Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.5.2019 o 18:38 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2019 18:38 - 18:40 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 1442.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúci z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 10:31 - 10:35 hod.

Miroslav Ivan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 10:21 - 10:23 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Nepopieram, že ako vy to nazývate, že tie letiská treba zlegalizovať. Neviem, ako môžu teda, keď nie sú zlegalizované, byť používané, lebo tie letiská majú kolaudačné rozhodnutia, ako mi povedali. Majú ich podľa nejakých predpisov, ktoré, pán minister, platili. A je chyba ministerstva dopravy, že to už dávno neriešilo. Ak toto je problém, tak potom toto tu je len, že hasíme požiar. Tak potom ste mali už tri roky na to, aby ste toto riešili a nie riešili to spolu s týmto zákonom o odplatách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 10:10 - 10:17 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rád by som sa vyjadril k vládnemu návrhu, ktorý pán minister Érsek predložil. A v úvode by som chcel povedať, že okej, kvitujem záujem hľadať riešenie, ako pomôcť financovať letiská zo štátneho rozpočtu a hľadať na to legislatívny rámec. To je tá prvá časť tohto návrhu zákona. Teda tvoríme nový zákon, ktorý teraz nám umožní pomôcť akýmsi spôsobom letiskám či už v rukách štátu, alebo ak sú tam nejaké podiely povedzme samosprávnych krajov, tak ako sa pripravuje aj ten prevod akcií na Letisko Žilina.
Čo však mi prekáža na predloženom návrhu zákona, je tzv. prílepok, v ktorom meníme zákon 143/1998 Z. z., tzv. letecký zákon. A skôr než o ňom začnem, pripomínam, pán minister, keď sme mali tú mimoriadnu schôdzu na odvolávanie vás z funkcie ministra dopravy, tak poslanec Kollár vás tu oslovil s požiadavkou zväzov aeroklubov s tým, že tu hrozí zánik malých športových letísk a že zvážte, či toto predložíte do parlamentu. Vy ste mu vtedy povedali, že keď nepríde k dohode medzi nimi, medzi zväzmi a zástupcami ministerstva, tak to nepredložíte. Predložili ste to, napriek tomu, že k tej dohode nedošlo. Musíte vedieť, že k tej dohode nedošlo. A píšu mi zástupcovia aeroklubov, združení, združení ultraľahkých lietadiel, atď., atď. a nesúhlasia s tým, že sa rieši letecký zákon takouto formou. Neboli, tieto zväzy neboli ani oslovené pri príprave tohto zákona. Reagovali v rámci medzirezortného pripomienkového konania len ako verejnosť a toto považujem za nefér, pán minister. Takto sa letecký zákon meniť nemá.
Z toho, čo som si prečítal v tej časti 3 zákona, že meníte, meníte letiská, malé letiská, ktoré boli, boli podľa platných predpisov v svojom čase schválené podľa predpisov L14 a ktoré fungovali a fungujú, budú zrazu v ohrození, pretože podľa tohto zákona od budúceho roka najneskôr budú musieť žiadať o opätovné schválenie na prevádzku. Jednak nevieme, prečo musia zaplatiť ďalšie poplatky, aby mohli fungovať. Ak ste s nimi komunikovali alebo vaši pracovníci z ministerstva s nimi komunikovali, musíte vedieť, že sú na hranici ekonomických existencií, že to podnikanie nie je za účelom ziskovosti, ale je to podnikanie - športové lietanie, podpora mládeže, podpora ľudí, ktorí používajú a využívajú tieto letiská predovšetkým na športové lietanie.
Vy ste im dali teraz ranu. Ranu, ktorá pre nich môže byť ranou, ranou smrti a existencie a existencie týchto letísk. Okrem toho, že musia opätovne žiadať, aby mohli fungovať, tak, samozrejme, ako tak chodí v našich zákonoch, zavedieme aj ďalšie sankcie, zvýšime poplatky a radikálne zvýšime pokuty. Jednu len z tých, ktoré ste zvýšili, v § 53 za niektoré priestupky typu, že pilot športového lietadla nemal povedzme u seba doklady, niečo podobné, bola doteraz pokuta 330 eur. Dnes dávate dopravnému úradu kompetenciu dať takémuto pilotovi pokutu až do výšky 3 500 eur. Toto nie je, toto nie je ústretový prístup k ľuďom, ktorí lietajú dnes na približne 80 letiskách, malých letiskách po celom Slovensku. A vyzývam vás preto, aby ste túto časť zo zákona dali preč, riešili naozaj len odplaty, tak ako ste v dôvodovej správe uviedli, že tie sú potrebné. Čo ma teda mrzí a poviem to teraz, že aj v dôvodovej správe som k tejto časti 3, teda zmena leteckého zákona, našiel iba jednu vetu: v súvislosti s právnou úpravou poskytovania príspevkov, atď., atď. Nič konkrétne, prečo vlastne je potrebné meniť letecký zákon týmto zákonom.
Preto, pán spravodajca, žiadam, aby ste, a podávam týmto procedurálny návrh, aby Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku vrátila návrh zákona, parlamentná tlač 1423, navrhovateľovi na dopracovanie. Ide o vládny návrh o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň, pán minister, dnes pošlem ako predseda komisie pre dopravu pod výborom pre hospodárske záležitosti pozvánku na zasadnutie tejto komisie členom, zväzom týchto aeroklubov a, samozrejme, pozvánka pôjde aj na vaše ministerstvo dopravy, aby prebehla naozaj odborná diskusia medzi nimi a vami a aby sme tam my poslanci boli prítomní. Tá komisia, zasadnutie tejto komisie sa bude konať 29. mája. Budem veľmi rád, keď tam prídu kompetentní ľudia z ministerstva dopravy, ktorí stoja za návrhom tohto zákona a budem aj rád, keď tam prídu zástupcovia dopravného úradu. A samozrejme, už mi potvrdili predbežne zástupcovia všetkých týchto zväzov aeroklubov, že veľmi radi na také zasadnutie prídu. Toto si myslím, že by mal byť postup, ako taký zákon prijímať, lebo ich sa to týka. Tí mali byť prví oslovení a s nimi malo byť toto uzavreté skôr, než to príde sem do pléna Národnej rady.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 5.4.2019 16:08 - 16:08 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som už nechcel a nechcem, všetci sme unavení, myslím si, že všetko, čo bolo treba povedať, bolo povedané. Ďakujem všetkým poslankyniam, poslancom za reči, za príspevky do tejto rozpravy. Myslím, že bolo veľa veci vysvetlených.
Ďakujem aj pánovi ministrovi, že sám osobne vystúpil, vysvetlil svoje konania niektoré. Mne osobne nestačili na to, aby sme hlasovali o jeho nedôvere. A to je všetko, teraz je to už len na vás, kolegyne, kolegovia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:43 - 15:43 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Pán kolega, keď ste čítali z tej dôvodovej správy, že mám tam uvedené, že pán minister predložil návrh dohody. Samozrejme, som to aj tak myslel, že to predložil do vlády na schválenie. A to, že sa dnes o tom diskutovalo, že tú dohodu navrhol ten zhotoviteľ, to len potvrdzuje slová kolegu Baránika, ktoré tu hovoril o tom, ako si vlastne zhotoviteľ ochránil svoje vlastné kapitálové imanie. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:44 - 14:45 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Pán kolega, my sme polovicu vášho prejavu počúvali, čo minister robí. Ja by som chcel povedať, ale na to tam on je, ak sa nemýlim, aby tam pracoval, aby tam usilovne pracoval ako minister. A musím uznať, že latku zdvihol o málo vyššie, ako tu bola po ministroch pred ním dvoch, resp. jedného, ale dve volebné obdobia, po ministrovi Počiatkovi. Ale my tu nie sme kvôli tomu, čo robí a čo je jeho pracovnou povinnosťou, my sme tu dnes kvôli tomu, čo nerobí, čo neurobil, mal robiť alebo robí zle. A predovšetkým sme tu kvôli tomu, ako sa rozišiel alebo orgán alebo organizácia, ktorú on riadi, ako sa rozišla s jedným dôležitým zhotoviteľom na najdôležitejšom diaľničnom úseku. Toto, pre toto my tu sme, nie preto, čo robí. To je v poriadku, že to robí, ale toto je tu o politickej zodpovednosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:12 - 14:13 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ja by som chcel poďakovať, Alino, že si to takto odborne poňal, riadok po riadku preskúmal tú dohodu a že si len potvrdil to, čo už deklarujeme od začiatku pri odvolávaní pána ministra. A hovoril som to aj ja niekoľkokrát, že jednoducho tu pán minister len slepo uveril tomu, že rozhodnutie, ktoré urobila NDS, je pre štát výhodné. Hovorili sme mu to niekoľkokrát, že nie, že je nevýhodné, a ďakujem, že si to takto podrobne rozobral na kúsky. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:52 - 13:53 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som len zopakoval, pani kolegyňa. Áno, hovoril som o čerpaní. To čerpanie na ministerstve dopravy na úrovni necelých 32 % a sme za polovicou obdobia a to už som zarátal aj obdobie plus tri roky. Vy ste hovorila, že alokácia alebo zazmluvnenie je na 45 %, stále je to pod polovicou a sme za polovicou obdobia. To je to, čím sa aj pán minister tak veľmi oháňal pri výstavbe úseku s tunelom Višňové, kde povedal, koľko je ubehnutého času a koľko je preinvestované. No tak toto tu je podobný obraz, akurát že za tento je zodpovedný už on sám.
Dvesto miliónov, ktoré ste spomínali, že vybavil? Nuž, najprv ich naozaj musíme vidieť v rozpočte, tak jak to povedal pred chvíľou kolega Heger. Rozpočet je rozpočet, rozpočet je záväzný. Tak jak hovorí aj nemenovaný poslanec z RF, z čísel sa nenajeme, rovnako tak z prisľúbených peňazí nič nepostavíme.
A ak už niečo pustí minister financií, tak si veľmi dobre pamätám pár mesiacov dozadu, kedy pustil niekoľko miliónov, ale sám určil, kam pôjdu, to bolo, to bola výstavba cesty pri Volkswagene Bratislava. A nedal vtedy na výber ministrovi dopravy, predložil to rovno do vlády a minister Kažimír určil, kam presne peniaze pôjdu, a to len preto, pretože ministerstvo dopravy dlhodobo ignorovalo inštitút hodnoty za peniaze, preto, preto tam aj nepanuje taká dôvera, aká by mala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:32 - 13:34 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa rýchlo dotknem v tej, v tom čase, v tých dvoch minútach len dvoch vecí, možno troch.
Pán minister, vy ste hovorili, že ja som tam nedával do programového vyhlásenia rok 2020 ako dostavanie diaľnic. No, nedávali ste, ale keď ste tam prišli, tak ste to mali alebo neprísť, alebo ste to nemali prevziať, to ministerstvo, ja som sa vám osobne čudoval, že ste tam vôbec nastúpili.
Národná diaľničná, pozvanie k rokovaniu alebo k tomu, keď sa rokovalo o dohode. Tak také nič som nedostal, to by som si naozaj teda chcel vyžiadať toto, aj teraz verejne vám to hovorím, nejaké dôkazy, pretože ak by také dačo existovalo, tak by som určite dal k tomu stanovisko, že takto nie.
K nezávislému dozoru na obchvate Bratislavy. Dobre sme si pozreli zmluvu, jak koncesionársku, tak zmluvu o tomto dozore. Ten dozor je platený koncesionárom, pán minister. My môžme hovoriť, koľkokrát chceme, slovo nezávislý dozor. Tá jeho nezávislosť je naštrbená, pretože platí ho koncesionár, v zmluve je treťou zmluvnou stranou ministerstvo, ako vyjadrenie súhlasu s touto zmluvou, ale je na výplatnej listine koncesionára, sú tam presné sumy, koľko platí koncesionár za hodinu a koľko sú mesačné maximálne platby.
Čo sa týka poslednej veci, župa, letisko Žilina, my sme, my sme boli za nejaké riešenie, vy to viete, my sme hovorili o tom, že ak to, ak štát chce toto letisko niekomu dať, okej, župa prejavila záujem, ale to mal byť impulz k tomu, aby povedzme štát k tomu vypísal nejakú súťaž, nezbavoval sa toho za jedno euro. To je všetko.
Skryt prepis