Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.10.2018 o 9:22 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 9:22 - 9:24 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1154). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 9:04 - 9:05 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 14:15 - 14:17 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, môj príhovor bude krátky. To, čo bolo k tomuto návrhu novely zákona o podpore cestovného ruchu, malo byť povedané, bolo povedané. Považujeme naďalej tento návrh novely zákona za nesystémový. Podporuje jednu skupinu na úkor inej, rovnako tak rozdeľuje zamestnancov do dvoch kategórií, ktorí môžu túto výhodu čerpať. Na jedných, ktorí pracujú vo firmách s viac ako 49 zamestnancami a na tých, ktorí pracujú v tých malých a aj preto podávame pozmeňujúci návrh, v ktorom zdobrovoľňujeme povinnosť poskytovať tieto, tieto poukazy. Teraz, to bolo odôvodnenie, a dovolím si teda prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej, Renáty Kaščákovej, Milana Laurenčíka a Radoslava Pavelku k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1108.
V čl. II § 152a ods. 1 sa slovo "poskytne" v celom texte nahrádza slovami "môže poskytnúť".
Vzhľadom na to, že uvedený návrh je v kolízii s bodom 5 spoločnej správy, navrhujem spravodajcovi, aby bod 5 vyňal na osobitné hlasovanie. Nech sa páči, tu je kópia. To je všetko.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 18:32 - 18:34 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1148). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 13:39 - 13:40 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Chcel by som poďakovať obom kolegom za ich komentár k mojej rozprave a možno by som dodal len jednu vec, že, pre pána ministra.
Viete, tie moderné technológie sa naozaj rýchlo vyvíjajú a bude potrebné oveľa rýchlejšie v budúcnosti reagovať aj na ministerstve na to, ako sa tie technológie naozaj v reále vyvíjajú, lebo ak nebudeme legislatívne stíhať za tým moderným pokrokom, ktorý je vonku za týmito dverami, tak budeme neustále len dobiehať a chytať za chvost tú realitu vonku. A určite mi dáte za pravdu, že máme tu za chvíľu autonómne autá, budeme riešiť ďalšie veci, ktoré, na ktoré sa bude treba rýchlo pripraviť, legislatívne predovšetkým, a možno menej jednoducho zostávať na tých rigidných pravidlách, ktoré tu kedysi platili, že tu boli nejaké uzavreté skupiny taxislužieb, ktoré medzi seba nechceli a ani teraz nechcú pustiť. Prídu, prídu ešte zásadnejšie zmeny v oblasti cestnej dopravy a chcem len povedať, že naozaj ministerstvo dopravy musí byť v strehu a urýchlene reagovať na tú realitu, ktorá, ktorá je vonku, tak aby tá legislatíva výrazným spôsobom nemeškala za tou realitou.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.10.2018 13:33 - 13:36 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem celkom stručný. Pán minister, chválim vás, že ste prišli s týmto návrhom zákona... (reakcia z pléna). Nie, nekončím s týmto prejavom (povedané so smiechom), čo je škoda, že prichádzate s ním až teraz. Mali sme, zo strany Sloboda a Solidarita sme predkladali takýto návrh zákona a vyhľadal som si teraz, kedy sme ho predkladali, bolo to v apríli 2017 a mal byť účinný od 1. augusta 2017. Už mohol byť účinný viac ako rok. Nemuseli sme tu mať zakázanú spoločnosť, súdom zakázanú spoločnosť, ktorá v tejto oblasti podnikala, mohli sme byť oveľa, oveľa ďalej. A takto to, bohužiaľ, v tejto Národnej rade funguje. Inšpirovali ste sa už dvakrát, najprv keď sme predkladali zákon, aby sme znížili tie nehorázne pokuty za to, že niekto používa diaľnicu bez kúpy známky. Predložili ste to neskôr. Rovnako to tak bolo s pokutami za, za zmeškanie kontroly technického stavu vozidla v STK-čkach.
Teraz toto, ja len možno by som vám pripomenul, ešte sme predkladali jeden zákon, novelu stavebného zákona, mohli by ste sa tiež inšpirovať, aby sme nemali také havárie stavieb, ako sme tu v minulosti mali. Ja viem, že to je možno mimo tejto témy, ale tú vec, že to je inšpirácia z nášho poslaneckého klubu, tak toto spoločné s tým má.
A možno len na záver, budeme k tomuto zákonu, ja teda deklarujem zároveň, že za náš klub tento návrh zákona váš podporíme, obsahovo je prakticky zhodný s tým naším návrhom a budeme k nemu organizovať dopravnú komisiu pod výborom pre hospodárske záležitosti 15. novembra, tak ak môžte, tak si možno poznačte tento termín, pozveme všetky dotknuté osoby, ktorých sa tento zákon bude týkať, či už to budú aj súčasní taxikári, či to budú nové firmy, ktoré využívajú platformy, ale aj ďalšie iné organizácie, ktorých sa to môže týkať.
No a na základe tej komisie a záverov z nej potom predložíme v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli precizovať tento návrh zákona, lebo ako som si všimol, tých pripomienok v ňom bolo počas pripomienkového konania dosť.
Takže na teraz len deklarujem, podporíme to výborne, škoda, mohlo to už dávno platiť a vidíme sa potom v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

20.6.2018 16:55 - 16:56 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1003). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 12:48 - 12:50 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí zareagovali. Ja len veľmi krátko. Súhlasím s kolegyňou Zemanovou. Najlacnejšia recyklácia je tá, ktorú netreba vôbec vykonať. Áno, toto úplne, že výstižné. Nebolo by treba vôbec recyklovať to, čo dnes musíme robiť.
A zareagujem aj na kolegu Baránika. Ja som to v svojej rozprave nespomenul, že vlastne ak by sme tento zákon zmenili, tak už to, čo je teraz objednané, tých takmer milión tabuliek EČV, by nám vystačilo na ešte minimálne rok, možno dva a zároveň by sme tak vytvorili predpoklad k tomu, aby ministerstvo v svojej vyhláške, ministerstvo vnútra nastavilo už také označovanie tabuliek EČV, ktoré by eliminovalo práve tieto regionálne označenia, povedzme začína každá, každá tabuľka by sa začínala SK, potom znak a potom povedzme kombinácia písmen a čísel a bolo by to oveľa, oveľa jednoduchšie a bol by, bolo by aj po tomto probléme, ktorý pán kolega spomínal.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 12:22 - 12:35 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za slovo. Takže, vážené dámy, vážení páni, chcel by som teraz sa venovať konkrétne tomu, ako sme našu novelu zákona o cestnej premávke koncipovali.
Oproti súčasnosti bude to teda tak, že vlastníkom ešpézetky bude držiteľ vozidla. Dnes pri každej zmene v prípade, že sa mení okres, sídlo teda, trvalý pobyt držiteľa vozidla alebo, alebo sídlo firmy je z iného okresu, ako bolo vozidlo registrované predtým, tak táto plechová ŠPZ končí v odpade. Podľa nového zákona teda si môžte preniesť ŠPZ na ďalšie vozidlo, a nie kupovať novú ešpézetku, či už v prípade kúpy nového, alebo ojazdeného vozidla. Dokonca to bude platiť tak, že aj keď si vozidlo zakúpite nové a ste povedzme v inom meste oproti tomu, ako máte trvalý pobyt alebo sídlo firmy, tak si budete môcť zaregistrovať vozidlo na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte v Slovenskej republike, to znamená, ak ste povedzme z Banskej Bystrice a kupujete si automobil v Bratislave, môžte bez toho, aby ste boli nútení chodiť späť do Banskej Bystrice prihlasovať si vozidlo, môžte si ho prihlásiť hneď v Bratislave. Samozrejme, v stave, v akom to je dnes, dostali by ste bratislavskú ŠPZ, čo vôbec nie je problém, vzhľadom k tomu, že polícia dnes má priradené k identifikačnému vozidlu tzv. VIN ešpézetku.
Ako to dnes, čo sa týka štatistík, je a ako by potom vyzerala úspora? Celkový počet evidovaných vozidiel dnes je v Slovenskej republike takmer 3,1 mil., počet zmien držby vozidiel je za rok 390-tisíc. To sú tabuľky z roku 2017. Počet novoevidovaných vozidiel za rok je 126-tisíc. Počet individuálne dovezených vozidiel približne 100-tisíc a počet vozidiel vyradených z evidencie alebo vyradených z cestnej premávky je tiež približne 100-tisíc. To je práve ten prípad, kedy ešpézetky končia v odpadkoch.
Štát od monopolnej firmy, ktorá dodáva ešpézetky, objednal pri takýchto štatistikách na rok 2018 takmer 1 mil. ŠPZ. V prepočte teda na, keď to delíme dvomi, na jedno vozidlo jeden pár ešpézetiek, objednal teda takmer na 500-tisíc vozidiel ešpézetky, ktoré vychádzajú z toho, že pri takomto súčasnom nastavení končí približne polovica až dve tretiny v odpade.
Návrh, ktorý predkladáme, pomôže k tomu, že namiesto takmer 1 mil. plechových ešpézetiek budeme potrebovať len približne 300-tisíc z nich. Teda budeme potrebovať na výmenu pri registrácii vozidla asi na počet 150-tisíc vozidiel. Úspora pre štát v tom prvotnom nákupe na jeden rok, a to hovorím pri nastavení toho monopolného dodávateľa ešpézetiek, ako dnes je, by bola 5,6 mil. eur. V prípade, že by tento monopol skončil, o ktorom vieme, že má skončiť v roku 2019, a prebehla by skutočne objektívna súťaž medzi viacerými uchádzačmi, a povedzme, že by sme sa dostali na cenu približne takú, ako je dnes v Českej republike, teda z 8,50 na niekde na úroveň 3 eurá za jednu tabuľku, tak by úspora pri nákupe na jeden rok týchto ešpézetiek bola 7,5 mil. eur. Takéto peniaze končia ročne v koši. Samozrejme, nehovoriac o tom, keď sa pozerám na našu kolegyňu tímlíderku pre životné prostredie, aký vplyv to má na životné prostredie. To znamená, 600-tisíc tabuliek končí niekde v odpadkoch.
Nehovoriac o tom, akú úsporu, kumulovanú úsporu by to znamenalo pre motoristov, ktorí po vynásobení 600-tisíc a úspore, alebo, pardon, 300-tisíc a úspore 33 eur pri každej takejto zmene ročne, sa pohybujeme na úrovni 10 mil. eur. Samozrejme, každý motorista 33. To znamená, pri každej jednej zmene by nebolo potrebné, aby si kupoval novú ešpézetku.
V rámci predstavovania tohto nášho návrhu, som dostal aj niekoľko otázok aj zo strany verejnosti, ako by to bolo v praxi, na niektoré už som odpovedal, niektorá ale by vás možno mohla zaujímať odpoveď a jednalo sa o to, že prečo, prečo nie je na, prečo nie je tak, aby ešpézetka išla s vozidlom trvale až do jeho úplnej ukončenej životnosti. Má to, samozrejme, logiku a nehovorím, že aj toto by neprinieslo úspory. Tvrdím však, že pokiaľ je to na držiteľa, je tam úspora väčšia, a to vzhľadom k tomu, že platnosť alebo, alebo trvanlivosť a udržanie tej ešpézetky, pokiaľ by bola naviazaná na vozidlo, je limitovaná vlastne vekom vozidla alebo životnosťou vozidla. Tá môže byť obmedzená napríklad aj haváriou vozidla, kde v prípade povedzme totálnej škody, čo môže nastať veľmi skoro, a prakticky v tom momente by bola takáto ešpézetka vyradená z evidencie. Preto to nastavenie, aké hovoríme, aby to bolo na držiteľa, je ekonomicky výhodnejšie. Samozrejme, rád si vypočujem pripomienky, ak by, ak by k tejto téme boli.
Čo sa týka nášho návrhu zákona, tá jedna, tá hlavná časť je teda o tom, o tom, aby ŠPZ bola viazaná na držiteľa.
Máme tam ešte dve časti v našom návrhu zákona, a to, aby tzv. dočasné evidenčné čísla vozidla, to sú tie, ktoré vám dáva predajca vozidla a zapožičiava na dobu, kým odkúpi po registráciu vozidla, to sú také tie s tým červeným popisom s označením „M“. A tu je zase ten problém, že platnosť týchto dočasných EČV je len jeden rok. Každý predajca motorových vozidiel musí každý rok prísť na dopravný inšpektorát a predĺžiť si za poplatok platnosť týchto plechových tabuliek evidenčných čísiel. My tvrdíme, že životnosť je určite viac ako jeden rok, týchto tabuliek, a tvrdíme, že je to zbytočné šikanovanie predajcov, aby museli tam chodiť a platiť každý jeden rok za tieto tabuľky. A v našom návrhu navrhujeme, aby platnosť týchto tabuliek bola 10 rokov, a teda aby predajca vozidla nebol nútený chodiť na dopravný inšpektorát jedenkrát ročne len preto, aby predĺžil platnosť a zaplatil poplatok za ne.
Samozrejme, ako som povedal v úvode, keby ešpézetky boli na držiteľa, tak by aj ten proces od kúpy vozidla po registráciu bol oveľa jednoduchší a jednoduchší v tom, že keď dnes vám niekto vozidlo predá, nové v predajni, tak, samozrejme, buď to vám na dôveru zapožičiava takúto dočasnú tabuľku, alebo zaplatíte nejaký depozit, ktorý potom dostanete, keď tabuľku vrátite. A ten systém, kedy by bolo EČV na držiteľa, umožňovalo by to, že skutočne môžte si to registrovať v ktoromkoľvek okrese to vozidlo, najlepšie to urobíte hneď v tom meste, kde auto kupujete, a túto dočasnú tabuľku vrátite predajcovi. Ale to som už odbočil, to sme mali v tej prvej časti.
Tretia časť našej novely sa týka registrácie, resp. vydávanie evidenčného čísla, ktorého, alebo pod ktorým vozidlo bolo niekedy v minulosti odcudzené. Mal som niekoľko takých dopytov od verejnosti, ktorí mi popisovali veľmi nepríjemné zážitky, a stalo sa im to, že, že mali nejakú, mali nejakú ešpézetku a boli s vozidlom v zahraničí, polícia ich zastavila a zastavila ich preto, lebo vozidlo s takouto, po takomto vozidle s takouto ešpézetkou bolo vyhlásené pátranie, pretože to vozidlo bolo odcudzené. Tak si predstavte, že sa v takej situácii ocitnete. Ten človek bol zadržaný na 24 hodín do väzenia v tej krajine, a to len preto, že naše orgány vydali rovnakú ešpézetku na, ešte raz, na vozidlo, ktoré v minulosti bolo odcudzené. Toto sa stalo a ten človek sa úplne zbytočne s celou rodinou ocitol vo veľmi, veľmi nepríjemnej situácii. To je ten tretí bod, ktorý riešime v našom návrhu novely, aby takúto, takéto EČV už nebolo, nebolo vydané na vozidlo v budúcnosti.
Na záver by som len chcel dodať a máte to a nájdete to v dôvodovej správe k tomuto zákonu, náš, náš návrh zákona má pozitívny vplyv na verejné financie, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny sociálny vplyv, pozitívny vplyv na životné prostredie, ako aj pozitívny vplyv na služby pre občana. Pevne verím, že získa podporu, a ak sú nejaké k tomu povedzme výhrady, tak môžme o nich hovoriť v druhom čítaní.
Ja nie som naivný a si nepamätám návrh, ktorý by prešiel cez prvé čítanie, ktorý sme tu predkladali, ale predkladám ho preto, minimálne preto, aby, ak ma počúva minister dopravy pán Érsek alebo jeho stranícki kolegovia, aby tak, ako to urobili v minulosti, tak nech sa páči, inšpirujte sa týmto nápadom, predložte ho. Ušetríme tým motoristom kopec peňazí, ktoré absolútne, ale že absolútne vyhadzujeme von oknom, to znamená - ani štát z toho nič nemá. Naopak, má z toho len náklady, je z toho väčšia byrokracia, papierovačiek, straty času a v neposlednom rade aj problém, čo s tým plechovým odpadom, ktorý ale nemusí odpadom vôbec byť.
Takže toľko predstavenie nášho návrhu.
Ďakujem za slovo, všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 12:17 - 12:19 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, spolu s kolegami za stranu Sloboda a Solidarita navrhujeme zmenu zákona o cestnej premávke.
Dôvod, prečo túto novelu predkladáme, dôvodmi sú dva, a to prvým a základným je, že dnes, kedy je už centrálna registrácia vozidiel, už nie je potrebné to, aby sme pri každej zmene menili okres, ktorý je vyznačený na evidenčnom čísle vozidla, a môžme tak ušetriť státisíce plechových tabuliek evidenčného čísla, ďalej budem radšej používať, možno poviem ŠPZ, ospravedlňujem sa tým, ktorí si veľmi potrpia na veľmi odborné pojmy, ale v návrhu zákona to, samozrejme, je tak, ako má byť. Takže to je prvý dôvod, ušetriť kopec peňazí, ktoré dnes platíme za ešpézetky.
Druhý dôvod je ten, že zároveň touto novelou riešime ten problém, ktorý v súčasnosti už máme vo vzťahu k monopolnému dodávateľovi ŠPZ pre ministerstvo vnútra, a to je ten, že už neviem, ako si vysvetliť, že ministerstvo vnútra odsúhlasilo alebo necháva bez povšimnutia to, že jedna konkrétna súkromná spoločnosť si ochráni dizajn tvaru a typu ŠPZ a je vlastne tak ochránená pred konkurenciou a to jej, samozrejme, umožňuje to, že nám dnes dodáva a vyrába ešpézetky za štyrikrát vyššiu cenu, ako je to povedzme v Českej republike. Ak by naša novela prešla, potom by už len tým, že by sa objednala len jedna tretina ešpézetiek, ktoré, oproti tomu, koľko ich štát objednáva dnes, aj pri súčasnom nastavení monopolného dodávateľa by štát výrazne ušetril. To, koľko by ušetril a ako presne by ten celý systém vyzeral po tom, ako by náš návrh prišiel do platnosti, porozprávam v rozprave, aby ste sa tí, ktorí tu ste, mohli prihlásiť cez faktické do, do rozpravy, pýtať sa na otázky, na ktoré vám potom rád zodpoviem.
V tejto chvíli končím úvodné slovo a zároveň by som sa hneď rád prihlásil do rozpravy ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis