je jedna z vecí, ktorú by sme mali zvážiť pri hlasovaní o tomto návrhu zákona.
A nedá mi nespomenúť ešte jednu maličkosť. Takéto značky by totiž už neidentifikovali, odkiaľ motorista pochádza, hoci aj toto je častokrát celkom klamlivý údaj, keďže mnohé autá sú služobné autá a človek reálne fyzicky žije v inom okrese. Ale máme na Slovensku, bohužiaľ, aj také smutné skúsenosti, že sa značky určitých okresov stávajú predmetom vulgárnych rôznych nadávok alebo prípadne sa stávajú predmetom aj poškodzovania, obzvlášť na futbalových zápasoch by o tom niektorí vedeli porozprávať alebo pri ochote a neochote odťahovať v niektorých mestách niektoré konkrétne typy áut. Takže aj takáto maličkosť môže byť nápomocná možno z hľadiska tak trošku aj psychologického.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 10:45 - 10:47 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Chcem sa poďakovať kolegovi Ondrovi Dostálovi za to, že veľmi jasne vysvetlil, v čom spočíva symbolika tohto predloženého návrhu zákona. Symbolika v osobe práve Milady Horákovej. Tých 247 mužov a jedna žena, to je niečo, čo sa, samozrejme, nedá obísť mlčaním. A ak spomínal napríklad aj to, že nacisti ju na trest smrti len odsúdili a komunisti to vykonali, tak toto je dostatočne silný dôvod na to, aby práve tento deň sme si pripomínali ako, ako deň pamätný.
Veľmi dôležité je v tejto súvislosti zdôrazniť, že ide o pamätný deň. Kopírujeme históriu Československej republiky, a preto je z nášho uhla pohľadu nevyhnutné, aby sme nevymýšľali nejaké nové dni v tejto súvislosti, ale aby sme hovorili o spoločnej histórii Čechov a Slovákov, ktorú sme, bohužiaľ, v tomto prípade zažívali v tých kritických päťdesiatych rokoch spoločne, hoci teda treba povedať, že Česká republika predsa len trošičku tvrdšie ako republika slovenská.
Keď mal Ondrej Dostál potrebu zdôrazniť, že je to pamätný deň, tak tu by som tiež ja rád doplnil, že máme tu štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja, ku ktorým minimálne časť občanov nemá žiadny vzťah. My dlhodobo napríklad hovoríme o Dni Ústavy Slovenskej republiky a máme tu aj niektoré cirkevné sviatky, ktoré nekopírujú demografickú štruktúru občanov Slovenskej republiky. Tu hovoríme o pamätnom dni a o spoločnej histórii. Toto by sme mali mať na pamäti, keď budeme o tomto návrhu zákona hlasovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 10:30 - 10:30 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Opäť ako spolupredkladateľ by som chcel podporiť tento návrh zákona. Skutočne tu ide o nemalé verejné prostriedky, ktoré sú vynakladané zbytočne. A tak ako povedal kolega poslanec Miroslav Ivan, jedná sa samozrejme aj o problém časový, ktorý tak isto je v tomto prípade zbytočný pri odstraňovaní týchto nálepiek. Takže na prvý pohľad maličkosť, ale v skutočnosti pomerne zaujímavá zmena, ktorá môže uľahčiť život všetkým motoristom na Slovensku. A preto sa prihováram, aby sa toto plénum povznieslo nad to, že to predkladá opozícia, a tento návrh podporilo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 10:11 - 10:12 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Na poslednú chvíľu, ale ďakujem pekne za možnosť zareagovať. Chcel by som ako spolupredkladateľ podporiť kolegu Mira Ivana v tomto návrhu. Je to skutočne niečo, čo môže motoristom veľmi drobnou, ale zásadnou zmenou pomôcť. Som presvedčený o tom, že ak hovoríme o ročnej diaľničnej známke, tak naozaj má platiť 365 dní, bez ohľadu na to, kedy ju kúpime. A toto je niečo, čo môže posunúť kvalitu života motoristov a ďalej, ako je napr. aj v susedných krajinách a môžme ísť veľmi dobrým príkladom v tomto prípade. Takže plne sa prihováram za túto iniciatívu a verím, že nájdeme dostatočnú podporu v Národnej rade, pretože všetci máme v rodine motoristov, všetci alebo mnohí z nás sme samotní motoristi, snáď s výnimkou Peťa Osuského, o ktorom viem, že nie je. V tejto súvislosti toto je naozaj niečo, čo môžme iba, iba podporiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 9:19 - 9:20 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi stručne. Práve tento problém sme riešili aj na spomínanom zasadnutí výboru pre európske záležitosti. Tie špekulácie sa nedajú vylúčiť. A tie arbitráže, to bol hlavný postrach, ktorý vo veľkej miere obmedzoval aj ratifikačný proces a stále do istej miery obmedzuje. Takže v tomto smere sme mali za potrebu zdôrazniť to jednak na rokovaní výboru, ale ako som povedal, oceníme, pán minister, ak k tomu ešte zaujmete stanovisko, aby akékoľvek obavy zo strany verejnosti sa týmto odbúrali a mohli by sme pokojne pristúpiť k definitívnej ratifikácii. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.9.2019 9:12 - 9:18 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Pekné dobré ráno prajem, vážení páni. Momentálne tu teda dámy nie sú. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, oceňujem, že ste dnes prišli takto zavčas ráno medzi nás a práve s takouto dôležitou vecou, ako je nepochybne známa CETA a teda dohoda medzi Európskou úniou a Kanadou, ktorá nám otvára nové možnosti, pričom treba zdôrazniť, že táto dohoda sa nerodila ľahko. Pamätný je práve ten termín 21. september 2017, kedy konečne po dlhých rokovaniach vstúpila do platnosti takzvaná provizionálna časť a ktorá pomerne jasne ukazuje, že táto dohoda má mimoriadne pozitívne účinky na vzájomné obchodné vzťahy medzi Kanadou a členskými krajinami Európskej únie.
Som veľmi rád, že ste vo vašom vystúpení, pán minister, zdôraznili tie nepotvrdené obavy, ktoré do istej miery takmer na záver celého procesu túto zmluvu zablokovali. Mám na mysli predovšetkým výhrady zo strany Valónska, ale treba objektívne povedať aj zo strany Slovenskej republiky. A konkrétne najmä environmentálnych aktivistov, ktorí mali podľa nášho názoru istým spôsobom aj opodstatnené obavy, že by mohlo dôjsť k zneužívaniu tejto dohody na najmä ťažobné účely, čo sa teda počas týchto dvoch rokov nepreukázalo a my veríme tomu, že napriek drobným chybám, ktoré stále v tejto dohode vieme identifikovať a o ktorých veľmi otvorene rozprávala aj naša kolegyňa Anka Zemanová, aj na výbore pre európske záležitosti, kde ste na tieto reagovali, táto dohoda bude mať výrazne pozitívne účinky pre slovenské hospodárstvo. Nakoniec, vy ste to zdôraznili tiež, kedy oproti roku 2017 sa pozitívne saldo Slovenskej republiky voči Kanade zvýšilo o 20 miliónov eur, čo je síce nie vysoká, ale stále nie nezanedbateľná suma. My veríme tomu, že v takomto duchu bude naša, vzťah, obchodný vzťah ku Kanade pokračovať. Dlhodobo v DNA našej politickej strany aj nášho poslaneckého klubu je, že vždy je lepšie, keď strany, keď dve strany spolu obchodujú, a v tomto konkrétnom prípade teda Kanada a Európska únia, ako by mali viesť akékoľvek formy vojen. Z tohto uhľa pohľadu mne osobne práve CETA príde ako mimoriadne pozitívny príklad najmä pre našich priateľov v Spojených štátoch amerických, ktorí podobnú dohodu prerušili. Hovorím o slávnom TTIP. A ja verím tomu, že aj vďaka pozitívnemu príkladu, ktorý CETA prináša, a aj vďaka tomu, že táto dohoda už po týchto dvoch rokoch napriek tomu, že nebola ešte kompletne ratifikovaná, je úspešná, by mohla naštartovať pozitívne zmeny pri prerokúvaní podobných obchodných dohôd najmä teda s našimi najbližšími partnermi, za ktoré nepochybne považovať Spojené štáty americké môžme.
Keď už spomínam teda Spojené štáty americké, ďalší taký ten zásadný rozdiel je, že táto dohoda je v príkrom rozpore s tým, čo momentálne sledujeme zo strany americkej administratívy, a teda, že prechádzame skôr do režimu, kedy dochádza k snahe o protekcionizmus, kedy dochádza k snahe o formovanie istých obchodných vojen, a to smerom aj k Európskej únii, čo pochopiteľne nevidíme radi. A práve vďaka Cete môžme využiť príležitosť a túto dohodu predstaviť aj našim ostatným partnerom v zahraničí ako úspešný príklad a nasledovaniahodný príklad.
Ako ste správne spomenuli, 13 členských krajín už túto dohodu ratifikovalo a ja verím tomu, že dnešným dňom bude pri Slovensku svietiť 14 a že budeme tak isto zase pozitívnym príkladom pre ostatné krajiny Európskej únie a celý ratifikačný proces sa podľa možnosti ukončí v priebehu najbližších mesiacov, aby mohla zmluva a dohoda CETA podľa možnosti vstúpiť do platnosti v najkratšom možnom čase.
Keď ste spomínali, že na 98 % položiek bolo odstránené clo, tým by som chcel zdôrazniť, že vnímam Cetu možno len ako prvý krok k tomu, aby sme ešte viac možno liberalizovali vzájomný obchod a pri istej dobrej súhre okolností by sme mohli zájsť ešte ďalej, dokonca do režimu, ktorý dnes poznáme s niektorými nečlenskými krajinami Európskej únie, ako je napríklad Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko alebo Island. Som si istý, že toto je priestor, ktorý by sa nám mohol otvoriť práve po úspešnom príbehu, ktorým nepochybne pre nás CETA je.
Na záver môjho vystúpenia by som teda možno len rád poďakoval aj ministerstvu hospodárstva, osobitne aj vám, pán minister, že ste nabrali odvahu a prišli konečne s touto zmluvou na ratifikáciu sem do Národnej rady Slovenskej republiky. Kiež by sme podobný postup videli napríklad aj pri Bezpečnostnej a obrannej stratégii Slovenskej republiky. A tak isto by som chcel povedať, že vnímam veľmi pozitívne aj to, akým spôsobom sme aktívne pristúpili k rozhovorom s kanadskou stranou, pretože, ako som spomínal vo svojom príhovore, nie všetky otázky boli od samého začiatku úplne jasné. A tu možno ak by ste ešte v záverečnom slove, pán minister, mohli zdôrazniť, aby to odznelo aj tu v pléne Národnej rady, ocenili by sme, ak by ste, tak ako aj na eurovýbore, aj tu povedali pár slov k tomu, či sú ešte stále opodstatnené akékoľvek environmentálne obavy a obavy z toho, že by mohlo dôjsť nekontrolovateľnej ťažbe, alebo nie sú. A to uistenie, pokiaľ sme aj tu v Národnej rade Slovenskej republiky, by pre nás mohlo znamenať, že túto dohodu náš poslanecký klub podporí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 12:04 - 12:04 hod.

Martin Klus Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa len chcem poďakovať za túto faktickú poznámku.
Áno, toto je typický príklad, prečo o takejto veci treba aktívne diskutovať. A podľa mňa nielen tu na pôde parlamentu, a teda nemala by to byť len politická diskusia, ale povedzme aj akademická a občianska diskusia, ktorá tomuto zákonu nepredchádzala, a preto kritizoval som a kritizujem aj to, že je to poslanecký návrh, a nie návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý má v gescii práve volebné zákony, a kde by sme sa dočkali okrem iného aj medzirezortného pripomienkového konania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis