Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.5.2018 o 11:06 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.5.2018 11:06 - 11:06 hod.

Peter Antal
Pripomínam členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že 13.30 hod. je gestorský výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.5.2018 11:11 - 11:12 hod.

Peter Antal
Ďakujem. Pripomínam členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o dvanástej pokračovanie mimoriadneho výboru a potom riadny výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 10:49 - 10:57 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem reagovať na kolegov. Ďakujem za vaše príspevky k tejto téme a v podstate tak ako som si to vyhodnotil, že vnímate rovnako tento problém a že niektorí aj oceňujete alebo teda, že si myslíte, že je potrebná táto právna úprava.
Aby som vysvetlil, filozofia tohto zákona, alebo to, čo je na Slovensku dnes. Nemáme obmedzené ničím používanie zábavnej pyrotechniky, ak teda nemyslíme všeobecne záväzné nariadenia, ktoré mnohé mestá majú prijaté, avšak vieme dobre, že všeobecné záväzné nariadenie ako norma nižšej právnej sily je svojím spôsobom, mnohí o nej ani netušia, z obyvateľov toho konkrétneho mesta, a zákon je predsa len trošku väčšia právna norma a ľudia, aspoň chcem veriť, že väčšina obyvateľov Slovenska si ctí a rešpektuje stále zákon, ktorý poznajú alebo by mali poznať.
Filozofia vychádza z toho, že dajme plošný zákaz používania vo väčšiu časť roka a teda aby sa len používala zábavná pyrotechnika v ten jeden jediný deň v roku. Pravdaže aj tu môže ešte mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením povedať, že ani cez Silvestra nie, čo už je zase svojím spôsobom pritiahnuté za vlasy, ale viem si to predstaviť niekde v chránenej krajinnej oblasti, kde je malá obec, a tak tak ďalej a tak tak ďalej. Čiže viem si to predstaviť. Ale rozdiel medzi tým, že sa bude používať len ten jeden deň a kupovať bude možné len po pár dní, je v tom, že ľudia na toho Silvestra sú na to nejako akoby nastavení, že teda tá zábavná pyrotechnika bude používaná, je používaná, a viem sa chrániť. Proste viem chrániť detí, viem chrániť svoje domáce zvieratá, atď., a väčšina sa to aj tak snaží aplikovať.
Čiže tá vynútiteľnosť tu bude a bude vždy, pokiaľ bude k dostaniu zábavná, alebo problém vynútiteľnosti bude, pokiaľ sa bude dať kúpiť zábavná pyrotechnika. Rozdiel je v tom, že dnes prídete do obchodu na začiatku novembra, čo ešte o Vianociach alebo teda o Silvestri ani nesnívame, a kúpite si, vo všetkých obchodoch od potravín cez veľkoobchody si kúpite, akú chcete zábavnú pyrotechniku a pravdaže to láka detí a najmä mládež, však si to kúpme a je to lacné a hrajme sa s tým, lebo pre nich je to zábava, že hádžu tú pyrotechniku už od pomaly novembra, kedy sa dá v podstate kúpiť.
Čiže tu ide o reguláciu používania, reguláciu predaja. A tá vynútiteľnosť alebo tá sankcionovanosť, áno, zostane aj naďalej svojím spôsobom problémom, avšak ak to bude niekto používať v novembri, tak väčšina obyvateľov bude vedieť, je to zákonom zakázané. To znamená, že keď niekto na mobilný telefón natočí človeka, čo to používa, už je to dôkazový prostriedok pre priestupkové konanie na obci, na meste. A to je ten rozdiel, že všeobecná vzdelanosť ľudí alebo teda všeobecná vedomosť ľudí v tom, že je zákaz, mnohých práve primä v tom, že budem svojím spôsobom bonzovať tých, ktorí tento zákaz akoby nerešpektujú.
Ja som presvedčený o tom, že dôjde k obmedzeniu obťažovania obyvateľov a teda aj zvierať, keď bude takáto právna úprava prijatá, preto lebo nie všetky budú teraz kupovať v novembri cez e-shopy a nepôjdem predsa do Česka, Maďarska a neviem, kde to je ešte akoby voľne predajné. A som presvedčený, že aj tam príde k regulácii. Čiže nebudeme teraz utekať všetci, aby sme si kúpili dve krabičky petárd a mohli od novembra hádzať. Toto si myslím, že tento zákon zabezpečí. Preto som povedal, bavme sa o tom, koľko dni sa to bude predávať.
Pravdaže, myslíme aj na obchodníkov a mali sme aj rokovanie s asociáciou, ktorá zastrešuje týchto. Tiež sa zhodujú v tom, že je v tom problém, zároveň poukazujú na problém e-shopov, akým spôsobom ten e-shop kontroluje, kontroluje, či som predal 18-ročnému alebo 21-ročnému, ale túto debatu sme mali presne, ak si pamätáte, aj pri hazardných hrách, že teda sú tu takéto, takéto problémy. A pravdaže asi na to bude musieť byť, bude asi reagovať aj legislatíva Európskej únie, lebo neni možné len tak, ak máme smernice, ktoré hovoria o niečom, sú e-shopy, ktoré keď si odkliknete, mám 18 plus a kúpim čokoľvek, viete. Takže na tomto princípe funguje.
Ale chcem povedať to, že si myslím, že väčšina ľudí bude rešpektovať takýto zákaz. A hlavne to, že sa to nebude dať kúpiť kdekoľvek a kedykoľvek, bude smerovať k tomu, že bude obmedzený predaj tejto pyrotechniky.
Čo sa týka, čiže čo, dopadov na predajcov, áno, vravíme, bude to mať určitý negatívny dopad. Neviem o tom, že by to boli akoby samostatné prevádzkové jednotky, ktoré by predávali po celú dobu, po celý rok iba túto pyrotechniku, skôr je to vždy doplnkový tovar popri niečom.
Čo sa týka toho súhlasu obce alebo súhlasu starostu. Mali sme aj túto debatu, akým spôsobom by to malo byť. Ak to dáte rozhodnutím a teda správnym konaním, tak pravdaže tam môže byť odvolanie a tak ďalej, ja to chcem, a teraz akým spôsobom by odvolací orgán postupoval. Áno, bude to vždy na subjektívnom posúdení starostu, primátora o tom, aká tá žiadosť je a hlavne čo bude v tej žiadosti napísané, kde to chcem robiť, teda oslavu nejakú alebo ja neviem čo, v akom čase to chcem robiť, a starosta má vyhodnotiť, či táto oslava alebo toto používanie zábavnej pyrotechniky nebude nejakým spôsobom nadmieru obťažovať ostatných obyvateľov obce. Ale bavme sa o tom možno, že si môžu prijať VZN-ka v tom, že za akých podmienok bude môcť byť udelený takýto súhlas. Preto vravím, že sú tu otvorené otázky, ten zákon nie je až tak komplikovaný, aby sa nedal aj v druhom čítaní vylepšiť, a očakávam aj takéto, takéto postrehy alebo teda návrhy od vás, kolegovia.
Myslím, že som zodpovedal. Áno, pán poslanec Budaj, to obytné prostredie alebo to, čo trápi starostov, primátorov, ja sa snažím to sem prenášať postupne v návrhoch zákonov a áno, tieto problémy, ktoré vnímate vy, vnímam aj ja, to znamená hluk z prevádzok a tak ďalej a tak ďalej, a musí sa, malo by sa nejakým spôsobom na to reagovať a môže to byť aj diskusia na pôde národnej, alebo mala by to byť diskusia na pôde Národnej rady. Myslím, že som odpovedal asi na, na všetky vaše otázky.
Chcem vás poprosiť preto o podporu a posunutie zákona do druhého čítania, kde ho môžme spoločne vylepšiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 10:17 - 10:20 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložil návrh novely zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom nami navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Najmä záver roka, počínajúc prvými dňami mesiaca december, poukazuje na opakujúci sa problém, ktorý predstavuje používanie zábavnej pyrotechniky v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavovaná neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika, odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti a s tým spojený nadmerný hluk. Hovoríme najmä o tzv. petardách v rukách mládeže. Takáto činnosť predstavuje veľkú záťaž najmä pre deti a staršie osoby, ktoré sú vystavené neželaným stresovým situáciám, pričom najmä v prípade najmenších detí a niektorých starších osôb je to častokrát, nie je možné na takúto situáciu vopred pripraviť.
Ďalším veľmi neželaným javom je vytváranie dlhodobej stresovej situácie pre domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá. Hoci v súčasnosti zákon obsahuje splnomocňujúce ustanovenie pre obce, aby všeobecne záväzným nariadením obmedzili alebo aj zakázali používanie týchto výrobkov na území obce alebo jej časti, v praxi je úprava nejednotná v závislosti od konkrétnej obce a neuplatniteľná. Keďže súčasný stav neposkytuje dostatočnú ochranu, navrhujeme obmedziť možnosť používania týchto kategórií iba na krátke obdobie v čase osláv nového roka.
Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa zároveň dáva možnosť obci povoliť výnimku a použiť používanie zábavnej pyrotechniky F1 a F2 v období cez rok na základe individuálnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby obsahujúcej potrebné náležitosti.
Okrem obmedzenia použitia dotknutých výrobkov zábavnej pyrotechniky sa zároveň upravuje jej predaj, ktorý je rovnako možný iba vo vymedzenom časovom období. Poukazujem na to, že takáto úprava nie je naším výmyslom, ktorý by bol ojedinelý. Dali sme si vybrať legislatívu v rámci Európskej únie a takáto úprava vychádza práve z modelu, ktorý dnes funguje v Nemecku, Chorvátsku, Dánsku, Holandsku. Bavme sa možno o tom, koľko dní predaja tej zábavnej pyrotechniky, na to je prvé, druhé čítanie, ale skutočne pristúpme k tomu, že to nebude ľubovoľné alebo proste nejakým spôsobom neregulované.
Chcem vás teda poprosiť o podporu takého návrhu zákona. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2018 16:17 - 16:21 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je odstrániť praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúceho zákazu používania; požívania alkoholických a iných návykových látok maloletými a mladistvými osobami. Podľa dnes platného znenia § 2 ods. 2 citovaného zákona osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 nesmú požívať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Napriek tomu, že zákon obsahuje jednoznačný zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok, neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov obecnej polície ani iný príslušný orgán k tomu, aby v praxi preveril, či tieto osoby nepožili alkoholické nápoje alebo iné omamné látky.
Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh dopĺňa zákon 219 o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie uvedených orgánov vyzvať určený okruh osôb na vyšetrenie na zistenie alkoholu a iných omamných; iných návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona.
Oprávnenie vyzvať maloleté sa nestanovuje ako neobmedzené, ale len v prípade, že existuje dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákonom stanoveného zákazu.
Som rád, že tento zákon mal aj veľkú debatu na výboroch, ktorými prechádzal, a minimálne na dvoch výboroch ho aspoň verbálne podporila aj opozícia s tým, že by mal pokračovať zákon ďalej, alebo teda úprava v tomto smere v tom, aby prísnejšie boli postihovaní prevádzkovatelia zariadení, kde sa podáva alkohol, ktorí podávajú alkohol mladistvým a maloletým, a práve aby sankcie v tomto ohľade boli podstatným spôsobom zvýšené, alebo dokonca sa hovorilo o akýchsi licenciách, o ktoré by prišli, ak by porušovali tento zákaz.
Predpokladám, že cieľom alebo teda záujmom spoločnosti je, aby mladiství a maloletí nepožívali alkoholické nápoje, keďže to neblaho vplýva na ich zdravý vývoj. Chcem vás preto požiadať o podporu uvedeného zákona vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý predloží kolega Peter Pamula. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2018 11:29 - 11:29 hod.

Peter Antal
Vážený pán predsedajúci, prosím preložiť bod 41 na koniec schôdze (tlač 975). Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2018 10:20 - 10:20 hod.

Peter Antal
Rovnako aj ja zvolávam výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ihneď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 16:41 - 16:42 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým cieľom, alebo návrh zákona odstraňuje legislatívny nedostatok, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, náš návrh zákona odstraňuje legislatívny nedostatok zákona o odpadoch týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.
Cieľom návrhu novely zákona o odpadoch je jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, to znamená. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami. Predložený zákona nebude mať dopad na verejné financie, ani na zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti. Predložený zákona bude mať negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.2.2018 9:05 - 9:07 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1033 zo 6. februára 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie výboru ústavnoprávnemu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 339 zo 6. februára 2018 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie uznesením č. 149 zo 6. februára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 150 zo 7. februára 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.2.2018 17:29 - 17:29 hod.

Peter Antal
Vážení kolegovia z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, dnes o 19.00 rokovanie výboru a zajtra o 8.30 gestorský výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis