Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.6.2018 o 12:48 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 18:32 - 18:34 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1148). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 13:39 - 13:40 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Chcel by som poďakovať obom kolegom za ich komentár k mojej rozprave a možno by som dodal len jednu vec, že, pre pána ministra.
Viete, tie moderné technológie sa naozaj rýchlo vyvíjajú a bude potrebné oveľa rýchlejšie v budúcnosti reagovať aj na ministerstve na to, ako sa tie technológie naozaj v reále vyvíjajú, lebo ak nebudeme legislatívne stíhať za tým moderným pokrokom, ktorý je vonku za týmito dverami, tak budeme neustále len dobiehať a chytať za chvost tú realitu vonku. A určite mi dáte za pravdu, že máme tu za chvíľu autonómne autá, budeme riešiť ďalšie veci, ktoré, na ktoré sa bude treba rýchlo pripraviť, legislatívne predovšetkým, a možno menej jednoducho zostávať na tých rigidných pravidlách, ktoré tu kedysi platili, že tu boli nejaké uzavreté skupiny taxislužieb, ktoré medzi seba nechceli a ani teraz nechcú pustiť. Prídu, prídu ešte zásadnejšie zmeny v oblasti cestnej dopravy a chcem len povedať, že naozaj ministerstvo dopravy musí byť v strehu a urýchlene reagovať na tú realitu, ktorá, ktorá je vonku, tak aby tá legislatíva výrazným spôsobom nemeškala za tou realitou.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.10.2018 13:33 - 13:36 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem celkom stručný. Pán minister, chválim vás, že ste prišli s týmto návrhom zákona... (reakcia z pléna). Nie, nekončím s týmto prejavom (povedané so smiechom), čo je škoda, že prichádzate s ním až teraz. Mali sme, zo strany Sloboda a Solidarita sme predkladali takýto návrh zákona a vyhľadal som si teraz, kedy sme ho predkladali, bolo to v apríli 2017 a mal byť účinný od 1. augusta 2017. Už mohol byť účinný viac ako rok. Nemuseli sme tu mať zakázanú spoločnosť, súdom zakázanú spoločnosť, ktorá v tejto oblasti podnikala, mohli sme byť oveľa, oveľa ďalej. A takto to, bohužiaľ, v tejto Národnej rade funguje. Inšpirovali ste sa už dvakrát, najprv keď sme predkladali zákon, aby sme znížili tie nehorázne pokuty za to, že niekto používa diaľnicu bez kúpy známky. Predložili ste to neskôr. Rovnako to tak bolo s pokutami za, za zmeškanie kontroly technického stavu vozidla v STK-čkach.
Teraz toto, ja len možno by som vám pripomenul, ešte sme predkladali jeden zákon, novelu stavebného zákona, mohli by ste sa tiež inšpirovať, aby sme nemali také havárie stavieb, ako sme tu v minulosti mali. Ja viem, že to je možno mimo tejto témy, ale tú vec, že to je inšpirácia z nášho poslaneckého klubu, tak toto spoločné s tým má.
A možno len na záver, budeme k tomuto zákonu, ja teda deklarujem zároveň, že za náš klub tento návrh zákona váš podporíme, obsahovo je prakticky zhodný s tým naším návrhom a budeme k nemu organizovať dopravnú komisiu pod výborom pre hospodárske záležitosti 15. novembra, tak ak môžte, tak si možno poznačte tento termín, pozveme všetky dotknuté osoby, ktorých sa tento zákon bude týkať, či už to budú aj súčasní taxikári, či to budú nové firmy, ktoré využívajú platformy, ale aj ďalšie iné organizácie, ktorých sa to môže týkať.
No a na základe tej komisie a záverov z nej potom predložíme v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli precizovať tento návrh zákona, lebo ako som si všimol, tých pripomienok v ňom bolo počas pripomienkového konania dosť.
Takže na teraz len deklarujem, podporíme to výborne, škoda, mohlo to už dávno platiť a vidíme sa potom v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

20.6.2018 16:55 - 16:56 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1003). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 12:48 - 12:50 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí zareagovali. Ja len veľmi krátko. Súhlasím s kolegyňou Zemanovou. Najlacnejšia recyklácia je tá, ktorú netreba vôbec vykonať. Áno, toto úplne, že výstižné. Nebolo by treba vôbec recyklovať to, čo dnes musíme robiť.
A zareagujem aj na kolegu Baránika. Ja som to v svojej rozprave nespomenul, že vlastne ak by sme tento zákon zmenili, tak už to, čo je teraz objednané, tých takmer milión tabuliek EČV, by nám vystačilo na ešte minimálne rok, možno dva a zároveň by sme tak vytvorili predpoklad k tomu, aby ministerstvo v svojej vyhláške, ministerstvo vnútra nastavilo už také označovanie tabuliek EČV, ktoré by eliminovalo práve tieto regionálne označenia, povedzme začína každá, každá tabuľka by sa začínala SK, potom znak a potom povedzme kombinácia písmen a čísel a bolo by to oveľa, oveľa jednoduchšie a bol by, bolo by aj po tomto probléme, ktorý pán kolega spomínal.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 12:22 - 12:35 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za slovo. Takže, vážené dámy, vážení páni, chcel by som teraz sa venovať konkrétne tomu, ako sme našu novelu zákona o cestnej premávke koncipovali.
Oproti súčasnosti bude to teda tak, že vlastníkom ešpézetky bude držiteľ vozidla. Dnes pri každej zmene v prípade, že sa mení okres, sídlo teda, trvalý pobyt držiteľa vozidla alebo, alebo sídlo firmy je z iného okresu, ako bolo vozidlo registrované predtým, tak táto plechová ŠPZ končí v odpade. Podľa nového zákona teda si môžte preniesť ŠPZ na ďalšie vozidlo, a nie kupovať novú ešpézetku, či už v prípade kúpy nového, alebo ojazdeného vozidla. Dokonca to bude platiť tak, že aj keď si vozidlo zakúpite nové a ste povedzme v inom meste oproti tomu, ako máte trvalý pobyt alebo sídlo firmy, tak si budete môcť zaregistrovať vozidlo na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte v Slovenskej republike, to znamená, ak ste povedzme z Banskej Bystrice a kupujete si automobil v Bratislave, môžte bez toho, aby ste boli nútení chodiť späť do Banskej Bystrice prihlasovať si vozidlo, môžte si ho prihlásiť hneď v Bratislave. Samozrejme, v stave, v akom to je dnes, dostali by ste bratislavskú ŠPZ, čo vôbec nie je problém, vzhľadom k tomu, že polícia dnes má priradené k identifikačnému vozidlu tzv. VIN ešpézetku.
Ako to dnes, čo sa týka štatistík, je a ako by potom vyzerala úspora? Celkový počet evidovaných vozidiel dnes je v Slovenskej republike takmer 3,1 mil., počet zmien držby vozidiel je za rok 390-tisíc. To sú tabuľky z roku 2017. Počet novoevidovaných vozidiel za rok je 126-tisíc. Počet individuálne dovezených vozidiel približne 100-tisíc a počet vozidiel vyradených z evidencie alebo vyradených z cestnej premávky je tiež približne 100-tisíc. To je práve ten prípad, kedy ešpézetky končia v odpadkoch.
Štát od monopolnej firmy, ktorá dodáva ešpézetky, objednal pri takýchto štatistikách na rok 2018 takmer 1 mil. ŠPZ. V prepočte teda na, keď to delíme dvomi, na jedno vozidlo jeden pár ešpézetiek, objednal teda takmer na 500-tisíc vozidiel ešpézetky, ktoré vychádzajú z toho, že pri takomto súčasnom nastavení končí približne polovica až dve tretiny v odpade.
Návrh, ktorý predkladáme, pomôže k tomu, že namiesto takmer 1 mil. plechových ešpézetiek budeme potrebovať len približne 300-tisíc z nich. Teda budeme potrebovať na výmenu pri registrácii vozidla asi na počet 150-tisíc vozidiel. Úspora pre štát v tom prvotnom nákupe na jeden rok, a to hovorím pri nastavení toho monopolného dodávateľa ešpézetiek, ako dnes je, by bola 5,6 mil. eur. V prípade, že by tento monopol skončil, o ktorom vieme, že má skončiť v roku 2019, a prebehla by skutočne objektívna súťaž medzi viacerými uchádzačmi, a povedzme, že by sme sa dostali na cenu približne takú, ako je dnes v Českej republike, teda z 8,50 na niekde na úroveň 3 eurá za jednu tabuľku, tak by úspora pri nákupe na jeden rok týchto ešpézetiek bola 7,5 mil. eur. Takéto peniaze končia ročne v koši. Samozrejme, nehovoriac o tom, keď sa pozerám na našu kolegyňu tímlíderku pre životné prostredie, aký vplyv to má na životné prostredie. To znamená, 600-tisíc tabuliek končí niekde v odpadkoch.
Nehovoriac o tom, akú úsporu, kumulovanú úsporu by to znamenalo pre motoristov, ktorí po vynásobení 600-tisíc a úspore, alebo, pardon, 300-tisíc a úspore 33 eur pri každej takejto zmene ročne, sa pohybujeme na úrovni 10 mil. eur. Samozrejme, každý motorista 33. To znamená, pri každej jednej zmene by nebolo potrebné, aby si kupoval novú ešpézetku.
V rámci predstavovania tohto nášho návrhu, som dostal aj niekoľko otázok aj zo strany verejnosti, ako by to bolo v praxi, na niektoré už som odpovedal, niektorá ale by vás možno mohla zaujímať odpoveď a jednalo sa o to, že prečo, prečo nie je na, prečo nie je tak, aby ešpézetka išla s vozidlom trvale až do jeho úplnej ukončenej životnosti. Má to, samozrejme, logiku a nehovorím, že aj toto by neprinieslo úspory. Tvrdím však, že pokiaľ je to na držiteľa, je tam úspora väčšia, a to vzhľadom k tomu, že platnosť alebo, alebo trvanlivosť a udržanie tej ešpézetky, pokiaľ by bola naviazaná na vozidlo, je limitovaná vlastne vekom vozidla alebo životnosťou vozidla. Tá môže byť obmedzená napríklad aj haváriou vozidla, kde v prípade povedzme totálnej škody, čo môže nastať veľmi skoro, a prakticky v tom momente by bola takáto ešpézetka vyradená z evidencie. Preto to nastavenie, aké hovoríme, aby to bolo na držiteľa, je ekonomicky výhodnejšie. Samozrejme, rád si vypočujem pripomienky, ak by, ak by k tejto téme boli.
Čo sa týka nášho návrhu zákona, tá jedna, tá hlavná časť je teda o tom, o tom, aby ŠPZ bola viazaná na držiteľa.
Máme tam ešte dve časti v našom návrhu zákona, a to, aby tzv. dočasné evidenčné čísla vozidla, to sú tie, ktoré vám dáva predajca vozidla a zapožičiava na dobu, kým odkúpi po registráciu vozidla, to sú také tie s tým červeným popisom s označením „M“. A tu je zase ten problém, že platnosť týchto dočasných EČV je len jeden rok. Každý predajca motorových vozidiel musí každý rok prísť na dopravný inšpektorát a predĺžiť si za poplatok platnosť týchto plechových tabuliek evidenčných čísiel. My tvrdíme, že životnosť je určite viac ako jeden rok, týchto tabuliek, a tvrdíme, že je to zbytočné šikanovanie predajcov, aby museli tam chodiť a platiť každý jeden rok za tieto tabuľky. A v našom návrhu navrhujeme, aby platnosť týchto tabuliek bola 10 rokov, a teda aby predajca vozidla nebol nútený chodiť na dopravný inšpektorát jedenkrát ročne len preto, aby predĺžil platnosť a zaplatil poplatok za ne.
Samozrejme, ako som povedal v úvode, keby ešpézetky boli na držiteľa, tak by aj ten proces od kúpy vozidla po registráciu bol oveľa jednoduchší a jednoduchší v tom, že keď dnes vám niekto vozidlo predá, nové v predajni, tak, samozrejme, buď to vám na dôveru zapožičiava takúto dočasnú tabuľku, alebo zaplatíte nejaký depozit, ktorý potom dostanete, keď tabuľku vrátite. A ten systém, kedy by bolo EČV na držiteľa, umožňovalo by to, že skutočne môžte si to registrovať v ktoromkoľvek okrese to vozidlo, najlepšie to urobíte hneď v tom meste, kde auto kupujete, a túto dočasnú tabuľku vrátite predajcovi. Ale to som už odbočil, to sme mali v tej prvej časti.
Tretia časť našej novely sa týka registrácie, resp. vydávanie evidenčného čísla, ktorého, alebo pod ktorým vozidlo bolo niekedy v minulosti odcudzené. Mal som niekoľko takých dopytov od verejnosti, ktorí mi popisovali veľmi nepríjemné zážitky, a stalo sa im to, že, že mali nejakú, mali nejakú ešpézetku a boli s vozidlom v zahraničí, polícia ich zastavila a zastavila ich preto, lebo vozidlo s takouto, po takomto vozidle s takouto ešpézetkou bolo vyhlásené pátranie, pretože to vozidlo bolo odcudzené. Tak si predstavte, že sa v takej situácii ocitnete. Ten človek bol zadržaný na 24 hodín do väzenia v tej krajine, a to len preto, že naše orgány vydali rovnakú ešpézetku na, ešte raz, na vozidlo, ktoré v minulosti bolo odcudzené. Toto sa stalo a ten človek sa úplne zbytočne s celou rodinou ocitol vo veľmi, veľmi nepríjemnej situácii. To je ten tretí bod, ktorý riešime v našom návrhu novely, aby takúto, takéto EČV už nebolo, nebolo vydané na vozidlo v budúcnosti.
Na záver by som len chcel dodať a máte to a nájdete to v dôvodovej správe k tomuto zákonu, náš, náš návrh zákona má pozitívny vplyv na verejné financie, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv, pozitívny vplyv na životné prostredie, ako aj pozitívny vplyv na služby pre občana. Pevne verím, že získa podporu, a ak sú nejaké k tomu povedzme výhrady, tak môžme o nich hovoriť v druhom čítaní.
Ja nie som naivný a si nepamätám návrh, ktorý by prešiel cez prvé čítanie, ktorý sme tu predkladali, ale predkladám ho preto, minimálne preto, aby, ak ma počúva minister dopravy pán Érsek alebo jeho stranícki kolegovia, aby tak, ako to urobili v minulosti, tak nech sa páči, inšpirujte sa týmto nápadom, predložte ho. Ušetríme tým motoristom kopec peňazí, ktoré absolútne, ale že absolútne vyhadzujeme von oknom, to znamená - ani štát z toho nič nemá. Naopak, má z toho len náklady, je z toho väčšia byrokracia, papierovačiek, straty času a v neposlednom rade aj problém, čo s tým plechovým odpadom, ktorý ale nemusí odpadom vôbec byť.
Takže toľko predstavenie nášho návrhu.
Ďakujem za slovo, všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 12:17 - 12:19 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, spolu s kolegami za stranu Sloboda a Solidarita navrhujeme zmenu zákona o cestnej premávke.
Dôvod, prečo túto novelu predkladáme, dôvodmi sú dva, a to prvým a základným je, že dnes, kedy je už centrálna registrácia vozidiel, už nie je potrebné to, aby sme pri každej zmene menili okres, ktorý je vyznačený na evidenčnom čísle vozidla, a môžme tak ušetriť státisíce plechových tabuliek evidenčného čísla, ďalej budem radšej používať, možno poviem ŠPZ, ospravedlňujem sa tým, ktorí si veľmi potrpia na veľmi odborné pojmy, ale v návrhu zákona to, samozrejme, je tak, ako má byť. Takže to je prvý dôvod, ušetriť kopec peňazí, ktoré dnes platíme za ešpézetky.
Druhý dôvod je ten, že zároveň touto novelou riešime ten problém, ktorý v súčasnosti už máme vo vzťahu k monopolnému dodávateľovi ŠPZ pre ministerstvo vnútra, a to je ten, že už neviem, ako si vysvetliť, že ministerstvo vnútra odsúhlasilo alebo necháva bez povšimnutia to, že jedna konkrétna súkromná spoločnosť si ochráni dizajn tvaru a typu ŠPZ a je vlastne tak ochránená pred konkurenciou a to jej, samozrejme, umožňuje to, že nám dnes dodáva a vyrába ešpézetky za štyrikrát vyššiu cenu, ako je to povedzme v Českej republike. Ak by naša novela prešla, potom by už len tým, že by sa objednala len jedna tretina ešpézetiek, ktoré, oproti tomu, koľko ich štát objednáva dnes, aj pri súčasnom nastavení monopolného dodávateľa by štát výrazne ušetril. To, koľko by ušetril a ako presne by ten celý systém vyzeral po tom, ako by náš návrh prišiel do platnosti, porozprávam v rozprave, aby ste sa tí, ktorí tu ste, mohli prihlásiť cez faktické do, do rozpravy, pýtať sa na otázky, na ktoré vám potom rád zodpoviem.
V tejto chvíli končím úvodné slovo a zároveň by som sa hneď rád prihlásil do rozpravy ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2018 13:55 - 13:57 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja nebudem dlho, ja som sa chcel len opýtať predkladateľov, navrhujete, že chcete mať možnosť podľa zákona dočasne vyradiť niektoré trate. Ja som tu už ráno hovoril aj v iných témach, že je potrebné vyradiť trate, ktoré nie sú využité, dať ich VÚC-kam alebo mestám a tak znížiť náklady Železníc Slovenskej republiky, ale nikde v návrhu ani v dôvodovej správe, som nevidel vysvetlené podrobne, ako chcete, ako si predstavujete realizáciu toho, čo navrhujete. To znamená, ako chcete navrátiť do stavuschopného užívania koľajnice, keď z nich urobíte, ja neviem, cyklocesty alebo iné chodníky. Toto len by som chcel od predkladateľov, aby mi vysvetlili, lebo neviem si predstaviť, ak prerobíte železničnú trať na cyklocestu, povedzme zasypete ju štrkom, uvalcujete. Potom, neviem, potom chcete to odhrabať? Naozaj, že logicky povedať, ako si predstavujete, že je reálne vrátiť takto upravenú, dočasne upravenú železničnú trať späť do prevádzkyschopnosti, aby po nej mohli premávať vlaky, ak sa povedzme VÚC-ka rozhodne, že to opäť chce prevádzkovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 17.5.2018 15:45 - 15:49 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení členovia vlády, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, nedávno v médiách odznela informácia o tom, že na Slovensku vyrába evidentné čísla pre motorové vozidlá len jedna jediná firma, a z tohto dôvodu som sa rozhodol opýtať sa ministerky vnútra Denisy Sakovej na konkrétne veci. Citujem teda z interpelácie.
Vážená pani ministerka, v súčasnosti dodáva štátu evidenčné čísla vozidiel jedna jediná firma už niekoľko rokov. A cena za takúto plechovú ŠPZ, ako ju ľudovo nazývame, platíme takmer 9 eur. V susednej krajine Českej republike je to len približne 2 eurá za kus. Dôvodom je, že táto firma ako jediná má tvar EČV zapísaný v registri chráneného dizajnu a je jeho vlastníkom. Výsledkom nakoniec je, že ročne vynakladáme navyše niekoľko miliónov eur, a to len preto, že každý, kto by sa chcel zapojiť do verejného obstarávania na dodávku evidenčných čísiel vozidiel, by musel mať súhlas majiteľa chráneného dizajnu. A výsledkom je, že firma, ktorá je majiteľom chráneného dizajnu, sa môže rozhodnúť taký súhlas nedať a prakticky má tak monopolné postavenie vo verejnom obstarávaní v dodávke evidenčných čísiel vozidiel pre štát. Z uvedených dôvodov vás teda, pani ministerka, žiadam o zodpovedanie nasledujúcich otázok:
Vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky niekedy v minulosti povolenie na použitie slovenského štátneho znaku na evidenčnom čísle vozidiel pres spoločnosť TURČAN DELTA, s.r.o.?
Druhá otázka. V prípade ak vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky takéto povolenie, bolo to na základe žiadosti spoločnosti TURČAN DELTA, s.r.o., odôvodnené snahou o zápis evidenčného čísla vozidla ako chráneného dizajnu v registri dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky?
V prípade ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo takéto povolenie, zmieňované v bode 1., resp. 2, žiadam o poskytnutie kópie takého povolenia.
A posledná otázka. Aké úkony plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonať, aby eliminovalo obmedzenia pri verejnom obstarávaní na dodávateľa výroby evidenčných čísiel vozidiel v budúcnosti, nakoľko v súčasnosti je limitované tým, že z dôvodu chráneného dizajnu na evidenčné číslo nie je možné, aby sa do takého obstarávania prihlásilo viac uchádzačov bez súhlasu vlastníka tohto chráneného dizajnu?
Ďakujem a pevne verím, že včas dostanem odpoveď od pani ministerky. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.5.2018 12:46 - 12:53 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, rád by som reagoval na predložený vládny návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu v niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Asi sa už, asi budeme opakovať ako, ako strana Sloboda a Solidarita, ale táto vláda to s avizovanou vojnou proti byrokracii, administratívnej záťaži a zlepšovaním podnikateľského prostredia asi naozaj nepochopila. Pri tomto návrhu zákona ideme zase len nad rámec transponovanej smernice. Podľa odborníkov je znenie zákona zlé, chaotické, používajú sa výrazy, ktoré si každý môže vyložiť po svojom, a čo je podstatné v navrhovanej podobe, to jednoducho nie je možné poriadne odkontrolovať. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona každý subjekt, ktorý bude ponúkať služby cestovného ruchu, bude povinný vykonávať tieto činnosti iba v postavení cestovnej kancelárie a výlučne na základe živnostenského oprávnenia. Okrem doterajších cestovných kancelárií preto budú po splnení zákonom stanovených podmienok povinné získať živnostenské oprávnenie na podnikanie ako cestovná kancelária aj napríklad rôzne ubytovacie zariadenia, prepravcovia, prenajímatelia motorových vozidiel či letecké spoločnosti. Zájazdom bude môcť byť napríklad aj víkendový pobyt v hoteli so skypassom, ak cena skypassu bude vyššia ako 25 % z celkovej sumy, tak ako môj kolega vravel, za ktorý je takýto pobyt predávaný. Hotely, kempy, požičovne tak budú nútené zriadiť si živnosť cestovná kancelária alebo si nájsť partnera, ktorý bude pre nich tieto služby zabezpečovať, čo im opäť podstatne zvýši náklady.
Nad rámec smernice sa prijíma mnoho povinností. Niektoré spomeniem. Cestovná kancelária, sú povinné, a agentúra, označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu vrátane ich elektronických podôb slovami "cestovná agentúra". Informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo spojenej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je tento predaj. Zavádza sa niekoľko formulárov štandardných informácií, ktoré sú povinné poskytovať. Cestovná kancelária je navyše povinná písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu. Účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pričom v poznámkach účtovnej závierky okrem základných zákonných náležitostí musí uviesť mnoho informácií navyše z tržieb z predaja zájazdov.
Okrem týchto povinnosti sa pre cestovné kancelárie zvyšuje hranica poistnej sumy alebo bankovej záruky v rámci zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku z 25 % na 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených cestovných služieb. Na toto sme sa pýtali aj na rokovaní výboru, prečo bola táto suma zvýšená, nedostali sme serióznu odpoveď a odôvodnenie. Zase len pomoc tým silným, ktorí už na trhu sú, a nové bariéry tým, ktorí, tým malým, alebo tým, ktorí na trh vstúpiť chcú. Podľa smernice je potrebné zabezpečiť refundáciu platieb a repatriáciu, avšak neuvádza sa v nej ako, preto spôsob je na voľnej úvahe a rozhodnutí členského štátu. Z akého dôvodu potom túto sumu zvyšujeme? Aby na to zase doplatili malé cestovky, pre ktoré to bude problém?
S týmto sú ďalej spojené mnohé informačné povinnosti pre cestovné kancelárie vzhľadom k poskytovateľom ochrany aj k orgánu dohľadu. Podľa Štatistického úradu v súčasnosti na slovenskom trhu pôsobí približne 400 subjektov podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu, ktorých by sa táto úprava mala priamo dotknúť.
Vravím si, ak mám posúdiť úprimnosť snahy vládnej koalície odstraňovať byrokraciu a finančnú záťaž, pozriem sa do doložky vplyvov na podnikateľské prostredie k tomuto návrhu zákona. Priamym finančným nákladom pre cestovné kancelárie je povinnosť každej z nich mať zabezpečenú už spomínanú ochranu pre prípad úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky po celý čas prevádzkovania cestovnej kancelárie. Návrh zákona stanovuje cestovným kanceláriám zvýšené informačné povinnosti, nielen vo vzťahu k cestujúcim, ale aj k poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku. To som tiež spomínal. Táto zvýšená administratívna záťaž sa negatívne prejaví v oblasti vzniknutých nepriamych finančných nákladov.
Návrh zákona ďalej podľa doložky vplyvov kladie zvýšené administratívne povinnosti cestovných kancelárií. Návrh zákona rovnako kladie zvýšenú administratívnu záťaž aj na subjekty poskytujúce ochranu pre prípad úpadku vo vzťahu k cestovným kanceláriám, pričom vykonávanie týchto povinností sa môže odraziť vo vzniku ďalších administratívnych nákladov pre tieto subjekty.
Vážené dámy, vážení páni, podľa odborníkov je veľmi pravdepodobné, že ceny služieb cestovného ruchu v súvislosti s tým, čo som tu teraz uviedol, porastú a doplatia na to zase iba cestujúci, spotrebiteľ, ktorého takýmto zákonom chcem chrániť. Navyše, združenia a komory už avizujú, že mnoho malých cestoviek po začatí platnosti nového návrhu od poskytovania svojich služieb upustí. Administratíva, finančná záťaž môže pre nich byť aj likvidačná. Zase sme pri tom, že veľké spoločnosti tieto nové pravidlá zvládnu aplikovať, prípadne, ako to už býva u nás zvykom, dostanú od vlády rôzne výnimky v rámci podpory cestovného ruchu, ale doplatia na to hlavne malí podnikatelia a živnostníci.
Pán minister povedal, že mám tupé reči, tak uvidíme, aký to bude mať dopad po tom, ako zákon bude účinný, pričom, dobre, okrem toho, že predkladáte taký zákon, aký predkladáte, viete o tom, že už tu dávno mal byť, ale mal byť lepší.
A dovoľujem si teda aj v rámci mojej rozpravy dať návrh na späťvzatie tohto návrhu zákona a jeho prepracovanie predkladateľom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis