Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.9.2016 o 15:28 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2016 11:49 - 11:49 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
Ja na jednej strane oceňujem tento návrh, ale keď som si bližšie čítal ten návrh, tak, žiaľ, v tejto podobe neviem ho podporiť. Ja keď som sa pozeral na celý paragraf 13a, ktorý hovorí, podľa mňa celá táto formulácia nie je správna, nakoľko tie územnoplánovacie podklady pre obec alebo mesto nie sú záväzné. Môžme sa baviť aj o samotnej záväznosti všeobecne záväzných nariadení, ktoré nám prokurátori teda rušia. Podľa mňa obmedziť to vieme práve tým územným plánom obcí, miest, zón. Čiže toto je možno ten priestor. Čiže do tohto by som sa ja možno, tomuto by som sa viac venoval určite.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 9:20 - 9:20 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja tiež sčasti s vami súhlasím, ale tiež súhlasím aj s tým, že rečník by mal vyčerpať tému, a nie poslucháčov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 15:28 - 15:29 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 16:05 - 16:06 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Viskupič, nikto z koalície podľa mňa nepovedal, že tento návrh je a priori zlý. Len keď povieme A, povedzme aj B. Nerobme z tohto zákona o obecnom zriadení trhací kalendár, nepovedzme, že sú obecná rada alebo mestská rada, zároveň komisie verejné a výbory mestských častí, ako aj ďalšie orgány napríklad poradné, čo som menoval, napríklad poradné komisie primátora pre bývanie už môžu byť neverejné. Však výbory mestských častí sú tie výbory, kde občania sa stretávajú a rozhodujú z toho konkrétneho miesta. Toto je práve ten orgán, ktorý, neviem ako by som to nazval, láme chleba, toto je ten orgán. Čiže nerobme z tohto zákona nejaký trhací kalendár s tým, že občanovi povieme, že toto je verejné, toto je neverejné. Buď sa na to pozrime komplexne, alebo to nechajme tak teda.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 11:23 - 11:23 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Súhlasím s pánom poslancom Gáborom Gálom, že o takomto návrhu musíme rokovať, nakoľko tiež si myslím, že je nekomplexný. Nepojednáva o výboroch v mestských častiach, ako hovorí § 10 zákona o obecnom zriadení. Ďalej, nepojednáva o ostatných orgánoch, ktoré môže zriaďovať či už obecná rada alebo primátor mesta, ako je napríklad poradná komisia primátora pre bývanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nevytrhávajme z kontextu obecnú radu a komisie obecného zastupiteľstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis