Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.9.2016 o 14:38 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.9.2016 14:38 - 14:39 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme zákon o povinnom zmluvnom poistení, ktorý má odstrániť nespravodlivosť, ktorá je páchaná na ľuďoch, ktorí nie vlastnou vinou majú poškodené vozidlo pri autonehode a z povinného zmluvného poistenia je im plnená škoda, ale krátená o amortizáciu vozidla. Viac k tomu poviem v rozprave, aby som dal možnosť prihlásiť sa viacerým, a na túto chvíľu zatiaľ len toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2016 11:53 - 11:54 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja som rád, že tu prevládajú názory na to, že túto problematiku riešiť treba, že tie mestá sú skutočne zaplnené vizuálnym smogom. A ako som teda postrehol, tak vôľa riešiť to je, tak, a som, samozrejme, prístupný tomu, že budeme rokovať v ďalšom procese o tomto zákone o pozmeňujúcich návrhoch.
Ja vás teda úctivo žiadam, ak naozaj máte záujem, kolegovia, tento problém riešiť, je vás tu naozaj veľa, ktorí ste starostovia a primátori miest, poďme do toho a v druhom čítaní môžeme diskutovať o tom, ako to naformulovať tak, aby to bolo záväzné, tak ako kolega hovoril, a aby to nebolo teda striktne definované, ako mesto môže zakázať, ale aby sme dali širšie možnosti mestám, tak ako kolegyňa Macháčková hovorila. Čiže poďme do toho, zmeňme to. Máme na to práve ten legislatívny proces tak nastavený, aby sme to urobiť mohli, a využime túto chvíľu a zmeňme tie podmienky, v akých mestá žijú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2016 11:43 - 11:44 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Chcem len doplniť moje úvodné slovo, aby bola možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. A doplním to jednou informáciou, a to tou, že cestný zákon upravuje umiestňovanie bilbordov pri cestách prvej triedy a tranzitných cestách, kde presne stanovuje podmienky, že bilbord má byť minimálne dvesto metrov od takejto cesty. Avšak nijaká legislatívna norma neupravuje to, ako môžu alebo mohli by byť umiestňované reklamné stavby v intravilánoch miest, a to riešime naším návrhom. Takže toľko som chcel na doplnenie a možnosť prípadne mať faktické poznámky k môjmu príhovoru.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2016 11:30 - 11:35 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak to vyšlo, že to je jeden za druhým.
Vážené kolegyne, predkladáme zákon, ktorým chceme zmeniť, alebo novelu, ktorou chceme zmeniť stavebný zákon. Na úvod poviem asi to, čo všetci poznáte z praxe, zo života, ako vyzerajú naše mestá, ako sú zahltené reklamným smogom, reklamnými stavbami, ľudovo povedané bilbordami. Aký je súčasný stav?
Mestá schvaľujú stavby vrátane reklamných stavieb. Robia to vlastne ako prenesený výkon štátnej správy a stavebné úrady musia rešpektovať stavebný zákon. Stavebný zákon ale nezohľadňuje celkom vôľu ľudí žijúcich v mestách, tak ako by si oni sami želali. Mestá si schvaľujú územné plány, v ktorých definujú, čo bude v ktorej časti mesta stáť, aký účel bude tá výstavba, za akým účelom bude ktorá časť územia mesta využitá, kde bude zeleň, kde bude administratíva, kde bude občianska alebo bytová výstavba. Zároveň v územných plánoch sa schvaľuje výška zastavania a ďalšie podmienky výstavby.
Čo však v územných plánoch nie je, je vlastne umiestňovanie reklamných stavieb. Reklamné stavby sú dnes schvaľované výlučne po technickej stránke. To znamená, stavebný úrad v tejto svojej prenesenej funkcii posudzuje len technické podmienky, ktoré reklamná stavba má spĺňať. To znamená, či sú tam nejaké ochranné pásma, či sú tam nejaké siete, kanalizácia, voda, plyn alebo iné energetické siete, a ešte dopravné podmienky, to znamená výhľady, zakrytie križovatky a podobne. To je všetko. Ak taký bilbord spĺňa tieto podmienky, mesto musí dať k tomu stavebné povolenie.
Toto chceme naším návrhom zmeniť a chceme dať mestám právomoc, aby, ak si prijmú všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní reklamných stavieb, bolo toto všeobecné záväzné nariadenie braté v úvahu pri posudzovaní žiadosti o stavebné povolenie na reklamnú stavbu. Samozrejme, mesto nemusí prijať také všeobecné záväzné nariadenie, ale môže. Naším zákonom nedávame mestám povinnosť, ale možnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom si môžu nastaviť územia, mestské časti, prípadne inak zadefinované územia, v ktorých povolia alebo nastavia podmienky umiestňovania reklamných stavieb, či už to bude na objekte, či to bude samostatný, samostatne stojaci bilbord a podobne.
Jednoducho ja, a neviem, či aj vy, ale z môjho pohľadu, mne sa tento stav, ktorý tu máme, zdá neúnosný. Vieme, ako vyzerajú naše mestá, vieme, ako vyzerajú predovšetkým počas reklamných kampaní pred každými voľbami, ale vieme tiež, ako vyzerajú niekoľko dní a týždňov po voľbách.
Z tých bilbordov visia obrovské kusy papierov, ktoré pri zlom počasí nakoniec skončia na zemi, spôsobujú problémy, neporiadky a mestá nemajú jednoducho právomoc brániť tomu, aby zastavili takéto, povedal by som, až zasmogovanie svojich miest. A okrem, samozrejme, s výnimkou toho, keď povoľujú stavbu bilbordu na vlastnom mestskom pozemku. Pokiaľ sú to ale pozemky súkromné a tento majiteľ alebo žiadateľ spĺňa tie podmienky, tak ten bilbord mesto musí schváliť.
Takže ešte raz. V našom návrhu dávame právo mestám nastaviť si podmienky umiestňovania reklamných stavieb a toto je ako podmienka pri, alebo jednou z podmienok, ktorá potom vstúpi do rozhodovania o tej reklamnej stavbe. Toľko na úvod.
Ak, teraz som si uvedomil, že som vlastne neumožnil žiadne faktické poznámky, tak to by stačilo a ja sa prihlásim do rozpravy, aby faktické mohli byť.
Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2016 11:27 - 11:29 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Chcel by som sa vrátiť, áno, aj ja ešte k tomu odbočovaniu na červenú. Bolo to z týchto našich návrhov najviac medializované a len doplním kolegu Baránika. Takisto som dlhodobo žil v Severnej Amerike, bolo to takmer päť rokov, a s týmto pravidlom som sa denne stretával. Môžem vás ubezpečiť, že to nie je nebezpečné a že to výrazne, výrazne zlepšilo situáciu v cestnej premávke predovšetkým vo veľkých mestách. Žil som v Toronte a Bratislava by si mohla práve takýmto pravidlom veľmi pomôcť, pretože je veľa vodičov, ktorí chcú odbočiť doprava a križovatka je prázdna, ale nemôžu. A tak sa nám plnia cesty. Plnia sa tak, že sa to zaplní až za nami po ďalšiu križovatku, tie vozidlá sa nemôžu posunúť ďalej, hoci majú zelenú napríklad na tej križovatke predtým, a toto opatrenie, samozrejme, bolo by treba si naň zvyknúť. Ale je to opatrenie, ktoré motoristom a všetkým ľuďom pomôže, a som presvedčený, že si na to vieme rýchlo zvyknúť. Takže toľko k tomu.
Budem rád, keď si ešte prečítate aj tie ostatné návrhy, ktoré môžu zlepšiť život motoristom, ktorí nemálo prispievajú do rozpočtu svojimi daňami, a že nakoniec posuniete naše návrhy do druhého čítania, kde, samozrejme, môže prísť k nejakým pozmeňujúcim návrhom k tým častiam, s ktorými možno nie ste celkom komfortní.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2016 10:51 - 10:58 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Takže vrátim sa hneď k jednotlivým bodom.
Zmena viazania evidenčného čísla vozidla z vozidla na majiteľa vozidla. Ako viete, dnes sú evidenčné čísla viazané na vozidlo, nie na držiteľa alebo majiteľa tohto vozidla. Chceme motoristom zjednodušiť život, je to zaužívané aj v iných krajinách, a hlavne odstraňujeme náklady, ktoré sú úplne zbytočné aj pre štát, aj pre majiteľov vozidiel, predovšetkým v prípade, že vozidlo sa predáva, mení sa majiteľ a vozidlo sa ide registrovať do iného okresu. V takomto prípade evidenčné číslo alebo teda ešpézetka môže ostať v úschove na dopravnom inšpektoráte a majiteľ, ktorý, predchádzajúci majiteľ vozidla, ktorý vozidlo predáva, si túto, toto svoje evidenčné číslo môže uchovať. Bude v držbe dopravného inšpektorátu a keď si kúpi nové vozidlo, môže mať naďalej evidenčné číslo, ktoré používal predtým. Čiže toto je základné a jednoduché riešenie, ktoré môže minimálne ušetriť finančné prostriedky v tom, že v takýchto prípadoch jednoducho sa také evidenčné číslo likviduje.
K bodu b nášho návrhu: Predĺženie platnosti zvláštnych, ľudovo povedané dočasných evidenčných čísel vozidiel. To sú tie známe evidenčné čísla s červenou potlačou a písmenom M a známe tým, že sa používajú v čase od zakúpenia nového motorového vozidla po jeho registráciu na dopravných inšpektorátoch. V tomto prípade, neviem, či viete, ale stav je taký, že každý predajca motorových vozidiel musí držať takýchto dočasných evidenčných čísel niekoľko až desiatok, pretože každý nový držiteľ vozidla má 15 dní na to, aby vozidlo registroval na dopravnom inšpektoráte. Musí teda pokryť týchto 15 dní, kým všetci títo noví majitelia vozidiel si svoje vozidlá zaregistrujú. Ale čo možno neviete, je, že platnosť týchto ečevečiek je len 1 rok a každý tento predajca, ktorý vozidlá predáva, si musí každý rok tieto dočasné evidenčné čísla zakupovať. Na jedno vozidlo to je približne, nie približne, ale je to za pár týchto plechových značiek, je to 66 eur. Takto každý jeden predajca motorových vozidiel zaplatí niekoľko tisíc eur úplne zbytočne každý rok, pričom životnosť týchto plechových značiek je minimálne 5 až 10 rokov.
Navrhujeme preto v našom zákone, aby platnosť týchto dočasných evidenčných čísel bola 10 rokov, aby neboli nútení predajcovia motorových vozidiel každý rok platiť nehorázne sumy na dopravnom inšpektoráte a predlžovať si ich platnosť zase o 1 rok.
Nehovoriac už o tom, obrátili sa na nás aj predajcovia napríklad prívesných vozíkov, ktorí musia niekoľko desiatok takýchto značiek mať u seba pripravených pre tých, ktorí si u nich kúpia prívesný vozík, a sú to zbytočné náklady týchto podnikateľov, ktoré môžme takto jednoducho zlikvidovať.
Tretí náš návrh je zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti cestnej dopravy a uvoľniť tak čas, kedy majú dopravcovia zákaz jazdiť po našich cestách. Áno, neni to možno veľmi ľúbivé pre verejnosť, avšak musíme si uvedomiť, že aj tí dopravcovia, respektíve vodiči v týchto nákladných automobiloch sú ľudia. Častokrát práve kvôli tomu, že nemáme zhodné zákazy jázd týchto nákladných vozidiel počas sobôt a nedieľ, musia končiť niekoľko pár kilometrov pred svojím bydliskom a čakať, až sa uvoľní časový priestor na to, aby mohli vojsť do Slovenskej republiky. A predovšetkým teda zámerom nášho návrhu je zjednotiť to s Českou republikou, pretože práve Česká republika je krajina, odkiaľ k nám prichádza najviac dopravcov a prechádza najviac dopravy.
Poviem to presne, v sobotu, v súčasnosti je v sobotu počas letných prázdnin zákaz jázd týmto vozidlám v čase od siedmej do devätnástej, toto chceme zmeniť a tento zákaz zmeniť na dobu od siedmej do trinástej, tak ako je to v Českej republike. Čo sa týka nedele, tu meníme zákaz, ktorý je doteraz z nula do dvadsiatej druhej hodiny na trinástu až dvadsiatu druhú hodinu. To znamená, v čase soboty od trinástej do nedele trinástej by mali možnosť jazdiť. Zlepšujeme tak podnikateľské prostredie, ale predovšetkým vychádzame v ústrety tým vodičom, ktorí častokrát, ako hovorím, pár kilometrov od domova musia prenocovať na tých parkoviskách a určite ste na týchto parkoviskách tých motoristov a vodičov videli, ako a v akých podmienkach tam žijú.
Posledný, z ktorých predstavím ja návrh a ďalšie predstaví môj kolega, je zákaz opätovného vydania rovnakého evidenčného čísla vozidla v prípade, že také vozidlo bolo odcudzené. Dnes policajné orgány nahlasujú do európskych krajín odcudzené vozidlo, aby sa lepšie podarilo vypátrať toho, čo vozidlo odcudzil. Ibaže nemáme to dopracované úplne a stalo sa, že, a to mám konkrétny prípad od nášho občana, ktorý mi písal, že vozidlo nejaké s evidenčným číslom, ktoré neskôr bolo pridelené jemu, bolo v minulosti odcudzené. Takto to bolo nahlásené do zahraničia a o niekoľko rokov, keď jemu bolo opätovne rovnaké evidenčné číslo pridelené, ho zadržala polícia a dala ho do cely predbežného zadržania – nevinného človeka! – len preto, že polícia v zahraničí nemala ďalšiu informáciu o tom, že pátranie bolo zastavené alebo že páchateľ bol vypátraný. Jednoducho naším návrhom dávame do zákona to, že ak raz bolo vozidlo s evidenčným číslom konkrétnym odcudzené, takéto evidenčné číslo už nebude nikdy vydané.
A to je za mňa všetko a ďalšie body vysvetlí môj kolega.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

21.9.2016 10:47 - 10:49 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, spoločne s kolegami Jurajom Drobom a Vladimírom Slobodom predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. V tomto úvodnom slove poviem päť hlavných čŕt toho, čo predkladáme. A dôvodom, prečo to predkladáme, je zjednodušiť život motoristom, zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž úradov a zlepšiť bezpečnosť premávky na cestách.
V skratke je to šesť bodov, o ktorých budem bližšie hovoriť v rozprave, ale sú to tieto body: Je to zmena viazania evidenčného čísla vozidla z vozidla na majiteľa vozidla, predĺženie platnosti zvláštnych, ľudovo dočasných evidenčných čísel vozidla, zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti cestnej dopravy, predovšetkým teda nákladných dopravcov v čase víkendov, zákaz opätovného vydania rovnakého evidenčného čísla vozidla v prípade odcudzenia vozidla, povolenie odbočiť doprava na červenú a bezpečné udržanie vzdialenosti jeden a pol metra pri predbiehaní jednostopových dopravných prostriedkov.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy. Ďakujem zatiaľ za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2016 9:37 - 9:39 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
No, samozrejme, áno, ja som si preveroval, ako to funguje, lebo tu sú teraz, tu sa teraz veci menia ohľadom toho distribuovania tých pozmeňovákov. Ja som si to na organizačnom odbore preveroval. Podpisy som získal, odovzdal som to organizačnému odboru a organizačný odbor, ak si teraz všimnete, a to je práve tá nová vec, postavil taký stojan so všetkými pozmeňovákmi tu hneď vedľa pred rokovacou sálou a tam vlastne necháva všetky pozmeňováky podľa jednotlivých tlačí. Takže nech sa páči, všetci poslanci, ktorí nemáte tento, tieto pozmeňováky v rukách, toto je nové pravidlo, asi aj pre vás, tých starších poslancov teda. Takže pristupujú asi k tomu, že už to nebude do lavíc rozdávané, ale bude to takto. Neviem. Je to ale tam. Rozhodne tam sú všetky nakopírované a bolo ich tam dosť. Je zjavné, že kolegovia si ich brali, lebo miznú stadiaľ vo veľkom. Takže takto je to a nech sa páči, tam, tam, kde sa podpisujú prezenčky, tam sú všetky tieto tri návrhy. To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2016 9:13 - 9:32 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, vrátim sa v tomto zákone trochu do minulosti. Ako vieme, elektronické známky tu začali platiť tento rok od 1. februára, dovtedy sme mali nálepky, a vieme, čo v rámci nábehu tohto systému tuná sa udialo. Vodiči neboli dobre informovaní. Zo zistení, ktoré zverejnilo samotné ministerstvo, sa ukazovalo, že viac ako 100-tisíc vodičov použilo diaľnice bez úhrady diaľničnej známky a problém je v tom, že vzhľadom k tomu, že nefunguje a doteraz nefunguje dostatočne systém kontroly a pokutovania za neoprávnené použitie diaľničnej známky, tak do dnešného dňa nebol pokutovaný ani jeden vodič, ktorý išiel na diaľnicu bez diaľničnej známky.
Na základe týchto zistení sme v máji predložili novelu tohto zákona, v ktorej sme sa snažili odstrániť všetky zásadné nedostatky, ktoré v tomto zákone sme videli. Boli to predovšetkým tie obrovské, drakonické pokuty, ktoré boli a v súčasnosti ešte sú viac ako šesťnásobok ročnej známky, teda 300 eur. Je tam právo štátnych úradov vymáhať pokutu dva, niekedy, v istých prípadoch až tri roky. Nevyužili sme periodicity a flexibilitu, ktorú by sme mohli v novom zákone, alebo ktoré zavedenie elektronických známok nám umožňoval, nechali sme desať, tridsať dní a rok a v rámci zavedenia elektronizácie v diaľničných známkach sme nevyužili ďalšie možnosti, ako je povedzme flexibilita v možnosti, v nákupe, napríklad aj s platnosťou deň predchádzajúci tomu, kedy ideme, kedy sme vstúpili na diaľnicu.
Urobili sme to teda v máji. Náš návrh neprešiel. Politická matematika nepustila. O mesiac neskôr ministerstvo predložilo svoj návrh, ktorý, o ktorom tu dnes rokujeme. Je mi veľmi ľúto, že ministerstvo nevyužilo to, že tých nedostatkov je tam viac a odstraňuje len tie horúce. Tie horúce nedostatky sú tie, že tie pokuty sú naozaj vysoké, tak ich znižuje na 150 eur a zároveň nahrádza pokutovanie za každé porušenie vjazdu na diaľnicu, nahrádza pokutou jednou, a to pokutou jednou za jazdenie po diaľniciach 30 dní.
Na základe toho, že tento zákon nerieši podľa nás všetky možnosti, ktoré by riešiť mohol, sme sa rozhodli podať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy som predstavil aj na výbore pre hospodárske záležitosti, na ktoré prišiel za ministerstvo dopravy štátny tajomník Viktor Stromček, kde bola potom vecná diskusia a urobili sme to aj preto, aby sme naplnili slová koalície "spolupracujte, predložte, poďme o tom diskutovať a môžme o tom hovoriť". Urobili sme to, ministerstvu sme teda s predstihom dali tieto materiály a o týchto veciach sme na výbore hovorili. Predložili sme štyri pozmeňovacie návrhy do výboru. Z týchto štyroch predkladám na rokovanie Národnej rady dnes tri a poviem prečo, poviem ktoré a poviem aj, aké boli stanoviská a diskusia na výbore.
Čo sa týka prvého návrhu, potom už budem, samozrejme, čítať doslovne. Prvý návrh hovorí o tom, že chceme zaviesť to, aby ročná známka neplatila len od januára príslušného roka do konca januára roka ďalšieho, ale zavádzame flexibilitu, aby keď si hocikto kúpi ročnú známku hocikedy v roku, aby platila naozaj rok, teda aby platila od dňa nákupu 365 dní. Myslíme si, že to je spravodlivé, že to je predovšetkým slušné voči vodičom, pretože ak zaplatia 50 eur, mali by mať právo v takom rozsahu diaľnice aj využívať.
Na, a poviem hneď stanovisko z výboru a diskusiu. Na tento návrh sme nedostali zásadné odmietanie od zástupcu ministerstva. Bolo to v rozsahu. Nechajme, dobehneme tento rok, uvidíme, aké budú výnosy, ja si myslím, že nie je dôvod voľne čakať. Sám štátny tajomník nám potvrdil, že v súčasnosti - a pán minister to asi potvrdí tiež - je výber z diaľničných známok taký, aký bol o tri mesiace. To znamená, sme v náskoku tri mesiace, čo podľa mojich čísiel je približne 12 až 15 miliónov eur navyše. Čiže nevidím dôvod, prečo čakať, prečo by sme mali byť v ohrození, že také výnosy mať nebudeme a prečo nevyjsť motoristom v ústrety s takouto možnosťou.
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladáme, je o tom, že chceme umožniť zjednodušenie nákupu diaľničných známok tým, ktorí používajú prívesné vozíky v určitých kategóriách. To sú tí, ktorí dnes si nálepku musia kupovať a musia si ju kupovať v cene motorového vozidla. Z histórie - zase sa vrátim, lebo štatistiky by mali byť pre nás dosť dôležitými údajmi, z ktorých vychádzame pri plánovaní budúcnosti - je známe, že z tejto kapitoly bolo vybratých ročne približne 400-tisíc eur, pričom ročné výnosy v tom čase, kedy boli ešte nálepky, sa pohybovali medzi 56 až 57 miliónov. Teda výnos z diaľničných známok na prívesných vozíkoch je vo výške približne 400-tisíc eur. To je 0,7 %, prosím pekne.
Takže pozrime sa na to, máme tuná navýšený výnos v rozsahu približne 15 miliónov. Navrhujeme - zjednodušme život vodičom a nielen im. Zjednodušme život aj tým štátnym úradníkom, ktorí pokutujú za vozíky, pretože vieme z praxe, že vozík spravidla nemusí byť vo vlastníctve držiteľa vozidla, ktoré vozík ťahá. Vieme, že sú tu spoločnosti, ktoré vozíky prenajímajú a nie každý si vozík kupuje, na ten deň alebo dva alebo týždeň si ho prenajme. Aj z tohto dôvodu je to teda užitočné pre obe strany, vodičom zjednodušíme život a štátnej správe zjednodušíme administratívu. A čo stratíme? No stratíme 400-tisíc, ale získame pätnásť. Zaviedli sme elektronické známky, tak ich teda naozaj využime a využime to, že ich máme zelektronizované a že vlastne každý vodič, ktorý vstúpi na diaľnicu, je skontrolovaný, nie ako to bolo minule, keď sme mohli alebo kontrolovali sme len fyzicky a tak nám, samozrejme, od kontroly ušlo tisíce vodičov. Dnes ich máme odkontrolovaných všetkých, tie výnosy sú výrazne vyššie, tak si podľa mňa môžeme dovoliť aj vodičom vyjsť v tejto veci v ústrety.
Aj nám odzneli argumenty na výbore, treba to povedať. My sme argumentovali tým, že sú tu okolité krajiny, ako je tu Maďarsko, Česko, Rakúsko, kde sa za vozíky neplatí a samozrejme, môžeme o tom diskutovať. Pán štátny tajomník povedal, že teda dobre, tak v Nemecku sa platí. Ale pozrime sa na fakty, aké fakty máme. Fakty som povedal. Chcem teda vás požiadať, zamyslite sa, prosím, nad týmto, čo som povedal a skúsme tým vodičom vyjsť v ústrety.
Tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý podávame, je zníženie pokuty. Myslíme si, že zníženie na 150 eur je stále nedostatočné a je to stále trojnásobok ročnej známky. Sme presvedčení, že pokuta by mala dosahovať maximálne výšku ročnú diaľničnej známky. V našom návrhu hovoríme nie 50, ale 100 eur a v prípade rýchlej úhrady je to polovica, čiže 50 eur.
Zase sa vrátim k rozhovoru s pánom štátnym tajomníkom na výbore, neodzneli zásadné argumenty proti nášmu návrhu. Samozrejme, boli tam, boli tam témy, že kam až teda by sme išli dole s pokutou, ale čo ma na tom najviac prekvapilo a zarazilo, keď pán štátny tajomník povedal, že: "No keby sme, keby sme mohli dostať pokuty od všetkých, teda aj od zahraničných", a tam, tam mi celkom zasvietila kontrolka, že teda aha, tak my, že teda vtedy by sme mohli sa baviť aj o znížení pokuty pre slovenských vodičov.
Takže, takže teraz z toho mi vyplýva, že my, my by sme aj mohli pravdepodobne znížiť pokuty pre slovenských vodičov, ale najprv by sme mali byť schopní dostať pokuty od tých zahraničných. Takže práve preto, že my nie sme schopní dostať pokuty od maďarských, rakúskych, českých a iných zahraničných vodičov, tak my budeme ešte preto nechávať tých našich vodičov platiť takéto pokuty? Za tých zahraničných?
Takže poďme, dajme našim vodičom pokuty také, aké sú primerané a chcel by som aj týmto pána ministra vyzvať, aby, aby naozaj intenzívne začal pracovať na tom, aby sme vymáhali pokuty od tých zahraničných, pretože oni ich od nás vymáhajú tiež. Takže toľko k tým komentárom, k tým našim pozmeňovacím návrhom a teraz dovoľte mi, aby som ich presne prečítal. Som tu nový poslanec, tak, tak myslím, že taký je proces a procedúra, že, pán predsedajúci, prečítať doslovne každý, doslovne každý návrh pozmeňovací?
Takže prvý. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., tlač 133.
V čl. I sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. V § 3 odseky 1 až 3 znejú:
"(1) Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest; prvý deň platnosti určí užívateľ vymedzeného úseku ciest, pričom najskorším dňom začiatku platnosti môže byť deň predchádzajúci dňu zakúpenia diaľničnej známky.
(2) Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest; prvý deň platnosti určí užívateľ vymedzeného úseku ciest, pričom najskorším dňom začiatku platnosti môže byť deň predchádzajúci dňu zakúpenia diaľničnej známky.
(3) Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest; prvý deň platnosti určí užívateľ vymedzeného úseku ciest, pričom najskorším dňom začiatku platnosti môže byť deň predchádzajúci dňu zakúpenia diaľničnej známky."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Môžem vám dať aj kópiu, nech sa páči. (Rečník podáva spravodajcovi písomnú podobu pozmeňovacieho návrhu.)
Pozmeňujúci návrh č. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Karola Galeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., tlač 133.
1. V čl. I § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a prípojného vozidla".
2. V čl. I sa za doterajší bod 4 sa vkladajú nové body 5 až 7, ktoré znejú:
5. § 4 sa dopÍňa odsekom 3, ktorý znie: "Ak je prívesný vozík súčasťou jazdnej súpravy a spolu s vozidlom spÍňa podmienky uvedené v § 2 ods. 1, povinnosť úhrady diaľničnej známky sa naň nevzťahuje."
6. V § 5 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo prípojného vozidla kategórie 01 a 02".
7. V § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová "a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nech sa páči, pán spravodajca.
Tretí pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Karola Galeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., tlač 133.
1. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
9. V § 10 ods. 3 sa slová "od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur" nahrádzajú slovami "100 eur a v blokovom konaní 50 eur".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 9 § 10a odsek 2 znie:
"(2) Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta vo výške 100 eur."
3. V čl. I bod 9 § 10a odsek 8 znie:
"(8) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti."
3. V čl. I doterajší bod 11 znie:
11. V § 11 ods. 1 sa slová "odseku 1" nahrádzajú slovami "§ 10a ods. 1" a suma "300 eur" sa nahrádza sumou "100 eur".
4. V čl. I sa za doterajší bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
"16. V § 11 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Pokutu možno uložiť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa porušenia povinnosti.
(7) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 30 dní od doručenia rozkazu uhradí prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy polovicu z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. (Reakcia z pléna.)
Aha, dobre, tak prepáčte, jeden z pozmeňovacích návrhov musel byť z technických dôvodov čiastočne opravený, tak ho musím prečítať ešte raz. Idem si ho zobrať k svojmu miestu. (Krátka pauza.)
Takže týka sa to pozmeňovacieho návrhu č. 2, ten by som teda, (spravodajca podáva rečníkovi hárok papiera) ďakujem, prečítal ešte raz a ešte predtým, ako ho prečítam, tu je ten pozmeňovací 3, ktorý som čítal teraz.
Takže ospravedlňujem sa, prečítam pozmeňovací návrh 2 ešte raz. Obsahovo sa na ňom nič nemení, len sú tam nejaké technikálie, prečíslovanie odsekov.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Karola Galeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., tlač 133.
1. V čl. I sa na začiatok vkladá nový bod 1, ktorý znie:
1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a prípojného vozidla".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I za doterajší bod 4 sa vkladajú nové body 5 až 7, ktoré znejú:
5. § 4 sa dopÍňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Ak je prívesný vozík súčasťou jazdnej súpravy a spolu s vozidlom spÍňa podmienky uvedené v § 2 ods. 1, povinnosť úhrady diaľničnej známky sa naň nevzťahuje."
6. V § 5 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo prípojného vozidla kategórie 01 a 02".
7. V § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová "a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Takže nech sa páči, pán spravodajca, to je tá dvojka už technicky opravená.
Ďakujem za slovo, to je všetko a samozrejme, pokiaľ budú nejaké faktické, tak budem na ne reagovať, pokiaľ, pokiaľ nie, bol by som teda veľmi rád v rámci celého politického spektra, aby sme podporili čo najviac mojich pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že slovenskí motoristi si to zaslúžia a som presvedčený, že si to môžeme dovoliť ako štát.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2016 9:47 - 9:52 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Dobre, takže ďakujem za slovo. Vrátim sa teda k detailnému popisu problému tohto zákona a popisu toho, v čom vidíme teda problém.
Vodič alebo vlastník motorového vozidla, ktorý si na Slovensku dnes prihlasuje motorové vozidlo, príde na dopravný inšpektorát a vozidlo si chce zapísať. Dnes alebo pred účinnosťou zákona, ktorý sa schválil v predchádzajúcom volebnom období, zaplatil za vozidlo plošnú sumu 33 eur. Toto považujeme za adekvátne administratívne náklady, ktoré sú potrebné zaplatiť vlastníkom vozidla, a takto by to malo byť.
Ibaže my sme spravili z tohto poplatku daň, urobili sme z nej daň z prepychu a trestáme tých, ktorí si dovolia kúpiť motorové vozidlo so silnejším výkonom, a to takým spôsobom, že za vozidlá do 80 kW dnes platí vlastník vozidla poplatok 33 eur a už len za vozidlo s výkonom o 1 kW väčším platí 167 eur. A tak sa teda pýtam, akú prídavnú hodnotu dostáva takýto vlastník vozidla, keď zaplatí viac ako päťnásobok za registráciu tohto vozidla. Nehovoriac o tom, ako som spomínal, že pri vozidlách s výkonom až niekde okolo 200 kW je tento, tento poplatok až vo výške 2 997 eur. Pozeral som si štatistiky výberu tohto poplatku za minulé obdobia a štatistika hovorí, že priemer, priemerný poplatok bol približne okolo 300 eur za vozidlo.
Ako som spomínal, toto ale nie je jediný nedostatok tohto zákona. A možno ten druhý je ešte zásadnejší. A ten je taký, že v rámci zmluvy s Európskou úniou platí jedna zásada, a to citujem: "Žiaden členský štát nezdaní výrobky z iných členských štátov nijakou priamou alebo nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky." Európska únia tento poplatok klasifikovala ako registračnú daň, pretože to nie je poplatok. Z princípu, akým je vyberaná, vyplýva, že je to registračná daň. A toto Európska komisia už napadla a vyvíja konanie voči Slovenskej republike.
V prípade, ak by sme s týmto neurobili nič, tak sa vystavujeme v budúcnosti nielen sporom s Európskou úniou, ale predovšetkým sa vystavujeme súdnym konaniam zo strany motoristov, ktorí už tento poplatok za ojazdené a dovezené vozidlá do Slovenskej republiky zaplatili. Je teda v priamom záujme zmeniť súčasný právny stav, ktorý je nielen neetický, to je tá jedna časť pri registrácii nových vozidiel, ale je aj v rozpore s normami Európskej únie.
Naším návrhom odstránime oba problémy, teda nespravodlivo nastavené poplatky, ktorých výška je dnes stanovená podľa výkonu motora, a zároveň dávame tento zákon do súladu so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavnou Slovenskej republiky a zákonne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami.
Áno, má tento návrh zákona vplyv na štátny rozpočet a z tohto dôvodu aj navrhujeme jeho účinnosť od 1. 1. 2017.
To je z mojej strany všetko. Pokiaľ budú nejaké otázky, nech sa páči.
Skryt prepis