Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2017 o 16:07 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2017 18:10 - 18:12 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť tuto k Edovi Hegerovi. Áno, bol som na tom stretnutí s tou asociáciou a chcel som si vypočuť argumenty, prečo vlastne majú problém s liberalizáciou. Samozrejme, poukázali na to, že dnes nie je dotiahnuté to, že nie je zabezpečená dostatočná kontrola kvality práce tých ľudí na tých, na estekáčkach, sú sledovaní kamerami a aj tak sa dá s tým podvádzať. A ja som povedal, toto nemôže ale byť bariéra k tomu, aby sa spustila liberalizácia takéhoto sektora. Ak vadí to niekomu, že sa niekde klame, podvádza alebo korumpuje, tak potom nech si ministerstvo zabezpečí dostatočný systém, ako robiť inšpekcie výsledkov práce staníc technickej kontroly a potom nech ich dobre trestá. Ale nepáči sa mi ani to, že dnes dávame podnikateľom rádovo povinnosť nakúpiť kamerové systémy, platiť tisíce eur za to, čo si štát na nich vymyslí, a to len preto, že nevie vlastnými silami ustrážiť dodržiavanie zákonov.
A čo sa týka jedného výroku, Edo, čo si povedal, že naše hlasy nerozhodnú. Naše hlasy by práve teraz mohli rozhodnúť, lebo ako som tak nejako vycítil, sú tu isté návrhy hlasovania o jednotlivých bodoch záverečnej správy a my rozhodne budeme proti tomu, aby bola tá liberalizácia zabrzdená tým výsledkom zo záverečnej správy, a uvidíme celkom, ako nakoniec to hlasovanie dopadne, som naozaj zvedavý.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 17:30 - 17:38 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prihlásil som sa do rozpravy, pretože chceme vyjadriť aj možno aj nejaké tie pozitíva, ktoré tu prichádzajú. Škoda, že neprišli skôr alebo že neboli odsúhlasené naše návrhy, motoristi by sa znížených pokút dočkali oveľa skôr.
Ale od začiatku. Ministerstvo dopravy a výstavby nám predložilo zmenu zákona 725 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a, ako som čítal dôvodovú správu, tak dôvody, prečo sme tento zákon dostali do parlamentu, boli dva. Liberalizácia siete staníc technickej kontroly a emisnej kontroly. Druhý hlavný cieľ, znížiť tie neúmerne vysoké pokuty, ktoré zaťažujú motoristov, a je to teda vo výške 165 eur, za každú jednu kontrolu technickú 165, emisnú 165, a to v prípade, čo len jeden deň motorista mešká s termínom na kontrolu.
Čo sa ale stalo počas legislatívneho procesu v rámci rokovania výborov, je, že liberalizácia siete technických alebo staníc technickej kontroly nám z tohto nakoniec vypadla. A to, čo v dôvodovej správe ministerstvo uvádza, že vlastne dôvodom na liberalizáciu siete bolo aj rozhodnutie Súdneho dvora, ktorý konštatuje, že tak, ako to dnes v zákone je, je vlastne zabraňovanie slobodnému podnikaniu, tak to nám nakoniec zo zákona vypadlo.
Čo nám a čo nám v zákone zostane teda? To, o čom napríklad v dôvodovej správe nebola ani zmienka, a to, že poplatok pri zriaďovaní stanice technickej kontroly podnikateľa bude odteraz nie 200, ale 600 eur. Nebolo to nijako v dôvodovej správe zdôvodnené, čo ma teda, pán minister, mrzí. Ak chceme úprimne s občanmi komunikovať, tak by bolo dobré povedať, čo zrazu stojí o 400 eur viac v správnom konaní alebo vôbec nejakej administratívnej práci úradníkov, ktorí dávajú súhlas k otvoreniu takejto stanice technickej kontroly. A nielen stanice technickej, ale aj emisnej. Čiže dvakrát 600 eur.
A čo nám tam ešte pribudlo? Čiže na jednej strane povedali sme, bude liberalizácia, tak sme povedali, budeme trošku sprísňovať podmienky pre spustenie stanice technickej kontroly, tak sme tam dali, tak sme tam dali alebo resp. ministerstvo dopravy a výstavby dalo prísnejšie podmienky pre posudzovanie bezúhonnosti takýchto podnikateľov. Takže z liberalizácie nám nakoniec zostali prísnejšie podmienky pre udeľovanie licencií na otvorenie si stanice technickej kontroly a vyššie poplatky za takúto, za takéto, za takýto spôsob podnikania alebo otvorenie takejto prevádzky.
Čo sa týka tej druhej časti o znížení neúmerných pokút za meškanie kontroly, technickej kontroly a emisnej kontroly. Ako hovorím, pred viac ako pol rokom sme predkladali takmer identický návrh, ako ho predkladá teraz ministerstvo, a ako som to povedal aj pri rokovaní v prvom čítaní, mňa len veľmi mrzí len kvôli tým motoristom, že už dávno mohli tie pokuty byť znížené a nemuseli by takéto obrovské a neúmerne vysoké pokuty motoristi platiť. Platia ich, bohužiaľ, tak ste sa rozhodli, hlasujete podľa toho, kto návrh predkladá, nie podľa toho, čo je v obsahu zákona. To ma veľmi mrzí.
Schválne som sa pýtal zástupcu ministerstva dopravy a výstavby na rokovaní výboru pre hospodárske záležitosti, prečo plánujete v tomto návrhu novely zákona účinnosť, čo sa týka zníženia pokút, nastaviť až od 1. apríla 2018. Odôvodnené to bolo, že sa rokuje ešte o nejakých iných legislatívnych zmenách v rámci smerníc Európskej únie. A tiež som sa v tejto téme spýtal štátneho tajomníka, koľko je momentálne motoristov v stave, že teda majú dostať pokutu a ešte len čakajú na platobný rozkaz. Týchto motoristov je podľa informácie štátneho tajomníka približne 140-tisíc. Takže 140-tisíc motoristov momentálne očakáva doma pokutu vo výške kumulatívne 330 eur.
A to je aj dôvod, prečo predkladáme pozmeňujúci návrh, ja a kolega Milan Laurenčík, aby sme týmto motoristom vyšli čo najviac v ústrety a aby účinnosť zákona bola nie od 1. apríla 2018, ale od 1. januára 2018. Som, je to jednoduchá zmena vášho návrhu zákona.
Pán minister, pevne verím, že sa stotožníte s týmto návrhom, že presvedčíte vašich poslancov, že by takáto zmena mohla prejsť a že by sme skutočne takémuto veľkému množstvu motoristov mohli vyjsť v ústrety. Nehovorím, že stihneme všetkých 140-tisíc motoristov, ktorých to čaká, ale keď len polovicu z nich, tak budú určite radi. Čiže toľko k návrhu a neformálnemu zdôvodneniu nášho pozmeňovacieho návrhu. Teraz by som si teda dovolil ho formálne prečítať, tak ako káže rokovací poriadok.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 622). Konkrétne znenie je:
V čl. III sa slovo "apríla" nahrádza slovom "januára". Koniec znenia zákona.
Ešte formálne odôvodnenie: Posunutie termínu nadobudnutia účinnosti bodu 28, v ktorom sú znižované pokuty za neabsolvovanie technickej a emisnej kontroly z 1. apríla 2018 na 1. januára 2018, sa navrhuje s cieľom zabezpečiť čo najskoršie nadobudnutie účinnosti tejto pozitívnej zmeny pre motoristov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti evidujú okresné úrady približne 140-tisíc motoristov, ktorým hrozí neúmerne vysoká pokuta, posunutie účinnosti zákona na január 2018 prinesie mnohým z nich možnosť úhrady pokuty podľa nových, miernejších podmienok už o tri mesiace skôr, a to od 1. januára 2018.
Skončil som, ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2017 11:58 - 12:00 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. V podstate len krátko. Pán Štarchoň, súhlasím, áno, ešte sa toho dočkáme. Jednoducho toto sú také tie gestá z ministerstva dopravy. Urobíme leteckého dopravcu, vlaky zadarmo poskytneme, ale nič, nič systémové, nič strategické odtiaľ neprichádza.
Kolega Heger, áno, s tými diaľnicami to je tak. A toto je aj hlavná myšlienka tohto materiálu, že predkladá sa tu, že potrebujeme diaľnice. Ja sa pýtam ministerstva, prečo alebo prečo títo poslanci sú zahľadení, odkiaľ vedia, že diaľnice sú tie najdôležitejšie? Práve preto som sa snažil na ten dopravný model poukázať, že práve ten má dať odpoveď, kde bude lepšie dať napríklad tie nákladné autá na koľajnice a kde bude lepšie posilniť povedzme údržbu alebo opravu a rozšírenie ciest I. triedy o nejaký pruh a podobne, niekde obchvaty.
Pán Marosz, súhlasím, prekladisko je jeden z tých elementov v rámci toho dopravného modelu, ktorý by zase mohol veľmi dobre zaúčinkovať v tom, že by ukázal, čo by a ako by to ovplyvnilo iné dopravné toky. Lenže, bohužiaľ, nevieme, nikto ten dopravný model na ministerstve dopravy nevidel, nevieme, či existuje. Dali sme zaň 900-tisíc.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2017 11:46 - 11:53 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som tú svoju reč rozdelil tak na také tri kapitoly. Začnem tou prvou.
Vážení kolegovia, neveríme, neveríme, že myslíte úprimne to, čo ste tu predložili, pretože to, čo dokazuje dnes ministerstvo dopravy, ako "systémovo" funguje a pracuje, nie je pre nás dôkaz a doklad, že by toto pomohlo. Ministerstvo dopravy podpisuje projekty za 45 miliónov za kilometer. Meškajú všetky úseky. Dnes som sa dočítal, že Hubová - Ivachnová bude ďalšie dva roky meškať. Prosím vás, čo je toto za štát, ako sa tu stavajú diaľnice?
Viem o tom, že hrozí nevyplatenie ďalším subdodávateľom na diaľničnom úseku pri Kriváni. Čo robí toto ministerstvo? Ministerstvo dopravy ignoruje a vy to tu píšete v tom vašom predloženom materiáli, že budete akceptovať alebo rešpektovať odbor hodnoty za peniaze. Ministerstvo dopravy odkedy je toto volebné obdobie, ani jeden úsek, ktorý podpísalo, nerešpektovalo hodnotenie hodnotu za peniaze. Nerešpektoval názor tohto odboru a podpísalo to tak, ako to dostalo.
Sám predseda vlády, citujem, povie: "Mňa vôbec nezaujíma názor nejakého úradníka." To toto tu skutočne predkladáte? Predseda parlamentu, ďalej, zasahuje do kompetencií ministra dopravy, spúšťa stratové, na jeho rozkaz púšťa minister stratové IC vlaky. Vyhodí, vyženie stadeto niekoho, kto nechcel dotácie na rýchliky. A minister dopravy, ktorý konečne mohol nejaké peniaze ušetriť na liberalizácii dopravy na železnici, tak jediný, jedinú súťaž na spojenie Banská Bystrica - Bratislava zruší. Tak toto sú tie základné predpoklady, prečo neveríme, že toto, čo ste tu predložili, myslíte úprimne.
Druhá časť, nepripravenosť. Predložili ste nám sem zoznam diaľničných úsekov. Ja som to spočítal, sumár približne 1 040 kilometrov. Pozrel som si detailne pripravenosť všetkých týchto úsekov. To nehovorím o tom, že ako v úvodnej časti som povedal, koľko z toho mešká, tak aby sa mohla začať výstavba do roku 2020 a vypísať súťaž, tak takto máte pripravených 8,7 kilometra z tohto zoznamu. Prosím vás pekne, na čo to tu teraz predkladáte? O čo, o čom sa tu bavíme?
Dávate falošné sľuby ľuďom, že sa dočkajú v krátkej dobe nejakého diaľničného úseku. No nemáte to pripravené. Ministerstvo nemá vôbec nič pripravené na to, aby v horizonte troch-štyroch rokov nejaké výberové konanie na zhotoviteľa vôbec otváralo.
Posledná vec a zásadná. Stratégia rozvoja infraštruktúry, nie cestnej siete, celej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy nemá žiadne, žiadnu stratégiu, konkrétnu stratégiu, nie takú tú všeobecnú, budeme, budeme sa snažiť, urobíme maximum pre to, aby, a tak ďalej. Ministerstvo dopravy nevie, čo chce urobiť prvé, druhé, tretie v poradí. Nevie, ktorú infraštruktúru má za prioritnú, či je to cesta, železnica. Nevie, ktorý spôsob dopravy chce podporovať, osobnú dopravu alebo verejnú. A viete, prečo nevie? Pretože nepoužíva dopravný model, ktorý objednalo a kúpilo.
Ministerstvo dopravy kúpilo v roku 2014 dopravný model, software za 900-tisíc eur. Viete to? A keď som na výbore chcel predložiť, alebo požiadavku som predložil na poslanecký prieskum, aby sme sa pozreli, ako sa tento dopravný model používa, vaši poslanci, koaliční to nepodporili, lebo oni nie sú zvedaví na to, ako sa tento dopravný model využíva.
A prekvapenie. V rámci zmluvy z roku 2014 o dodávke tohto dopravného modelu je zaškolenie dvanástich ľudí na ministerstve dopravy, aby vedeli s týmto dopravným modelom pracovať. Ten dopravný model má slúžiť na to, že tam dáte priemyselné parky, že tam dáte ponuku, to znamená, ponuka je tá infraštruktúra, koľajnice, cesty, diaľnice, cesty I. triedy, II., III. triedy. Dáte tam dopyt, to znamená, aký je dopyt po preprave, osobnej, nákladnej. Dáte tam aglomerácie, dáte tam hustotu obyvateľstva v jednotlivých regiónoch. Ten dopravný model vám ukáže všetko. Keď do dopravného modelu dáte nový úsek diaľnice, ukáže vám, ako sa presmeruje intenzita dopravy na iných úsekoch ciest a diaľnic. Dvanásti ľudia mali byť zaškolení podľa tejto zmluvy na ministerstve dopravy, 2014 hovorím. Viete, čo sa stalo? Minulý, minulý mesiac v auguste minister dopravy podpísal externú zmluvu s firmou, ktorá za ďalších, drobné, "drobné", za 20-tisíc bude toto robiť na ministerstve. Takto funguje naše ministerstvo dopravy, prosím pekne.
A odpoveď pánovi Kamenickému, teraz tu nie je, že aké máme návrhy? No tu začnite, vážení. Tu, koalícia, začnite, nech konečne ľudia vedia, že čo vlastne ministerstvo dopravy chce robiť. Ministerstvo dopravy to nevie. Takže toto tu, čo ste predložili, prepáčte, to si zoberte, toto v žiadnom prípade nepodporíme.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 10:52 - 10:56 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, úvodom poviem, že tento návrh nepodporíme, a poviem prečo.
Ministerstvo dopravy podľa nás má v gescii mnoho dôležitých a dôležitejších vecí, ako riešiť sociálne otázky. Sociálne otázky má riešiť ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré najlepšie vie, koho podporiť, kto je sociálne odkázaný, prečo ho podporiť a predovšetkým má aktualizované každoročne informácie, komu sa ako mení sociálne postavenie, sociálna situácia a kto potrebu alebo kto pomoc potrebuje.
Vyberem len niektoré veci z tohto zákona už teraz platné, ktoré napríklad práve nesystémovo riešia sociálne potreby tých ľudí, pre ktorých podľa tohto zákona vlastne je tá pomoc potrebná.
Tieto dotácie idú do obcí. Už v úvode vlastne vznikajú administratívne náročnosti v procese obstarávania objektov, pretože sú presne definované maximálne ceny za meter štvorcový v nákladoch, ktoré obec môže vynaložiť. Obec musí ďalej držať takéto nehnuteľnosti a objekty 20 rokov v režime nájmu. To znamená, síce v tejto chvíli sa možno tešia a radujú, že dostanú dotácie, v tomto prípade ešte aj zmenené na tie malometrážne byty do 50 m2, a navyše, čo teda nepokladáme za sociálne, že štát ide prispievať ešte aj na garážové státia v týchto domoch.
Obec má ďalej podľa tohto zákona ďalej zviazané ruky vo výške nájmu, pretože toto určuje ministerstvo dopravy.
Ďalší problém, ktorý vidíme a ktorý nie je systémový, je, že zmluva sa podpisuje na 3 roky s takým nájomcom, v niektorých prípadoch na 10, pričom v prípade, že sa sociálna situácia tohto človeka zmení, tak sa v čase platnosti takejto zmluvy na túto zmenu neprihliada.
O tom garážovom státí som vravel, a preto veľmi zjednodušene, myslíme si, že tak ako robí ministerstvo dopravy sociálnu starostlivosť alebo sociálne opatrenia vo veci vlakov zadarmo, nemalo by ani to robiť a nemala by ani pod ministerstvo dopravy patriť ani téma dotácií do obecných bytov. Myslíme si, že ak je treba niekomu pomôcť, potom máme tu ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré najlepšie, najlepšie vie, komu pomoc treba efektívne. A keby toto sa robilo takto, tak by bolo aj viac peňazí pre tých, ktorí pomoc naozaj potrebujú.
Ja sa len desím, dúfam, že to sa nestane, že ministerstvo dopravy napríklad v budúcnosti začne pristupovať sociálne ešte aj k takým poplatkom, ako sú diaľničné známky, a dočkáme sa tu návrhu, že bude niekto mať úľavy na takýchto veciach. Jednoducho každý a každé ministerstvo nech robí veci, na ktoré ho máme, ministerstvo dopravy má, myslím si, dosť problémov s cestnou infraštruktúrou, môžem povedať len, koľko rôznych námetov mi chodí aj od občanov, teraz najväčší problém Strečno, kde neustále hrozí zosunutie svahu. Tu, tu, pán minister, tu lobujte za peniaze do takýchto vecí, do infraštruktúry, motoristi si určite zaslúžia za svoje poplatky a platby viac, ako dostávajú.
To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 10:01 - 10:05 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dnes vystúpim v podstate len s tým, že chcem tento návrh pána ministra pochváliť, že s ním sem prichádza, a zároveň povedať len, má len jednu chybu tento návrh, že je tu až teraz, že už tu mohol byť dávno. A chcem pripomenúť, že takýto návrh na tú zásadnú redukciu tých drakonických pokút za STK a emisné kontroly sme predkladali prakticky v podobnom duchu vo februári tohto roka a dnes už tí vodiči nemuseli byť pokutovaní. Stačilo, aby ste upravili niektoré veci už vtedy v rámci druhého čítania. To je mi veľmi ľúto, že sa takto, takto politikárči v tejto téme.
Ten návrh, ktorý ste predložili, bude alebo je navrhnutý s účinnosťou až od 1. apríla a vlastne sme stratili takmer rok, za ktorý už dnes teda dostávajú vodiči vysoké pokuty.
Podobne to je, keď sa vrátim späť aj so zákonom o diaľničných známkach, kedy sme hneď na začiatku tohto volebného obdobia poukazovali na to, aké sú, aké sú drastické pokuty za to, že niekto vojde na diaľnicu bez diaľničnej známky, a takisto o niekoľko mesiacov tento návrh ste nepodporili, o niekoľko mesiacov ste prišli s vlastným, ten potom prešiel. My nemáme problém podporiť vaše návrhy, keď sú dobré, ale mrzí ma, že v rámci toho politického boja neprechádzajú naše, s ktorými nakoniec sa vy stotožňujete, a celkom som aspoň trošku rád, že strana Sloboda a Solidarita vás svojimi návrhmi takto inšpiruje.
Tento návrh určite podporíme a zároveň dávam do pléna jeden, možno jednu vec, ktorú, ktorú by sme mohli v tomto zákone potom, ak teda prejde, a dúfam, že prejde, predpokladám, že áno, riešiť a to je problém, na ktorý, aj na mňa sa obracajú vodiči, a to je ten, že keď dnes sa blíži termín ukončenia platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly a prídete skôr, tak vám sa vlastne skráti tá periodicita toho 4, 2, 2, 2 rokov platnosti technickej a emisnej kontroly. Naopak, keď čo len jeden deň meškáte, tak okamžite ste sankcionovaní týmito obrovskými pokutami. Stáva sa v praxi, že ten motorista jednoducho je odcestovaný alebo aj to sa stáva, že povedzme je dlhodobo chorý, nemôže fyzicky prísť s vozidlom na stanicu technickej kontroly a tak sa mu stane, že príde o deň alebo dva po termíne a je takto sankcionovaný. Rovnako sa môže stať, že vozidlo je v servise povedzme dlhodobo kvôli havárii dva-tri týždne, to nie je zas také neobvyklé.
A budeme hľadať, podporíme tento teda návrh, to chcem tým povedať, budeme hľadať s kolegami taký pozmeňovák, aby takíto motoristi neboli, neboli sankcionovaní, nájdeme riešenie, ktorým, ktorým pomôžeme riešiť takúto situáciu, aby pár dní nerozhodovalo o tom, že taký motorista bude sankcionovaný, a hovoríme o tých vodičoch, ktorí sú zodpovední, ktorým na tom záleží.
Takže len toľko som chcel povedať. Ešte raz, škoda, mrzí ma to, mohli sme to dávno schváliť, ale podporíme tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 16:07 - 16:09 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Blanár, vy ste jednoducho si akýmsi spôsobom uchopili dogmy, že diaľnice je jednoducho treba a treba ich tak, ako sú dnes nakreslené. A zároveň ste v svojom prejave hovorili, že infraštruktúra je návratná. Ja tvrdím, že podľa toho aká. A vy v svojom návrhu jednoducho prejudikujete to, že jednoducho len diaľnice a rýchlocesty a to je to, proti čomu my sme. My chceme vidieť jednoducho, že to ministerstvo dopravy niečo robí, že má nejaký strategický plán, že má, že vie presne, čo chce, a ja som to v svojom prejave predniesol. Chcem vidieť, že tu uvidím niekedy ministra dopravy, ktorý nám bude referovať, ako je ten dopravný model využívaný, že vie vôbec, čo chce stavať. Pretože toto, čo vy ste tu predložili, je naozaj čistý, čistý populizmus.
A k tomu rozpočtu, prečo 48 miliárd? Jednoduchá matematika. Tisíc, obrazne povedané, tisíc kilometrov a 48 miliónov za kilometer, to sú posledné dve zmluvy, ktoré Érsek podpísal. Konkrétne Čadca – Svrčinovec a obchvat Prešova. Takže neviem, z čoho mám vychádzať. Mám vychádzať Turany – Hubová, ktoré budú ešte drahšie za kilometer? To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 15:20 - 15:22 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem kolegyni Kaščákovej, k tomu by som sa možno v krátkosti vyjadril.
Áno, z toho, ako ministerstvo dopravy podpisuje jednotlivé diaľničné úseky, je vidieť, že tam neexistuje žiadny systém. Nakoniec svedkami sme toho, čo sme tu už si vypočuli od príspevkov iných kolegov o tom, že budeme mať z niektorých diaľničných úsekov korčuliarske dráhy. Rovnaký osud napríklad postihol jeden úsek pri hraniciach s Poľskom pri Svrčinovci, ktorý až teraz od roku 2005 je využívaný, keď sa dokončil ten úsek, ktorým sa k nemu dostaneme. A mne to skutočne pripadá ako taká, ako taká demižónová strategická politika v rozvoji infraštruktúry, to znamená, aký, akej politickej príslušnosti je primátor, starosta, taký prístup k tomu, kde sa bude naozaj stavať a kde nie.
A skutočne by ma v tejto súvislosti zaujímalo naozaj, čo na toto minister dopravy, na túto iniciatívu poslancov, ako sa na to pozerá, čo má vôbec pripravené a či naozaj by mu nestačilo to, čo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí. A rovnako by ma tak zaujímal názor ministra Kažimíra na túto poslaneckú iniciatívu, zdá sa mi to veľmi, veľmi zlé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2017 15:09 - 15:17 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, no, kde by som začal. V prvom momente, keď odznel tento návrh na pridanie bodu do tejto schôdze a s týmto obsahom, tak som si myslel, že ide naozaj o žart. To, že máme tu v pléne Národnej rady vstupovať do kompetencií strategického rozvoja dopravy takým spôsobom, že tu predložíte, vážení kolegovia, a ja som si ich spočítal, vyše tisíc kilometrov nových diaľnic, na ktoré chcete uvoľniť peniaze, tak to je naozaj silná káva. Ale k tomu neskôr.
Posledné týždne a mesiace počúvame samé správy a pochvalné, pochvalné alebo chválospevy o tom, ako sa nám darí, ako máme, aké máme veľké výbery daní, ako dokážeme dostať DPH od tých, od ktorých sme to dostať nemohli, ako sa znižuje nezamestnanosť, ako sa nám jednoducho ekonomicky darí, a zrazu tu máme požiadavku o tom, aby sme sa ešte viac zadlžili. Kolega Jurzyca už hovoril o tom, na čo a kedy by sme mali využívať dobré časy, takže tomu sa už nechcem venovať. Ale chcem sa vyjadriť k tomu, k čomu sa vyjadrila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo vzťahu k uvoľňovaniu dlhovej brzdy.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom vyhlásení povedala, a to je pravda, že k sankčným konaniam prídeme až pri zadlžení 53 % k HDP a k nim sa dostaneme vtedy, keď pôjdeme do rozpočtu a vezmeme si z neho 3,7 miliardy. Takže nevidím dôvod, prečo by sme mali teraz ísť do odbrzďovania a zadlžovania sa ešte viac, nad rámec takejto sumy.
Čo ma hlavne ale zarazilo, že takýto návrh prinášajú poslanci Národnej rady. Odkiaľ, vážení kolegovia, viete, čo naozaj v rozvoji diaľničnej siete treba v tejto krajine? Načo máme potom ministerstvo dopravy, ktoré má spracovávať a neustále aktualizovať plán, dopravné modely, schémy a to nielen vo vzťahu k cestnej infraštruktúre, ale železničnej, plus k tomu využívanie a financovanie verejnej dopravy – či už cestnej, alebo železničnej.
A pripomeniem vám, poslancom za vládnu koalíciu, na jednom z výborov, na zasadnutí výboru pre hospodárske záležitosti som navrhoval poslanecký prieskum na ministerstve dopravy, kde sme chceli, aby nám ministerstvo ukázalo, ako využíva takzvaný dopravný model. To je softvér, za ktorý ministerstvo dopravy zaplatilo 900-tisíc eur. Nuž aké bolo hlasovanie vo výbore? Vaši poslanci sa zdržali, tak im záležalo na tom, aby vedeli, kedy sa začne, kto na tom modeli pracuje a ako sa využíva softvér, za ktorý sme vyvalili 900-tisíc eur. Do dnešného dňa nikto nevie, či ten model existuje, nikto nevie, či vôbec nejakí ľudia na ňom pracujú, či je nainštalovaný, či nejakí ľudia boli zaškolení. Vaši poslanci zahatali cestu k tomu, aby sa presvedčili, ako sa ten model využíva. Keď som sa ich priamo do očí opýtal, prečo to urobili, prečo nie sú zvedaví na to, ako sa ten model využíva, kedy bude diaľnica dotiahnutá do ich obcí a miest, tak len sklopili zrak, nevedeli mi na to nijak, nijak logicky odpovedať. Taký je váš prístup k tomu, ako riešiť problém s dopravnou infraštruktúrou.
A teraz k tej hlavnej veci. Ešte nehovoriac o tom, že dopravný model okrem toho, že vám vie dať odpoveď na to, ako sa bude správať doprava v jednotlivých regiónoch po tom, ako povedzme postavíte diaľničný úsek, ten dopravný model vám ukáže, ako sa preskupí doprava z jedného úseku na druhý. Rovnako tak v dopravnom modeli sú zadané nielen cesty, ale aj železničné trate. Sú tam zadané a mali by byť v databáze sídelné celky, priemyselné parky, toto všetko ten dopravný model ako softvér dokáže analyzovať. Máme ho zakúpený, som zvedavý a pána ministra teraz vyzývam, konečne ukážte to verejnosti, ten model, nech to vidíme, nech vieme, za čo sme z daní dali takmer milión eur.
Na záver jednu poznámku, aby sme si urobili obraz o tom, čo tu, vážení páni poslanci a kandidáti na župana, predkladáte. Neviem, či ste si spočítali kilometre, ktoré nám, ktoré chcete postaviť alebo na ktoré chcete uvoľniť dlhovú brzdu. Nuž je to 1 037 kilometrov. Z toho je vo fáze, že by sa vôbec mohlo začať nejaké verejné obstarávanie na zhotoviteľa, možno 20 dačo plus kilometrov. Naopak, viac ako štvrtina je len v stave posudzovania na životné prostredie a viac ako tretina vrátane EIA je v rámci posudzovania na štúdiu realizovateľnosti. A keď vynásobím 1 037 kilometrov, ktoré chcete z dlhovej brzdy postaviť, sumou, za ktorú staviame obchvat Prešova a ktorú váš minister podpísal za vyše 45 mil. za kilometer, tak sa dostávame na sumu 47 mld. eur. Toto ste tu predložili, vážení kolegovia. 47 miliárd! A to ešte nerátam, to ešte nerátam tie železničné trate, ktoré ste tam dnes na výbore vopchali.
Samozrejme, očakávam, že to schválite, tak ako všetko doteraz, ale beriem za slovo pána poslanca Podmanického, ktorý tu pred chvíľou povedal, že ak nezískate dnes 90 hlasov, že do toho nepôjdete. Som naozaj tejto úprimnosti zvedavý. Toľko za mňa, rád zodpoviem na faktické otázky.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 11:56 - 11:58 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo a ďakujem aj Eugenovi, ako veľmi odborne a v podstate konkrétne vyjasnil výhrady, ktoré budeme k tomuto mať. Ja sám v rozprave sa presnejšie vyjadrím už odborne k cestám a celej cestnej sieti. A súhlasím aj s tým, že ak si vypočujeme dnes od ministra dopravy, že najdrahšia diaľnica je nepostavaná, to je jednoducho nonsens. To je zelená, to je zelené svetlo pre plytvanie, pre rabovanie, pre vyhadzovanie akýchkoľvek peňazí, len aby tam tá diaľnica bola. Hoci – a to je veľmi dôležité – je treba si povedať, čo je cieľ a čo je prostriedok. Je cieľ postavená diaľnica alebo je cieľom rýchla, ekonomická, efektívna doprava z miesta bodu do miesta B? A toto je základný cieľ, nie to, že diaľnica.
A nadväzne hneď aj poviem, že už Inštitút finančnej politiky niekoľkokrát upozorňoval aj toto ministerstvo dopravy, aby posudzovalo cez Hodnotu za peniaze všetky projekty nad 40 miliónov. A boli tu výtky aj na konkrétne projekty, ktoré mali byť podpísané. Napriek tomu, že bol vyzývaný minister, ani jeden, ani jeden takýto projekt a výstavbu za tejto vlády minister nedal posúdiť Inštitútu finančnej politiky. Preto ja neverím tým slovám v tomto návrhu na uznesenie, že sa tento inštitút začne využívať.
Skryt prepis