Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2017 o 18:00 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 18:00 - 18:00 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nuž, pán minister Érsek, tak už sme sa tešili, že, že konečne tí motoristi sa dočkajú znížených pokút, tak ako boli v navrhovanom zákone, kde ste navrhovali liberalizáciu staníc technickej kontroly a zároveň aj zníženie pokút. No a pomôžem si, pomôžem si výrazom, ktorý používa jedna pani ministerka u nás, že som teda vážne znepokojený tým, čo tu okolo tohto zákona prebieha.
Ja sa schválne vrátim len do histórie, my sme takto rok dozadu predložili zákon alebo novelu tohto zákona, aby tie drakonické pokuty, ktoré dnes motoristi dostávajú za to, že len o jeden deň sa omeškajú s kontrolou vozidla na stanici technickej kontroly, 165 eur za STK, 165 za, za emisnú kontrolu. Nepodporili ste to. Predložili sme to rok dozadu takto a navrhovali sme to vtedy, účinnosť 1. máj 2017.
Čo sa stalo? Prišiel vládny návrh 20. júla 2017, kde ste si teda zrejme uvedomili, že je to, je to teda silná káva, tieto pokuty pre motoristov, a predložili ste zákon, v ktorom okrem zníženia pokút ste aj chceli liberalizovať počet staníc technickej kontroly. Potešili sa určite motoristi. Ja som sa už dočítal v rôznych médiách, ktoré sa venujú motorizmu, áno, motoristi, budú pokuty znížené. Nakoniec počas priebehu rokovania o tohto, o tomto zákone prišli rôzne návrhy, nakoniec vo vlastnej vašej koalícii nebol jednotný názor na liberalizáciu, tak sa odložilo hlasovanie o jeden mesiac. Motoristi zase boli vlastne šach-mat a čakali, čo bude ďalej.
Dnes sme si už mysleli všetci a hlavne oni, že bude konečne hlasovanie o tom zákone, ktorý ste v júli predložili. Nakoniec, je mi jasné, prečo ste ho stiahli, predkladáte nový návrh, ale už sa mohlo o ňom dnes hlasovať a účinnosť ste tam navrhovali 1. apríl 2018. My sme mali predložený pozmeňovací návrh, aby to nebolo od 1. apríla, ale už od 1. januára, tým, že ste stiahli tento celý návrh, všetko padá. Predkladáte nový návrh. Ja chápem, že toto všetko v ňom je. Je v ňom aj liberalizácia, je v ňom aj zníženie týchto pokút. Ale ak vám na tých motoristoch trochu záležalo, mohli ste to tam nechať a mohli ste schváliť našu, náš pozmeňovák a bolo by to od 1. januára. Tým, že ste to stiahli, navrhujete teraz účinnosť tohto, čo predkladáte, zákona, konkrétne v týchto veciach od 20. mája. Takže ani nie podľa nášho 1. máj 2017, ani potom podľa vášho, ktorý ste sem dali v lete, od 1. apríla, ale až od 20. mája. Takže, vážení motoristi, toto je odkaz pre vás, takto, takto na vás, s prepáčením, kašle ministerstvo dopravy, pretože odďaľuje to, a ešte nevieme, aký bude osud rokovania o tomto zákone, pretože vôbec nie je vylúčené, že opäť nastane tá nezhoda o liberalizácii staníc technickej kontroly.
Takže nič, nič, čo, čo, nič iné som nechcel, len skutočne vyjadrené veľké vážne znepokojenie, kam, ako sa ťahá, a chcel by som možno až, až jeden vulgarizmus povedať k tomuto, ale ak sa ťahá tento, tento zákon týmto parlamentom, už dávno, viac ako pol roka sme mali to, mohli toto zo stola mať preč. Nemáme. Som fakt, teda mrzí ma to za všetkých motoristov Slovenska, naďalej budú platiť pokuty, je ich, samozrejme, vy to viete, že okolo 140-tisíc motoristov čaká pokutu každú chvíľu domov za to, čo len jeden deň zmeškali túto kontrolu.
Takže len toľkoto som chcel vyjadriť, je mi to veľmi, veľmi smutno z tohto a mrzí ma to za všetkých týchto motoristov. Nemuselo to takto byť, stačilo, keby koalícia pozerala na obsah zákona alebo novely, a nie na to, kto ho predkladá.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.10.2017 13:07 - 13:19 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne ešte raz, pani predsedajúca. Takže ja by som rád teda odôvodnil a odôvodnil náš návrh zmeny stavebného zákona. Začal by som možno tým, že ako sami, alebo určite dobre viete, máme tu stavebný zákon č. 50/1976, ktorý od svojho vzniku prešiel už desiatkami novelizácií, reagujúc teda aj na vývoj na danú legislatívnu situáciu a aplikačnú prax v odbore stavebníctva a výstavby.
Vzhľadom k tomu, že prešiel toľkými zmenami a toľkými novelizáciami, neboli to len novelizácie, boli to aj zmeny vo vyhláškach, nakoniec sme v stave, že napríklad v súčasnosti nám chýba aj vyhláška o obsahu projektovej dokumentácie pri realizácii stavieb.
Hlavným dôvodom ale, prečo pristupujeme k návrhu novely stavebného zákona, existujúceho stavebného zákona, je to, že od roku 2012 sme zaznamenali na Slovensku niekoľko havárií stavieb, bohužiaľ, aj s úmrtiami a trvalými následkami a od tejto doby sme nezaznamenali na ministerstve dopravy a výstavby žiadne iniciatívy k zmene stavebného zákona tak, aby bolo takýmto situáciám zabránené. Určite si veľmi dobre pamätáte pád podpornej konštrukcie pri výstavbe mosta v Kurimanoch, kde zahynuli štyria ľudia, štrnásti, ďalší štrnásti boli vážne zranení, pričom niektorí z nich majú trvale poškodené zdravie. Za pár dní bude tomu presne päť rokov, čo sa táto havária v Kurimanoch stala. Ale nebola to jediná havária a len v roku 2012, teda päť rokov od, od dnes sa stala havária aj pádu Zimného štadióna v Námestove, kde len tesne pred pádom unikli deti zo zimného štadióna. Padnuté silo, zásobníkové silo v Leopoldove, garáže na Plynárenskej v Bratislave, kde, ako dobre viete, vlastne preťažením tej, tej stropnej konštrukcie boli, stropy sa prepichli a padali jeden za druhým dole. Bolo to prakticky tesne pred kolaudáciou. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby to bolo skolaudované a boli by tam autá a ľudia. A určite viete aj o tom, že Apollo biznis centrum, kde zhodou okolnosťou sídlila aj Národná diaľničná spoločnosť, ktorú, ktorú má pod sebou ministerstvo dopravy, sa muselo celé vysťahovať a nakoniec bude nutné celý tento objekt zbúrať, pretože mu hrozí, hrozí spadnutie.
Ako teda som už vravel, čakali sme na to, čo ministerstvo dopravy a výstavby s tým bude robiť. Medzitým tu boli snahy predložiť nový stavebný zákon, komplexný stavebný zákon v minulom volebnom období. Ten nakoniec sám minister - predkladateľ stiahol. Boli v ňom veľké nedostatky, veď všetci dobre vieme, že tam bolo vyše dvetisíc námietok a z toho 700, ak si dobre pamätám, bolo závažných a boli tam ale riešené niektoré veci, ktoré by mohli zabrániť ďalším, ďalším problémom na stavbách.
Čo teda riešiť a ako to riešiť? To bola otázka a z tohto dôvodu ja ako predseda komisie pre dopravu a výstavbu v rámci výboru pre hospodárske záležitosti som organizoval niekoľko odborných seminárov, na ktoré boli pozvané, pozvaní a aj účastní nakoniec odborníci zo slovenského stavebníctva, či už to boli predstavitelia komory stavebných inžinierov, komory architektov, združenie podnikateľov stavebníctve a ďalší, ďalšie odborné kapacity Slovenska.
Tie témy sa týkali ďalšieho možného postupu, čo urobiť pre to, aby nám stavby nepadali a aby sme nakoniec sa nedočkali, že niečo padne a až potom budeme horúcou ihlou niečo šiť. A boli teda úvahy: budeme čakať na nový stavebný zákon, ktorý podľa vyjadrení, lebo tak na tých zasadnutiach boli aj hostia z ministerstva dopravy a výstavby, teda či budeme čakať na nový komplexný stavebný zákon alebo či upravíme existujúci, aký je?
Nakoniec potom, ako sa tam vyvíjala diskusia, som, dovolím si povedať, že aj keď príde sem nový stavebný zákon, tak diskusia o ňom a pripomienkové konanie a teda, ako ministerstvo hovorilo alebo prehlásilo, tak, tak predpokladám, že do konca tohto roka ho predloží. No úprimne osobne hovorím, že nie, nepredloží a možno ho predloží budúci rok a ďalší rok minimálne bude trvať pripomienkové konanie. Lenže je to dlhá doba a môžem vás alebo skôr so smútkom oznámiť, že len v Bratislave je niekoľko desiatok stavieb, ktoré, ktoré majú technické problémy a ktoré, ktoré by mohli byť veľkým rizikom pre, pre ľudí, ktoré, ktorých navštívia. Sú to občianske objekty.
Takže takéto boli, takéto boli kroky. Na základe aj záverov z tejto komisie a zasadnutí tejto komisie som aj dal návrh na zvolanie výboru pre hospodárske záležitosti, na ktorý sme si pozvali aj štátneho tajomníka ministerstva dopravy. Zavolali sme si aj predsedu komory stavebných inžinierov pána profesora Benka, ktorý prezentoval naozaj nelichotivú a veľmi zlú situáciu, ktorá v tejto oblasti panuje.
Máme stavebný zákon, ktorý totižto predpisuje, kto je oprávnený robiť projektovú dokumentáciu v jednotlivej fáze celého toho konania a prípravy stavby. Náš stavebný zákon hovorí, že projekt na územné rozhodnutie a stavebné povolenie musí vypracovať autorizovaný inžinier. Lenže to je dnes všetko. Projekt na realizáciu stavby, podľa ktorého sa potom stavba realizuje, teda už podrobnejší projekt, ktorý ľudovo projektanti volajú "vykonávací projekt", už dnes nemusí robiť autorizovaný inžinier a je bežné, že si tento projekt objednávajú zhotovitelia stavby. Samozrejme, pokiaľ je to náročná stavba, objednávajú si ho u toho projektanta - autorizovaného inžiniera, ktorý vypracoval ten projekt na stavebné povolenie, avšak nie je to pravidlo a preto je tu riziko toho, čo som v úvode mojej reči hovoril, teda pádu stavby. Častokrát sa napríklad jedná v prípade, v prípade stavieb, kde je projektovou organizáciou zahraničná spoločnosť, ktorá vlastne nemá, nemá k dispozícii projektantov, ktorí spĺňajú zákon o autorizovaných inžinieroch podľa našich zákonov.
Ako sme to teda uzavreli a ako som to ja vyhodnotil? Po všetkých týchto zasadnutiach komisie a výboru bolo, že ak chceme niečo v tom konať a nečakať na nový stavebný zákon, ktorý si myslím, že ak aj teda, ako som povedal, bude predložený a nakoniec pripomienkovaný a ocitne sa tu v tomto pléne, ubehne rok, rok a pol, tak by sme mohli zmeniť malými úpravami existujúci stavebný zákon tak, aby sme do tej doby mohli ako-tak zabezpečiť bezpečnosť stavieb na Slovensku. Tou malou zmenou, ktorú v našom návrhu zákona navrhujeme, je, aby aj projekt, vykonávací projekt, podľa ktorého sa stavba stavia a aj projekt skutočného vyhotovenia vykonala alebo vypracovala autorizovaná osoba podľa zákona, konkrétne 138/1992 Zb. o autorizovaných inžinieroch a architektoch. Pri minimálnych zmenách existujúceho stavebného zákona by sme tak mohli mať, myslím si, zásadným spôsobom zlepšený stav toho, ako to v súčasnosti je.
V rámci zmeny stavebného zákona okrem toho, že sme tam dali tieto dve podmienky, samozrejme uvedomujeme si, že takúto povinnosť nemôžeme chcieť, aby sa vzťahovala na jednoduché stavby, čiže jednoduché stavby sme z tohto vyňali a z toho dôvodu sme museli vstúpiť aj do definícií jednoduchých stavieb, to potom v závere nášho návrhu zákona nájdete, že vzhľadom k tomu, že napríklad medzi jednoduchými stavbami boli, boli taxatívne vymenované oporné múry, tak sme aj po konzultácii s, práve s komorou stavebných inžinierov navrhli presnejšiu definíciu oporného múra, do akej výšky ho môžeme ešte považovať za jednoduchú stavbu a od akej už nie. To isté sme potom zadefinovali v závere nášho návrhu, aj čo sa týka podzemných stavieb.
Takže toľko k našemu návrhu. Faktické poznámky nevidím. Dal som šancu, tak, ale ak by ešte nejaké boli, veľmi rád zodpoviem. Skutočne tejto problematike som sa ja a moji kolegovia z výboru pre hospodárske záležitosti a teda aj odborná verejnosť venovali niekoľko mesiacov a dovolím si tvrdiť, že by som vám vedel, vedel zodpovedať nejaké otázky.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.10.2017 13:04 - 13:05 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na rozdiel od predchádzajúceho zákona náš zákon sa vyslovene týka technických vecí a verím, že nájde podporu, aj keď viem, že asi celkom naivne. Spolu s kolegami Karolom Galekom, Luciou Ďuriš Nicholsonovou, Renátou Kaščákovou a Martinom Klusom predkladáme zmenu stavebného zákona a cieľom novely stavebného zákona, ktorý predkladáme, je reagovať na viaceré prípady zrútenia stavieb na Slovensku alebo hrozby ich zrútenia z dôvodu statických porúch a zaviesť jednotné záväzné pravidlá pre zabezpečenie statickej bezpečnosti stavieb a ich následného užívania tak, aby osoby, ktoré sa v týchto stavbách nachádzajú, neboli ohrozené na živote.
Toľko by som povedal v úvodnom slove, aby ste vedeli, o čom to bude a v rozprave potom by som povedal trošku z histórie o haváriách stavieb na Slovensku a o tom, čo sme v tejto veci aj s kolegami vo výbore pre hospodárske záležitosti konali a samozrejme tiež z dôvodu, aby ste prípadne aj vo faktických poznámkach sa mohli na niečo opýtať v doplňujúcich otázkach.
Takže zatiaľ ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2017 18:10 - 18:12 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť tuto k Edovi Hegerovi. Áno, bol som na tom stretnutí s tou asociáciou a chcel som si vypočuť argumenty, prečo vlastne majú problém s liberalizáciou. Samozrejme, poukázali na to, že dnes nie je dotiahnuté to, že nie je zabezpečená dostatočná kontrola kvality práce tých ľudí na tých, na estekáčkach, sú sledovaní kamerami a aj tak sa dá s tým podvádzať. A ja som povedal, toto nemôže ale byť bariéra k tomu, aby sa spustila liberalizácia takéhoto sektora. Ak vadí to niekomu, že sa niekde klame, podvádza alebo korumpuje, tak potom nech si ministerstvo zabezpečí dostatočný systém, ako robiť inšpekcie výsledkov práce staníc technickej kontroly a potom nech ich dobre trestá. Ale nepáči sa mi ani to, že dnes dávame podnikateľom rádovo povinnosť nakúpiť kamerové systémy, platiť tisíce eur za to, čo si štát na nich vymyslí, a to len preto, že nevie vlastnými silami ustrážiť dodržiavanie zákonov.
A čo sa týka jedného výroku, Edo, čo si povedal, že naše hlasy nerozhodnú. Naše hlasy by práve teraz mohli rozhodnúť, lebo ako som tak nejako vycítil, sú tu isté návrhy hlasovania o jednotlivých bodoch záverečnej správy a my rozhodne budeme proti tomu, aby bola tá liberalizácia zabrzdená tým výsledkom zo záverečnej správy, a uvidíme celkom, ako nakoniec to hlasovanie dopadne, som naozaj zvedavý.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 17:30 - 17:38 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prihlásil som sa do rozpravy, pretože chceme vyjadriť aj možno aj nejaké tie pozitíva, ktoré tu prichádzajú. Škoda, že neprišli skôr alebo že neboli odsúhlasené naše návrhy, motoristi by sa znížených pokút dočkali oveľa skôr.
Ale od začiatku. Ministerstvo dopravy a výstavby nám predložilo zmenu zákona 725 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a, ako som čítal dôvodovú správu, tak dôvody, prečo sme tento zákon dostali do parlamentu, boli dva. Liberalizácia siete staníc technickej kontroly a emisnej kontroly. Druhý hlavný cieľ, znížiť tie neúmerne vysoké pokuty, ktoré zaťažujú motoristov, a je to teda vo výške 165 eur, za každú jednu kontrolu technickú 165, emisnú 165, a to v prípade, čo len jeden deň motorista mešká s termínom na kontrolu.
Čo sa ale stalo počas legislatívneho procesu v rámci rokovania výborov, je, že liberalizácia siete technických alebo staníc technickej kontroly nám z tohto nakoniec vypadla. A to, čo v dôvodovej správe ministerstvo uvádza, že vlastne dôvodom na liberalizáciu siete bolo aj rozhodnutie Súdneho dvora, ktorý konštatuje, že tak, ako to dnes v zákone je, je vlastne zabraňovanie slobodnému podnikaniu, tak to nám nakoniec zo zákona vypadlo.
Čo nám a čo nám v zákone zostane teda? To, o čom napríklad v dôvodovej správe nebola ani zmienka, a to, že poplatok pri zriaďovaní stanice technickej kontroly podnikateľa bude odteraz nie 200, ale 600 eur. Nebolo to nijako v dôvodovej správe zdôvodnené, čo ma teda, pán minister, mrzí. Ak chceme úprimne s občanmi komunikovať, tak by bolo dobré povedať, čo zrazu stojí o 400 eur viac v správnom konaní alebo vôbec nejakej administratívnej práci úradníkov, ktorí dávajú súhlas k otvoreniu takejto stanice technickej kontroly. A nielen stanice technickej, ale aj emisnej. Čiže dvakrát 600 eur.
A čo nám tam ešte pribudlo? Čiže na jednej strane povedali sme, bude liberalizácia, tak sme povedali, budeme trošku sprísňovať podmienky pre spustenie stanice technickej kontroly, tak sme tam dali, tak sme tam dali alebo resp. ministerstvo dopravy a výstavby dalo prísnejšie podmienky pre posudzovanie bezúhonnosti takýchto podnikateľov. Takže z liberalizácie nám nakoniec zostali prísnejšie podmienky pre udeľovanie licencií na otvorenie si stanice technickej kontroly a vyššie poplatky za takúto, za takéto, za takýto spôsob podnikania alebo otvorenie takejto prevádzky.
Čo sa týka tej druhej časti o znížení neúmerných pokút za meškanie kontroly, technickej kontroly a emisnej kontroly. Ako hovorím, pred viac ako pol rokom sme predkladali takmer identický návrh, ako ho predkladá teraz ministerstvo, a ako som to povedal aj pri rokovaní v prvom čítaní, mňa len veľmi mrzí len kvôli tým motoristom, že už dávno mohli tie pokuty byť znížené a nemuseli by takéto obrovské a neúmerne vysoké pokuty motoristi platiť. Platia ich, bohužiaľ, tak ste sa rozhodli, hlasujete podľa toho, kto návrh predkladá, nie podľa toho, čo je v obsahu zákona. To ma veľmi mrzí.
Schválne som sa pýtal zástupcu ministerstva dopravy a výstavby na rokovaní výboru pre hospodárske záležitosti, prečo plánujete v tomto návrhu novely zákona účinnosť, čo sa týka zníženia pokút, nastaviť až od 1. apríla 2018. Odôvodnené to bolo, že sa rokuje ešte o nejakých iných legislatívnych zmenách v rámci smerníc Európskej únie. A tiež som sa v tejto téme spýtal štátneho tajomníka, koľko je momentálne motoristov v stave, že teda majú dostať pokutu a ešte len čakajú na platobný rozkaz. Týchto motoristov je podľa informácie štátneho tajomníka približne 140-tisíc. Takže 140-tisíc motoristov momentálne očakáva doma pokutu vo výške kumulatívne 330 eur.
A to je aj dôvod, prečo predkladáme pozmeňujúci návrh, ja a kolega Milan Laurenčík, aby sme týmto motoristom vyšli čo najviac v ústrety a aby účinnosť zákona bola nie od 1. apríla 2018, ale od 1. januára 2018. Som, je to jednoduchá zmena vášho návrhu zákona.
Pán minister, pevne verím, že sa stotožníte s týmto návrhom, že presvedčíte vašich poslancov, že by takáto zmena mohla prejsť a že by sme skutočne takémuto veľkému množstvu motoristov mohli vyjsť v ústrety. Nehovorím, že stihneme všetkých 140-tisíc motoristov, ktorých to čaká, ale keď len polovicu z nich, tak budú určite radi. Čiže toľko k návrhu a neformálnemu zdôvodneniu nášho pozmeňovacieho návrhu. Teraz by som si teda dovolil ho formálne prečítať, tak ako káže rokovací poriadok.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 622). Konkrétne znenie je:
V čl. III sa slovo "apríla" nahrádza slovom "januára". Koniec znenia zákona.
Ešte formálne odôvodnenie: Posunutie termínu nadobudnutia účinnosti bodu 28, v ktorom sú znižované pokuty za neabsolvovanie technickej a emisnej kontroly z 1. apríla 2018 na 1. januára 2018, sa navrhuje s cieľom zabezpečiť čo najskoršie nadobudnutie účinnosti tejto pozitívnej zmeny pre motoristov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti evidujú okresné úrady približne 140-tisíc motoristov, ktorým hrozí neúmerne vysoká pokuta, posunutie účinnosti zákona na január 2018 prinesie mnohým z nich možnosť úhrady pokuty podľa nových, miernejších podmienok už o tri mesiace skôr, a to od 1. januára 2018.
Skončil som, ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.9.2017 11:58 - 12:00 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. V podstate len krátko. Pán Štarchoň, súhlasím, áno, ešte sa toho dočkáme. Jednoducho toto sú také tie gestá z ministerstva dopravy. Urobíme leteckého dopravcu, vlaky zadarmo poskytneme, ale nič, nič systémové, nič strategické odtiaľ neprichádza.
Kolega Heger, áno, s tými diaľnicami to je tak. A toto je aj hlavná myšlienka tohto materiálu, že predkladá sa tu, že potrebujeme diaľnice. Ja sa pýtam ministerstva, prečo alebo prečo títo poslanci sú zahľadení, odkiaľ vedia, že diaľnice sú tie najdôležitejšie? Práve preto som sa snažil na ten dopravný model poukázať, že práve ten má dať odpoveď, kde bude lepšie dať napríklad tie nákladné autá na koľajnice a kde bude lepšie posilniť povedzme údržbu alebo opravu a rozšírenie ciest I. triedy o nejaký pruh a podobne, niekde obchvaty.
Pán Marosz, súhlasím, prekladisko je jeden z tých elementov v rámci toho dopravného modelu, ktorý by zase mohol veľmi dobre zaúčinkovať v tom, že by ukázal, čo by a ako by to ovplyvnilo iné dopravné toky. Lenže, bohužiaľ, nevieme, nikto ten dopravný model na ministerstve dopravy nevidel, nevieme, či existuje. Dali sme zaň 900-tisíc.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.9.2017 11:46 - 11:53 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som tú svoju reč rozdelil tak na také tri kapitoly. Začnem tou prvou.
Vážení kolegovia, neveríme, neveríme, že myslíte úprimne to, čo ste tu predložili, pretože to, čo dokazuje dnes ministerstvo dopravy, ako "systémovo" funguje a pracuje, nie je pre nás dôkaz a doklad, že by toto pomohlo. Ministerstvo dopravy podpisuje projekty za 45 miliónov za kilometer. Meškajú všetky úseky. Dnes som sa dočítal, že Hubová - Ivachnová bude ďalšie dva roky meškať. Prosím vás, čo je toto za štát, ako sa tu stavajú diaľnice?
Viem o tom, že hrozí nevyplatenie ďalším subdodávateľom na diaľničnom úseku pri Kriváni. Čo robí toto ministerstvo? Ministerstvo dopravy ignoruje a vy to tu píšete v tom vašom predloženom materiáli, že budete akceptovať alebo rešpektovať odbor hodnoty za peniaze. Ministerstvo dopravy odkedy je toto volebné obdobie, ani jeden úsek, ktorý podpísalo, nerešpektovalo hodnotenie hodnotu za peniaze. Nerešpektoval názor tohto odboru a podpísalo to tak, ako to dostalo.
Sám predseda vlády, citujem, povie: "Mňa vôbec nezaujíma názor nejakého úradníka." To toto tu skutočne predkladáte? Predseda parlamentu, ďalej, zasahuje do kompetencií ministra dopravy, spúšťa stratové, na jeho rozkaz púšťa minister stratové IC vlaky. Vyhodí, vyženie stadeto niekoho, kto nechcel dotácie na rýchliky. A minister dopravy, ktorý konečne mohol nejaké peniaze ušetriť na liberalizácii dopravy na železnici, tak jediný, jedinú súťaž na spojenie Banská Bystrica - Bratislava zruší. Tak toto sú tie základné predpoklady, prečo neveríme, že toto, čo ste tu predložili, myslíte úprimne.
Druhá časť, nepripravenosť. Predložili ste nám sem zoznam diaľničných úsekov. Ja som to spočítal, sumár približne 1 040 kilometrov. Pozrel som si detailne pripravenosť všetkých týchto úsekov. To nehovorím o tom, že ako v úvodnej časti som povedal, koľko z toho mešká, tak aby sa mohla začať výstavba do roku 2020 a vypísať súťaž, tak takto máte pripravených 8,7 kilometra z tohto zoznamu. Prosím vás pekne, na čo to tu teraz predkladáte? O čo, o čom sa tu bavíme?
Dávate falošné sľuby ľuďom, že sa dočkajú v krátkej dobe nejakého diaľničného úseku. No nemáte to pripravené. Ministerstvo nemá vôbec nič pripravené na to, aby v horizonte troch-štyroch rokov nejaké výberové konanie na zhotoviteľa vôbec otváralo.
Posledná vec a zásadná. Stratégia rozvoja infraštruktúry, nie cestnej siete, celej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy nemá žiadne, žiadnu stratégiu, konkrétnu stratégiu, nie takú tú všeobecnú, budeme, budeme sa snažiť, urobíme maximum pre to, aby, a tak ďalej. Ministerstvo dopravy nevie, čo chce urobiť prvé, druhé, tretie v poradí. Nevie, ktorú infraštruktúru má za prioritnú, či je to cesta, železnica. Nevie, ktorý spôsob dopravy chce podporovať, osobnú dopravu alebo verejnú. A viete, prečo nevie? Pretože nepoužíva dopravný model, ktorý objednalo a kúpilo.
Ministerstvo dopravy kúpilo v roku 2014 dopravný model, software za 900-tisíc eur. Viete to? A keď som na výbore chcel predložiť, alebo požiadavku som predložil na poslanecký prieskum, aby sme sa pozreli, ako sa tento dopravný model používa, vaši poslanci, koaliční to nepodporili, lebo oni nie sú zvedaví na to, ako sa tento dopravný model využíva.
A prekvapenie. V rámci zmluvy z roku 2014 o dodávke tohto dopravného modelu je zaškolenie dvanástich ľudí na ministerstve dopravy, aby vedeli s týmto dopravným modelom pracovať. Ten dopravný model má slúžiť na to, že tam dáte priemyselné parky, že tam dáte ponuku, to znamená, ponuka je tá infraštruktúra, koľajnice, cesty, diaľnice, cesty I. triedy, II., III. triedy. Dáte tam dopyt, to znamená, aký je dopyt po preprave, osobnej, nákladnej. Dáte tam aglomerácie, dáte tam hustotu obyvateľstva v jednotlivých regiónoch. Ten dopravný model vám ukáže všetko. Keď do dopravného modelu dáte nový úsek diaľnice, ukáže vám, ako sa presmeruje intenzita dopravy na iných úsekoch ciest a diaľnic. Dvanásti ľudia mali byť zaškolení podľa tejto zmluvy na ministerstve dopravy, 2014 hovorím. Viete, čo sa stalo? Minulý, minulý mesiac v auguste minister dopravy podpísal externú zmluvu s firmou, ktorá za ďalších, drobné, "drobné", za 20-tisíc bude toto robiť na ministerstve. Takto funguje naše ministerstvo dopravy, prosím pekne.
A odpoveď pánovi Kamenickému, teraz tu nie je, že aké máme návrhy? No tu začnite, vážení. Tu, koalícia, začnite, nech konečne ľudia vedia, že čo vlastne ministerstvo dopravy chce robiť. Ministerstvo dopravy to nevie. Takže toto tu, čo ste predložili, prepáčte, to si zoberte, toto v žiadnom prípade nepodporíme.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 10:52 - 10:56 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, úvodom poviem, že tento návrh nepodporíme, a poviem prečo.
Ministerstvo dopravy podľa nás má v gescii mnoho dôležitých a dôležitejších vecí, ako riešiť sociálne otázky. Sociálne otázky má riešiť ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré najlepšie vie, koho podporiť, kto je sociálne odkázaný, prečo ho podporiť a predovšetkým má aktualizované každoročne informácie, komu sa ako mení sociálne postavenie, sociálna situácia a kto potrebu alebo kto pomoc potrebuje.
Vyberem len niektoré veci z tohto zákona už teraz platné, ktoré napríklad práve nesystémovo riešia sociálne potreby tých ľudí, pre ktorých podľa tohto zákona vlastne je tá pomoc potrebná.
Tieto dotácie idú do obcí. Už v úvode vlastne vznikajú administratívne náročnosti v procese obstarávania objektov, pretože sú presne definované maximálne ceny za meter štvorcový v nákladoch, ktoré obec môže vynaložiť. Obec musí ďalej držať takéto nehnuteľnosti a objekty 20 rokov v režime nájmu. To znamená, síce v tejto chvíli sa možno tešia a radujú, že dostanú dotácie, v tomto prípade ešte aj zmenené na tie malometrážne byty do 50 m2, a navyše, čo teda nepokladáme za sociálne, že štát ide prispievať ešte aj na garážové státia v týchto domoch.
Obec má ďalej podľa tohto zákona ďalej zviazané ruky vo výške nájmu, pretože toto určuje ministerstvo dopravy.
Ďalší problém, ktorý vidíme a ktorý nie je systémový, je, že zmluva sa podpisuje na 3 roky s takým nájomcom, v niektorých prípadoch na 10, pričom v prípade, že sa sociálna situácia tohto človeka zmení, tak sa v čase platnosti takejto zmluvy na túto zmenu neprihliada.
O tom garážovom státí som vravel, a preto veľmi zjednodušene, myslíme si, že tak ako robí ministerstvo dopravy sociálnu starostlivosť alebo sociálne opatrenia vo veci vlakov zadarmo, nemalo by ani to robiť a nemala by ani pod ministerstvo dopravy patriť ani téma dotácií do obecných bytov. Myslíme si, že ak je treba niekomu pomôcť, potom máme tu ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré najlepšie, najlepšie vie, komu pomoc treba efektívne. A keby toto sa robilo takto, tak by bolo aj viac peňazí pre tých, ktorí pomoc naozaj potrebujú.
Ja sa len desím, dúfam, že to sa nestane, že ministerstvo dopravy napríklad v budúcnosti začne pristupovať sociálne ešte aj k takým poplatkom, ako sú diaľničné známky, a dočkáme sa tu návrhu, že bude niekto mať úľavy na takýchto veciach. Jednoducho každý a každé ministerstvo nech robí veci, na ktoré ho máme, ministerstvo dopravy má, myslím si, dosť problémov s cestnou infraštruktúrou, môžem povedať len, koľko rôznych námetov mi chodí aj od občanov, teraz najväčší problém Strečno, kde neustále hrozí zosunutie svahu. Tu, tu, pán minister, tu lobujte za peniaze do takýchto vecí, do infraštruktúry, motoristi si určite zaslúžia za svoje poplatky a platby viac, ako dostávajú.
To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 10:01 - 10:05 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dnes vystúpim v podstate len s tým, že chcem tento návrh pána ministra pochváliť, že s ním sem prichádza, a zároveň povedať len, má len jednu chybu tento návrh, že je tu až teraz, že už tu mohol byť dávno. A chcem pripomenúť, že takýto návrh na tú zásadnú redukciu tých drakonických pokút za STK a emisné kontroly sme predkladali prakticky v podobnom duchu vo februári tohto roka a dnes už tí vodiči nemuseli byť pokutovaní. Stačilo, aby ste upravili niektoré veci už vtedy v rámci druhého čítania. To je mi veľmi ľúto, že sa takto, takto politikárči v tejto téme.
Ten návrh, ktorý ste predložili, bude alebo je navrhnutý s účinnosťou až od 1. apríla a vlastne sme stratili takmer rok, za ktorý už dnes teda dostávajú vodiči vysoké pokuty.
Podobne to je, keď sa vrátim späť aj so zákonom o diaľničných známkach, kedy sme hneď na začiatku tohto volebného obdobia poukazovali na to, aké sú, aké sú drastické pokuty za to, že niekto vojde na diaľnicu bez diaľničnej známky, a takisto o niekoľko mesiacov tento návrh ste nepodporili, o niekoľko mesiacov ste prišli s vlastným, ten potom prešiel. My nemáme problém podporiť vaše návrhy, keď sú dobré, ale mrzí ma, že v rámci toho politického boja neprechádzajú naše, s ktorými nakoniec sa vy stotožňujete, a celkom som aspoň trošku rád, že strana Sloboda a Solidarita vás svojimi návrhmi takto inšpiruje.
Tento návrh určite podporíme a zároveň dávam do pléna jeden, možno jednu vec, ktorú, ktorú by sme mohli v tomto zákone potom, ak teda prejde, a dúfam, že prejde, predpokladám, že áno, riešiť a to je problém, na ktorý, aj na mňa sa obracajú vodiči, a to je ten, že keď dnes sa blíži termín ukončenia platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly a prídete skôr, tak vám sa vlastne skráti tá periodicita toho 4, 2, 2, 2 rokov platnosti technickej a emisnej kontroly. Naopak, keď čo len jeden deň meškáte, tak okamžite ste sankcionovaní týmito obrovskými pokutami. Stáva sa v praxi, že ten motorista jednoducho je odcestovaný alebo aj to sa stáva, že povedzme je dlhodobo chorý, nemôže fyzicky prísť s vozidlom na stanicu technickej kontroly a tak sa mu stane, že príde o deň alebo dva po termíne a je takto sankcionovaný. Rovnako sa môže stať, že vozidlo je v servise povedzme dlhodobo kvôli havárii dva-tri týždne, to nie je zas také neobvyklé.
A budeme hľadať, podporíme tento teda návrh, to chcem tým povedať, budeme hľadať s kolegami taký pozmeňovák, aby takíto motoristi neboli, neboli sankcionovaní, nájdeme riešenie, ktorým, ktorým pomôžeme riešiť takúto situáciu, aby pár dní nerozhodovalo o tom, že taký motorista bude sankcionovaný, a hovoríme o tých vodičoch, ktorí sú zodpovední, ktorým na tom záleží.
Takže len toľko som chcel povedať. Ešte raz, škoda, mrzí ma to, mohli sme to dávno schváliť, ale podporíme tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2017 16:07 - 16:09 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega Blanár, vy ste jednoducho si akýmsi spôsobom uchopili dogmy, že diaľnice je jednoducho treba a treba ich tak, ako sú dnes nakreslené. A zároveň ste v svojom prejave hovorili, že infraštruktúra je návratná. Ja tvrdím, že podľa toho aká. A vy v svojom návrhu jednoducho prejudikujete to, že jednoducho len diaľnice a rýchlocesty a to je to, proti čomu my sme. My chceme vidieť jednoducho, že to ministerstvo dopravy niečo robí, že má nejaký strategický plán, že má, že vie presne, čo chce, a ja som to v svojom prejave predniesol. Chcem vidieť, že tu uvidím niekedy ministra dopravy, ktorý nám bude referovať, ako je ten dopravný model využívaný, že vie vôbec, čo chce stavať. Pretože toto, čo vy ste tu predložili, je naozaj čistý, čistý populizmus.
A k tomu rozpočtu, prečo 48 miliárd? Jednoduchá matematika. Tisíc, obrazne povedané, tisíc kilometrov a 48 miliónov za kilometer, to sú posledné dve zmluvy, ktoré Érsek podpísal. Konkrétne Čadca – Svrčinovec a obchvat Prešova. Takže neviem, z čoho mám vychádzať. Mám vychádzať Turany – Hubová, ktoré budú ešte drahšie za kilometer? To je všetko.
Skryt prepis